Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark"

Transkript

1 HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 2 2. SAMMENHÆNG MELLEM ANTAL PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE OG UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET 2 3. STOR VARIATION I ANTAL PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE FRA JOBCENTER TIL JOBCENTER 4 4. UDVIKLINGEN I ANTAL PERSONER I FLEKSJOB 5 5. UDVIKLINGEN I ANTAL PERSONER I FLEKSJOB ER MINDRE POSITIV FOR JOBCENTRE I HOVEDSTADSOMRÅDET 7 Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

3 SAMMENFATNING Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Østdanmark er steget med 2 %, hvilket er langt under stigningen i det gennemsnitlige antal ledige i Østdanmark på 21,7 % fra februar 2008 til februar Østdanmark har en lavere andel fuldtidspersoner i arbejdsstyrken på ledighedsydelse (0,3 %) end i de øvrige beskæftigelsesregioner og på landsplan (0,4 %). Samtidig har Østdanmark haft den mindste stigning i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse. De regioner med størst stigning i det gennemsnitlige antal ledige er også de regioner, som har oplevet de største stigninger i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Østdanmark og Nordjylland har haft en udvikling i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse, som er langt mere positiv end landsgennemsnittet. Der er store variationer i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Blandt de jobcentre med størst volumen i antallet af fuldtidspersoner har Holbæk (25 %), Bornholm (20 %) og Tårnby/Dragør (18 %) oplevet de største stigninger. De største fald ses i Slagelse (-40 %), Helsingør (-15 %) og i København (-10 %). Andelen af fuldtidspersoner i fleksjob i arbejdsstyrken er øget fra februar 2008 til februar Dette gælder både for Østdanmark og de øvrige beskæftigelsesregioner. Med en stigning på 8 % i antal fuldtidspersoner i fleksjob har udviklingen i Østdanmark været lidt mere positiv end på landsplan. Der er en tendens til, at andelen af fuldtidspersoner på ledighedsydelse og i fleksjob i arbejdsstyrken er størst i områder langt fra København fx i Odsherred og på Lolland. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL2009 1

4 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Fleksjob er job på særlige vilkår med offentligt tilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Et Stigende antal personer på ledighedsydelse kan indikere, at arbejdsmarkedssituationen for fleksjobbere er forværret. Ledighedsydelse er således en ydelse, som udbetales af kommunen til personer: i perioden efter visitationen, indtil den pågældende ansættes i fleksjob, ved ledighed efter fleksjob, i perioder med sygdom eller barsel blandt fleksjobbere, ved afholdelse af ferie eller ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende I dette notatet ses på udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob. Formålet er at afdække, om de ændrede konjunkturer har haft en negativ indvirkning på tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer i fleksjob. 2. SAMMENHÆNG MELLEM ANTAL PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE OG UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I Østdanmark udgør fuldtidspersoner på ledighedsydelse i februar ,3 % af arbejdsstyrken svarende til fuldtidspersoner. Andelen er mindre end på landsplan og i de øvrige beskæftigelsesregioner. I hele landet udgør fuldtidspersoner på ledighedsydelse 0,4 % af arbejdsstyrken. I de øvrige regioner ligger andelen på 0,5 %. I Midtjylland og Syddanmark er andelen øget fra 0,4 til 0,5 % fra februar 2008 til februar BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL 2009

5 FIGUR 1 MÅNEDSVIS UDVIKLING I ANTAL FULDTIDSPERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE FRA FEBRUAR 2008 TIL FEBRUAR 2009 I ØSTDANMARK Antal fuldtidspersoner feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 Østdanmark Måneder Kilde: Jobindsats.dk Der har været store udsving i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Østdanmark i perioden fra februar 2008 til februar Antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse nåede lavpunktet i juni 2008 efter flere måneders sammenhængende fald. Fra juni til juli 2008 indtraf der en brat stigning, hvorefter antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse atter faldt frem til september Siden september 2008 har antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse været stigende i Østdanmark. FIGUR 2 UDVIKLING I PCT. I ANTAL FULDTIDSPERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE FRA FEBRUAR 2008 TIL FEBRUAR 2009 I BESKÆFTIGELSESREGIONER OG I HELE LANDET 30% 27% 25% 22% Udvikling i antal fuldtidspersoner 20% 15% 13% 6% 5% 2% 0% Hovedstaden-Sjælland Nordjylland Hele landet Syddanmark Midtjylland Beskæftigelsesregioner Kilde: Jobindsats.dk Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse er væsentlig mere positiv i Østdanmark end i de øvrige beskæftigelsesregioner og på landsplan. Mens der er tale om en stigning i antal BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL2009 3

6 fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 2 % i Østdanmark i perioden fra februar 2008 til februar 2009, så er den gennemsnitlige stigning på 13 %. Midtjylland og Syddanmark topper med stigninger på henholdsvis 27 og 22 %. Nordjylland ligger med en stigning på 6 % pænt under landsgennemsnittet. Udviklingen kan både dække over, at flere visiteres til og venter på - et fleksjob, og at flere mister deres ansættelse i fleksjob. I samme periode er det gennemsnitlige antal ledige i Østdanmark steget langt mindre end landsgennemsnittet. I Østdanmark er det gennemsnitlige antal ledige steget med 21,7 %, hvilket er langt under gennemsnittet på 32,3 % i hele landet. Nordjylland har med en stigning på 30,3 % ligeledes haft en mere positiv udvikling i det gennemsnitlige antal ledige end på landsplan. Både Syddanmark (52,0 %) og Midtjylland (48,2 %) har haft stigninger i det gennemsnitlige antal ledige, som ligger betragteligt over landsgennemsnittet. For alle regioner og landet som helhed gælder, at antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget, men at stigningen ligger langt under stigningen i det gennemsnitlige antal ledige. De regioner, som har den største stigning i det gennemsnitlig antal ledige, er også de regioner, som har oplevet de største stigninger i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Dette er tilfældet for Midtjylland og Syddanmark, som har haft markante stigninger i såvel antallet af personer på ledighedsydelse som i det gennemsnitlige antal ledige. I den anden ende af skalaen optræder Østdanmark og Nordjylland med en udvikling i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse og i det gennemsnitlige antal ledige, som er langt mere positiv end landsgennemsnittet. 3. STOR VARIATION I ANTAL PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE FRA JOBCENTER TIL JOBCENTER Der er ingen klar sammenhæng mellem en høj andel fuldtidspersoner på ledighedsydelse i arbejdsstyrken og udviklingen i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Fuldtidspersoner på ledighedsydelse udgør de største andele af arbejdsstyrken i områder langt fra København. Guldborgsund ligger med en andel på 0,8 langt over regionsgennemsnittet på 0,3 %. Det samme gælder for Odsherred (0,7 %), Bornholm (0,6 %) og Lolland (0,6 %). 4 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL 2009

7 FIGUR 3 UDVIKLING I PCT. I ANTAL FULDTIDSPERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE FRA FEBRUAR 2008 TIL FEBRUAR 2009 I JOBCENTRET/ØSTDANMARK 160% 133% 1 Udvikling i antal fuldtidspersoner 60% -40% 2% 53% 48% 47% 42% 30% 26% 26% 26% 25% 22% 21% 20% 18% 14% 11% 11% 9% 6% 4% 3% 2% 1% 1% -1% -3% -3% -3% -3% -4% -4% -5% -5% -8% -9% -9% - -15% -40% -38% -90% -140% Østdanmark Hørsholm Solrød Glostrup Gribskov Allerød Hillerød Gentofte Egedal Høje-Tåstrup Holbæk Frederikssund Brøndby Bornholm Tårnby/Dragør Ringsted Odsherred Fredensborg Roskilde Lyngby-Taarbæk Albertslund Vallensbæk/Ishøj Ballerup Køge Furesø Greve Næstved Faxe Halsnæs Jobcentre i Østdanmark Gladsaxe Herlev Lolland Lejre Vordingborg Frederiksberg Guldborgsund Rødovre Kalundborg Hvidovre Rudersdal Stevns København Helsingør Sorø Slagelse Kilde: Jobindsats.dk I Odsherred og på Bornholm er antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse steget i perioden fra februar 2008 til 2009, mens det omvendte er tilfældet på Lolland og i Guldborgsund. I flere jobcentre er der jf. bilag 1 tale om en udvikling fra et forholdsvis lavt niveau, hvorfor mindre bevægelser i antal fuldtidspersoner i nogle jobcentre kan give anledning til store udsving i den procentvise udvikling. Alt andet lige er der store variationer i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse fra jobcenter til jobcenter. Furesø, Greve, Næstved, Faxe, Halsnæs, Gladsaxe, Herlev, Lolland, Lejre, Vordingborg, Frederiksberg og Guldborgsund har haft en udvikling svarende til udviklingen i Østdanmark (2 %) plus/minus et par procent. Blandt de jobcentre med størst volumen i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse har Holbæk (25 %), Bornholm (20 %) og Tårnby/Dragør (18 %) oplevet de største stigninger. De største fald ses i Slagelse (-40 %), Helsingør (-15 %) og i København (-10 %). 4. UDVIKLINGEN I ANTAL PERSONER I FLEKSJOB Andelen af fuldtidspersoner i fleksjob i arbejdsstyrken er øget fra februar 2008 til februar Dette gælder både for Østdanmark og de øvrige beskæftigelsesregioner. I Østdanmark udgør fuldtidspersoner i fleksjob 1,3 % af arbejdsstyrken svarende til fuldtidspersoner i februar BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL2009 5

8 FIGUR 4 MÅNEDSVIS UDVIKLING I ANTAL FULDTIDSPERSONER I FLEKSJOB FRA FEBRUAR 2008 TIL FE- BRUAR 2008 I ØSTDANMARK Antal fuldtidspersoner feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 Østdanmark Måneder Kilde: Jobindsats.dk Udviklingen i antal fuldtidspersoner i fleksjob er langt mere stabil end for fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Antal fuldtidspersoner i fleksjob har været støt stigende i Østdanmark frem til december Fra december 2008 er den generelle stigning afløst af en udfladning med tendens til fald. På landsplan tegner fuldtidspersoner i fleksjob sig for 1,8 % af arbejdsstyrken. Østdanmark trækker gennemsnittet ned (1,3 %), mens de øvrige beskæftigelsesregioner trækker gennemsnittet op. Andelene i de øvrige beskæftigelsesregioner er 2,3 % i Syddanmark, 2,2 % i Midtjylland og 2,1 % i Nordjylland. Ligesom for ledighedsydelse er der en tendens til, at andelen af fuldtidspersoner på fleksjob i arbejdsstyrken er størst i områder langt fra København. Andelen er størst i Odsherred (2,4 %) efterfulgt af Lolland (2,3 %), Stevns (2,2 %), Faxe (2,0 %) og Køge (2,0 %). 6 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL 2009

9 FIGUR 5 UDVIKLING I PCT. I ANTAL FULDTIDSPERSONER I FLEKSJOB FRA FEBRUAR 2008 TIL FEBRUAR 2008 I BESKÆFTIGELSESREGIONER OG I HELE LANDET 9% 9% 8% 8% Udvikling i antal fuldtidspersoner 7% 6% 5% 4% 3% 5% 6% 7% 2% 1% 0% Midtjylland Nordjylland Hele landet Hovedstaden-Sjælland Syddanmark Beskæftigelsesregioner Kilde: Jobindsats.dk Antal fuldtidspersoner i fleksjob er steget i perioden fra februar 2008 til februar Med en stigning på 8 % i antal fuldtidspersoner i fleksjob har udviklingen i Østdanmark været lidt mere positiv end på landsplan (7 %). Syddanmark ligger i top med en stigning på 9 %, mens Nordjylland og Midtjylland har haft stigninger under landsgennemsnittet. 5. UDVIKLINGEN I ANTAL PERSONER I FLEKSJOB ER MINDRE POSITIV FOR JOBCENTRE I HOVEDSTADSOMRÅDET Der er større volumen i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob end i antallet af personer på ledighedsydelse. Derfor er den procentvise udvikling i antallet af personer i fleksjob mindre sårbar over for bevægelser i antallet af personer i fleksjob, end tilfældet er for fuldtidspersoner på ledighedsydelse. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL2009 7

10 FIGUR 6 UDVIKLING I PCT. I ANTAL FULDTIDSPERSONER I FLEKSJOB FRA FEBRUAR 2008 TIL SEPTEMBER 2008 I JOBCENTRET/ØSTDANMARK 35% 30% 28% 29% 25% Udvikling i antal fuldtidspersoner 20% 15% 5% 0% 8% 6% 6% 7% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 2% 2% 1% 0% 14% 14%15%15% 11%11%11% 11%11%11% 12%12%12%13%13% 8% 8% 9% 9% 17% 19% -5% -5% -2%-2% - Lejre Vallensbæk/Ishøj Faxe Vordingborg Kalundborg Slagelse Ringsted Stevns Holbæk Furesø Hørsholm Frederikssund Gladsaxe Næstved Køge Tårnby/Dragør Gentofte Odsherred Roskilde Rødovre Ballerup Lolland Hvidovre Allerød Albertslund Bornholm Sorø Fredensborg Herlev Rudersdal Egedal Gribskov Greve Halsnæs Høje-Tåstrup Guldborgsund Brøndby Hillerød Lyngby-Taarbæk Solrød Glostrup Helsingør København Frederiksberg Østdanmark Jobcentre i Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk Rudersdal, Herlev, Fredensborg, Sorø, Bornholm, Albertslund og Allerød har haft en udvikling i antal fuldtidspersoner i fleksjob, som ligger nogenlunde på linie med den samlede udvikling i Østdanmark. Lejre, Vallensbæk/Ishøj, Faxe og Vordingborg adskiller sig fra de øvrige jobcentre i kraft af en særdeles positiv udvikling i antal fuldtidspersoner i fleksjob. Lejre og Vallensbæk/Ishøj har øget antallet af personer i fleksjob med henholdsvis 29 og 28 % fra februar 2008 til februar I Faxe og Vordingborg er antallet øget med 19 og 17 %. Hovedstadsområdet navnlig Frederiksberg og København trækker udviklingen den anden vej. På Frederiksberg og i København er antallet af fuldtidspersoner i fleksjob faldet med henholdsvis 5 og 2 %. Helsingør tegner sig ligeledes for et fald på 2 %, mens udviklingen i Glostrup er uændret fra februar 2008 til februar BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL 2009

11 Bilag 1: Antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse fordelt på jobcentre i Østdanmark fra februar 2008 til februar 2009 Antal fuldtidspersoner feb-08 feb-09 Udvikling fra feb08 til feb09 Østdanmark % Albertslund Allerød % Ballerup % Bornholm % Brøndby % Egedal % Faxe % Fredensborg % Frederiksberg % Frederikssund % Furesø % Gentofte % Gladsaxe % Glostrup % Greve % Gribskov % Guldborgsund % Halsnæs % Helsingør % Herlev % Hillerød % Holbæk % Hvidovre % Høje-Tåstrup % Hørsholm % Kalundborg % København Køge % Lejre % Lolland % Lyngby-Taarbæk Næstved % Odsherred % Ringsted % Roskilde Rudersdal % Rødovre % Slagelse % Solrød % Sorø % Stevns % Tårnby/Dragør % Vallensbæk/Ishøj Vordingborg % Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer Anm.: Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL2009 9

12 Bilag 2: Antal fuldtidspersoner i fleksjob fordelt på jobcentre i Østdanmark fra februar 2008 til februar 2009 Antal fuldtidspersoner feb-08 feb-09 Udvikling ifht. feb.08 Østdanmark % Albertslund % Allerød % Ballerup Bornholm % Brøndby % Egedal % Faxe % Fredensborg % Frederiksberg % Frederikssund % Furesø % Gentofte % Gladsaxe % Glostrup % Greve % Gribskov % Guldborgsund % Halsnæs % Helsingør % Herlev % Hillerød % Holbæk % Hvidovre Høje-Tåstrup % Hørsholm % Kalundborg % København % Køge % Lejre % Lolland Lyngby-Taarbæk % Næstved % Odsherred % Ringsted % Roskilde % Rudersdal % Rødovre Slagelse % Solrød % Sorø % Stevns % Tårnby/Dragør % Vallensbæk/Ishøj % Vordingborg % Kilde: AMFORA Anm.: Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Indberetninger fra Kerteminde kommune vedr. fleksjob i 2007 og 2008 er mangelfulde. 10 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL 2009

13 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Universitetsvej Roskilde Telefon: brhs@ams.dk NÆRMERE OPLYSNINGER OM ANALYSEN AF LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSJOB I ØSTDANMARK: Else Sørensen BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / APRIL2009 1

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere for alle kontant- og starthjælpsmodtagere (kontant- og starthjælpsmodtagere) Jobsamtaler november 2009 Hovedstaden og Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere Første aktiveringstilbud Gentagende tilbud

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 aug15 okt15 jun16 aug16 sep16 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 nov15 apr16 jun16 jul16 aug16 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 aug13 nov13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 174.639 227.252

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 174.639 227.252 279.758 333.495

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 31.178 41.138 39.988 38.638 46.013 48.560

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jul14 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 12. september 2013 J.nr.: Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Jobcentrene har i indsatsen over for jobklare ledige et særligt fokus på begrænsningen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009 1 Ref. alm Den 30. januar 2009 Den økonomiske krise trækker Danmark skævt Ordrebøgerne har gennem noget tid set stadig tyndere ud, og virksomhedernes behov for at ansætte ny arbejdskraft er derfor styrtdykket.

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor.

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Leif Lahn Jensen Leif.Jensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Hovedstaden Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Hovedstadens kommuner er

Læs mere

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet P r æ s e n t a t i Helle Rasmussen Vicedirektør 8. Maj 2018 Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet Viden fra evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob og JobFirst om

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 680.956 735.210 789.368 109.377

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dec 16 Jan 17 Feb 17 Mar 17 Apr 17 Maj 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 Maj 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Nov 18 Dec 18

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale Tabel 1: Antal dapengemodtagere som har fået 1., 2. og 3. fælles jobsamtale. Juli 2016 - Okotober 2018. Beskrivelse Til at belyse andelen af dagpengemodtagere, som har fået hhv. 1., og 2. og 3. fælles

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Oktober 2019 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udvikling i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Antal personer

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 maj17 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 jul17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 sep17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170

Læs mere

Befolkningsfremskrivning. Annika Klintefelt

Befolkningsfremskrivning. Annika Klintefelt Befolkningsfremskrivning Annika Klintefelt Disposition Eksempler på usikkerhed Fremskrivning 2016 2 3 At spå om fremtiden Hvor mange vil indvandre? Fødes? Dø? Udvandre? Køn, alder, herkomst Og fordeling

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 sep16 mar17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Bilag 1d. Beskæftigelsesreformen Status Marts 2019

Bilag 1d. Beskæftigelsesreformen Status Marts 2019 Bilag 1d Arbejdsmarkedspolitik Beskæftigelsesreformen Status Marts 219 Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende indsats,

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018 Statistik for anvendelsen af ebøger, november 2018 Målingerne af antal lån samt unikke brugere indeholder tal for anvendelsen af apps og websitet. lån /akkumulerede lån fordelt på måneder. 1 1 100.000

Læs mere

Bilag 1d. Beskæftigelsesreformen Status september 2018

Bilag 1d. Beskæftigelsesreformen Status september 2018 Bilag 1d Arbejdsmarkedspolitik Beskæftigelsesreformen Status september 218 Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende indsats,

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere