Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER VALLENSBÆK Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE TEMAER Sammenfatning TEMA 1 En stigende andel kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven TEMA 2 Udviklingen i gruppen af midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere 5 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Vallensbæk har generelt en positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregionen vil i den forbindelse kvittere for: At Jobcenter Vallensbæk har samlet set haft et uændret niveau i arbejdskraftreserven, i forhold til sammen periode året før. At jobcentret har haft et mindre fald i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger, med et fald i tilgangen til førtidspension. Jobcenter Vallensbæk har samtidig fortsat en andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse, der er blandt de laveste i klyngen. At Jobcenter Vallensbæk har nedbragt antallet af unge på offentlig forsørgelse i forhold til sammen periode året før. Med ovenstående resultater er Jobcenter Vallensbæk godt på vej i forhold til at opfylde de lokalt fastsatte mål for (tre af) de fire nationale beskæftigelsesmål i Endvidere peges på et antal opmærksomhedspunkter og tværgående udfordringer: Der er en stigende andel og antal af jobklare kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1, herunder flere langtidsledige i arbejdskraftreserven. Udviklingen i fødekæderne til permanent offentlig forsørgelse, herunder: o Stigning i antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 52 uger, dog for en relativ lille gruppe. o o Stigning i antallet af indsatskrævende kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2, bl.a. som følge af afgangen fra matchkategori 3. Øget andel af ledige i match 2 og 3, med over 40 uger på ydelsen. Antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund kommer på førtidspension. Jobcenter Vallensbæk lægger vægt på en tidlig indsats, både i form af samtaler og 1. aktiveringstilbud. Der er derfor grund til fortsat opmærksomhed omkring forbedringsmuligheder i forbindelse med: o Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere, i både match 1 og 2. o Anvendelsen af offentlig løntilskud og virksomhedspraktik, for ledige i arbejdskraftreserven o Effekten af indsatsen målt i selvforsørgelse for ledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, samt indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER VALLENSBÆK - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Vallensbæks resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Vallensbæk - indgår: Frederiksberg, Høje-Taastrup, Ringsted, Aabenraa og Vejle. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Vallensbæk har det seneste år (oktober ) fastholdt 2011 niveauet på 3 af de 4 ministermål for december Således er tilgangen af personer på permanent offentlig forsørgelse bremset, antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse reduceret, og antallet af ikke vestlige på offentlig forsørgelse stort set uændret i perioden. Antallet af jobklare ledige i arbejdskraftreserven er øget, men niveauet er fortsat under målet for december For tre af målene er niveauet under det fastsatte mål for december 2012, mens ntallet af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse fortsat er lige over målet. Jobcenter Vallensbæk er dermed samlet set godt på vej til indfri jobcenterets mål for Oversigt over resultater for ministermål 2012 Antal okt Antal marts 2012 Antal okt Ændring i pct. JC's mål for Vallensbæk okt.11 - okt. 12 dec (mar.12-okt. 12) Arbejdskraftreserven ,9 pct (-1,6 pct.) Borgere på permanent forsørgelse - tilgang ,8 pct. 101 (-9,0 pct.) Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,4 pct. 703 (-6,5 pct.) Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse pct (1,4 pct.) Kilde. Jobindsats.dk og BP Vallensbæk

5 3. TVÆRGÅENDE TEMAER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Vallensbæk har, som ovenfor nævnt, generelt en positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenterets samlede målgruppe er reduceret med 1 pct. Jobcentrets mest aktuelle tværgående udfordringer kan sammenfattes som En stigende andel af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven.. Jobcenteret har mindsket omfanget af den tidlige indsats, der kan bidrage til at bremse tilgangen til målgruppen. Der er samtidig en relativ lav selvforsørgelsesgrad for målgruppen efter deltagelse i et aktivt tilbud. Udviklingen i gruppen af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Et samlet fald som giver forskydninger på flere områder: o Flere indsatsklare og indsatskrævende i match 2. o Flere borgere af ikke-vestlig oprindelse bliver midlertidigt passive. Der ses for gruppen af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse en fortsat stigning i antallet af førtidspensionister. 3.2 TEMA 1 En stigende andel kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er fortsat høj i Vallensbæk (6,0 pct.) set i forhold til sammenlignelige jobcentre (4,1 pct.), både for dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Antallet af fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven er steget det seneste år (okt ) men der er sket en forskydning mellem de to ydelsesgrupper. Antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er faldet (-1 pct.), mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget (28 pct.). For begge grupper er udviklingen mere markant end i klyngen (hhv. -2 pct. og 17 pct.) Andelen af langtidsledige dagpengemodtagere er højere (34,1 pct.) end i klyngen (30,8 pct.). Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har været faldende det seneste år (-4,8 pct.) en positiv udvikling sammenlignet med seneste dialogmøde hvor antallet var stigende (+ 4,8 pct. i marts 2012), og mere markant end blandt sammenlignelige jobcentre hvor der har været et mindre fald (-0,7 pct.). Andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (jobklare) er ligeledes over gennemsnittet i klyngen og Østdanmark. Antallet er steget markant (38,2 pct.) og mere end den tilsvarende udvikling i klyngen. Indsatsen Jobcenter Vallensbæk har følgende resultater i forhold til elementer i indsatsen for ledige i arbejdskraftreserven, der kan bidrage til at begrænse langtidsledigheden for målgruppen: En aktiveringsgrad for dagpengemodtagere (26,8 pct.), som er over niveauet for jobcentrene i klyngen (24,7 pct.) pct.), men en lav aktiveringsgrad for jobklare kontanthjælpsmodtagere (28,4 pct.) som er lavere end niveauet i klyngen (38,8 pct.). Jf. tabel 14. Andelen af personer som får en tidlig indsats i form af første samtale indenfor 1. måned er relativ lav for både dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælps- 3

6 modtagere (hhv. 44 pct. og 76 pct.), og på niveau med klyngen (44 pct. og 81 pct.). Jf. tabel 16. Andelen af dagpengemodtagere, der får et 1. aktiveringstilbud indenfor 1. måned (9 pct.) er på niveau med sammenlignelige jobcentre (9 pct.) Men for jobklare kontanthjælpsmodtagere er andelen (12 pct.) væsentligt lavere end gennemsnittet i klyngen (39 pct.), og med en faldende tendens. Jf. tabel 16. Jobcenter Vallensbæk har for a-dagpengemodtagere en højere andel af virksomhedsrettede tilbud i sin aktiveringsindsats (68,3 pct.) end i jobcentrene i klyngen (61,3 pct.). Jobcenter Vallensbæk har især en høj andel af offentlige tilskudsjob (37,0 pct.) i sin aktiveringsindsats for målgruppen. Den tilsvarende andel for jobklare kontanthjælpsmodtagere er derimod lavere (37,7 pct.) end gennemsnittet i klyngen (46,2 pct.) jf. tabel 18. Selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter et afsluttet aktiveringsforløb for dagpengemodtagere (29,0 pct.) er noget lavere end blandt sammenlignelige jobcentre (31,9 pct.), men øget mere end gennemsnittet siden seneste dialogmøde (fra 19 pct.). Jf. tabel 20. Selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter afsluttet aktiveringsforløb er i Vallensbæk: Højere for privat løntilskud (57,7 pct.) end gennemsnittet for klyngen (50,7 pct), men lavere for offentligt løntilskud (33,1 pct.) end gennemsnittet (38,1 pct.) Effekten af Vejledning og opkvalificering og Virksomhedspraktik er begge på niveau med klyngen. Selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter et afsluttet aktiveringsforløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere (36,7 pct.) er noget højere end blandt sammenlignelige jobcentre (31,4 pct.), men øget mere end gennemsnittet siden seneste dialogmøde (fra 28,3 pct.). Jf. tabel 22. Selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter afsluttet aktiveringsforløb er i Vallensbæk: Lavere for privat løntilskud (28,2 pct.) end gennemsnittet for klyngen (35,6 pct), men højere for offentligt løntilskud (50,9 pct.) end gennemsnittet (35,2 pct.) Effekten af Vejledning og opkvalificering og Virksomhedspraktik er noget lavere end gennemsnittet i klyngen, men omfatter relativt få forløb. Samlet set Jobcenter Vallensbæk kan for at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserve og langtidsledighed med fordel have fokus på flg.: Styrkelse af den tidlige indsats generelt i form af jobsamtale indenfor den 1. måned. Styrkelse af den tidlige indsats ift. 1. aktiveringstilbud, i særdeleshed overfor jobklare kontanthjælpsmodtagere. Udvikling af de virksomhedsrettede tilbud med henblik på at forøge antallet af tilbud om private løntilskudsjob og virksomhedspraktik til jobklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcenter Vallensbæk kan, i indsatsen for de dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, som er blevet langtidsledige, med fordel holde fokus på mulighederne for forbedring af effekten af de virksomhedsrettede tilbud (især offentlige tilskudsjob og virksomhedspraktik, samt vejledning og opkvalificeringsforløb). 4

7 3.3 TEMA 2. Udviklingen i gruppen af midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere Jobcenteret har en andel af kontanthjælpsmodtagere i match 3 i oktober 2012 på 15,9 pct. lidt under andelen i klyngen (17,0 pct.) Antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 3) i Vallensbæk er faldet med 11 pct. (okt ). Jf. tabel 1. Det er en markant ændring fra udviklingen ved seneste dialogmøde i maj 2012, hvor målgruppen var øget med 50 pct. (april ). Antallet af fuldtidspersoner i match 3 er reduceret med 54 fuldtidspersoner siden dialogmødet. I samme periode er antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere steget med 2 pct. svarende til 21 fuldtidspersoner, hvilket indikerer at en del af de tidligere midlertidigt passive nu matches indsatsklare. Andelen af midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere som har været på ydelsen mere end 40 uger (76,7 pct.) er lidt lavere end i klyngen (81,3 pct.), men det bemærkes at udviklingen i både andel og antal viser en stigning, som er mere markant end gennemsnittet Faldet i match 3 i Vallensbæk viser sig på flere områder: De unge Faldet i antallet af unge i match 3 har været særlig markant (-50,0 pct.) med en ligelig fordeling mellem de to aldersgrupperinger: år og år. Ledige med ikke vestlig baggrund Faldet i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere ses ligeledes i relation til det 4. ministermål for, at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 3 med ikke-vestlig baggrund er kun faldet med 10,5 pct. (okt ). Jf. tabel 13. Det er alene et fald i antallet af mænd (-29,5 pct.) som tegner den positive udvikling, mens antallet af kvinder er steget med 5,9 pct. i perioden. Kilde. Jobindsats.dk og egne beregninger. Hovedparten af tilgangen til førtidspension for borgere af ikke-vestlig oprindelse kommer fra kontanthjælp, det er derfor vigtigt at have fokus på stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 3 for denne gruppe. Jobcenter Vallensbæk har haft et samlet fald i antallet af førtidspensionister i (-6 pct.) det seneste år, men en stigning på 7,0 pct. for borgere af ikke-vestlig oprindelse. Det er for at bremse denne udvikling vigtigt, at jobcenteret har fokus på indsatsen for de svageste kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3. Jobcenter Vallensbæk vil formentlig med fordel kunne anvende erfaringerne fra initiativet Brug for alle til at styrke indsatsen for de svageste kontanthjælpsmodtagere. 5

8 BILAG INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Vallensbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Vallensbæk Kommune 10 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Vallensbæk og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 12 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 13 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 14 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Vallensbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 14 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Vallensbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 14 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Vallensbæk Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 15 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Vallensbæk Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 15 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Vallensbæk Kommune 16 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 17 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, aug UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 18 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug

9 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 21 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 21 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 22 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 11 - aug Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug AKTIV OG TIDLIG INDSATS 24 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 24 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 24 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 25 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 25 VIRKSOMHEDSINDSATS 26 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Vallensbæk, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 26 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Vallensbæk, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 26 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Vallensbæk Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 SELVFORSØRGELSESGRAD 27 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling okt okt 2012 Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 oktober 2012 Vallensbæk Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,8% 2% (0%) -2% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 422 1,9% 14% (1%) 12% 4% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 450 2,0% 2% (5%) 17% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 165 0,7% -11% (-25%) -19% 6% - Personer på sygedagpenge 425 1,9% -18% (-11%) -15% -10% - Personer på revalideringsydelse 41 0,2% 78% (24%) -20% -14% - I alt ,5% -1% (-3%) -2% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 4kvt2012 * I Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune var der desuden 5 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 6% 5,8% 6,0% 5% 4% 3% 4,2% 1,0% 2,0% 3,9% 0,9% 1,9% 4,2% 1,0% 3,2% 0,6% 4,1% 1,0% 4,4% 1,3% 2% 1% 3,2% 3,8% 3,0% 4,2% 3,2% 2,6% 3,1% 3,0% 0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Kilde: Job indsats.dk, Danm arks statistik og e gne bereg ninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Vallensbæk Kommune og Ishøj Klyngen Hovedstaden Østdanmark Kommune %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-21%) -2% 0% -1% Kontanthjælpsmodtagere % (3%) 17% 8% 8% I alt % (-14%) 2% 2% 1% Kommunens mål: 1064 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Vallensbæk 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Vallensbæk Klyngen Østdanmark JC Vallensbæk (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb- 10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

13 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Vallensbæk og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Vallensbæk Østdanmark Vallensbæk Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 92 67,2% 73,5% 26 65,0% 70,6% Uddannelse* 10 7,3% 6,5% 13 32,5% 27,3% Ledighed 0 0,0% 0,2% 0 0,0% 0,2% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 3 2,2% 2,0% 0 0,0% 0,1% Sygedagpenge 30 21,9% 15,7% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1% Efterløn 2 1,5% 1,2% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,9% 1 2,5% 1,4% I alt % 100% % 100% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på ba ggrund af DREAM 11

14 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, oktober 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -1,3% (-20,6%) -2% -1% Selvstændige 59 8,3% 6,8% 6,6% 3,5% (-25,3%) 8% 5% Dana, A-Kasse For Selvstændige 16 2,3% 1,4% 1,4% -27,3% (-40,7%) 11% 2% ASE 43 6,1% 5,3% 5,2% 22,9% (-17,3%) 8% 6% Akademikere 33 4,7% 14,5% 17,2% 0,0% (32,0%) 2% 7% Akademikernes A-Kasse 15 2,1% 4,7% 6,0% 66,7% (66,7%) -4% 11% CA, A-kasse 8 1,1% 2,7% 2,4% 60,0% (14,3%) 31% 20% Ingeniørernes A-Kasse 10 1,4% 1,5% 2,2% -9,1% (100,0%) 5% -1% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0 0,0% 2,0% 2,2% -100,0% (-) -5% -2% Magistrenes A-Kasse 0 0,0% 3,5% 4,3% -100,0% (-100,0% -4% 6% Funktionærer og tjenestemænd 42 5,9% 9,6% 10,0% -10,6% (-27,6%) 4% -2% BUPL, A-kasse 4 0,6% 2,0% 1,7% -63,6% (-75,0%) 6% -10% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,6% 0,7% -100,0% (-) -6% -29% Lærernes A-kasse 10 1,4% 1,7% 1,8% 42,9% (25,0%) 2% 0% FTF- A-kasse 28 4,0% 4,4% 4,9% 7,7% (-9,7%) 5% 7% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 0 0,0% 0,9% 0,9% - (-100,0%) 5% -9% HK /Danmarks A-kasse 82 11,6% 12,7% 11,5% 0,0% (-15,5%) 1% 0% Tekniske funktionærer 55 7,8% 8,0% 8,3% 25,0% (-8,3%) -5% 3% Business Danmarks A-Kasse 5 0,7% 1,0% 0,8% - (-28,6%) -8% -5% Min A-kasse 10 1,4% 2,0% 1,9% -9,1% (25,0%) 0% 7% Funkt. og Servicef. A-kasse 11 1,6% 0,8% 1,2% 57,1% (-42,1%) 25% 19% Ledernes A-kasse 24 3,4% 2,5% 2,6% 33,3% (26,3%) -4% 7% Teknikernes A-Kasse 5 0,7% 1,7% 1,8% -37,5% (-28,6%) -19% -9% Byggefagene 18 2,5% 1,2% 1,8% 0,0% (-18,2%) -2% -19% Byggefagenes A-Kasse 8 1,1% 0,7% 1,1% -27,3% (-42,9%) 0% -15% El-Fagets A-Kasse 10 1,4% 0,5% 0,7% 42,9% (25,0%) -4% -23% Metalarbejdernes A-Kasse Vallensbæk Vallensbæk Klynge 2 Østdanmark Østdanmark Udvikling ift. samme måned året før Vallensbæk Klynge 2 8 1,1% 2,2% 2,7% -60,0% (-50,0%) -23% -6% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,6% 17,9% 17,4% -4,2% (-32,2%) -14% -11% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 7 1,0% 1,5% 0,8% 133,3% (-12,5%) -10% -17% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 59 8,3% 6,2% 6,3% 34,1% (-4,8%) 11% 5% Øvrige ,9% 19,2% 17,5% -11,4% (-20,1%) 1% -1% Det Faglige Hus 66 9,3% 5,3% 5,2% 3,1% (-15,4%) 9% 6% Frie Funktionærers A-kasse 8 1,1% 1,5% 1,4% -27,3% (-42,9%) 38% 4% Kristelig A-Kasse 81 11,5% 12,4% 10,9% -19,0% (-20,6%) -5% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-ka sse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

15 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) oktober 2012 oktober 11 - oktober 12 Vallensbæk Klyngen Østdanmark Vallensbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 34,1% 30,8% 31,5% -4,8 (-2,3) -0,7-1,2 (Antal) ,0% (- 10,8%) -6,1% -5,0% (Andel) 43,3% 33,4% 35,7% 6,2 (6,2) 2,3 2,2 (Antal) ,2% (38,2%) 20,1% 10,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note : Andele ne er udregnet ift. hver af de to ydelsesgrupper. Dvs. a t tabellen skal læses sådan, at det eksem plelvis er 43,3% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtag ere i Jo bcent er Vallen sbæk, der ha r været le dige/a ktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden fo r de seneste 52 uger fra og med sidste uge i oktober Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

16 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober % Andel borgere på førtidspension Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 12% 11,5% 10% 8% 6% 4% 2% 4,7% 0,6% 4,1% 7,6% 1,3% 6,3% 8,9% 1,7% 7,3% 6,7% 1,0% 5,7% 3,7% 7,8% 8,6% 1,9% 6,7% 7,8% 1,7% 6,1% 7,2% 1,3% 5,8% 0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Kilde: Jobind sats.dk, Danmarks statistik og egne be regn ing er Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Antal okt 2012* Vallensbæk okt okt 2012 Klyngen Østdanmark - Førtidspension 64-7% -10% -14% - Fleksjob og ledighedsydelse 17 0% -38% -16% I alt 81-6% -20% -14% Kommunens mål: 101 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til perman ente forsørgelsesordning er i den valg te måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfo r det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgå ende måneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal okt okt 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) okt 2012 Vallensbæk Klyngen Østdanmark Vallensbæk Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger % (-2%) -1% -2% 5,7% 6,1% 5,8% 168-8% (-3%) 3% -1% 0,7% 1,3% 1,0% 59 59% (31%) -8% -1% 0,3% 0,4% 0,3% % (-1%) -0,6% -2,0% 6,7% 7,8% 7,2% * Anvendt befolknin gstal er fra 4kvt2012. Alderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlig e forsørgelsesydelser Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune og Klynge 2, indekseret (jan = 100) 120 Førtidspension, Vallensbæk Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Vallensbæk Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks Kild e: Jobind sa ts.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun- 11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 180 Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 15

18 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 7% -9% (-23%) 15% (50%) % 13% -11% -20% % 14% -7% -10% Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% Match 3 80% 70% 60% Match 2 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) september 2012 september 11 - september 12 Vallensbæk Klyngen Østdanmark Vallensbæk Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 74,0% 63,7% 62,7% 11,6 (11,8) 1,8 0,4 (Antal) ,2% (25,5%) 17,1% 9,6% (Andel) 76,7% 81,3% 74,8% 13,8 (15,8) 6,9 3,9 (Antal) ,6% (-4,6%) -9,3% 13,7% Note : Andele ne er udregnet ift. hver af de to matchgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses så dan, at det eksemplelvis er 74,0% ud af de u delukkende indsatsklare kontan thjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter Vallensbæk, som har modtaget kont anthjælp i mere end 40 sa mmenhængende uger. 16

19 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Vallensbæk Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt ,0% 5,0% 4,0% 3,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt ,0% 4,3% 4,7% 4,2% 4,8% 4,6% 4,1% 4,2% 1,0% 2,8% 0,0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Kilde: Job indsats.dk, Danm arks statistik og e gne bereg ninger 17

20 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt 12 14% 12% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 11,8% 13,3% 12,1% 12,7% 11,4% 10% 9,5% 9,5% 8% 6% 5,2% 4% 2% 0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 18

21 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Dagpengemodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Klyngen Østdanmark %-vis %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling udvikling udvikling ,6% (0,5%) -1% 3% ,3% (-11,5%) 6% -3% ,6% (11,7%) 11% 15% ,0% (-50,6%) -19% 2% ,0% (55,6%) -34% -27% ,0% (-50,0%) -44% -34% ,3% (-24,6%) -19% -13% ,0% (-) -12% -3% ,1% (-50,0%) -1% -7% ,0% (-11,3%) 3% 2% I alt ,4% (-4,6%) -1% 1% Kommunens mål: 703 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsespla n for Vallensbæk 2012 og e gne beregn inger * I Vallensbæk Kommune og Ishøj Kom mune var de r desuden hhv. 3 og 1 ikke-mat chede kont anthjælpsm odtagere i oktober 2011 og 20 12, derfor er I alt-opgørelsen lidt større e nd sum men af de e nkelte ydelsesgru pper, som er angivet i tabellen. Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

22 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Klyngen %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,0% (6,5%) -1% 3% ,4% (5,3%) 6% 3% ,4% (-6,3%) 11% 15% ,1% (-20,8%) -12% 14% ,0% (28,6%) -28% -23% ,0% (-) -25% 15% ,5% (-31,4%) -15% -10% ,0% (-) -16% -4% ,7% (-50,0%) 7% -5% ,3% (-9,1%) 4% 2% I alt ,1% (-3,0%) -1% 3% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister okt-11 okt-12 %-vis udvikling Østdanmark ,1% (-12,9%) -1% 3% ,4% (-23,4%) 6% -6% ,0% (24,2%) 11% 14% ,8% (-64,2%) -25% -7% ,7% (-16,7%) -47% -35% 1 1 0,0% (0,0%) -47% -40% ,1% (-34,5%) -25% -19% (-100,0%) 0% 0% 1 1 0,0% (0,0%) -27% -16% ,5% (-8,3%) 2% 2% I alt ,7% (-15,4%) -1% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2012 %-vis udvikling %-vis udvikling 20

23 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Vallensbæk Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

24 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt 11 - okt 12 Dagpengemodtagere Antal okt 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere * Vallensbæk Klynge Østdanmark Vallensbæ Klynge Østdanmark k 548 0,2% (3,0%) -3,1% -2,7% 8,9% 6,0% 5,5% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister ,8% (7,4%) 24,7% 8,3% 3,0% 2,9% 3,2% 183 8,3% (2,8%) 18,6% 11,7% 3,0% 4,7% 5,5% 85-10,5% (-21,3%) -16,0% 6,4% 1,4% 2,4% 2,5% 5 25,0% (-16,7%) -23,3% -19,9% 0,1% 0,2% 0,1% 0 - (-) -70,0% -35,6% 0,0% 0,0% 0,0% ,4% (-29,2%) -16,9% -6,9% 1,9% 2,3% 2,2% 9 50,0% (50,0%) 2,2% -2,4% 0,1% 0,4% 0,2% 21 0,0% (10,5%) 8,8% 4,8% 0,3% 0,7% 0,5% 411 7,0% (3,8%) 5,5% 1,5% 6,7% 11,2% 8,6% I alt ** ,0% (-0,9%) 2,4% 2,1% 25,5% 30,7% 28,3% Kommunens mål: 1446 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for Vallensbæk 2012 og egne beregninger * Befolkningstal er f ra 4kvt / og inklude rer a lle ikke-vestlige indvandrere og efterkomm ere ml år. Aldersafgrænsningen vedrøre r udelukkende befolkning stallene, og ikke a ntallet af m odtagere a f offentlige fo rsørgelsesydelser ** I Vallensbæk Kommune og Ishøj Kom mune var der desuden 4 ikke -matchede kontanth jælp smo dtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summ en af de enkelte yde lsesgrupper, som er a ngivet i tabellen. Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

25 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10,6% 21,6% 20,4% 32,3% 8,6% 15,4% 26,9% 38,3% 5,2% 10,3% 6,9% 15,0% 9,8% 18,2% 10,3% 17,8% Frederiksberg Høj e-taastrup Ringsted Kilde: Job indsats.dk, Danm arks statistik og e gne bereg ninger Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark 23

26 Aktiv og tidlig indsats Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) 2. kvt kvt kvt 2012 Vallensbæk Klyngen Østdanmark Vallensbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 26,8 24,7 24,7-6,8 (-4,8) -6,7-5,9 28,4 38,8 33,3-0,9 (-3,6) -3,7-3,5 27,4 34,4 27,2 4,5 (-0,3) -0,5 0,7 13,2 37,2 28,5 4,2 (1,9) -0,9-0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregne t som antallet af f uldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret m ed antallet af fuldtidsperson er på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygeda gpengemodtag ere er fra august Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af a ktiveringsforløb set i forh old de t sam lede antal sygedagp engeforløb over 8 uger. Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Vallensbæk Antal 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Vallensbæk Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 38% 41% -3,2-5,8-2,6 heraf : Privat løntilskud 52 3% 3% 4% 0,5-0,9 4,1 Offentlig løntilskud 150 9% 6% 7% -4,2-1,8 8,8 Virksomhedspraktik % 12% 10% -2,2-2,9 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 62% 62% 0,5-4,3-0,8 heraf : Privat løntilskud 19 4% 5% 4% 1,9-0,5 0,0 Andel Offentlig løntilskud 35 7% 6% 6% -2,1 1,7 1,0 Virksomhedspraktik 51 10% 24% 17% -1,4 0,2-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 64% 59% -1,6-3,2-0,6 heraf : Privat løntilskud 6 1% 2% 2% 0,1 0,3 0,3 Offentlig løntilskud 8 2% 1% 1% 0,9 0,6 0,5 Virksomhedspraktik 66 14% 21% 16% -0,3-1,0 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktive rede er udregne t som antallet af personer be rørt af aktiverin g (uden voksenelever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget he nholdsvis dagpe nge eller kontanthjælp i det pågælde nde kvartal. 24

27 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i %-point Vallensbæk Klyngen Østdanmark Vallensbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 44% 44% 38% -7,4 (8,0) 4,0 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 76% 81% 77% -3,3 (-3,5) -0,7-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 68% 70% 73% -7,4 (-9,9) -3,2 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 50% 53% 67% -5,6 (0,0) -13,6 2,0 I alt (Antal personer) (266) (2.051) (15.584) -13%* -1%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal 2011 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2012 Vallensbæk Klyngen Østdanmark Vallensbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 9% 9% 9,4% -2,5 (-1,0) 0,2 0,7 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 12% 39% 45% -4,9 (-8,8) -13,8-1,7 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 18% 47% 29% -1,8 (-4,9) -7,7-1,6 I alt (Antal personer) (53) (664) (5.931) -23%* -19%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal

28 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Vallensbæk, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennem snittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Vallensbæk Klyngen* Vallensbæk Klyngen* Vallensbæk Klyngen* Vallensbæk Klyngen 11,6% 13,4% 37,0% 29,7% 19,2% 18,2% 9,2% 8,6% 19,3% 12,6% 9,2% 25,0% 4,0% 4,4% 4,0% 2,3% 21,8% 23,4% 8,3% 1,1% 0,0% 0,0% 41,7% 32,9% 9,5% 12,3% Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Vallensbæk, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Privat lø ntilskud Offentlig lø ntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennem snittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Vallensbæk Klyngen* Vallensbæk Klyngen* Vallensbæk Klyngen* 3% -13% -31% -22% -14% -23% 120% -12% -4% 45% -35% 0% 150% 27% 67% 62% -4% -3%. 300%. -100% 25% -38% Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Vallensbæk/ Ishøj Antal Klyngen** Øst danmark Vallensbæk/ Klyngen** Østdanmark Ishøj Udvikling i antal A-dagpengemodtagere 99 15% 13% 11% -28% -20% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Andel*** 53 8% 6% 6% -15% -2% -7% 30 5% 6% 5% 3% 18% 11% I alt % 19% 17% -20% -8% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ultimo pe rioden med m indst 2 ansatte, de r i løbet af den valgte periode h ar haft m inimum 1 kon tanthjælpsmodtager eller dagpengemodta ger i løntilskud eller virksom hedspraktik. ** Jobce ntrets antal og andel indgår i beregnin gen af klyngegennem snittet. *** Ved beregning af andel ind går arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomh edsrettet aktiverin g. Derfor kan andelen ialt være m indre end summe n af andelene for de enkelte ydelse sgrupper. 26

29 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Vallensbæk Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering ,2% 23,3% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 19 57,7% 50,7% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud 64 33,1% 38,1% 37,9% Virksomhedspraktik* 13 24,0% 24,2% 18,8% Forløb i alt ,0% 31,9% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelse rne indgår udelukkende af sluttede aktiveringsforløb a f minimum 21 hverd ages varighe d, hvilket betyder, at de r kun beregnes selvforsørgelsesg rad for et fåtal af de virksom hedspraktikfo rløb, som jobcentret h ar iværksat for dagpengemo dtagerne i måleperiod en. (celler med m indre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Vallensbæk Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 7 3,8% 27,6% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 69 42,4% 34,9% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 4 28,2% 35,6% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 9 50,9% 35,2% 37,0% Virksomhedspraktik* 15 19,3% 24,7% 26,4% Forløb i alt ,7% 31,4% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelse rne indgår udelukkende af sluttede aktiveringsforløb a f minimum 21 hverd ages varighe d, hvilket betyder, at de r ikke be regnes selvforsørgelsesg rad for sam tlige af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for kontanthjælpsmodta gerne i måleperioden. (celler med m indre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Vallensbæk Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 5 0,0% 8,2% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger 58 10,1% 10,8% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud. 80,2% 46,3% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 13,8% 14,3% Virksomhedspraktik* 31 10,2% 10,2% 10,6% Forløb i alt 97 11,0% 11,7% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelse rne indgår udelukkende af sluttede aktiveringsforløb a f minimum 21 hverd ages varighe d, hvilket betyder, at de r ikke be regnes selvforsørgelsesg rad for sam tlige af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for kontanthjælpsmodta gerne i måleperioden. (celler med m indre end tre forløb er angivet med ".") 27

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere