dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet."

Transkript

1 Algebra og ligninger - Facitliste Om kapitlet I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable, få erfaringer med at benytte variable Elevmål for kapitlet Målet er, at eleverne: ved, hvilken betydning variable har i et algebraisk udtryk kan anvende algebra til at beskrive egenskaber ved geometriske figurer kan omskrive matematiske udtryk, hvor der indgår variable ved, hvilke regneregler der gælder for beregninger med variable kan anvende digitale værktøjer til løsning af ligninger kan udvikle metoder til løsning af ligninger kan opstille og løse ligninger både fra hverdagssituationer og inden for matematikken. dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet. Faglige ord og begreber I kapitlet arbejdes med følgende centrale fagord og begreber: Huskeliste Printark Materialer algebra variabel led reduktion regningsarternes hierarki parenteser ligningsregler. A4 Ligningsspil E3 Begreber og fagord - Algebra og ligninger A4 papir Saks Digitalt værktøj CAS-værktøj

2 FACIT SIDE Opgave 1 A x + x + x = 12 B 40 = x C 8 x = 416 Opgave 2 A 9,5a B 2a + 5b Opgave 3 A ½ 12 g = 24 B g = 4 cm Opgave 4 A 4x = 120 B Sidelængden er 30 m C d = 120 D 245,92 m 2 Opgave 5 A 3x B 120 = 8x C 45 m D 37,5 m

3 FACIT SIDE A B Eleven efterprøver den distributive lov med en differens. Elevforklaring Opgave 12 A Omkreds: 2 3a + 2 a (= 8a) B Areal: a 3a (= 3a 2 ) Opgave 13 A Elevfigur med omkreds 10b. B Elevfigur med omkreds 6x + 4y. C To forskellige elevfigurer med areal 10a. D To forskellige elevfigurer med areal 10a 2. Opgave 6 A Udtryk c (2 led), udtryk a (3 led), udtryk b (4 led). Opgave 7 A 5a + ab B 2ab + 5a 2b C 5a + 4b + c + d D 6a + 2b + 2 Opgave 14 A O = 4 + 2y + 2y eller O = 4 + 4y B O = 8x + 6x 4 eller O = 14x 4 C O = 6 + x + (x 3) eller O = 2x + 3 D O = 2x + (x + 3) + 6x + (x + 1) eller O = 10x + 4 Opgave 8 A Gælder ikke B Gælder C Gælder ikke D Du kan ændre på rækkefølgen ved multiplikation og addition Opgave 9 A Det er muligt. B Der er i alt 6 permutationer af de tre led x, y og z: x + y + z = x + z + y = y + x + z = y + z + x = z + x + y = z + y + x Det vil være fint, hvis eleverne har to af disse med i deres formulering. C Det gælder også for multiplikation. Opgave 10 A Eleven efterprøver den distributive lov med en sum. B Elevforklaring Opgave 11

4 FACIT SIDE B I første oplag af MULTI 7 har der indsneget sig en fejl. Opgave B skulle have været: Beregn arealet af vinduerne når a = h = r = 1,5. Resultatet er da: Vindue med trekant: 11,25 Vindue med halvcirkel: 12,53 Opgave 15 A O = 16 a B O = 8 C O = n 2 a Opgave 16 A Halvdelen af omkredsen er: b + a + a = 2a + b, derfor må omkredsen af hele figuren være 2 (2a + b). B Elev 1: a a + b og 3,5 3,5 + 1,5 = 13,75 Elev 2: a (a + b) og 3,5 + (3,5 + 1,5) = 8,5 C Udtrykket a (a + b) er det rigtige, da man herved får arealet af rektanglet med siderne a og b med, når a ganges ind i parentesen. Opgave 17 A O = a + a + b + c + (b a) + (c a) B O = 42 C Når udtrykket fra A reduceres, får man 2(b + c) altså netop omkredsen af et rektangel med sidelængderne b og c. Opgave 20 A Arealet kan beregnes på mange måder fx som arealet af de to (kongruente) trekanter plus arealet af de to (kongruente) kvadrater. I så fald får man: A = 2 ½ 2a 3a + 2 3a 3a (= 24a 2 ). B 54 C 2 Opgave 21 A I første oplag af MULTI 7 er de to tal 30 og 23 i nederste række af rudenettet forkerte. Der skulle have stået 36 i stedet for 30 og 18 i stedet for 23. Så bliver værdierne af de fire variable: B a = 3, b = 11, c = 1, d = 5. Elevernes egne forklaringer Opgave 22 Elevberegninger og -overvejelser. Opgave 23 Elevopgaver. Opgave 18 A A = b c (a (c a)) B A = a a + c (b a) C Begge udtryk kan reduceres til a 2 + bc ac. D 88 Opgave 19 A O = 3 2a + 2a π 2

5 FACIT SIDE Opgave 27 A. Elevtegning af rektangel med siderne 3a og 6a. O = 2 6a + 2 3a B. A = 3a 6a = 18a 2 Opgave 28 A 3a + 2b B 6a + 4b C 1,5a + b Opgave 24 A 151 B 151 C 24 D 24 Opgave 25 A 24 B 62 C 24 Opgave 26 A Facits til de fem opgaver er: a a + 7b 5. 6,5a 1 Thomas har regnet rigtigt i opgave 4 og 5 Opgave 29 A ( ) B 44 kr. Opgave 30 A 3 + (4 2) + 2 (5 + 3). Første parentes er ikke nødvendig. B (4 2) 3 - (2 5). Anden parentes er ikke nødvendig. C 17 + (4 5) (6 + 1). Den første parentes er ikke nødvendig. Opgave 31 A n + 10 B n 1 C (n 10) + (n + 1) + (n + 10) + (n 1) = 4n D n n + 1 (n 10) E n + 21 F Elevens egne opgave. Opgavebytning. B Thomas fejl er: Opgave 1: ,5 bliver til 10 0,5 = 2, dvs. Thomas adderer, før han multiplicerer. Opgave 2: Thomas regner, som om der stod parenteser således: 2 3,5 (9 + 9) : (3 2) + 4. Han foretager altså additioner og subtraktioner før multiplikationer og divisioner. Opgave 3: Thomas regner, som om der var sat parenteser således: 4 8a 4a (2 + 5).

6 FACIT SIDE B A = 4a (4,5 + 7a) = 28a a Opgave 32 A 3a b. Hævning af plusparentes. B a + b c. Hævning af minusparentes. C ab + 5b. Tallet 5 ganges med begge led i parentesen. D 2a + b. Begge led i parentesen divideres med 6. E 1 2 a + 3b. Der divideres i begge led i 3 parentesen og hæves en plusparentes. Opgave 33 A Rigtigt. B Resultat: 232. Søren har glemt at lægge sammen i den sidste parentes, før han subtraherer. C Resultat: b. Søren hæver tilsyneladende minusparentesen rigtigt (eller husker at udregne parentesens indhold før han trækker det fra). Han regner på tallene og får 1, men glemmer, at det er b er, der er tale om og skriver 1 i stedet for 1b (= b). D Resultat: 58. Søren glemmer at dividere, før han adderer. Opgave 34 A 1. 3a + 4a 2a + 2(a + b) 2. (4b 2b) 3 2b a + 4a 5a 6a + a B Elevredegørelse. C 1. 7a + 2b 2. 4b 3. 11a Opgave 37 A Længden kan være 3a og bredden kan være 4b. Der mange andre muligheder, fx 2a og 4b + a, a og 4b + 2a osv. B Længden kan være 4 og bredden kan være 2a + b. Der er mange andre muligheder, fx 1 og 8a + 4b, 2 og 4a + 2b osv. C Rektangel 1: O = 54 Rektangel 2: A = 42 Svarene her gives for det først nævnte forslag i A og B. Rektangel 1: Omkreds O = 54 Areal A = 162 (Ved andre forslag vil dette tal ændres). Rektangel 2: Omkreds O = 29 (Ved andre forslag vil dette tal ændres). Areal A = 42 Opgave 38 A O = 4a + 4b + 3c B Omkredsen: 26,5 Opgave 39 A Det oplagte svar (når omkredsen er skrevet som 2(2a + (5 + b)) er, at siderne kan være 2a og 5 + b. Der er imidlertid mange andre muligheder, og hvis omkredsen fx var skrevet som 2(a + (a b)), ville det oplagte svar være a og a b. Kravet et blot, at de to valgte sidelængder tilsammen giver 2a + b + 5. Opgave 35 A O = 4a + 4b B O = 18 Opgave 36 A O = 22a + 9

7 FACIT SIDE x = 2 (reducerer på højre og venstre side af lighedstegnet) Opgave 44 A x = 2x + 5 : 3 3(x + 2) 3 = 2x + 5 (Divisoren 3 på højre side dukker på mystisk vis op som subtrahend på venstre side). Opgave 40 A 2x + 5 = 15 B = x + ( 4) C 3(x + 2) = 21 D 2x = 5(x 1) 10 E X + 3 = 2x + (2) Opgave 41 A x = B x 12 = C 2x = 24 + x 6 D 19x = E 3(x + 12) = Opgave 42 Eleverne skal notere de regneregler, de bruger. Herunder er blot anført ligningernes løsninger. A x = 8 B x = 15 C x = 8 D x = 64 E x = 1 F x = 10 G x = 0,5 Opgave 43 A 3(x + 2) 3 = 2x + 5 3x = 2x + 5(multiplicerer ind i parentesen) 3x + 3 = 2x + 5 (reducerer udtrykket på venstre side af lighedstegnet) 3x = 2x (subtraherer 3 på begge sider af lighedstegnet) 3x = 2x + 2 (reducerer på højre side af lighedstegnet) 3x 2x = 2x + 2 2x (subtraherer 2x på begge sider af lighedstegnet) 3x = 2x + 5 (Fejl på venstre side. Begge led i parentesen skal multipliceres med 3). 3x 1 = 2x + 5 3x 1 + 1= 2x + 5 (Fejl. Adderer kun tallet 1 på venstre side af lighedstegnet) 3x = 2x + 5 3x + 2x = 2x + 2 2x (Fejl. Subtraherer 2x på højre side af lighedstegnet, men adderer 2x på venstre side af lighedstegnet). 5x =? Her giver Bent åbenbart op. Hjælp ham! B x = 2 3 Opgave 45 Eleverne skal i hver ligning forklare, hvad de gør og angive den eller de regler, de bruger. A x = 6 B x = 9 ( 1,125) 8 C x = 23 Opgave 46 A x = 9 17 ( 0,5294) B x = 8,75 C x = 3 D x = 5 E x = 21 F x = 0 G x = 11 ( 1,5714) 7

8 H x = 1 I x = 2 J x = 7 K x = 2

9 FACIT SIDE Opgave 47 A Gitte er 32 år, det yngste barn er 4 år og det ældste 6 år Opgave 48 A 636 = x + 3x B 159 drenge og 477 drenge Opgave 49 A 680 = 2x ,75 B 250 kr. Opgave 50 A-C Elevernes regnehistorier til tre ligninger. Opgave 51 A 61 = x B Fie tænkte på tallet 8. Opgave 52 A Skriftlig forklaring på, hvordan regneudtrykket (36 2 6) : 2 udregnes. B Eleverne bytter regneudtryk og følger makkerens forklaring. C Resultatsammenligning og evt. justering af forklaringer. Opgave 53 A 1660 = 30 x B 42 timer Opgave 54 A 36 = 2 x + 12 B 12 cm C 4 m og 12 m Opgave 55 A Elevkontrol af Sigurds resultat. B Ligningsløsning med Sigurds metode. Her er et bud: 6 5 = 2 x2 1. Hvad skal jeg trække fra 6 for at få 2? Svar: 4 5 = 4 x2 2. Hvad skal dividere 5 med for at få 4? Svar: 5 og her vil en del elever behøve 4 hjælp! x 2 = 5 4 = Hvad skal jeg trække 2 fra for at få 1 1 4? C Svar: Løsning: x = Ligningsløsning med Sigurds metode. Her er et bud: x = Hvad skal jeg trække fra 15 for at få 14? Svar: 1 12+x 4 = 1 2. Hvad skal jeg dividere med 4 for at få 1? Svar: x = 4 3. Hvad skal jeg lægge til 12 for at få 4? Svar: 8 Løsning: x = 8. D Ligningsløsning med Sigurds metode x 2 = 32,5 1. Hvad skal jeg lægge til 20 for at få 32,5? Svar: 12,5 5x 2 = 12,5 2. Hvad skal jeg dividere med 2 for at få 12,5? Svar: 25 5x = Hvad skal jeg gange med 5 for at få 25? Svar: 5 Løsning: x = 5. Opgave 56 Hvis vi betegner moderens alder med x, ved vi, at tvillingerne tilsammen er x år, og at Ramis far er 2 x + 4.

10 Da forældrene tilsammen er 96 år, kan vi opstille følgende ligning: A 96 + x 2 = x x + x 2 Mor: 46 år Far: 50 år Rami og søster: 13 år Opgave 57 Hvis Mads andel kaldes x, har vi: A = (3 x) + x + (x ) Mads: kr. Mille: kr. Mia: kr. Opgave 58 A 319 = x B Astrid skylder sin mor 71,25 kr.

11 FACIT SIDE x + 17 = 6x + 5 x = 4 Der er altså 4 kirsebær i hver skål C O = 6a + 3a π Naturlige tal: 4 a 9. TEMA: Formler og ligninger i digitale værktøjer DEL 1 Opgaverne løses med et CAS-værktøj og et regneark. A Første ligning: x = 10 Anden ligning: x = 26 B Opgaven kan fx løses med et regneark således: DEL 2 A Eleverne finder (mindst) fem forskellige trekanter med areal 24. Et resultat, hvor h g = 48 vil være korrekt, fx (h, g) = (1, 48); (2, 24); (3, 16); (4, 12); (6, 8). Elevernes forklaring på, hvorfor der findes (uendeligt) mange trekanter med areal 24. B Diameteren d skal opfylde: 8 d 15. DEL 3 Eleverne begrunder deres valg af digitalt værktøj. A Alma: 300 kr. Emilie: 200 kr. Olivia: 400 kr. B Hvis x angiver antallet af kirsebær i hver skål, har vi

12 Evaluering DEL 1 og DEL 2 Elevaktivitet. Eleverne forklarer betydningen af de begreber, de har lært om. DEL 3 A Hvis x beskriver det beløb, Peter får, kan x findes af ligningen: x + x 2 + x 4 = 80 Hvis x beskriver det beløb, Ib får, kan x findes af ligningen: 2x + x + 2 x 2 = 80 Hvis x beskriver det beløb, de to mindste får hver, kan x findes af ligningen: 4x + 2x + 2x = 80 B DEL 4 A B C Peter får 40 kr., Ib får 20 kr. og de to mindste får hver 10 kr. O = 2b b + 3b b = b Den manglende sidelængde er 2,5b. For a = 2 og b = 5 er Figur 1: O = Figur 2: O = 35

13 FACIT SIDE A Flere løsninger fx, (9, 23) (10, 22) (2,30) Alle talpar (a, b), der opfylder, at b = 32 a, vil være løsninger. Opgave 8 A O = 3,5a + π a 2 B A = 26,28 Opgave 9 A O = 12b B A = 32 TRÆN 1 - FÆRDIGHED Opgave 1 A 21 B 17 C 24 Opgave 2 A x = 7 B x = 1 C x = 1 D x = 9 Opgave 3 A 2a + 8b B 1,25a 0,75b + 3 C 0,5c + 0,73d Opgave 4 A O = 2a + 3b + (2 a ) = 3a + 3b B O = 13,5 Opgave 5 A Skrivemåde 1: 5 6, , , Skrivemåde 2: 5 (6,75 + 9, ,5) B 491 kr. Opgave 6 A Sidelængde: 2,5a B Areal: 6,25a 2 Opgave 7 2 Opgave 10 A I 7. B er der 26 elever. De skal sammen med deres klasselærer løbe 5 km til skolens motionsdag. Klassen har købt en flaske vand til hver deltager og en hel kasse æbler til 38 kr. I alt betaler de 173 kr. Hvad er prisen på en flaske vand? B Olga har købt 4 par strømper, men hun har glemt, hvad ét par kostede. Hun betalte i alt 120 kr., og så havde hun fået 20 kr. i rabat. Hvad kostede et par strømper (før rabatten trækkes fra)? C Til sin fødselsdag køber Rita nogle poser slik til 15 kr. pr stk., og hun køber lige så mange chokoladebarer, som koster 9 kr. pr stk. Ved kassen skal hun betale 200 kr., men hun får samme antal kroner i rabat som antallet af chokoladebarer, hun har købt. Hvor mange poser slik og chokoladebarer køber hun? Opgave 11 A 3a + 2b B 5a 5b C 4a 2b D 3a 2b c Opgave 12 A 3 + 2x = 9 Sigurd tænker: Jeg ved, jeg skal lægge et tal til 3, så summen bliver 9. 2x er derfor 6. Jeg ved så, jeg skal gange et tale med 2, og det skal blive 6. Tallet er derfor 3. x = 3. B x = 18 3 Sigurd tænker: Jeg ved, at jeg skal lægge et tal til 16, og at resultatet skal blive 18. Tallet må derfor være 2, dvs. 14 2x = 2. 3

14 Jeg ved nu, at jeg skal dividere et tal med 3, og at resultatet skal blive 2. Så må tallet være 6, dvs. 14 2x = 6. Nu skal jeg trække et tal fra 14, så resultatet bliver 6, Så må tallet være 8, dvs. 2x = 8. Nu kan jeg se, at x må være 4, for 2 4 = 8. Løsning: x = 4. C 9 (2x 4) = 1 2 Sigurd tænker: Jeg skal trække et tal fra 9, så resultatet bliver 1. Tallet er så 8, dvs. 2x 4 2 = 8. Nu skal jeg finde et tal, som divideret med 2 giver 8. Det må være 16, dvs. 2x 4 = 16. Hvis jeg skal trække 4 fra et tal, så resultatet bliver 16, må tallet være 20, dvs. 2x = 20. Nu kan jeg se, at x = 10.

15 TRÆN 2 - FÆRDIGHED Opgave 1 A 11 B 31 C 20 Opgave 2 A x = 18 B x = 19 C x = 7 Opgave 3 A a + 6b + 3 B 4a 11b C 5a 4b Opgave 4 A. 5 + b B. a (5 + b) = 5a + ab Opgave 5 A Der er uendeligt mange muligheder, men hvis vi ønsker, at der udelukkende skal indgå naturlige tal i udtrykket, er der kun 3 løsninger: B 2a + b Opgave 6 A 3 B 4 Side 1 Side 2 1 4a a a + 2 Opgave 7 Elevernes egne regnehistorier. Opgave 8 A 4a + 6c 2ab B 2a C a 2b Opgave 9 A x = 2 B x = 11 7 C x = 1 D x = 4,5 Opgave 10 A 14a + 48b + 24c + 24d Opgave 11 A O = 5 1,5a = 7,5a B Omkredsen er 15.

16 FACIT SIDE TRÆN 1 PROBLEMLØSNING Opgave 1 A Der er (53 15) : 2 = 19 stykker i hver pose. B 53 = x C Pigerne skal have 19 stykker slik hver. Opgave 2 A a + 4b B (2a + 8b) C ( 1 a + 2b) 2 D Omkreds A: 4a + 16b Areal A: (a + 4b) (a + 4b) = a b ab Omkreds B: 8a + 32b Areal B: (2a + 8b) (2a + 8b) = 4a b ab Omkreds C: 2a + 8b Areal C: ( a 2 + 2b) (a 2 + 2b) = a b ab Opgave 3 A Der er flere mulige løsninger. Her er et forslag: (1 + 2) : 3 (1 + 3) : 2 3 (2 1) (3 + 2) (1 + 3) 3 (2 + 1) Opgave 4 A 236 = 37 x + 51 B 5 Opgave 5 A 344 B 84 Opgave 6 A 44 B n 20 + n + 20 = 2n

17 TRÆN 2 - PROBLEMLØSNING Opgave 1 A 1900 = 250 7,44 + x B 40 kr. Opgave 2 A 825 = x + 25 % B x + 25 % C Når momsen udgør 25 % af prisen uden moms, vil den udgøre 20 % af prisen med moms, dvs. hvis vi kalder prisen med moms for p, gælder: p 0,20 = 350. Det søgte regneudtryk er derfor: Pris med moms = 350 : 0,2 (prisen med moms er 1750 kr.). Opgave 3 A Søren kan først beregne sidelængden i kvadratet, da den er 1 af omkredsen, dvs. 2a + 3,5b. 4 Derefter kan Søren beregne kvadratets areal til (2a + 3,5b) 2 = 4a ,25b ab. B Omkreds = 82 Areal = 420,25 Opgave 4 Bemærk opgaveformuleringen: Undersøg, hvor mange tal du kan skrive ikke Undersøg, hvor mange tal der kan skrives. Der er altså ikke tale om en forventning om, at eleven finder det eksakte antal eller finder alle tal, der kan skrives på den omtalte måde. Fokus er således mere på processen end på produktet. Angående tallene fra 1 til 9: se opgave 3 i TRÆN 1 PROBLEMLØSNING. Muligheden for at skabe nye tal af de tre 1-cifrede tal 1, 2 og 3 ved brug af parenteser og de fire regningsarter er hermed udtømt. Af to af de tre cifre kan der sammensættes i alt seks 2-cifrede tal: 12, 21, 13, 31, 23, 32. Nu kan vi undersøge, om disse tal sammen med det sidste ciffer kan give nye tal ved regningsarterne addition, subtraktion, multiplikation og division (hvis divisionen går op). 2-cifret tal 3. tal Addition Subtraktion Multiplikation Division Det giver følgende tal, som vi ikke har fundet før: 11, 15, 18, 22, 24, 26, 29, 33, 36, 62 og 63. I alt 11 nye tal. Desuden: Af cifrene 1, 2 og 3 kan der sammensættes seks 3-cifrede tal: 123, 132, 213, 231, 312, 321 Der kan således i alt dannes = 26 tal på den omtalte måde. Opgave 5 A n n + 20 n n n n n B Når det sidste led reduceres giver det n.

18 Opgave 6 I første oplag af MULTI 7 er der en trykfejl i spørgsmål B. Skridtlængden skal ikke være 60 m, men 0,60 m (60 cm). Det giver følgende facits: A. 497a B ,6 = 298,2 m C. Eleven beskriver to forskellige metoder til beregning af havens areal. D. Havens areal er 4032 m 2.

ALGEBRA OG LIGNINGER. Opgave 11

ALGEBRA OG LIGNINGER. Opgave 11 A. 12 B. 40 2 4 2 C. 8 x 416 A. 9,5a B. 2a + 5b A. 0 A. B. Elevforklaring 1 A. B. Elevforklaring 2 A. Omkreds: 2 3a + 2 a = 8a B. Areal: a 3a =3a 2 B. = 4 cm 3 A. Fx A. 4x = 120 m B. 30 m C. D. 245,92

Læs mere

ELEVFORUDSÆTNINGER OM KAPITLET ALGEBRA OG LIGNINGER

ELEVFORUDSÆTNINGER OM KAPITLET ALGEBRA OG LIGNINGER OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable og få erfaringer med at benytte variable til at løse hverdagsproblemer. Eleverne skal arbejde

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber:

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: INTRO Kapitlet sætter fokus på algebra, som er den del af matematikkens sprog, hvor vi anvender variable. Algebra indgår i flere af bogens kapitler, men hensigten med dette kapitel er, at eleverne udvikler

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Årsplan for Matematik klasse Skoleåret 2018/2019

Årsplan for Matematik klasse Skoleåret 2018/2019 Uger Emne Materialer Evaluering 33-35 De fire regningsarter Hæfter fra matematikfessor.dk 36 Afrunding af tal TAL OG ALGEBRA - TAL Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars 6./7. Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 6. og 7. klasse. Da der er et stort spring i emnerne i mellem disse trin er årsplanen udformet ud fra Format 7, hvortil

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang Årsplan matematik 5. klasse Kapitel : Godt i gang I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i 4. klasse. Kapitlet er udformet som en storyline

Læs mere

Unityskolen Årsplan for Matematik Team 2 (3.-4. klasse)

Unityskolen Årsplan for Matematik Team 2 (3.-4. klasse) Klasse: Team 2 (3.- 4.klasse) Fag: Matematik Lærer: Nawal Tayibi Lektioner pr. uge:? Antal elever:? Uge Forløb Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 33 introuge 34-37 Addition og subtraktion Tal og algebra

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3B Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Andre tal Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (fase

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii Årsplan 08/9 Matematik. årgang TriX A Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Kapitlet har især fokus på kerneområderne

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklende Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleverne kan anvende forskellige strategier til matematisk

Læs mere

International matematikkonkurrence

International matematikkonkurrence Facit til demoopgaver for 6. og 7. klassetrin Navn og klasse 3 point pr. opgave Facit 1 Hvilken figur har netop halvdelen farvet? A B C D E 2 På min paraply fra Australien står der KANGAROO: Hvilket af

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

Format 2 - Mål og årsplaner

Format 2 - Mål og årsplaner Format 2 - Mål og årsplaner Fælles Mål: Der angives 5-10 Fælles Mål per kapitel med angivelse af faser. Antallet inkluderer både færdigheds- og vidensmål samt kompetencer. Læringsmål: Der opstilles ét

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3A Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Decimaltal og store tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

4x + 3y + k 4(x + 3y + k) 2(y + x) + 2(xy + k) 7(2y + 3x) 2(k + 2(y + x))

4x + 3y + k 4(x + 3y + k) 2(y + x) + 2(xy + k) 7(2y + 3x) 2(k + 2(y + x)) A.0 A Algebradans x + y + k (x + y + k) (y + x) + (xy + k) (y + x) (k + (y + x)) k + k + k + (y +xy + k) (y + x) + k x + x + x + x + x + k (xy + (y + x) xy + xy + k (k + y + k) (xy + x) + y 6(x + xy) k

Læs mere

Forløb om undervisnings- differentiering. Elevark

Forløb om undervisnings- differentiering. Elevark Program for løft af de fagligt svageste elever Intensivt læringsforløb Lærervejledning Forløb om undervisnings- differentiering Elevark Dato September 2018 Udviklet for Undervisningsministeriet Udviklet

Læs mere

Mattip om. Ligninger 1. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. Hvad en ligning er. Hvordan du kan genkende en ligning

Mattip om. Ligninger 1. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. Hvad en ligning er. Hvordan du kan genkende en ligning Mattip om Ligninger 1 Du skal lære: Hvad en ligning er Kan ikke Kan næsten Kan Hvordan du kan genkende en ligning Ligningsløsning ved gæt og kontrol Reducering og løsning af ligninger 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

OM KAPITLET DIGITALE VÆRKTØJER. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse

OM KAPITLET DIGITALE VÆRKTØJER. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse OM KPITLET I dette kapitel om digitale værktøjer skal eleverne arbejde med anvendelse og vurdering af forskellige digitale værktøjer, som kan bruges til at løse opgaver og matematiske problemstillinger.

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

Matematisk argumentation

Matematisk argumentation Kapitlets omdrejningspunkt er matematisk argumentation, der især bruges i forbindelse med bevisførelse altså, når det drejer sig om at overbevise andre om, at matematiske påstande er sande eller falske.

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Led og faktorer. Reduktion

3 Algebra. Faglige mål. Led og faktorer. Reduktion 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Led og faktorer: kende opbygningen af regneudtryk i led og faktorer, kende og anvende regnearternes hierarki ved reduktion,

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER LÆS OG SKRIV MATEMATIK. 6. Det vil derfor være relativt nyt for de fleste elever, at

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER LÆS OG SKRIV MATEMATIK. 6. Det vil derfor være relativt nyt for de fleste elever, at OM KAPITLET I dette kapitel om tal i mængder skal eleverne arbejde med de naturlige tal N, de hele tal Z og de rationale tal Q. Eleverne skal ligeledes erfare, at der er brug for endnu flere tal end de

Læs mere

ELEVFORUDSÆTNINGER OM KAPITLET PLANGEOMETRI

ELEVFORUDSÆTNINGER OM KAPITLET PLANGEOMETRI OM KAPITLET I dette kapitel om plangeometri arbejder eleverne med forskellige egenskaber ved plane figurer. I den første del af kapitlet arbejder eleverne med at finde areal af rektangler, parallelogrammer,

Læs mere

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER MATEMATISKE UNDERSØGELSER

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER MATEMATISKE UNDERSØGELSER OM KAPITLET I dette kapitel om matematiske undersøgelser skal eleverne løse og undersøge problemer ved hjælp af matematik. Eleverne skal både undersøge rene matematiske problemer og hverdagsrelaterede

Læs mere

Regning. Mike Vandal Auerbach ( 7) 4x 2 y 2xy 5. 2x + 4 = 3. (x + 3)(2x 1) = 0. (a + b)(a b) a 2 + b 2 2ab.

Regning. Mike Vandal Auerbach ( 7) 4x 2 y 2xy 5. 2x + 4 = 3. (x + 3)(2x 1) = 0. (a + b)(a b) a 2 + b 2 2ab. Mike Vandal Auerbach Regning + 6 ( 7) (x + )(x 1) = 0 x + = 7 + x y xy 5 7 + 5 (a + (a a + b ab www.mathematicus.dk Regning 1. udgave, 018 Disse noter er en opsamling på generelle regne- og algebraiske

Læs mere

Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver.

Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver. Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver. Kapitel 1 - Tal Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål

Læs mere

Årsplan for Matematik 3. klasse Skoleåret 2018/2019

Årsplan for Matematik 3. klasse Skoleåret 2018/2019 Uger Emne Materialer Evaluering 33 Kom godt i gang Hæfter fra matematikfessor.dk Repetition fra 2. klasse Eleverne arbejder med genopfriskning af matematik fra 2. klasse gennem blandede opgaver. 34 TAL

Læs mere

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på det matematiske stof, som eleverne har lært i. klasse. Jubii giver dermed læreren mulighed for at screene, hvor klassen

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2016-2017 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang 08-9 Materialer: Trix A, Trix B samt tilhørende kopiark. Trix træningshæfte. Øvehæfte og 4. Andet relevant materiale. Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2019-2020 Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en stor omvæltning for nogle elever. Vi bruger følgende materialer: - Matematrix grundbog - Matematrix

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 4. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2017-2018 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2 Logik Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Regnehistorier I en trekant er den største vinkel 0 større end den næststørste og denne igen 0 større end den mindste. Find vinklernes gradtal. = og Lig med og

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

Elementær Matematik. Tal og Algebra

Elementær Matematik. Tal og Algebra Elementær Matematik Tal og Algebra Ole Witt-Hansen 0 Indhold Indhold.... De naturlige tal.... Regneregler for naturlige tal.... Kvadratsætningerne..... Regningsarternes hierarki...4. Primtal...4 4. Nul

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, basis ISBN: 978-87-92488-07-7 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. Den udvidede rettevejledning

Læs mere

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter FAG: Matematik KLASSETRIN: 5. klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel/numbers. Der

Læs mere

5 Ligninger og uligheder

5 Ligninger og uligheder 5 Ligninger og uligheder Faglige mål Kapitlet Ligninger og uligheder tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Regler for løsning af ligninger og uligheder: kende reglerne for ligningsløsning og uligheder

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik Årsplan for 2.klasse 2018/19 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Årsplan. 2. klasse. Sommer i Danmark. Tivoli Træer Sørøvere Fødselsdag Vild med dyr Kolonihaven Gårdbutikken

Årsplan. 2. klasse. Sommer i Danmark. Tivoli Træer Sørøvere Fødselsdag Vild med dyr Kolonihaven Gårdbutikken Årsplan 2. klasse Sommer i Danmark Tivoli Træer Sørøvere Fødselsdag Vild med dyr Kolonihaven Gårdbutikken ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca.

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80)

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Opgave 1 Vi skal tegne alle de linjestykker, der forbinder vilkårligt valgte punkter blandt de 4 punkter. Gennem forsøg finder

Læs mere

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Ligninger og funktioner. Geometri Procent Matematik i hverdagen

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Ligninger og funktioner. Geometri Procent Matematik i hverdagen Matematikevaluering for 5. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Ligninger og funktioner Omregning Koordinatsystemet Geometri Procent

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat7 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

OM KAPITLET ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER. Elevernes egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I

OM KAPITLET ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER. Elevernes egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I OM KPITLET I dette kapitel om algebra, ligninger og uligheder skal eleverne undersøge og udvikle metoder og regler til at løse ligninger og uligheder både algebraisk og grafisk. Eleverne skal opstille

Læs mere

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Simple udtryk og ligninger

Simple udtryk og ligninger Simple udtryk og ligninger 009 Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt at slå op i under dit videre arbejde med

Læs mere

Matematikevaluering for 4. klasse Talforståelse og Addition Subtraktion positionssystem Multiplikation Division Brøker

Matematikevaluering for 4. klasse Talforståelse og Addition Subtraktion positionssystem Multiplikation Division Brøker Matematikevaluering for 4. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Ligninger og funktioner Omregning Koordinatsystemet Diagrammer og

Læs mere

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Uger Emne Materialer Evaluering 32-34 Tal fra 0-10 Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal Eleverne kan aflæse et tal på en

Læs mere

TAL I MÆNGDER ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE OM KAPITLET FAGLIGE BEGREBER FÆLLES MÅL ELEVFORUDSÆTNINGER

TAL I MÆNGDER ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE OM KAPITLET FAGLIGE BEGREBER FÆLLES MÅL ELEVFORUDSÆTNINGER TAL I MÆNGDER I den efterfølgende del skal eleverne arbejde med de rationale tal Q, hvor de bla præsenteres for de endelige OM KAPITLET I dette kapitel om tal i mængder skal eleverne arbejde med de naturlige

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE FÆLLES MÅL FAGLIGE BEGREBER. Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne

ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE FÆLLES MÅL FAGLIGE BEGREBER. Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne N, Z, Q og R. kan anvende de naturlige tal, hele tal, rationale tal og reelle tal i forskellige

Læs mere

Årsplan for matematik 2013/2014

Årsplan for matematik 2013/2014 33 Valg af regningsart Matematikundervisningen vil komme til at indeholde forskellige arbejdsformer med vægt på klasseundervisning, diskussion, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Derudover vil vi fortsætte

Læs mere

Årsplan for matematik 8. klasse 18/19

Årsplan for matematik 8. klasse 18/19 Årsplan for matematik 8. klasse 18/19 Emne Mål Handleplan Sæt i Repetition af grundlæggende 32,33 matematikfærdi matematik flere gheder Arbejde med færdighedsregning matematikfærdighedssæt 34,35,36,37,38

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 19/20

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 19/20 ÅRSPLAN 19/20 Lærer: LH Fag: Matematik Eleverne skal i 7. klasse primært arbejde i webbogen, der kommer rundt om de forskellige matematiske emner. Der vil i forbindelse med de enkelte emner og kapitler

Læs mere

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin:

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin: MATEMATIK Basismål i matematik på 1. klassetrin: at kunne indgå i samtale om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik at kunne afkode og anvende tal og regnetegn og forbinde dem

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik Maj 2014 Matematiske kompetencer Tal og algebra Statistik og sandsynlighed Geometri og måling Skrivegruppen Annette Lilholt, lærer Hjørring Line Engsig, lærer Gentofte Bent

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018 Formativ brug af folkeskolens prøver Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018 1 Til matematiklæreren i 9. klasse Dette er en rapport om den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik By Knowmio

tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik By Knowmio tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik Velkommen til tjek.me forårskatalog for matematik 1. til 9. klasse tjek.me er et online, spilbaseret evalueringsværktøj, som giver indsigt i elevernes progression.

Læs mere

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber:

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber: INTRO Efter mange års pause er trigonometri med Fælles Mål 2009 tilbage som fagligt emne i grundskolens matematikundervisning. Som det fremgår af den følgende sides udpluk fra faghæftets trinmål, er en

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Hvor langt fra 5000? Hvor langt fra 5000?

Hvor langt fra 5000? Hvor langt fra 5000? 6.1 Hvor langt er tallet fra 5000? 5000 50 4900 5000 Hvor langt fra 5000? Hvor langt fra 5000? 5000 5225 4500 5000 Hvor langt fra 5000? Hvor langt fra 5000? 5000 5700 4850 5000 Hvor langt fra 5000? Hvor

Læs mere

7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor

7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor 7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor Starttidspunkt: uge 33, år 2017. Samlet varighed: 44 uger og 2 dage. Kom godt i gang Uge 33 Supplerende ressourcer 2 dage Start skoleåret med en masse

Læs mere

Reformen. Forenklede Fælles Mål

Reformen. Forenklede Fælles Mål Reformen Forenklede Fælles Mål Læringskonsulenter klar med bistand 17-03-2014 Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt ikke

Læs mere

Matematik Fælles Mål 2019

Matematik Fælles Mål 2019 Matematik Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Opmærksomhedspunkter 5 Fælles Mål efter Efter 3. 6 Efter 6. 7 Efter 9. 8 Fælles Mål efter kompetenceområde Matematiske

Læs mere

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Nationale mål, resultatmål og Fælles Mål Tre nationale mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Matematik. Odense 12. september 2014

Matematik. Odense 12. september 2014 Matematik Odense 12. september 2014 Fra undervisningsmål til læringsmål Fokus på elevernes læring Kompetencemål Målstyret undervisning Forenkling og præcisering klaus.fink@uvm.dk Side 2 Fagformål Fælles

Læs mere

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer LÆRERVEJLEDNING REELLE TAL Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Danskerne og ketchup Medieforbrug Decimaltal, brøker og procent og 2 Procentregning

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat3 Noter: Kompetencemål efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker og procent Negative

Læs mere