OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Nordfyns Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten Indsats

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Nordfyns sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Tabel 1.1: Antal fuldtidsledige i Nordfyns Antal ledige Ændring Ledighedsprocent jul jul Antal % jul jul Nordfyns Ledige i alt ,6 Dagpengemodtagere , Kontanthjælpsmodtagere ,8 Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,8 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Hele landet Ledige i alt ,9 Dagpengemodtagere ,5 Kontanthjælpsmodtagere ,5 1,3 3,7 1,1 3,1 1,4 3,2 Tabel 1.2: Andelen af arbejdsstyrken i jobcenterets målgrupper Nordfyns Klynge jul- jul- jul- jul- jul- jul- Dagpenge 1,9% 4,2% 1,5% 3,7% 1,4% 3,3% Kontant- og starthjælp, match 1-3,5%,8%,6%,9%,7% 1,% Kontant- og starthjælp, match 4-5 1,7% 1,9% 1,7% 1,9% 2,4% 2,5% Revalidering og forrevalidering,4%,4%,6%,5%,7%,6% Sygedagpenge 3,6% 3,5% 3,6% 3,4% 3,5% 3,3% Ledighedsydelse,4%,4%,5%,6%,5%,6% Fleksjob 2,% 2,2% 2,2% 2,3% 2,1% 2,2% Førtidspension 9,8% 9,9% 1,1% 1,1% 9,8% 1,% I alt,3% 23,3%,9% 23,5% 21,% 23,4% Note: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister indgår ikke i arbejdsstyrken. Målingen er derfor udtryk for hvor stor gruppen er i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (og ikke hvor stor en andel gruppen udgør af arbejdsstyrken). 1 Data for sygedagpenge er for maj. 2

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven I Nordfyns er arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere steget med 84 fuldtidspersoner fra juli til juli. Dette er en stigning på 77 %, hvilket er under gennemsnittet i klyngen og under gennemsnittet i på 122,3 %. Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med 21 personer til et niveau på 193 fuldtidspersoner i juli. I forhold til juli er det en stigning på 72 %, hvilket er mere end gennemsnittet i på 4,2 %. Sygefravær Nordfyns har fra maj til maj reduceret antallet af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger med 12 % til et niveau på 192 forløb. Faldet ligger over gennemsnittet i, og placerer Nordfyns i den øverste del af klyngen. Unge Nordfyns har i perioden juli til juli haft en samlet stigning i antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. på 13 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 61 %. I har stigningen været på 57 %. Siden juli er antallet af unge dagpengemodtagere steget med 67 fuldtidspersoner til i alt fuldtidspersoner i juli, hvilket svarer til en stigning på 3 %. Andelen af unge dagpengemodtagere udgør 3,7 % af arbejdsstyrken i Nordfyns, hvilket er over regionsgennemsnittet på 2,9 % og i den øverste del af klyngen. I samme periode har der været en stigning i antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på fuldtidspersoner til 55 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 57 %. 2 % af de unge i Nordfyns arbejdsstyrke var i juli på kontanthjælp i matchgruppe 1-3. Dette er blandt de laveste niveauer i klyngen og lavere end regionsgennemsnittet. For de ikke-arbejdsmarkedsparate har der været en stigning på 16 %. Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i Nordfyns reduceret med 25 % i perioden 2. kvartal - 1. kvartal i forhold til året før. Det er en større reduktion end den gennemsnitlige i, og placerer Nordfyns i den bedste del af klyngen. Ledighedsprocenten blandt de personer, der er tilkendt fleksjob er faldet fra 17 % til 15 % i perioden juli til juli. Det er den laveste ledighedsprocent i klyngen og lavere end gennemsnittet i Rettidighed Rettidigheden for afholdelse af kontaktsamtaler med dagpengemodtagerne opfylder målkravet på de % og inden for det seneste halve år ligget pæn konstant med et gennemsnit på 98 %. Rettidigheden for afgivelse af hhv. første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 3 måneder ligget på et gennemsnit på 95 % og 92 %. Måltallet er på %. Generelt set har rettidigheden været ret konstant for både første og anden aktivering. Rettidigheden for jobsamtaler til de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har gennemsnitligt ligget på 95 % det seneste halve år. Måltallet er %. Rettidigheden for afgivelse af hhv. første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 3 måneder et gennemsnitligt niveau på henholdsvis 85 % og 73 %. Måltallet er %. Inden for det seneste halve år fik 92 % i af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere en rettidig kontaktsamtale. Det fastsatte måltal er %. 6 % af kontanthjælpsmodtagere fik i juni deres første aktiveringstilbud til tiden, hvilket er under måltallet på 75 %. 67 % af de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fik i juni deres gentagne aktiveringstilbud til tiden, hvilket er under måltallet på 75 %. 3

5 Resultatoversigten Nordfyns Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. Ift. sidste år, Bedst i klyngen, Gnsn. i klyngen, Arbejdskraftreserve i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Sygedagpengeforløb over 26 uger Jun Unge under år i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. Ift. sidste år, Bedst i klyngen, Gnsn. i klyngen, Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Sygedagpenge - fuldtidspersoner Jun Antal forløb (26-52 uger) Jun Antal forløb (over 52 uger) Jun Revalidering - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Fleksjob - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Antal berørte personer Jul Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Antal forløb (over 13 uger) Jun Førtidspension - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning (niveau) Procent Ift. sidste md. point Ift. sidste år point Højest i klyngen i samme md. Gnsn. i klyngen i samme md. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Jul Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Jul Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Jun Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jul Første tilbud - a-dagpenge Jun 6 87 Første tilbud - kontant- og starthjælp Jun arbejdsmarkedsparate Jun 83 - ikke-arbejdsmarkedsparate Jun Gentagne tilbud - a-dagpenge Jun Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Jun arbejdsmarkedsparate Jun ikke-arbejdsmarkedsparate Jun Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-1 procent. Pga. fejl i data for rettidigheden for aktiveringstilbud er tallene udeladt. Data opdateres ved næste opdatering for arbejdskraftreserven. 4

6 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Nordfyns 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, jul. jul., Nordfyns, klynge og nabojobcentre - Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, jul. jul., Nordfyns og klynge, indeks ,1 72,4 122,3 4,2 Indeks 1 2 Nordfyns Faaborg- Dagpenge Kontanthjælp Svendborg jul- aug- sep- okt- Nordfyns dp Klynge dp nov- dec- jan- feb- mar- apr- Nordfyns kont Klynge kont maj- jun- jul- Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, jul., Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, jul. jul., Nordfyns og klynge 6 4 Nordfyns Faaborg-M. Dagpenge Kontanthjælp Svendborg 1 jul - aug- sep- okt- nov- dec- Nordfyn s dp Klynge dp jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns kont Klynge kont 5

7 Bemærkninger: I perioden juli til juli er Nordfyns arbejdskraftreserve steget fra 138 til 243 personer, svarende til en stigning på 76 %. Stigningen ligger under den gennemsnitlige stigning i, hvor stigning i reserven var på 82,8 %. I forhold til klyngen ligger stigningen i Nordfyns i den nederste del. I juli var 1,6 % af arbejdsstyrken i arbejdskraftreserven, hvilket svarer til regionsgennemsnittet. Dagpengemodtagere I Nordfyns er arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere steget med 84 fuldtidspersoner fra juli til juli. Dette er en stigning på 77 %, hvilket er under gennemsnittet i klyngen og under gennemsnittet i på 122,3 %. I forhold til arbejdsstyrken i Nordfyn var der i juli i alt 1,3 % dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, hvilket er i den øvre del af klyngen. 33 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere kommer i reserven mod 31 % som gennemsnit i. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - 59 % af arbejdskraftreserven er mænd, og reserven er det seneste år steget med 178 % for mænd og16 % for kvinder. - Der er særligt kommet flere under -årige (stigning fra 14 til 34 fuldtidspersoner). - % af reserven er i matchkategori 1 svarende til 135 fuldtidspersoner, hvilket er en stigning på 1 % % af arbejdskraftreserven kommer fra 3F, hvilket også er den a-kasse som har den største andel af ledighedsberørte, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven (37 %). Kontanthjælp Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med 21 personer til et niveau på 193 fuldtidspersoner i juli. I forhold til juli er der forekommet en stigning på 72 %., hvilket er mere end gennemsnittet i på 4,2 %. I forhold til klyngen har Nordfyns en høj en procentuel stigning, hvormed niveauet ligger i den øvre del af klyngen. I juli bestod,3 % af Nordfyns arbejdsstyrke i arbejdskraftreserven af kontanthjælpsmodtagere, hvilket er under regionsgennemsnittet og i den nedre del af klyngen. Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere der indgår i arbejdskraftreserven, var i juli på 43 %. Andelen er den laveste i klyngen lavere end gennemsnittet i på 57,5 %. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 58 % af arbejdskraftreserven er mænd, og reserven er det seneste år steget med 383 % for mænd og faldet 9 % for kvinder. - Andelen af ledighedsberørte, der kommer i arbejdskraftreserven er lidt højere for kvinder end for mænd. 45 % af ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod 42 % af de ledighedsberørte mænd. - 44% af arbejdskraftreserven er under år % af arbejdskraftreserven er i matchkategori 3. 6

8 3.2 Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, maj. maj., Nordfyns, klynge og nabojobcentre Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, maj. maj., Nordfyns, klynge og, indeks ,9 Nordfyns Faaborg- -6,1 Svendborg Indeks maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- Nordfyn Klynge Sydd an mark Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data for samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selvom de omfatter samme periode. Bemærkninger: Nordfyns har fra maj til maj reduceret antallet af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger med 12 % til et niveau på 192 forløb. Faldet ligger over gennemsnittet i, og placerer Nordfyns i den øverste del af klyngen. Siden december har der Nordfyns været en stigende tendens i antallet af sygeforløb over 26 uger, jf. fig 3.2b Fra 3. kvartal til 2. kvartal var den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb 9,1 uger, hvilket er det laveste i klyngen. 524 fuldtidspersoner havde sygefravær i maj, svarende til 3,5 % af arbejdsstyrken, hvilket er meget lig andelen i på 3,3 %. Fra maj til maj er antallet af personer berørt af sygedagpengefravær faldet med 3 % svarende til 26 personer. Et redskab til at holde sygemeldte aktive under sygemelding, og dermed forøge chancerne for tilbagevending på arbejdsmarkedet, er delvise raskmeldinger. I maj anvendte Nordfyns delvise raskmeldinger i 14 % af sygedagpengeforløbene, hvilket er lidt under gennemsnittet i. Dette placerer Nordfyns i den nederste del af klyngen ang. anvendelse af delvise sygemeldinger. 7

9 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. jul. jul., Nordfyns, klynge og nabojobcentre Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, Nordfyns og klynge, indeks jul. = ,1 3, 44,3 57,1,6 16, Indeks 1 Nordfyns Faaborg-M. Svendborg Dagpen ge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 jul- a ug- s oktep- n ov- d ec- jan- feb- ma r- a pr- m aj- jun- No rdfyns Klynge Syddan mark jul- Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns og klynge, indeks jul. = Indeks Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns og klynge, indeks jul. = Indeks jul- a ug- s oktep- n ov- d jan- febec- ma r- a pr- m aj- jun- jul- 85 jul- a ug- s oktep- n ov- d ec- jan- feb- ma r- a pr- m aj- jun- jul- Nord fyns Klynge Syddanmar k Nordfyns Klyng e 8

10 Bemærkninger Nordfyns har i perioden juli til juli haft en samlet stigning i antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. på 13 fuldtidspersoner svarende til 61 %. Gruppen af unge ledige udgjorde i juli i alt 271 fuldtidspersoner, hvilket svarer til 9,6 % af arbejdsstyrken i Nordfyns. Det er mere end gennemsnittet i på 8,7 % og i den øverste del af klyngen. De unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør med 43 % den største andel af ungegruppen, men det er blandt de unge dagpengemodtagere, at der er sket den største stigning. Dagpenge Siden juli er antallet af unge dagpengemodtagere steget med 67 fuldtidspersoner til i alt fuldtidspersoner i juli, hvilket svarer til en stigning på 3 %. Andelen af unge dagpengemodtagere udgør 3,7 % af arbejdsstyrken i Nordfyns, hvilket er over regionsgennemsnittet på 2,9 % og i den øverste del af klyngen. Blandt de unge dagpengemodtagere har der især været en stigning i ledigheden for mænd og for unge under 25 år, hvor der hhv. er forekommet en stigning på henholdsvis 3 % og 215 %. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - 63 % af de unge dagpengemodtagere er mænd, og antallet af unge mænd på dagpenge er steget med 3 % (svarende til 49 ekstra fuldtidspersoner), mens antallet af unge kvinder på dagpenge er steget med 95 % (svarende til 18 ekstra fuldtidspersoner) % af de unge dagpengemodtagere er over 25-årige, hvor der fra juli til juli er registreret en stigning på 39 fuldtidspersoner. I samme periode har der ligeledes været en stigning i antallet af unge under 25 år på 28 fuldtidspersoner. Kontanthjælpsmodtagere I perioden juli til juli har der været en stigning i antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på fuldtidspersoner til 55 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 57 %. 2 % af de unge i Nordfyns arbejdsstyrke var i juli på kontanthjælp i matchgruppe 1-3. Dette er blandt de laveste niveauer i klyngen og lavere end regionsgennemsnittet. Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er i perioden steget med 16 fuldtidspersoner til 116 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 16 %. 4 % af de unge ikkearbejdsmarkedsparate i Nordfyns arbejdsstyrke var i juli på kontanthjælp. Dette lidt højere end gennemsnittet i på 3,6 %, og svarer til midten af klyngen. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 66 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år, og antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år er steget med 42 %. For de årige er stigningen på %. - Der er en ligelig kønsfordeling af de ledige arbejdsmarkedsparate, men ledigheden for mænd er steget 2 % og kvinder 4 %. Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - De ikke arbejdsmarkedsparate unge under 25 år har en stigning i ledigheden på 37 %, mens de årige har et fald på 3 %. 9

11 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år, Nordfyns, klynge og Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, jul. jul., Nordfyns, klynge og 25 Indeks ,8 6, kv7-1kv 3kv7-2kv 4kv7-3kv 1kv- 4kv Nordfyns Klynge 2kv- 1kv Nordfyns Faaborg- Sv.borg/Langel./ Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, jul. jul., Nordfyns, klynge og Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, aug. aug., Nordfyns, klynge og nabojobcentre ,7 1, jul - aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Syddan mark Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Nordfyns Faaborg-Midtfyn Sv.borg/Langel./Ærø 1

12 Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i Nordfyns reduceret med 25 % i perioden 2. kvartal - 1. kvartal i forhold til året før. Det er en større reduktion end den gennemsnitlige i, og placerer Nordfyns i den bedste del af klyngen. Reduktionen har især omfattet antallet af personer, som har modtaget offentlig forsørgelse i % af tiden i 5 år eller flere. Antallet af fuldtidspersoner på kanten svarer til 1,5 % af arbejdsstyrken. Dette placerer Nordfyns i den gode del af klyngen, og det er lavere end gennemsnittet i på 2,4 %. Kontanthjælp match 4-5 Nordfyns har fra juli til juli haft en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 16 %, svarende til 39 fuldtidspersoner. Denne stigning ligger over gennemsnittet i på 6,9 %, men er på et niveau, der placerer Nordfyns i midten af klynge. Der er især tale om en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager under -år, da denne gruppe stiger med 22 %. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4-5 udgør 1,9 % afl arbejdsstyrken, hvilket ligner klyngen. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten blandt de personer, der er tilkendt fleksjob er faldet fra 17 % til 15 % i perioden juli til juli. Det er den laveste ledighedsprocent i klyngen og lavere end gennemsnittet i Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er gennem det sidste år faldet med 3,4 % til i alt 57 fuldtidspersoner i juli, mens antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 11 % til i alt 328 fuldtidspersoner. Den gennemsnitlige varighed af ledighedsydelsesforløb er på 16,6 uger, hvilket er det laveste i klyngen og lavere end regionsgennemsnittet. Antallet af ledige i fleksjob svarer til en andel på 2,2 % af arbejdsstyrken, hvilket ligger tæt på gennemsnittet i på 2,2 %, og placerer Nordfyns midt i klyngen. Førtidspension Nordfyns har fra juli til juli haft en mindre stigning på 1 fuldtidspersoner på førtidspension således, at der er i alt fuldtidspersoner. I har det været en stigning på 1,9 %, hvilket også svarer overens med udviklingen i klyngen generelt og Nordfyns. 11

13 3.5 indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for maj. jul. ), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for maj. jul. ), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Nordfyn Faaborg- Midtfyn Svendborg Nordfyn Faaborg- Midtfyn Svendborg Dagpenge Kontanthjælp, m atch 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5h: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for maj. jul. ), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Figur 3.5m: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. For maj. jul. ), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Nordfyn Faaborg- Midtfyn Svendborg Nordfyn Faaborg- Midtfyn Svendborg 1. tilbud Gentagne tilbu d Mål 1. ti lbud Gentagne tilbud Mål 12

14 Figur 3.5d: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, Nordfyns, klynge og Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og feb- mar- apr- maj- jun- jul- 65 feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Mål Nordfyns Klynge Mål Figur 3.5n: Rettidighed for jobsamtaler, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Figur 3.5e: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, Nordfyns, klynge og feb- mar- apr- maj- jun- jul- 65 feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Mål Nordfyns Klynge Mål 13

15 Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Figur 3.5o: Rettidighed for første aktiveringstilbud, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og jan- feb- mar- apr- maj- jun- jan- feb- mar- apr- maj- jun- Nordfyns Klynge Syddanmar k Mål Nordfyns Klynge Mål Figur 3.5f: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere Nordfyns, klynge og Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og feb- mar- apr- maj- jun- jul- jan- feb- mar- apr- maj- jun- Nordfyns Klynge Mål Nordfyns Klynge Mål 14

16 Figur 3.5p: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Figur 3.5g: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, Nordfyns, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % jan- feb- mar- apr- maj- jun - 14 feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Mål Nordfyns Klyn ge Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) 66 Figur 3.5q: Aktiveringsgrad for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % Akt.grad i % feb- mar- apr- maj- jun - jul- feb- mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyns Klynge Sydd anmark Nordfyns Klynge Syddan mark Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Aktiveringsgraden er andelen af perioden gruppen af ledige har været i aktivering. En fuldtidsperson i aktivering er beregnet som en person, der har været 37 timer i aktivering pr. uge. Da der ikke er krav om 37 timers aktivering vil der være en større andel af især kontanthjælpsmodtagerne i aktiveringstilbud end aktiveringsgraden giver udtryk for. 15

17 Bemærkninger Dagpengemodtagere Rettidigheden for afholdelse af kontaktsamtaler med dagpengemodtagerne opfylder målkravet på de % og inden for det seneste halve år ligget pæn konstant med et gennemsnit på 98 %. Rettidigheden for afgivelse af hhv. første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 3 måneder ligget på et gennemsnit på 95 % og 92 %. Måltallet er på %. Generelt set har rettidigheden været ret konstant for både første og anden aktiveringstilbud. Aktiveringsgraden er i perioden februar juli har været konstant det seneste halve år omkring 18 %. Aktiveringsgraden er lidt lavere gennemsnittet i på 19,6 %, og placerer Nordfyns midt i klyngen. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Rettidigheden for jobsamtaler til de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har gennemsnitligt ligget på 95 % det seneste halve år. Måltallet er %. Rettidigheden for afgivelse af hhv. første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 3 måneder et gennemsnitligt niveau på henholdsvis 85 % og 73 %. Måltallet er %. Rettigheden for første tilbud har inden for det seneste halve år haft en opadgående tendens mens gentagne tilbud har en mere ujævn tendens, dog nedadgående på det sidste. Fra februar til juni er der sket en stigning fra 38 % til 52 % på aktiveringsgraden. Aktiveringsgraden i juli er i den bedste halvdel af klyngen og over gennemsnittet i på 39 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Inden for det seneste halve år fik 92 % i af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere en rettidig kontaktsamtale. Det fastsatte måltal er %. 6 % af kontanthjælpsmodtagere fik i juni deres første aktiveringstilbud til tiden, mens den gennemsnitlige rettidighed januar til juni er på 51 %. Måltallet er under måltallet på 75 %. 67 % af de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fik i juni deres gentagne aktiveringstilbud til tiden, mens gennemsnittet for januar til juni ligeledes er 67 %, hvilket er under måltallet på 75 %. Nordfyns havde i juli en aktiveringsgrad på 23 % for de ikke-arbejdsmarkedsparate, og det ligger lidt over regionsgennemsnittet på 21,5 % men under gennemsnittet i klyngen. 16

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere