Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument"

Transkript

1 Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage en søgning Erstatte tekst, bestemt formatering og specielle elementer Gå til en side, et bogmærke, en fodnote, en tabel, en kommentar, et grafikelement eller andre steder Gå tilbage til en side, et bogmærke, en fodnote, en tabel, en kommentar, et grafikelement eller andre steder Gennemse et dokument Annullere en handling Fortryde en handling Annullere Fortryd eller gentage en handling Taster til formatering af tegn Ændre skrifttypen Ændre skriftstørrelsen Forøge skriftstørrelsen Formindske skriftstørrelsen Forøge skriftstørrelsen med 1 punkt Formindske skriftstørrelsen med 1 punkt Ændre tegnformateringen (kommandoen Skrifttype i menuen Formater) Udskifte store bogstaver med små eller omvendt Formatere bogstaver som store bogstaver Anvende og fjerne fed formatering Anvende og fjerne understregning Understrege ord, men ikke mellemrum Formatere tekst med dobbelt understregning : CTRL+N CTRL+O CTRL+W ALT+CTRL+S CTRL+S ALT+F4 CTRL+B ALT+CTRL+Y CTRL+H CTRL+G ALT+CTRL+Z ALT+CTRL+HOME CTRL+Z CTRL+Y CTRL+SKIFT+S CTRL+SKIFT+P CTRL+SKIFT+X CTRL+SKIFT+Y CTRL+8 CTRL+7 CTRL+D SKIFT+F3 CTRL+SKIFT+A CTRL+F CTRL+U CTRL+SKIFT+W CTRL+SKIFT+D

2 Anvende eller fjerne skjult tekst Anvende eller fjerne kursivering Formatere bogstaver som kapitæler CTRL+SKIFT+H CTRL+K CTRL+SKIFT+l Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling) CTRL+LIGHEDSTEGN Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling) Fjerne manuel tegnformatering Anvende skrifttypen Symbol på den markerede tekst Vise tegn, som ikke udskrives Gennemgå tekstformatering Kopiere formater Indsætte formater CTRL+PLUSTEGN CTRL+MELLEMRUM CTRL+SKIFT+Q CTRL+( SKIFT+F I (og derefter klikke på teksten med den formatering, du vil gennemgå) CTRL+SKIFT+C CTRL+SKIFT+V Taster til formatering af afsnit indstille linjeafstanden Til enkelt linjeafstand Til dobbelt linjeafstand Til halvanden linjeafstand For at tilføje eller fjerne én linjes afstand foran et afsnit Centrere et afsnit Justere et afsnit Venstrejustere et afsnit Højrejustere et afsnit Indrykke et afsnit fra venstre Fjerne afsnitsindrykning fra venstre Oprette en hængende indrykning Formindske en hængende indrykning Fjerne afsnitsformatering Anvende en typografi Starte Autoformat Anvende typografien Normal Anvende typografien Overskrift I Anvende typografien Overskrift 2 Anvende typografien Overskrift 3 Anvende typografien for punktopstillinger CTRL+1 CTRL+2 CTRL+5 CTRL+0 (nul) CTRL+E CTRL+J CTRL+L CTRL+R CTRL+M CTRL+SKIFT+M CTRL+T CTRL+SKIFT+T CTRL+Q CTRL+SKIFT+S ALT+CTRL+K CTRL+SKIFT+N ALT+1 ALT+2 ALT+3 CTRL+SKIFT+L Taster til at slette tekst og grafik

3 Slette ét tegn til venstre Slette ét ord til venstre Slette ét tegn til højre Slette ét ord til højre Klippe markeret tekst til Udklipsholder Fortryde den seneste handling Klippe til Samling Kopiere og flytte tekst og grafik Kopiere tekst eller grafik Flytte tekst eller grafik Oprette autotekst Indsætte indholdet af Udklipsholder Indsætte indholdet af Samling Indsætte specialtegn indsætte Et felt Et autotekstelement Et linjeskift Et sideskift Et spalteskift En blød bindestreg En hård bindestreg Et hårdt mellemrum Copyright-symbolet Et registreret varemærke-symbol Et varemærkesymbol En ellipse TILBAGE CTRL+TILBAGE DEL CTRL+DEL CTRL+X CTRL+Z CTRL+F3 CTRL+C F2 (og derefter flytte indsætningspunktet og trykke på ENTER) ALT+F3 CTRL+V CTRL+SKIFT+F3 CTRL+F9 ENTER (når du har skrevet de første par tegn af navnet på autotekstelementet, og skærmtippet vises) SKIFT+ENTER CTRL+ENTER CTRL+SKIFT+ENTER CTRL+BINDESTREG CTRL+SKIFT+BINDESTREG CTRL+SKIFT+MELLEMRUM ALT+CTRL+C ALT+CTRL+R ALT+CTRL+T ALT+CTRL+punktum Markere tekst og grafik (Marker tekst ved at holde SKIFT nede og trykke på den tast, der flytter indsætningspunktet). udvide det markerede

4 Et tegn til højre Et tegn til venstre Til slutningen af et ord Til begyndelsen af et ord Til slutningen af en linje Til begyndelsen af en linje En linje ned En linje op Til slutningen af et afsnit Til begyndelsen af et afsnit Et skærmbillede ned Et skærmbillede op Til slutningen af et vindue Til begyndelsen af et dokument Til hele dokumentet Til en lodret tekstblok Ophæve markering Til et bestemt sted i dokumentet SKIFT+HØJRE PIL SKIFT+VENSTRE PIL CTRL+SKIFT+HØJRE PIL CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL SKIFT+END SKIFT+HOME SKIFT+PIL NED SKIFT+PIL OP CTRL+SKIFT+PIL NED CTRL+SKIFT+PIL OP SKIFT+PGDN SKIFT+PGUP ALT+CTRL+PGDN CTRL+SKIFT+HOME CTRL+A CTRL+SKIFT+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på for at ophæve markeringstilstanden. F8+piltaster. Tryk på for at ophæve markeringstilstanden Tip! Hvis du kender den tastekombination, der skal anvendes for at flytte indsætningspunktet, kan du markere teksten ved hjælp af denne taste-kombination, samtidig med at du holder SKIFT nede. CTRL+HØJRE PIL flytter f.eks. indsætningspunktet til det næste ord, og CTRL+SKIFT+ HØJRE PIL markerer teksten fra indsætningspunktet til begyndelsen af det næste ord. Markere tekst og grafik i en tabel Markere indholdet af den næste celle Markere indholdet af den forrige celle Udvide det markerede til de tilgrænsende celler Markere en kolonne Udvide det markerede område (eller blokken) Formindske det markerede område TAB SKIFT+TAB Holde SKIFT nede og trykke gentagne gange på en piletast Klik i den øverste eller nederste celle i kolonnen. Hold SKIFT nede, og tryk på PIL OP eller PIL NED gentagne gange CTRL+SKIFT+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på for at ophæve markeringstilstanden SKIFT+F8

5 Markere en hel tabel Slå udvidelsestilstanden til Markere det nærmeste tegn Forøge størrelsen på et markeret område Formindske størrelsen på et markeret område Slå udvidelsestilstanden fra Et tegn til venstre Ét tegn til højre Ét ord til venstre Et ord til højre Ét afsnit op Et afsnit ned En celle til venstre (i en tabel) En celle til højre (i en tabel) En linje op En linje ned Til slutningen af en linje Til begyndelsen af en linje Til toppen af vinduet Til bunden af vinduet Et skærmbillede op (ved at rulle) Et skærmbillede ned (ved at rulle) Til begyndelsen af den næste side Til begyndelsen af forrige side Til slutningen af et dokument Til begyndelsen af et dokument Til et tidligere indsætningspunkt Til det sted, hvor indsætningspunktet var placeret, sidst dokumentet blev lukket Flytte rundt i en tabel Hvis du i en tabel vil flytte til Den næste celle i en række Den forrige celle i en række ALT+5 på det numeriske tastatur (med NUM LOCK slået fra) F8 F8 og derefter trykke på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL F8 (tryk én gang for at markere et ord og to gange for at markere en sætning osv.) SKIFT+F8 VENSTRE PIL HØJRE PIL CTRL+VENSTRE PIL CTRL+HØJRE PIL CTRL+PIL OP CTRL+PIL NED SKIFT+TAB TAB PIL OP PIL NED END HOME ALT+CTRL+PGUP ALT+CTRL+PGDN PGUP PGDN CTRL+PGDN CTRL+PGUP CTRL+END CTRL+HOME SKIFT+F5 SKIFT+F5 TAB SKIFT+TAB

6 Den første celle i en række Den sidste celle i en række Den første celle i en kolonne Den sidste celle i en kolonne Den foregående række Den næste række Indsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel indsætte Nye afsnit i en celle Tabulatorer i en celle Taster til udførelse af brevfletning Hvis du bruger kommandoen Brevfletning og vil Se et eksempel på et flettet brev Udskrive det flettede dokument Redigere et dokument med data til brevfletning Indsætte et flet felt Taster til udskrivning og visning af dokumenter Udskrive et dokument Skifte til Vis udskrift Flytte rundt på siden i Vis udskrift, når du har zoomet ind Flytte en side ad gangen i Vis udskrift, når du har zoomet ud Flytte til den første side i Vis udskrift, når du har zoomet ud Flytte til den sidste side i Vis udskrift, når du har zoomet ud Taster til arbejde med felter indsætte et DATO-felt Listnummer-felt PAGE-felt TIME-felt Tomt felt Opdatere sammenkædede oplysninger i et kildedokument i Word ALT+HOME ALT+END ALT+PGUP ALT+PGDN PIL OP PIL NED skal du trykke på ENTER CTRL+TAB ALT+SKIFT+K ALT+SKIFT+P ALT+SKIFT+E ALT+SKIFT+l CTRL+P ALT+CTRL+I Piletaster PGUP eller PGDN CTRL+HOME CTRL+END ALT+SKIFT+D ALT+CTRL+L ALT+SKIFT+P ALT+SKIFT+T CTRL+F9 CTRL+SKIFT+F7

7 Opdatere markerede felter Frigøre et felt Skifte mellem en feltkode, og feltresultatet Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater Udføre en GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultateme Gå til det næste felt Gå til det forrige felt Låse et felt Låse et felt op Taster til arbejde med dokumentdispositioner Hvis du i dispositionsvisning vil Hæve et afsnit Sænke et afsnit Sænke til brødtekst Flytte markerede afsnit op Flytte markerede afsnit ned Udvide tekst under en overskrift Skjule tekst under en overskrift Udvide eller skjule al tekst eller alle overskrifter Skjule eller vise tegnformatering Vise den første linje af brødtekst eller hele brødteksten Vise alle overskrifter med typografien Overskrift i Vise alle overskrifter indtil Overskrift n Taster til menuer Vise genvejsmenuen Gøre menulinjen aktiv Vise programikonmenuen (på programmets titellinje) Vælge den næste eller forrige kommando i menuen eller undermenuen Vælge menuen til venstre eller højre eller, hvis der er en synlig undermenu, skifte mellem hovedmenuen og undermenuen Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen F9 CTRL+SKIFT+F9 SKIFT+F9 ALT+F9 ALT+SKIFT+F9 F11 SKIFT+F11 CTRL+F11 CTRL+SKIFT+F11 ALT+SKIFT+VENSTRE PIL ALT+SKIFT+HØJRE PIL CTRL+SK1FT+N ALT+SKIFT+PIL OP ALT+SKIFT+PIL NED ALT+SKIFT+PLUSTEGN ALT+SKIFT+MINUSTEGN ALT+SKIFT+A Skråstregen (/) på det numeriske tastatur ALT+SKIFT+K ALT+SKIFT+l ALT+SKIFT+n SKIFT+F10 F10 ALT+MELLEMRUM PIL NED eller PIL OP (med menuen eller undermenuen vist) VENSTRE PIL eller HØJRE PIL HOME eller END

8 Lukke den synlige menu og undermenu samtidig Lukke den synlige menu eller, hvis der er en synlig undermenu, nøjes med at lukke undermenuen ALT Tip! Du kan vælge en hvilken som helst menukommando på menulinjen eller på en synlig værktøjslinje med tastaturet. Tryk på ALT for at vælge menulinjen. Hvis du derefter vil vælge en værktøjslinje, skal du trykke på CTRL+TAB, indtil den ønskede værktøjslinje er valgt. Tryk på det bogstav, der er understreget, i menuriavnet med den ønskede kommando. Tryk på det bogstav, der er understreget, i det ønskede kommandonavn i den viste menu. Taster til værktøjslinjer Gøre menulinjen aktiv Vælge den næste eller forrige værktøjslinje Vælge den næste eller forrige knap eller menu på værktøjslinjen Åbne menuen Udføre den handling, der er tildelt en knap Skrive tekst i en tekstboks Vælge en indstilling på en rulleliste eller en rullemenu på en knap Taster til vinduer og dialogbokse Skifte til det næste program Skifte til det forrige program Vise menuen Start i Windows Lukke det aktive dokumentvindue Gendanne det aktive dokumentvindue Skifte til det næste dokumentvindue Skifte til det forrige dokumentvindue Udføre kommandoen Flyt (dokumentikonmenuen, menulinjen) Udføre kommandoen Tilpas størrelse (dokumentikonmenuen, menulinjen) Minimere dokumentvinduet Maksimere dokumentvinduet Vælge en mappe i dialogboksen Åbn eller Gem som (menuen Filer) F10 CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB TAB eller SKIFT+TAB (når værktøjslinjen er aktiv) ENTER (når menuen på værktøjslinjen er valgt) ENTER (når knappen er valgt) ENTER (når tekstboksen er valgt) Piltasterne for at bevæge dig gennem indstillingerne på en liste eller i en menu; ENTER for at vælge den ønskede indstilling (når der er valgt en rulleliste) ALT+TAB ALT+SKIFT+TAB CTRL+ CTRL+W CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+SKIFT+F6 CTRL+F7 CTRL+F8 CTRL+F9 CTRL+F1O ALT+0 for at vælge mappelisten; piltasterne for at vælge en mappe

9 Vælge en knap på en værktøjslinje i dialogboksen Åbn eller Gem som (menuen Filer) Opdatere de synlige filer i dialogboksen Åbn eller Gem som (menuen Filer) Taster til dialogbokse Skifte til den næste fane i en dialogboks Skifte til den forrige fane i en dialogboks Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks Flytte til den forrige indstilling eller gruppeboks Flytte mellem indstillingerne på den valgte rulleliste eller mellem indstillingerne i en gruppeboks Udføre den handling, der er tildelt den valgte knap; markere eller fjerne afkrydsningen i et felt Flytte til indstillingen ved hjælp af det første bogstav i navnet på indstillingen på en rulleliste Vælge indstillingen eller markere eller fjerne afkrydsningen i feltet ved hjælp af det understregede bogstav i navnet på indstillingen Åbne en rulleliste Lukke en rulleliste Udføre den handling, der er tildelt standardknappen, i dialogboksen Annullere kommandoen og lukke dialogboksen Tekstbokse Flytte til begyndelsen af et element Flytte til slutningen af et element Flytte et tegn mod venstre eller højre Flytte et ord mod venstre eller højre Markere fra indsætningspunktet til begyndelsen af elementet Markere fra indsætningspunktet til slutningen af elementet Markere eller fjerne markeringen af et tegn mod venstre Markere eller fjerne markeringen af et tegn mod højre Markere eller fjerne markeringen af et ord mod venstre Markere eller fjerne markeringen af et ord mod højre ALT+ tal (knappen yderst til venstre er 1, den næste knap er 2 osv.) F5 CTRL+TAB eller CTRL+PAGE DOWN CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+PAGE UP TAB SKIFT+TAB Piltasterne MELLEMRUM Det bogstav på tastaturet, der indleder navnet på den ønskede indstilling (når en rulleliste er valgt) ALT+ bogstav ALT+PIL NED (når en rulleliste er valgt) (når en rulleliste er valgt) ENTER HOME END VENSTRE PIL eller HØJRE PIL CTRL+VENSTRE PIL eller CTRL+HØJRE PIL SKIFT+HOME SKIFT+END SKIFT+VENSTRE PIL SKIFT+HØJRE PIL CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

10 Taster til Office-assistenten Aktivere Office-assistentens taleboble Vælge et af de emner i Hjælp, der vises i Officeassistenten Vælge et af de emner i Hjælp, der vises i Officeassistenten Have vist flere emner i Hjælp Have vist foranstående emner i Hjælp Lukke en meddelelse i Office-assistenten Have vist Hjælp i Office-assistenten Have vist det næste tip Have vist det foregående tip Lukke tip Vise eller skjule Office-assistenten i en guide ALT+F6 ALT+et tal (I er det første emne, 2 er det andet osv.) ALT+ et tal (I er det første emne, 2 er det andet osv.) ALT+PIL NED ALT+PIL OP F1 ALT+N ALT+B TAB for at vælge knappen Office-assistent, MELLEMRUM for at vise assistenten eller slå Hjælp til guiden fra

Genvejstaster i Word 2010

Genvejstaster i Word 2010 Genvejstaster i Word 2010 GENVEJSTASTER I WORD 2010... 1 GRUNDLÆGGENDE OM MICROSOFT OFFICE... 3 Få vist og bruge vinduer... 3 Brug af dialogbokse... 3 Brug af redigeringsfelter i dialogbokse... 4 Brug

Læs mere

Oversigt for Microsoft Word

Oversigt for Microsoft Word Oversigt for Microsoft Word Almindelige opgaver i Microsoft Word Indsætte et hårdt mellemrum. Indsætte en hård bindestreg. Skifte til fed skrift. Skifte til kursiv skrift. Skifte til understreget tekst.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte.

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte. Indholdsfortegnelse Indledning...4 Spring over hvor gærdet er lavest...4 1. Fælles muligheder i Office 2000...5 Indledning...5 Menuen Rediger...5 Menuen Filer...6 Værktøjslinjer...8 Hvad udfører knappen?...

Læs mere

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

GENVEJSTASTER OFFICEUNIVERSET.DK

GENVEJSTASTER OFFICEUNIVERSET.DK Word Genveje GENVEJSTASTER Afslutning af kolonne Linjeafstand - dobbelt Linjeafstand - 1,5 Linjeafstand - Enkelt Afsnits formatering - nulstil Nulstil afsnits formatering Højrejusteret tekst Centreret

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med.

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med. Tastaturgenveje Tastaturgenveje er kombinationer af to eller flere taster, som du kan bruge til at udføre en opgave, som normalt kræver en mus eller anden pegeenhed. Tastaturgenveje kan gøre det nemmere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2014

Microsoft Dynamics C5 2014 Højrepil Flytte til næste felt eller tegn. Venstre pil Flytte til forrige felt eller tegn. Pil op Flytte til feltet ovenover i den samme kolonne Pil ned Flytte til feltet nedenfor i den samme kolonne Slet

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 4 Dialog-kommandoer (Windows)... 8 Paletkommandoer

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

CapLegal Tastaturgenveje og filtre

CapLegal Tastaturgenveje og filtre CapLegal Tastaturgenveje og filtre Indhold Nye tastaturgenveje NAV 2016... 3 Filtre... 4 Tastaturgenveje... 5 2 Nye tastaturgenveje NAV 2016 Tastaturgenvej Funktion Ctrl+F1 Alt Alt+F2 F12 Shift+F12 Alt+F12

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

og hævet skrift Slå Hjælp til WordPerfect-brugere fra!

og hævet skrift Slå Hjælp til WordPerfect-brugere fra! 2PJHQYHMVWDVWHUL:RUG I:\VEJLED\MSOFFICE\WORD_GEN.DOC 15. september 1998 Helge Rørdam Olesen, ATMI, DMU +YRUGDQO UHUPDQJHQYHMVWDVWHUQHDWNHQGH" Hvorfor bruge genvejstaster frem for mus? Hvordan lærer man

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 2 Dialog-kommandoer (Windows)... 7 Paletkommandoer (Windows)... 8 Projekt- og layoutkommandoer (Windows)... 10 Objektkommandoer

Læs mere

Bliv en haj til. Opret den første præsentation

Bliv en haj til. Opret den første præsentation Bliv en haj til Opret den første præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Uddrag af: Bliv en haj til præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Word XP Niv. 1 Side 1

Word XP Niv. 1 Side 1 Word XP Niv. 1 Side 1 WORD XP... 6 SKÆRMBILLEDET...6 Titellinje...6 Menulinje...6 Værktøjslinjer...6 Linealerne...7 Rulleskakter...7 Dokumentvisning...8 Statuslinjen...8 Opgaveruden...8 OFFICE-ASSISTENTEN...

Læs mere

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation 9242903 1. udgave DA Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation Liste over genvejstaster Liste over genvejstaster Nedenfor finder du en liste over nogle af

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst Søg efter tekst Manual Søg & erstat Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning. 1. Klik på Søg i gruppen Redigering på fanen Startside (Genvej: Ctrl + B). 2. Skriv

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007 Huskesedler Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Billede... 4 Billedtilpasning... 5 Diaslayout... 6 Farver, kanter og skygge...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk Side 85 af 89 Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over kombinationer af genvejstaster i Dynamics NAV hhv. med og engelsk sproglag samt mapning til NAV5. Bemærk: For at genvejstasterne kan bruges i,

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Hjælp F1 Hjælp Generelle funktioner Ny(t) - regnskab/konto/kartotekskort/faktura/vare (afhænger af vindue) Ctrl+O Åbn regnskab... Ctrl+P Udskriv kassekladde/kontoplan/kartotek/bilag/varer

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1 Huskesedler til Microsoft Word 2016 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 5 Autokorrektur... 6 Billede... 7 Dokumenthåndtering... 8 Flyt, kopier og sæt ind... 9 Flyt og

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Større skriftlig opgave i word

Større skriftlig opgave i word 2018 Større skriftlig opgave i word Sådan du laver indholdsfortegnelse, sidetal, litteraturliste mv. til din skriftlige opgave Tina Haahr Andersen VUF 06-12-2018 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 17: Tekstbehandling 6 Tabeller - 1 Tabeller kan benyttes til at vise data på en velordnet måde med tydelig afgrænsning mellem værdierne (tabellens rammer vises)

Læs mere

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap BLUEBEAM REVU TASTATURGENVEJE Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik +

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling.

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 + genvejstaster Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.08.2007 Side 1 1. 1.1 Opbygningen af XAL 3.5 Den Windows baserede

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Midterste knap (hjul)

Midterste knap (hjul) Tastaturgenveje Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik + mellemrumstast

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

SIDETITEL TASTATURGENVEJE

SIDETITEL TASTATURGENVEJE SIDETITEL TASTATURGENVEJE STANDARDTASTATURGENVEJE MARKERING Linje L Ctrl + Alt + B Lås Ctrl + Skift + L Juster center Ctrl + Alt + E Bemærkning N Juster venstre Ctrl + Alt + L Pen P Juster midten Ctrl

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Dansk Clicker 5 Brugervejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL CLICKER 5 7 Hvad er Clicker 5, 7 Nyheder, 8 Installere Clicker 5, 8 Registrere Clicker 5, 9 SÅDAN KOMMER DU I GANG 10 Starte Clicker

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby)

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Når man vil til at skrive sin slægtshistorie ind i et tekstbehandlingsprogram, vil man gerne give sin tekst sit eget udseende. Med det mener

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Braille Display Input kommandoer

Braille Display Input kommandoer Braille Display Input kommandoer JAWS understøtter en serie af kommandoer, som giver dig mulighed for at give braille kommandoer, og også kontrollere din computer. Benyt disse kommandoer sammen med Freedom

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01 2 KnowWare Øvelser til Word 97 Pia Hardy Pia Hardy og KnowWare.dk Indhold 3 Forord...2 Indledning: Orientering i skærmbilledet...4 Øvelse 1: Opret et dokument...7 Indskriv tekst...7 Gem dokument...7 Luk,

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Kapitel 7: Tilpasning af navigationsruden KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Skitsere de grundlæggende begreber og funktioner i navigationsruden.

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere