Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver Jobcenter Køges resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Sammenligninger med kommuner med samme rammevilkår. Klyngen udgør udover Køge, Faxe, Næstved, Lemvig, Thisted, Varde og Vejen. Kilderne til datagrundlaget er beskrevet i bilag Konklusioner Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge viser, at: Ledigheden er i marts 2010 på 5,2 pct. Opgjort i antal fuldtidspersoner er ledigheden steget med 53 pct. ift. marts 2009 Stigningstakten for a-dagpengemodtagere er faldende, men stigningen er stadig større end for kontanthjælpsmodtagere Udviklingen i arbejdskraftreserven det seneste år viser en stigning (79 pct.), der ligger på niveau med klyngen Antal mandlige a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er fra marts 2009 til marts 2010 steget med 142 pct., fra 159 til 384 personer Antallet af a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i Køge har siden oktober 2009 udgjort en stigende andel af de ledige Andelen af det første aktiveringstilbud til dagpengemodtagere i 1. ledighedsmåned ligger i Jobcenter Køge på niveau med klyngen (6 pct.) Der har dog været et fald (9 procentpoint) for tidlig aktiveringsindsats inden for det seneste år i Jobcenter Køge i forhold til året før. Andelen af unge på overførselsindkomst er i Køge kommune (12,7 pct.) en del over niveauet i sammenlignelige jobcentre (10,5 pct.) Antallet af unge ydelsesmodtagere har været stigende siden sommeren 2008, dog med en faldende stigningstakt det seneste ½ år Blandt de unge ydelsesmodtagere er det dagpengemodtagere, der stiger mest. Andelen af ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed ligger i Køge Jobcenter lidt over niveauet i klyngen. Andelen er stigende for dagpengemodtagere og faldende for kontant- og starthjælpsmodtagere, men antallet af ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed er stigende for begge grupper Udviklingen fra feb-09 til feb-10 har været bedre i Køge sammenlignet med klyngen Jobcentret mangler en del i at opnå fuld rettidighed i indsatsen for såvel dagpengemodtagere som kontant- og starthjælpsmodtagere, især i forhold til målgruppen under 30 år. Der har været en positiv udvikling det seneste måned. Side 2 af 23

3 Sygefraværet relative omfang (alle sygedagpengemodtageres andel af arbejdsstyrken) ligger lidt under niveauet for klyngen Der har været en positiv udvikling i sygefravær over 26 uger, et fald på 11 pct. (stigning på 1 pct. i klyngen) Generelt en faldende effekt i Jobcenter Køge for alle forsørgelsesgrupper. Udviklingen svarer til udviklingen i klyngen. 2. Udfordringer Konklusionerne peger mod følgende opmærksomhedspunkter: Det er Beskæftigelsesregionens samlede vurdering, at Jobcenter Køge har store udfordringer på flere indsatsområder Det er vigtigt at sætte fokus på, at den aktuelle udvikling (stigning) i arbejdskraftreserven ikke overstiger den generelle ledighedsudvikling, hvorved der ophobes flere ledige med længeværende forløb. Antallet af ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed i Køge Kommune stiger for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Niveauet ligger fortsat lidt højere i Køge end i sammenlignelige jobcentre. I forhold til antal unge ydelsesmodtagere er det ligeledes vigtigt at fastholde fokus på, at udviklingen i antal unge ydelsesmodtagere ikke stiger forholdsmæssigt meget sammenlignet med den generelle ledighedsstigning. Den hidtidige udvikling i Køge Kommune siden sommeren 2008 har som i ledigheden og arbejdskraftreserven - bevirket kraftige stigninger i antallet af især a-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobcentret bør derfor have stor fokus på at få de unge i uddannelse/job Jobcentret skal sikre fuld rettidighed i indsatsen for såvel dagpengemodtagere som kontant- og starthjælpsmodtagere Køge har en andel af sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken lidt under gennemsnittet i klyngen og en relativ høj andel af sygefraværsforløb over 26 ugers varighed. Til gengæld er der et fald i antallet af længerevarende forløb, der ligger en del over gennemsnittet i klyngen og Østdanmark, men dog kun et fald for kvinderne. Der er derfor behov for fortsat fokus på nedbringelse af det langvarige sygefravær Side 3 af 23

4 3. Målgruppen for Jobcenter Køges indsats Målgruppen for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Køge er i marts 2010 på 4173 fuldtidspersoner, heraf 1378 dagpengemodtagere og 1400 kontant- og starthjælpsmodtagere, jf. tabel 1. I forhold til marts 2009 er den samlede målgruppe steget med 21 pct., hvilket er lidt lavere end den gennemsnitlige udvikling i sammenlignelige jobcentre (klyngen) på 24 pct. og lidt højere end det gennemsnitlige niveau i Østdanmark på 17 pct. Det bemærkes at: De 2 største målgrupper for Jobcentrets indsats er henholdsvis dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere En stigning i antallet af dagpengemodtagere på 58 pct., hvilket er på niveau med klyngen En stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, der er betydeligt større end udviklingen i klyngen. Til gengæld er stigningen i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere lidt lavere end udviklingen i klyngen Et fald i antal sygedagpengemodtagere på 6 pct., hvor udviklingen i klyngen viser en stigning på 2 pct. og for Østdanmark et fald på 4 pct. En relativ stor stigning i antallet af personer på ledighedsydelse. Tabel 1: Målgruppen for Jobcenter Køges indsats, marts samt udviklingen ift. til året før Køge Kommune - Dagpengemodtagere ,8% 58% 58% 50% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) 655 1,8% 21% 9% 13% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) 745 2,1% 17% 23% 9% - Personer på introduktionsydelse 18 0,1% 125% 22% 20% - Personer på ledighedsydelse 252 0,7% 38% 11% 12% - Personer på sygedagpenge 997 2,8% -6% 2% -4% - Personer på revalideringsydelse 128 0,4% -12% 0% -6% - Jobcentrets samlede målgruppe ,7% 21% 24% 17% - Førtidspension ,2% 1% 0% -1% - Fleksjob 587 1,6% -1% 4% 1% og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 3 Opgørelse af førtidspension er fra april 2010 Fuldtidspersoner 1 marts 2010 Andel af befolkningen 2 Udvikling mar mar 2010 Køge Klyngen Østdanmark 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Side 4 af 23

5 4. Udviklingen i ledigheden 1 Generelt I marts 2010 var der fuldtidsledige i Køge, fordelt på dagpengemodtagere og 391 kontant- og starthjælpsmodtagere. Det svarer til en ledighed på 5,2 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er noget højere end i Region Sjælland og Østdanmark, hvor ledigheden udgør hhv. 4,5 pct. og 4,4 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er i perioden marts 2009 marts 2010 steget med 53 pct. i Køge, hvilket er lidt mere end i Østdanmark generelt, hvor ledigheden er steget med 44 pct. i samme periode. Ledigheden er særligt steget for dagpengemodtagere (58 pct.) og mindre for kontant- og starthjælpsmodtagerne (40 pct.). I målgruppetabellen i forrige afsnit blev det vist, at ledigheden blandt kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) er steget mindre i perioden marts 2009 til marts Årsagen til opgørelserne afviger er, at ledighedstallene i tabel 1 også indeholder de aktiverede. Aktiveringsomfanget i jobcenter Køge i perioden marts 2009 til marts 2010 for kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3), er faldet i både andel og antal fuldtidspersoner. Dette fald i aktiverede resulterer i, at den samlede bruttoledighed er steget mindre, mens antallet af passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) er steget mere. Alder og køn Ledigheden blandt de årige og de årige udgør hhv. 5,8 pct. og 7,8 pct. af arbejdsstyrken, og disse aldersgrupper har dermed de højeste ledighedsniveauer i Køge. Sammenlignet med Østdanmark, hvor ledigheden blandt de årige udgør 3,5 pct. af arbejdsstyrken, er ledigheden høj i Køge. Det er fortsat mændene, der har den højeste ledighed. Den samlede ledighed i Køge udgør for mænd 6,5 pct. af arbejdsstyrken, mens ledigheden for kvinder er på 3,9 pct. Det er særligt unge mænd under 30 år, der har en høj ledighed årige mænd har en ledighed på 7,4 pct. og mænd har en ledighed på 9,2 pct. af arbejdsstyrken. Blandt kvinder er det unge årige, der har den højeste ledighed (6,3 pct.). Kvinderne i Køge mellem 16 og 24 år har en ledighed på 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden i perioden marts 2009 marts 2010 har samlet set været størst for de årige (70 pct.). For mændene har den største stigning været blandt de årige (70 pct.) mens den største stigning for kvinderne har været for de årige (73 pct.) og over 60-årige (91 pct.). A-kasser De største grupper af forsikrede ledige er i A-kasserne 3F (311 ledige), HK (131 ledige) og Kristelig A-kasse (177 ledige). A-kassen 3F er derudover en af de A-kasser med det største antal ledige i forhold til alle forsikringsaktive (13,1 pct.). I sammenligning hermed har HK en ledighed på 4,6 pct. og Kristelig A-kasse en ledighed på 7,8 pct. 1 Kilde: Den aktuelle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside. Denne statistik indeholder i modsætning til opgørelserne fra jobindsats ikke aktiverede. For sammenligning af opgørelsesmetoderne se bilag 2 Side 5 af 23

6 Generelt ses den højeste ledighed i de A-kasser, der forsikrer folk indenfor byggefagene. Gennemsnitligt har byggefagenes A-kasser (Byggefagenes A-kasse, El-fagets A-kasse og TIB) en gennemsnitlig ledighed på 14,9 pct. og metalarbejdernes A-kasse har en ledighed på 7,8 pct. Ser man nærmere på udviklingen i A-kassernes ledighed, så har alle a-kassegrupper oplevet en stigning i ledigheden. Hvis man ser bort fra de helt små a-kassegrupper, så har 3 a-kassegrupper haft stigninger betydeligt over gennemsnittet: Selvstændige (123 pct.) Fag og Arbejde (FOA + PMF) (113 pct.) Øvrige (90 pct.) 5. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven udgjorde i marts ,4 pct. af arbejdsstyrken i Køge kommune lidt mere end klyngen (2,6 pct.) og Østdanmark i alt (2,9 pct.), figur 1. Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Klyngens jobcentre, Klyngen og Østdanmark marts ,0% Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 3,5% 3,4% 3,4% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 3,0% 0,86% 1,32% 1,33% 2,3% 0,26% 2,3% 0,42% 2,0% 0,46% 2,0% 0,42% 2,6% 0,74% 2,9% 1,07% 1,0% 0,5% 2,10% 2,05% 2,09% 2,04% 1,91% 1,51% 1,54% 1,87% 1,79% 0,0% Faxe Køge Næstved, Danmarks statistik og egne beregninger Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark Side 6 af 23

7 Udviklingen i den samlede arbejdskraftreserve det seneste år viser en stigning, der ligger på niveau med klyngen, jf. tabel 2 Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere stiger betydeligt mere end for kontant- og starthjælpsmodtagere Stigningen i arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere ligger med 129 pct. på et lidt højere niveau end klyngen Stigning i arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere ligger lidt over stigningen for klyngen. Tabel 2: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Ydelsesgruppe Køge Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark mar-09 mar-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 112% 112% 87% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 29% 24% 24% I alt % 79% 72% 57% Kommunens mål: 690 personer i arbejdskraftreserven i december 2010, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Køge 2010 Arbejdskraftreservens andel af alle arbejdsmarkedsparate ledige i Køge kommune (47 pct.) er lidt over niveauet for Østdanmark (43 pct.), og betydeligt højere end andelen i klyngen (39 pct.), jf. figur 2. Figur 2: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige, jan-08 til mar-10 Køge Klyngen Østdanmark Andel jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar Side 7 af 23

8 Arbejdskraftreserven er i Køge kommune i perioden januar 2008 frem til marts 2010 steget med 148 pct. Det er 5 procentpoint lavere end udviklingen i klyngen, jf. figur 3 Stigningstakten for såvel Køge Kommune som klyngen er steget siden oktober Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 300 Køge Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på forsørgelseskategori viser siden januar 2008 en stigning for dagpengemodtagere på 205 pct. og for kontanthjælpsmodtagere en noget mindre stigning på 92 pct., jf. figur 4 Udviklingen siden oktober 2009 viser en markant større stigning for dagpengemodtagere end for kontanthjælpsmodtagere Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori, indekseret (jan = 100) A-dagpenge Kontanthjælp 172 Indeks Kilde: 50 0 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar Side 8 af 23

9 Udviklingen i arbejdskraftreserven sammenlignet med udviklingen i ledighedsberørte og antal fuldtidsledige de sidste 2 år viser, at arbejdskraftreserven er steget med 148 pct., medens antallet af ledige viser mindre stigninger, jf. figur 5 Figur 5: Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal fuldtidsledige, indekseret (jan = 100) 300 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Fuldtidspersoner Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Udviklingen i arbejdskraftreserven fordelt på a-kasser fra mar-09 til mar-10, jf. tabel 3 nedenfor viser, at en række a-kasser, der for et år siden ikke havde ledige i arbejdskraftreserven nu har. Det gælder bl.a. El-Fagets A-kasse Frie funktionærers a-kasse Teknikernes a-kasse De større a-kasser, der herudover har haft de største stigninger er: Ledernes a-kasse Danske Lønmodtageres A-kasse Metalarbejdernes A-kasse ASE F udgør den største gruppe af forsikrede (183 ledige) i arbejdskraftreserven, men har samtidig haft en udvikling (87 pct.), der er under gennemsnittet for forsikrede ledige i alt (129 pct.). Side 9 af 23

10 Tabel 3: Arbejdskraftreserven opgjort på a-kasser - samt udviklingen ift. året før Antal ledige, marts 2010 Udvikling fra sidste år Forsikrede ledige i alt ,5% 112% 87% Selvstændige ,3% 167% 74% Dana, A-Kasse For Selvstændige ,7% 114% 69% ASE ,0% 175% 75% Akademikere ,3% 136% 61% Akademikernes A-Kasse ,3% 60% 80% CA, A-kasse % Ingeniørernes A-Kasse ,3% 300% 106% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog % Magistrenes A-Kasse % 19% Funktionærer og tjenestemænd ,0% 135% 65% BUPL, A-kasse % 56% Danske Sundhedsorg. A-kasse % Danmarks Lærerers Fælles A-kasse % 35% FTF- A-kasse ,4% 285% 74% Socialpæd. landsdækkende A-Kasse % 57% A-kassen STA ,3% 175% 57% HK /Danmarks A-kasse ,4% 77% 84% Tekniske funktionærer ,4% 462% 118% Business Danmarks A-Kasse ,0% 467% 100% PROSA og Merkonomernes A-Kasse % Funktionærernes og Servicef. A-kasse ,0% 50% 49% Ledernes A-kasse ,3% 538% 184% Teknikernes A-Kasse % 136% Byggefagene ,7% 115% 136% Byggefagenes A-Kasse ,0% 172% 154% El-Fagets A-Kasse % 277% Træ-Industri-Bygs A-Kasse ,2% 94% 108% Metalarbejdernes A-Kasse ,4% 302% 177% Faglig Fælles (3F) A-kasse ,7% 88% 72% Fødevareforbundet NNF s A-kasse % 103% FOA - Fag og Arbejdes A-kasse ,7% 29% 48% Øvrige ,1% 169% 133% Danske Lønmodtageres A-kasse ,0% 150% 143% Frie Funktionærers A-kasse % 176% Kristelig A-Kasse ,9% 184% 126% og egne beregninger Køge Klynge 6 Øst danmark Køge Klynge 6 Øst danmark Andelen af dagpengemodtagere, der får første jobsamtale i 1. ledighedsmåned ligger i Jobcenter Køge på niveau med klyngen og lidt over niveauet for Østdanmark. Det fremgår af tabel 4. Der har dog været et kraftigt fald i andelen af dagpengemodtagere, hvor 1. jobsamtale afholdes inden for en måned i Jobcenter Køge i forhold til året før. Det er en tendens, der ligeledes ses i klyngen og Østdanmark. Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, både match 1-3 og 4-5, der får det første jobsamtale i 1. ledighedsmåned, ligger på et højt niveau for såvel Køge Jobcenter, klyngen og Østdanmark. Derudover har der været en mindre stigning i andelen med 1. jobsamtale inden for første måned for såvel Køge Jobcenter, klyngen og Østdanmark. Side 10 af 23

11 Tabel 4: Andel af påbegyndte dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. året før. Køge Kommune 4kv08-3kv09 Udvikling i %-point 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 32% 32% 29% -15,4-12,6-5,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 83% 78% 79% 2,3 0,9 5,9 69% 75% 69% 2,0 11,9 10,1 I alt (Antal personer) (1399) (6094) (57917) 27%* 40%* 44%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Andelen af dagpengemodtagere, der får første aktiveringstilbud i 1. ledighedsmåned ligger i Jobcenter Køge på niveau med klyngen og Østdanmark. Det fremgår af tabel 5. Der har dog været et kraftigt fald i andelen, der får tidlige aktiveringstilbud i Jobcenter Køge i forhold til året før. Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, både match 1-3 og 4-5, der får det første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed i Jobcenter Køge, ligger betydeligt højere end for dagpengemodtagere. Niveauet ligger dog under niveauet for klyngen. Derudover har der været et fald i den tidlige aktiveringsindsats for begge grupper inden for det seneste år modsat udviklingen i klyngen. Tabel 5: Andel påbegyndte dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. året før Køge kommune Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 6% 6% 7,0% -9,0-1,8-1,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) 53% 64% 50% -4,5 10,2 3,3 Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 28% 46% 34% -2,8 8,0-0,2 I alt (Antal personer) (578) (2763) (25787) 7%* 53%* 42%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent 4kv08-3kv09 Udvikling i %-point 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Side 11 af 23

12 6. Unge på overførselsindkomst Unge modtagere af overførselsindkomst udgjorde i marts ,7 pct. af alle årige i Køge. Det er en lidt større andel end i klyngen (10,5 pct.) og Østdanmark generelt (8,6 pct.), jf. figur 6. Figur 6: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år, andel af alle årige, marts 2010 Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. 14% 12,6% 12,7% 12% 10% 8% 6% 4% 3,9% 3,7% 3,6% 4,9% 11,1% 3,0% 3,9% 7,4% 2,5% 1,2% 10,1% 3,7% 2,2% 9,1% 3,1% 2,3% 11,4% 4,4% 2,4% 10,5% 3,4% 2,9% 8,6% 2,7% 3,0% 2% 4,9% 4,1% 4,2% 3,8% 4,3% 3,7% 4,7% 4,2% 3,0% 0% Faxe Køge Næstved, Danmarks statistik og egne beregninger Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark Væksten i antallet af unge modtagere af overførselsindkomst har fra marts 2009 marts 2010 ligger på niveau med klyngen og lidt højere end i Østdanmark generelt, jf. tabel 6. Det skyldes primært en større stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp- og introduktionsydelsesmodtagere og en mindre stigning i antallet af dagpengemodtagere end tilfældet i klyngen. Tabel 6: Unge årige modtagere af overførselsindkomst i forhold til alle unge mellem 18 og 29 år, opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Ydelsesgruppe mar-09 Køge Kommune mar-10 %-vis udvikling Klyngen %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere I alt ,0% 47,4% 53,5% ,9% 8,8% 13,4% ,1% 34,2% 21,2% ,7% 30,5% 27,5% Kommunens mål: 753 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2010 og egne beregninger Side 12 af 23

13 Ser man på udviklingen i unge modtagere af overførselsindkomst over en længere periode fremgår det, at der siden sommeren i Køge såvel som i klyngen og Østdanmark - har været en væsentlig stigning i antallet af unge overførselsmodtagere. I perioden fra omkring marts 2009 er denne meget kraftige stigning imidlertid aftaget noget og erstattet af en lidt svagere stigning, jf. figur 7. Figur 7: Udviklingen i unge årige modtagere af overførselsindkomst, indekseret (jan = 100) 240 Køge Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Denne markante stigning i antallet af unge overførselsmodtagere, der er set siden sommeren 2008, skyldes særligt en markant stigning i antallet af unge dagpengemodtagere, der er steget med 214 pct. Men det er også væsentligt at bemærke, at der er sket en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere mv. i samme periode. Set over en toårig periode er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere mv. (match 1-3) steget med 114 pct. og for unge kontanthjælpsmodtager mv. (match 4-5) med 72 pct. jf. figur Side 13 af 23

14 Figur 8: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 350 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1-3) Kontanthjælp mv. (match 4-5) Indeks jan-08 feb-08 mar Ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen I takt med at ledigheden stiger, øges risikoen for langvarig ledighed. apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Når ledigheden stiger, går der noget tid, før det vil give sig til udslag i et stigende antal personer med længerevarende ledighed. Ledigheden har været stigende siden midten af Der er dermed risiko for, at gruppen af ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen begynder at stige. Andelen af dagpengeforløb med 1 års varighed er steget med 1,0 pct.-point i perioden fra feb-09 til feb-10. Antallet er fordoblet i Køge, hvor udviklingen i klyngen viser en stigning på godt 200 pct. Dagpengeforløb med mindst 1 års varighed udgør 6,1 pct. af alle dagpengeforløb i Køge i februar Andelen af dagpengeforløb med mindst 1 års varighed er dermed lidt større i Køge end tilsvarende i klyngen, jf. tabel 7. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) i Køge med mindst 1 års varighed er stagneret i februar 2010 i forhold til året før. I klyngen og i Østdanmark har der i samme periode været betydelige stigninger. Andelen af kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) med en varighed på mindst 1 år udgør herefter 13,5 pct. af alle forløb i februar Det er 0,6 pct.-point lavere end i klyngen. Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) er ikke helt så påvirkelige af konjunkturerne på arbejdsmarkedet. I Køge har der således været stagnation i antallet af kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) med mindst 1 års varighed i perioden fra feb-09 til feb-10. I klyngen har der været en mindre stigning. Alligevel udgør andelen af langvarige kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 60 pct. pct. af alle forløb, hvilket er højere end klyngen og på niveau med Østdanmark Side 14 af 23

15 Tabel 7: Andel af ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed - samt udviklingen i ift. samme måned året før Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Køge Kommune februar 2010 februar 09 - februar 10 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) og egne beregninger (Andel) 6,1% 5,5% 6,9% 1,0 2,4 1,3 (Antal) ,0% 204,5% 92,4% (Andel) 13,5% 14,1% 17,2% -4,2 2,8 0,7 (Antal) ,4% 42,4% 20,9% (Andel) 59,7% 46,7% 57,8% -0,2 1,7 1,4 (Antal) ,4% 28,5% 12,0% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de tre målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 13,5% ud af de udelukkende arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Køge Kommune, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 1 år. Set over en længere periode er antallet af dagpegemodtagere med mindst 1 års varighed steget markant i Køge, stigningen er sket fra midten af Udviklingen i Køge ligger en del under udviklingen i klyngen, jf. figur 9. Figur 9: Udvikling i dagpengemodtagere med over 1 års ledighed, indekseret (jan = 100) 200 Køge Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Ser man på udviklingen i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) med over 1 års ledighed i en 2-årig periode, viser udviklingen i Køge et mindre fald. For klyngen har der været en stigning på 20 pct., jf. figur Side 15 af 23

16 Figur 10: Udvikling i kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) med over 1 års ledighed, indekseret (jan = 100) 140 Køge Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Udviklingen i antallet af kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) med mindst 1 års varighed udviser en mindre stigning fra januar 2008 til februar Stigningen udgør 27 pct. for Køge og 24 pct. for klyngen, jf. figur 11. Figur 11: Udvikling i kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) med over 1 års ledighed, indekseret (jan = 100) 140 Køge Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb Side 16 af 23

17 8. Rettidighed i indsatsen Overholdelse af minimumsrettighederne for kontaktsamtaler og aktivering understøtter jobcentrets resultater i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven, antallet af unge på offentlige ydelser og antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed 2. Beskæftigelsesregionen anser de kommunale minimumsrettigheder for opfyldt når: - Jobsamtaler har en rettighed på 90 pct. - Aktivering har en rettidighed på 80 pct. for arbejdsmarkedsparate og 75 pct. for ikke-arbejdsmarkedsparate. For dagpengemodtagere 3 Jobcentret mangler en del i at opnå rettidighed i indsatsen for dagpengemodtagere for så vidt angår jobsamtaler og 1. aktivering. Rettidigheden er lavest for de unge under 30 år. For gentagen aktivering er rettidigheden 86 pct., hvilket er en kraftig fremgang i forhold til februar 2010, jf. figur 12. Figur 12: Rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Køge, marts % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Under 30 år; 62% Over 30 år; 77% I alt 74% Under 30 år; 26% Over 30 år; 71% I alt 58% Under 30 år; 100% Over 30 år; 83% I alt 86% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering For kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) Jobcentret har en pæn udvikling i rettidigheden i indsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3). I forhold til jobsamtaler mangler fortsat 10 pct.-point. For første aktivering og gentagen aktivering er rettidigheden tæt på at være opfyldt, jf. figur Det skal bemærkes, at rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtageres aktivering af tekniske årsager ikke kan blive lige så høj som for dagpengemodtagere. Det skyldes, at kontant- og starthjælpsmodtagere, som er sygemeldte eller på barsel, ikke skifter forsørgelse og derfor ikke kan trækkes ud af opgørelserne, selvom de er fritaget for aktivering. 3 Opgørelsesmetoden er ændret fra og med januar Herefter opgøres rettidighed for aktivering af dagpengemodtagere således, at tilbuddet skal være påbegyndt på dagen, ikke som tidligere kun afgivet på dagen. Side 17 af 23

18 Figur 13: Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) i Jobcenter Køge, februar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 78% Over 30 år; 81% I alt 79% Under 30 år; 75% Over 30 år; 83% I alt 78% Under 30 år; 73% Over 30 år; 82% I alt 78% 10% 0% Jobsamtaler (marts) Første aktivering Gentagen aktivering For kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) For kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) har Jobcenter Køge næsten fuld rettidighed i februar 2010 for jobsamtaler, jf. figur 14. For aktiveringsindsatsen i Køge er indsatsen langt fra at være rettidig. Særligt første aktivering med en andel på 8 pct. ligger meget lavt. Figur 14: Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) i Jobcenter Køge, februar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Under 30 år; 84% Over 30 år; 79% I alt 81% Under 30 år; 0% Over 30 år; 20% I alt 8% Under 30 år; 67% Over 30 år; 43% I alt 54% Jobsamtaler (marts) Første aktivering Gentagen aktivering Side 18 af 23

19 9. Sygedagpengeindsatsen Andelen af sygedagpengemodtagere i jobcenter Køge målt i forhold til arbejdsstyrken udgør 5,1 pct. og er dermed 0,2 procentpoint lavere end gennemsnittet i klyngen, jf. figur 15. Figur 15: Sygefraværets relative omfang (alle sygedagpengemodtageres andel af arbejdsstyrken) i kommunerne, klyngen og Østdanmark, februar % 6% 5% 5,6% 5,1% 5,2% 5,2% 5,8% 5,4% 4,9% 5,3% 4,4% 4% 3% 2% 1% 0% Faxe Køge Næstved, Danmarks statistik og egne beregninger Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark Antallet af sygefraværsforløb med en varighed på over 26 uger udgør 29 pct. af alle sygefraværsforløb i Køge. Andelen er dermed lidt højere i Køge end i klyngen og Østdanmark generelt, hvor niveauet er hhv. 26 og 27 pct.. I februar 2010 har jobcentret ift. februar 2009 opnået et fald på 11 pct. i antallet af forløb over 26 uger. Det er et fald, der er væsentligt større end klyngens gennemsnit og lidt større end hele Østdanmark, jf. tabel 8. Tabel 8: Sygefraværsforløb over 26 uger, feb-09 - samt udviklingen ift. samme måned året før Køge Kommune Klyngen Østdanmark Antal forløb over 26 uger Andel forløb over 26 uger % % % Udvikling i antal forløb over 26 uger -11% 1% -7% Kommunens mål: 424 sygefraværsforløb over 26 uger i december 2010 Udvikling i andel forløb over 26 uger (%-point) 0,8 2,9 1,5 Side 19 af 23

20 Ser man på udviklingen over en længere periode de seneste to år - fremgår det, at udviklingen i sygefraværsforløb i Køge har ligget på et lidt højere niveau end udviklingen i klyngen og Østdanmark, jf. figur 16. Dog er antallet i Køge efter maj 2009 faldet markant mere end i klyngen og Østdanmark. Figur 16: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 130 Køge Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Der er betydeligt flere kvinder end mænd med sygefraværsforløb over 26 uger. Dog falder antallet af forløb over 26 uger mere for kvinder end for mænd, jf. tabel 7. Endvidere er det karakteristisk, at udviklingen i sygefraværsforløb over 26 uger for mænd med ikke-vestlig oprindelse viser en væsentlig stigning det seneste år (67 pct.), jf. tabel 9. Tabel 9: Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før, februar 2010 Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer i alt (antal) Køge Kommune Personer med ikke-vestlig oprindelse og egne beregninger Andel af alle sygefraværsforløb over 26 uger Udvikling i antal forløb over 26 uger Kvinder Mænd Kvinder Mænd 52% 34% -20% -5% 8% 6% -8% 67% % 1% Side 20 af 23

21 Ses der på Resultatoversigtens 4 (opdateret ) opdeling af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 ugers varighed og over 52 ugers varighed fremgår det, at Forløb mellem ugers varighed er steget set ift. samme måned året før (7 pct.), og ligeledes steget ift. den foregående måned (2 pct.), Forløb af over 52 ugers varighed er faldet ift. samme måned året før (-25 pct.), og ligeledes faldet ift. den foregående måned (-7 pct.). 10. Effekten af indsatsen For effektmålingen af indsatsen i 4. kvartal 2009 i Jobcenter Køge bemærkes at: For dagpengemodtagere har kvinder en væsentlig højere effekt end mænd, jf. tabel 10 For kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) og (match 4-5) har mænd højere effekt end kvinder Tabel 10: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Køge kommune A-dagpenge Kontant- og Starthjælp match 1-3 Kontant- og Starthjælp match 4-5 Kilde: DREAM og egne beregninger 4. kvartal 2009 Udvikling 4.kvt kvt 2009 (%-point) Jobcenter Køge Klyngen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd 47,6% 34,4% -6,0-19,6-11,0-17,6 11,6% 24,9% -15,3-5,2-13,2-22,1 2,4% 3,3% -5,7-5,5-2,9-2,6 Sammenholdes effekten i Køge med klyngen fremgår det, at der for kvindelige dagpengemodtagere og mandlige kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) er en lidt højere effekt i Køge end i klyngen, jf. tabel 11 Derimod er effekten højere i klyngen for de øvrige målgrupper end tilfældet i Køge. Tabel 11: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Klynge 6 4. kvt kvt Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 54,0% 54,2% 43,0% 36,6% Kontant- og starthjælp match ,6% 44,7% 16,5% 22,6% Kontant- og starthjælp match 4-5 7,1% 11,2% 4,2% 8,7% Kilde: DREAM og egne beregninger Effekten for kontant- og starthjælpsmodtagere kan ligeledes måles ud fra, om de kommer længere eller tættere på arbejdsmarkedet: tabel 12a og 12b 4 Jobindsats.dk Side 21 af 23

22 For Jobcenter Køge viser flow-målingen fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009, at 18 pct. af de arbejdsmarkedsparate er kommet i beskæftigelse, mens 20 pct. nu vurderes som ikkearbejdsmarkedsparate Andelen af arbejdsmarkedsparate, der året efter vurderes som ikke-arbejdsmarkedsparate, er med 19 pct. i klyngen på niveau med Køge, hvor andelen er 20 pct. Niveauet for ikke-arbejdsmarkedsparate, der enten er selvforsørgende eller vurderes som arbejdsmarkedsparate i 4. kvartal 2009 er 7 pct. for Jobcenter Køge og 10 pct. for klyngen. Tabel 12a: Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2008, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4. kvt. 2009, jobcenter Køge Kontanthjælpsmodtagere 4. kvt (antal) Selvforsørgende 4. kvt (antal) Arb.markedsparate 4. kvt (antal) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (antal) Selvforsørgende 4. kvt (andel) Arb.markedsparate 4. kvt (andel) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (andel) Arbejdsmarkedsparat % 48% 20% Ikke-arbejdsmarkedsparat % 4% 79% I alt % 22% 55% Kilde: DREAM og egne beregninger. Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. "Arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- og starthjælpsmodtagere med matchkategori 1, 2, 3 eller straksmatch. "Ikke-arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- elller startshjælpsmodtagere, som er matchkategoriseret 4 eller 5. Tabel 12b: Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2008, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4. kvt. 2009, Klyngen Kontanthjælpsmodtagere 4. kvt (antal) Selvforsørgende 4. kvt (antal) Arb.markedsparate 4. kvt (antal) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (antal) Selvforsørgende 4. kvt (andel) Arb.markedsparate 4. kvt (andel) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (andel) Arbejdsmarkedsparat % 44% 19% Ikke-arbejdsmarkedsparat % 4% 70% I alt % 18% 51% Kilde: DREAM og egne beregninger. Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. "Arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- og starthjælpsmodtagere med matchkategori 1, 2, 3 eller straksmatch. "Ikke-arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- elller startshjælpsmodtagere, som er matchkategoriseret 4 eller 5. Side 22 af 23

23 Bilag 1. Om data i statusnotat Data i Beskæftigelsesregionens statusnotater baserer sig primært på opgørelser fra Jobindsats.dk samt egne beregninger. Herudover anvendes også særskilt data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase DREAM. Jobcenterklyngerne som det enkelte jobcenters resultater sammenlignes med i notatet, svarer til de nationale jobcentergrupperinger, som findes i Jobindsats.dk. Dette er en ændring i forhold til tidligere statusnotater, hvor Beskæftigelsesregionens regionale jobcentergrupper er blevet anvendt. Ændringen er foretaget for at sikre øget sammenlignelighed mellem Beskæftigelsesregionens resultatopfølgning og den nationale 1-sides Resultatoversigt, som offentliggøres via Jobindsats.dk. Som konsekvens af denne ændring følger desuden, at jobcentrets egne resultater ikke længere indgår ved udregning af klyngens gennemsnitlige resultater. Resultater for en klynge vil altså variere alt efter hvilket jobcenter i klyngen, som benchmarkes. Ved de forskellige resultatmålinger er det altid den samme gruppe af jobcentre, som indgår i sammenligningsklyngen uafhængigt af hvilken ydelse eller resultattype, der er tale om. Sammenligningskommuner/-jobcentre er således de samme, når der ses på kontanthjælp, som når man ser på andre ydelser som for eksempel sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Opdeling af jobcentrene i grupper er underlagt kriterier om nogenlunde ensartede rammevilkår i deres indsats på beskæftigelsesområdet i forhold til modtagere af forskellige kategorier af offentlige forsørgelsesydelser. For en uddybende indføring i principperne og beregningerne bag klyngeinddelingerne henvises til rammevilkårsanalysen De nye kommuners rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen samt notatet Baggrundspapir for klyngningen af kommuner og jobcentre med samme rammevilkår Side 23 af 23

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 3 januar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. juni 27 juni 28 juni 29 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt Pct. Randers 943 2, 553 1,2 1.627 135 1.762 3,7 Østjylland 9.483

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 2 december 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til december 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 3 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene Udenlandsk

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 4 Januar 21 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere