Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger"

Transkript

1 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i praksis i KL, der er oprettet for en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kortlægningen vil blive gentaget i tredje kvartal 2014 og igen i tredje kvartal 2015, og vil dermed give værdifuld viden om, hvordan det kommunale arbejde med forebyggelsespakkerne samt den borgerrettede forebyggelse udvikler sig over årene. Opbygning Vi har opbygget spørgeskemaet således, at det består af følgende temaer: A. Kenskab til og indtryk af forebyggelsespakkerne B. Organisering af arbejdet med forebyggelsespakkerne C. Kortlægning af egne indsatser og implementeringsstrategi D. Kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads E. Forebyggelsespakken om mad og måltider F. Forebyggelsespakken om fysisk aktivitet G. Forebyggelsespakken om hygiejne H. Forebyggelsespakken om solbeskyttelse I. Forebyggelsespakken om indeklima i skoler J. Forebyggelsespakken om seksuel sundhed K. Forebyggelsespakken om mental sundhed L. Forebyggelsespakken om tobak M. Forebyggelsespakken om alkohol Tidsfrist og besvarelse Tidsfrist for besvarelsen er den 15. august Det er vigtigt for resultaterne, at alle kommuner besvarer spørgeskemaet. Vi har brug for din kommunes besvarelse uanset hvor langt I er i forhold til arbejdet med forebyggelsespakkerne. Besvarelsen vil blive behandlet fortroligt, og resultaterne vil blive offentliggjort, så den enkelte kommune ikke kan genkendes. Kommunen vil dog selv modtage egne resultater. Vi vil bede om, at der kun sendes ét elektronisk svar pr. kommune. Hvis der er brug for input fra kolleger til at besvare spørgsmålene, kan du udskrive vedhæftede PDF-fil med kopi af spørgeskemaet. Herefter besvares spørgeskemaet via nedenstående hjemmeside og ved at indtaste nedenstående nøgle: Hjemmeside: Nøgle: xxx-xxx-xxx Yderligere information Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til projektgruppen på Statens Institut for Folkesundhed på telefonnummer / (mandag fredag ) eller på e mail: På forhånd tak for din deltagelse 1

2

3 A. De første spørgsmål handler om kendskab til og indtryk af forebyggelsespakkerne 1. I hvilken er der kendskab til forebyggelsespakkerne blandt følgende grupper? Kommunalpolitikkere inden for sundhedsområdet... Kommunalpolitikkere inden for andre fagområder... Ledere inden for sundhedsområdet... Planlæggere og konsulenter inden for sundhedsområdet... I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

4 2. I hvilken er der kendskab til forebyggelsespakkerne blandt ledere, planlæggere og konsulenter inden for andre fagområder? Jobcentre / Beskæftigelse... Psykiatri og handicap... Ældre... Kultur / Kultur og fritid... Dagtilbud... Sundhedsplejen... HR personale (medarbejderområdet)... Misbrug... Skole... Teknik og miljø... I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

5 3. Hvordan oplever du, at det generelle indtryk af forebyggelsespakkerne er blandt ledere, planlæggere og konsulenter inden for sundhedsområdet? Meget positivt... Overvejende positivt... Hverken positivt eller negativt... Overvejende negativt... Meget negativt... Ved ikke... Uddyb gerne, hvad der bidrager til, at det generelle indtryk er negativt eller positivt:

6 4. Hvordan oplever du, at det generelle indtryk af forebyggelsespakkerne er blandt ledere, planlæggere og konsulenter inden for andre fagområder? Jobcentre / Beskæftigelse... Meget positivt Overvejende positivt (sæt ét kryds i hver linje) Hverken positivt eller negativt Overvejende negativt Meget negativt Ved ikke Psykiatri og handicap... Ældre... Kultur / Kultur og fritid... Dagtilbud... Sundhedsplejen... HR personale (medarbejderområdet)... Misbrug... Skole... Teknik og miljø... Uddyb gerne, hvad der bidrager til, at det generelle indtryk er negativt eller positivt: 5. I hvilken grad mener du, at forebyggelsespakkerne kan være med til at øge kvaliteten af den borgerrettede forebyggelsesindsats i jeres kommune? I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke...

7 B. De næste spørgsmål handler om organisering af arbejdet med forebyggelsespakkerne 6. Er der klarhed over, hvor ansvaret for implementeringen af forebyggelsespakkernes anbefalinger er placeret? Ja... Nej... Ved ikke... Hvis ja, beskriv venligst hvordan, herunder eventuelle tiltag I har lavet for at placere dette ansvar? 7. I hvilken grad er samarbejdet på tværs af fagområderne tilfredsstillende i forhold til at understøtte arbejdet med implementeringen af forebyggelsespakkernes anbefalinger? I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke... Beskriv hvilke faktorer, der fremmer dette samarbejde, eller som kunne være med til at fremme dette samarbejde. Herunder gerne en beskrivelse af hvilke tværgående tiltag I har lavet (eller planlægger) for at støtte implementeringen af forebyggelsespakkernes anbefalinger:

8 8. Er der etableret en formel tværgående organisering, der kan sikre implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger? Ja... Vi er i gang... Nej... Ved ikke... Hvis ja eller vi er i gang, beskriv venligst hvordan? 9. I hvilken grad har ledere, planlæggere og konsulenter inden for sundhedsområdet de nødvendige kompetencer og viden for implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger? I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke... Hvis i mindre grad eller slet ikke, nævn gerne hvilke kompetencer og viden, der især savnes og efterspørges og til hvilke forebyggelsespakker?

9 10. I hvilken grad har ledere, planlæggere og konsulenter inden for sundhedsområdet engagement i forhold til opgaven med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger? I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke... Beskriv gerne, hvordan dette engagement eller manglende engagement kommer til udtryk: 11. I hvilken grad har ledere, planlæggere og konsulenter inden for sundhedsområdet adgang til de nødvendige ressourcer til, at forebyggelsespakkernes anbefalinger kan implementeres? (Ressourcer udover medarbejdernes kompetencer fx økonomiske ressourcer og lokaler) I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke... Hvis i mindre grad eller slet ikke, nævn gerne hvilke ressourcer, der især savnes og efterspørges og til hvad:

10 C. De næste spørgsmål handler om kortlægning af egne indsatser og implementeringsstrategi 12. Har I sammenholdt egen indsats i kommunen med forebyggelsespakkernes anbefalinger inden for følgende pakker? Pakken om mad og måltider... Pakken om fysisk aktivitet... Pakken om hygiejne... Pakken om solbeskyttelse... Pakken om indeklima i skoler... Pakken om seksuel sundhed... Pakken om mental sundhed... Pakken om tobak... Pakken om alkohol... Ja Delvist Nej Ved ikke 13. Har I udarbejdet en strategi for, hvordan forebyggelsespakkernes anbefalinger implementeres? Ja... Delvist... Nej... Ved ikke... Hvis nej, uddyb gerne hvorfor ikke?

11 14. Hvilke tre faktorer, vurderer du, har størst betydning for, at forebyggelsespakkernes anbefalinger bliver implementeret i din kommune? (skriv hvilke tre) Har I en intention om, at kommunens indsatser skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau inden for følgende pakker? Pakken om mad og måltider... Pakken om fysisk aktivitet... Pakken om hygiejne... Pakken om solbeskyttelse... Pakken om indeklima i skoler... Pakken om seksuel sundhed... Pakken om mental sundhed... Pakken om tobak... Pakken om alkohol... I høj grad/ helt I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

12 16. I hvilken grad lever kommunens indsatser op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau inden for følgende pakker på nuværende tidspunkt? Pakken om mad og måltider... Pakken om fysisk aktivitet... Pakken om hygiejne... Pakken om solbeskyttelse... Pakken om indeklima i skoler... Pakken om seksuel sundhed... Pakken om mental sundhed... Pakken om tobak... Pakken om alkohol... I høj grad/ helt I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 17. Har I en intention om, at kommunens indsatser skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på udviklingsniveau inden for følgende pakker? Pakken om mad og måltider... Pakken om fysisk aktivitet... Pakken om hygiejne... Pakken om solbeskyttelse... Pakken om indeklima i skoler... Pakken om seksuel sundhed... Pakken om mental sundhed... Pakken om tobak... Pakken om alkohol... I høj grad/ helt I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

13 18. I hvilken grad lever kommunens indsatser op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på udviklingsniveau inden for følgende pakker på nuværende tidspunkt? Pakken om mad og måltider... Pakken om fysisk aktivitet... Pakken om hygiejne... Pakken om solbeskyttelse... Pakken om indeklima i skoler... Pakken om seksuel sundhed... Pakken om mental sundhed... Pakken om tobak... Pakken om alkohol... I høj grad/ helt I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 19. Indgår følgende områder i en eller flere af kommunens politikker (eventuelt som en del af kommunens sundhedspolitik)? Du bedes også angive, om I har udarbejdet en handlingsplan for implementering heraf? Indgår i en eller flere politikker Har I udarbejdet en handlingsplan? Under Ved Under Ved Ja Nej udarbejdelse ikke Ja Nej udarbejdelse ikke Mad og måltider... Fysisk aktivitet... Hygiejne... Solbeskyttelse... Indeklima i skoler... Seksuel sundhed... Mental sundhed... Tobak... Alkohol...

14 20. I hvilken grad har de ni forebyggelsespakker ændret jeres prioritering af indsatser i kommunen inden for de givne områder? Mad og måltider... Fysisk aktivitet... Hygiejne... Solbeskyttelse... Indeklima i skoler... Seksuel sundhed... Mental sundhed... Tobak... Alkohol... I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 21. Har I gode erfaringer med borgerrettede forebyggelsesindsatser, der ligger uden for forebyggelsespakkernes anbefalinger, og som ikke er finansieret af puljemidler? Ja... Nej... Ved ikke... Hvis ja, nævn disse kort. Jeres erfaringer kan indgå i det videre arbejde med forebyggelsespakkerne.

15 D. De næste spørgsmål handler om kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads 22. I hvilken grad arbejder kommunen systematisk med at skabe sunde rammer og sikre sundhedsfremmende tilbud til kommunens egne ansatte? (på kommunale arbejdspladser, institutioner etc.) I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke Hvor stor en andel af kommunens egne miljøer følgende steder er i praksis 100 % røgfrie? Alle eller næsten alle Kommunens egne indendørsmiljøer... Matrikler, hvor børn og unge opholder sig (fx folkeskoler, daginstitutioner, kommunale fritidsordninger)... Kommunens øvrige matrikler... Over halvdelen Cirka halvdelen Under halvdelen Ingen eller næsten ingen Ved ikke

16 24. Hvor stor en andel af de kommunale arbejdspladser og institutioner har en alkoholpolitik, der både forholder sig til alkoholforbrug og til tidlig opsporing ved formodning om et alkoholproblem? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke... Vi har en, der er fælles for alle arbejdspladser og institutioner i kommunen Hvor stor en andel af de kommunale arbejdspladser deltager i landsdækkende kampagner for fysisk aktivitet? (fx Vi cykler til arbejde og Tæl dine skridt ) Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke...

17 26. I hvilken, er der udarbejdet lokale handlingsplaner til, hvordan mad- og måltidspolitikker bliver udmøntet i de kommunale kantiner? I stor... I nogen... I mindre... Slet ikke... Ved ikke I hvilken er der udarbejdet lokale politikker for reduktion og håndtering af stress samt fremme af trivsel på de kommunale arbejdspladser? I stor... I nogen... I mindre... Slet ikke... Ved ikke Har kommunen vedtaget en solpolitik for kommunens egne ansatte, der opholder sig meget udendørs (fx vej- og parkansatte og pædagoger)? Ja... Nej... Ved ikke...

18 E. De næste spørgsmål vedrører forebyggelsespakken om mad og måltider 29. I hvilken er der udarbejdet lokale handlingsplaner for arbejdet med mad og måltider i de kommunale institutioner? I stor I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke Dagplejen... Daginstitutioner... Kommunale fritidsordninger... Idrætshaller... Botilbud og væresteder... Madudbringning til ældre... Plejehjem og aktivitetscentre Følger de lokale handlingsplaner kommunens mad og måltidspolitik? Dagplejen... Daginstitutioner... Kommunale fritidsordninger... Idrætshaller... Botilbud og væresteder... Madudbringning til ældre... Plejehjem og aktivitetscentre... Ja Nej Ved ikke Vi har ingen mad og måltidspolitik

19 31. Hvor stor en andel af kommunens daginstitutioner har fokus på at fremme børns viden om og glæden ved madlavning, smag og sunde måltider? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke I hvilken grad anvender kommunen Socialstyrelsens redskab God mad Godt liv til at tilrettelægge madservicen til ældre? I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke I hvilken grad tilbereder kommunens botilbud for borgere med særlige behov mad, der følger ernæringsanbefalingerne? I høj grad... I nogen grad... I mindre grad... Slet ikke... Ved ikke...

20 F. De næste spørgsmål vedrører forebyggelsespakken om fysisk aktivitet 34. I hvilken indgår fremme af fysisk aktivitet som en integreret del af indsatsen på følgende områder? Jobcentre / Beskæftigelse... Psykiatri og handicap... Ældre... Kultur / Kultur og fritid... Dagtilbud... Sundhedsplejen... HR personale (medarbejderområdet)... Skole... Teknik og miljø... I stor I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke 35. Hvor stor en andel af kommunens folkeskoler har en politik for fysisk aktivitet, som inkluderer aktiv transport til og fra skole? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke...

21 36. Hvor stor en andel af kommunens skoler har gennemført en indsats for at fremme fysisk aktivitet for alle elever med fx et mål om mindst 60 minutters fysisk aktivitet dagligt i skole og skolefritidsordning? (kan fx omfatte længere frikvarterer ledsaget af initiativer til at fremme fysisk inspirerende udendørsarealer, flere idrætstimer og kropslige aktiviteter i de boglige fag) Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke Har kommunen etableret tilbud, der fremmer fysisk aktivitet til følgende grupper af borgere med særlige behov? Borgere med overvægt... Ældre med nedsat fysisk formåen og svage sociale relationer... Borgere med psykisk sygdom... Borgere med handicap... Borgere uden for arbejdsmarkedet... Socialt udsatte... Børn med motoriske vanskeligheder... Andre... Ja Nej Ved ikke Hvis andre, hvilke?

22 38. I hvilken grad er der samarbejde mellem sundhedsplejersker, kommunallæger, pædagoger i dag- og fritidstilbud, folkeskolelærere og eventuelt pædagogisk-psykologisk rådgivning om at identificere følgende? Børn med dårlig motorik... Børn og unge med lavt fysisk aktivitetsniveau... I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke G. De næste spørgsmål vedrører forebyggelsespakken om hygiejne 39. Har kommunen en tværgående organisering specifikt for det infektionshygiejniske område? Ja... Nej... Ved ikke Er der indgået en samarbejdsaftale med regionen på det infektionshygiejniske område? Ja... Nej... Ved ikke...

23 41. I hvilken vurderer du, at følgende medarbejdere i kommunale institutioner har den nødvendige viden og kompetencer inden for hygiejne, herunder viden om håndhygiejne? I stor Hjemmeplejen... I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke Plejecentre... Dagtilbud... Folkeskoler... Bosteder... Uddyb gerne dit svar, hvorfor/ hvorfor ikke? 42. I hvilken sikrer kommunen, at medarbejdere i forbindelse med pleje- og omsorgsopgaver i forhold til svækkede borgere arbejder efter Statens Serum Instituts generelle infektionshygiejniske retningslinjer? I stor... I nogen... I mindre... Slet ikke... Ved ikke...

24 H. De næste spørgsmål vedrører forebyggelsespakken om solbeskyttelse 43. Hvor stor en andel af kommunens institutioner har en solpolitik, der beskriver, hvordan børn beskyttes mod solens uv-stråling? Daginstitutioner... Folkeskoler... Skolefritidsordninger... Dagplejen... Ungdomsskoler... Alle eller næsten alle Over halvdelen Cirka halvdelen Under halvdelen Ingen eller næsten ingen Ved ikke 44. I hvilken sørger kommunen for, at der indtænkes skygge ved etablering og renovering af kommunens parker, offentlige legepladser, offentlige strande og andre offentlige arealer? I stor... I nogen... I mindre... Slet ikke... Ved ikke...

25 45. Hvor stor en andel af eleverne i folkeskolens udskoling bliver undervist om risikoen ved for meget uv-stråling? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke... I. De næste spørgsmål vedrører forebyggelsespakken om indeklima i skoler 46. Hvor stor en andel af kommunens skoler har gennemført den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering inden for de sidste 3 år? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke...

26 47. Hvor stor en andel af kommunens skoler har en handleplan om indeklima i skoler? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke Hvor stor en andel af kommunens skoler har foretaget en vurdering af indeklimaet inden for de sidste tre år ved at gennemføre følgende? Alle eller næsten alle En teknisk kortlægning af skolens indeklima... Måling af C0 2 i undervisningslokaler... Spørgeskemaundersøgelse om brugernes oplevelse af luftkvaliteten i undervisningslokalerne... Over halvdelen Cirka halvdelen Under halvdelen Ingen eller næsten ingen Ved ikke

27 49. I hvilken har kommunens skolesundhedspleje skærpet opmærksomhed på mulige indeklimasymptomer på skolen? I stor... I nogen... I mindre... Slet ikke... Ved ikke... Uddyb gerne dit svar her: J. De næste spørgsmål vedrører forebyggelsespakken om seksuel sundhed 50. Gennemfører kommunen systematisk rådgivning vedrørende seksuelle relationer og mulige problemstillinger efter fødsel til alle nye forældre som en integreret del af de forebyggende hjemmebesøg? Ja... Nej... Ved ikke...

28 51. I hvilken vurderer du, at følgende medarbejdere rådgiver om seksuel sundhed og trivsel? Pædagoger på dag- og døgntilbud for udsatte unge... Lærere på kommunens specialskoler... I stor Uddyb gerne dit svar, hvorfor/ hvorfor ikke? I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke 52. I hvilken vurderer du, at følgende medarbejdere har viden og kompetencer til at kunne rådgive om seksuel sundhed og trivsel? I stor I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke Pædagoger på dag- og døgntilbud for udsatte unge... Lærere på kommunens specialskoler... Uddyb gerne dit svar, hvorfor/ hvorfor ikke?

29 53. Gør kommunen en særlig indsats for at sikre, at alle elever i folkeskolen modtager kvalificeret seksualundervisning? Ja... Nej... Ved ikke... Hvis ja, beskriv venligst hvordan: 54. Hvor mange af kommunens folkeskoler deltager i Uge Sex -undervisningsindsatsen? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke...

30 K. De næste spørgsmål vedrører forebyggelsespakken om mental sundhed 55. I hvilken vurderer du, at fremme af mental sundhed indgår som en integreret del af indsatsen på følgende fagområder? Jobcentre / Beskæftigelse... Psykiatri og handicap... Ældre... Kultur / Kultur og fritid... Dagtilbud... Sundhedsplejen... HR personale (medarbejderområdet)... Misbrug... Skole... Teknik og miljø... I stor I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke Uddyb gerne dit svar, hvorfor/ hvorfor ikke?

31 56. Hvor stor en andel af familier får som standard tilbudt minimum fem hjemmebesøg af sundhedsplejen i barnets første leveår? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke... Uddyb gerne dit svar her: 57. Gennemfører kommunen systematisk opsporing for fødselsdepression blandt alle nye forældre som en integreret del af de forebyggende hjemmebesøg? Ja... Nej... Ved ikke... Hvis ja, hvilke henvisningsmuligheder har kommunen til de forældre, der bliver screenet positive?:

32 58a. Hvor stor en andel af kommunens folkeskoler har iværksat indsatser for at fremme trivsel blandt børn i skolen? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke... 58b. Hvor stor en andel af disse indsatser anvender Ministeriets for Børn og Undervisning eller Socialstyrelsens redskaber til fremme af trivsel blandt børn i skolen? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke Er der etableret samarbejde mellem kommunen og ungdomsuddannelserne med henblik på at forebygge frafald på ungdomsuddannelserne ved hjælp af sociale og pædagogiske indsatser, der fokuserer på fx fællesskab, tilhørsforhold og mestring? Ja... Nej... Ved ikke...

33 60. Gennemfører kommunen systematisk opsporing for mentale helbredsproblemer blandt alle borgere i jobcentre? Ja... Nej... Ved ikke Anvender kommunen systematisk de forebyggende hjemmebesøg til at opspore mentale helbredsproblemer blandt alle ældre? Ja... Nej... Ved ikke... L. De næste spørgsmål vedrører forebyggelsespakken om tobak 62. Stiller kommunen krav om 100 % røgfrihed i lokaler følgende steder med driftsoverenskomster med kommunen? Beskæftigelsesindsatser... Dagplejen... Familieplejen... Ja Nej Ved ikke

34 63. Hvilke former for rygestoptilbud tilbyder kommunen (enten selv eller i samarbejde med eksterne udbydere)? Reaktive holdbaserede rygestopkurser i standardformat (hvor borgeren selv er opsøgende)... Individuelle reaktive tilbud (hvor borgeren selv er opsøgende)... Opsøgende rygestoptilbud i standardformat (kommunen er opsøgende)... Opsøgende rygestoptilbud tilpasset målgrupper med særlige behov (kommunen er opsøgende)... Særlige tilbud til unge under 18 år (fx i folkeskoleregi)... Særlige tilbud til gravide... Kommunen henviser til nationale tilbud (fx Stoplinien, Dit Digitale Stopprogram)... Andet (fx særlige kurser til kronisk syge borgere)... Ja Nej Ved ikke Hvis kommunen tilbyder opsøgende rygestoptilbud tilpasset målgrupper med særlige behov, skriv venligst hvilke målgrupper: 64. Hvor stor en andel af kommunens rygende borgere modtager hvert år tilbud om rygestop enten via de kommunale tilbud og/eller de nationale rygestoptilbud? Over fem procent... Cirka fem procent... Under fem procent... Ved ikke...

35 65. Laver kommunen opsøgende rekruttering til rygestoptilbud følgende steder: Udvalgte arbejdspladser med en stor andel af rygere... Uddannelsesinstitutioner med en stor andel af rygere (fx erhvervsskoler)... Udvalgte boligområder med en stor andel af rygere... Væresteder... Andre steder... Ja Nej Ved ikke Hvis andre steder, skriv venligst hvor: 66. Er der etableret et samarbejde med praktiserende læger med henblik på tidlig opsporing og henvisning til kommunale rygestoptilbud blandt følgende målgrupper? (sæt ét kryds i hver linje) Gravide... Borgere med nyopdaget KOL eller i høj risiko for at udvikle KOL... Borgere med nyopdaget diabetes eller i høj risiko for at diabetes... Borgere med nyopdaget hjertekarsygdom eller i høj risiko for at udvikle hjertekarsygdom... Ja Nej Ved ikke

36 67. I hvilken grad vurderer du, at henvisningen til rygestoptilbud fra følgende medarbejdergrupper fungerer tilfredsstillende på nuværende tidpunkt? Fra praktiserende læger... Fra sygehuse... Fra jordemødre... Fra medarbejdere med borgerkontakt (frontpersonale) inden for sundhedsområdet... Fra medarbejdere med borgerkontakt (frontpersonale) inden for andre fagområder... I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 68. Hvor stor en andel af eleverne i folkeskolen bliver undervist om tobak og rygning som minimum i løbet af 7 9. klasse? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke...

37 69. Hvor stor en andel af eleverne i folkeskolernes afgangsklasser modtager en samtale om tobak ved udskolingssamtalen? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke... M. De næste spørgsmål vedrører forebyggelsespakken om alkohol 70. Har kommunen iværksat en dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i kommunen for at sikre en ensartet alkoholpolitik på alle institutionerne? Ja... Nej... Ved ikke Har kommunen etableret et fast samarbejdsforum omkring alkoholbevillingsopgaven? Ja... Nej... Ved ikke... Hvis ja, hvem deltager i og hvem leder dette forum?

38 72. Tilbyder kommunen en kort rådgivende samtale om alkohol tilpasset følgende målgruppers behov? Til borgere med storforbrug eller skadeligt forbrug... Til pårørende og børn... Ja Nej Ved ikke 73. I hvilken vurderer du, at kommunens alkoholbehandlere har viden og kompetencer inden for følgende? Familieorienteret alkoholbehandling... Dobbeltfokuseret alkoholbehandling... Motiverende samtale... I stor I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke Uddyb gerne dit svar, hvorfor/ hvorfor ikke?

39 74. I hvilken vurderer du, at følgende medarbejdergrupper i kommunen med borgerkontakt (frontpersonalet) foretager kort opsporende samtale om alkohol? Medarbejdere i socialforvaltningen... Medarbejdere i jobcentre... Medarbejdere i sundhedsplejen... Medarbejdere i tandplejen... Medarbejdere i daginstitutioner... Medarbejdere på folkeskoler... Medarbejdere i kommunale fritidsordninger... Medarbejdere i hjemmeplejen... I stor I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke Uddyb gerne dit svar, hvorfor/ hvorfor ikke?

40 75. I hvilken vurderer du, at følgende medarbejdergrupper i kommunen med borgerkontakt (frontpersonalet) har viden og kompetencer til at kunne foretage kort opsporende samtale om alkohol? Medarbejdere i socialforvaltningen... Medarbejdere i jobcentre... Medarbejdere i sundhedsplejen... Medarbejdere i tandplejen... Medarbejdere i daginstitutioner... Medarbejdere på folkeskoler... Medarbejdere i kommunale fritidsordninger... Medarbejdere i hjemmeplejen... I stor I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke Uddyb gerne dit svar, hvorfor/ hvorfor ikke? 76. Har kommunen alkoholbehandlingstilbud til følgende målgrupper (enten selv eller i samarbejde med eksterne udbydere)? Borgere med alkoholafhængighed og borgere med skadeligt forbrug af svær grad... Familier, partnere, børn og andre pårørende... Borgere med både et afhængigt eller skadeligt forbrug og med en personlighedsforstyrrelse eller anden psykisk belastning... Gravide... Socialt udsatte og sårbare... Ja Nej Ved ikke

41 77. Blandt hvor stor en andel af eleverne i folkeskolernes afgangsklasser indgår alkohol som en del af udskolingssamtalen? Alle eller næsten alle... Over halvdelen... Cirka halvdelen... Under halvdelen... Ingen eller næsten ingen... Ved ikke Er der i kommunen etableret en praksis om, at alle gravide, som kommunen er i kontakt med, spørges til alkoholvaner og henvises til det regionale familieambulatorium ved behov? Ja... Nej... Ved ikke...

42 Du er nu færdig med at besvare spørgeskemaet. Mange tak fordi du/i ville medvirke i kortlægningen af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Er der i øvrigt andet, du ønsker at tilføje? Nedenfor må du meget gerne anføre navn, stilling og kontaktoplysninger. I tilfælde af, at vi gerne vil i kontakt med dig igen om de fremtidige undersøgelser. Stilling: Navn: -adresse: Telefonnummer:

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Side 1 af 21 HYNG-EAZH-XCSF E-mail erik.petersen@egekom.dk HYNG-EAZH-XCSF HYNG-EAZH-XCSF Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats - arbejdet med forebyggelsespakkerne og Anbefalinger for forebyggelsestilbud

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Center for Interventionsforskning Kortlægning Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013 Teresa Friis-Holmberg, Anne Illemann Christensen, Line Zinckernagel,

Læs mere

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Center for Interventionsforskning Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker siden 2013 og anbefalinger til borgere med kronisk sygdom Ida

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Center for Interventionsforskning Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker siden 2013 og anbefalinger til borgere med kronisk sygdom Ida Nielsen

Læs mere

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken 24.2.14, Teresa Friis-Holmberg Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Har kommunerne i perioden 13 15 implementeret flere af forebyggelsespakkernes

Læs mere

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken 24.02.14, Teresa Friis-Holmberg Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Har kommunerne i perioden 2013 2015 implementeret flere af forebyggelsespakkernes

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker?

Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? 12. november 2015 Morten Hulvej Rod, Nanna Schneekloth Christiansen, Katia Keglberg Hærvig,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

Kortlægning. Center for Interventionsforskning

Kortlægning. Center for Interventionsforskning Center for Interventionsforskning Kortlægning Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2015. Nanna Schneekloth Christiansen, Teresa Holmberg, Katia Keglberg Hærvig,

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Kortlægning. Center for Interventionsforskning

Kortlægning. Center for Interventionsforskning Center for Interventionsforskning Kortlægning Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Midtvejsrapport. 2014. Nanna Schneekloth Christiansen, Christian Hollemann

Læs mere

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Knudshoved 15.6. 2015 Center for Forebyggelse i praksis. Konsulent Lisbeth Holm Olsen llo@kl.dk o Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Frekvensrapport af afdækning KRAM

Frekvensrapport af afdækning KRAM Frekvensrapport af afdækning KRAM Ringsted Kommune Nedenfor ses en samlet oversigt over frekvenser og bemærkninger for alle besvarelser. Læg mærke til, at hvis der ikke er skrevet uddybende bemærkninger

Læs mere

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. FORMÅL OG VEJLEDNING Formål Det overordnede formål med

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen!

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen! Workshop: Bliv en solsikker kommune Velkommen! Ni kommuner Syd: Middelfart, Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Kolding Sjælland: Guldborgsund, Ringsted, Stevns Hovedstaden: Køge, Bornholm (afbud fra Køge og

Læs mere

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Udviklingspotentiale

Udviklingspotentiale Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Udviklingspotentiale Indhold 1. Resume...3 Anbefalinger

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018 Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen Den 17. maj 2018 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Nyt fra Sund By Netværket 3. De ny forebyggelsespakker især den om alkohol. Hvad er nyt? https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/~/media/1ce743d2308b40c1

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan 2019 Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Afsæt for årsplan 2019 2017 Sundhedsudvalget prioriterer et fokus på alkohol og tobak herunder kortlægning

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Center for Forebyggelse i praksis Understøtter kommunernes arbejde med at

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE?

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? Temaeftermiddag KL-Huset d. 7.6.18 Formål Formålet med temaeftermiddagen er at sætte fokus på de væsentligste ændringer i de reviderede forebyggelsespakker

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan i relation til Sundhedspolitik

Læs mere

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL National Alkoholkonference, 19.januar.2016 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET Anette Thorsmark konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE Marts 2019 Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelses i praksis Formål: Formidle viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser Understøtte implementering

Læs mere

KOMMUNALE SUNDHEDSOPGAVER ER DER EN ROLLE FOR BIBLIOTEKERNE?

KOMMUNALE SUNDHEDSOPGAVER ER DER EN ROLLE FOR BIBLIOTEKERNE? KOMMUNALE SUNDHEDSOPGAVER ER DER EN ROLLE FOR BIBLIOTEKERNE? Temadag om biblioteket og sundhed, 20. maj 2016 Gentofte Hovedbibliotek Tine Curtis, leder af Center for forebyggelse i praksis, KL og forskningschef,

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Mental Sundhed Forekomst Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere