OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Billund Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten indsats

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Billund sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Tabel 1.1: Antal fuldtidsledige i Billund Antal ledige Ændring Ledighedsprocent mar-8 mar-9 Antal % mar-8 mar-9 Billund Ledige i alt ,7 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Hele landet Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,5 Kontanthjælpsmodtagere ,1 1 2,3 1,7 3,1 2 3,2 Tabel 1.2: Andelen af arbejdsstyrken i jobcenterets målgrupper Billund Klynge mar-8 mar-9 mar-8 mar-9 mar-8 mar-9 Dagpenge 1,% 2,2% 2,3% 4,1% 2,% 3,2% Kontant- og starthjælp, match 1-3,7% 1,1%,7% 1,%,8% 1,1% Kontant- og starthjælp, match 4-5 1,% 1,1% 1,7% 1,9% 2,4% 2,5% Revalidering og forrevalidering,6%,5%,6%,6%,7%,6% Sygedagpenge 1 3,4% 3,8% 4,% 3,9% 3,8% 3,6% Ledighedsydelse,5%,5%,5%,6%,4%,5% Fleksjob 2,4% 2,5% 2,1% 2,2% 2,1% 2,3% Førtidspension 1 9,2% 9,3% 1,% 1,1% 9,7% 9,9% I alt 18,8%,9% 22,1% 24,3% 22,% 23,9% Note: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister indgår ikke i arbejdsstyrken. Målingen er derfor udtryk for hvor stor gruppen er i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (og ikke hvor stor en andel gruppen udgør af arbejdsstyrken). 1 Data for sygedagpenge er for januar 9 og data for førtidspension er for april 9. 2

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven i Billund er siden marts 8 steget med 59,5 %, hvilket svarer til 47 fuldtidspersoner. Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er siden marts 8 steget med 26 personer svarende til 66,7 %. Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er siden marts 8 steget med 21 personer svarende til 52,5 %. Sygefravær Sygefraværet i Billund er faldet for sygeforløb over 26 uger med 4 % fra januar 8 til januar 9. Unge Fra marts 8 til marts 9 har Billund samlet haft en stigning i antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. på 61 % (91 fuldtidspersoner). Der er perioden kommet 278 % flere unge på dagpenge (svarende til 5 fuldtidspersoner). Det er den næsthøjeste stigning i klyngen. Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 72 % mens for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er det faldet med 5,7 % (hhv. 45 fuldtidspersoners stigning og 4 fuldtidspersoners fald). Personer på kanten Gruppen af personer på kanten er i Billund reduceret med ca. 27 % siden perioden 4. kvartal 7 3. kvartal 8. Billund har fra marts 8 til marts 9 haft en stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 8,6 % svarende til 12 ekstra fuldtidspersoner. Billund har fra februar 8 til februar 9 haft en stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob på 2,4 % og et fald i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 8,7 %. Billund har fra marts 8 til marts 9 haft en stigning i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension på 15 dvs. en stigning på 1,2 % Rettidighed Billund har fra oktober 8 til marts 9 en rettidighed for jobsamtaler mellem 72 og %. For 1. aktiveringstilbud har Billund i marts 9 en rettidighed på For gentagne aktiveringstilbud har Billund i marts 9 ligeledes rettidighed på %. For arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har Billund for jobsamtaler en rettidighed i marts 9 på 78,8 % og i marts 9 var rettidigheden for første aktiveringstilbud på 9 % I marts 9 var rettidigheden for gentagne aktiveringstilbud 66,7 %. 3

5 For ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere for jobsamtaler er rettidigheden i marts 9 på 84,6 %. Første aktiveringstilbud er i marts 9 på % og gentagne aktiveringstilbud i marts 9 på % 4

6 Resultatoversigt - Billund Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. Ift. samme Gnsn. udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. året før, klyngen ift. før, pct. før, pct. pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Apr A-dagpenge Apr Kontant- og starthjælp Apr Sygedagpengeforløb over 26 uger Mar Unge under 3 år i alt Apr A-dagpenge Apr Kontant- og starthjælp Apr Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Apr Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Apr Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Apr Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Apr Sygedagpenge - fuldtidspersoner Mar Antal forløb (26-52 uger) Mar Antal forløb (over 52 uger) Mar Revalidering - fuldtidspersoner Apr Antal berørte personer Apr Fleksjob - fuldtidspersoner Apr Påbegyndte forløb Apr Antal berørte personer Apr Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Apr Antal berørte personer Apr Antal forløb (over 13 uger) Mar Førtidspension - fuldtidspersoner Apr Påbegyndte forløb Apr Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Apr Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Apr Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Apr Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Mar Jobsamtaler kontant- og starthjælp Apr Første tilbud - a-dagpenge Mar Første tilbud - kontant- og starthjælp Mar arbejdsmarkedsparate Mar ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Gentagne tilbud - a-dagpenge Mar Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Mar arbejdsmarkedsparate Mar ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-1 procent. 5

7 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Billund 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, mar. 8 mar. 9, Billund, klynge og nabojobcentre - - Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, mar. 8 mar. 9, Billund og klynge, indeks ,5 66,7 12,5,8 Indeks Billund Assens Brønderslev Halsnæs Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Kerteminde Dagpenge Middelfart Morsø Nordfyn Tønder Kontanthjælp Vesthimmerland Varde Vejen 5 3 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 Billund dp Klynge dp aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 Billund kont Klynge kont jan-9 feb-9 mar-9 Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, mar. 9, Billund, klynge og nabojobcentre 5 Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, mar. 8 mar. 9, Billund og klynge Andel i % 3 1 Billund Assens Brønderslev Halsnæs Faaborg-M. Jammerbugt Kerteminde Dagpenge Middelfart Morsø Nordfyn Tønder Kontanthjælp Vesthimmerland Varde Vejen mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 Billund dp Klynge dp aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 Billund kont Klynge kont jan-9 feb-9 mar-9 Kilde: Jobindsats.dk 6

8 Bemærkninger: Arbejdskraftreserven i Billund er siden marts 8 steget med 59,5 %, hvilket svarer til 47 fuldtidspersoner. Samlet set placerer stigningen Billund som den dårligste i klyngen og væsentligt over generelt. På trods af en stærkt stigende arbejdskraftreserve har Billund, den næstlaveste antal ledighedsberørte i klyngen, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed, og dermed kommer i arbejdskraftreserven (25, %). Dagpenge Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er siden marts 8 steget med 26 personer svarende til 66,7 %. Billund har en stigning i arbejdskraftreserven der placerer dem som den med den tredje højeste stigning i klyngen. På trods af den stigende arbejdskraftreserve fastholder Billund et lavt antal ledighedsberørte, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed, og dermed kommer i arbejdskraftreserven (18,9 % - den laveste andel i klyngen). I marts 9 var,5 % af Billunds arbejdsstyrke af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Dette er den laveste andel i klynge. Billund kan have et yderligere potentiale i forhold til målgruppen ved at hæve aktiveringsgraden og rettidigheden for aktiveringstilbud for dagpengemodtagere. Kontanthjælp Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er siden marts 8 steget med 21 personer svarende til 52,5 %. Dette er den 3. højeste stigning i klyngen. På trods af den stigende arbejdskraftreserve fastholder Billund et relativt lavt antal ledighedsberørte, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven (38,4 % - den næstlaveste andel i klyngen). I januar 9 var,4 % af Billunds arbejdsstyrke for kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Dette er den tredje laveste andel i klyngen. Billund kan have et yderligere potentiale i forhold til målgruppen ved at hæve rettidigheden for aktiveringstilbud for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt at hæve aktiveringsgraden specielt for de ikke arbejdsmarkedsparate. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - % af arbejdskraftreserven er kvinder, men arbejdskraftreserven er det seneste år steget med kun 4 % for kvinder (1 person) men steget med hele 177 % for mænd (25 personer).der er det seneste år kommet 1 flere under 3 årige i arbejdskraftreserven (gået fra til 1 personer). Størstedelen af arbejdskraftreserven er dog stadig over år (55 %) % af arbejdskraftreserven kommer fra 3F og 6 % for begge A-kasser: Danske lønmodtagere og NNF. Af større a-kasser har ASE den største andel af ledighedsberørte, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven (37,5 %). Arbejdskraftreserven er især stigende for 3F og Danske Lønmodtagere. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 61 % af arbejdskraftreserven er kvinder, men arbejdskraftreserven er det seneste år steget med 37 % for kvinder (1 personer) og steget med 85 % for mænd (11 personer). - Andelen af ledighedsberørte der kommer i arbejdskraftreserven er højere for kvinder end for mænd (56 % af ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod 35 % af ledighedsberørte mænd) % af arbejdskraftreserven er under 3 år. - Kun 17 % af arbejdskraftreserven er i matchkategori 1. 7

9 3.2 Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, jan. 8 jan. 9, Billund, klynge og nabojobcentre -3 - Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, jan. 8 jan. 9, Billund, klynge og, indeks , Billund Assens Brønderslev Faaborg-Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Morsø Tønder Vesthimmerland -8,7 Varde Vejen Indeks jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 Billund Klynge Kilde: Jobindsats.dk Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data for samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selvom de omfatter samme periode. Bemærkninger Sygefraværet i Billund er faldet for sygeforløb over 26 uger med 4 % fra januar 8 til januar 9. Samlet set med forløb over 26 uger har Billund siden august 8 ligget dårligere end klyngen men ligger nu også dårligere end gennemsnittet. Billund er den tredje dårligste i klyngen for januar 9. 8

10 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. mar. 8 mar. 9, Billund, klynge og nabojobcentre ,7 17,1 71,4 39,3 17, 277,8 Billund Assens Brønderslev Faaborg-M. Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyn Tønder Vesthimmerland Varde Vejen Dagpenge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund og klynge, indeks mar. 8 = 1 1 Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, Billund og klynge, indeks mar. 8 = Indeks mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Billund Klynge Syddanm ark Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund og klynge, indeks mar. 8 = Indeks 1 1 mar-8 apr-8 Kilde: Jobindsats.dk maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 Billund Klynge Syddanm ark feb-9 mar-9 Indeks mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 Billund Klynge Syddanm ark feb-9 mar-9 9

11 Bemærkninger: Fra marts 8 til marts 9 har Billund samlet haft en stigning i antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. på 61 % (91 fuldtidspersoner). Dette placerer Billund i den øverste halvdel af klyngen. Antallet af unge på dagpenge og kontanthjælp har været stigende siden oktober 8 hvor den for Billund har steget mere eksplosivt end klyngen og. 7,6 % af de unge i Billunds arbejdsstyrke var i marts 9 på dagpenge eller kontanthjælp, hvilket er den næstlaveste andel i klyngen. Unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør en stor del af ungegruppen (45 %), men det er særligt unge dagpengemodtagere, der kommer flere af. De unge under 25 årige udgør 49 % af de unge dagpengemodtagere og 79 % af de unge kontanthjælpsmodtagere match 1-3 og 63 % for match 4-5. Det er særligt blandt de under 25 årige, der har været en stigning på dagpengeområdet med 5 % (29 fuldtidspersoner). På kontanthjælpsområdet er der en stigning for de yngste i match 1-3 på 74 % men et glædeligt fald på 11 % for de yngste i match 4-5. Dagpenge Der er perioden kommet 278 % flere unge på dagpenge (svarende til 5 fuldtidspersoner). Det er den næsthøjeste stigning i klyngen. Kontanthjælpsmodtagere Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 72 % mens for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er det faldet med 5,7 % (hhv. 45 fuldtidspersoners stigning og 4 fuldtidspersoners fald). Dette placerer Billund for match 1-3 som den dårligste i klyngen men som den bedste i klyngen for match 4-5. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - 56 % af de unge dagpengemodtagere er mænd, og antallet af unge mænd på dagpenge er steget med 533 % (32 personer), mens antallet af unge kvinder på dagpenge er steget med 173 % (19 personer) % af de unge dagpengemodtagere er mellem 25 og 29 år, men antallet af under 25 årige dagpengemodtagere stiger mest (5 % (29) mod 1 % (22) for de årige). - Indvandrere med ikke-vestlig herkomst udgør 7 % af de unge dagpengemodtagere mens det er danskere der oplever den procentmæssige største stigning. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 79 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år, og antallet af under 25 årige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger mest (74 %) % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder men antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger mest for mænd ( % mod 58 % for kvinder). - Indvandrere med ikke-vestlig herkomst udgør 5 % af de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, mens det er danskere som er den gruppe der oplever den højeste procentvise stigning. Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - For de ikke-arbejdsmarkedsparate er 63 % under 25 år, og antallet af under 25 årige ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere falder mest (11 % mod 4 % for de årige) % er kvinder. - Indvandrere med ikke-vestlig herkomst udgør 9 % af de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, og er den eneste gruppe med en procentmæssig stigning. 1

12 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år, Billund, klynge og Indeks Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, mar. 8 mar. 9, Billund, klynge og nabojobcentre ,6 4, kv6-3kv7 1kv7-4kv7 2kv7-1kv8 3kv7-2kv8 Billund Klynge Syddanm ark 4kv7-3kv8 Billund Assens Brønderslev Halsnæs Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerland Varde Vejen Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, feb. 8 feb. 9, Billund, klynge og Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, mar. 8 mar.9, Billund, klynge og nabojobcentre feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 Billund Klynge Syddanm ark Kilde: Jobindsats.dk 1 Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. 2 Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse ,2 Billund Assens Nordfyns Brønderslev Halsnæs Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Tønder Vesthimmerland 1,8 Varde Vejen 11

13 Bemærkninger: Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i Billund reduceret med ca. 27 % siden perioden 4. kvartal 7 3. kvartal 8 dvs. udviklingen på et år. Dette er den tredje laveste reduktion i klyngen og bedre end. I perioden 4. kvartal 7 3. kvartal 8 var der 1 personer på kanten i Billund. Heraf havde 61 % modtaget overførselsindkomst i % af tiden i 5 år eller flere. Antallet af personer på kanten svarer til 1,2 % af arbejdsstyrken. Dette placerer Billund som klart bedst i klyngen og er også noget bedre end i generelt. Personer på kanten fylder dermed relativt mindre i Billund end i generelt. Kontanthjælp match 4-5 Billund har fra marts 8 til marts 9 haft en stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 8,6 % svarende til 12 ekstra fuldtidspersoner. Stigningen placerer Billund i midten af klyngen. Der er især tale om en stigning i antallet af 3 39 årige samt - 49 årige ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Billund kan have et yderligere potentiale i forhold til målgruppen ved at hæve rettidigheden for aktiveringstilbud for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Fleksjob og ledighedsydelse Billunds ledighedsprocent har generelt været stigende siden oktober 8 men man skal dog bemærke sig at ledighedsprocenten i februar 8 var 17,3 og er faldet til 15,8 % i februar 9, hvilket placerer Billund som den næstbedste i klyngen. Billund har fra februar 8 til februar 9 haft en stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob på 2,4 % og et fald i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 8,7 %. Faldet i ledighedsydelse er særdeles positivt, da de fleste jobcentre oplever stigninger på dette felt. Førtidspension Billund har fra marts 8 til marts 9 haft en stigning i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension på 15 dvs. en stigning på 1,2 %, hvilket placerer Billund i den bedste halvdel af klyngen. 12

14 3.5 indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. For jan. 9 mar. 9), Billund, klynge og nabojobcentre Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for jan. 9 mar. 9), Billund, klynge og nabojobcentre Andel i % Billund Assens Brønderslev Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Halsnæs Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyn Tønder Vesthimmerland Varde Vejen Dagpenge Kontanthjælp, match 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål Andel i % Billund Assens Brønderslev Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Halsnæs Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyn Tønder Vesthimmerland Varde Vejen 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5h: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for dec. 8 feb. 9), Billund, klynge og nabojobcentre Andel i % Figur 3.5m: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. For dec. 8 feb. 9), Billund, klynge og nabojobcentre Andel i % Kilde: Jobindsats.dk 1. tilbud Gentagne tilbud Mål 1. tilbud Gentagne tilbud Mål 13

15 Figur 3.5d: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, Billund, klynge og Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund, klynge og okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Billund Klynge Syddanm ark Mål Billund Klynge Syddanm ark Mål Figur 3.5n: Rettidighed for jobsamtaler, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund, klynge og Figur 3.5e: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, Billund, klynge og nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Billund Klynge Syddanm ark Mål Billund Klynge Syddanm ark Mål Kilde: Jobindsats.dk 14

16 Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund, klynge og Figur 3.5o: Rettidighed for første aktiveringstilbud, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund, klynge og okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Billund Klynge Syddanm ark Mål Billund Klynge Syddanm ark Mål Figur 3.5f: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere Billund, klynge og Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund, klynge og okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Billund Klynge Mål Billund Klynge Mål Kilde: Jobindsats.dk 15

17 Figur 3.5p: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund, klynge og Figur 3.5g: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, Billund, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) 35 3 Akt.grad i % okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Billund Klynge Billund Klynge Mål Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) 5 Figur 3.5q: Aktiveringsgrad for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Billund, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % Akt.grad i % okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 22 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Billund Klynge Billund Klynge Kilde: Jobindsats.dk Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Aktiveringsgraden er andelen af perioden gruppen af ledige har været i aktivering. En fuldtidsperson i aktivering er beregnet som en person, der har været 37 timer i aktivering pr. uge. Da der ikke er krav om 37 timers aktivering vil der være en større andel af især kontanthjælpsmodtagerne i aktiveringstilbud end aktiveringsgraden giver udtryk for. 16

18 Bemærkninger Dagpengemodtagere: Billund har fra oktober 8 til marts 9 en rettidighed for jobsamtaler mellem 72 og %. Rettidigheden i marts 9 er på næsten 72,3 % hvor den for de seneste 6 måneder sammenlagt har ligget på 86,7 %. For 1. aktiveringstilbud har Billund i marts 9 en rettidighed på %. De seneste 6 måneder har Billund en gennemsnitlig rettidighed for første aktiveringstilbud på 95,7 %. For gentagne aktiveringstilbud har Billund i marts 9 ligeledes rettidighed på % og har også for de seneste 3 måneder en gennemsnitlig rettidighed på de samme flotte %. Billunds aktiveringsgrad for dagpengemodtagere ligger lavere end både i klyngen og generelt (i marts 9 var Billunds aktiveringsgrad 12,6, mens den i var 17,9). Aktiveringsgrader ændrer sig generelt meget fra måned til måned og den er faldet drastisk det seneste halve år men er ved at rette sig lidt op, dog på et relativt lavt niveau for Billund. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere For arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har Billund for jobsamtaler en rettidighed i marts 9 på 78,8 % og gennemsnittet for de seneste 3 måneder er 84, %. Billund har svingende tal for rettidighed som hver måned ligger lidt over eller lidt under %. For aktiveringstilbud har Billund en relativ høj rettidighed. I marts 9 var rettidigheden for første aktiveringstilbud på 9 % og den gennemsnitlige rettidighed de seneste 3 måneder er 91,7 %. I marts 9 var rettidigheden for gentagne aktiveringstilbud 66,7 % hvor den i december 8 kun var på % men der er tale om meget få personer i disse opgørelser. Billund har en aktiveringsgrad for målgruppen nogenlunde på samme niveau som klyngen (den næsthøjeste) og noget over (i marts 9 var Billunds aktiveringsgrad 48 %). Rettidighedsopgørelserne for kontanthjælpsmodtagere er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering. Ifølge jobcenterets seneste opgørelser var personer fritaget. I samme periode har opgjort at de har 152 arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket vil sige at % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere var fritagne. Denne fritagelsesprocent er høj i forhold til andre jobcentre i. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har Billund de sidste 6 måneder haft en relativt pæn rettidighed. For jobsamtaler har rettidigheden i marts 9 nået op på 84,6 %. For første aktiveringstilbud er i marts 9 på % hvilket er en stigning i forhold til tidligere måneder. For gentagne aktiveringstilbud i marts 9 ses en rettidighed på % hvilket er et fald fra februar 9. Billunds aktiveringsgrad for målgruppen er under gennemsnittet i klyngen men over gennemsnittet i (i marts 9 var Billunds aktiveringsgrad 26,6). Rettidighedsopgørelserne for kontanthjælpsmodtagere er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering. Ifølge jobcenterets seneste egne opgørelser var 9 personer fritaget. I samme periode har opgjort at de har 144 ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket vil sige at 62,5 % af de ikke arbejdsmarkedsparate 17

19 kontanthjælpsmodtagere var fritagne. Denne fritagelsesprocent er ret høj i forhold til andre jobcentre i. 18

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere