Nøgletalsrapport for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport for"

Transkript

1 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32

2 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling september september Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i september 2007 har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke 6 Mål 2A Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i pct. af hele målgruppen ved udgangen af 3. kvartal Mål 2B Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal Mål 2C Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal Mål 3 Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udvikling september 2007 i forhold til september Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Fuldtidspersoner september 2007 efter ydelsesgruppe, i pct. af det samlede antal unge og udvikling i forhold til september Målinger vedrørende øvrige fokusområder i Beskæftigelsesregionens kontrakt Mål 5A Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande Mål 5B Ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende i mindst 4 uger i løbet af et år i pct. af samtlige 13 De enkelte målgrupper Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 3. kvartal 2007 og udvikling i forhold til samme kvartal året før 14 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere 3. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for dagpengemodtagere, 3. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 3. kvartal Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp 3. kvartal

3 Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 3. kvartal 2007 og modtagere af kontanthjælp 2. kvartal 2007 i procent 19 Passivandel (aktivering) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 3. kvartal 2007 og modtagere af kontanthjælp 2. kvartal 2007 i procent 20 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp 3. kvartal 2007 i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen 21 Sygedagpengeforløb ultimo 2. kvartal Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 52 uger i pct. af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb 22 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 3. kvartal Effekt af indsatsen Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 3. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 3. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 3. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 3. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af revalideringsydelse, 3. kvartal Bilag - uddybende tabeller vedrørende Arbejdskraftreserven 29 Ny chance til alle 30 Beskæftigelsesfrekvenser 31 Ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande 32 Overførselsindkomster 33 Matchkategorier 34 Minimumsindsats (rettidighed) 35 Passivandele 36 Rådighedssanktioner 37 Effekter (mænd) 38 Effekter (kvinder) 39 * Tal- og bogstavs-betegnelserne (1A, 2B mv.) henviser til kontraktmål mellem Beskæftigelsesregionen og Beskæftigelsesministeren

4 Forord Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland følger op på resultaterne af jobcentrenes indsats i. Det sker via en kvartalsvis opfølgning på en række elementer i indsatsen. Som grundlag for opfølgningen udarbejdes denne nøgletalsrapport. Rapporten indeholder de seneste mulige data for målinger på jobcenternveau på følgende 8 temaer: * Opfølgning på resultatkravene i regionens kontrakt med beskæftigelsesministeren * Udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomster * Opfølgning på minimumsrettigheder * Aktiveringsomfang * Indsatsen over for udsatte grupper (sygedagpengemodtagere m.fl.) * Sanktioner i forbindelse med rådighedssager * Effekt af indsatsen Som bilag til rapporten er der udarbejdet tabeller, som uddyber de fleste af de målinger, der indgår i rapporten. Nøgletalsrapporten er udarbejdet for 6 grupper af jobcentre. Grupperne er sammensat af jobcentre med nogenlunde sammenlignelige rammebetingelser og forudsætninger. Denne rapport omfatter jobcentergruppe 4, som består af følgende jobcentre: * * * * * * * *

5 Mål 1A. Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling september september % -1 Udvikling i arbejdskraftreserven -15% -2-25% -3-35% -32,3% -26,6% -28,9% -23,8% -34,4% -27,9% -31,1% -27,7% -34,6% -4-45% -44,6% -40,8% -5 Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen (sidste uge i måneden) har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Ledige i aktivering regnes som ledige. I statistikken indgår dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Bemærk: 1) Opgørelse af udvikling i arbejdskraftreserven er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter, som opgjorde antal personer med mindst 13 ugers sammenhængende ledighed i rullende årsperioder. 2) Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere er revideret i forhold til de første opgørelser og bygger nu på matchkategorisering i kategori 1-3 eller straksmatch istedet for tilmelding til den statslige del af jobcenteret. De nye opgørelsesmetoder er indført for at opnå mere retvisende tal, men bevirker samtidig, at der ikke kan sammenlignes med opgørelser i tidligere nøgletalsrapporter. Jobindsats.dk Uddybende tabel findes i bilag 1.

6 Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i september 2007 har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke I alt I pct. af ledige Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge I pct. af Antal ledige Modtagere af kontant- og starthjælp I pct. af Antal ledige I pct. af arbejds- Antal styrken , ,2% 96 56,8% 1,2% ,2% 87 31,3% ,6% 1,5% ,4% ,5% ,2% 1,5% ,8% , 58 46,8% 0,9% ,9% ,5% ,1% 1,7% , ,1% ,6% 1,4% ,1% ,5% ,1% 1,8% ,3% ,5% 72 52,6% 1,1% , , ,7% 1,4% ,9% ,7% ,6% 1,8% ,3% ,5% ,4% 1,5% Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen (sidste uge i måneden) har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Ledige i aktivering tælles med som ledige. I statistikken indgår dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Tabellen viser også den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af antallet af ledige i den pågældende uge. Endvidere vises den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af arbejdsstyrken. Bemærk: 1) I gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som indgår i arbejdskraftreserven, medregnes af tekniske årsager personer, der er syge eller på barselsorlov. 2) Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere er revideret i forhold til de første opgørelser og bygger nu på matchkategorisering i kategori 1-3 eller straksmatch og ikke på tilmelding til den statslige del af jobcenteret. De nye opgørelsesmetoder er indført for at opnå mere retvisende tal, men bevirker samtidig, at der ikke kan sammenlignes med opgørelser i tidligere nøgletalsrapporter. : Jobindsats.dk. Arbejdsstyrkens størrelse er fra Danmarks Statistik.

7 Mål 2A. Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i pct. af hele målgruppen ved udgangen af 3. kvartal Andel i job eller ordinær uddannelse ,1% 18, 16,8% 22,8% 21,5% 23,2% 13,5% 14,6% 17,7% 15,8% 16, Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser, hvor stor en andel af målgruppen der er i beskæftigelse eller ordinær uddannelse ved udgangen af det kvartal, som målingen vedrører. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. I følge det landsdækkende mål - angivet med en rød vandret rød linie - skal 25 % af målgruppen være i job eller ordinær uddannelse ved udgangen af 2. kvartal Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU mfl. Uddybende tabel findes i bilag 2.

8 Mål 2B. Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal % 3 Andel af perioden med selvforsørgelse 25% 2 15% 1 13,7% 11,6% 10,3% 12,2% 9,2% 8,2% 17,4% 15,3% 11,7% 9,7% 9,9% 5% Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor målgruppen i gennemsnit er i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SUgodkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Kun den tid, hvori hver enkelt person indgår i målgruppen, medregnes i opgørelsen. Dvs. der måles på det samlede antal uger for målgruppen i måleperioden. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet ved en rød linie - skal målgruppen være i job eller ordinær uddannelse i mindst 15 % af perioden 3. kvartal kvartal Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU mfl. Uddybende tabel findes i bilag 2.

9 Mål 2C. Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal Andel af perioden med aktivitet ,8% 18,2% 23,8% 21,3% 11,8% 18,1% 24,5% 18,4% 18, 18,6% 20,3% 1 Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor personerne i målgruppen i gennemsnit er i aktivering (aktiveringsgrad). Ved aktivering forstås vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelse, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, forrevalidering og revalidering. Kun den tid (målt i antal uger), hvori hver enkelt person indgår i målgruppen og modtager kontant- eller starthjælp, medregnes i opgørelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet ved en vandret rød linie - skal målgruppen være i aktivitet i 40 % af den del af perioden 3. kvartal kvartal 2008, hvor de pågældende modtager kontant- eller starthjælp. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU mfl. Uddybende tabel findes i bilag 2.

10 Mål 3. Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udvikling september september % Udvikling i antal unge ydelsesmodtagere -1-15% -2-25% -3-35% -14,8% -34,9% -11,5% -12,9% -14,1% -22,6% -9,1% -18, -15,9% -16,6% -17,7% -4-45% Der måles på antal modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år. Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Udviklingen beregnes som ændring af antallet i forhold til samme måned året før. Bemærk: Opgørelse af udvikling i antal af unge ledige under 30 år er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter, hvor der blev sammenlignet på rullende årsperioder. Ændringen skyldes, at den nye opgørelsesmetode giver mere retvisende tal. : Jobindsats.dk

11 Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Fuldtidspersoner september 2007 efter ydelsesgruppe, i pct. af det samlede antal unge og udvikling i forhold til september 2006 Dagpengemodtagere Antal helårspersoner Modtagere af øvrige ydelser I alt I pct. af alle årige Dagpengemodtagere Ændring i pct. Modtagere af øvrige ydelser ,7% -24,6% -10,9% ,4% -57,7% -25, ,8% -35,2% 0,7% ,7% -24,7% -7,8% ,9% -44,7% -3,6% ,3% -33,9% -17,3% ,2% -34,4% 5,9% ,7% -32,9% -11, ,5% -35,9% -6,5% ,1% -29,7% -9,5% ,3% -32,5% -8,9% Der måles på modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år. Såvel aktiverede, som ikke-aktiverede indgår i målingen. Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Derudover indgår antal unge ydelsesmodtagere som procent af det samlede antal årige borgere i kommunen/området. Endelig vises ændringen for dagpengemodtagere og øvrige ydelsesmodtagere (kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) i forhold til samme måned året før. Bemærk: Opgørelse af antal af unge ledige under 30 år er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter, hvor der blev målt på antal personer i rullende årsperioder. Ændringen skyldes, at den nye opgørelsesmetode giver mere retvisende tal. Jobindsats.dk. Data for antallet af årige i alt er fra Danmarks Statistik.

12 Mål 5A. Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande, ,4% 40,2% 61,1% 61,3% 61,2% 51, 51, 46,6% 56,7% 57,3% 57,7% 58,4% 59, 57,8% 45,6% 46, 46,5% 45,7% 44,3% 42,7% 56,3% 43,7% 1 Beskæftigelsesfrekvens Mænd Kvinder Beskæftigelsesfrekvensen er den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som ifølge Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er beskæftiget. RAS består af personer bosiddende i landet pr. 1. januar fordelt efter arbejdsmarkedsstatus ultimo november året før. Personer fra ikke-vestlige lande omfatter indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Danmarks Statistik (RAS). Uddybende tabel findes i bilag 3.

13 Mål 5B. Ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende i mindst 4 uger i løbet af et år i pct. af samtlige ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande. Udvikling i pct. 4. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal % % -2% 3% -5% 8% 13% 1% -2% 3% -2 Udvikling i andelen Der måles på andelen af ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende mindst 4 uger i løbet af 1-års-perioden i forhold til samtlige ledighedsberørte. Figuren viser udviklingen i denne andel i procent (ikke procentpoint) i forhold til perioden 3. kvartal kvartal 2006, som er udgangspunkt for Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren. Der måles på såvel indvandrere som efterkommere fra ikke-vestlige lande. Der måles også på både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere, der er tilmeldt den statslige del af jobcenteret. Endvidere medregnes aktiverede i ledigheden. Den røde stiplede linie markerer beskæftigelsesregionens målsætning om en stigning i selvforsørgelsen på 5%. Målsætningen skal ikke opfyldes af det enkelte jobcenter. Egne beregninger på baggrund af DREAM. Uddybende tabel findes i bilag 4.

14 Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 3. kvartal 2007 og udvikling i forhold til samme kvartal året før Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Førtidspension Antal Udvikling -34,8% -2,2% 10,3% -15,9% 9, -3, Antal Udvikling -40,4% -15,5% 6,9% -8,2% 3,2% -0,4% Antal Udvikling -28,7% -18,7% 10, -27,4% 0, 0,7% Antal Udvikling -37,7% -14,3% 1,9% 2,2% 13,5% -2,2% Antal Udvikling -36,1% -4,6% -3,2% -7, -20,1% -4,7% Antal Udvikling -31,6% -9,9% 0,9% -16,8% 7,1% -0,4% Antal Udvikling -32,4% -8,5% 22,6% -25,9% 14,9% -0,6% Antal Udvikling -31,5% -11,2% -3,6% -5,1% -14,4% 0, Antal Udvikling -33,6% -10,5% 6,9% -15,9% 1,2% -1,4% Antal Udvikling -28,6% -9,3% 8,4% -18,5% -3,3% -1,7% Antal Udvikling -33, -10,6% 11,3% -13, -4,3% -0,4% Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer, som har modtaget forskellige overførselsindkomster i perioden. Endvidere vises udviklingen i antallet i forhold til samme periode året før. Såfremt en person i en uge modtager mere end én ydelse, vil personen kun optræde én gang i statistikken i den pågældende uge. Statistikken omfatter både passive og aktive modtagere af ydelsen, dvs. aktiverede er inkluderet. Tallene for førtidspension indeholder kun oplysninger for april og maj. Jobindsats.dk. Uddybende tabel findes i bilag

15 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere 3. kvartal ,6% 4,5% 2, 5,2% 4,9% 1,1% 1,1% 7,5% 3,1% 3,4% 3,5% 8 Andel i matchkategorierne i pct ,3% 38,1% 47, 53,6% 48,5% 44,4% 70,1% 24,7% 60,5% 34,6% 60,7% 38,1% 50,3% 48,5% 69, 23,6% 57,9% 38,9% 61,5% 35, 66,6% 29,9% Match 1-3 Match 4-5 Ingen Målingen tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal kontant- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 1-3, i matchkategori 4-5 og uden matchkategori i det pågældende kvartal. Figuren viser, hvor meget disse grupper udgør i procent af det samlede antal kontant- og starthjælpsmodtagere. Personer registreret i matchgruppe 25 (straksmatch) medregnes i matchgruppe 1-3. Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 6.

16 Opfyldelse af minimumsindsatsen for dagpengemodtagere, 3. kvartal 2007 Samtale og aktivering til tiden 10 95% 9 85% 8 75% 7 65% 99% 85% 91% 95% 9 65% 96% 95% 87% 96% 94% 89% 97% 85% 88% 96% 88% 87% 9 95% 78% 10 99% 96% 96% 92% 93% 9 87% 87% 88% 85% 85% 6 55% 5 Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering Jobsamtaler til tiden er andelen af dagpengemodtagere, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start hhv. siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af dagpengemodtagere, som er blevet aktiveret første gang senest efter 6 eller 12 måneders sammenlagt ledighed. Gentagen aktivering til tiden viser andelen af dagpengemodtagere, som er blevet aktiveret, senest når den ledige har haft 6 måneders offentlig forsørgelse efter at have afsluttet foregående aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 7.

17 Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 3. kvartal % 6 59% 55% 53% 54% 8 72% 67% 63% 54% 48% 54% 54% 54% 55% 5 44% 7 68% 46% 52% 39% 34% 62% 6 61% 61% 58% 56% 54% 53% 53% 1 Samtale og aktivering til tiden Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering Jobsamtaler til tiden viser andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start hhv. siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som er blevet aktiveret første gang senest på det tidspunkt, hvor de pågældende har ret og pligt til aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. I opgørelsen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontant- og starthjælpsmodtagere. Bemærk: Opgørelse for gentagen aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere er ny i forhold til tidligere nøgletalsrapporter. Dette skyldes, at det ikke tidligere har været muligt at indhente data for disse indsatser. Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 7

18 Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp, 3. kvartal % 4 35% 33% Aktiveringsgrad 3 25% 2 15% 1 14% 23% 11% 29% 17% 17% 15% 19% 2 15% 15% 14% 26% 18% 17% 15% 23% 23% 14% 17% 25% 5% Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp Antallet af aktiverede fremkommer ved at trække antallet af ikke-aktiverede fuldtidsmodtagere af ydelsen fra antallet af fuldtidsmodtagere af ydelsen inklusive aktiverede i perioden. Det beregnes derefter, hvor stor en andel de aktiverede udgør af det samlede antal modtagere af ydelsen. I opgørelsen indgår syge og barslende personer på kontant- og starthjælp. Jobindsats.dk og egne beregninger.

19 Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp 3. kvartal 2007 i procent 3 25% 2 20,6% 15% 12, 1 5% 3,5% 0, 2,7% 2,2% 1,6% 3,1% 3,6% 7, 7,8% 0, 0, 1,5% 4,9% 2,7% 6,7% 6,8% 3,3% 1,6% 2,5% 5,4% Passivandel Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, og som ikke har haft en jobsamtale (kontaktsamtale) inden for den periode, hvor personen opnår 52 ugers sammenlagt ledighed. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. I målingen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontanthjælpsmodtagere, som ikke er omfattet af kontaktforløbet. Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 8.

20 Passivandel (aktivering) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp 3. kvartal 2007 i procent 5 45% 43% 4 37% 37% Passivandel 35% 3 25% 2 22% 33% 26% 27% 22% 32% 31% 25% 23% 18% 22% 28% 31% 25% 25% 29% 15% % 1 5% Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger indenfor de seneste 65 uger, og som ikke har modtaget aktivering inden for perioden på 65 uger. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Målingen tager ikke højde for personer, der kan være fritaget for aktivering i de perioder, de modtager dagpenge. I målingen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontanthjælpsmodtagere. Jobindsats.dk og egne beregninger.

21 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp 3. kvartal 2007 i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen 25% 2 15% 1 15,5% 16,7% 6,5% 16,9% 6,3% 8, 13,6% 9,2% 6,9% 9,6% 5% 1,8% 4, 2,8% 2,8% 2,7% 3,1% 0,7% 3,2% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% Andel sanktioner Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp Antallet af rådighedssanktioner i kvartalet opgøres for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge hhv. kontant- og starthjælp. Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge omfatter udelukkelse fra dagpenge i en afgrænset periode og tab af dagpengeret med krav om genoptjening af dagpengeret. For modtagere af kontant- eller starthjælp omfatter sanktionerne nedsættelse af ydelse, tab af ydelse og krav om tilbagebetaling af ydelse. Antallet af rådighedssanktioner sættes i forhold til det gennemsnitlige antal fuldtidsmodtagere af ydelsen i samme periode. Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 9.

22 Sygedagpengeforløb ultimo 2. kvartal Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 52 uger i pct. af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb Udvikling i forhold til året før Andel forløb over 52 uger Gennemsnitlig varighed i uger Antal aktuelle forløb 716 9,1% 11,2% 22, ,4% 12,7% 23, ,7% 8,8% 19, ,9% 11,1% 22, ,3% 9, 19, ,2% 14,2% 24, ,2% 13,6% 23, , 5,3% 17, ,1% 11,3% 21, ,8% 13,5% 24, ,6% 13,2% 23,9 Figuren viser antallet af aktuelle sygedagpengeforløb ultimo kvartalet. Der sammenlignes med samme periode året før. Endvidere opgøres antallet af aktuelle forløb over 52 uger i procent af det samlede antal aktuelle forløb og den gennemsnitlige varighed af aktuelle forløb i uger. Et sygedagpengeforløb er aktuelt, hvis der for en person er registreret en sygedagpengekode i opgørelsesugen. Et forløb over 52 uger forekommer, hvis der i DREAM er registreret en sygedagpengekode mere end 52 uger i træk i perioden op til opgørelsesugen. DREAM og egne beregninger.

23 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 3. kvartal 2007 Antal personer i fleksjob Udvikling i antal personer i fleksjob i forhold til året før Personer på ledighedsydelse i pct. af antal på ledighedsydelse eller i fleksjob Andel på ledighedsydelse som er i selvforsørgelse eller fleksjob 52 uger efter 337 8,7% 17,8% 27,3% ,6% 28,7% 21,4% 319 0,6% 28, 25,4% , 17,6% 26,8% 418 4,5% 22,2% 31,5% ,5% 25,5% 25,3% 611 4,8% 22,5% 26, ,1% 26,4% 26,4% ,8% 23,3% 26,5% ,4% 21,6% 25,1% ,5% 19,4% 27,5% Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer i fleksjob i kvartalet og forskellen i dette antal i forhold til samme kvartal året før. Endvidere opgøres for det pågældende kvartal antallet af personer på ledighedsydelse i procent af alle, der er godkendt til fleksjob (dvs. personer i fleksjob eller på ledighedsydelse). Endelig opgøres andelen af personer, som i det pågældende kvartal er selvforsørgende eller er i fleksjob efter at have modtaget ledighedsydelse 52 uger tidligere. Jobindsats, DREAM og egne beregninger.

24 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 3. kvartal ,8% ,2% 49,4% 46, 50,6% 55,8% 55,3% 52,9% 54, 52,9% 53,8% 55,8% 56,2% 54,3% 52,3% 53, 47,5% 48,7% 49,9% 49,2% 48,1% 48, 1 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder Målingen omfatter personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 3. kvartal I målingen indgår også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 3. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke modtager en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de har modtaget ydelsen. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge 29 i 2006, undersøges det, om personen i uge 29 i 2007 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation, dvs. der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Uddybende tabeller findes i bilag 10 og 11.

25 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 3. kvartal ,8% 51,9% 49,9% 41,7% 42,8% 41,8% 42,8% 39,7% 39,9% 35,4% 35,7% 32,4% 33,4% 32,4% 32,3% 30,3% 28,5% 28,7% 30, 26,9% 23,6% 23,1% 1 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder Målingen omfatter personer, som har modtaget kontant- eller starthjælp i 3. kvartal 2006, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 1-3 eller i kategorien straksmatch. I målingen indgår også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 3. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de har modtaget ydelsen. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge 29 i 2006, undersøges det, om personen i uge 29 i 2007 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation, dvs. der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Uddybende tabeller findes i bilag 10 og 11.

26 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 3. kvartal , 17,5% 8,5% 12,7% 9, 7,9% 17,2% 15, 12,5% 14,7% 13,1% 10, 10,3% 7,7% 16, 16,9% 13,8% 13,7% 14,8% 10,7% 10,5% 10,1% Andel selvforsørgende Mænd Kvinder Målingen omfatter personer, som har modtaget kontant- eller starthjælp i 3. kvartal 2006, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 4-5 eller ikke var placeret i nogen matchkategori. I målingen indgår også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 3. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de har modtaget ydelsen. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge 29 i 2006, undersøges det, om personen i uge 29 i 2007 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation, dvs. der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Uddybende tabeller findes i bilag 10 og 11.

27 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 3. kvartal , 56,5% 56,1% 52, 51,7% 53,3% 53,5% 54,7% 53, 51,4% 51,3% 51, 49,8% 49,2% 44,2% 46,5% 47,3% 47,2% 45,9% 43,8% 42,5% 43,1% 1 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder Målingen omfatter personer, som har modtaget sygedagpenge i 3. kvartal Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 3. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de har modtaget ydelsen. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge 29 i 2006, undersøges det, om personen i uge 29 i 2007 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation, dvs. der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Uddybende tabeller findes i bilag 10 og 11.

28 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af revalideringsydelse, 3. kvartal ,6% 30,1% 28,6% 29,8% 25,4% 25, 25,5% 24,4% 21, 21,3% 22,4% 21,7% 19,7% 22,1% 23,9% 26,1% 22,1% 21,7% 18,2% 18,3% 19,2% 16,2% 1 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder Målingen omfatter personer, som har modtaget revalideringsydelse i 3. kvartal Der måles, om personen 52 uger efter, dvs. i den tilsvarende uge i 3. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de har modtaget ydelsen. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge 29 i 2006, undersøges det, om personen i uge 29 i 2007 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation, dvs. der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Uddybende tabeller findes i bilag 10 og 11.

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Rødovre Høje-Taastrup

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Faxe Gladsaxe Greve Halsnæs Helsingør Køge Næstved Østdanmark Ringsted Østdanmark Ringsted Næstved

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Notat Arbejdsmarkedspolitisk Sekretariat Tolderlundsvej 3A, 1. sal 5000 Odense C Tlf. 6551 4965 Fax 6613 1590 E-mail JobcenterSAF@odense.dk Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Dette

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby- Taarbæk, Solrød Periode: 2007

Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby- Taarbæk, Solrød Periode: 2007 Område: Rudersdal Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby- Taarbæk, Solrød Periode: 2007 22. april 2008 Resultatrevision Med strukturreformen

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007. Notat Jobcenter Arbejdsmarkedspolitisk sekretariat Tolderlundsvej 2, 5. sal 5000 Odense C Tlf. 66131372 Fax E-mail JobcenterSAF@odense.dk Statistik vedr. ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen for

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Undersøgelse af Jobcenter København

Undersøgelse af Jobcenter København Undersøgelse af Jobcenter København - Bilag E: Resultatrevision for Jobcenter København, 1. kvartal 2007 Juni 2007 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007 Område: Nordfyns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere