Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D"

Transkript

1 Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D

2 Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige skoler målt i forhold til hinanden. Bedste skole får altid indeks. Hver tabel er indekseret på baggrund af kriteriet, som er beskrevet i overskriften af tabellen. I hver datacelle angives to tal: 1. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes 1-skalaen er indekskriterium, gennemsnittet af alle afgivne svar. 2. Indekstallet for den enkelte skole angiver, hvor langt skolen procentuelt ligger fra den skole, som har klaret sig bedst på spørgsmålet. Det er det nederste tal i hver celle. Hvis indekstallet fx er 9, betyder det, at der i den pågældende skole var 1% færre, der opfyldte indekskriteriet end i skolen med det bedste resultat. Procentandel/Indekstal betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Som en tommelfingerregel skal forskelle på mindre end 5-1 indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving. Det gælder altid, at jo højere indekstal en skole har opnået, jo bedre har den klaret sig. kolonnen og basen viser det gennemsnitlige resultat for Netværk E teknisk EUD grundforløb. Ligesom det kan være nyttigt at sammenligne sig med bedste praksis, kan det også være nyttigt at se, hvor en skole befinder sig i forhold til gennemsnittet. Får skolen et indekstal, der ligger over eller under gennemsnittet? Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedst eller dårligst er ikke indekserede. Netværk E Teknisk EUD grundforløb - Deltagende skoler,, Svendborg Erhvervsskole Zealand Business College, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 2 af 17

3 Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Overordnede vurderinger Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er dårligst og 1 er bedst) Base Skolen som helhed 6,8 Elevernes egen indsats i undervisningen 7,6 9 Elevernes lyst til at lære nyt 8,6 Lærernes faglige dygtighed 8, Lærernes engagement i undervisningen 7,7 Lærernes evne til at forklare tingene, så eleverne 7,6 forstår dem Undervisningen 7,5 Stemningen på skolen 7,5 Sammenholdet mellem eleverne 7,6 Hjælp, man får fra skolens kontor/elevadministration 6,4 Uddannelsens ledelse 6,5 88 Arbejdsforhold på skolen (fx. borde, stole, klasse- 6,5 lokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring 7,1 Skolens indretning og udseende 6,5 6,4 7,5 8,9 7,7 7,3 7,2 7,1 6,8 82 7,4 9 6, 7,4 6, 82 6,5 81 6, 6,9 8,4 9,3 8,5 8,1 7,8 8, 6,8 82 6,9 84 5,9 6,6 5,8 8 6,5 81 6,3 86 6,8 7,3 87 8,3 9 7,9 7,6 7,5 7,3 7,5 7,6 6,5 6,5 87 6,6 9 7,1 6,4 87 6,9 7,7 8,7 8,4 8, 8,1 7,8 8,3 8,2 6,5 6,3 85 7,3 8, 7,3 Anbefaling af uddannelsen I hvilken grad kan du anbefale uddannelsen til andre? Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er "anbefaler slet ikke" og 1 er "anbefaler fuldt ud ") Base Anbefaler uddannelsen til andre 7,4 7,1 8, 7,2 9 7,7 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 3 af 17

4 Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevernes motivation og indsats Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr 86,1 med til timerne Jeg kommer til tiden,7 Jeg overholder aftaler med lærerne,3,4 82,3,1 88,1 9,2,1,6 9 9,,3 88,8,5,4 Jeg deltager aktivt i undervisningen 88,9,1, 86,7 9,6 Lærere Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Lærerne virker godt forberedte 86,8 Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig 76,6 på min indsats Lærerne overholder aftaler,6 Lærerne giver os ansvar,2 Lærerne respekterer os 85,3 85,2 7, ,2 88,5 78,7,3 72,5 9 85,3,3 82,4 87,7 77,6,5,2 86,6 87,9 8,4,5 87,9 86,9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 4 af 17

5 Undervisning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen,5 I undervisningen arbejder vi også med at få nye 71,5 idéer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen 74,7 77, 9 68,9 8,3 79,4 72,5 75,5 85,2 71,3 75,7 85, 72,6 67,3 84 Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen 71,8 68, ,4 69,7 74,5 Andel som svarer "altid" og "ofte" Base Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag 79,7,6 87,1 77,1 88 8, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 5 af 17

6 Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Fravær Andel, som i spørgsmålet "Har du indenfor den seneste måned pjækket fra undervisningen?" svarer "nej, slet ikke" Base Nej, slet ikke pjækket 67,4 6, ,4 64, ,2 85 Ikke indekseret Nej, slet ikke % Ja, nogle få timer % Ja, 1-3 dage 71 11% Ja, 4 dage eller mere 28 4% 37 61% 17 28% 4 7% 3 5% 81% 13 13% 3 3% 3 3% % 69 18% 51 13% 2 5% 74 69% 18 17% 13 12% 2 2% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 6 af 17

7 Fastholdelse og frafald Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Skolen interesserer sig for, om jeg fuldfører min uddannelse 85,8 85,2 85,3 86,4 84,1 Andel som i spørgsmålet "Har du inden for de seneste 3 måneder seriøst overvejet at droppe ud af uddannelsen?" svarer "nej" Base Nej, har ikke overvejet at droppe ud af uddannelsen 82,2 8,3 88,2 81,4 8,4 Hvad var den vigtigste årsag til, at du overvejede at droppe ud? Ikke indekseret Forhold som skyldes uddannelsen 38 32% Forhold som skyldes skolen 24 2% Personlige årsager 56 47% 6 5% 1 8% 5 42% 4 33% 2 17% 6 5% 22 3% 18 25% 33 45% 6 29% 3 14% 12 57% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 7 af 17

8 Krav i uddannelsen Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Hvordan oplever du kravene i uddannelsen? Andel som svarer "tilpas" Base Tilpas krav 84,4 73,8 74, ,8 84, Ikke indekseret For store 44 7% Tilpas % For små 59 9% 4 7% 45 74% 12 2% 17 17% 76 75% 9 9% 13 3% 348 % 31 8% 1 9% 84% 7 7% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 8 af 17

9 Socialt miljø Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg er glad for at gå på skolen,2 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt 84,2 tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg på skolen,2 Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen,6,4,6 78,7 85,8,2 8,4 88,2,2,8 84, 9,3,8,3 88,7,5 9,6 Mobning Andel som svarer "nej, aldrig" Base Er du blevet mobbet af en eller flere elever på 86,6 skolen? Har du været med til at mobbe andre elever? 87,8 Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere? 86,7 88,9,3,3,3,3 85,3 88,2 88,2,2 86,4 86,9 85,9 86,4 9,5 87,6 9,4,4 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 9 af 17

10 Information Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne 88,4 68,5 72,5 85, 7, 71,2 84,3 58, ,,5 7,1 75,7 9,4 71,4 64,8 86 It Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr Lærerne er gode til at bruge computer og teknologi i undervisningen Lærerne er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og internettet i undervisningen 86,1 81,6,1 84, 9,,8 86,4,2 79,2 71, , 84 82,8 87,7 84,8 84,9,2 81, ,8 84,3, Ikke indekseret Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater, når jeg er i skole Helt enig 16% Delvis enig % Delvis uenig % Helt uenig % % 13 22% 25 42% 7 7% 11 11% 25 25% 58 57% 73 19% 13 27% 8 21% % 11 11% 28 28% 29 29% 33 33% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 1 af 17

11 Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb It Hvor tit bruger du computeren til... Ikke indekseret... at tage noter i undervisningen? Altid 54 8% Ofte 131 2% Sjældent 1 3% Aldrig % 7 12% 8 13% 15 25% 3 5% % 17 17% 57 56% 21 5% 24% % % 11 11% 17 17% 37 36% 38 37%... underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Altid 59 9% Ofte 1 3% Sjældent % Aldrig % % 19 32% 18 31% 3 3% 14 14% 33 32% 52 51% 39 1% % 14 36% 71 18% 8 8% 35 34% 39 38% 21 2%... at finde informationer til opgaver? Altid 1 31% Ofte % Sjældent Aldrig 38 6% 19 32% 25 42% 9 6 1% 29 29% 44 44% 16 16% 12 12% 13 27% 23 53% 63 16% 17 4% 47 46% 41 4% 12 12% 3 3% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 11 af 17

12 Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb It Hvor tit bruger du computeren til... Ikke indekseret... individuelt arbejde? Altid % Ofte % Sjældent 12 16% Aldrig 41 6% 2 34% 28 48% 7 12% 3 5% 21 21% 45 44% 22 22% 14 14% 9 23% % % 42 41% 42 41% 16 16% 3 3%... gruppearbejde? Altid % Ofte % Sjældent % Aldrig 63 1% 16 27% 19 32% 17 29% 7 12% 39 38% 39 38% % 72 19% % 11 29% 45 12% 37 36% 37 36% 27 26% 2 2% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 12 af 17

13 Fysisk miljø Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Andel som svarer "i orden" Base Pladsforhold 46,8 65 Stole og borde 36,2 7 Udstyr (tavle, OH, projekter, m.m.) 6, 8 Lysforhold 69,3 81 Indeklima generelt 51,5 82 Støj 55,3 9 71,7 31, , 87 71,2 58,3 46, , , , ,5 6 35, ,5,,,,,, 49, 68 51,9 75, 85,6 63,1 61,2 It-arbejdspladser 64,4 9 Værksteder og faglokaler 65,5 84 Områder til gruppearbejde 56,3 82 Oprydning 6, 84 Rengøring 6,5 8 65, 7, 56,9 51, , , 8 49, , , ,5 68,,,,, 71,2 78,4 68,3 71,2 75,7 Æstetisk miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Undervisningslokalerne er indrettet så de virker 57,9 inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 51,9 Der er mange hyggekroge på skolen 41, , 72 49, ,7 84 6,8 48, , 43,,, 62,5 56,7 55,8 Skolen er flot udsmykket 42,4 43,1 38,6 85, 45,6 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 13 af 17

14 Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Arbejdsmiljø på uddannelsen Arbejder du under din uddannelse med maskiner og/eller apparater, køretøjer eller farlige kemiske stoffer? Ikke indekseret Nej, ingen af disse 128 5% Ja, arbejder med maskiner og/eller apparater 9 35% Ja, arbejder med køretøjer 17 7% Ja, arbejder med farlige kemiske processer (f.eks. med stoffer, der er mærket med orange faremærkat) 49 19% 26 44% 33 56% % 1 2% 5 53% 13 14% % 33 35% % % % % 52 5% 44 43% 17 17% 15 Arbejdsmiljø på uddannelsen - maskiner Andel som svarer "ja" Base Har du fået instruktion i de maskiner eller apparater, du,1 arbejder med? Har du adgang til brugsanvisning? 56,3 Er alle maskiner godt vedligeholdte? 76,7 87 9,9 56,3 63, ,9 79 5, 86 75, 85,,,,7 58,1 87,8 Andel som svarer "nej" Base Findes der bevægelige dele, der ikke er beskyttet med 73,6 afskærmning? Findes der maskiner, der ikke har nødstop? 77, Findes der støj som gør, at to personer på ca. 1 meters afstand ikke kan tale sammen uden at hæve stemmen? Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner for maskiner eller apparater? 55, , , 81,3 45, , , , ,,3,,,, 76,7 76,7 58, , Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 14 af 17

15 Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Arbejdsmiljø på uddannelsen - Køretøjer Andel som svarer "ja" Base Findes der udsugning på alle relevante værksteder? 88,2 Findes der udsugning på hver enkelt arbejdsplads på 88,2 værksteder m.v.? Findes der hjælpemidler til brug ved løft over 11 kg? 81,3 Har du fået instruktion/vejledning i brugen af hjælpemidler til løft? Har du fået instruktion i sikkerheds- og sundhedsforhold omkring køretøjer? 64,7 82,4,,,,,,,,,,,,,,, 88,2 88,2 81,3 64,7 82,4 Andel som svarer "nej" Base Er der risiko for, at personer bliver påkørt eller klemt af 81,3 køretøjer? Er der uorden i værktøj, materialer og affald m.v.? 64,7 Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/brugsanvisninger for køretøjer? 43,8,,,,,,,,, 81,3 64,7 43,8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 15 af 17

16 Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Arbejdsmiljø på uddannelsen - Kemiske processer Andel som svarer "ja" Base Har du fået instruktion i håndtering af de stoffer, du arbejder med? Har du adgang til brugsanvisninger og produktblade for alle produkter? Er du orienteret om betydningen af de orange faremærker? Findes der udsugning i de lokaler, hvor I arbejder med kemikalier m.v.? Findes der udsugning på hver enkelt arbejdsplads, hvor du arbejder med kemikalier m.v.?,9, ,5 73,9 75,5 76,,,,,,9 75,8 76 6,6 61, 69,7 7,,,,,,,,,3 86,7 87 Andel som svarer "nej" Base Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/brugsanvisninger for kemikalier m.v.? 54,2 54, 48,5 48, 64,3 64 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 16 af 17

17 Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Køn Kvinde % Mand 44 66% 3 48% 32 52% 87% 13 13% 8 2% 314 8% 26 24% 81 76% Alder Base Alder 2,55 23,37 19,24 2,33 2, Selvoplevet dygtighed Jeg er en af de bedste 17 26% 18 29% 36 36% 21% 33 31% Der er nogle få, der er bedre end mig % Der er mange, der er bedre end mig % 34 55% 1 16% 54 53% 11 11% % 82 21% 58 54% 16 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 17 af 17

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport EUC Nord HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

Resultat elevtrivsel Grundforløb alle december 2013 Frekvensanalyse (102 besvarelser svarende til 74 %)

Resultat elevtrivsel Grundforløb alle december 2013 Frekvensanalyse (102 besvarelser svarende til 74 %) Resultat elevtrivsel Grundforløb alle december 2013 Frekvensanalyse (102 besvarelser svarende til 74 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 33 28 19 19 28 17 23 23 34

Læs mere

Aalborg Handelsskole Strandvejen HG

Aalborg Handelsskole Strandvejen HG Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Strandvejen HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Langagervej HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Langagervej HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Langagervej HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H JMF2-11 februar 2012 Frekvensanalyse (9 besvarelser svarende til 45 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H JMF2-11 februar 2012 Frekvensanalyse (9 besvarelser svarende til 45 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H JMF2-11 februar 2012 Frekvensanalyse (9 besvarelser svarende til 45 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20.00 19.00 19.00 25.00 20.00

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landbrugsuddannelsen alle 2012 Frekvensanalyse (46 besvarelser svarende til 66,7 %)

Resultat elevtrivsel Landbrugsuddannelsen alle 2012 Frekvensanalyse (46 besvarelser svarende til 66,7 %) Resultat elevtrivsel Landbrugsuddannelsen alle 2012 Frekvensanalyse (46 besvarelser svarende til 66,7 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 19 19 25 20 19 20 20 20

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Grundforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den enkelte uddannelsesinstitution kan selv bestemme, hvorvidt man ønsker

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Langagervej. HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Langagervej. HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Langagervej HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsskole, Langagervej - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole HG

Svendborg Erhvervsskole HG Benchmarkingrapport Svendborg Erhvervsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Svendborg Erhvervsskole - HG elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER ROSBORG GYMNASIUM & HF HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-2 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D Læsevejledning Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser 21 216 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER ROSBORG GYMNASIUM & HF STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-216 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-217 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF STX

Rosborg Gymnasium & HF STX Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Langagervej HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Langagervej HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Langagervej HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Aalborg Handelsskole Strandvejen HG

Aalborg Handelsskole Strandvejen HG Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Strandvejen HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk HG

Uddannelsesbenchmark.dk HG Benchmarkingrapport Uddannelsesbenchmark.dk HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 EUC NORD HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S EUC Nord Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse Uddannelsesbenchmark.dk, HG Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER CAMPUS VEJLE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 15-16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelser 15-16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-21 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Svendborg Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelser 21 21 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb reduceret udgave Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb. ASPEKT R&D A/S 25-08-20 Obligatorisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 VEJEN BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Campus Vejle HHX 1. årgang

Campus Vejle HHX 1. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 2-26 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelser 2 26 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 IBC EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 5 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC EUD Elevtrivselsundersøgelse 5 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever.

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Side 1 12 er centralt stillet spørgsmål, hvis svar bliver sammenlignet med svar fra 26 andre tekniske skoler. Side 13 50 er Hotel- og Restaurantskolens

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 IBC AFDELINGER EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC afdelinger EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

EUC Nord HTX afdelinger

EUC Nord HTX afdelinger Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2012 EUC Nord HTX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HTX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2012 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Benchmarkingrapport Erhvervsgymnasiet Grindsted og Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Erhvervsgymnasiet Grindsted - og Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 15 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsskolen København Nord EUD Elevtrivselsundersøgelse 15 - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 TRADIUM HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole.

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Uddannelse I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes - skalaen

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Benchmarkingrapport Svendborg HandelsGymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg HandelsGymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 TØNDER HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Tønder Handelsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Benchmarkingrapport Rybners Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rybners Gymnasium, STX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Vestfyn EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 6 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

VEJEN BUSINESS COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D

VEJEN BUSINESS COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D VEJEN BUSINESS COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSMÅLING BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (123 besvarelser ud af 1529 mulige) Elevtrivsel 1 Tradium Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD)

Læs mere

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 HANDELSGYMNASIET VESTFYN ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere