Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune"

Transkript

1 Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune

2 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med notatet er at understøtte den lokale tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen i 2012 og at være input til beskæftigelsesplanen for Notatet indeholder følgende kapitler: Kapitel 2: Sammenfatning af de væsentligste hovedudfordringer på arbejdsmarkedet i Kommune Kapitel 3: Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Kommune. Kapitel 4: Arbejdskraftreserven i kommunen (ministermål 1) Kapitel 5: Personer på permanent offentlig forsørgelse i kommunen (ministermål 2) Kapitel 6: Unge på offentlig forsørgelse i kommunen (ministermål 3) Kapitel 7: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse (ministermål 4)

3 2. SAMMENFATNING Hovedudfordringer for Kommune Stor andel på offentlig forsørgelse og stigning i antallet I Kommune har der været en stigning på 2,3 pct. i antallet på offentlig forsørgelse, hvilket er større end den gennemsnitlige udvikling i (0,9 pct.). Der har særlig været en stigning i antallet af personer på a-dagpenge, kontant- og starthjælp match 3 og ledighedsydelse. I alt 19,1 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder er på offentlig forsørgelse, hvilket er en højere andel end gennemsnittet i (16,9 pct.). Stigningen i antallet af a-dagpengemodtagere har medvirket til, at bruttoledigheden er steget i Kommune (8,7 pct. mod 10,4 pct. i ) Bruttoledigheden i Kommune udgør 4,2 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive mod 4,6 pct. i. Flere er blevet langtidsledige Antallet af langtidsledige, dvs. personer der har været ledige i mindst 40 sammenhængende uger, er steget. Langtidsledigheden udgør 16,5 pct. af de bruttoledige i Kommune, hvilke er under gennemsnittet i (21,9 pct.). Stigning i arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er steget med 9,5 pct. i Kommune mod 6,5 pct. i. I alt 3,3 pct. af befolkningen i Kommune indgår i arbejdskraftreserven, hvilket svarer til gennemsnittet i (3,4 pct.). Stor andel på permanent forsørgelse og stigning i antallet på ledighedsydelse I alt 9,2 pct. af befolkningen i Kommune er på permanent forsørgelse (mod 7,2 pct. i ). Antallet på permanent forsørgelse er samlet set faldet med -2 pct. i, hvilket er mere end i (-0,5 pct.). Antallet på ledighedsydelse er dog steget i. Stigning af unge på offentlig forsørgelse og større andel end i Kommune har haft en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse og stigningen har været større end udviklingen i (15,1 pct. mod 3,6 pct.). Især antallet af unge på a-dagpenge og på kontant- og starthjælp match 2 og 3 er steget. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er ligeledes større end gennemsnittet i (13,4 pct. mod 10 pct.). I alt 60 pct. af alle unge ledige i Kommune har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse mod 63 pct. i (januar 2009). Stigning i antal indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Kommune har haft en stigning på 6,6 pct. i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Stigningen er over niveauet for (3,6 pct.). Især indvandrere på kontant- og starthjælp match 3, introduktionsydelse og sygedagpenge er steget. 25,7 pct. af samtlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Kommune er på offentlig forsørgelse (mod 26,5 pct. i ). Note: Opgørelserne er fra januar 2011 (og udvikling jan 2010-jan 2011), hvor andet ikke er noteret 2

4 3. SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET Den finansielle og økonomiske krise har medført en stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelse. Stigningen er dog aftaget i løbet i af Mens der for hele har været tale om en stigning på 0,9 pct. fra januar 2010 til januar 2011, har der i Kommune været tale om en stigning på 2,3 pct. I Kommune modtager 19,1 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder offentlig forsørgelse, hvilket er en højere andel end gennemsnittet i (16,9 pct.) 1. Tabel 1: Personer på offentlig forsørgelse i Kommune og, jan jan Januar 2010 Januar 2011 Ændring jan. 10- Andel af befolkningen Ændring jan. 10- Andel af befolkningen A-dagpenge ,8% 3,9% 5,6% 3,5% Kontantog starthjælp Matchkategori i alt ,9% 2,7% 4,2% 3,7% Match 1: Jobklar ,7% 1,1% -8,9% 1,3% Match 2: Indsatsklar ,4% 0,8% 2,0% 1,6% Match 3: Midlertidig passiv ,3% 0,8% 56,0% 0,7% Øvrige indsatsklar / midlertidig passiv 1 1 0,0% 0,0% -61,3% 0,0% Introduktionsydelse ,3% 0,2% 24,8% 0,1% Revalidering ,0% 0,6% -11,7% 0,3% Forrevalidering 4 4 0,0% 0,0% 4,1% 0,0% Sygedagpenge ,2% 2,5% -5,5% 2,2% Ledighedsydelse ,9% 0,3% 4,2% 0,3% Fleksjob ,3% 1,3% 0,5% 1,0% Førtidspension ,5% 7,6% -0,9% 5,8% I alt ,3% 19,1% 0,9% 16,9% Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Stigningen i antallet af personer på offentlig forsørgelse skyldes især en stigning i antallet af a- kontantog starthjælpsmodtagere matchgruppe 3, samt personer på ledigehdsydelse Bruttoledighed Bruttoledigheden, der omfatter såvel ledige som aktiverede, var i 4. kvt i Kommune på 800 personer svarende til 4,2 pct. af befolkningen. Det er over niveauet for (4,6 pct.). I Kommune har der været en stigning på 8,7 pct. fra 4. kvt til 4. kvt Til sammenligning var den gennemsnitlige stigning i 10,4 pct. i samme periode. 1 Befolkningen i den erhvervsaktive alder defineres som årige. Når begrebet befolkning eller befolkningsgruppe benyttes i nærværende rapport refereres der til befolkningen i den erhvervsaktive alder, med mindre andet er angivet. 2 Stigningen i matchgruppe 3 kan skyldes ændret match i forbindelse med implementering af den nye matchmodel. 3

5 Lolland Ishøj Halsnæs Næstved Vallensbæk/Ishøj Høje-Taastrup Gribskov Lyngby-Taarbæk Hørsholm Tårnby Tårnby/Dragør Dragør Lejre Vallensbæk Allerød Egedal 78,0% 76,3% 76,8% 76,6% 11,3% 11,2% 15,7% 14,2% 3.2 Arbejdsstyrke og personer under uddannelse Der er betydelig forskel på kommunerne i i forhold til, hvor stor en andel af befolkningen der indgår i arbejdsstyrken eller er under uddannelse. I Kommune er i alt 89,3 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder enten i arbejdsstyrken (78 pct.) eller under uddannelse (11.3 pct.), hvilket er på niveau med gennemsnittet i. Figur 1: Arbejdsstyrken og personer under uddannelse som andel af befolkning i den erhvervsaktive alder i opgjort på kommuner og jobcentre, ,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% Arbejdsstyrke Under uddannelse Kilde: Statistikbanken og egne beregninger Note: Under uddannelse er opgjort som antal elever i fuldtidsuddannelse undtaget voksenuddannelser. Bemærk at skalaen på y-aksen starter ved 60 pct. Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 4

6 Allerød Hørsholm Egedal Lejre Vallensbæk Lyngby-Taarbæk Dragør Tårnby Næstved Ishøj Høje-Taastrup Gribskov Halsnæs Lolland 16,5% 22,0% 21,9% 21,9% 3.3 Langtidsledighed Andelen af bruttoledige som er langtidsledige, dvs. personer der har været ledige i mindst 40 sammenhængende uger, udgør 16,5 pct. af alle bruttoledige i Kommune, hvilket er under niveauet for (21,9 pct.). Figur 2: Andel langtidsledige af bruttoledige i opgjort på kommuner, 3. kvt ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: DREAM, Statistikbanken og egne udregninger Note: Tal for bruttoledighed er opgjort for fuldtidspersoner i 3. kvt Tal for langtidsledighed er opgjort for fuldtidspersoner september Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 3.4 Prognose for udviklingen på det lokale arbejdsmarked For forventes ledigheden at være svagt faldende frem til For Kommune forventes en tilsvarende udvikling, idet ledigheden forventes at falde frem mod Kommunens andel af alle bruttoledige i forventes at være den samme i Tabel 2: Prognose for udviklingen i bruttoledigheden i Kommune og, opgjort på fuldtidspersoner, 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Andel ift. 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% Kilde: BRHS, Finansministeriet og Rambøll Management Consulting 5

7 Ændring i antal fra jan jan MINISTERMÅL 1: BEGRÆNSNING AF ARBEJDSKRAFTRESERVEN 4.1 Udviklingstendenser Arbejdskraftreserven er steget i hele Som for de fleste kommuner i er arbejdskraftreserven steget i Kommune fra januar 2010 til januar I Kommune har der været en stigning på 9,4 pct., mens der for hele har været en stigning på 6,5 pct. Der er i alt 626 personer i arbejdskraftreserven i Kommune i januar I Kommune udgjorde arbejdskraftreserven 3,3 pct. af befolkningen i januar 2011, mens arbejdskraftreservens andel af befolkningen i var 3,4 pct. Kommune har således haft en større stigning i arbejdskraftreserven end de fleste andre kommuner i. Arbejdskraftreserven udgør dog en mindre andel af befolkningen end i. Udviklingen i arbejdskraftreserven i er illustreret i figur 4, hvor kommunerne er placeret ift. arbejdskraftreservens andel af befolkningen, samt stigningsprocenten i perioden januar 2010 til januar Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven og arbejdskraftreservens andel af befolkningen i, opgjort på kommuner og jobcentre, jan jan ,0% 25,0% C: Stor stigning Lille bestand D: Stor stigning Stor bestand 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% A: Lille stigning/fald Lille bestand 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% Andel af befolkningen jan Kilde: DREAM Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. B: Lille stigning/fald Stor bestand 6

8 Kommuner i felt A (Lille stigning/fald og lille bestand):,,,,, Hørsholm,, Dragør. Kommuner i felt B (Lille stigning/fald og stor bestand):,,, Høje-Taastrup,,, Næstved,. Kommuner felt C (Stor stigning og lille bestand): Allerød,, Egedal,,,,,,,, Lejre, Lyngby-Taarbæk,,,,,, Tårnby/Dragør, Vallensbæk. Kommuner i felt D (Stor stigning og stor bestand):,,, Halsnæs, Ishøj, Lolland,,,, Tårnby, Vallensbæk-Ishøj. Udviklingen i arbejdskraftreserven i Kommune fra januar 2010 til januar 2011 er kendetegnet ved: Større stigning i antallet af mænd end kvinder Større stigning i antal ledige med dansk oprindelse end de øvrige befolkningsgrupper Størst stigning blandt ældre over 40 år Tabel 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven i Kommune og, opgjort på køn, herkomst og alder, jan jan Januar 2010 Januar 2011 Ændring jan jan 11 Ændring jan Køn Kvinder ,3% 9,9% Mænd ,9% 3,8% Herkomst Dansk oprindelse ,3% 6,6% Ikke-vestlige Indvandrere ,1% 3,9% Ikke-vestlige efterkommere 0 0 0,0% 20,6% Vestlige indvandrere og efterkommere ,0% 7,6% Alder Under 25 år ,9% 0,9% år ,9% -0,8% år ,7% 3,1% år ,2% 8,0% 50 år eller mere ,9% 15,2% I alt ,4% 6,5% Kilde: Jobindsats.dk 7

9 Ændring i afgang 2. kvt kvt Til- og afgang fra arbejdskraftreserven Stigningen i arbejdskraftreserven har ligget over stigningen i den generelle bruttoledighed i det seneste år, men fra december 2009 har stigningstaksten i arbejdskraftreserven været lavere end den generelle ledighedsstigning. Generelt er tilgangen i uændret, mens flere forlader arbejdskraftreserven. Tendensen er, at kommuner der har en større tilgang også har en større afgang - altså samlet set en større omsætning i arbejdskraftreserven. Udviklingen i til- og afgang fra arbejdskraftreserven i perioden 2. kvt til 2. kvt i Kommune viser, at tilgangen (opgjort på påbegyndte forløb) er steget med 5,8 pct., hvilket er modsat udviklingen i (-1,6 pct.). Afgangen fra arbejdskraftreserven i Kommune (opgjort på afsluttede forløb), viser en stigning på 26,8 pct. (i er afgangen steget med 29,2 pct.). Kommune har således haft en større tilgang til arbejdskraftreserven, og en mindre afgang end den gennemsnitlige udvikling i. Figur 4: Udviklingen i til- og afgang i arbejdskraftreserven i opgjort på kommuner, 2. Kvt Kvt ,0% A: Mindre tilgang Større afgang B: Større tilgang Større afgang 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% C: Mindre tilgang Mindre afgang -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% Ændring i tilgang 2. kvt kvt D: Større tilgang Mindre afgang Kilde: DREAM (tallene er opgjort via DREAM, da data om til- og afgang ikke er tilgængelig i jobindsats.dk) Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. 8

10 Egedal Allerød Halsnæs Høje-Tåstrup Næstved Dragør Hørsholm Lyngby-Taarbæk Tårnby/Dragør Tårnby Ishøj Vallensbæk/Ishøj Vallensbæk Lejre Gribskov Lolland 25% 23% 47% 57% Kommuner felt A (Mindre tilgang og større afgang):, Halsnæs,,,, Høje- Taastrup, Hørsholm, Lolland, Lyngby-Taarbæk,,,. Kommuner felt B (Større tilgang og større afgang): Allerød,, Egedal,,,,, Gribskov,, Ishøj,, Lejre,,, Vallensbæk, Vallensbæk/Ishøj Kommuner felt C (Mindre tilgang og mindre afgang):,, Dragør,,,,, Næstved,, Tårnby, Tårnby/Dragør,. Kommuner felt D (Større tilgang og mindre afgang):,,,,,,,. 4.3 Indsatsen Første samtale og aktiveringstilbud I Kommune modtager 57 pct. af de nyledige deres første jobsamtale inden for den første måneds ledighed, og 25 pct. af de nyledige starter i deres første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed. I Figur 5 er Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i ift. hvor stor andel af de nyledige, der modtager hhv. deres første jobsamtale og første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed. Figur 5: Andel nyledige med første jobsamtale og aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed i opgjort på kommuner og jobcentre, 3.kvt ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Forløb med første jobsamtale. Forløb med første aktiveringstilbud. Kilde: Jobindsats.dk (Tidlig indsats, tidspunkt for første jobsamtale/aktiveringstilbud for nye ydelsesmodtagere) Note: Opgørelsen findes ikke for regionerne Hovedstaden og Sjælland på jobindsats.dk. Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. Kommune ligger over niveauet for både hvad angår andel som modtager jobsamtale og aktivering inden for første måneds ledighed. 9

11 Aktiveringsgrad I Kommune ligger aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i 2. kvt på 19 pct., mens tallet for kontant- og starthjælpsmodtagere ligger på 37 pct. Aktiveringsgraden ligger på niveauet for for a-dagpengemodtagere, mens den ligger en smule over for kontant- og starthjælpsmodtagere. Allerød Tårnby-Dragør Gribskov Vallensbæk-Ishøj Lejre Hørsholm Høje-Tåstrup Egedal Næstved Lyngby-Taarbæk Lolland Halnæs 19% 37% Jobsamtale og aktiveringstilbud til a-dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere inden for første måned af ledighed I Kommune modtager 47 pct. af nyledige a-dagpengemodtagere deres første jobsamtale inden for den første måneds ledighed (mod 30,7 pct. for ), mens andelen for nyledige kontant- og starthjælpsmodtagere er 73 pct. (mod 72,7 pct. for ) I Kommune modtager 6 pct. af nyledige a-dagpengemodtagere deres første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed (mod 6,7 pct. for ), mens andelen for nyledige kontant- og starthjælpsmodtagere er 57 pct. (mod 49 pct. for ). Kilde:Jobindsats.dk, 3. kvt Figur 6: Aktiveringsgraden for personer i arbejdskraftreserven i kommuner på a- dagpenge og kontant- og starthjælp, 2. kvt ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 19% 36% 10,0% 0,0% A-dagpenge Kontant- og starthjælp Kilde: DREAM (aktiveringsgraden er opgjort via DREAM, da data ikke er tilgængelig i jobindsats.dk) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. Den virksomhedsrettede indsats i arbejdskraftreserven I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven 52 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er over gennemsnittet for (47 pct.). Hovedparten er i offentligt løntilskud både i Kommune og. 10

12 Næstved Lyngby-Taarbæk Halsnæs Lolland Høje-Tåstrup Egedal Dragør Vallensbæk Tårnby/Dragør Vallensbæk/Ishøj Hørsholm Tårnby Ishøj Gribskov Lejre Allerød Tårnby Tårnby/Dragør Høje-Taastrup Dragør Egedal Halsnæs Hørsholm Lolland Gribskov Lyngby-Taarbæk Allerød Næstved Vallensbæk Vallensbæk/Ishøj Ishøj Lejre Figur 7: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i, opgjort på kommuner, 2. kvt ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Privat løntilskud Offentligt løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: DREAM (aktiveringsgraden er opgjort via DREAM, da data ikke er tilgængelig i jobindsats.dk) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven 17 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er under gennemsnittet for (21 pct.). Virksomhedspraktik udgør hovedparten af de virksomhedsrettede tilbud både i Kommune og. Figur 8: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i, opgjort på kommuner, 2. kvt ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Privat løntilskud Offentligt løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: DREAM (aktiveringsgraden er opgjort via DREAM, da data ikke er tilgængelig i jobindsats.dk) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 11

13 Gribskov Allerød Halsnæs Lolland Lyngby-Taarbæk Dragør Ishøj Tårnby/Dragør Tårnby Vallensbæk/Ishøj Hørsholm Lejre Næstved Vallensbæk Høje-Tåstrup Egedal -2,0% -0,5% 5. MINISTERMÅL 2: BEGRÆNSNING AF PERSONER PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE 5.1 Udviklingstendenser I Kommune har der været et fald i antallet af personer på permanent forsørgelse på -2,0 pct. Antallet af personer på førtidspension er faldet med -2,5 pct., mens antal personer i ledighedsydelse er steget med 63,9 pct., og antal personer i fleksjob er faldet med -8,3 pct. Figur 9: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på permanente ydelser i opgjort på kommuner og jobcentre, jan jan ,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Kommune har haft et relativt større fald i antallet af personer på permanent forsørgelse, sammenlignet med de fleste øvrige kommuner i. Dog er andelen i større end i, jf. nedenfor. Forskelle i udviklingen i permanent forsørgelse når der ses på herkomst Det samlede fald i antallet af personer på permanent forsørgelse dækker over markante forskelle, når man ser på herkomst. Således er antallet af personer med dansk oprindelse på permanent forsørgelse faldet, mens antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er steget. I Kommune er antallet af personer med dansk oprindelse på permanente ydelser faldet med -2,2 pct. fra januar 2010 til januar 2011, mens antallet af ikke-vestlige indvandrere er steget med 2,0 pct. Antallet af ikke-vestlige efterkommere er uændret for perioden. Særligt personer med dansk oprindelse på ledighedsydelse er steget. 12

14 Tabel 4: Udvikling i antallet af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse i Kommune og i opgjort på herkomst, jan jan Kommune Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra ikkevestlige lande Efterkommere fra ikkevestlige lande Januar 2010 Januar 2011 Ændring jan. 10 Andel af befolkningsgruppen Ændring jan. 10 Andel af befolkningsgruppen jan. 11 Ledighedsydelse ,9% 0,3% 3,9% 0,3% Fleksjob ,4% 1,4% 0,4% 1,1% Førtidspension ,6% 7,8% -2,2% 5,5% I alt ,2% 9,5% -1,5% 6,9% Ledighedsydelse 0 0 0,0% 0,0% 7,6% 0,3% Fleksjob 2 2 0,0% 0,3% 3,3% 0,5% Førtidspension ,1% 7,8% 6,8% 10,5% I alt ,0% 8,1% 6,6% 11,4% Ledighedsydelse 0 0 0,0% 0,0% -10,0% 0,1% Fleksjob 0 0 0,0% 0,0% 20,7% 0,2% Førtidspension 1 1 0,0% 1,6% 16,4% 2,2% I alt 1 1 0,0% 1,6% 15,6% 2,4% Herkomst i alt Ledighedsydelse ,9% 0,3% 4,2% 0,3% Fleksjob ,3% 1,3% 0,5% 1,0% Førtidspension ,5% 7,6% -0,9% 5,9% I alt ,0% 9,2% -0,5% 7,2% Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Note: Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er udeladt. I boksen nedenfor beskrives volumen og sammensætningen af personer på permanent offentlig forsørgelse i Kommune. Personer på permanent offentlig forsørgelse i Kommune I Kommune er 9,2 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder på permanent offentlig forsørgelse. Til sammenligning er andelen på permanent offentlig forsørgelse 7,2 pct. i. I Kommune er 9,5 pct. af alle personer i den erhvervsaktive alder med dansk oprindelse på permanent offentlig forsørgelse (mod 6,9 pct. i ) I Kommune er 8,1 pct. af alle ikke-vestlige indvandrere på permanent offentlig forsørgelse, hvoraf størstedelen er på førtidspension. Blandt ikke-vestlige efterkommere udgør andelen på permanent offentlig forsørgelse 1,6 pct. De tilsvarende andele for er henholdsvis 11,4 pct. og 2,4 pct. Kilde:Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, januar

15 Ændring i antal nytilkendelser 1. kvt kvt til 1. kvt kvt Tilgang til permanent offentlig forsørgelse I Kommune er der sket et fald i antallet af nytilkendelser til permanent forsørgelse på -32,7 pct. Kommune tilkender dog generelt flere personer permanent offentlig forsørgelse end gennemsnittet i. I 2010 udgør andelen af nytilkendelser på permanente 1,6 pct. af kommunens befolkning i den erhvervsaktive alder. Figur 10: Udviklingen i nytilkendelser af permanente ydelser i forhold til nytilkendelsernes andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder i, opgjort på kommuner og jobcentre, 1. kvt kvt ,0% 20,0% C: Stigning i antal nytilkendelser/større end Få nytilkendelser D: Stigning i antal nytilkendelser/større end Mange nytilkendelser 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% A: Fald i atal nytilkendelser Få nytilkendelser Kilde: Jobindsats.dk (Førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse, antal forløb påbegyndt i perioden) Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. Der skal tages forbehold mht. tolkning af ændring i antallet af tilkendelser, da der i mange kommuner er tale om nogle ganske få antal. B: Fald i antal nytilkendelser Mange nytilkendelser 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Andel nytilkendelser ift. befolkningen 1. kvt kvt

16 Ændring i antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse jan jan MINISTERMÅL 3: BEGRÆNSNING AF ANTALLET AF UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE 6.1 Udviklingstendenser Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er steget i hovedparten af kommunerne i det seneste år. I Kommune har der været en stigning på 15,1 pct. fra januar 2010 til januar Det er mere end den gennemsnitlige stigning i på 3,6 pct. I januar 2011 var 510 unge i Kommune på offentlig forsørgelse, hvilket svarer til 13,4 pct. af alle unge under 30 år i kommunen. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er større end gennemsnittet i (10 pct.). Kommune har således haft en større stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse end gennemsnittet i, og samtidig er andelen af unge på offentlig forsørgelse over gennemsnittet. Figur 11: Udviklingen i andelen af unge på offentlig forsørgelse i opgjort på kommuner og jobcentre, jan jan ,0% C: Stor stigning Lille bestand D: Stor stigning Stor bestand 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% A: Lille stigning/fald Lille bestand 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Andel unge under 30 år på offentlig forsørgelse jan Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. B: Lille stigning/fald Stor bestand 15

17 Kommuner felt A (Lille stigning og lille bestand):,,,,, Dragør. Kommuner felt B (Lille stigning og stor bestand):,,,,,, Lolland, Næstved,,,, Tårnby-Dragør, Tårnby,. Kommuner felt C (Stor stigning og lille bestand): Allerød, Egedal,, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk,,,, Vallensbæk. Kommuner felt D (Stor stigning og stor bestand):,,,, Gribskov,, Halsnæs,,,,, Høje-Tåstrup, Ishøj,, Lejre,,,, Vallensbæk-Ishøj. Blandt unge på offentlig forsørgelse i Kommune ses følgende målgrupper steget mest i antal: Stigning i antallet af unge på a-dagpenge Unge kontant- og starthjælp i matchgruppe 2 og 3 Tabel 5: Udvikling i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Kommune og opgjort i fuldtidspersoner, jan jan Januar 2010 Januar 2011 Ændring jan. 10 Andel af befolkningen Ændring jan. 10 Andel af befolkning en A-dagpenge ,8% 3,7% 6,0% 2,6% Kontant- og starthjælp samt introduktio ns-ydelse Matchkategori i alt ,3% 5,2% 5,0% 4,8% Match 1: Jobklar ,5% 2,2% -11,6% 2,2% Match 2: Indsatsklar ,1% 1,9% 5,4% 1,9% Match 3: Midlertidig passiv ,6% 1,2% 183,5% 0,7% Øvrige indsatsklar eller midlertidig passiv 0 1-0,0% -65,9% 0,0% Introduktionsydelse ,6% 0,7% 30,4% 0,1% Revalidering ,7% 0,4% -10,6% 0,2% Forrevalidering 1 1 0,0% 0,0% 10,7% 0,2% Sygedagpenge ,0% 1,5% -6,6% 1,0% Ledighedsydelse 0 0-0,0% -9,5% 0,0% Fleksjob ,3% 0,1% -9,5% 0,1% Førtidspension ,3% 1,8% 4,4% 0,9% Ydelsesgrupper i alt ,1% 13,4% 3,6% 10,0% Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét og kontant- og starthjælp, antal fuldtidspersoner) Mange ledige unge er uden uddannelse Størstedelen af de ledige unge har ikke nogen uddannelse, dvs. de hverken har eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I Kommune er 60 pct. af de ledige unge uden uddannelse, svarende til 130 ud af 216 unge under 30 år. Det er en mindre andel end gennemsnittet for (63 pct.). 16

18 Hørsholm Gribskov Lyngby-Taarbæk Allerød Egedal Høje-Taastrup Tårnby-Dragør Næstved Vallensbæk-Ishøj Lejre Lolland Halsnæs 43% 50% 57% 50% Lolland Halsnæs Gribskov Vallensbæk-Ishøj Høje-Taastrup Tårnby-Dragør Lejre Næstved Allerød Egedal Lyngby-Taarbæk Hørsholm 40% 33% 39% 37% 60% 67% 61% 63% Figur 12: Ledige unge med og uden uddannelse i opgjort på kommuner og jobcentre, jan % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel med uddannelse Andel uden uddannelse Kilde: IDA og DREAM Note: Opgørelsen omfatter a-dagpenge og kontant- og starthjælpsmodtagere match 1, 2 og 3 under 30 år. Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt årige uden uddannelse stor risiko for at ende på kontanthjælp En særlig risikogruppe er de årige, som ikke er i gang med en uddannelse. I Kommune modtog 43 pct. af de tidligere årige uden igangværende uddannelse kontanthjælp som 18-årig. Det er en mindre andel end i (50 pct.). Figur 13: årige uden uddannelse som er på kontanthjælp som 18-årige i opgjort på kommuner, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen ungdomsuddannelse og endt på kontanthjælp som 18-årig Ingen ungdomsuddannelse, men ikke endt på kontanthjælp Kilde: Analyse af årige uden uddannelse i, Rambøll Management Consulting, 2010 Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 17

19 Hørsholm Allerød Høje-Taastrup Gribskov Egedal Halsnæs Vallensbæk-Ishøj Lolland Næstved Lejre Lyngby-Taarbæk Tårnby-Dragør 5,1% 10,3% 9,6% 9,8% 80,1% 79,2% 77,6% 78,1% 14,7% 10,6% 12,8% 12,1% I januar 2010 var der i Kommune årige uden igangværende uddannelse, svarende til ca. 3 pct. af alle årige i kommunen. I er udgør andelen af årige uden igangværende uddannelse 4,1 pct. Blandt unge årige uden uddannelse er det især følgende grupper, der er i risiko for at komme på kontanthjælp som 18-årige: Unge mænd Unge med ikke-vestlig oprindelse Unge med enlige forældre Unge, hvis forældre er på offentlig forsørgelse og/eller uden uddannelse Udeboende unge Unge i uddannelse I Kommune overgår 5,1 pct. af de ledige unge på a-dagpenge og kontant- og starthjælp til uddannelse efter endt ledighedsforløb. Dette placerer kommunen i den lave ende blandt kommunerne og jobcentrene i. 80,1 pct. af de ledige unge i Kommune afslutter deres ledighedsforløb ved at overgå til selvforsørgelse. Figur 14: Andel af afsluttede forløb for nyledige unge i opgjort på kommuner og jobcentre, 2. kvt % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uddannelse Selvforsørget Andet Kilde: DREAM Note: Målgruppen omfatter alle ledige unge under 30 år, dvs. kontant- og starthjælpsmodtagere matchgruppe 1, 2 og 3 og a-dagpengemodtagere, der var nyledige i 2.kvt 2009 og som inden 2.kvt har afsluttet forløbet. I målingen tages der ikke højde for personer, der ophører med at modtage kontant- eller starthjælp eller a- dagpenge, men senere i perioden modtager ydelsen. Uddannelse indbefatter SU med og uden ydelse. Andet indbefatter sygedagpenge, ferieledighed, udvandret m.v. Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 18

20 Dragør Tårnby/Dragør Tårnby Gribskov Allerød Hørsholm Egedal Høje-Tåstrup Halsnæs Lejre Næstved Lyngby-Taarbæk Lolland Ishøj Vallensbæk/Ishøj Vallensbæk Indsatsen Den virksomhedsrettede indsats overfor de ledige unge I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt unge a-dagpengemodtagere 41 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er under gennemsnittet for (47 pct.). Offentligt løntilskud udgør hovedparten af de virksomhedsrettede tilbud både i Kommune og i. Figur 15: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for a-dagpengemodtagere under 30 år i opgjort på kommuner og jobcentre, ultimo jan ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: Jobindsats.dk (A-dagpenge, antal forløb ultimo perioden) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt unge jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere 28 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er over gennemsnittet for (20 pct.). Virksomhedspraktik udgør hovedparten af de virksomhedsrettede tilbud både i Kommune og 19

21 Lyngby-Taarbæk Gribskov Høje-Tåstrup Lolland Næstved Hørsholm Vallensbæk Halsnæs Tårnby Tårnby/Dragør Vallensbæk/Ishøj Ishøj Dragør Egedal Lejre Allerød Figur 16: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år i opgjort på kommuner og jobcentre, ultimo dec ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: Jobindsats.dk (Kontant- og starthjælp, antal forløb ultimo perioden) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. I blev der ikke anvendt offentligt løntilskud overfor målgruppen i den opgjorte periode. 20

22 Ændring i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse jan jan MINISTERMÅL 4: BEGRÆNSNING AF IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE 7.1 Udviklingstendenser I stort set alle kommuner i har der været en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, mens der i nogle få kommuner har været et fald i antallet af ikke-vestlige efterkommere på offentlig forsørgelse. Kommune har haft en stigning på 6,6 pct. i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Stigningen ligger over niveauet for (3,6 pct.). Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Kommune ligger i januar 2011 på 25,7 pct., hvilket er under gennemsnittet for (26,5 pct.). Figur 17: Udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i opgjort på kommuner og jobcentre, jan jan ,0% 14,0% C: Stor stigning Lille bestand D: Stor stigning Stor bestand 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% A: Lille stigning/fald Lille bestand 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Andel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse jan 2011 Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. B: Lille stigning/fald Stor bestand 21

23 Kommuner felt A (Lille stigning og lille bestand):,, Gribskov,, Lyngby-Taarbæk, Dragør og Vallensbæk Kommuner felt B (Lille stigning og stor bestand):,,,,,,, Lolland, Næstved,, og Kommuner felt C (Stor stigning og lille bestand):, Allerød, Egedal,,,,, Hørsholm, Lejre,,,,,,, Tårnby/Dragør, Tårnby, Vallensbæk/Ishøj og Kommuner felt D (Stor stigning og stor bestand):,,,,, Halsnæs, Høje-Taastrup,,,, Ishøj og Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse opgjort på ydelser I Kommune er det særligt følgende grupper blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse der er steget i antal: Ikke-vestlige indvandrere på kontant- og starthjælp matchgruppe 3 Ikke-vestlige indvandrere på introduktionsydelse Ikke-vestlige indvandrere på sygedagpenge Tabel 6: Udvikling i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Kommune og, opgjort på fuldtidspersoner, jan jan Ikke-vestlige indvandrere Ikke-vestlige efterkommere Ikke-vestlige Jan 2011 Ændring jan jan.11 Andel af befolkningen Jan Ændring jan Andel af befolkningen indvandrere Ændrin g jan. 10 -jan. 11 Andel af befolkningen Ikke-vestlige efterkommere Ændrin g jan. 10- jan. 11 A-dagpenge 28-6,7% 4,4% 0 0,0% 0,0% 7,3% 5,7% 19,9% 3,9% Kon tan t- og star thj ælp Matchkategori i alt 43 7,5% 6,8% 4 33,3% 6,5% -1,5% 9,9% 17,7% 5,6% Match 1: Jobklar 11-26,7% 1,7% 1 0,0% 1,6% -13,0% 2,8% 5,9% 2,8% Match 2: Indsatsklar 14-6,7% 2,2% 0-100,0% 0,0% 1,6% 4,7% 16,8% 1,9% Match 3: Midlertidig passiv 18 80,0% 2,9% 3 0,0% 4,8% 11,7% 2,4% 116,0% 0,8% Øvrige indsatsklar/ midlertidig passiv 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% -47,5% 0,1% -61,9% 0,0% Introduktionsydelse 33 22,2% 5,2% 1 0,0% 1,6% 20,9% 0,7% -9,1% 0,0% Revalidering 3 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% -15,4% 0,2% 16,4% 0,2% Forrevalidering 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% -13,2% 0,0% 14,8% 0,1% Sygedagpenge 15 15,4% 2,4% 0 0,0% 0,0% -7,0% 2,5% -4,4% 1,5% Ledighedsydelse 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 7,6% 0,3% -10,0% 0,1% Fleksjob 2 0,0% 0,3% 0 0,0% 0,0% 3,3% 0,5% 20,7% 0,1% Førtidspension 49 2,1% 7,8% 1 0,0% 1,6% 6,8% 9,4% 16,4% 1,6% Andel af befolkningen Ydelsesgrupper i alt 172 5,5% 27,3% 6 50,0% 9,7% 2,7% 29,4% 14,9% 13,0% Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét og kontant- og starthjælp, antal fuldtidspersoner) 22

24 Dragør Tårnby/Dragør Tårnby Høje-Tåstrup Hørsholm Gribskov Lyngby-Taarbæk Lolland Allerød Egedal Næstved Vallensbæk Vallensbæk/Ishøj Ishøj Halsnæs Lejre Indsatsen Den virksomhedsrettede indsats overfor de ledige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt a-dagpengemodtagere med ikkevestlig baggrund 50 pct. af alle aktiveringsforløb. Dette er over gennemsnittet for (37 pct.). Offentligt løntilskud udgør hovedparten af de virksomhedsrettede tilbud både i Kommune og. Figur 19: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere a-dagpenge i opgjort på kommuner og jobcentre, ultimo jan % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: Jobindsats.dk (A-dagpenge, antal forløb ultimo perioden) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. I Kommune blev der ikke anvendt privat løntilskud overfor målgruppen i den opgjorte periode. I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt kontant- og starthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund 21 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er på niveau med gennemsnittet for (20 pct.). Her udgør virksomhedspraktik hovedparten af de virksomhedsrettede tilbud, og det gælder både Kommune og. 23

25 Lejre Lolland Høje-Tåstrup Gribskov Lyngby-Taarbæk Tårnby Halsnæs Tårnby/Dragør Næstved Allerød Dragør Hørsholm Ishøj Vallensbæk/Ishøj Egedal Vallensbæk Figur 20: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for jobklare ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på kontant- og starthjælp i opgjort på kommuner og jobcentre, ultimo dec % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: Jobindsats.dk (Kontant- og starthjælp, antal forløb ultimo perioden) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. I Kommune blev der ikke anvendt privat løntilskud overfor målgruppen i den opgjorte periode. 24

26

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere