Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!"

Transkript

1 Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse!

2 Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet og styrke. Produktet kan benyttes helt ned til 3 graders udvendig taghældning. Egenskaberne er tilpasset vores barske nordiske klima. Hovedbestandelen er en kraftig armeret stamme som er imprægneret og belagt med elastomerasfalt. Oversiden er belagt med skifergranulat og undersiden har en plastfilm som glidelag. Overlapkanterne er påført ekstra klæbelim, som er beskyttet af en silikoniseret folie. Folien fjernes ved montering. Enkel udførelse Med Selvbygger 3 kan du trygt udføre arbejdet selv. Produktet egner sig godt til hus, garage og sommerhus og kan anvendes til både nye tage, som til renovering af det gamle tag. Arbejdet er let at udføre og kræver kun få hjælpemidler. Hammer, tagpapsøm, kniv og fugemasse er alt hvad du skal bruge til arbejdet. Resultatet bliver en sikker tagdækning og et pænt og ordentligt udseende. Selvbygger 3 findes i farverne: Sort, skifergrå og teglrød. Kanterne presser du tætte Anvendelsesområder - Til skråt trætag med minimum 3 grader udvendig taghældning - Til brug i skotrender på shingeltag (se evt. selvstændig monteringsanvisning). Før montering Ved montering i temperaturer under +10 C bør rullerne opbevares i rumtemperatur eller forvarmes. Overlapkanterne kan presses tætte i temperaturer helt ned til +5 C. Ved lavere temperaturer bør overlappene varmes. Laveste anbefalede læggetemperatur er 0 C. Stræk belægningen i længderetningen ved monteringen. Det giver et pænt og plant udseende. Rullerne opbevares stående. Papsømmene sømmes i med en zig-zag-afstand på 10 cm. I kantområder er zig-zag-afstanden 5 cm. Ved nybyggeri: Brug 2,8 x 25 mm papsøm. Selvbygger 3 sætter brugeren i fokus. Sikkerhed kombineret med enkel arbejdsudførelse giver et godt resultat. Kanterne presser du tætte. Slutkanten fuges med Fugemasse. Selvklæbende overlap giver sikker limning helt ned til +5 C. Omlægning af og renovering af ældre tage Ved renovering vil den eksisterende tagbelægning fungere som et undertag. Er der ujævnheder eller luftblærer skal dette udbedres og gøres plant. Selvbygger 3 kan ikke lægges på gamle shingels. Shinglerne skal derfor fjernes. Ved lægning på gammelt pap skal man bruge papsøm 2,8 x 35 (32) mm.

3 Selvbygger 3 Før montering Selvbygger 3 kan benyttes helt ned til 3 graders udvendig taghældning. Overlapkanterne kan presses tætte i temperaturer helt ned til +5 C. Ved montering i temperaturer under +10 C bør rullerne opbevares i rumtemperatur eller forvarmes. Stræk belægningen i længderetningen ved monteringen. Det giver et pænt og plant udseende. Rullerne opbevares stående. Papsømmene sømmes i med en zig-zag-afstand på 10 cm. I kantområder er zig-zag-afstanden 5 cm. Ved nybyggeri: Brug 2,8 x 25 mm papsøm. Ved renovering af ældre tag Ved renovering vil den eksisterende tagtækning fungere som et undertag. Er der ujævnheder eller luftblærer skal dette udbedres og gøres plant. Selvbygger 3 kan ikke lægges på gamle shingels. Shinglerne skal derfor fjernes. Ved renovering på gammelt pap skal man bruge papsøm 2,8 x 35 (32) mm. Montering 1. Hjælpemidler: Hammer, papsøm, kniv og fugemasse. 2. Tagfodsbeslag monteres. Ved renovering skal det kontrolleres, at gammel tækning ikke har løsnet sig fra tagfodsbeslaget. Start renoveringen ved en af tagets sider. Det anbefales at tilpasse bredden på den første og sidste bane i forhold til tagets totale bredde, så de bliver tilnærmelsesvis lige brede. I vejrudsatte områder bør 1 afstanden fra vindskedebræt til første sømrække/overlap ikke være over 50 cm. Tagrygningsløsning tilpasses (se ill. 10). Rul ud i faldets retning fra tagrygning til tagfod og skær banelængden, så den går ca 2 cm ud over tagfodsbeslaget. Ret ind. Form belægningen plant ind til og over vindskeden. Anvend altid trekanliste. 3. Fjern folien på den synlige overlapkant. Montér 4-5 papsøm på overlappet i zig-zag fra tagrygningen med en indbyrdes afstand på ca. 5 cm. Stræk banen ud ved at gå nedad mod tagfoden, så belægningen bliver liggende plant. Montér 4-5 papsøm i overlappet i overkanten af tagfodsbeslaget. Løft belægningen op og påfør tre striber Fugemasse på tagfodsbeslaget og på overgangen op mod vindskeden. Klæb banen til, hvor den er påført fugemasse. Skær rent ind mod tagfodsbeslaget og vindskeden. Montér papsøm på ryggen af vindskeden og det resterende overlap i zig-zag med en afstand på ca. 5 cm. 4. Rul næste bane ud og pas den til. Ret ind over overlappet på forrige bane. Behold dækfolien på. Gentag monteringsproceduren fra foregående bane (se foregående billeder). 5. Riv dækfolien i overlappet sideværts ud - i en sammenhængende operation. Pres overlappet fast. Derved giver klæbeasfalten en tæt kant. 6. Beregn 15 cm overlapp ved slutkanten. Søm godt fast på den underliggende bane. Påfør 3 striber Fugemasse. Den yderste stribe fugemasse skal påføres, så den lægger sig i yderkanten af overlappet (pres godt til). OBS! Underliggende bane: Skær hjørnet, hvor klæbekanten Min. 10 cm

4 ligger på undersiden, skråt til. Overliggende bane; Skær hjørnet, hvor klæbekanten ligger opad, skråt til. 7. Inddækning ved gennemføringer Tæk belægningen op til den nederste kant af gennemføringen. Fastgør enden af belægningen til undertaget. Montér skorstensinddækningen med 3 striber Fugemasse mellem belægning og inddækning. Tæk derefter ind på inddækningens sideflange og bageste flange. Brug 3 striber Fugemasse mellem inddækning og belægning. Belægningen afsluttes ca. 3 cm fra gennemføringen. 8. Skotrende Læg en bane i længderetningen på skotrenden. Tilpas banen til rendens form og søm i yderkanten på begge sider. Monter tilstødende baner fra begge sider, så afstanden mellem disse bliver ca. 30 cm. Løft belægningen op og påfør 3 striber Fugemasse på begge sider af skotrenden.den yderste stribe skal påføres, så den lægger sig i kanten af overlappet. 9. Grat Skær banerne langs graten og søm. Påfør 3 striber Fugemasse og klæb en strimmel af belægningen, så du får 15 cm overlap på hver side Skær hjørnerne skrå 15 cm 7 10 Tækning ved tagrygning Min. 15 cm Rullelængde Selvbygger 7 m. Vælg alternativ efter tagets størrelse.

5 Listedækning Listedækning Listedækning Lister Lister og og endebeslag Listedækning er fremstillet er af skiferbestrøet, af primet primet gal- gal- Lister og endebeslag vaniseret stål, stål, Listedækning er fremstillet tilsvarende af skiferbestrøet, primet gal- Powertekk. Lister og endebeslag Listerne Listerne kan fremstillet kan monte- montevaniseret stål, tilsvarende Listedækning Montering Montering skiferbestrøet skiferbestrøet trekantprofil trekantprofil res af skiferbestrøet, res med med vilkårlig vilkårlig centerafstand, primet galvaniseret men anbefales stål, tilsvarende placeret på på over- over- Powertekk. Lister og endebeslag Listerne kan er monteres galvaniseret af med skiferbestrøet, vilkårlig stål, centerafstand, tilsvarende primet gal- Powertekk. Listerne kan lapkanter. Powertekk. Listerne kan monte- fremstillet af skiferbestrøet, primet men men monteres vaniseret anbefales stål, med placeret tilsvarende vilkårlig på centerafstand, overlapkanter. placeret Powertekk. på overlapkanter. Listerne monte- centerafstand men anbefales For Lister res For med og endebeslag vilkårlig Mestertekk centerafstand, giver fremstillet giver det det en en af men skiferbestrøet, anbefales på placeret på 88 primet 88 cm. cm. på gal- overlapkanter. For Selvbygger stål, tilsvarende For res med Mestertekk vilkårlig centerafstand, giver det For vaniseret Lister og endebeslag fremstillet og og To-lags To-lags centerafstand men anbefales på 88 placeret cm. på over- tagoverlag Powertekk. skiferbestrøet, primet galvaniseret stål, tilsvarende For Mestertekk er Listerne c/c er c/c kan cm. giver cm. monte- det en For lapkanter. Selvbygger og To-lags res centerafstand med Listedækning vilkårlig på centerafstand, 88 kan cm. kan monteres tagoverlag For Mestertekk c/c 90 cm. giver det en på men Powertekk. Listerne kan monteres Listedækning med vilkårlig på kan centerafstand, 88 monteres cm. lapkanter. tagoverlag For på tag anbefales tag med Selvbygger med fald fald placeret ned ned og til 6 To-lags på til grader. 6 over- grader. centerafstand Materiale: på er c/c 90 cm. For men tag med anbefales Selvbygger fald ned placeret til og 6 grader. To-lags på over- For Listedækning Mestertekk kan giver monteres det en tagoverlag lapkanter. er c/c 90 cm. centerafstand på Materiale: tag med fald på ned 88 cm. til 6 grader. For For Listedækning Selvbygger Mestertekk og kan To-lags giver monteres det en Materiale: tagoverlag på centerafstand med er c/c fald 90 på ned 88 cm. cm. til 6 grader. For Selvbygger og To-lags Materiale: Listedækning kan monteres på tagoverlag med fald er ned c/c 90 til cm. 6 grader. Listedækning kan monteres Materiale: på tag med fald ned til 6 grader. Materiale: Trekantprofil, L-1,25 L-1,25 m, B-35 m, B-35 mm, mm, H-32 H-32 Type mm mm 1, L-1,25 m, B-35 mm, Trekantprofil, L-1,25 m, B-35 mm, Trekantprofil, L-1,25 m, B-35 mm, H-32 Type mm 2, L-1,25 m, B-65 mm, H-45 Trekantprofil, mm L-1,25 m, B-35 mm, Trekantprofil, L-1,25 m, B-35 mm, Trekantprofil, L-1,25 m, B-35 mm, Fæsteskive (t=1 (t=1 mm) mm) 36x55 36x55 mm, mm, Skrue 5x35 Endebeslag, skrå skrå ende ende Monteres ved ved hjælp hjælp af fæsteskiver af i i hver i hver kant. kant. Skruehullet i i skiverne i skiverne placeret placeret for- forskudt for for midten. ved midten. hjælp Skruehullet af fæsteskiver skal skal være i hver være skudt Monteres midt kant. midt i i Skruehullet kanten i kanten mellem mellem i skiverne listerne. listerne. placeret for- Monteres skudt for midten. ved hjælp Skruehullet af fæsteskiver skal være i hver kant. midt i Skruehullet kanten mellem i skiverne listerne. er placeret forskudt Monteres for midten. ved hjælp Skruehullet af fæsteskiver skal være i hver midt kant. i kanten Skruehullet mellem i listerne. skiverne er placeret forskudt for midten. Skruehullet skal være Monteres midt i kanten ved hjælp mellem af fæsteskiver listerne. i hver kant. Skruehullet i skiverne er placeret forskudt Monteres for midten. ved hjælp Skruehullet af fæsteskiver skal være i hver midt kant. i kanten Skruehullet mellem i listerne. skiverne er placeret forskudt for midten. Skruehullet skal være midt i kanten mellem listerne. Den efterfølgende liste sættes 15 på, skruen skrues til og listen skubbes helt ind. skrues til og listen skubbes 15 helt ind. For Mestertekk giver det en centerafstand på 88 cm. For Selvbygger og to-lags tagoverlag er c/c 90 cm. Listedækning kan monteres på tag med fald ned til 6 grader. Sidste Sidste liste liste kappes kappes i i ønsket i ønsket længde længde med med Endebeslaget påføres påføres Fugemasse som som lim. lim. Den Den længste længste del del af skiven af skiven skal skal være være ind ind i i i Endebeslaget påføres Fugemasse som listen, listen, som som er lagt, er lagt, og den og den korte korte mod mod listen, listen, lim. som Den som skal længste skal sættes sættes del på. af på. skiven Tætheden skal omkring være omkring ind i Endebeslaget påføres Fugemasse som skruen listen, skruen som sikres sikres er med lagt, med og den Fugemasse korte mod under listen, under lim. Den skiven. som skiven. længste skal sættes del på. af skiven Tætheden skal være omkring ind i Endebeslaget påføres Fugemasse som listen, skruen som sikres er med lagt, og den Fugemasse korte mod under listen, lim. som skiven. Den skal længste sættes på. del af Tætheden skiven skal omkring være ind i skruen listen, sikres som med er lagt, og Fugemasse den korte under mod listen, Endebeslaget påføres Fugemasse som skiven. som skal sættes på. Tætheden omkring lim. Den skruen længste sikres del med af skiven skal Fugemasse være ind under i Endebeslaget påføres Fugemasse som listen, skiven. som er lagt, og den korte mod listen, lim. som Den skal længste sættes på. del Tætheden af skiven skal omkring være ind i skruen listen, sikres som med er lagt, og Fugemasse den korte under mod listen, skiven. som skal sættes på. Tætheden omkring Endebeslaget skubbes skubbes på plads. på plads. skruen sikres med Fugemasse under skiven. Den Den efterfølgende liste liste sættes sættes på, på, skruen skruen skrues skrues til og til listen og listen skubbes skubbes helt helt ind. ind. skrues til og listen skubbes 15 15helt ind. skrues til og listen skubbes 15 helt ind. skrues til og listen skubbes 15 helt ind.

6 Selvbygger 3 Produktspecifikation Egenskaber Enhed Typisk værdi * Længde pr. rulle m 7,0 Vægt pr. rulle kg 29,6 Tykkelse mm 3,4 Tilbehørsprodukter Sikker takdækning og levetid er afhængig af monteringen og de rigtige tilbehørsprodukter. Listedækning (kan bruges ned til 6 udvendig taghældning), Fugemasse, papsøm. Kun Fugemasse er godkendt til brug ved forsegling af detaljer til Selvbygger. Forbrug: Ca lbm stribe pr. tube. Udluftning af tagflader Alle tage skal have tilstrækkelig udluftning. Uisolerede tage skal have ventiler monteret i gavlene. Isolerede tage skal have luftspalte mellem isolering og undertag (min. 50 mm). Banebredde mm 1000 Strækkstyrke, l/ tv N/ 5 cm 780/690 Brudforlængelse, l/ tv % 40/40 Sømrivestyrke, l/ tv N 450/490 Dimensionsstabilitet v/80 C, l/tv % - 0,2 /+ 0,1 Bevægelse af belægning v/ 100 C mm 0 Statisk last kg 20 Fleksibilitet v. lav temperatur, Ø10 mm C 20 *Typisk værdi = gennemsnit af 1 års kontrolresultater Anbefalet brug af papsøm Monteringsmetode Kantzone Øvrigt (og 1,5 m ind) tag Papsøm Afstand Afstand Sømmes i zig-zag 5 cm 10 cm Kantzone: Alle yderkanter på taget. Papsøm påsømmes i zig-zag, så der bliver en række 1 cm fra sidekanten og en række 5 cm fra sidekanten. Se billede 5, side 3. Papsøm til ny tagbeklædning: 2,8 x 25 mm. Papsøm ved ombeklædning: 2,8 x 35 mm Alf Jacobsens Boktrykkeri as, 3950 Brevik. Tørre og sunde huse! as Vesterballevej Fredericia Telefon: Fax: Mail: isola@isola-platon.dk

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning ICOPAL TopSafe Stærk og enkel tagløsning 2 ICOPAL TopSafe Der er mange fordele ved Icopal TopSafe En af dem er, at det er så enkelt. Icopal TopSafe er en revolution i sig selv. Lige til at lægge på i ét

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Isola Tagshingle. Tag for generationer. Tørre og sunde huse!

Isola Tagshingle. Tag for generationer. Tørre og sunde huse! Isola Tagshingle Tag for generationer Tørre og sunde huse! Trodser vind og vejr Skandinavisk klima en rigtig udfordring Det siges ofte, at vi i skandinavien bor i lande, som kun er for de særligt interesserede.

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

MONTERING SELVBYGGERPAP

MONTERING SELVBYGGERPAP MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING SELVBYGGERPAP SE MONTERINGSVIDEO HER Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis Selvbyggerpap er udviklet

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

MONTERING SELVBYGGERPAP

MONTERING SELVBYGGERPAP SE MONTERINGSVIDEO HER MONTERING SELVBYGGERPAP Selvbyggerpap er udviklet således, at du selv, og helt uden brug af åben ild, kan pålægge tagpappet. Rul ud søm fast og klæb. Ja, så let er det faktisk. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Ovenlysvinduer. Tillæg til Plannja Trend montage anvisning. Med systemgaranti Se garantibestemmelser. I samarbejde med

Ovenlysvinduer. Tillæg til Plannja Trend montage anvisning. Med systemgaranti Se garantibestemmelser. I samarbejde med Ovenlysvinduer Tillæg til Plannja Trend montage anvisning Med systemgaranti Se garantibestemmelser I samarbejde med Vejledning Vedrørende undertag skal udluftning og afvanding omkring ovenlysvinduer ske

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18 MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 UTDK - 02/18 TG 2190 HUNTON UNDERTAG Opbevaring/lagring Hunton Undertag skal lagres tørt og være tørt ved montering. Før montering bør pladerne evt. akklimatiseres,

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING

MONTERING LISTEDÆKNING monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Generelt Side 4 2-lags løsning Side 5 Undgå folder Side 7 1-lags løsning Side 8

Læs mere

Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. anvendes Casco Multiseal

Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. anvendes Casco Multiseal ICOPAL Alu-profiler Standardprofiler På tag og mur udføres alle former for inddækninger nemt og korrekt med standard Icopal Alu-profiler. Profilerne leveres som standard i 0, mm 3S hård aluminium, hvilket

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 27/6 2018

Kompendium.1. Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 27/6 2018 Kompendium.1 Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 1 27/6 2018 Indholdsfortegnelse for H1: Listedækning med overliggende kapper. Listedækning med underliggende kapper. AutoCad.

Læs mere

WinWin Plader Til nybyggeri, renovering og efterisolering. Mulighed for specialmål og eget tryk.

WinWin Plader Til nybyggeri, renovering og efterisolering. Mulighed for specialmål og eget tryk. Til nybyggeri, renovering og efterisolering. Mulighed for specialmål og eget tryk. Mr. ygtjek POINTERER DIFFUSIONSÅNE WinWin plader - vi ændrer vaner! Til nybyggeri, renovering og efterisolering Mulighed

Læs mere

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe 2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe Gør Det Selv 4/1988 MONTAGEBYGGERI I MINI-FORMAT: Rejs pandekagehuset på én dag Delene til dette flotte legehus kan du lave helt færdige

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev 4. august 2008 - side IV-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 E-handel: www.byg-e.dk Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30 Postadresse:

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk.

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk. ICOPAL Undertage Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner.

Læs mere

Form & Fals. Tips til... Inddækning mod mur. Inddækning ved skorsten. ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger

Form & Fals. Tips til... Inddækning mod mur. Inddækning ved skorsten. ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Form & Fals Tips til... Inddækning mod mur Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Gode råd og nyttig viden 1 miljørigtige inddækninger med PERFORM fleksible

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

Lægningsanbefalinger til noraplan gulve

Lægningsanbefalinger til noraplan gulve Lægningsanbefalinger til noraplan gulve Undergulvet skal følge anbefalingerne fra Gulvbrancen i DK (se gulvfakta). norament gulve skal før nedlimningen være klimatiseret, dvs. temperaturen på noraplan

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve.

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. Kompendium.1 Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. 1 5/2 2019 Indholdsfortegnelse. Projekt. Repetition. 10

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Monteringsanvisning Wakaflex

Monteringsanvisning Wakaflex a Monteringsanvisning Wakaflex 100-150 mm Forkant af Wakaflex 2. Indhold Produktinformation 2 Produktinfo 3 Tilbehør 3 Grundlæggende principper 4 Detaljeløsninger Skorsten 5 Dæklister 8 Murværk 9 Rund

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Montageanvisning. TerraPlegel Granuleret tagstensprofil

Montageanvisning. TerraPlegel Granuleret tagstensprofil Montageanvisning TerraPlegel Granuleret tagstensprofil 30 Gennem et unikt samarbejde med Kami kan Plannja tilbyde det granulerede tagstensprofil TerraPlegel KAMI TERRAPLEGEL FREMSTILLES AF 0,50 MM STÅLPLADE.

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING LISTEDÆKNING Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Listedækning, beskrivelse Side 3 Arbejdsvejledning synlig tagdækning

Læs mere

Leverandør af W. Quandt s produkter i Danmark Mijama A/S Håndværkerbyen 21, DK-2670 Greve Tlf

Leverandør af W. Quandt s produkter i Danmark Mijama A/S Håndværkerbyen 21, DK-2670 Greve Tlf 1 Indhold Inddækning af vindskede på murkrone... 3 Inddækning af vindskede... 4 Inddækning af stern -... 5 Inddækning af stern - fra 0,60 m... 6 Inddækning af stern op til 0,60 m... 7 Inddækning af stern

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Quinntus New Classic Montagevejledning.

Quinntus New Classic Montagevejledning. Quinntus New Classic Montagevejledning. 1) Kvistene passer til et frit spærmål på hhv. 93,7, 113,7 og 133,7 cm i bredden. Se nedenstående skema. Der er 3 udgaver af kvistsystemet de passer til forskellige

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Kebony terrasse og brodæk Generel information Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Sørg for god luftcirkulation under terrassen og undgå

Læs mere

Derbigum, hældningstag, listedækning Indledning

Derbigum, hældningstag, listedækning Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, hældningstag, listedækning Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

AMROC VENTILERET FACADE

AMROC VENTILERET FACADE DK / OKTOBER 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VENTILERET FACADE 2 MOLAND AMROC VENTILERET FACADE MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Produkter...4 Montage på metal og træ...5 Montage af facadeplader...6

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse 1 Generelt om radon og sundhedsfare Radon en usynlig fjende! Sundhedsfare i forbindelse med radon har i de senere år fået stadig

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

Monterings anbefalinger nora trappeløsninger

Monterings anbefalinger nora trappeløsninger Monterings anbefalinger nora trappeløsninger Egnede undergulve er trapper af træ, sten, cement (priemet), metal og andre hårde, faste underlag. Underlaget skal være i henhold til VOB, DIN 18 365. Trappetrinnets

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Monteringsvejledning 2015-12-18

Monteringsvejledning 2015-12-18 Kebony terrasser og brodæk Generelt Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Sørg for god ventilation under terrassen og undgå fugtfælder.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA 1 1. Vægprofil 2. Væggummi 3. Hængselsprofil 4. Gummiliste 5. Sidestykke venstre 6. Sidestykke højre 7. Tagrende 8. Hængselsprofil (identisk

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere