VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand."

Transkript

1 VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer procent population, det svarer til forholdstal 111. Der er målt de største udbytter i vinterrug siden Målesorten er KWS Magnifico, det er første gang en hybridsort er målesort, og derfor er forholdstallene for de afprøvede sorter, faldet med op til 20 enheder i forhold til tidligere år. Det ses i tabel 1, hvor sorternes forholdstal over de seneste fem år er vist. I 2015 er der gennemført syv landsforsøg med vinterrugsorter. Der er afprøvet 17 sorter, heraf 9 hybrider, 6 sortsblandinger med 90 procent af en hybridsort og 10 procent populationssort (angivet med % population ), endelig er Inspector afprøvet som eneste populationssort. Sortsblandingerne anvendes for at forbedre bestøvningen og mindske risikoen for infektion med meldrøjersvampen. Udbyttemæssigt følges SU Performer procent population af KWS Binntto og KWS Florano, med forholdstal 109 og 108. Sidste års topscore KWS Livado, KWS Daniello og KWS Nikko, r henholdsvis forholdstal 106, 104 og 103 i årets forsøg. Den største sort i dyrkning STRATEGI Vælg altid en vinterrugsort, der > > r givet et stort udbytte i flere års forsøg > > r en god stråstivhed > > er blandt de mindst modtagelige over for meldug, og skoldplet. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 > > kan opnås en ensartet plantebestand. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med vinterrugsorter, forholdstal for udbytte KWS Magnifico SU Mephisto 90 2) + 10 % pop. 3) Palazzo 2) KWS Bono 2) SU Bonelli 90 2) + 10 % pop. 3) SU Performer 90 2) + 10 % pop. 3) SU Forsetti 90 2) + 10 % pop. 3) KWS Livado 2) KWS Daniello 2) KWS Nikko 2) Inspector KWS Binntto 2) 109 KWS Florano 2) 108 SU Cossani 90 2) + 10 % pop. 3) 107 SU Bendix 90 2) + 10 % pop. 3) 104 Tur 2) 96 Brandie 2) 94 Målesort : Marcelo; : Kapitän; 2015: KWS Magnifico. 2) Hybrid. 3) pop = population. er Palazzo, der r givet et udbytte på niveau med målesorten. Alle de afprøvede sorters udbytter opdelt på øerne, Jylland og hele landet fremgår af tabel 2. Det er nu andet år, det er muligt at måle proteinindholdet med NIT i vinterrug. Resultaterne ses i næstsidste kolonne i tabel 2. Proteinindholdene er på niveau med sidste år, og igen varierer sorternes proteinindhold indenfor et ret snævert interval. I 2015 varierer proteinindholdet fra 8,2 procent i KWS Magnifico til 9,1 procent i Brandie. Sorternes rangering for proteinindhold er næsten ens de to år. I tabel 3 ses årets resultater af forsøgene med og uden vækstregulering. Der er gennemført to forsøg, ved henholdsvis Holstebro og Årslev. Der r ikke været lejesæd i forsøgene. I forsøget ved Holstebro, er der en meget kraftig reduktion i strålængde på op til 47 cm som følge af vækstregulering to gange. Det r resulteret i negative merudbytter i 10 sorter, tabet er op til 8,6 i KWS Magnifico. Det største positive merudbytte i for- 36 VINTERRUG Sorter

2 TABEL 2. sorter, landsforsøg 2015, med vækstregulering. (C Udbytte og merudb., Øerne Jylland Udb. og merudb., Hele landet Fht. for udbytte råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg KWS Magnifico 92,7 88,0 90, ,2 75,8 SU Performer % pop. 2) 12,0 8,6 10, ,3 76,0 KWS Binntto 9,6 6,9 8, ,5 73,6 KWS Florano 3,9 10,3 7, ,6 74,3 SU Cossani % pop. 2) 3,8 8,8 6, ,7 75,3 SU Mephisto % pop. 2) 3,0 8,0 5, ,7 75,4 KWS Livado 3,0 7,1 5, ,9 75,8 SU Forsetti % pop. 2) 5,1 5,5 5, ,5 76,7 SU Bonelli % pop. 2) 4,0 5,8 5, ,8 76,2 KWS Bono 3,3 4,5 4, ,7 76,5 KWS Daniello 3,9 3,9 3, ,5 74,9 SU Bendix % pop. 2) 2,7 3,8 3, ,6 75,9 KWS Nikko -0,7 6,0 3, ,4 75,0 Palazzo 1,7-0,6 0, ,6 74,9 Tur -5,3-1,7-3,2 96 8,8 74,3 Brandie -4,0-6,5-5,4 94 9,1 76,0 Inspector -9,5-9,3-9,3 90 9,0 75,8 LSD 8,9 6,5 5,1 Hybrid. 2) pop = population. søget er 6,6 i Tur. I forsøget ved Årslev er der målt merudbytter på op til 9,7 i Brandie, for at vækstregulere en gang. I forsøget er der registreret merudbytter i 13 af de 17 sorter, og i 9 af disse sorter er der tale om et nettomerudbytte efter at omkostningen til TABEL 3. Vækstregulering af vinterrugsorter (C2) A: Ingen vækstregulering B: 1 liter Cycocel ,5 liter Moddus M pr., udbragt ad to gange, eller 0,5 liter Moddus M pr., udbragt på en gang Strålængde, cm Udbytte, Bruttomerudbytte for vækstregule- Udbytte, A B A ring, hkg A pr. Bruttomerudbytte for vækstregulering, hkg pr. Forsøg Holstebro Holstebro Årslev 2) KWS Magnifico 3) ,4-8, ,0 Brandie 3) ,2 0, ,7 Inspector ,1-4, ,0 KWS Binntto 3) ,5 3, ,0 KWS Bono 3) ,2-3, ,7 KWS Daniello 3) ,5 0, ,1 KWS Florano 3) ,0-7, ,4 KWS Livado 3) ,8-2, ,1 KWS Nikko 3) ,0-2, ,4 Palazzo 3) ,8-3, ,0 SU Bendix 90 3) + 10 % pop. 4) ,2 0, ,3 SU Bonelli 90 3) + 10 % pop. 4) ,4 1, ,7 SU Cossani 90 3) + 10 % pop. 4) ,1-2, ,7 SU Forsetti 90 3) + 10 % pop. 4) ,3 1, ,4 SU Mephisto 90 3) + 10 % pop. 4) ,4-1, ,3 SU Performer 90 3) + 10 % pop. 4) ,4-6, ,8 Tur 3) ,6 6, ,1 LSD, sorter 3,5 5,2 LSD, vækstregulering ns ns LSD, vekselvirkning mellem sorter og vækstregulering 5,2 ns Forsøg løbenummer 002. Udgifter til vækstregulering og udbringning, svarer til 4,7 2) Forsøg løbenummer 003. Udgifter til vækstregulering og udbringning, svarer til 2,8 3) Hybrid. 4) pop = population. FOTOS: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Kraftige angreb af knækkefodsyge resulterer i væltede planter og lejesæd. Knækkefodsyge var mere udbredt end normalt i 2015 i både rug og vinterhvede, men ellers r sygdommen de sidste mange år optrådt med overvejende svage og ubetydelige angreb. Knækkefodsyge fremmes af tidlig såning, milde vintre samt et fugtigt forår, dvs. netop de vejrforhold, som herskede i vækstsæsonen Svampen kan overleve op til tre år på planterester af korn. Flere midler r nogen effekt mod knækkefodsyge, men effektive løsninger savnes. VINTERRUG Sorter 37

3 TABEL 4. sorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr., landsforsøg Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso FEsv pr. hkg FEso pr. hkg råprotein Rumvægt, kg pr. hl Fht. for udbytte Udbytte, FEsv pr. FEso pr. Antal forsøg Kapitän 110,3 109,4 9,5 77, , KWS Nikko 2) 107,9 107,5 8,7 77, , KWS Livado 2) 108,0 107,6 9,0 77, , KWS Magnifico 2) 109,4 108,7 8,3 78, , LSD 1,4 1,1 Syntetisk sort. 2) Hybrid. vækstregulering er fratrukket. Vækstregulering påvirker sorterne forskelligt, og denne påvirkning r betydning for sorternes indbyrdes rangering efter udbytte. Sorternes respons på vækstregulering varier dog meget over år og mellem forsøg. Årets to forsøg viser tydeligt, at vækstregulering er en balance, hvor en kraftig effekt af vækstregulering kan resultere i udbyttetab. Netop rug er følsom for vækstregulering, og vækstregulering bør ikke udføres på en afgrøde, der er stresset af f.eks. tørke eller kulde. Foderværdi i vinterrugsorter 2014 Som i de foregående år blev udvalgte vinterrugsorter i landsforsøgene 2014 analyseret for indholdet af foderenheder til svin. Der blev analyseret prøver af fire sorter fra tre lokaliteter. Der blev udvalgt lokaliteter, hvor der var høstet normale udbytter, dvs. at de ikke var præget af tørke, sygdomme eller tilsvarende. Det er med til at sikre, at analyserne med størst mulig sikkerhed viser forskelle i sorternes kvalitet. Prøver fra høst 2015 er i øjeblikket ved at blive analyseret for indhold af foderenheder til svin, og resultaterne af disse analyser vil blive publiceret, så snart de foreligger. Analyseresultaterne fra høst 2014 ses i tabel 4. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv pr. ) blev i 2014 opnået i KWS Nikko fulgt KWS Livado, KWS Magnifico og den syntetiske sort Kapitän. Supplerende forsøg med vinterrugsorter Resultaterne af fire supplerende forsøg med vinterrugsorter er vist i tabel 5. Udbyttet i målesorten er 9,1 højere end i landsforsøgene. I de supplerende forsøg er der afprøvet tre hybridsorter og en blanding af hybrid- og populationssort. De ligger alle på samme udbytteniveau. Derudover er populationssorten Inspector afprøvet, den r et udbytte som er 14 forholdstalsenheder lavere end de andre sorter. Sammenlignet med landsforsøgene, r KWS Bono og SU Mephisto procent population givet et noget mindre udbytte i de supplerende forsøg. sorternes egenskaber og flere års resultater Registreringerne i årets observationsparceller ses i tabel 6. Sorterne er modnet knap tre uger senere end i 2014, og der er kun registreret to dages forskel i modning mellem de tidligste og sildigste sorter. Strålængden varierer med 21 cm mellem sorterne. De længste sorter er Brandie og populationssorten Inspector med en strålængde på 144 cm, og den korteste sort er SU Bonelli procent population, med en strålængde på 123 cm. Der er registreret væsentlig mindre lejesæd end i Den højeste lejesædskarakter på 2,1 er registreret i Brandie, og den laveste karakter på 0 er registreret i Palazzo, SU Bendix procent population og i SU Performer procent population. Der er registreret mere meldug end i I hybridsorterne KWS Binntto og KWS Florano er der registreret henholdsvis 2,5 og 3,3 procent dækning med meldug, i de resterende sorter er der registreret under 1 procent dækning. Angrebene af skoldplet er lidt højere end i TABEL 5. sorter, supplerende forsøg 2015, med vækst regulering. (C3) dækning med skoldplet dækning med Karakter for lejesæd Udb. og merudb., Fht. for udbytte råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg KWS Magnifico 2) 7,0 2,0 2 99, ,6 76,9 KWS Bono 2) 9, , ,5 77,7 SU Mephisto 90 2) + 10 % pop. 3) 9,0 1,0 3 0, ,3 75,9 Palazzo 2) 10, , ,1 76,3 Inspector 5,0 0,3 3-13,7 86 9,8 76,4 LSD 6,6 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Hybrid. 3) pop = population. 38 VINTERRUG Sorter

4 TABEL 6. sorternes egenskaber i observationsparcellerne 2015 Dato for modenhed Strålængde, cm Kar. for lejesæd Procent dækning med Beskrivende sortsliste, Landbrugsplanter ) meldug skoldplet kornvægt faldtal Antal forsøg KWS Magnifico 3) 15/ ,3 0, Brandie 3) 15/ , ,2 Inspector 14/ , ,8 KWS Binntto 3) 16/ ,4 2,5 2,8 1,8 KWS Bono 3) 15/ , KWS Daniello 3) 15/ ,4 0 4,8 0,9 KWS Florano 3) 16/ ,4 3,3 1,2 15 KWS Livado 3) 14/ ,1 0,8 2,8 0,6 KWS Nikko 3) 15/ , Palazzo 3) 15/ ,0 0, SU Bendix 90 3) + 10 % pop. 4) 15/ , ,3 6 3 SU Bonelli 90 3) + 10 % pop. 4) 15/ ,6 0,3 8 3,3 6 4 SU Cossani 90 3) + 10 % pop. 4) 16/ , ,8 SU Forsetti 90 3) + 10 % pop. 4) 16/ , ,5 SU Mephisto 90 3) + 10 % pop. 4) 14/ , SU Performer 90 3) + 10 % pop. 4) 15/ , ,3 Tur 3) 16/ , Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Skala 1-9, 1 = lave værdier. 3) Hybrid. 4) pop = population Angrebene varierer fra 1,2 procent dækning i KWS Florano til 13 procent i KWS Bono og Palazzo. Der er registreret på to lokaliteter, og niveauet er væsentligt lavere end i Som det var tilfældet i 2014, er der registreret mest i KWS Magnifico og Palazzo med henholdsvis 31 og 24 procent dækning. Mindst er registreret i Brandie, SU Bendix procent population, KWS Livado og KWS Daniello, med henholdsvis 0,2, 0,3, 0,6 og 0,9 procent dækning. Udbyttestabiliteten er en afgørende parameter ved valg af vinterrugsort, og sorter, der r givet et stort og stabilt udbytte igennem flere års forsøg, bør altid foretrækkes. De gennemsnitlige forholdstal for udbytte i de seneste to til fem års landsforsøg med vinterrugsorter er vist i tabel 7 for de sorter, der r været med i perioden. Resultaterne i tabel 7 er, når de sammenholdes med de enkelte års resultater i tabel 1, med til at give et overblik over, hvordan sorterne r klaret sig gennem flere års afprøvning. TABEL 7. sorter, forholdstal for udbytte, gennemsnit over to til fem år KWS Magnifico, 2) SU Mephisto 90 2) + 10 % pop. 3) Palazzo 2) KWS Bono 2) SU Bonelli 90 2) + 10 % pop. 3) SU Performer 90 2) + 10 % pop. 3) 115 KWS Livado 2) 113 SU Forsetti 90 2) + 10 % pop. 3) 110 KWS Daniello 2) 113 KWS Nikko 2) 113 Inspector 96 Målesort : Marcelo; : Kapitän; 2015: KWS Magnifico. 2) Hybrid. 3) pop = population. TABEL 8. sorter, der r udgjort mere end 1,0 procent af den solgte udsæd til høst Tabellen viser sorternes procentandel af den solgte udsæd Høstår Palazzo SU Mephisto % pop 3) 2 10 KWS Magnifico Brasetto 5 7 Kapitän 2) Evolo KWS Bono 3 Dukato 2 Herakles 2) 2 Andre sorter Hybrid. 2) Syntetisk sort. 3) pop = population. VINTERRUG Sorter 39

5 De enkelte sorters procentandel af den certificerede mængde udsæd fremgår af tabel 8. En stor del af den udsæd af hybridsorter, der certificeres i Danmark, eksporteres. Udsædsproduktionen giver derfor ikke et præcist billede af sortsfordelingen på det danske areal med vinterrug. Sygdomme > > GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES I figur 1-3 ses udviklingen af svampesygdomme i vinterrug i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Der r været moderate til kraftige angreb af skoldplet. Fra slutningen af maj r bredt sig, og i mange marker udviklede der sig herefter kraftige, men relativ sene angreb. Angrebene af meldug r været svage. Bladsvampe Effekten af fra en til tre gange svampebekæmpelse er belyst i 6 forsøg. I alle forsøg med positive nettomerudbytter for svampebekæmpelse gav en enkelt bendling det højeste nettomerudbytte. I tabel 9 ses resultatet af 6 forsøg med svampebekæmpelse. Der r været moderate angreb af skoldplet i forsøgene, og der r ikke været meldug eller kun meget svage angreb af meldug. Brunrustangrebene r været svage, men i 2 af forsøgene udviklede sig sidst i sæsonen fra omkring 1. juni. obs. med > 25 % angrebne planter Rug 2015, Sygdomme Uge nr. Brunrust Meldug Skoldplet FIGUR 1. Udviklingen af skadegørere i vinterrug i 2015 i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. I gennemsnit af forsøgene med moderate angreb af skoldplet og lidt er det højeste nettomerudbytte på 2,0 opnået i forsøgsled 8, hvor der er sprøjtet en enkelt gang med 0,5 l Prosaro pr. efter skridning. I de fleste af de øvrige forsøgsled er der kun opnået negative nettomerudbytter. I gennemsnit af de 2 forsøg, hvor udviklede sig fra omkring 1. juni, er der opnået jævnbyrdige nettomerudbytter med flere løsninger. Bendling med blandingen Orius 200 EW + Comet Pro efter skridning i obs. med > 25 % angrebne planter Rug , skoldplet Uge nr. obs. med > 25 % angrebne planter Rug , Uge nr FIGUR 2. Udviklingen af skoldplet i vinterrug i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. FIGUR 3. Udviklingen af i vinterrug i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. 40 VINTERRUG Sygdomme

6 TABEL 9. Svampebekæmpelse i vinterrug. (C4, C5, C6) dækning med ca. 25/5 ca. 1/7 Hkg kerne pr. dækning med ca. 25/5 ca. 1/7 Hkg kerne pr forsøg, øvrige 2 forsøg med meget sent 1. Ubendlet - 0, , ,7-2. 0,375 l Ceando + 0,3 l Comet Pro ,5 5,9-2,8 0, ,6-0,1 3. 0,375 l Ceando ,4-4, ,3-0,2 4. 0,375 l Ceando ,01 4 0,5 4,6-3,8 0, ,9 0, ,4 4,3-1, ,0 1,1 6. 0,5 l Prosaro EC ,8-0, ,3 1,7 7. 0,25 l Prosaro EC 250 0,25 l Prosaro EC ,4-0, ,8-0,5 8. 0,5 l Prosaro EC , ,6 2,0 1 0, ,2 0,6 9. 0,3 l Orius 200 EW + 0,3 l Comet Pro , ,6 0,9-1,5 0, ,5 2, ,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert ,8-0, ,9-0, ,1 l Proline EC ,125 l Rubric 0,1 l Proline EC ,125 l Rubric ,0-1,5 0, ,7 0, ,5 l Prosaro EC ,7 2,8 0, ,4 1,8 LSD ,6 3,4 LSD ,7 3, forsøg forsøg 1. Ubendllet - 0, ,1-0, ,2-2. 0,375 l Ceando + 0,3 l Comet Pro 0, ,2-2, ,375 l Ceando 0, ,9-2,6 0, ,4-3,1 4. 0,375 l Ceando , ,1-3,3 0, ,8-3, , ,6-1,3 0, ,6-1,3 6. 0,5 l Prosaro EC 250 0, ,2 0,6 0, ,2 0,6 7. 0,25 l Prosaro EC 250 0,25 l Prosaro EC , ,6-0,7 0, ,9-0, ,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert , ,9-0, ,1 l Proline EC ,125 l Rubric 0,1 l Proline EC ,125 l Rubric , ,0-0,5 0, ,4-0,1 LSD ,6 LSD ,2 LSD ,6 LSD ,2 Bendlingen er udført 14 dage senere end bendlingen i stadie Stadie meldug skoldplet Udbytte og merudb. Nettomerudb. meldug skoldplet Udbytte og merudb. Nettomerudb. forsøgsled 9 samt en enkelt sen bendling 14 dage efter skridning med 0,5 l Prosaro pr. i forsøgsled 12 r resulteret i de højeste nettomerudbytter på omkring 2,0. Nederst i tabel 9 ses resultater fra tidligere år. I gennemsnit af forsøgene blev der opnået negative eller relativt lave nettomerudbytter, hvilket skyldes overvejende moderate angreb af skoldplet og meget sene angreb af. Gefion r i lighed med 2014 udført to egne forsøg med bekæmpelse af, hvor effekten af Opus og Viverda sammenlignes, og hvor effekten af sen sprøjtning belyses. I det ene forsøg er der ikke opnået rentable merudbytter for nogen af strategierne, mens brug af Viverda resulterede i det højeste nettomerudbytte på 1,5 i det andet forsøg. Der henvises til Tabelbilag C7. VINTERRUG Sygdomme 41

7 FOTOS: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Angreb af vrerødsot i rug. De angrebne planter er lavere og giver afgrøden en uensartet vækst. I et landsforsøg med meget tidlige symptomer allerede ca. 1. april blev der målt et udbyttetab på 28 procent i de angrebne områder. Havrerødsot Der er udført et enkelt landsforsøg med måling af udbyttetabet ved angreb af vrerødsot i vinterrug. Angrebene blev synlige allerede omkring 1. april i st i marken. Udbyttet blev målt på 1 m 2 i fire områder med angreb og fire områder uden angreb. Der blev målt et udbyttetab på 27,5 svarende til 28,1 procent i de angrebne områder sammenlignet med de uangrebne områder. Se yderligere i Tabelbilaget Der r været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt planteavlskonsulenterne om omsåning mv. af vintersæd grundet angreb af vrerødsot i Resultatet af undersøgelsen ses i vinterhvedeafsnittet. Vækstregulering > > MARIAN DAMSGAARD THORSTED OG JENS ERIK JENSEN, SEGES Der er udført to logaritmeforsøg med vækstregulering i vinterrug i vækststadium 33 (3. knæ kan føles). Cerone, Trimaxx, Cuadro og en blanding af Cerone + Moddus M r været afprøvet. Formålet r været at undersøge midlernes evne til at reducere afgrødens højde ved forskellige doser efter en logaritmeplan. I tabel 10 ses estimater for nødvendige doser for at reducere afgrødens højde med 10 procent. Cerone alene r kun givet en lille effekt, mens Cuadro og Cerone + Moddus M r givet bedre effekt. Trimaxx er det middel der r givet den mest sikre effekt. TABEL 10. Logaritmeforsøg med vækstregulering. Nødvendig dosis for 10 procent reduktion af strålængden. (C8) Forsøg 1 ED 10 Forsøg 2 ED 10 Stadie Maks./min. dosis l pr. Estimat Spredning Estimat Spredning forsøg 1. Cuadro 25 EC 33 1,20/0,12 0,52 0,20 0,53 0,11 2. Trimaxx 33 1,20/0,12 0,30 0,06 0,34 0,04 3. Cerone 33 1,50/0,15 > 1,5-0,48 0,10 4. Cerone + Moddus M 33 (0,75 + 0,6)/(0, ,06) 0,18 + 0,14 0,09 + 0,07 0,38 + 0,31 0, ,3 Estimeret dosis svarende til 10 pct. effekt. 42 VINTERRUG Vækstregulering

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW 6-329 og SY 211-98, med et forholdstal for udbytte på 110

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING Flakkebjerg 1. november 215 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING 2... Ældre søg VÆKSTREGULERING 26 ALM. RAJGRÆS Tabel 14. Vækstregulering af alm. rajgræs. (J23, J24,

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS BINNTTO -sort med topudbytte og -stråstyrke 00 03 3 (OBS parceller, 08) 0,8 6 Kvalitet (Landsforsøg, 08) 78,7 9, BSA i Tyskland: Højest karakteren. = markedets bedste middel mod meldrøjer Hybrid med

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper VÆKSTREGULERING En nødvendighed i 2019 Vækstregulering i korn fordele/ulemper A Tab ved lejesæd, i hvede 20 % af arealet går i leje 50 dage før høst i 65 grader Primo juli, udbytte tab ca. 20% Forventet

Læs mere

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen.

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen. AfgrødeNyt NR. 4-11. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Triazolreglen Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vinterrug Ukrudt i vårbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2018 RETTELSESBLAD

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2018 RETTELSESBLAD FEB 2019 FOTO: TORKILD BIRKMOSE, SEGES OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2018 RETTELSESBLAD Side 7 - venstre kolonne Prisen på afgrøder prnoser indtjening >> MICHAEL HØJHOLDT, SEGES Foderkornsprisen r ved høst

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 Nyhedsbrev nr. 16/2017 Sortsvalg Vintersæd 2017...1 Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 19. juni 2017 Sortsvalg Vintersæd 2017 Igen i 2017 kan tidlig såning (senest 7. september) af

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede KWS LILI Det kloge valg af vinterhvedesort LILI Hele landet (2014-18) 100 Meldug 0 Septoria (2017) 2 Gulrust 2 Brunrust 3 Dyrkningsegenskaber Strålængde, cm 64 Modningsdato 18/7 Kvalitet HL-vægt, kg/hl

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

BÆLGSÆD Markært, sorter

BÆLGSÆD Markært, sorter BÆLGSÆD Markært, sorter > > JON BIRGER PEDERSEN, SEGES Kommende sorter med lovende udbytter I 2017 har der deltaget ni sorter i landssøgene med markært, det er tre mere end i 2016. Nummersorten NOS3009-052-039/1

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Indhold FM hvad for noget? (FMC) (MR) Vækstregulering et fyord? Hvorfor er lejesæd uønsket Dyrkningsmæssige valg kan få

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Hvis du anvender Orius eller Folicur Xpert i vinterrapsen, skal du være opmærksom på, om du overholder triazol-begrænsningen.

Hvis du anvender Orius eller Folicur Xpert i vinterrapsen, skal du være opmærksom på, om du overholder triazol-begrænsningen. AfgrødeNyt NR. 9-20. maj 2015 INDHOLD Aktuelt Sortsvalg vinterrug Sortsvalg vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken De mange dage med regnvejr betyder, at det er nødvendigt at være meget opmærksom på

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Purløg Pesticider, hvorfor? Fordi vi skal have tiden til at gå? Fordi nu har vi investeret i en marksprøjte?

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder GrovfoderNyt Nr. 5-19.juni 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder Bedriften lige nu 2. slæt græs har været sat i stå under

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N & S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2017/18 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN

Læs mere

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2015 Udgivet i samarbejde med: Planter & Miljø SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER er udgivet i samarbejde med Tystoftefonden af SEGES P/S SEGES Planter &

Læs mere

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008 1 Markfrø side 143 tabel 3. Tabel 3. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs om efteråret. (J5 J6) Engrapgræs Bendlingstidspunkt Bendlingsindeks Netto- merud- bytte 2008. 1 forsøg 1. Ubendlet - 0 1.581-2.

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets forsøg er høstet i sorten LG Diablo med forholdstal 107, sorten er med i landsforsøgene for første gang. Den følges af

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere