Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Kørsel med foderstofbus s3: Risiko for smittespredning s4: Rengøring af tanke s5: Rengøring af tanke til transport af foder med medicin s5: Ingen vand i tankene s6: Læsserækkefølge s6: Læsning af bulk s7: Læsning ved sugning s8: Brand i trykpotter s8: Støveksplosioner s8: Anvendelse af sikkerhedsgelænder s9: Stiger og gangbroer s10: Læsning i vinterperioden s11: Aflæsning s11: Siloer s13: Cyklon s14: Egen adfærd i forhold til arbejdsmiljøet s15: Litteraturhenvisning Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros og er en del af indsatsen for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats inden for transportområdet. Branchevejledningen er en del af en større indsats for at få dækket alle aspekter af chaufførområdet med detailrådgivning- og vejledning inden for området af specialkøretøjer. Vejledningen er godkendt af Arbejdstilsynet. Branchevejledningen er tænkt som inspiration og vejledning til dig, der arbejder med transport af korn- og foderstoffer - og til din sikkerhedsgruppe. Det er din arbejdsgivers pligt at give dig den fornødne instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Dette vil vi gerne støtte op om ved at lave denne vejledning. Desuden kan vejledningen bruges som inspiration til Jeres Arbejdspladsvurdering (APV) arbejde. Branchevejledningen dækker ikke alle aspekter ved chaufførområdet. De generelle forhold omkring arbejdsmiljø for chauffører kan du læse om i Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører, ligesom indretning af førerhuse og ergonomi er beskrevet i Jeg kører lastbil. Begge vejledninger er udgivet at Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. At arbejde med foderstofbusser byder på nogle særlige arbejdsmiljøproblemer, bl.a. udsættelse for støv og støj. Det er især sådanne forhold vejledningen sigter mod. Hvis du i dit arbejde er pålagt at bruge specielle former for personlige værnemidler, skal du naturligvis anvende dem. Hvis du oplever fejl og mangler i forhold til de emner, der er behandlet her i vejledningen, så opfordrer vi dig til at give dine erfaringer videre til Jeres APV, så de kan indarbejdes i handleplanerne, og dermed være med til at forbygge arbejdsmiljøproblemer. 1

3 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 6 KØRSEL MED FODERSTOFBUS Chauffører på foderstofbusser udsættes for risiko for særlige belastninger af kroppens bevægeapparat, åndedrætsorganerne, hørelse og tænder. Både kort- og langtidsvirkningerne af disse belastninger kan faktisk undgås, hvis du følger de anvisninger, der gives i denne vejledning. Din arbejdsgiver skal give dig den fornødne instruktion og vejledning, så du kan udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde. Desuden bør du hele tiden udføre arbejdet ud fra tanken om, at det skal ske på en sikker og forsvarlig måde både, hvad angår dig selv, dit materiel og dine omgivelser. Risiko for smittespredning Der er igennem de senere år anvendt mange penge på at sanere foderstof- og landbrugsbranchen for salmonella og andre typer bakterier, der har medført større og mindre forgiftninger af befolkningen, og endog har medført dødsfald. Som chauffør på foderstofbussen risikerer du at være en potentiel smittespreder. Derfor er det vigtigt, at alle forholdsregler følges med stor omhyggelighed. Af hensyn til dig selv, foderproducenterne og den øvrige befolkning skal du være opmærksom med det ansvar, du bærer i den anledning. Du har direkte indflydelse på en eventuel smittespredning af salmonella o lign. gennem personlig hygiejne, under aflæsning hos kunderne, rengøring af vognens tanke og førerkabine. Kontakt til husdyr, uanset om det er fritids- eller professionelle avlere, kan være problematiske, da der kan ske overflytning og inficering i nye besætninger via dig. Alle foderproducenter har meget klare regler på dette område. Disse regler skal naturligvis altid følges. 2 3

4 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 8 Rengøring af tanke De enkelte foderstofproducenter har fastsat regler for den indvendige rengøring af tankene. Disse krav er ofte minimumskrav, og der kan med fordel foretages rengøring oftere end påkrævet. Når tankene tømmes med luft, bliver luften i tankene varmere indvendig end udvendig. Derved opstår der kondens på indersiden af tanken, som binder støvet under på- og aflæsning. Efter nogen tid får dette støv karakter af belægninger i toppen af tanken. Hvis disse belægninger ikke fjernes, kan de være et opformeringssted for bakterier og svampegifte. For at fjerne disse belægninger kræves, at du går ned i de enkelte lastrum. Under dette arbejde skal du være iført beskyttelsesdragt, briller og åndedrætsværn til beskyttelse mod støv. Da der er risiko for at lide af iltmangel, skal du sikre dig, at andre ved, du er i tanken og kan holde et øje med dig. Fjernelse af belægningerne sker med en stiv kost, og det afrensede materiale lukkes ud på et sted anvist af foderstofproducenten. Da det afrensede materiale kan indeholde forskellige ting, som ikke ønskes sammenblandet med nyt foder, er det vigtigt, at foderfabrikkens anvisninger for bortskaffelse af afrenset materiale følges. Rengøring af tanke til transport af foder med medicin I særlige situationer kan det være nødvendigt at tilsætte medicin til foderet for at løse et sundhedsmæssigt problem i en besætning hos en kunde. Der findes regler for rengøring før og efter transporten hos de enkelte foderstofproducenter, disse skal altid følges. Materialet, der afrenses fra tankene efter transporten, skal opbevares i en særlig container eller lignende, fordi det afrensede skal destrueres på et egnet sted, f.eks. Kommunekemi. Ingen vand i tankene Der må under ingen omstændigheder komme vand i tankene, hverken til rengøring eller i forbindelse med på- og aflæsning, da det giver mulighed for vækst af giftige svampe og bakterier i de hjørner i tankene, der ikke umiddelbart bliver helt tørre. Når tanken har fået foretaget den regelmæssige trykprøvning, som sker med vand, er det nødvendigt at foretage grundig udluftning så længe, at enhver form for vand er tørret bort. Er det muligt, stilles lastbilen med åbne domedæksler, bundog sugeventiler i solskin en hel dag. Hvis besætninger får tilført medicin, uden der er sygdomsbetinget behov, kan det medføre resistens (modstandsdygtighed) over for de anvendte stoffer, så de ikke virker den dag, det er nødvendigt. Du skal dog altid rengøre tanken, inden der læsses foder med medicin, og ligeledes skal tankene rengøres igen, efter at transporten er gennemført. 4 5

5 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 10 Læsserækkefølge Når foderet læsses, er det vigtigt, at aflæsserækkefølgen er kendt, da vægtfordelingen på lastbilen/vogntoget efter den/de første aflæsninger skal overholde de gældende regler for akselbelastning. Som eksempel kan denne rækkefølge bruges, når losning påbegyndes : Læsning af bulk Før og under læsning af foderstoffer er der flere punkter, der kræver særlig opmærksomhed. På grund af den potentielle smitterisiko med salmonella o lign. er det normalt ikke muligt at aflæsse for meget lastet foder ud over lastbilens tilladte totalvægt. Derfor er det nødvendigt at kende læssebetingelserne på de enkelte foderstoffabrikker. Læsning ved sugning En foderstofbus er konstrueret til fortrinsvis at transportere og aflæsse bulk, men under overholdelse af visse nødvendige sikkerhedsregler kan foderstofbusserne ligeledes læsse korn ved sugning. Husk altid at bruge høreværn og stå så langt væk fra blæseren som muligt. 3. Selv føre sugeslangen under læsning for at sikre, at der kommer luft nok til anlægget 4. Være meget opmærksom på, at lastbilens maksimale lasteevne og akseltryk ikke overskrides. 1. Ved tømning af kun et rum hos en modtager, anvende rum nr. 3 i anlæg med 6 rum 2. Ved tømning af to rum hos en modtager vælges det forreste og det bageste rum 3. Ved tømning af kærre skal sikres, at trykket på kærretrækket ikke overstiger det tilladte V-værdi (oftest 1000 kg) 4. Ved tømning af anhængere ligeledes sikre jævntømning. Herudover skal opmærksomheden henledes på, at såfremt der er et eller to fuldt lastede rum tilbage, bør disse ligge bag på anhængeren. Ved placering af foderet over anhængerens forreste aksel er der risiko for, at anhængeren kan vælte i forbindelse med skarpe sving. Hvis der findes en brovægt under lastbilen, når der læsses, skal der udvises særlig opmærksomhed for ikke at overlæsse de enkelte aksler. Læsses der under en gennemløbsvægt, er der forskel fra vægt til vægt og fra foderstoftype til foderstoftype. Her må du forhøre dig blandt personalet, der betjener anlægget, og andre chauffører, der har erfaring med det pågældende anlæg og den pågældende foderstoftype. Der foretages altid brovejning af lastbilen, inden den forlader foderstoffabrikken. 6 Foderstofbussens kompressor er konstrueret til at blæse, og blæseluften anvendes til køling af selve kompressoren, når den anvendes. Hvis der under læsning ved sugning ikke kommer luft nok til køling, bliver hele kompressoraggregatet overophedet med skader til følge. Der er en direkte fare for, at der går ild i trykpotterne. Der kan ske støvgaseksplosioner i tankene, og kompressoren kan ødelægges på grund af varme. Du skal derfor: 1. Ikke suge gennem tankenes bundventiler. Sugeslangen skal placeres på den monteringsstuds, der sidder midt på siden af tanken 2. Når der suges sikre, at det produkt, der læsses, kun fylder halvdelen af sugeslangens lysning, fordi læsseprocessen kræver den luft, der ligeledes kommer ind i slangen til at transportere materialet og sikre kølingen af bilens kompressor 7

6 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 12 Brand i trykpotter Er der sket en overophedning af trykpotterne, vil det ses ved, at malingen udvendigt bobler op og brænder væk. Afhængig af udviklingen inde i trykpotten vil ilden i eller rettere udglødningen af trykpotterne fortsætte, til isoleringsmaterialet i trykpotten er brændt væk eller bliver slukket. Sørg for, at: 1. slukke udglødningen i trykpotterne med små sjatter vand, der sendes ind i trykpotterne gennem sugeslange. Under slukningsprocessen skal lastbilen fortsætte med at suge med normal styrke. Der skal naturligvis ikke suges noget materiale, før anlægget igen er afkølet Anvendelse af sikkerhedsgelænder Ved enhver gang på tankens øverste gangbro skal sikkerhedsgelænderet være rejst op. På nogle modeller sker rejsningen manuelt ved, at chaufføren kravler et stykke op af stigen til den øverste gangbro. Når din mave er på højde med gangbroen, kan sikkerhedsgelænderet normalt rejses uden de store problemer. Husk at smøre gelænderets drejepunkter, så det glider let og ubesværet. På modeller med automatisk rejsning af sikkerhedsgelænderet følges tankproducentens anvisninger. Stiger og gangbroer Al trafik på de fastmonterede stiger og gangbroer skal foregå på en forsvarlig måde. Husk at: 1. Anvende alle trin på stigerne ved op- og nedstigning. De støttehåndtag, der er monteret, skal ligeledes anvendes. Der må under ingen omstændigheder springes fra gangbroen på forvognen til kærre eller anhænger. 2. Lade være med at springe helt eller delvis ned fra gangbroer og stiger. 3. Vend ansigtet mod stigen hver gang du skal op eller ned af bilens stiger. 2. der efter trykpotten har været overophedet tages kontakt til arbejdsgiveren for at afklare, om der skal foretages reparation, inden det videre arbejde fortsætter. Støveksplosioner Husk, at hvis der er brand, må du ikke slukke ved at sprøjte vand direkte på brandstedet. Sprøjt en tåge ovenover. Ophvirvlet støv kan eksplodere (se BSR vejledning om Støveksplosioner). 8 9

7 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 14 AFLÆSNING Læsning i vinterperioden I vinterperioden er der særlig risiko for nedstyrtning på grund af glatte stiger og gangbroer. Derfor skal der udvises særlig forsigtighed ved gang på tankene om vinteren. Er der mulighed for det, bør lastbilen/vogntoget parkeres under tag, når der er udsigt til overisning. På grund af den temperaturforskel, der opstår under aflæsning ude og inde i tanken, dannes der kondens i toppen. Det medfører en risiko for, at domedækslet fryser fast til tanken. For at undgå dette skal domedækslets gummipakninger være hele og nysmurte med et silikoneprodukt eller lignede, der effektivt kan forhindre, at dækslet fryser fast. Husk at : 1. Hvis domedækslet er frosset fast, så hæld varmt vand udvendigt på dækslet. Herefter tørres området omkring dækslet af, inden åbningen sker 2. Lade være med at anvende lastbilens kompressor til at trykke dækslet op med, hvis det er frosset fast. Det medfører stor risiko for, at der sker skader på bilen og på omgivelserne. Domedækslet kan blive revet af under den store luftmængde, der komprimeres i tanken. Siloer Ved aflæsning hos forbrugerne skal det altid sikres, at aflæsningen sker det rigtige sted i den rigtige silo. Følgesedlen angiver næsten altid et nummer på den silo/indblæsningsrør, som skal anvendes til aflæsning af foderet. Næsten alle indblæsningsrør er markeret med en label, hvoraf det fremgår, hvilket silonummer røret er forbundet med. Hvis der er tvivl om, hvor der skal aflæsses, undlad at aflæsse før det er afklaret, hvilken silo der skal indblæses i

8 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 16 Du skal: 1. Bruge høreværn 2. Placere lastbilen/vogntoget så tæt på aflæssestedet som muligt 3. Iføre dig personlige værnemidler (som beskrevet nedenfor) 4. Udlægge slanger til aflæsning i det omfang, det er nødvendigt. Under udtrækning af slangerne fra transportrøret til aflæsning, bør din overkrop ikke udsættes for store og pludselige vrid, men i stedet et roligt og afbalanceret træk til slangen er nået til bestemmelsesstedet 5. Udvise stor omhyggelighed ved montering af slangen på aftapnings- og indblæsningsrøret, idet en slange, der pludselig falder af under aflæsning, udgør en stor fare for de tilstedeværende 6. Under aflæsning ikke forlade lastbilens nærhed, så der øjeblikkeligt kan gribes ind, hvis der opstår noget uforudset 7. Kontrollere indblæsningsrørets nummer med det angivne nummer på følgesedlen Cyklon Hvis der ikke er et fast monteret indblæsningsrør, skal der anvendes cyklon ved aflæsning, der læsses af på samme måde som ved indblæsningsrør. Du bør: 1. Ophænge cyklonen over det sted, hvor foderstoffet skal leveres 2. Under ophængning af cyklonen overholde det gældende stigeregulativ fra Arbejdstilsynet 3. Ved aflæsning direkte i landbrugsvogne ophænge cyklonen i f.eks. en frontlæsser, en rendegravearm eller anden hydraulisk redskab, der gør det muligt at montere cyklonen i jordhøjde og herefter løfte cyklonen på plads over aflæssestedet 4. Ved aflæsning med cyklonen udendørs observere den aktuelle vindretning således, at de store støvmængder, der produceres, blæser væk fra lastbil og chauffør. Pas på siloer, hvor indblæsning foregår via konstruktionens ben, de kan være ustabile p.g.a. det slid, som indblæsningen af foderstofferne udsætter benet for. 8. Kontrollere, om siloen står fast i fundamentet. Især glasfibersiloer, der står uden for bygningerne, kan i stærk blæst blive revet løs fra fundamentet med fare for at vælte 9. Hvis benene har flyttet sig, kontakte ejeren af siloen for at sikre, at siloen stadig er stabil uden risiko for at vælte, når der blæses foder ind 10. Hvis der ikke er en ejer eller andre kompetente personer til stede, og er der tvivl om siloens stabilitet, undlade indblæsning og kontakt arbejdsgiveren 11. I øvrigt altid under aflæsning placere dig på en måde, så uanset om siloen vælter, vil den ikke ramme chaufføren

9 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 18 Egen adfærd i forhold til arbejdsmiljøet Ved transport af foderstoffer er der visse forhold i din adfærd, der har stor betydning for dig selv og dine omgivelser. HENVISNINGER Du skal: 1. Være opmærksom på forhold hos kunden, der kan medføre en risiko for dig selv og andre 2. Anvende personlige værnemidler, når det er nødvendigt a. Anvende hørerværn, når der losses b. Anvende åndedrætsværn under lastning og losning, hvis det støver c. Anvende åndedrætsværn under losning, hvor indblæsningsrøret er placeret i samme rum som siloen, der blæses i, og der ikke er særlig udsugning d. Anvende åndedrætsværn under rengøring af tankene e. Anvende overtræksdragt, når der arbejdes i omgivelser med støvholdig luft f. Anvende beskyttelsesbriller under tankrensning 3. Sikre renholdelse af lastbilens førerkabine, da støv og andre urenheder kan medføre allergiske reaktioner hos personer, der opholder sig længe i sådanne omgivelser 4. Sikre god personlig hygiejne for at modvirke spredning af salmonella eller lignende 5. Kun opholde dig i de områder hos kunden, der er forbeholdt aflæsning af foder 6. Overholde kontrollen hos tandlægen 2 gange årligt, fordi personer, der opholder sig i støvede omgivelser, ofte er tilbøjelig til at flere huller i tænderne end andre.. Denne vejledning er en del af bestræbelserne for at sætte fokus på chaufførers arbejdsmiljø, og indgår i Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros forebyggende arbejdsmiljøindsats. Af andre relevante materialer kan nævnes : Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører. BAR transport og engros 2001 Jeg kører lastbil en vejledning i indretning af førerhuse og ergonomi i forbindelse med chaufførarbejdspladser. BAR transport og engros Vejledning om Støveksplosioner BSR vejledning 1984 Branchevejledningen og andre materialer om chaufførers arbejdsmiljø kan fås ved henvendelse til : Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø tlf. : Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø tlf. : Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S tlf. : Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V tlf. : samt på Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros hjemmeside på adressen : For supplerende oplysninger og vejledning om arbejdsmiljøforhold på transportområdet, se litteraturhenvisningen bagerst i branchevejledningen, kontakt sekretariaterne eller se hjemmesiden hvor samtlige vejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros er offentliggjort

10 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 20 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2001 ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center 16

SIKKER TRANSPORT AF GROVVARER

SIKKER TRANSPORT AF GROVVARER Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 2 SIKKER TRANSPORT AF GROVVARER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Indhold s2: Risiko for smittespredning

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Personlig

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Arbejdshygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8:

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning af- og pårigning af lastbiler Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om af- og pårigning af lastbiler Indhold Om branchevejledningen... 1 Arbejdsmiljø ved

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer At-VEJLEDNING D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Test dit arbejdsmiljø s4:

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

LASTNING OG LOSNING AF FLY

LASTNING OG LOSNING AF FLY VEJLEDNING OM LASTNING OG LOSNING AF FLY Branchesikkerhedsrådet for transport- og engroshandel (BSR4) FORORD Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for transport og engroshandel

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

OLIEUDSKILLER DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

OLIEUDSKILLER DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 OLIEUDSKILLER DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 2 1. Idriftssættelse Ved idriftsættelse fyldes udskilleren med vand til det løber i udløbet. Flydelukken monteres i styreskinnerne, derefter er udskilleren

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros JEG KØRER LASTBIL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Test dit arbejdsmiljø s4: Instruktion og sikkerhed s6: Forhold, der skal overvejes Chaufførsædet Fartpilot Automatgear

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Lønnr. Medarbejders navn og efternavn Ansættelsesdato Formand Første arbejdsdag skal medarbejderen instrueres i afsnit 1 og 2 og senest 14 dage

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: Beskrivelse: Før brug: Placering og opstilling af stillads/stige

Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: Beskrivelse: Før brug: Placering og opstilling af stillads/stige TELESKOPSTILLADS Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: 2018 Beskrivelse: Dette teleskopiske stillads er nemt at transportere og nemt at justere i højden til brug steder hvor stillads

Læs mere

jeg kører med levende dyr Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører med levende dyr Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører med levende dyr Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Bilens opbygning s3: Dyrs adfærd s7: På- og aflæsning af dyr s10: Rengøring og desinfektion af materiel

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Hvordan forebygger vi. fald og andre ulykker? Hvordan kan vi styrke sundheden? Hvordan. psykiske traumer og vold?

Hvordan forebygger vi. fald og andre ulykker? Hvordan kan vi styrke sundheden? Hvordan. psykiske traumer og vold? Forsvar, politi, fængsler og vagt Hvordan kan vi styrke sundheden? Hvordan forebygger vi psykiske traumer og vold? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan forebygger vi fald og andre ulykker?

Læs mere

JEG KØRER EXPORT- OG LANGTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

JEG KØRER EXPORT- OG LANGTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros JEG KØRER EXPORT- OG LANGTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Personlig sikkerhed s4: Adfærd s5: Voldsrisiko s6: Sundhed s7: Ernæring s9: Førerkabinen s11:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder Rengøring og arbejdsmiljø i billeder Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med dette hæfte informere og oplyse om de grundlæggende arbejdsmiljøforhold i form af billeder og

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser

Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser Værktøjskasse om forebyggelse af arbejdsulykker ved forlystelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning.... 1 2 Forebyggelse af ulykker... 2 2.1 Sikkerhedsrunderinger... 2 3 Når ulykken er sket... 3 3.1 Undersøgelse

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning helkrops vibrationer i helikoptere Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer i helikoptere Forord I 2006 trådte

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.1 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vejledningen

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER Nyttige adresser BSR 4 - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé 1 1970 Frederiksberg C. Tlf.: 35 37 47 11 BSR 4 - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade 65 2300 København S. Tlf.: 32 83 32 83 BSR 4

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem Kontaktperson og stempel Her følger de 11 områder, vi skal have talt om og aftalt, inden vi går i gang med arbejdet i dit hjem. DIT HJEM -

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere