FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING"

Transkript

1 FHM 4648, Anholt KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G ) Moesgård Museum Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING Nr

2 FHM 4648 Anholt Nordstrands vrag Jesper Frederiksen og Claus Skriver Forhistorie I forbindelse med den store vinterstorm d blev Moesgård Museum kontaktet af strandfogeden på Anholt, Jens Fisker, da han havde observeret 2 træskibsvrag, der var blevet frilagt på Anholt Nordstrand. 1 Jens Fisker medsendte en serie fotos samt skitser af enkelte konstruktionsdele. Moesgård Museum kontaktede museumsinspektør Otto Ulldum, Langelands Museum, som mente, at der var tale om et klampbygget skib fra begyndelsen af 1600-tallet. Det blev besluttet fra Moesgårds side at registrere vragdelene. På grund af vejret, som medførte en længere periode med stærk frost og snedækning, blev undersøgelsen først foretaget i perioden d april Undersøgelsen Ved ankomst til lokaliteten kunne det konstateres, at det meste af vrag 1 var dækket med sand (foto 1 og 2), medens vragdel 2 var helt tildækket og overskyllet. Det blev derfor besluttet i denne omgang at koncentrere arbejdet om vragdel 1, for senere at vende tilbage til vragdel 2, hvis denne i forbindelse med nye storme bliver synlig igen. Det var ikke muligt at afgøre, hvorvidt vraget er løsrevet fra havbunden og skyllet op på stranden, eller om vraget ligger in situ og blot er blevet afdækket i forbindelse med stormen. Vraget ligger tæt på havet, og i forbindelse med afdækningen blev det delvist overskyllet ved højvande. Efter frilæggelse af vraget med skovl og koste (foto 3 og 4) blev vragdelen tegnet med pantograf i målestok 1:20 (foto 5). Ligeledes blev der tegnet et tværsnit af vraget i målestok 1:20. Efterfølgende er pantograftegningerne digitaliseret i Adobe programmet Illustrator (pl. 1). De bevarede dele bestod af 9 bundstokke, 13 oplængere og 6 bordplanker. Det var ikke muligt at konstatere, hvad der var for, og hvad der var agter. Vragdelen var 10 m langt og på det bredeste sted målte den 5,6 m. 1 Sted nr Anholt sogn, Djursland Nørre herred, Århus Amt. Utm zone ED 50 Ø /

3 Bundstokkene bestod af udhuggede egestammer med en maksimumslængde på 5,45 m. Tværsnittet på bundstokkene var rektangulært med mål på ca cm. Det benyttede træ var ikke i alle tilfælde af god kvalitet, således var der uregelmæssige stykker samt stykker med mange knaster. Mellemrummene mellem de enkelte bundstokke var på ca. 25 cm. På en enkelt bundstok sås en mørk markering (enkelt afmærkning), der muligvis kan være en markering/nummerering af bundstokken (foto 6 og 7). Som med bundstokkene var oplængerne ikke udført i første kvalitets træ. Mange af disse var meget ujævne og drejede, nogle af oplængerne var lavet i træ, som havde et naturligt knæk, medens andre havde et udsavet eller udhugget knæk. Længden på oplængerne varierede fra cm. Bredden varierede fra cm, og tværsnittet var rektangulært (foto 8 og 9). Bordplankerne bestod af mellem cm brede planker med en tykkelse på 5 cm. Tilsyneladende var træet af en god kvalitet. Plankerne var lagt så tæt og godt, at det flere steder ikke var muligt at afgøre, om der var tale om én bred planke eller flere tætliggende planker. På bordplankerne sås spor af savemærker (foto 10 og 11), de karakteristiske tværgående riller indikerer saveretningen. På en af bordplankernes endedel blev der iagttaget en skrå tildannelse af planken, hvoraf disse må udledes at være lasket sammen (foto 12). Bundstokke og oplængere var ikke naglet sammen, men konstruktionen blev holdt sammen af bordplankerne, hvori både bundstokke og oplængere var naglet ind (foto 13). Naglerne bestod for størstedelens vedkommende af trænagler, men det var markant, at der i hele længderetningen midtskibs var en serie af jernnagler. Muligvis har disse været slået ned i et kølsvin (pl. 1). Antallet af naglehuller i toppen af bundstokkene sandsynliggør, at der har været en inderklædning af planker. Dette underbygges af, at i den del hvor bordplankerne er bevaret, men hvor bundstokkene mangler, er der kun få naglehuller i de enkelte bordplanker. Antallet korresponderer derfor ikke med antallet af naglehuller i de bevarede bundstokke. Skibet har været kravelbygget og fladbundet, dette ses på de bevarede bordplanker samt på vinklen mellem bundplankerne og bordplankerne (foto 14 og 15). Bordplankerne har fra bunden en svag men jævn bugning. Tilstandsvurdering Træet er generelt meget velbevaret med minimale revnedannelser. Træets overflade er yderst stabil, dog ses en svag træstruktur i de yderste lag, se indstiksmålinger. Den underste vragdel med bundstokkene har ligget tildækket i sedimentet dette med spantdele/oplængere over sedimentniveau. På top af oplænger/knæspant ses derfor en udbredt nedbrydning med kraftigt angreb af makroskopiske organismer herunder bl.a. pæleorm (foto 16). Træet er følgelig nedbrudt med store indstiksdybder. På den underste del af vraget ses meget lave indstiksdybder, der indikerer en meget lav nedbrydningsgrad. Vraget har således ligget under optimale beskyttende forhold for nedbrydning ved mikro- og makroskopiske organismer. 2

4 Indstiksmåling Der er foretaget indstiksmålinger fra underside af bund op langs bordplanker til top af oplængere (Frederiksen 2004). Træet har her ligget vådt og har derfor været beskyttet imod nedbrydning. Placering af indstiksserie se plantegning (pl. 2). Måling er foretaget ca. 40 cm ind under vragdel og op langs bordplankens yderside til øverste overliggerdel, denne ca. 50 cm over bundniveau, dette med 10 cm imellem hver indstiksmåling. a b c d e f g 1 mm 1 mm 2 mm 1 mm 2 mm 4 mm 6 mm Indstiksmåling Vedbestemmelse Der er blevet foretaget vedbestemmelse af 2 bundstokke, 2 bordplanker og 3 nagler. Vedbestemmelsen er foretaget af ph.d. Peter Hambro Mikkelsen, Moesgård Museum. Bestemmelsen viste, at bundstokke og bordplanker er lavet af eg, medens de 3 nagler alle er lavet af fyr. Datering Der blev lavet dendrokronologisk datering af en bundstok med bevaret splintved (dateringen er udført af Carsten Sønderby på Trædateringslaboratoriet Wormianum). Resultatet viste, at fældningstidspunktet var ca e.kr. (1793 +/- 7 år). Bundstokken kunne ikke dateres på danske grundkurver, men korresponderer derimod på en grundkurve fra Rhinområdet. Konklusion Vragdelene stammer fra et kravelbygget, fladbundet, formodentlig hollandsk skib fra slutningen af 1700-tallet. Dateringen er interessant, da skibstypens datering, indtil nu, har været slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet (Otto Ulldum pers. komm.). Skibet er altså yngre end først antaget. Skibet har været bygget af eg, medens de vedbestemte trænagler alle er lavet af fyr. Det anvendte træ har for bundstokkes og oplængeres vedkommende ikke været af kvalitetstræ, hvorimod bordplankerne er lavet af godt egetræ. Litteratur Frederiksen, J Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ. Rapporter fra Konserverings- og naturvidenskabelig afdeling nr , Moesgård Museum. 3

5 Bilag: Fotos 1-6 Foto 1. Vraget inden afdækning Foto 2. Vraget inden afdækning Foto 3. Vraget under afdækning. Foto 4. Vraget efter afdækning. Foto 6. Nummerering af bundstok? Foto 5. Tegning med pantograf. 4

6 Bilag: Fotos 7-12 Foto 7. Nummerering af bundstok? Foto 8. Oplænger med udhugget knæk. Foto 10. Bordplanke med save mærke Foto 9. Udhugget oplænger. Foto 11. Detalje af savemærke. Foto 12. Laskningsflade. 5

7 Bilag: Fotos Foto 13. Bundstok og oplænger naglet i bordplanker. Foto 14. Vinkel mellem bundplanke og bordplanke. Foto 15. Vinkel mellem bundplanke og bordplanke. Foto 16. Oplænger med pæleormsangreb. 6

8 Bilag: Planche 1 7

9 Rapporterne Moesgårds Antikvariske Afdeling fremlægger resultater i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 8

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. fortsat observation af Gåsehagevraget, 2002 Jesper Frederiksen og Mikkel Haugstrup Thomsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK

Læs mere

EBM 814, Ørupgård. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af. EBM 814, Ørupgård. Peter Hambro Mikkelsen

EBM 814, Ørupgård. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af. EBM 814, Ørupgård. Peter Hambro Mikkelsen EBM 814, Ørupgård KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af EBM 814, Ørupgård Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 2 2003 EBM

Læs mere

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00)

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedrørende registrering af undersøiske pælerækker Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

SIM 5170, Papirtårnet UFU (FHM 4296/2754)

SIM 5170, Papirtårnet UFU (FHM 4296/2754) SIM 5170, Papirtårnet UFU (FHM 4296/2754) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra trækonstruktion ved Papirtårnet, Silkeborg Jonas Ogdal Jensen, cand. scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869)

SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869) SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Søtorvet, Silkeborg Jonas Ogdal Jensen, cand. scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 10

Læs mere

HBV 1778, Kraggård III (FHM 4296/2848)

HBV 1778, Kraggård III (FHM 4296/2848) HBV 1778, Kraggård III (FHM 4296/2848) Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra Kraggård III, Skodborg Jonas Ogdal Jensen, cand. scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Vedanatomisk bestemmelse af mulig hjuldel og nagle Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 5 2015 HEM 4291, Ørskovvej (FHM

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

HUNDIGE STRAND Besigtigelse af vragdel MAJ 1221

HUNDIGE STRAND Besigtigelse af vragdel MAJ 1221 HUNDIGE STRAND Besigtigelse af vragdel MAJ 1221 Frederik D. Hyttel HUNDIGE STRAND Besigtigelse af vragdel MAJ 1221 Frederik D. Hyttel Oktober 2014 Forsidefoto: Mikkel H. Thomsen. Vikingeskibsmuseet. 1/9

Læs mere

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.03.11. Lok. nr. 262 Kampagne: 01-09-1994 Besigtigelse af murforløb langs østsiden af Mathilde Fibigers

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget Jesper Frederiksen og Mikkel Haugstrup Thomsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Overgade, Odense midtby (FHM 4296/2889)

Overgade, Odense midtby (FHM 4296/2889) Overgade, Odense midtby (FHM 4296/2889) Dendrokronologisk undersøgelse af trævandrør fra Overgade i Odense midtby (VandCenter Syd A/S) Jonas Ogdal Jensen, cand. scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 1997 BREDFJED, RØDBY FJORD, STORSTRØMS AMT Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Jan Bill. Undersøgt af Thomas Bartholin. NNU j.nr.

Læs mere

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 Besigtigelse og opmåling af træstammer fra jernalder sejlspærring ved ekstremt lavvande ved Stevelt Strand/Haderslev Næs (Maynav). Af Silke Eisenschmidt Æ Lei

Læs mere

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr.

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr. Beretning om undersøgelse af træstolper fremkommet ved gravearbejde i Salten Å syd for Gammel Rye, i forbindelse med etablering af en ny stibro over åen. Journalnummer: SIM j. nr. 1/2003 Rye Bro Sted:

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: 15.03.11 Bygherrerapport/Beretning Grøftens placering på Store Torv. Mod øst ses domkirken, - byens første teglstensbyggeri,

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503 Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag

Læs mere

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG)

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (MAIN), 1976 Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Inge Gry Hyldkrog KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 12

Læs mere

SMS 654, Hellegård. Moesgård Museum. Arkæobotanisk gennemgang af materiale fra brandgrave, dateret til omkring 500 f.kr. Peter Hambro Mikkelsen

SMS 654, Hellegård. Moesgård Museum. Arkæobotanisk gennemgang af materiale fra brandgrave, dateret til omkring 500 f.kr. Peter Hambro Mikkelsen SMS 654, Hellegård KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk gennemgang af materiale fra brandgrave, dateret til omkring 500 f.kr. Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Grundkurve Projekt 2005

Grundkurve Projekt 2005 Børup Sandevej 58-7000 Fredericia - Tlf. 75 51 49 15 marinearkgruppe@mail.dk www.marinearkgruppe.dk Rapport for Grundkurve Projekt 2005 Udført af i samarbejde med WM Trædateringslaboratoriet Undersøgelsesområder:

Læs mere

FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby. Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr

FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby. Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr. 2123-1539 Prøvegravning af 2,4 ha stort område i forbindelse med Århus Kommunes Lp 813 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Viby

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra arkæologisk udgravning: Christiansminde II, Vonsild, Vejle amt MKH af Claudia Baittinger

Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra arkæologisk udgravning: Christiansminde II, Vonsild, Vejle amt MKH af Claudia Baittinger Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtømmer fra arkæologisk udgravning: Christiansminde II, Vonsild, Vejle amt MKH 1654 af Claudia Baittinger Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab

Læs mere

Arbejdsbillede fra udgravningen. Udgravninger i forbindelse med renoveringer giver ofte mange udfordringer med tilgængelighed. På Østerågade 5 blev

Arbejdsbillede fra udgravningen. Udgravninger i forbindelse med renoveringer giver ofte mange udfordringer med tilgængelighed. På Østerågade 5 blev Arbejdsbillede fra udgravningen. Udgravninger i forbindelse med renoveringer giver ofte mange udfordringer med tilgængelighed. På Østerågade 5 blev udgravningen delt op i flere etaper, dette billede er

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 10 1993 NNU rapport nr. 10! 1993 1 ANHOLT

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Østergård, Haderslev amt. af Orla Hylleberg Eriksen

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Østergård, Haderslev amt. af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 15 2005 1 Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Østergård, Haderslev amt af Orla Hylleberg Eriksen HADERSLEV AMT Østergård 20.04.02 Bevtoft sogn Haderslev Museum ved Anne Birgitte Sørensen.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra brønd i Lille Kirkestræde, København.

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra brønd i Lille Kirkestræde, København. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra brønd i Lille Kirkestræde, København. af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 18 199 NNU rapport nr. 18!

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697)

HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697) HEM 5339, Grønbæksminde IV (FHM 4296/1697) Vedanalyse af trækul fra en gravhøj dateret til neolitikum og ældre romersk jernalder Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11, 2018

Læs mere

Skibsbunden. Han Herred Havbåde

Skibsbunden. Han Herred Havbåde Han Herred Havbåde Skibsbunden Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011. Skibsbunden er her samlet af 7 vragdele og udtegnet i længdesnit og plan, Roskilde d. 7.12.1976 af Morten Gøthche.

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248.

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248. , Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.08.04. Sb.nr. 48. Kampagne: 13-01-011 KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn og undergrund

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af dige på Horne kirkegård d. 14. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af dige på Horne kirkegård d. 14. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse af dige på Horne kirkegård d. 14. august 2012 Horn Kirke, Øster Horne hrd., Ribe amt. Stednr. 19.08.03 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg, november 2012.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl.

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl. Han Herred Havbåde Bagbord skibsside Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011 Allerede ved den første besigtigelse viste det sig, at der var drevet et syv bord bredt og 8 meter langt

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Lille Kregme, Frederiksborg amt.

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Lille Kregme, Frederiksborg amt. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Lille Kregme, Frederiksborg amt. af Orla Hylleberg Eriksen Lille Kregme, skibsvrag Grundkurver Vestdanmark

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra Vestergade og Bleggårdsstræde, Kolding

Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra Vestergade og Bleggårdsstræde, Kolding # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra Vestergade og Bleggårdsstræde, Kolding af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 14 1994 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra fundering af bygning eller vejanlæg. Frederiksgade 1-5, Svendborg. Fyns amt.

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra fundering af bygning eller vejanlæg. Frederiksgade 1-5, Svendborg. Fyns amt. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra fundering af bygning eller vejanlæg. Frederiksgade 1-5, Svendborg. Fyns amt. af Orla Hylleberg Eriksen NNU

Læs mere

FHM 5804 Solsortevej 26

FHM 5804 Solsortevej 26 FHM 5804 Solsortevej 26 Nordby sogn, Samsø herred, tidl. Holbæk amt, stednr. 03.05.03, SBnr. 47, SLKS nr. Udgravningsberetning Forundersøgelse af 1.218 m2 sommerhusgrund ved Mårup, Samsø. Fig. 1: Undersøgelsesområdet

Læs mere

REKOGNOSCERINGSRAPPORT

REKOGNOSCERINGSRAPPORT REKOGNOSCERINGSRAPPORT Strækning Gundesbøl Å fra Præstbro nedstrøms til sammenløbet med Omme Å og herfra langs Omme Å til Sønderskov Bro J.nr. SKJ 756 RAS O.539/20 Sted nr. 18.01.11 og 18.06.07 Sb. nr.

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Ferring kirke, Ringkøbing amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Ferring kirke, Ringkøbing amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Ferring kirke, Ringkøbing amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 7 C 2011 NNU rapport nr.

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84.

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84. -3-4 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne 18-06-2013 (1324-3) Kampagne: 19-06-2013 (1324-4) Registreringsnotat for indlevering af 4 nyfundne

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtræ fra jernalderbebyggelsen Kærgård ved Daugbjerg, Viborg amt

Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtræ fra jernalderbebyggelsen Kærgård ved Daugbjerg, Viborg amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtræ fra jernalderbebyggelsen Kærgård ved Daugbjerg, Viborg amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 31 2011

Læs mere

Dendrokronologisk datering og proveniensbestemmelse af huset Christianshåb, bygningsnummer B-4, i Qasigiannguit, Grønland.

Dendrokronologisk datering og proveniensbestemmelse af huset Christianshåb, bygningsnummer B-4, i Qasigiannguit, Grønland. NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk datering og proveniensbestemmelse af huset Christianshåb, bygningsnummer B-4, i Qasigiannguit, Grønland. af Thomas Bartholin NNU rapport

Læs mere

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport Stilling Sogn, Hjelmslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Sted. Nr.16.02.09. Sb.nr. 24 I forbindelse med Skanderborg Kommunes udstykning af et erhvervsområde

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Vedersø kirke, Ringkøbing amt

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Vedersø kirke, Ringkøbing amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Vedersø kirke, Ringkøbing amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 4 2007 NNU rapport nr. 4 2007 2

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

GIM 3967 Ankerbakken. sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted

GIM 3967 Ankerbakken. sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted GIM 3967 Ankerbakken sb. 010407-84 Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted Fig. 1. Kort over Helsingør, fundstedet er markeret med sort firkant. Fig. 2 Oversigtskort over fundstedet. Med sort er

Læs mere

BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 380. Arbejdsfoto, søgegrøfter set fra sydvest. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg.

BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 380. Arbejdsfoto, søgegrøfter set fra sydvest. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 380 Arbejdsfoto, søgegrøfter set fra sydvest. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Lokalitet Vestermarksvej Objekt Ardspor, bronzealder-jernalder Højryggede

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skibbrogade II i Tønder, Tønder amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skibbrogade II i Tønder, Tønder amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skibbrogade II i Tønder, Tønder amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 21 C 2015 NNU

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Krøjbroerne. Arbejdsfoto fra undersøgelsen, opfyld med blandt andet kasseret køreplanke.

Krøjbroerne. Arbejdsfoto fra undersøgelsen, opfyld med blandt andet kasseret køreplanke. BERETNING, FORUNDERSØGELSE Skjern-Egvad Museum SKJ 659 Krøjbroerne Krøjbroerne. Arbejdsfoto fra undersøgelsen, opfyld med blandt andet kasseret køreplanke. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING,

Læs mere

NNU Rapport Claudia Baittinger og Niels Bonde. Nationalmuseet Miljøarkæologi og Materialeforskning. Foto: ROMU

NNU Rapport Claudia Baittinger og Niels Bonde. Nationalmuseet Miljøarkæologi og Materialeforskning. Foto: ROMU Dendrokronologisk og vedanatomisk undersøgelse af prøver udtaget fra træ/tømmer fundet i brønd ved arkæologisk udgravning: Ny Fjordbro Vest, ROM 3204, Horns herred, Sjælland NNU Rapport 87 2018 Claudia

Læs mere

ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr

ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr. 140706. Beretning for undersøgelsen af betydningsfulde fortidsminder i form af bebyggelsesspor forud for nedlægning af elkabel

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Fabjerg kirke, Ringkøbing amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Fabjerg kirke, Ringkøbing amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Fabjerg kirke, Ringkøbing amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 19 C 2009 NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtræ fra arkæologisk udgravning ved Damgård HAM af Claudia Baittinger og Charlotte Kure Brandstrup

Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtræ fra arkæologisk udgravning ved Damgård HAM af Claudia Baittinger og Charlotte Kure Brandstrup Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtræ fra arkæologisk udgravning ved Damgård HAM 5158 af Claudia Baittinger og Charlotte Kure Brandstrup Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab Dendrokronologi

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra vadested ved Mojbøl i Sønderjyllands amt. af Orla Hylleberg Eriksen SØNDERJYLLANDS AMT

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra vadested ved Mojbøl i Sønderjyllands amt. af Orla Hylleberg Eriksen SØNDERJYLLANDS AMT NNU rapport nr. 2 2004 1 Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra vadested ved Mojbøl i Sønderjyllands amt af Orla Hylleberg Eriksen SØNDERJYLLANDS AMT Mojbøl 20.01.08 Øster-Lindet sogn Haderslev Museum

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

NJM6172 Blegdammen, Aalborg, Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr Sb.nr. 109.

NJM6172 Blegdammen, Aalborg, Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr Sb.nr. 109. NJM6172 Blegdammen, Aalborg, Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr. 12.05.16. Sb.nr. 109. Kampagne: 13-10- KUAS nr. -7.24.02/NJM-0043 Beretning for nødudgravning i forbindelse med fund

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra arkæologisk undersøgelse: Lindegården, Ribe

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra arkæologisk undersøgelse: Lindegården, Ribe Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra arkæologisk undersøgelse: Lindegården, Ribe AD910 AD1080 1 af Niels Bonde NNU rapport nr. 12 2009 NNU Rapport

Læs mere

THY 3759, Grydehøj. Moesgård Museum. Forkullet materiale i gravhøj fra Enkeltgravskulturen. Peter Hambro Mikkelsen

THY 3759, Grydehøj. Moesgård Museum. Forkullet materiale i gravhøj fra Enkeltgravskulturen. Peter Hambro Mikkelsen THY 3759, Grydehøj Moesgård Museum Forkullet materiale i gravhøj fra Enkeltgravskulturen Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2002 THY 3759, Grydehøj Forkullet materiale

Læs mere

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet af Claus Malmros NNU rapport nr. 4 * 2003 Vedananatomisk

Læs mere

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde.

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Udarbejdet november 2011 af museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, Sydvestjyske Museer. Fig. 0: Kåverbjerget.

Læs mere

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117.

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117. HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 200209 Sb. 117. Indhold Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Tidstavle med udgravningen indplaceret

Læs mere

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 Wildersgade 7 Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KBM 2148 København set fra Amager ca. 1587, inden

Læs mere

Dendrokronologisk og Vedanatomisk undersøgelse af træ fra udgravning i Kompagnistræde 30, København

Dendrokronologisk og Vedanatomisk undersøgelse af træ fra udgravning i Kompagnistræde 30, København # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk og Vedanatomisk undersøgelse af træ fra udgravning i Kompagnistræde 30, København af Orla Hylleberg Eriksen og Claus Malmros NNU rapport

Læs mere

Lisbjerg etape 1. Rapport over prøvegravning. dec. 04 jan. 05 FHM 4637 Lisbjerg, Lisbjerg Sogn, Vester-Lisbjerg Herred, Århus Amt (sted nr

Lisbjerg etape 1. Rapport over prøvegravning. dec. 04 jan. 05 FHM 4637 Lisbjerg, Lisbjerg Sogn, Vester-Lisbjerg Herred, Århus Amt (sted nr Lisbjerg etape 1 Rapport over prøvegravning dec. 04 jan. 05 FHM 4637 Lisbjerg, Lisbjerg Sogn, Vester-Lisbjerg Herred, Århus Amt (sted nr. 15.06.04) Areal der er prøvegravet. Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra vrag fundet øst for Beckholmen, Stockholm, Sverige

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra vrag fundet øst for Beckholmen, Stockholm, Sverige # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra vrag fundet øst for Beckholmen, Stockholm, Sverige af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 02 C 2014 NNU

Læs mere

http://hdl.handle.net/10197/3502

http://hdl.handle.net/10197/3502 Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title To skibe fra Larvik, Norge Author(s) Daly,

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibstømmer fundet på bunden af Kertinge Nor, Kerteminde, Fyns amt.

Dendrokronologisk undersøgelse af skibstømmer fundet på bunden af Kertinge Nor, Kerteminde, Fyns amt. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af skibstømmer fundet på bunden af Kertinge Nor, Kerteminde, Fyns amt. af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 16 199

Læs mere