Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:"

Transkript

1 Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs Kommune Kommentarer til de senest tilgængelige statistikker for: 1. Resultatoversigt 1. Arbejdskraftreserve i alt 2. Sygedagpengeforløb over 26 uger 3. Unge under 30 år i alt 4. Forsørgelsesgrupper 5. Aktiveringsgrad i alt 6. Rettidighed 2. Besparelsespotentiale 3. Scorecard ministermål 4. Scorecard rettidighed

2 1. Resultatoversigt 1.1 Arbejdskraftreserve i alt Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året året Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Det fremgår af tabel 1.1, at arbejdskraftreserven i Halsnæs Kommune har været stigende i 2009 (354 fuldtidspersoner svarende til 119 procent i forhold til december 2008). Stigningen i arbejdskraftreserven i Halsnæs Kommune er derfor lavere end gennemsnittet for klyngen (146 procent i forhold til december 2008). Ses på arbejdskraftreserven blandt a- dagpengemodtagere har den været stigende i samme periode i Halsnæs Kommune (171 procent i forhold til december 2008). I forhold til den gennemsnitlige udvikling i klyngen har Halsnæs Kommune oplevet en mindre stigning end klyngens 184 procent. Ses på arbejdskraftreserven blandt kontant- og starthjælpsmodtagere oplevede Halsnæs Kommune en stigning på 72 procent i forhold til året før. Dette er en højere stigning end gennemsnittet for hele klyngen (67 procent). Ledigheden steg i Halsnæs Kommune gennem hele 2009 og de nye konjunkturer betyder at jobcenteret fortsat vil fokusere målrettet på at begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven. Risikoen i perioder med stigende ledighed er at personer der udstødes fra arbejdsmarkedet i længere tid selv i positive konjunkturer med vækst kan have vanskeligheder ved at få foden inden for arbejdsmarkedet igen. Det er derfor nødvendigt at støtte svære tiders ledige ekstra for at minimere andelen der oplever permanent udstødelse fra arbejdsmarkedet. Selv i tider med lavkonjunktur vil der være muligheder for perioder med kortvarige ansættelser og jobcenterets visitation bør derfor fungere effektivt så disse muligheder for ansættelse identificeres og udnyttes hurtigt og effektivt. En tæt kontakt med den enkelte borger er en vigtig faktor og et af de vigtigste redskaber er forskellige former for opkvalificering og afklaring hos virksomheder. Et centralt aspekt er også et tæt samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland. 1.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året året Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Det fremgår af tabel 1.2 at sygedagpengeforløb over 26 uger har været faldende i 2009 (184 fuldtidspersoner svarende til 18 procent i forhold til november 2008). Faldet i Halsnæs kommune er således større end det gennemsnitlige fald i klyngen (-4 procent i forhold til november 2008). Side 2 af 10

3 De mange personer på sygedagpenge udgør en potentiel arbejdskraftreserve, hvor en intensiv, hurtig og aktiv indsats i jobcenteret vil kunne bidrage til, at flere vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Det er afgørende, at jobcenteret gør en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Det er således vigtigt, at jobcenteret har fokus på den tidlige indsats over for sygedagpengemodtagere og samtidig gør en indsats for at få reduceret de langvarige sygedagpengeforløb. Samlet er en målrettet indsats nødvendig for at modvirke, at de syge ender på førtidspension eller på anden måde på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcenteret har kun begrænset indflydelse på udviklingen i varigheden af de korte sygedagpengeforløb, mens en tidlig og aktiv sygedagpengeopfølgning har stor betydning for varigheden af de længerevarende sygedagpengeforløb. 1.3 Unge under 30 år i alt Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året året Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Det fremgår af tabel 1.3, at antallet af unge under 30 år på A-dagpenge har været markant stigende i 2009 i Halsnæs Kommune (86 fuldtidspersoner svarende til +76 procent i forhold til december 2008). Stigningen er dermed lavere end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (+125 procent i forhold til december 2008). Ses der på antallet af unge under 30 år på kontant- og starthjælp har det ligeledes været en stigning i 2009 i Halsnæs Kommune (199 fuldtidspersoner svarende til +17 procent i forhold til december 2008). Stigningen er her også lavere end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (+21 procent i forhold til januar 2008). I en situation med stigende ledighed er der en særlig risiko for, at flere unge under 30 år bliver berørt af ledighed. Det er derfor vigtigt, at jobcenteret har endnu mere fokus på de unge og gør en ekstra indsats for at flere unge starter på en kompetencegivende uddannelse, der kan sikre dem en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, således at de unge ikke hænger fast i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet. På trods af en meget aktiv ungeindsats kan det ikke, set i lyset af konjunktursituation, udelukkes at antallet af unge ledige, især dagpengemodtagere, vil stige. Jobcenter Halsnæs er meget opmærksom på dette og har derfor øget fokus på ungeindsatsen endnu mere så unge ledige i stedet vejledes til at påbegynde uddannelser. Nøgleaktører i ungeindsatsen er de private virksomheder, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt lokale uddannelsesinstitutioner herunder Erhvervsskolen Nordsjælland. Side 3 af 10

4 1.4 Forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden Ift. samme måned året Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Det fremgår af tabel 1.4, at antallet af ledige arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner har været stigende i 2009 i Halsnæs Kommune (886 fuldtidspersoner svarende til +77 procent i forhold til december 2008). Stigningen er lavere end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (+87 procent i forhold til december 2008). Ses på antallet af arbejdsmarkedsparate på a- dagpenge har det været markant stigende i 2009 i Halsnæs Kommune (797 fuldtidspersoner svarende til +104 procent i forhold til december 2008). Stigningen er dermed større end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (+74 procent i forhold til december 2008). Ses der på antallet af arbejdsmarkedsparate på kontant- og starthjælp er niveauet stigende omend i mindre grad (283 fuldtidspersoner svarende til +21 procent i forhold til december 2008). Stigningen er dermed lavere end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (+26 procent i forhold til december 2008). Det fremgår af ligeledes af tabel 1.4, at antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate har været stigende i 2009 i Halsnæs Kommune (318 fuldtidspersoner svarende til +8 procent i forhold til december 2008). Stigningen er lavere end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (+12 procent i forhold til december 2008). Ses udelukkende på antallet af ikkearbejdsmarkedsparate på kontant- og starthjælp har det været stigende i 2009 i Halsnæs Kommune (321 fuldtidspersoner svarende til +5 procent i forhold til december 2008). Stigningen er mindre end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (+11 procent i forhold til december 2008). Tabellen viser også, at antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge har været faldende i 2009 i Halsnæs Kommune (497 fuldtidspersoner svarende til -6 procent i forhold til november Side 4 af 10

5 2008). Faldet er dermed mindre end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (-8 procent i forhold til november 2008). Ses på antallet af forløb mellem uger har det været faldende i 2009 i Halsnæs Kommune (106 fuldtidspersoner svarende til -2 procent i forhold til november 2008). Faldet er dermed mindre end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (-6 procent i forhold til november 2008). Ses på antallet af forløb over 52 uger har det været markant faldende i år 2009 i Halsnæs Kommune (78 fuldtidspersoner svarende til -33 procent i forhold til november 2008). Faldet er her større end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (-2 procent i forhold til november 2008). Jobcenter Halsnæs har gjort en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har haft fokus på den tidlige indsats over for sygedagpengemodtagere og samtidig gjort en indsats for at få reduceret de langvarige sygedagpengeforløb. Indsatsen har specifikt foregået gennem aktiveringstilbud til sygdomsmeldte. Der følges tæt op på resultaterne af denne indsats. Tabel 1.4 viser endvidere, at antallet af fuldtidspersoner på revalidering har været faldende i 2009 i Halsnæs Kommune (61 fuldtidspersoner svarende til -1 procent i forhold til december 2008). Faldet er mindre end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (-9 procent i forhold til november 2008). Det fremgår ligeledes af tabellen, at antallet af fuldtidspersoner i fleksjob har været stigende i 2009 i Halsnæs Kommune (251 fuldtidspersoner svarende til +2 procent i forhold til december 2008). Stigningen er lig gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (+1 procent i forhold til december 2008). Ses på antallet af påbegyndte forløb har det været stigende i år 2009 (2 fuldtidspersoner svarende til +100 procent i forhold til december 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen har modsat været faldende (-23 procent i forhold til december 2008). Jobcenteret har haft fokus på hurtigst muligt at formidle jobtilbud til personer, der er visiteret til fleksjob, således at tiden på ledighedsydelse minimeres. Tabellen viser derudover, at antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse har været stigende i 2009 i Halsnæs Kommune (119 fuldtidspersoner svarende til +12 procent i forhold til december 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen er steget mere (+15 procent i forhold til december 2008). Ses på antallet af forløb over 13 uger har det været stigende henover år 2009 i Halsnæs Kommune (74 fuldtidspersoner svarende til +6 procent i forhold til november 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen er steget markant mere (+25 procent i forhold til november 2008). Borgere på ledighedsydelse blev i 2009 fortsat prioriteret højt på trods af det stigende antal borgere på ydelsen. Jobcenteret har haft fokus på hurtigst muligt at formidle jobtilbud til personer, der er visiteret til fleksjob, således at tiden på ledighedsydelse minimeres. Der er blevet lagt vægt på råd og vejledning af ledighedsydelsesmodtagerne, en ensartet visitationspraksis samt en tidlig afklaring. Jobcenteret har, som supplement til kommunens egne tilbud, benyttet sig af andre aktører, hvor effekten har været bedre og billigere. Endelig viser tabellen, at antallet af fuldtidspersoner på førtidspension har været faldende i 2009 i Halsnæs Kommune (1568 fuldtidspersoner svarende til -1 procent i forhold til december 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen har modsat været svagt stigende (+1 procent i forhold til december 2008). Ses på antallet af påbegyndte forløb har det været faldende i 2009 i Halsnæs Kommune (7 fuldtidspersoner svarende til -30 procent i forhold til december 2008). Faldet er større end gennemsnittet for jobcentrene i klyngen (-16 procent i forhold til november 2008). Side 5 af 10

6 1.5 Aktiveringsgrad i alt Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden point Ift. samme måned året point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Det fremgår af tabel 1.5, at aktiveringsgraden samlet har været faldende i 2009 i Halsnæs Kommune (26 procent svarende til -4 procent i forhold til december 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger højere (27 procent). Ses på aktiveringsgraden for modtagere af a-dagpenge er den faldet i 2009 i Halsnæs Kommune (18 procent svarende til -3 procent i forhold til december 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger højere (26 procent). Ses på aktiveringsgraden for arbejdsmarkedsparate på kontant- og starthjælp er den steget i 2009 i Halsnæs Kommune (72 procent svarende til +8 procent i forhold til december 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger lavere (45 procent). Ses på aktiveringsgraden for ikke-arbejdsmarkedsparate på kontant- og starthjælp er den steget i 2008 i Halsnæs Kommune (52 procent svarende til +4 procent i forhold til december 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger lavere (29 procent). Aktivering har til hensigt at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Aktiveringen blandt kontanthjælpsmodtagere foregår i projekter, hvor muligheder for uddannelse og opkvalificering af den enkelte skal sikre muligheden for et ordinært ustøttet arbejde på langt sigt. De ledige på kontanthjælp tæller alle grupper lige fra 1. dags ledighed til flere år samt alle matchgrupperne. Alt afhængig af hvilken gruppe der er tale om, sker der en tættere resultatorienteret indsats, så aktiveringsgraden styrkes. Det betyder, at alle nyhenvendelser vedrørende kontanthjælp enten fører til ordinært arbejde, stilling med løntilskud, virksomhedspraktik eller aktivering i Job og Kompetence fra dag 1. Den gruppe der allerede er på kontanthjælp og har været det i kortere eller længere tid skal fortsat indkaldes til tæt individuel opfølgning. Hvor der er mulighed for at iværksætte beskæftigelsesfremmende foranstaltninger som for eksempel aktivering, opkvalificering med mere, skal dette gøres. I de tilfælde, hvor der er brug for en parallelindsats i samarbejde med Velfærdsservice, skal denne ligeledes iværksættes. Halsnæs Kommune har i 2009 arbejdet ud fra et mål om en aktiveringsgrad på 60 pct. Fokuspunktet har været aktiveringsgraden gennem straksaktivering af nyledige. Det sikres, at alle ledige kommer i relevant beskæftigelse eller gennem uddannelsesforløb bliver opkvalificeret til samme. Dette kræver en tæt kontakt og styrkelse af samarbejdet med offentlige og private virksomheder, så antallet af kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik i offentlige og private virksomheder, øges. Ligeledes er der blevet arbejdet på at øge antallet af medarbejdere i løntilskud i offentlige og private virksomheder. Side 6 af 10

7 1.6 Rettidighed Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Rettidighed Procent Ift. måneden point Ift. samme måned året point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Jobsamtaler a-dagpenge Nov Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec Første tilbud - a-dagpenge Nov Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Det fremgår af tabel 1.6, at rettidigheden for jobsamtaler for modtagere af a-dagpenge er faldet i 2009 i Halsnæs Kommune (63 procent svarende til -26 procent i forhold til november 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger højere (80 procent). Rettidigheden for jobsamtaler for modtagere af kontant- og starthjælp er faldet (88 procent svarende til -5 procent i forhold til december 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger lavere (86 procent). Ses på rettidigheden for første tilbud til modtagere af a-dagpenge er den faldet i 2009 i Halsnæs Kommune (74 procent svarende til -26 procent i forhold til november 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger højere (83 procent). Rettidigheden for første tilbud til modtagere af kontant- og starthjælp er faldet i 2009 i Halsnæs Kommune (88 procent svarende til -13 procent i forhold til november 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger lavere (65 procent). Ses på rettidigheden for gentagne tilbud til modtagere af a-dagpenge er den faldet i 2009 i Halsnæs Kommune (90 procent svarende til -10 procent i forhold til november 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger højere (97 procent). Rettidigheden for gentagne tilbud til modtagere af kontant- og starthjælp er steget i 2009 i Halsnæs Kommune (80 procent svarende til +4 procent i forhold til november 2008). Gennemsnittet for jobcentrene i klyngen ligger lavere (71 procent). Et vigtigt element i at understøtte indsatsen er, at jobsamtaler og tilbud om aktivering gives rettidigt til borgerne. Den kontinuerlige indsats, den hyppige kontakt og anvendelse af de mest effektive aktiveringstilbud fremmer de bedst mulige resultater. Jobcenter Halsnæs arbejder især med fokus på rettigheden i indsatsen på alle områder og målgrupper. Side 7 af 10

8 2. Besparelsespotentiale Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,74 3, ,3 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 1,23 0, ,9 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 1,55 1,51 7 0,4 Introduktionsydelse 0,01 0, ,4 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,31 0, ,6 Sygedagpenge 2,45 2, ,9 Ledighedsydelse 0,50 0,48 5 0,7 Førtidspension 7,78 7, ,5 I alt 16,58 17, ,0 Ovenstående tabel viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser, som kan spares i jobcenteret, hvis det nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre i klyngen. Det fremgår af tabellen at Halsnæs Kommune har et besparelsespotentiale på 7 millioner kroner. Dette besparelsespotentiale findes primært i en potentiel reduktion i antallet af modtagere af kontant- og starthjælp samt personer på ledighedsydelse. På de øvrige udgifter til forsørgelsesydelser ligger Halsnæs Kommune nogenlunde på niveau med klyngens øvrige jobcentre. Dog har Halsnæs Kommune en meget positiv placering i forhold til de øvrige jobcentre hvad angår A-dagpenge hvor der er et negativt besparelsespotentiale på hele 17,3 mio. kr. Halsnæs Kommune tager besparelsespotentialet til efterretning og inddrager den i arbejdet med strategiudvikling samt andre tiltage der kan effektivisere indsatsen yderligere. Side 8 af 10

9 3. Scorecard ministermål Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Dec 2009 Nov 2009 Dec 2009 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året Antal forløb Udvikling ift. samme måned året Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året Placering Jammerbugt , , ,8 1 Halsnæs , , ,3 2 Brønderslev , , ,7 3 Tønder , , ,1 3 Assens , , ,4 4 Morsø , , ,9 4 Vesthimmerland , , ,8 5 Faaborg- Midtfyn , , ,5 6 Kerteminde , , ,9 6 Billund , , ,4 7 Middelfart , , ,3 8 Nordfyns , , ,5 8 Hele klyngen , , ,5. Halsnæs Kommune placerer sig som nummer 2 i klyngen ud af 12. I tabellen sammenlignes resultaterne i jobcenter Halsnæs med de andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Kommentarer vedrørende Halsnæs Kommunes placering fremgår af kommentarerne til statistikkerne ovenfor. Side 9 af 10

10 4. Scorecard - rettidighed Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende Placering antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Halsnæs Halsnæs Kommune placerer sig i den 8. gruppe ud af 12, når jobcentrenes resultater vurderes i forhold til at gennemføre en aktiv indsats med jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignet med de øvrige jobcentre i landet. Jobcenter Halsnæs ligger gennemgående omkring eller over målsætningen for rettidighed. Det er vigtigt for Jobcenter Halsnæs, at jobsamtaler og tilbud om aktivering gives rettidigt til borgerne. Jobcenter Halsnæs arbejder med fokus på rettigheden i indsatsen på alle områder og målgrupper. Jobcenteret iværksætter samtidig initiativer, der skaber et stærkt fundament for indsats og resultater. For Jobcenter Halsnæs vedkommende så resultaterne for rettidighed for 4. kvartal 2009 således ud: 94 procent for jobsamtaler med a-dagpengemodtagere 88 procent for første aktiveringstilbud for a-dagpengemodtagere 100 procent for gentagen aktivering af a-dagpengemodtagere 84 procent for jobsamtaler med kontant- og starthjælpsmodtagere 86 procent for 1. aktivering af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 73 procent for 1. aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 75 procent for gentagen aktivering af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 68 procent for gentagen aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Side 10 af 10

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 17. april Titel: Kommentarer til Resultatrevision Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent

Sagsnr.: 2012/ Dato: 17. april Titel: Kommentarer til Resultatrevision Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Sagsnr.: 2012/0004919 Dato: 17. april 2012 Titel: Kommentarer til Resultatrevision 2011 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2011 for Halsnæs Kommune Indhold 1.

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2009 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2009 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2008 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...3 Resultatoversigt...3 Besparelsespotentiale...5 Rettidighed...7 Scorecard Skive ministermål...7 Afslutning...7 Resultatrevision

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen

Læs mere