Analyse af det akutte og ambulante område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af det akutte og ambulante område"

Transkript

1 Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, Kirsten Ravn Christiansen,

2 Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold og resultater Foreløbig konklusion og anbefaling Spørgsmål

3 Baggrund og status MedCom Hjemmepleje-sygehusgruppe italesat problem om manglende beskedbaseret kommunikation ved akutte og ambulante patientforløb mellem kommuner og sygehuse. Før evt. løsninger iværksættes Området analyses som del af MedCom10 programmet Analysens områder: 1. Akut ambulant området /akut området (patientforløb i akutmodtagelse, hvor patienten ikke er registreret som indlagt) 2. Ambulant området (planlagte ambulante kontakter/besøg, hvor patienten ikke er registreret som indlagt i sygehusregi) Aktuel status Analyserapport i kladdeformat- pt. til kommentering i arbejdsgruppen Møde i analysegruppe 1. februar 2017 Endelig rapport forventes medio februar 2017

4 Analysens indhold Udover indsamling af baggrundsmateriale om området 3 undersøgelsesspor Undersøgelsesspor 1: Sundhedsaftaler på områderne i de 5 regioner. Undersøgelsesspor 2: Undersøgelse af teknisk administrative arbejdsgange Undersøgelsesspor 3: Klinisk undersøgelse af personalets behov og muligheder, for elektronisk kommunikation Den regionale psykiatri indgår i analysen ligestilling af psykiatri og somatik. Der er gennemført 6 spørgeskemaundersøgelser- modtaget besvarelser

5 Kontekst Stort volumen Andel akutte ambulante kontakter sv. til indlæggelser Totalt er der over 10 gange så mange ambulante kontakter, som indlæggelser (Kilde: rapport fra DR, SST og SUM, De Danske Akutmodtagelser Status 2016) Ved indlæggelse og udskrivning (registrering af indlagt i sygehusregi) Hjemmepleje-sygehus meddelelser mellem sygehus og kommune Ved akutte eller ambulante forløb (registrering af akut ambulant eller ambulant i sygehusregi) der er ikke udviklet specifikke MedCom standarder det er forskelligt, om hjemmepleje-sygehus meddelelserne er tilgængelige for personalet ved akutte ophold og ambulante behandlinger Analysen sætter fokus på behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation og afklarer herunder, om de nuværende hjemmepleje-sygehus meddelelser er anvendelige.

6 Undersøgelsesspor 1: Sundhedsaftaler på områderne

7 Akutte forløb Navn på aftale Dato for idriftsættelse Meddelelsestyper Hjemmeplejesygehusmeddelelser anvendes på området Kan kommunen initiere en korrespondance? Fast overskrift til korrespondancen Tidsfrister

8 Ambulante forløb Navn på aftale Dato for idriftsættelse Meddelelsestyper Hjemmeplejesygehusmeddelelser anvendes på området Kan kommunen initiere en korrespondance? Fast overskrift til korrespondancen Tidsfrister

9 Sundhedsaftaler fælles træk Udgangspunktet er enten en rammebeskrivelse for brug af korrespondancemeddelelsen eller en rammebeskrivelse for kommunikation ved ambulante forløb. Få aftaler beskriver elektronisk kommunikation i samarbejdet, når patienten opholder sig i en akutmodtagelsesafdeling, ude at være indlagt Korrespondancemeddelelsen er gennemgående den meddelelsestype, som anvendes på ambulant og akut ambulant området. Telefonisk kontakt skal altid ske i tilfælde, som kræver umiddelbar handling. Kommunen skal de fleste steder følge op med telefonisk kontakt, hvis de initierer kommunikationen med sygehuset. Mht. tidsfrister for anvendelse af MedCom meddelelser, er det kun Region Syddanmark som har aftale om anvendelse ud over dagvagt og hverdage. I 3 af de 5 regioner træder aftaler først i drift primo Region Syddanmark -eneste region haft aftale i drift på det akutte og ambulante område før nuværende sundhedsaftaleperiode.

10 Undersøgelsesspor 2: Teknisk administrative arbejdsgange

11 Omfang Registreringspraksis m.m. i akutmodtagelse forløb Spørgeskema sendt ud til akutmodtagelser via de regionale repræsentanter Anvendelige besvarelser: 76 Manuelle arbejdsgange m.m. ved afsendelse og modtagelse af korrespondancemeddelelser i ambulatorier og kommuner Spørgeskema sendt ud til ambulatorier via de regionale repræsentanter og sendt ud til de 6 kommuner i arbejdsgruppen ( repræsenterer de forskellige EOJ-systemer) Anvendelige besvarelser: 140 Fordeling af besvarelser Sygehus Kommune Total Akut Ambulant Total Psykiatri besvarelser: 31 ud af i alt 216 = ca. 1/7-del

12 Hvem deltog - akutmodtagelser? Akutmodtagelser

13 Hvem deltog ambulatorier og kommuner? Ambulatorier Kommuner

14 Teknisk administrative arbejdsgange - akutmodtagelser I akutmodtagelserne anvendes flere registreringstyper Registreringstyper pr. region Akut ambulant X X X X X Ambulant X X X X Indlagt X X X X X Andet (fx skadestuekontakttype) X X X Akut ambulant anvendes oftest Årsager til flere registreringer Region Syddanmark patientens tilstand forværres eller forbedres Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland manglende kommunikation med kommunen hvis patienten registreres som akut ambulant Region Hovedstade n Tidsintervallet for ophold i akutmodtagelse uden indlæggelse varierer (fra minutter til timer max. 72 timer)

15 Teknisk administrativ undersøgelse ambulatorier og kommuner Afsendelse og modtagelse af korrespondancemeddelelser Modtagelse i ambulatorier og kommuner Der er faste procedurer for, hvordan man finder indkomne korrespondancemeddelelser (for størstedelen) Afsendelse - Ambulatorier Der er etableret faste arbejdsgange ved opstart og afsendelse fra ambulatorie til kommune (for størstedelen) Afsendelse - Kommuner Uenighed om man kan opstarte og afsende til ambulatoriet

16 Undersøgelsesspor 3: Behov og muligheder for elektronisk kommunikation

17 Omfang akutte forløb Sygehuses behov og muligheder Spørgeskema sendt ud til akutmodtagelser via de regionale repræsentanter Anvendelige besvarelser: 143 Kommuners behov og muligheder Spørgeskema sendt ud til de 6 kommuner i arbejdsgruppen (repræsenterer de forskellige EOJ-systemer), samt yderligere kommuner i hjemmeplejesygehus-gruppen og KKR-digitaliseringsnetværket Anvendelige besvarelser: 212 Fordeling af besvarelser Sygehus akut Kommune akut Total Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Total Psykiatri besvarelser: 26 ud af i alt 355

18 Omfang ambulante forløb Sygehuses behov og muligheder Spørgeskema sendt ud til ambulatorier via de regionale repræsentanter Anvendelige besvarelser: 639 Kommuners behov og muligheder Spørgeskema sendt ud til de 6 kommuner i arbejdsgruppen (repræsenterer de forskellige EOJ-systemer), samt yderligere kommuner i hjemmeplejesygehus-gruppen og KKR-digitaliseringsnetværket Anvendelige besvarelser: 153 Fordeling af besvarelser Sygehus ambulant Kommune ambulant Total Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Total Psykiatri besvarelser: 234 ud af i alt 792 = lidt over 1/3-del

19 Hvem deltog akutte forløb?

20 Hvem deltog ambulante forløb?

21 Akutte forløb: behov og muligheder Psykiatrien oplever lidt færre forløb med behov for at kommunikere TIL kommunen end den samlede besvarelse, men oftere behov for oplysninger FRA kommunen end i den samlede undersøgelse. Psykiatrien vurderer 42% for ringe muligheder dog er der også 42% som har valgt ved ikke.

22 Ambulante forløb: behov og muligheder Psykiatrien oplever tilsvarende forløb med behov for at kommunikere TIL kommunen, men oftere behov for oplysninger FRA kommunen end i den samlede undersøgelse. I Psykiatrien vurderer 42% at mulighederne er passende, Mens 38 % angiver mulighederne for ringe. Det er 5 procent højere end den samlede undersøgelse for regioner.

23 Patientoplysninger som vurderes som vigtige at sende og modtage Top 5 hvad vil sygehuse gerne sende til kommuner? Klinikere på sygehuse svarer: 1. Ændringer i behandling og pleje, fx sårpleje 2. Aktuelle sygeplejefaglige problemer, pleje og behandling 3. Årsag til aktuel kontakt 4. Behov for hjælp relateret til medicin 5. Fremtidige aftaler Top 5 hvad vil kommuner gerne sende til sygehuse? Medarbejdere i kommuner svarer: 1. Aktuelle observationer, pleje og behandling 2. Oplysninger relateret til medicin, fx tidspunkt for seneste injektion af depotmedicin 3. Funktionsevne 4. Aktuel hjælp i kommunen (ydelser) 5. Kontaktoplysninger til kommunen (Efterfulgt af pårørende, hjælpemidler/behandlingsreds kaber og oplysninger om sprog. Lavest prioriteret findes status vedr. træning) Sammenligning Der er sammenfald mellem hvad sygehuse vil sende, og hvad kommuner vil modtage Der er 2 forskelle: punkt 4 og punkt 5 (markeret med orange), dog er behov for hjælp relateret til medicin også prioriteret af medarbejdere i kommuner, blot lige udenfor top 5 Sammenligning Der er sammenfald mellem hvad kommuner vil sende, og hvad sygehuse vil modtage Der er 2 forskelle: punkt 3 og punkt 1 (markeret med orange), dog er funktionsevne også prioriteret af klinikere på sygehuse, blot lige udenfor top 5 Top 5 hvad vil kommuner gerne modtage fra sygehuset? Medarbejdere i kommuner svarer: 1. Ændringer i behandling og pleje, fx sårpleje 2. Aktuelle sygeplejefaglige problemer, pleje og behandling 3. Årsag til aktuel kontakt 4. Fremtidige aftaler 5. Oplysninger om at borgeren opholder sig på sygehuset uden at være indlagt Top 5 hvad vil sygehuse gerne modtage fra kommuner? Klinikere på sygehuse svarer: 1. Pårørende 2. Aktuel hjælp i kommunen (ydelser) 3. Oplysninger relateret til medicin 4. Aktuelle sygeplejefaglige problemer, pleje og behandling 5. Kontaktoplysninger til kommunen (Efterfulgt af funktionsevne, boligforhold og oplysninger om sprog. Lavest prioriteret er træning) Top 5 hvad vil sygehuse gerne sende til kommuner? Klinikere på sygehuse svarer: 1. Behov for hjælp relateret til medicin 2. Fremtidige aftaler 3. Aktuelle sygeplejefaglige problemer, pleje og behandling 4. Ændringer i behandling og pleje, fx sårpleje 5. Årsag til aktuel kontakt Top 5 hvad vil kommuner gerne sende til sygehuse? Medarbejdere i kommuner svarer: 1. Aktuelle observationer, pleje og behandling 2. Oplysninger relateret til medicin, fx tidspunkt for seneste injektion af depotmedicin 3. Funktionsevne 4. Kontaktoplysninger til kommunen 5. Aktuel hjælp i kommunen (ydelser) Sammenligning Sammenligning Der er sammenfald mellem hvad sygehuse vil sende, og hvad kommuner vil modtage Der er sammenfald mellem hvad kommuner vil sende, og hvad sygehuse vil modtage Top 5 hvad vil kommuner gerne modtage fra sygehuset? Medarbejdere i kommuner svarer: 1. Ændringer i behandling og pleje, fx sårpleje 2. Fremtidige aftaler 3. Aktuelle sygeplejefaglige problemer, pleje og behandling 4. Behov for hjælp relateret til medicin 5. Årsag til aktuel kontakt Top 5 hvad vil sygehuse gerne modtage fra kommuner? Klinikere på sygehuse svarer: 1. Aktuel hjælp i kommunen (ydelser) 2. Kontaktoplysninger til kommunen 3. Oplysninger relateret til medicin 4. Aktuelle sygeplejefaglige problemer, pleje og behandling 5. Oplysninger om sprog/funktionsevne (delt femteplads) Opsamling Der er sammenfald mellem hvilke sundhedsfaglige oplysninger, som sygehuse og kommuner vurderer som de vigtigste at udveksle på ambulant området. Opsamling Der er stort set sammenfald (bortset fra enkelte punkter) mellem hvilke sundhedsfaglige oplysninger, som sygehuse og kommuner vurderer som de vigtigste at udveksle på akutområdet.

24 Patientoplysninger som vurderes som vigtige at sende og modtage Der er sammenfald mellem hvilke sundhedsfaglige oplysninger, sygehuse og kommuner vurderer, som de vigtigste at udveksle på akut området og ambulant området Top 5 findes i analyserapport Overordnet set er de hyppigste: Årsag til aktuel kontakt Ændringer i behandling og pleje, fx sårpleje Aktuelle sygeplejefaglige problemer, pleje og behandling / Aktuelle observationer, behandling og pleje Behov for hjælp relateret til medicin / oplysninger relateret til medicin Aktuel hjælp i kommunen / Kontaktoplysninger til kommunen Fremtidige aftaler

25 Hvilken type meddelelser anvendes? I spørgeskemaundersøgelsen til hhv. kommuner og sygehuse indgår spørgsmål om konkret anvendelse af meddelelser på det akutte og ambulante område Jeg modtager/ sender aldrig elektroniske meddelelser Afsendelse/modtagelse af fax Afsendelse/modtagelse af mail Afsendelse/modtagelse af sikker Afsendelse af korrespondancemeddelelse Afsendelse af plejeforløbsplan + flere valgmuligheder specifikke MedCom standarder

26 Resultat - hvilken type meddelelser anvendes? Akutte forløb Andelen af svar jeg modtager aldrig (..) jeg sender aldrig elektroniske meddelelser er forholdsvist højt i alle regioner, mellem %. Andelen er lavere i Region Syddanmark end øvrige regioner. Region Syddanmark er samlet set den region, hvor både kommuner og sygehuse svarer med højest antal anvendelse af MedCom standarder. Det gælder både for modtagelse og afsendelse i begge sektorer. Korrespondancemeddelelsen er den hyppigst anvendte MedCom meddelelse i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Kommentarer tyder på usikkerhed hos både sygehus og kommune personale, i forhold til hvornår meddelelserne læses og behandles. Der angives brug af fax, og sikker i op til 29 % i de akutte forløb. Delanalysen af psykiatriområdet viser at psykiatrien står for den største del af brugen af fax, mail og sikker . Ambulante forløb Andelen af svar: jeg modtager ( ) jeg sender aldrig elektroniske meddelelser er noget lavere end på det akutte område, mellem %, og andelen er også lavere angivet i Region Syddanmark. Ligesom på det akutte område er der højest og bredest anvendelse af MedCom standarder i Region Syddanmark, for både afsendelse og modtagelse i begge sektorer. Korrespondancemeddelelser er den hyppigst anvendte MedCom meddelelse i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Brug af fax, sikker , eller mail er på det ambulante område noget højere, op til 53 %. Der er hovedsagligt psykiatrien som står for den største del af brugen af fax, og sikker .

27 Akut området: brug af telefon Akutte forløb En overvejende del fra sygehuse og kommuner bruger meget tit telefonen i deres kommunikation med hinanden Flere oplyser, at de er nødt til at bruge telefonen pga. den manglende mulighed for elektronisk kommunikation Kliniker på sygehus: Aftalerne kan være meget konkrete og der kan være et her og nu behov, hvor man som sygeplejerske bliver nødt til at sikre sig, at behovet for hjælp træder i kraft - fx at der er nogen, der låser op for patienten/borgeren eller at der er nogen, der indenfor relativt kort tid ser til patienten og får patienten hjulpet til rette i eget hjem igen. Andre anvender den som supplement eller fordi der er behov for meget hurtig opfølgning Behov for brug af telefon i den akutte psykiatri er angivet til at være sjældnere end i den ambulante psykiatri og sjældnere end i den samlede undersøgelse Medarbejder i kommune: Den elektroniske kommunikation fungerer ikke i øjeblikket, så vi bliver nødt til at ringe for at give relevante oplysninger om pleje, behandling og funktionsniveau.

28 Ambulant området: brug af telefon Ambulante forløb Sygehuse og kommuner bruger sommetider telefonen i deres kommunikation med hinanden Flere oplyser, at de er nødt til at bruge telefonen pga. den manglende mulighed for elektronisk kommunikation Andre anvender den som alternativ eller supplement Det ambulante område i psykiatrien har oftere behov for telefonisk kontakt med kommunen sammenlignet med den samlede undersøgelse (=41%, i forhold til 26 % i den samlede undersøgelse) Medarbejder i kommune: Vi er på plejecentrene nødt til at tage telefonisk kontakt, fordi vi pt. ikke har mulighed for at kommunikere elektronisk med sygehus. Kliniker på sygehus: Det er et stort problem at kommunen har besvær med at sende e- breve retur til hospitalet. Derfor er der ofte tlf kontakt.

29 Konklusion og anbefalinger

30 Konklusion Behov og muligheder for elektronisk kommunikation Analysen bekræfter overordnet et udækket behov for beskedbaseret kommunikation mellem kommuner og sygehus om fælles patienter på det akutte og ambulante område. Nuværende muligheder for anvendelse af MedCom standarder anses samlet set ikke for tilstrækkelige. Det gælder især på det akutte område. Generelt oplever kommunerne at være ringere stillet i mulighederne for elektronisk kommunikation med sygehusene, idet kommunerne de fleste steder ikke kan initiere den elektroniske kommunikation, uden at skulle ringe først. Gælder såvel akutområdet, som ambulante område. Region Syddanmark - sundhedsaftaler været i drift i længst tid på området og angivelse af elektroniske meddelelser er højest sammenlignet med øvrige regioner, ligeledes er angivelsen af at muligheder er passende større end for øvrige regioner. (både kommune og sygehus). Brug af meddelelsestyper I forhold til brug af MedCom standarder, er det overvejende korrespondancemeddelelsen som meddeleles type, som anvendes, og det sker i højere grad på det ambulante område end på det akutte område. En del af behovet for kommunikation mellem kommuner og sygehuse på det akutte område og på det ambulante område, sker i dag ved hjælp af telefon, samt fax, sikker og mail. Det er især psykiatrien som anvender fax, sikker og mail. De konkrete sundhedsfaglige oplysninger der er behov for at udveksle i akutte forløb er sammenligneligt med det faglige indhold i MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser, men praktisk anvendelse er flere steder forhindret, enten fordi patienten ikke er registreret som indlagt eller fordi det tager for lang tid at udfylde meddelelserne.

31 Anbefalinger til indsats FORELØBIG, INPUT INDSAMLES Standarder /teknik Organisation - arbejdsgange Afklaring om implementering af akut ambulante adviser ønskes Evt. parallel udvikling med LPR3 vedr. implementering af sygehusadviser på akutmodtagelser Forenklet ambulant udgave af udskrivningsrapport XDIS18 ambulant udskrivningsrapport Korrespondancemeddelelse hårdkodet overskrift og fraser til ambulant brug mellem kommune-sygehus At kommuner kan opstarte korrespondance uden at skulle ringe forud Behov for enkle og tydelige kontaktoplysninger inkl. telefon og træffetider Sikkerhed i aftaler om anvendelse

32 Spørgsmål?

analysegruppemøde 30. november 2016 kl

analysegruppemøde 30. november 2016 kl Hjemmepleje-sygehus og analysegruppemøde 30. november 2016 kl. 10.00-15.00 H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C Dagsorden 1. Velkommen og meddelelser 2. Fremtidig indberetning til det

Læs mere

Analyse af akutte og ambulante forløb Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem sygehuse og kommuner

Analyse af akutte og ambulante forløb Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem sygehuse og kommuner Analyse af akutte og ambulante forløb Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem sygehuse og kommuner 27. april 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk

Læs mere

Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017

Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017 Status Hjemmepleje-sygehus, MedCom10, juli 2017 Dette er et statusnotat om MedCom10 hjemmepleje-sygehusprojektet, som er udarbejdet juli 2017, i forbindelse med at MedCom10 hjemmepleje-sygehusprojektet

Læs mere

Analyse ambulant og akut ambulant

Analyse ambulant og akut ambulant Analyse ambulant og akut ambulant Beskedbåren kommunikation mellem kommuner og sygehuse 1. møde Analysegruppe, 31. maj 2016, MedCom Kirsten Ravn Christiansen, MedCom krc@medcom.dk Jeanette Jensen, MedCom

Læs mere

KKR-digitaliseringsmøde

KKR-digitaliseringsmøde KKR-digitaliseringsmøde Onsdag den 1. marts 2017 KL & MedCom Agenda 10.00-10.30 Kommunal udstilling af sundhedsoplysninger til borgere og pårørende via Sundhedsjournal 2.0 i regi af Sundhed.dk v. Bente

Læs mere

Analyserapport. Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation ved akut ambulante og planlagt ambulante patientforløb mellem kommuner og sygehuse

Analyserapport. Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation ved akut ambulante og planlagt ambulante patientforløb mellem kommuner og sygehuse Analyserapport Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation ved akut ambulante og planlagt ambulante patientforløb mellem kommuner og sygehuse MedCom Marts 2017 1/100 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Opfølgning analyserapport, dec. 2017

Opfølgning analyserapport, dec. 2017 Opfølgning analyserapport, dec. 2017 Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation ved akut ambulante og planlagt ambulante patientforløb mellem kommuner og sygehuse Resultater og konklusion på opfølgende

Læs mere

Kommissorium for analyse vedr. anvendelse af MedCom standarder mellem sygehus og kommune på akut ambulant området og ambulantområdet.

Kommissorium for analyse vedr. anvendelse af MedCom standarder mellem sygehus og kommune på akut ambulant området og ambulantområdet. Kommissorium for analyse vedr. anvendelse af MedCom standarder mellem sygehus og kommune på akut ambulant området og ambulantområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusmeddelelser er i perioden 2012-2015

Læs mere

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom 3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom a. Status Hjemmepleje-sygehus 1.0.3. Alle leverandører er godkendt* Status for drift Alle regioner modtager og sender nu i

Læs mere

Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M

Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Til Analysegruppen (i forbindelse med akut ambulante og ambulante forløb) Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.:

Læs mere

MEDICINHÅNDTERING. Elektroniske meddelelser i INSTRUKS Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS

MEDICINHÅNDTERING. Elektroniske meddelelser i INSTRUKS Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS MEDICINHÅNDTERING Elektroniske meddelelser i INSTRUKS Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS INDHOLDFORTEGNELSE: Elektroniske meddelelser (MedCom) i Sundhed og Omsorg - Instruks... 2 Formål:... 2 Hvem gælder

Læs mere

MEDICINHÅNDTERING. INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS Sundhed og Omsorg

MEDICINHÅNDTERING. INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS Sundhed og Omsorg MEDICINHÅNDTERING INSTRUKS Elektroniske meddelelser i Sundhed og Omsorg (Medcom) INSTRUKS 2019 Sundhed og Omsorg INDHOLDFORTEGNELSE: Elektroniske meddelelser (MedCom) i Sundhed og Omsorg - Instruks...

Læs mere

Rammeaftale. om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

Rammeaftale. om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Tillæg til sundhedsaftalen 2011-2014 om elektronisk kommunikation ved

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Meddelelses flow hjemmepleje-sygehus v. Jeanette Jensen, MedCom

Meddelelses flow hjemmepleje-sygehus v. Jeanette Jensen, MedCom 1 Meddelelses flow hjemmepleje-sygehus v. Jeanette Jensen, MedCom Indhold Ultrakort - hvad er Hjemmepleje-sygehusmeddelelserne? Baggrund for arbejdet med forsendelseslogistik Hvordan er forsendelseslogistikken

Læs mere

Hjemmeplejesygehusgruppemøde. 1. møde MedCom Maj 2018 MedCom, Forskerparken, Odense

Hjemmeplejesygehusgruppemøde. 1. møde MedCom Maj 2018 MedCom, Forskerparken, Odense Hjemmeplejesygehusgruppemøde 1. møde MedCom11 9. Maj 2018 MedCom, Forskerparken, Odense 2 Dagsorden Kl. 10.00-11.00 Velkommen, præsentation og meddelelser Kl. 11.00-11.10 Pause Kl. 11.10-12.15: Opfølgning

Læs mere

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder.

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder. Projekt 1 Analyse af udbredelse af MedCom standarder (7.2.1.f) Målet med analyseprojektet er at skabe et overblik over anvendelsesgraden af MedCom-standarder samt at komme med input til en mulig udbredelse

Læs mere

MedCom leverandørmøde Kommune-sygehus

MedCom leverandørmøde Kommune-sygehus MedCom leverandørmøde Kommune-sygehus Onsdag den 14. januar 2015 MedCom Forskerparken 10, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkommen og meddelelser (kort opfølgning fra sidst) 2. Aftalen

Læs mere

Definitioner. Målgruppe. Formål. Mål PROCEDURE

Definitioner. Målgruppe. Formål. Mål PROCEDURE BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: EBD Erik Brandt / Careteamet & SBR Sanne Borris / Visitationen Godkendt i Topledergruppen: Ansvarlig: Revideret: jan. 2014 Revideres senest: Procedure vedrørende:

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Jammerbugt Kommune Hjemmepleje og Plejecentre Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Dokumenttype: Instruks Dokumentansvarlig: VIP-Gruppen Version: 1.0 Gældende fra: 01.07.2016 Revideres senest: 01.07.2019

Læs mere

Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen

Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen Grundaftale om brug af Korrespondancemeddelelsen i Region Hovedstaden Underaftale om brug af Korrespondancemeddelelsen mellem kommuner og hospitaler om ambulante

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder,

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, 1.0.3. Dette notat beskriver kort baggrund for versionsopdateringen af hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3. /opdateret 17. december 2015.

Læs mere

Statusmøde Hjemmepleje-sygehusgruppe 27. april 2015

Statusmøde Hjemmepleje-sygehusgruppe 27. april 2015 Statusmøde Hjemmepleje-sygehusgruppe 27. april 2015 MedCom, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagsorden statusmøde 1. Velkommen og meddelelser, herunder status vedr. beslutning om version 1.0.3. ( præsentation

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk MedCom8 (2012-2013) 1. Kronikerunderstøttelse 1.1. Fælles Kroniker Data 1.2. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Kommunikationsaftale

Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Kommunikationsaftale

Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen.

Læs mere

MedCom Fælles hjemmepleje-sygehus & leverandørmøde. DGI byen 23. oktober 2013 Jeanette Jensen

MedCom Fælles hjemmepleje-sygehus & leverandørmøde. DGI byen 23. oktober 2013 Jeanette Jensen MedCom Fælles hjemmepleje-sygehus & leverandørmøde DGI byen 23. oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Program før frokost 1. Velkomst og meddelelser ca. kl.9.30-10.30 Kort pause 10.30.-10.45 2. Fremtidige

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Erfaringsopsamling i forbindelse med pilot afprøvning af elektronisk kommunikation ved ambulatoriebesøg

Erfaringsopsamling i forbindelse med pilot afprøvning af elektronisk kommunikation ved ambulatoriebesøg Notat Erfaringsopsamling i forbindelse med pilot afprøvning af elektronisk kommunikation ved ambulatoriebesøg Efter implementeringen af elektronisk kommunikation for de lange forløb, er der kommet et stigende

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015

KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015 KKR digitaliseringsnetværksmøde den 11. marts 2015 1. Status for hjemmepleje-sygehusstandarder, version 1.0.3 2. Status vedr. beslutning om medicinoplysninger i indlæggelses og udskrivningsrapport i forhold

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

kommunens forebyggelsestilbud

kommunens forebyggelsestilbud 29-09-2017 Henvisning til kommunens forebyggelsestilbud Rapport omkring spørgeskemaundersøgelse gennemført i juni 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Metode... 3 3.1 Praktiserende læger...

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

E-kommunikation i forbindelse med indlæggelse og udskrivninger på psykiatriområdet

E-kommunikation i forbindelse med indlæggelse og udskrivninger på psykiatriområdet Sundhedsinformatik i et analyseperspektiv E-kommunikation i forbindelse med indlæggelse og udskrivninger på psykiatriområdet 1.års masterprojekt Ulla Skotte Frostholm & Pia Wisbøl Problemformulering Hvilke

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 22. juni 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 22. juni 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 22. juni 2015 MedCom, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagsorden 1. Velkomst og meddelelser, herunder overordnet status og tidsplan for version 1.0.3. 2. Status for udfasning

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hotel Knudsens Gaard, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagens møde Formål med mødet fortsættelse af mødet 30.10: Hjemmepleje-sygehusgruppens faglige anbefalinger

Læs mere

Piloten har løbet fra primo oktober 2013 frem til medio januar 2014, hvor der blev lavet en erfaringsopsamling.

Piloten har løbet fra primo oktober 2013 frem til medio januar 2014, hvor der blev lavet en erfaringsopsamling. Notat Erfaringsopsamling i forbindelse med pilot afprøvning af elektronisk kommunikation ved ambulatoriebesøg Efter implementeringen af elektronisk kommunikation for de lange forløb, er der kommet et stigende

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Hjemmepleje-sygehus & MedCom standarder i psykiatrien

Hjemmepleje-sygehus & MedCom standarder i psykiatrien MedCom Danish Centre for Health Telematics Hjemmepleje-sygehus & MedCom standarder i psykiatrien Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Hjemmepleje-sygehus Indhold Præsentation af hjemmepleje-sygehus projekt og

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Indlæggelsesrapport XDIS6 Plejeforløbsplan XDIS Melding om færdigbehandling XDIS 9 Udskrivningsrapport XDIS 8 Negativ kvittering Negativ vans kvittering

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen National hjemmepleje sygehusgruppe møde CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen Praktiske oplysninger WiFi: DGI Konf Kode: Gu3st@Konf Frokost på Østerbro

Læs mere

Referat fra 19. møde i Hjemmepleje-sygehus gruppen

Referat fra 19. møde i Hjemmepleje-sygehus gruppen Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.: 2091 7835 / 5177 9050 krc@medcom.dk / jej@medcom.dk www.medcom.dk Dato 02.05.17 Vor ref. KRC Referat fra 19. møde i Hjemmepleje-sygehus gruppen

Læs mere

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom 1. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk Elektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Psykiatri og MedCom standarder

Psykiatri og MedCom standarder Psykiatri og MedCom standarder MedCom: http://www.medcom.dk/wm112506 Koordineringsgruppemøde d. 4. december 2014 v/jeanette Jensen & Lone Høiberg jej@medcom.dk lho@medcom.dk Psykiatri er på den politiske

Læs mere

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Formål...2 3 Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning...3 4 Kommunikation ved fødsler...5 4.1 Ukomplicerede fødselsforløb...5

Læs mere

Kommunikation med kommunerne

Kommunikation med kommunerne Kommunikation med kommunerne Gensidig info mellem datakonsulenter og MedCom Torsdag d. 24. november 2016 Lone Høiberg, LHO@medcom.dk Henvisning til kommunal forebyggelse Agenda 1) Nye anbefalinger fra

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige indhold defineret af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. videreudvikling af miniplejeforløbsplan

Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. videreudvikling af miniplejeforløbsplan Dato: 27.06.13 Vor ref.: IBS Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. videreudvikling af miniplejeforløbsplan og besvar plejeforløbsplan Dato: Tirsdag den 25. juni 2013 Sted: Deltagere: MedCom Kerstin Mariegaard,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Kommunikation på Psykiatriområdet

Kommunikation på Psykiatriområdet Kommunikation på Psykiatriområdet Sundhedsaftale Kommunikation mellem psykiatrien og kommunerne er aftalt i sundhedsaftalen. Overordnet set samme aftale for somatik og psykiatri Sundhedsaftalen bygger

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

Velkommen MedCom leverandørmøde Kommune-sygehus

Velkommen MedCom leverandørmøde Kommune-sygehus Velkommen MedCom leverandørmøde Kommune-sygehus Torsdag den 26. juni 2014 H.C. Andersens hotel Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, siden sidst og meddelelser 2. Udbredelse

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Hvilke konkrete resultater er opnået i 2012 herunder status på målopfyldelse belyst ved de fastsatte faglige indikatorer for indsatsområdet Faglig følgegruppe

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

De godkendte initiativer vil blive indarbejdet i en samlet revideret handlingsplan for understøttelse af Sundhedsaftalen

De godkendte initiativer vil blive indarbejdet i en samlet revideret handlingsplan for understøttelse af Sundhedsaftalen Notat Nye initiativer på handlingsplan for it-understøttelsen af Sundhedsaftalen 2010 2014 Indledning Den eksisterende handlingsplan for it-understøttelsen af Sundhedsaftalen 2010 2014 rummer en række

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Sådan læser du guiden

Sådan læser du guiden Indholdsfortegnelse: Sådan læser du guiden...1 Forord...2 Koordinering til 2. generation af sundhedsaftaler...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Historien bag MedComs kommunikationsstandard

Læs mere

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Kommunikation mellem hospitaler og Indlæggelses- og udskrivningsadvis. Ofte omtalt som automatiske beskeder, men

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune

Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune MedCom10 temadag, mandag den. 14. marts 2016 Kirsten Ravn Christiansen, Konsulent krc@medcom.dk Jeanette Jensen, Konsulent jej@medcom.dk Digitalt samarbejde

Læs mere

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne.

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 1 Stratificeringen bør gentages med jævne mellemrum, idet patientens tilstand kan udvikle sig både positivt og negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 0-1 eksaserbationer pr år 2 En

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 1 Indhold i løsningen... 1 Kobling af meddelelser i samme forløb... 1 Teknisk anvendelse i EPJ/PAS og EOJ

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere