Situationen i marken. Plantenyt nr. 15 den 27. april 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Situationen i marken. Plantenyt nr. 15 den 27. april 2016"

Transkript

1 Plantenyt nr. 15 den 27. april Situationen i marken - Afsluttende gødskning vintersæd - Timing flyvehavre og græsukrudt i vårsæd - Vækstregulering vårbyg - Svampebekæmpelse i vinterraps - Plantenyt elektronisk Situationen i marken Roer. Bekæmp ukrudtet når det har kimblade/første løvblade Hvede. Rust i Substance og Asano Vårbyg: Græsukrudt! Raps. Timing af svampebekæmpelse ekstra vigtig i år p.g.a. risikoen for lys bladplet. Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Ukrudt i roer Der er meget lidt ukrudt på nuværende tidspunkt. Vent med 1. sprøjtning til vejret arter sig. Forsøg at ramme tidspunktet hvor meget af det ukrudt, der er på vej, har 2 kimblade, fuglegræs m.m. måske første løvblade. Oven på det fugtige og meget kølige vejr kan der så forventes god effekt af phenmediphammidlerne ( Betanal ), da ukrudtet først vil få vokslag efter et nogle dages solskin. Hvis pileurt har løvblade tilsættes 0,07 Ethofumesat, typisk ved 2. sprøjtning. Vi ser god effekt af Command i år, pileurt og burresnerre får lyse/blege kimblade. Har du brugt Command så træk tidspunktet for 1. ukrudtssprøjtning af hensyn til roerne eller gå 20 pct. ned i dosering ved den første sprøjtning. I problemmarker kortes intervallet imellem 1. og 2. sprøjtning evt. ned til 5-6 dage - det er bedre end at gå op i dosering. Timingen her i starten af sprøjtesæsonen er afgørende for et godt resultat for få penge. Når hundepersille og eventuelt vejpileurt kommer frem eller burresnerre har 2-3 kranse tilsættes Safari, vær opmærksom på de lovgivningsmæssige restriktioner her. Vårbyg Græsukrudt: Græsukrudtet (og flyvehavre) bekæmpes inden afgrødens strækning, se afsnittet i dette nummer. Det er alt for tidligt at tage svampemidler med i vårbyg nu. Vintersæd Hveden er nu i stadie 30-31, og det er for tidligt at bekæmpe septoria. Særligt i sorterne Substance og Asano ser vi gulrust, men også Benchmark skal man være opmærksom på. Rust bekæmpes let med ca. 0,25 Orius/0,15 Rubric på nuværende tidspunkt Septoriaresistens igen igen! Septoria har udviklet resistens over for de midler vi typisk bruger. For at forsinke omfanget og eventuelt forebygge problemet har

2 vi opstillet en strategi, der skal sikre jeres indtægt bedst muligt. Hovedpunkterne er: Brug blandinger. I stærkt gulrustmodtagelige sorter kan der være behov for flere sprøjtninger, og her anbefales det at inkludere strobiluriner i rustbekæmpelsen. brug maksimalt triazoler 3 gange pr. vækstsæson, brug kun det samme triazol 2 gange pr. vækstsæson, brug samlet maksimalt Bell/Viverda/ Rubric 2 gange pr. vækstsæson Husk at Rubric indeholder det samme triazol som Bell og Viverda. Der bør derfor indgå blanding af Proline/ Prosaro/Orius/Folicur Xpert m.fl. som en af sprøjtningerne i din samlede strategi, typisk skal førstkommende sprøjtning være uden Bell eller Rubric. Vækstregulering. Det kølige vejr virker naturligt vækstregulerende på vintersæden. Der er stor variation i markerne og de skal vurderes individuelt. Samlet er det vores vurdering, at der skal bruges ca. 1/3 mindre vækstregulering end planlagt. (Men stadig mere end tidligere pga. højere kvælstofforbrug.) Tjek i øvrigt om afsætningen (kontrakt/salgsmuligheder) er afhængig af vækstregulering! Vinterbyg Der er en del angreb af bladplet/skoldplet og rust, det er tid for 1. kørsel med eksempelvis 0,25 0,35 Prosaro/Rubric i splitstrategien. Midlet Comet Pro (0,2 l/ha) må kun anvendes 1 gang/sæson i byg og bruges ved 2. sprøjtning. Ukrudt Med de temperaturer, vi ser nu, er det for køligt til Starane 180/Tomahawk/Lodin, mens Zypar/Express/Primus/Saracen og Starane XL godt kan anvendes nu. Vi har i forsøgene set fin effekt af Zypar på burresnerre; nedenfor er vist burresnerre sprøjtet 14/4. Frøgræs Vær klar til at vækstregulerer rødsvingel så snart vi får lunt vejr over weekenden, de tidlige sorter er allerede langt fremme (se nr. 11 for middelvalg og dosering). Har du agerrævehale og/eller kvik i rødsvinglen bruges 1,25 l Focus Ultra + Dash. Afsluttende gødning i vintersæd Vintersæd er nu så langt fremskreden, at afsluttende gødning kan tildeles hvis det ikke allerede er sket. I brødhvede og i hvede til egen opfodring planlægges en afsluttende tildeling med kg N før skridning. Planteavlschef Bo JM Secher Telefon Mail: Afsluttende gødning Hveden er nu i stadium 31 begyndende strækning. Hvis ikke den allerede er udført, kan afsluttende kvælstofgødning tildeles nu. Prognosen har givet 15 kg N ekstra pr ha på lerjord, og vintersæden vil kvittere for denne ekstra mængde. 2

3 Prognosen og de forhøjede kvoter gør, at vi generelt har rigeligt kvælstof til at sikre et økonomisk nettoudbytte. Med et kvælstofniveau i størrelsesordenen 200 til 220 kg N pr ha. En opgørelse af de gødningsplaner vi har været med til at udarbejde viser, at der i gennemsnit ikke disponeres, hvad der svarer til ca. 10 procent af den samlede kvote. Vinterhvede med brødkontrakt tildeles kg N før skridning, med henblik på at sikre et højt proteinindhold. Det bliver formodentlig passende i perioden ultimo maj. Såfremt hveden fodres op i egen bedrift, kan man også der hæve proteinindholdet ved en sen tildeling af ekstra kvælstof. Derved kan der spares på indkøbt protein. Desværre er vores område ikke dækket af de første satellitbilleder fra CropSAT, så det kan blive vanskeligt at benytte denne teknologi ved en todelt strategi. Men hvor hveden gødes ad 3 gange, vil det formodentlig blive muligt at fordele den sidste tildeling i forhold til afgrødens tæthed. Se Plantenyt nr. 10 om CropSAT. Timing flyvehavre og græsukrudt i vårsæd Tjek dine marker for græsukrudt. Sprøjt når græsukrudtet har 2-3 blade. Planteavlskonsulent Elisabeth Nørby Nielsen Telefon Mail: Det er nu tid til at tjekke dine marker for græsukrudt. Primera Super/ Foxtrot har effekt mod rævehale og flyvehavre. Husk Primera Super/ Foxtrot er ikke godkendt i havre, det bekæmper havren. Der bør sprøjtes, når græsset har 2-3 blade, dog senest når vårsæden er i vækststadie 30 (ingen mærkbare knæ). Der bør køres på tørre blade. Primera Super/ Foxtrot virker bedst, når græsset er i vækst og temperaturen er omkring 15 grader uden nattefrost. Ved bekæmpelse af græsukrudt, især agerrævehale er det en fordel at køre med vinklede dyser. Ved problemer med rajgræs og/ eller enårig rapgræs er Hussar OD løsningen, som også har sideeffekt på flyvehavre. Hussar OD er ikke godkendt i havre, og havren tåler ikke Hussar. Tabel 1. Græsukrudt i vårsæd. Husk Primera Super/ Foxtrot og Hussar OD ikke er godkendt i havre. Problem Løsning Pris Ager rævehale Resistent ager rævehale 0,6 l Primera Super/ Foxtrot + 0,15 spredekl. 0,8 Primera Super/ Foxtrot + 0,15 spredekl. 150 Flyvehavre 0,8 Primera Super/ Foxtrot + 0,15 spredekl. 198 Rajgræs Enårig rapgræs (Flyvehavre) 0,035 Hussar OD + 0,5 Olie 109 3

4 Vækstregulering vårbyg Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvor der er en meget frodig vækst, og N-tildelingen overstiger kg N pr. ha. Svampesprøjtning har også effekt på at reducere aks- og strånedknækning. Udlægsmarker bør behandles mod aks- og strånedknækning. Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail: Det anbefales kun at vækstregulere vårbyg, hvis der er en meget frodig vækst, og N- tildelingen overstiger kg N pr. ha. Generelt anbefales det ikke at vækstregulere vårbyg med henblik på at reducere aks- og strånedknækning, da svampesprøjtning også har effekt herpå. Sortsforskelle, vårbygsorter Tabel 1-3 viser en oversigt over de mest solgte vårbygsorters tendens til lejesæd, aksog strånedknækning. Sorternes tendens til især nedknækning varierer noget mellem årene, da de klimatiske betingelser i den enkelte sæson har stor betydning. Tabellerne nedenfor er et sammendrag af de seneste sæsoners registreringer i både Landsforsøg og Observationsparceller. De dyrkede vårbygsorter har generelt en god stråstivhed. Tabel 1. Oversigt over de mest udbredte vårbygsorters tendens til lejesæd. Mest stråstive KWS Irina, Propino, Quench, Sanette, RGT Planet, Genie, Invictus Mindre stråstive Columbus, Evergreen, Odyssey, Laurikka, Tesla Tabel 2. Oversigt over de mest udbredte vårbygsorters tendens til aksnedknækning. Mindst tendens Middel tendens Størst tendens Laurikka, Odyssey, Genie, RGT Planet, KWS Irina Evergreen, Quench, Tesla Columbus, Invictus, Propino, Sanette Tabel 3. Oversigt over de mest udbredte vårbygsorters tendens til strånedknækning. Mindst tendens Middel tendens Størst tendens KWS Irina Evergreen, Quench, Propino, RGT Planet, Sanette Columbus, Genie, Invictus, Odyssey, Tesla, Laurikka Forebyggelse af lejesæd Kun hvor der forekommer en meget frodig vækst, anbefales vækstregulering for at forebygge lejesæd. I afgrøder, der er stressede af f.eks. tørke, bør vækstregulering dog undlades eller udsættes. Vær opmærksom på vejrudsigten, da en god og effektiv vækstregulering kræver god vækstbetingelser varme og vand. I tabel 4 er vores løsningsforslag med de godkendte midler. Ved vækstregulering vælges doseringerne i de angivne intervaller, og behandling udføres relativt tidligt. Vær 4

5 opmærksom på midlernes sprøjtefrister, som er angivet til højre i tabellerne. Forebyggelse af aks- og strånedknækning Brug af vækstreguleringsmidler med henblik på at reducere aks- og strånedknækning kan undværes, hvis du udfører en svampesprøjtning. Svampesprøjtningen har også effekt mod aks- og strånedknækning. Terpal, Cerone og Medax Top har effekt på aks- og strånedknækning. Udlægsmarker bør behandles mod aks- og stråneknækning, da de oftest er sået på hveranden række og med reduceret udsædsmængde. Midler Moddus M m.fl.: Af Moddus M anbefaler firmaet 0,2-0,25 l pr. ha i vækststadie (fanebladet synligt til fuldt udviklet) mod aksog strånedknækning, men der foreligger ingen dokumentation for, at midlet har den ønskede virkning. Derfor anbefales Moddus M/Moddus Start/Trimaxx/Cuadro ikke til dette formål. Temperaturoptimum ligger mellem C. Medax Top og Terpal: Til forebyggelse af aks- og strånedknækning anbefales 0,3-0,45 liter pr. ha i st For vækstregulerende effekt anbefales en tidlig behandling. Firmaet angiver, at Terpal og Medax Top har samme effekt i vårbyg, men det har ikke været muligt at finde forsøgsresultater, hvor de to midler sammenlignes i vårbyg. Temperaturoptimum ligger mellem C. Cerone: Til forebyggelse af aks- og strånedknækning anbefales 0,15-0,2 liter pr. ha i stadium For vækstregulerende effekt anbefales en tidlig behandling. Temperaturoptimum ligger mellem C. Ved af brug Cerone over 20 C kan det have negativ effekt på udbytte, da akset ikke vil skride helt i gennem. Tabel 4. Løsningsforslag til forebyggelse af lejesæd i vårbyg Skadegørere Tidspunkt Løsning Dosis pr. ha. Pris pr. liter Pris Bemærkninger Lejesæd St Moddus Start 0,25-0, Beh.frist st. 49. Maks 0,6 l/ha. Lejesæd St Moddus M 0,25-0, Beh.frist st. 39. Lejesæd St Cuadro 25 EC 0,25-0, Beh.frist st. 39. Lejesæd St Trimaxx 0,25-0, Beh.frist st. 39. Lejesæd, strå- og aksknækning St Terpal 0,50-0, Beh.frist 2 mdr. Lejesæd, strå- og aksknækning St Medax Top 0,50-0, Beh.frist st. 39. Lejesæd, strå- og aksknækning St Cerone 0,20 0, ,40 0, Beh.frist st. 49. Vækstregulering i havre Der er normalt ikke behov for at vækstregulere havre, men ved meget kraftig vækst kan afgrøden vækstreguleres. De højeste doser anvendes i de tætteste afgrøder, og i sorter med størst risiko for lejesæd. 5

6 Vækstregulering i vårhvede Generelt har de dyrkede sorter en lav tendens til lejesæd. Vårhvede dyrkes ofte på humusrige jordtyper, hvor kvælstofforsyningen nogle år kan være høj. Vækstregulering kan derfor være aktuel. De højeste doser anvendes i de tætteste afgrøder. Vær opmærksom på, at brødkorn ofte ikke må vækstreguleres ifølge kontrakten med aftageren. Svampebekæmpelse i vinterraps Vær opmærksom på lysbladplet i år Del evt. svampesprøjtningen, hvis der ikke er bekæmpet lysbladplet Fugtige forhold, under og lige efter blomstring øger risikoen. Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Telefon Mail: Når rapsen blomstrer skal der tages stilling til behov for svampebekæmpelse. Der findes stadig ikke noget godt hjælpemiddel til at afgøre behovet for svampebekæmpelse i vinterraps omkring blomstring. Forhold der fremmer svampeangreb ses i tabel 1. Både knoldbægersvamp, lys bladplet, gråskimmel og skulpesvamp fremmes af nedbør, mens angreb af skulpesvamp ikke er særlig afhængig af sædskiftet og blomstringens varighed. Skulpesvamp trives bedst ved høje temperaturer (17-25 C) På grund af usikkerheden omkring risikoen for sygdomsangreb i vækstsæsonen er det ikke præcist nok til at udpege marker med bekæmpelsesbehov, og svampebekæmpelse i raps må i et vist omfang derfor stadig til dels betragtes som en forsikringssprøjtning. Det er dog stadig vigtigt at forholdene vurderes før der bekæmpes. Vådt vejr som nu øger generelt risikoen for svampeangreb omkring blomstring. Mens det våde og kolde vejr de sidste par uger har øget risikoen for lys bladplet. Tabel 1. Forhold der fremmer hhv. hæmmer svampe i raps. Høj risiko Lav risiko Nedbør op til, under og Tørt op til, under og lige efter blomstring lige efter blomstring Rapsdyrkning hvert år Lang blomstring Rapsdyrkning hvert 6. år eller sjældnere Kort blomstring Af i alt 75 landsforsøg med svampesprøjtning i vinterraps under blomstring med 0,35 l Amistar + 0,45 l Orius i har ca. 75 procent været rentable (excl. køreskade) ved en rapspris på 270 kr./hkg. Det gennemsnitlige bruttomerudbytte har været 2,7 hkg/ha og med 15,4 hkg/ha som det højeste bruttomerudbytte. Sprøjtetidspunkt Er der konstateret lys bladplet i rapsmarken før blomstring og er marken ikke behandlet eller findes der stadig lys bladplet, kan man med fordel køre med en split sprøjtning ved 6

7 begyndende blomstring og ved afsluttende blomstring. For knoldbægersvamp er det bedste bekæmpelsestidspunkt i vækststadium 65 i fuld blomstring. På dette tidspunkt ser marken fuldstændig gul ud på afstand, og de første kronblade begynder at falde. Kigger man inde i afgrøden, er omkring halvdelen af alle blomster sprunget ud. På dette tidspunkt fås samtidig god effekt mod gråskimmel og en god sideeffekt mod skulpesvamp. Det bedste tidspunkt at bekæmpe skulpesvamp er egentlig ved afblomstring, men her er effekten mod de øvrige svampesygdomme ringere. Fuld blomstring ved begyndende fald af de gule kronblade er derfor et godt kompromis. Man kan regne med en virkningstid på kun ca. 2 uger mod knoldbægersvamp ved svampesprøjtning i raps omkring blomstring. Smitten af knoldbægersvamp sker via de gule kronblade, som falder ned på løvbladene. Knoldbægersvampens sporer har brug for fugt og en slags madpakke for at kunne brede sig fra bladene og ind til stænglerne. De gule kronblade fungerer som en slags madpakke. Da kronbladene kan ligge på bladene i måske 4 uger er det derfor vigtigt ikke at sprøjte for tidligt. Midler Løsningsforslag kan se i tabel 3. Ikke alle midler er godkendt mod alle svampesygdomme. Det kan skyldes mindre god effekt eller mangel på forsøg med angreb, der kan belyse effekten. Amistar og Mirador indeholder samme aktivstof- og -mængde. De kan erstattes af Aproach. Prosaro EC 250 kan erstatte Folicur Xpert. Til bekæmpelse anbefales 70 procent normaldosering, som er angivet i tabellen. Blandingen Amistar + Folicur har klaret sig bedst i forsøgene, men der er tale om lave merudbytter og små forskelle mellem midlerne. Prosaro er netop blevet godkendt i raps og har klaret sig på niveau med Folicur og Cantus. I tabel 2 ses effekten af de godkendte midler mod en række sygdomme på baggrund af udenlandske data. Under blomstring er det kun knoldbægersvamp, gråskimmel, skulpesvamp og lys bladplet, som kan være målet for sprøjtning. Lys bladplet ses i dag kun meget lidt, fordi sorterne tilsyneladende har en god resistens. Der har overvejende været svage angreb af svampesygdomme i landsforsøgene, så grundlaget for at skelne mellem svampemidlernes effekt mod de enkelte sygdomme er mindre gode. Tabel 2. Effekten af de godkendte svampemidler i vinterraps. Sygdom Amistar/ Mirador Aproach Cantus Efilor Folicur Xpert Juventus Orius 200 EW Prosaro EC 250 Knoldbægersvamp Xxx xxx xxx(x) Xxx(x) xxx xxx Xxx xxx(x) Gråskimmel xx(x)? xxx Xx(x) xx xx Xx x(x ) Skulpesvamp Xxx xx xxx Xx(x) xx xx Xx xx Rodhalsråd (x) - xxx Xx(x) xx(x) xx(x) Xx(x) xxx Lys bladplet - - x Xx xxx xx(x) xxx xxx Kålskimmel (x) Normaldosering, l/kg pr. ha Pris pr. normaldosering, incl. afgift excl. moms 1,0 0,69 0,5 1,0 1,0 1,0 1,25 1,

8 Tabel 3. Løsninger til svampebekæmpelse i vinterraps Nr. Midler og dosis Pris pr ha Bemærkninger 1 2 0,45 Orius + 0,35 Amistar 0,35 Folicur Xpert + 0,3 Amistar Bekæmper gråskimmel, knoldbæger- og skulpesvamp Bekæmper gråskimmel, knoldbæger- og skulpesvamp 2 0,35 Cantus 280 Bekæmper knoldbæger- og skulpesvamp 3 0,7 Efilor 263 Sprøjteteknik Ved svampesprøjtning er det vigtigt at få en god dækning af hele planten, hvilket med konventionel sprøjteteknik betyder langsom Bekæmper gråskimmel, knoldbæger- og skulpesvamp kørsel og minimum 200 l vand pr. ha. Ved sprøjtning ønskes der både effekt på kronblade, som endnu ikke er faldet af, og kronblade som ligger på løvbladene. Plantenyt elektronisk Vi uheldigvis haft problemer med vores leverandør af den ny hjemmeside. Det betyder, at login og adgang til Plantenyt via hjemmesiden er blevet uhensigtsmæssigt klodset. Indtil vi har løst det problem, vil Plantenyt blive sendt på mail til alle abonnenter som modtager Plantenyt elektronisk. Planteavlschef Bo JM Secher Telefon Mail: Vi er meget kede af de problemer det nye login giver i forbindelse med Plantenyt. I skrivende stund, er det bedste vi kan gøre, at sende Plantenyt på mail til alle som modtager elektronisk. Så det gør vi, indtil vi har fundet en passende løsning. Plantenyt vil stadig ligge på hjemmesiden, og login følger nedenstående procedure. Login på dlsyd.dk og DLBR-sider Plantenyt kan nu ses på vores nye hjemmeside når du er logget på siden. Det gør du med dit oprindelige brugerid og det tilsendt kodeord som er: nlxcaqq270! - med mindre du har nulstillet kodeordet! (i så fald har du modtaget en mail om det) (al rød tekst er dit kodeord og du skal skrive med store og små bogstaver, tal og tegn) Inden du klikker på log ind skal du klikke i feltet husk mig (så husker computeren dit login) OBS: Når du logger på en DLBR-side såsom landmand.dk eller landbrugsinfo.dk skal du bruge det samme BrugerID med dit gamle kodeord. SEGES som administrerer LandbrugsInfo og en del af Landmand.dk har opsagt alle foreningernes hjemmesider og vi har derfor været nødt til at finde en ekstern udbyder som desværre ikke kan koble logindelen sammen med SEGES. Kontakt DLS på hvis du er i tvivl eller send os en mail til info.dlsyd.dk og få tilsendt en login-guid. 8

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 5-13. april 2016 INDHOLD Aktuelt Vigtige datoer Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Knækkefodssyge i vintersæd Ally og Express har mange navne Aktuelt i marken Selvom vi snart

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen.

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen. AfgrødeNyt NR. 7-6. maj 2015 INDHOLD Aktuelt Nyt om frøgræs Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Bekæmpelse af rodukrudt i korn Timers tørvejr Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er stor forskel

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Det er varmt og efterhånden også tørt mange steder. Vi har så sandelig ofte periodevejr!

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen.

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen. AfgrødeNyt NR. 4-11. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Triazolreglen Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vinterrug Ukrudt i vårbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

når temperaturen stiger, så det er tid til at holde øje med denne sygdom i vårbyggen.

når temperaturen stiger, så det er tid til at holde øje med denne sygdom i vårbyggen. AfgrødeNyt NR. 11-03. juni 2015 INDHOLD Aktuelt Bejdsning af vinterrapsfrø 2015 Oprydning i kemirummet Vigtige datoer Aktuelt i marken Hvis du synes, at maj har været våd, så har du helt ret. Maj-måned

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj Af planterådgiver Christian Hansen. Aktuelt i marken

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj Af planterådgiver Christian Hansen. Aktuelt i marken TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken REGLER OG TILSKUD Oprydning i dine beholdninger af planteværnsmidler VANDING Vandbalancen MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver

Læs mere

Hvorfor svigtede rapsen i 2016?

Hvorfor svigtede rapsen i 2016? Hvorfor svigtede rapsen i 2016? Strategi for 2017 Claus S. Madsen Agropro Planteavlsmøde den 25. januar 2017 Undersøgelse udbytte og behandling Variationen i udbytte er fra 2750 4880 kg frø pr. ha en forskel

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Billede 1: Majsmark den 21. maj efter 40 mm regn/hagl på en time (Foto: Christina S. Jørgensen, SAGRO).

Billede 1: Majsmark den 21. maj efter 40 mm regn/hagl på en time (Foto: Christina S. Jørgensen, SAGRO). TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 13, 23. maj 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vårsæd Skadedyr i korn Vanding MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver Henning Frostholm Så kom der endelig

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016 Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016 - Situationen i marken - Skadedyrsbekæmpelse i korn - Kornets vækststadier - Droneflyvning - er Situationen i marken Ukrudt: Morgensprøjtninger i tørt solrigt vejr. Sygdomme:

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

har optimum ved C, og vinterbyggen må endnu ikke have et knæ. Det betyder, at det allerede er for sent i de tidligst udviklede marker

har optimum ved C, og vinterbyggen må endnu ikke have et knæ. Det betyder, at det allerede er for sent i de tidligst udviklede marker AfgrødeNyt NR. 4-15. april 2015 INDHOLD Aktuelt Svampesygdomme i vintersæd Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Svampebekæmpelse i vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i spinat Vigtige datoer Aktuelt i marken Vinteren

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

I vintersæden er det også tid til at begynde at holde øje med nyfremspiret ukrudt. Nyfremspiret

I vintersæden er det også tid til at begynde at holde øje med nyfremspiret ukrudt. Nyfremspiret AfgrødeNyt NR. 6-2 0. april 2 01 6 INDHOLD Aktuelt Lys bladplet breder sig fortsat i mange vinterrapsmarker Vækstregulering i rajgræs og rødsvingel Svampebekæmpelse i vintersæd Sprøjtning i vintersæd med

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 ARRANGEMENTER OG KURSER SØRVAD - Opfølgning på så-demo Sprøjteopfølgningskursus - Herning 8.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Aktuelt om vinterraps til 2017

Aktuelt om vinterraps til 2017 Aktuelt om vinterraps til 2017 Erfaringer fra 2016 Hvad var årsager til det lavere udbytte Erfaringer med skadedyr og svampe 2016 Sædskifte er vigtigt Kålbrok i fremmarch Strategi 2017 Hvad gik der galt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Side 1 af 10 En fantastisk god vækstsæson Ja det vil jeg faktisk driste mig til at

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 KONGRES 2018 Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 Nyt om ukrudt- og svampebekæmpelse v/planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Valg af efterafgrøder v/planteavlskonsulent Bent

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd.

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014 - Situationen i marken - Miljøfokus udyrket mark/græs - Svampebekæmpelse i vårbyg - Svampebekæmpelse i vinterraps - Kørerspor i vinterraps - Ukrudtsbekæmpelse i majs

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

tørkestresset, også være opmærksom på sprøjtefristerne. Cerone og Terpal må bruges til og med st. 49 (første stak synlig).

tørkestresset, også være opmærksom på sprøjtefristerne. Cerone og Terpal må bruges til og med st. 49 (første stak synlig). AfgrødeNyt NR. 12-7. juni 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Svampemidlernes anvendelse Hvad koster det at producere korn? Vigtige datoer Aktuelt i marken Tørkeindekset er ved at være højt på Fyn, og mange

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken!

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken! AGROLINE Håndbogen 2019 Din guide til behandling af marken! INDHOLDSFORTEGNELSE Hvede... side 2 Rug...side 3 Vinterbyg... side 4 Vårbyg... side 5 Havre... side 6 Frøgræs/alm rajgræs forår... side 7 Kløvergræs

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 11 11. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Efter en lang periode med varmt og tørt vejr lover vejrudsigten ustabilt vejr fra midt på ugen. Generelt har vi sunde afgrøder med en lav angrebsgrad

Læs mere

MARK. Indhold. Svampesygdomme i korn. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Svampesygdomme i korn. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Aflugning af flyvehavre De problematiske græsser VANDING Vandbalancen MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver Marie Uth Svampesygdomme

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus Du Pont har afmeldt midlet pr.: 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 Grovvare må sælge indtil Landmanden må ikke have det på lager efter: Fremtidigt navn

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

med Cerone, som aldrig skrider, men hvor akset kommer ud af siden.

med Cerone, som aldrig skrider, men hvor akset kommer ud af siden. AfgrødeNyt NR. 12-1. juni 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Bladspætninger og gule bladspidser i hvede Vækstregulering samt forebyggelse af aks- og strånedknækning i vårsæd Skadedyr i korn Vigtige datoer Aktuelt

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vårsæd 216 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger.

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper VÆKSTREGULERING En nødvendighed i 2019 Vækstregulering i korn fordele/ulemper A Tab ved lejesæd, i hvede 20 % af arealet går i leje 50 dage før høst i 65 grader Primo juli, udbytte tab ca. 20% Forventet

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår Foto: Demoforsøg med ubehandlede storparceller Haderslev - hvede2017 Konsulenttræf 2018 Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen Nyt til sæsonen Pictor Active Nyt svampemiddel til raps

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Situationen i marken. Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Rapsjordloppens larve bekæmpes fra ca.

Situationen i marken. Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Rapsjordloppens larve bekæmpes fra ca. Plantenyt nr. 34 den 27. september 2016 - Situationen i marken - Status på bladlus og havrerødsot - Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps - Mangan til vintersæd - Rabat markplanlægning - Vårbygsorter

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Hoveddata på bygsygdommenes biologi

Hoveddata på bygsygdommenes biologi Bygsygdomme Hoveddata på bygsygdommenes biologi Spredning Krav til vært latentstid Temperatur optimum Meldug Vind, spildkorn Grøn, Biotrof Bygrust Bipolaris Fusarium spp. Skoldplet Bygbladplet Ramularia

Læs mere