I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008"

Transkript

1 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan fuldtidspersoner lavere end i kommuner havde en højere samlet beskæftigelse, ligesom 15 kommuner havde flere private job i dag. Omkring to ud af tre kommunerne har i dag færre offentlige arbejdspladser end i Geografisk er det med få undtagelser kommuner koncentreret omkring København, der har oplevet fremgang. af analytiker Emilie Agner Damm og stud. polit. Rasmus Salmon 4. januar 2017 Analysens hovedkonklusioner I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan fuldtidspersoner lavere end i I 15 kommuner var beskæftigelsen dog højere i Disse kommuner koncentrerer sig med undtagelse af Sorø, Middelfart, Billund, Ikast-Brande og Århus omkring København. I to ud af tre kommuner er der i dag færre offentligt ansatte end i I kommuner som Halsnæs, Lolland og Kalundborg er den offentlige beskæftigelse faldet med pct. I den anden ende har der i Glostrup været en stigning i den offentlige beskæftigelse på 19 pct. 15 kommuner har haft fremgang i den private beskæftigelse, og af disse ligger størstedelen i Storkøbenhavn. Kontakt Cheføkonom Erik Bjørsted Tlf Mobil eb@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Størstedelen af kommunerne har færre job end i 2008 I tredje kvartal 2015 lå den samlede lønmodtagerbeskæftigelse fuldtidspersoner under beskæftigelsen i tredje kvartal Det svarer til en tilbagegang i beskæftigelsen på knap 5 pct. Ser man på beskæftigelsesudviklingen i landets 98 kommuner, er billedet dog meget forskelligt. Nogle kommuner har oplevet en vækst i beskæftigelsen på op til 14 pct., mens andre kommuner har haft en tilbagegang i beskæftigelsen på op mod 25 pct. I alt har 15 kommuner haft fremgang. Figur 1 viser udviklingen i beskæftigelsen fra tredje kvartal 2008 til tredje kvartal Kommunerne er inddelt i fire grupper, hvor den lyseste farve på landkortet viser de kommuner, som har haft den største tilbagegang i beskæftigelsen, mens den mørkeste farve viser de kommuner, som har haft en positiv beskæftigelsesudvikling. Figur 1. Udvikling i samlet fuldtidsbeskæftigelse (pct.) Anm: Læsø, Samsø, Ærø og Christiansø er udeladt (markeret med hvid farve). Det samme gælder beskæftigelse med ukendt arbejdspladskommune. Viser udviklingen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse målt i fuldtidspersoner fra tredje kvartal 2008-tredje kvartal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Ud fra figuren ses det, at en række kommuner på Fyn, Sydsjælland, Lolland-Falster og dele af Jylland har mistet flest arbejdspladser, mens det går bedre med beskæftigelsen omkring storbyerne. Kommunerne med fremgang i antallet arbejdspladser er beliggende i Storkøbenhavn med undtagelse af Billund, Ikast- Brande, Middelfart, Sorø og Århus. 2

3 To ud af tre kommuner har færre offentligt ansatte i dag Udover at beskæftigelsesudviklingen har været forskellig henover Danmark, så har udviklingen også været forskellig på tværs af sektorer. I det følgende belyses den geografiske beskæftigelsesudvikling i hhv. den private og den offentlige sektor. I to ud af tre kommuner er der i dag færre offentligt ansatte end i Det fremgår af figur 2A, der viser antallet af kommuner, hvor den offentlige beskæftigelse er steget og faldet. Figur 2B viser den private beskæftigelse. Her ses det, at det kun er i 15 kommuner, at den private beskæftigelse er højere i 2015 end i Figur 2A. Udvikling i beskæftigelse, Figur 2B. Udvikling i beskæftigelse, Offentlig beskæftigelse Privat beskæftigelse Positiv udvikling Negativ udvikling Positiv udvikling Negativ udvikling Anm: Læsø, Samsø, Ærø og Christiansø er udeladt. Viser udviklingen i den offentlige lønmodtagerbeskæftigelse målt i fuldtidspersoner fra tredje kvartal 2008-tredje kvartal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Anm: Læsø, Samsø, Ærø og Christiansø er udeladt. Viser udviklingen i den private lønmodtagerbeskæftigelse målt i fuldtidspersoner fra tredje kvartal 2008-tredje kvartal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Den geografiske fordeling af den offentlige beskæftigelsesudvikling er vist i figur 3, hvor den mørkeblå farve viser de kommuner, som i 2015 havde en højere beskæftigelse end før krisen. De kommuner, som har haft en positiv offentlig beskæftigelsesudvikling, er med enkelte undtagelser koncentreret omkring de større byer. 3

4 Figur 3. Udvikling i offentlig fuldtidsbeskæftigelse (pct.) Relativ ændring i offentlig beskæftigelse Skagerak Hjørring Frederikshavn -18,3 - -9,7 (22 kommuner) -9,7 - -3,2 (22 kommuner) -3,2-0,2 (22 kommuner) 0,2-19,3 (28 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Læsø, Samsø, Ærø og Christiansø er udeladt (markeret med hvid farve). Det samme gælder beskæftigelse med ukendt arbejdspladskommune. Viser udviklingen i den offentlige lønmodtagerbeskæftigelse målt i fuldtidspersoner fra tredje kvartal 2008-tredje kvartal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Tabel 1 viser top 10 og bund 10 på offentlig beskæftigelse siden I kommuner som Halsnæs, Lolland og Kalundborg er den offentlige beskæftigelse faldet med pct. I den anden ende har der i Glostrup været en stigning i den offentlige beskæftigelse på 19 pct. Af de ti kommuner med relativt størst offentlig beskæftigelsesfremgang, ligger de syv i Storkøbenhavn. 4

5 Tabel 1. Top- og bundkommuner efter relativ ændring i offentlig beskæftigelse fra (pct.) Bund 10 Ændring i offentlig beskæftigelse Top 10 Ændring i offentlig beskæftigelse Pct. Pct. Halsnæs -18,3 Glostrup 19,3 Lolland -17,9 Ballerup 16,9 Kalundborg -17,5 Herlev 14,7 Gribskov -16,6 Vallensbæk 14,5 Odder -14,9 Lyngby-Taarbæk 12,3 Nyborg -14,5 København 10,2 Haderslev -14,4 Hvidovre 9,8 Greve -13,5 Odense 9,3 Faxe -12,9 Kolding 9,1 Vordingborg -12,8 Middelfart 8,5 Hele landet 0,4 Hele landet 0,4 Anm: Tabellen viser ændringen i den offentlige lønmodtagerbeskæftigelse målt i fuldtidspersoner fra tredje kvartal 2008 til tredje kvartal Læsø, Samsø, Ærø og Christiansø er udeladt. Det samme gælder beskæftigelse med ukendt arbejdspladskommune. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik I enkelte kommuner er mere end hver fjerde private job forsvundet I figur 4 er den private beskæftigelsesudvikling fra vist. Kun 15 kommuner havde i 2015 flere private arbejdspladser end i Disse kommuner koncentrerer sig i høj grad omkring Storkøbenhavn, men også Sorø, Billund og Ikast-Brande har oplevet beskæftigelsesfremgang. 5

6 Figur 4. Udvikling i privat beskæftigelse (pct.) Relativ ændring i privat beskæftigelse Skagerak Hjørring Frederikshavn -30, ,3 (27 kommuner) -13, ,3 (26 kommuner) -10,3-0,1 (27 kommuner) 0,1-19,9 (14 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Læsø, Samsø, Ærø og Christiansø er udeladt (markeret med hvid farve). Det samme gælder beskæftigelse med ukendt arbejdspladskommune. Viser udviklingen i den private lønmodtagerbeskæftigelse målt i fuldtidspersoner fra tredje kvartal 2008-tredje kvartal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Tabel 2 viser udviklingen i den private beskæftigelse efter top- og bundkommuner. I Struer og Kerteminde er den private beskæftigelse faldet med 30 pct. I kommuner som Faaborg-Midtfyn, Lolland, Sønderborg og Skive er det mellem hver fjerde og femte private job, der er forsvundet. I den modsatte ende har Gladsaxe oplevet en stigning i den private beskæftigelse på knap 20 pct. siden I alt 15 kommuner havde i 2015 en højere privat beskæftigelse end i

7 Tabel 2. Top- og bundkommuner efter relativ ændring i privat beskæftigelse fra (pct.) Bund 10 Ændring i privat beskæftigelse Top 10 Ændring i privat beskæftigelse Pct. Pct. Struer -30,5 Gladsaxe 19,9 Kerteminde -29,5 Høje-Taastrup 17,0 Faaborg-Midtfyn -23,2 Billund 11,4 Lolland -21,8 Dragør 8,2 Sønderborg -20,0 Frederiksberg 8,0 Skive -19,9 Hillerød 6,8 Randers -18,5 Ikast-Brande 3,7 Guldborgsund -18,1 Vallensbæk 3,4 Haderslev -17,9 Greve 2,8 Ringkøbing-Skjern -17,0 Sorø 2,8 Hele landet -7,0 Hele landet -7,0 Anm: Tabellen viser ændringen i den private lønmodtagerbeskæftigelse målt i fuldtidspersoner fra tredje kvartal 2008 til tredje kvartal Læsø, Samsø, Ærø og Christiansø er udeladt. Det samme gælder beskæftigelse med ukendt arbejdspladskommune. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Sammenhængskraften er truet Ser man på Lolland-Falster og store dele af Sydsjælland er både den offentlige, den private og den samlede beskæftigelse faldet. Det samme gælder for Sønderjylland, den nordligste del af Jylland og dele af Fyn. Når beskæftigelsen i højere og højere grad koncentreres omkring de større byer, mens den falder i landområderne, trues sammenhængskraften i Danmark. Forskellen mellem land og by øges, og de høje boligpriser i særligt København medfører, at eksempelvis overførselsmodtagere ikke har råd til at bo i byerne og må bosætte sig i landkommunerne, hvor der som analysen viser er færre arbejdspladser. Boks 1. Sådan har vi gjort Beskæftigelsen er i denne analyse opgjort ud fra Danmarks Statistiks register for beskæftigede lønmodtagere (BFL). Beskæftigelsen for tredje kvartal er anvendt i både 2008 og Beskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner og fordelt på arbejdsstedskommune og sektor. Sektorinddelingen følger Danmarks Statistiks inddeling, hvor offentlig beskæftigelse dækker over beskæftigelse inden for offentlig forvaltning og service, mens privat beskæftigelse dækker over beskæftigelse i offentlige virksomheder, private virksomheder og private non-profit organisationer. Beskæftigede med uoplyst sektor eller arbejdsstedskommune er udeladt. 7

8 Bilag Bilagstabel 1. Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen 3. kvt kvt kvt Ændring fuldtidspersoner Pct. Høje-Taastrup 30,1 3,7 14,0 Gladsaxe 34,8 3,6 11,4 Frederiksberg 31,9 2,4 8,0 Billund 15,2 1,0 7,2 Vallensbæk 3,5 0,2 7,1 Herlev 17,5 0,9 5,6 Ballerup 37,6 1,8 5,0 Hillerød 23,8 1,1 4,6 København 305,4 12,7 4,3 Dragør 2,1 0,1 4,3 Ikast-Brande 18,5 0,4 2,5 Middelfart 13,2 0,3 2,4 Sorø 9,0 0,2 2,0 Århus 143,6 1,8 1,3 Hvidovre 23,4 0,3 1,2 Skanderborg 18,8-0,1-0,5 Gentofte 30,8-0,2-0,6 Aalborg 85,9-1,0-1,1 Glostrup 18,3-0,3-1,6 Køge 20,6-0,4-1,7 Greve 13,5-0,2-1,7 Fanø 0,7-0,0-1,9 Allerød 11,6-0,3-2,2 Lejre 5,5-0,1-2,6 Lemvig 7,1-0,2-3,2 Vejen 15,4-0,6-3,5 Solrød 4,0-0,2-4,0 Favrskov 13,5-0,6-4,2 Odense 76,4-3,6-4,5 Esbjerg 48,2-2,7-5,3 Frederikssund 12,1-0,7-5,4 Kolding 40,3-2,4-5,6 Roskilde 31,5-1,9-5,6 Lyngby-Taarbæk 25,9-1,8-6,5 Fredericia 22,1-1,5-6,5 Holstebro 22,9-1,6-6,6 8

9 Hedensted 15,4-1,1-6,9 Horsens 31,9-2,4-7,1 Jammerbugt 10,4-0,8-7,1 Ishøj 6,8-0,6-7,7 Aabenraa 23,2-1,9-7,7 Holbæk 20,0-1,7-7,7 Silkeborg 29,4-2,5-7,7 Herning 34,1-2,9-7,8 Slagelse 25,6-2,2-8,0 Egedal 8,4-0,7-8,1 Kalundborg 15,3-1,4-8,1 Vejle 40,8-3,7-8,3 Hjørring 21,9-2,0-8,3 Norddjurs 11,4-1,1-8,6 Ringsted 12,3-1,2-8,7 Varde 16,1-1,6-8,8 Tårnby 23,8-2,4-9,3 Thisted 16,1-1,6-9,3 Viborg 37,7-4,1-9,8 Gribskov 8,8-1,0-9,8 Nordfyns 7,2-0,8-9,9 Brøndby 19,8-2,2-9,9 Brønderslev 9,9-1,1-10,0 Odder 5,2-0,6-10,0 Albertslund 17,3-2,0-10,2 Nyborg 8,4-1,0-10,5 Næstved 22,9-2,7-10,5 Rebild 8,2-1,0-10,6 Rødovre 12,4-1,5-10,6 Furesø 9,7-1,2-10,9 Bornholm 13,0-1,6-10,9 Vesthimmerlands 12,8-1,6-11,0 Fredensborg 9,2-1,2-11,1 Svendborg 17,0-2,1-11,1 Stevns 4,0-0,5-11,5 Odsherred 8,2-1,1-11,5 Syddjurs 10,1-1,3-11,6 Helsingør 16,7-2,2-11,6 Mariagerfjord 15,0-2,0-11,6 Læsø 0,6-0,1-11,6 Rudersdal 20,3-2,8-12,2 9

10 Assens 11,0-1,5-12,3 Hørsholm 7,1-1,0-12,8 Frederikshavn 21,7-3,3-13,1 Faxe 8,9-1,3-13,1 Skive 16,3-2,5-13,1 Randers 29,8-4,5-13,2 Guldborgsund 16,8-2,7-13,9 Tønder 12,5-2,2-14,7 Vordingborg 11,6-2,0-14,7 Morsø 6,7-1,2-14,8 Halsnæs 6,3-1,1-15,2 Ærø 1,6-0,3-15,4 Ringkøbing-Skjern 22,0-4,0-15,5 Langeland 3,1-0,6-15,8 Samsø 1,3-0,2-16,6 Haderslev 17,8-3,6-16,6 Faaborg-Midtfyn 13,6-2,8-17,2 Sønderborg 26,7-5,6-17,2 Lolland 12,2-3,1-20,3 Kerteminde 7,2-2,2-23,2 Struer 6,3-2,2-25,6 I alt 2.152,7-104,7-4,6 Anm: Tabellen viser udviklingen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse fra 3. kvt til 3. kvt fordelt efter den største relative ændring. Kommunen er arbejdsstedskommunen. Kilde: AE på baggrund af DST's registre 10

11 Bilagstabel 2. Udvikling i den offentlige lønmodtagerbeskæftigelse 3. kvt kvt kvt Ændring fuldtidspersoner Pct. Glostrup 6,3 1,0 19,3 Ballerup 8,0 1,2 16,9 Herlev 7,2 0,9 14,7 Vallensbæk 1,3 0,2 14,5 Lyngby-Taarbæk 9,3 1,0 12,3 Samsø 0,4 0,0 10,5 København 103,9 9,6 10,2 Hvidovre 8,9 0,8 9,8 Odense 30,2 2,6 9,3 Kolding 11,0 0,9 9,1 Middelfart 4,3 0,3 8,5 Frederiksberg 13,6 1,0 8,0 Holstebro 8,7 0,6 6,8 Brøndby 4,1 0,2 6,1 Furesø 3,1 0,2 5,6 Århus 48,2 2,4 5,2 Ærø 0,7 0,0 5,1 Aalborg 34,4 1,6 5,0 Horsens 10,4 0,4 4,2 Roskilde 14,9 0,5 3,8 Vejen 3,4 0,1 2,7 Skive 5,9 0,1 2,1 Hillerød 9,7 0,2 1,7 Køge 6,6 0,1 1,7 Ringsted 3,8 0,1 1,5 Kerteminde 1,9 0,0 1,5 Høje-Taastrup 5,1 0,1 1,2 Dragør 1,1 0,0 0,7 Sorø 3,3 0,0 0,6 Aabenraa 6,9 0,0 0,6 Brønderslev 3,7 0,0-0,1 Jammerbugt 3,2 0,0-0,3 Slagelse 12,3-0,1-0,4 Mariagerfjord 4,7 0,0-0,6 Allerød 3,3 0,0-0,6 Rødovre 3,4 0,0-0,6 Varde 5,4 0,0-0,9 Lejre 2,1 0,0-1,0 11

12 Tårnby 3,7 0,0-1,0 Herning 10,4-0,1-1,1 Viborg 15,3-0,2-1,4 Skanderborg 5,6-0,1-1,7 Gentofte 9,6-0,2-2,1 Hjørring 8,3-0,2-2,2 Thisted 5,3-0,1-2,4 Egedal 3,1-0,1-2,4 Vejle 13,4-0,3-2,5 Ikast-Brande 3,6-0,1-2,5 Faaborg-Midtfyn 4,6-0,1-2,7 Randers 11,3-0,3-2,8 Nordfyns 2,4-0,1-3,1 Esbjerg 15,2-0,5-3,2 Langeland 1,2 0,0-3,2 Favrskov 4,5-0,2-3,3 Fredensborg 3,3-0,1-3,6 Rebild 2,4-0,1-4,3 Silkeborg 9,3-0,4-4,5 Rudersdal 5,0-0,3-4,8 Assens 3,5-0,2-5,4 Norddjurs 4,3-0,3-5,6 Holbæk 7,8-0,5-5,6 Vesthimmerlands 3,8-0,3-6,5 Hørsholm 2,0-0,1-6,8 Solrød 1,4-0,1-6,9 Fanø 0,3 0,0-7,2 Guldborgsund 7,3-0,6-7,7 Svendborg 7,2-0,6-8,2 Hedensted 3,7-0,4-8,7 Næstved 9,7-1,0-8,9 Frederikssund 4,3-0,4-9,1 Morsø 1,9-0,2-9,2 Lemvig 2,0-0,2-9,4 Tønder 3,9-0,4-9,4 Albertslund 3,5-0,4-9,6 Fredericia 5,8-0,6-9,6 Bornholm 5,2-0,6-9,7 Billund 2,5-0,3-9,8 Stevns 1,6-0,2-9,8 Ringkøbing-Skjern 4,9-0,5-10,0 12

13 Ishøj 2,1-0,2-10,1 Sønderborg 8,5-1,0-10,6 Syddjurs 3,1-0,4-10,8 Struer 1,9-0,2-11,0 Gladsaxe 7,4-1,0-11,6 Frederikshavn 7,5-1,0-11,7 Læsø 0,2 0,0-11,8 Odsherred 3,0-0,4-12,2 Helsingør 5,9-0,9-12,7 Vordingborg 4,8-0,7-12,8 Faxe 2,8-0,4-12,9 Greve 3,3-0,5-13,5 Haderslev 6,7-1,1-14,4 Nyborg 3,2-0,5-14,5 Odder 1,7-0,3-14,9 Gribskov 2,5-0,5-16,6 Kalundborg 4,1-0,9-17,5 Lolland 4,6-1,0-17,9 Halsnæs 2,3-0,5-18,3 I alt, offentlig beskæftigelse 714,6 3,0 0,4 Anm: Tabellen viser udviklingen i den offentlige lønmodtagerbeskæftigelse fra 3. kvt til 3. kvt fordelt efter den største relative ændring. Kommunen er arbejdsstedskommunen. Kilde: AE på baggrund af DST's registre 13

14 Bilagstabel 3. Udvikling i den private lønmodtagerbeskæftigelse 3. kvt kvt kvt Ændring fuldtidspersoner Pct. Gladsaxe 27,4 4,5 19,9 Høje-Taastrup 25,1 3,6 17,0 Billund 12,7 1,3 11,4 Dragør 1,1 0,1 8,2 Frederiksberg 18,3 1,3 8,0 Hillerød 14,1 0,9 6,8 Ikast-Brande 14,9 0,5 3,7 Vallensbæk 2,3 0,1 3,4 Greve 10,2 0,3 2,8 Sorø 5,7 0,2 2,8 Ballerup 29,6 0,6 2,2 København 201,5 3,1 1,6 Fanø 0,5 0,0 1,1 Herlev 10,4 0,0 0,2 Gentofte 21,3 0,0 0,2 Skanderborg 13,3-0,0-0,0 Middelfart 8,9-0,0-0,3 Lemvig 5,1-0,0-0,5 Århus 95,4-0,5-0,6 Solrød 2,6-0,1-2,4 Allerød 8,3-0,2-2,8 Køge 14,0-0,5-3,2 Frederikssund 7,8-0,3-3,2 Hvidovre 14,5-0,5-3,4 Lejre 3,4-0,1-3,6 Kalundborg 11,2-0,5-4,2 Favrskov 9,0-0,4-4,7 Aalborg 51,6-2,6-4,8 Vejen 12,0-0,6-5,1 Fredericia 16,2-0,9-5,3 Esbjerg 33,0-2,2-6,2 Hedensted 11,6-0,8-6,3 Ishøj 4,7-0,3-6,6 Gribskov 6,3-0,5-6,8 Odder 3,6-0,3-7,6 Nyborg 5,2-0,4-7,7 Holbæk 12,2-1,2-9,0 Silkeborg 20,1-2,0-9,1 14

15 Jammerbugt 7,2-0,8-9,9 Glostrup 11,9-1,3-10,0 Kolding 29,3-3,3-10,1 Albertslund 13,7-1,6-10,3 Norddjurs 7,1-0,8-10,4 Herning 23,7-2,8-10,5 Tårnby 20,1-2,4-10,6 Aabenraa 16,3-2,0-10,8 Vejle 27,4-3,3-10,9 Helsingør 10,8-1,3-11,0 Odsherred 5,2-0,6-11,1 Egedal 5,3-0,7-11,1 Læsø 0,4-0,1-11,5 Næstved 13,2-1,7-11,6 Horsens 21,5-2,8-11,7 Bornholm 7,8-1,0-11,7 Hjørring 13,6-1,8-11,7 Odense 46,2-6,2-11,8 Syddjurs 6,9-0,9-11,9 Varde 10,7-1,5-12,3 Thisted 10,8-1,5-12,4 Stevns 2,4-0,3-12,6 Ringsted 8,5-1,2-12,6 Roskilde 16,7-2,4-12,7 Vesthimmerlands 8,9-1,3-12,8 Rebild 5,8-0,9-12,9 Nordfyns 4,7-0,7-12,9 Svendborg 9,8-1,5-13,2 Faxe 6,1-0,9-13,2 Holstebro 14,3-2,2-13,2 Halsnæs 4,0-0,6-13,2 Brøndby 15,7-2,4-13,4 Frederikshavn 14,2-2,3-13,8 Rødovre 9,1-1,5-13,8 Slagelse 13,3-2,2-14,0 Rudersdal 15,2-2,6-14,5 Lyngby-Taarbæk 16,5-2,8-14,6 Fredensborg 5,9-1,0-14,8 Viborg 22,4-3,9-14,8 Hørsholm 5,1-0,9-14,9 Brønderslev 6,2-1,1-15,0 15

16 Assens 7,5-1,3-15,2 Mariagerfjord 10,4-1,9-15,8 Vordingborg 6,8-1,3-16,0 Morsø 4,7-1,0-16,9 Tønder 8,6-1,8-16,9 Furesø 6,6-1,3-17,0 Ringkøbing-Skjern 17,1-3,5-17,0 Haderslev 11,2-2,4-17,9 Guldborgsund 9,4-2,1-18,1 Randers 18,5-4,2-18,5 Skive 10,4-2,6-19,9 Sønderborg 18,3-4,6-20,0 Lolland 7,6-2,1-21,8 Langeland 1,9-0,5-22,4 Faaborg-Midtfyn 9,0-2,7-23,2 Samsø 0,8-0,3-25,6 Ærø 0,8-0,3-27,4 Kerteminde 5,3-2,2-29,5 Struer 4,4-1,9-30,5 I alt, privat beskæftigelse 1.438,1-107,7-7,0 Anm: Tabellen viser udviklingen i den private lønmodtagerbeskæftigelse fra 3. kvt til 3. kvt fordelt efter den største relative ændring. Kommunen er arbejdsstedskommunen. Kilde: AE på baggrund af DST's registre 16

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges reform af personskatterne, vil betyde skattelettelser for 21,5 mia. kr. Geografisk vil de største gevinster tilfalder dem, der bor nord for

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Økonomisk analyse 26. februar 2019

Økonomisk analyse 26. februar 2019 Økonomisk analyse 26. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen understøtter beskæftigelsen for de ufaglærte og faglærte

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode 25-10-2017 Jens Sand Krik 27 20 94 43 jsk@ae.dk Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode I notatet undersøges konsekvenserne af regeringens målsætning for det

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Tabel B1 Førtidspension og København 48.220 6,2 390 15,4 845 3,7 203 7,5 838 33,0 2.263 6,4 170 5,7 243 45,5 2.675 Aarhus 18.900

Læs mere

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i Jobreform fase 1 Oktober Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 21-december 217 Antal 3. Antal

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere