Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser"

Transkript

1 Samih Charabi Ekstern survey Start dato: Slut dato: Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken har gennemført et eksternt survey, hvor surveyteamet finder en veldrevet klinik, med gode retningsgivende dokumenter, som tydeligt relaterer sig til klinikkens opgaver og personalesammensætning. Klinikken har ikke fastansat ikke-lægeligt personale, men benytter sig af en gruppe sygeplejeskestuderende og medicinstuderende, som assisterer speciallægen på skift- 1 til 2 personer i klinikken ad gangen. Surveyteamet oplever, efter at have interviewet tre af disse personaler, tryghed ved at disse kan varetage de opgaver der stilles i klinikken på tilfredsstillende vis - ud fra nedskrevne procedurer og instrukser. Alle personaler oplyser at der er god mulighed for supervision fra speciallægen. Klinikken har fast lægevikar til dækning af lægelige opgaver i ferier og ved sygdom. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Der er en plan for udvikling af klinikken, der indeholder punkt a-d. Indikator 2 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for ansvars- og opgavefordeling i klinikken og definere egne roller, herunder også ansvar for koordinering af klinikkens kvalitetsudviklings- og patientsikkerhedsarbejde. Indikator 3 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvilke mål, der er for klinikkens udvikling. Indikator 4 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale, kan de redegøre for, hvilken kvalitetsovervågning, der foregår i klinikken. Indikator 5 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvordan: det besluttes at gennemføre kvalitetsforbedringstiltag, hvis kvalitetsovervågningen viser kvalitetsproblemer. det vurderes, om tiltag har haft den ønskede effekt. der iværksættes nye initiativer, hvis den ønskede effekt ikke er opnået. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Der er en oversigt over, hvilke retningslinjer for diagnostik og behandling, der anvendes i klinikken. Indikator 2 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvordan typiske patientforløb håndteres i klinikken med afsæt i gældende retningslinjer. Indikator 3 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, i hvilke tilfælde, de typisk vil afvige fra de retningsgivende dokumenter for diagnostik og behandling, der anvendes i klinikken. Indikator 4 Ved interviews med lægen og ikke- lægeligt personale kan de redegøre for, Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser hvordan data rapporteres til relevante kliniske kvalitetsdatabaser og data udtrækkes til datafangst. indenfor specialet. Side 1 af 6

2 Indikator 5 En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler. Der udføres journalaudit på disse, hvor det undersøges, om diagnostik og behandling følger retningslinjer for diagnostik og behandling. Det er klinikken selv, der og gennemført en ny journalaudit indenfor tre måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. Indikator 6 En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler. Der udføres journalaudit på disse, hvor det undersøges, om fravigelser fra retningsgivende dokumenter for diagnostik og behandling er angivet i patientjournalen. Det er klinikken selv, der gennemfører disse audits. Hvis der er påvist mangler, er der rettet op på dette og gennemført en ny journalaudit inden for fire måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. Indikator 7 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for kontinuerlig brug af egne resultater fra kliniske kvalitetsdatabaser og kvalitetsrapporter fra Datafangst til udvikling af den kliniske faglige kvalitet og henvise til de konkrete resultater og rapporter. Denne indikator er kun relevant, hvis klinikken rapporterer til kliniske kvalitetsdata-baser og/eller anvender Datafangst. Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser indenfor specialet. 03 Patientsikkerhed Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews af lægen kan denne redegøre for, hvordan der gennemføres identifikation af arbejdsgange, behandlinger og anvendelse af apparatur, hvor der er øget risiko for skade på patienten. Indikator 2 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvilke tiltag, der er iværksat til forebyggelse og håndtering af skade og komplikationer. Indikator 3 Ved interviews af lægen kan denne redegøre for, hvordan der gennemføres identifikation af risici for skade og komplikationer ved indførelsen af nye arbejdsgange, behandlinger og apparatur. Indikator 4 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvilke tiltag, der er Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er ikke indenfor de sidste par år indført iværksat til forebyggelse og håndtering af skader og komplikationer som følge nye arbejdsgange, behandlinger eller af nye arbejdsgange, behandlinger og apparatur. Denne indikator er kun apparatur. relevant for klinikker, hvor der indført nye arbejdsgange, nye behandlinger eller nyt udstyr indenfor de sidste par år. Indikator 5 Ved interviews af lægen kan denne redegøre for, hvordan der tages udgangspunkt i principper for Sikker Kirurgi til forebyggelse af forvekslinger. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i fuld anæstesi. Indikator 6 Ved interviews af lægen og eventuelt ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan større blødninger håndteres, og hvordan patienten eventuel gøres transportabel og herefter kan overflyttes. Lægen kan henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i lokal eller fuld anæstesi, hvor der er risiko for større blødninger. Indikator 7 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan patienter overvåges under og efter operative indgreb i fuld anæstesi og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i fuld anæstesi. Side 2 af 6

3 Indikator 8 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan patienter, hvis tilstand forværres kritisk under eller efter et operativt indgreb, håndteres. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i fuld anæstesi. Indikator 9 En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler, hvor patienten har været i fuld anæstesi. Der udføres journalaudit på disse, hvor det undersøges, om patientjournalerne indeholder anæstesiologisk vurdering, overvågningsforløb og tilstand ved hjemsendelse. Det er klinikken selv, der og gennemført en ny journalaudit inden for fire måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i fuld anæstesi. 04 Utilsigtede hændelser Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan de vil rapportere en utilsigtet hændelse. Indikator 2 Ved interview med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan utilsigtede hændelser anvendes til læring i klinikken. Indikator 3 Patienter og pårørende informeres om deres mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser. Indikator 4 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan de rapporterer lægemiddelbivirkninger og hændelser med medicinsk udstyr til Sundhedsstyrelsen. 05 Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken # Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der gennemføres ikke sedation af patienter hvordan sedation af patienter fortages sikkert og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. uden anæstsiologisk medvirken. Indikator 2 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der gennemføres ikke sedation af patienter hvordan patienter, hvis tilstand forværres kritisk under eller efter sedation uden anæstesiologisk medvirken, håndteres og henvise til dokumenter, hvori uden anæstsiologisk medvirken. det er beskrevet. 06 Patientjournalen # Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for og demonstrere håndtering af journaler, herunder indhold, patienters adgang til egen journal samt ændringer af forkerte/upræcise journaloplysninger. Indikator 2 En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler. Der er gennemført journalaudit, hvor det er undersøgt, om patientjournalerne indeholder data i henhold til gældende lovgivning. Det er klinikken selv, der og gennemført en ny journalaudit indenfor fire måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. 07 Patientidentifikation # Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan og hvornår patientidentifikation foretages og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Side 3 af 6

4 Indikator 2 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de demonstrere, hvordan diagnostisk materiale mærkes entydigt. 08 Parakliniske undersøgelser # Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for og demonstrere, hvordan parakliniske undersøgelser rekvireres og håndteres. Indikator 2 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for og demonstrere, hvordan der følges op på parakliniske undersøgelser og henvise til dokument, hvori det er beskrevet. Indikator 3 Manglende prøvesvar identificeres, og der følges op på dem. Indikator 4 En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler. Der udføres journalaudit på disse, hvor det undersøges, om der er problemer med afgivelse af svar til patienten på parakliniske undersøgelser. Det er klinikken selv, der og gennemført en ny journalaudit indenfor fire måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. 09 Basal hjerte-lungeredning # Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan akut sygdom og hjertestop håndteres i klinikken, herunder lægens og ikke-lægeligt personales ansvar samt tilstedeværelsen af nødvendigt udstyr og medicin og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Indikator 2 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redgøre for, hvordan der føres regelmæssig kontrol af lægemidler, hjertestarter mv. til brug i akutte situationer, herunder tilstedeværelse og tilgængelighed, kontrol af udløbsdatoer, funktion mv. og kan fremlægge dokumentation for, at kontrol har fundet sted. Indikator 3 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redgøre for, at de inden for de sidste tre år har gennemført uddannelse i basal hjertelungeredning og kan fremlægge dokumentation for uddannelsen. 10 Visitation og henvisning Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan patienter visiteres og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Indikator 2 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan patienter henvises videre til det øvrige sundhedsvæsen. Indikator 3 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for afsendelse af epikrise/lægebrev. Indikator 4 En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler. Der udføres journalaudit på disse, hvor det undersøges, om patienter visiteres efter retningslinjerne. Det er klinikken selv, der gennemfører disse audits. Hvis der er påvist mangler, er der rettet op på dette og gennemført en ny journalaudit inden for fire måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. Side 4 af 6

5 Indikator 5 En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler. Der udføres journalaudit på disse, hvor det undersøges, om der er afsendt epikrise/lægebrev til patientens praktiserende læge/henvisende læge. Det er klinikken selv, der gennemfører disse audits. Hvis der er påvist mangler, er der rettet op på dette og gennemført en ny journalaudit inden for fire måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. 11 Hygiejne Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for procedurer for rengøring af lokaler og inventar. Indikator 2 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for procedurer for rengøring og opbevaring af medicinsk udstyr og materialer til flergangsbrug. Indikator 3 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for håndtering af håndhygiejne og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Indikator 4 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der gennemføres ikke operative indgreb i håndtering af kirurgisk håndvask og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager klinikken hvor kirurgisk håndvask er påkrævet. operative indgreb, hvor kirurgisk håndvask er påkrævet. Indikator 5 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for håndtering af særligt smittefarlige patienter og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Indikator 6 Udstyr til sterilisering og rengøring af medicinsk udstyr til flergangsbrug kontrolleres. Klinikken fastsætter selv hyppigheden med udgangspunkt i eventuelle anbefalinger fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen, og der følges op herpå. Indikator 7 Kvaliteten af rengøringen af lokaler og inventar vurderes, og der følges op herpå. Klinikken fastsætter selv hyppigheden. 12 Apparatur til diagnostik og behandling Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de redgøre for, hvordan udstyr til diagnostik og behandling kontrolleres og vedligeholdes og kan fremlægge dokumentation for, at kontrol og eventuel vedligeholdelse har fundet sted. 13 Personoplysninger og diskretion Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Kontrakter med it-leverandører eller egne procedurer sikrer backup og foranstaltninger til at hindre uretmæssig adgang til personoplysninger. Indikator 2 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de forklare og demonstrere, hvordan personhenførbare data, både på papirform og elektronisk form, håndteres og opbevares i den daglige kliniske praksis. Indikator 3 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de forklare og demonstrere, hvordan patienter sikres diskretion i klinikken. Indikator 4 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale samt gennemgang af klinikken kan de redegøre for, hvordan lokaler med patientdata og medicin er sikret mod uretmæssig adgang. 14 Håndtering af utensilier og lægemidler Vurdering af indikatorer og begrundelser Side 5 af 6

6 Indikator 1 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de forklare og demonstrere deres opgaver i forbindelse med indkøb, opbevaring og bortskaffelse af utensilier. Indikator 2 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de forklare og demonstrere deres opgaver i forbindelse med indkøb, opbevaring og bortskaffelse af lægemidler. Indikator 3 Det kontrolleres, at lægemidler ikke har overskredet udløbsdatoer. Klinikken fastsætter selv hyppigheden. Indikator 4 Det kontrolleres, at utensilier ikke har overskredet udløbsdatoer. Klinikken fastsætter selv hyppigheden. Indikator 5 Det kontrolleres, at lægemidler opbevares korrekt. Klinikken fastsætter selv hyppigheden. 15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for ansættelse og introduktion af ansatte læger og ikke-lægeligt personale. Indikator 2 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan proceduren er fulgt ved nyansættelser. Denne indikator er kun relevant for klinikker, hvor der har været nyansættelse(r) indenfor det sidste år. Indikator 3 Der er funktionsbeskrivelser for ikke-lægeligt personale. Indikator 4 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for muligheden for og den praktiske gennemførelse af supervision af ansatte læger og ikke-lægeligt personale. Indikator 5 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan kompetenceudvikling varetages i klinikken og henvise til en plan for lægens, ansatte lægers og ikke-lægeligt personales kompetenceudvikling. Planen er udarbejdet på baggrund af afholdte medarbejderudviklingssamtaler inden for det seneste år. Indikator 6 Ved interviews med lægen kan de redegøre for, hvordan ikke-lægeligt personale, der fungerer som medhjælp, instrueres, og hvordan der føres tilsyn. Den indikator gælder kun for klinikker, hvor ikke-lægeligt personale i klinikken fungerer som medhjælp. Indikator 7 Ved interview med ikke-lægeligt personale, der fungerer som medhjælp, kan de redegøre for, hvordan lægen fører tilsyn med dem, og om de er tilstrækkeligt instrueret. 16 Patienters oplevelse af kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Indikator 1 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan tilbagemeldinger fra patienter håndteres, og at der sker opfølgning på tilbagemeldinger. Indikator 2 Der er gennemført undersøgelser af patientoplevelser inden for de seneste tre år, og læger og ikke-lægeligt personale kan redegøre for, at der er fulgt op på resultater. Side 6 af 6

Jens J. Lykkegaard. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Jens J. Lykkegaard. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Jens J. Lykkegaard Ekstern survey Start dato: 19-04-2016 Slut dato: 19-04-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Ørelægerne Spannow & Rickers I/S. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Ørelægerne Spannow & Rickers I/S. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Ørelægerne Spannow & Rickers I/S Ekstern survey Start dato: 12-02-2016 Slut dato: 12-02-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv. 01 Ledelse, kvalitet og drift Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv Ekstern survey Start dato: 11-06-2018 Slut dato: 11-06-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Klaus Kølendorf. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Klaus Kølendorf. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Klaus Kølendorf Ekstern survey Start dato: 19-09-2017 Slut dato: 19-09-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Deltids

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup. 01 Ledelse, kvalitet og drift Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup Ekstern survey Start dato: 04-05-2018 Slut dato: 04-05-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende

Læs mere

Steffen Tejlmann Ørntoft. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Steffen Tejlmann Ørntoft. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Steffen Tejlmann Ørntoft Ekstern survey Start dato: 25-11-2015 Slut dato: 25-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg

Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 09-03-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 10-05-2021

Læs mere

Glyngdal Psykiatri. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Glyngdal Psykiatri. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Glyngdal Psykiatri Ekstern survey Start dato: 22-05-2017 Slut dato: 22-05-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Del

Læs mere

Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby

Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 19-03-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 13-05-2021

Læs mere

Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte Eksternt survey Start dato: 20-08-2018 Slut dato: 20-08-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende

Læs mere

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status:

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status: Marianne Bille Wegmann 201111 Kirurgi Jægersborg Allé 16,1 2920 Charlottenlund har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Praktiserende speciallæger og lever hermed op til det

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde. 01 Ledelse, kvalitet og drift Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde Eksternt survey Start dato: 27-05-2019 Slut dato: 27-05-2019 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 2 Standardudgave

Læs mere

Helle Birgitte Dahl Olin, Geels Plads 20 3 sal, 2830 Virum

Helle Birgitte Dahl Olin, Geels Plads 20 3 sal, 2830 Virum Helle Birgitte Dahl Olin, Geels Plads 20 3 sal, 2830 Virum Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 29-04-2019 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Filip Burlakof, Torvet 33, 3300 Frederiksværk. 1.1 Den faglige kvalitet. 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Filip Burlakof, Torvet 33, 3300 Frederiksværk. 1.1 Den faglige kvalitet. 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Filip Burlakof, Torvet 33, 3300 Frederiksværk Ekstern survey Start dato: 19-04-2018 Slut dato: 19-04-2018 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 4 Surveyteamets sammenfattende konklusion

Læs mere

Bylægen Peer Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2, 5., 5000 Odense C

Bylægen Peer Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2, 5., 5000 Odense C Bylægen Peer Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2, 5., 5000 Odense C Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 4 Gyldig fra 01-10-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2021

Læs mere

Kirurgisk Klinik Syddanmark

Kirurgisk Klinik Syddanmark Kirurgisk Klinik Syddanmark Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-09-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-11-2019 Opfyldelse af de

Læs mere

Velkommen til høring af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for kiropraktorer

Velkommen til høring af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for kiropraktorer Velkommen til høring af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for kiropraktorer IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed af indholdet

Læs mere

Akkreditering af speciallægepraksis - status pr

Akkreditering af speciallægepraksis - status pr Akkreditering af speciallægepraksis - status pr. 27.02.2019 Denne rapport indledes med en beskrivelse af resultaterne af nævnsbehandlingen af surveyrapporter fra speciallægepraksis. Herefter følger en

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Otterup, Søndergade 26, 5450 Otterup

Kiropraktisk Klinik Otterup, Søndergade 26, 5450 Otterup Kiropraktisk Klinik Otterup, Søndergade 26, 5450 Otterup Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2018 Gyldig til 02-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Bilag 6. Detaljeret oversigt over ændringer i forhold til første version

Bilag 6. Detaljeret oversigt over ændringer i forhold til første version Bilag 6. Detaljeret oversigt over ændringer i forhold til første version 01 - Ledelse, kvalitet og drift 02 - Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Indikator 1: Gammel

Læs mere

Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg

Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion: 1 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 19-03-2019 Gyldig til: 13-05-2022 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse

Læs mere

Fysioterapeuterne Esbjerg

Fysioterapeuterne Esbjerg Fysioterapeuterne Esbjerg Standardsæt for Fysioterapeuter Standardversion: 1 Standardudgave: ## Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus: Alle indikatorer er helt opfyldt

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Søndersø, Odensevej 22, 5471 Søndersø

Kiropraktisk Klinik Søndersø, Odensevej 22, 5471 Søndersø Kiropraktisk Klinik Søndersø, Odensevej 22, 5471 Søndersø Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 22-02-2018 Gyldig til 18-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen

Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 15-05-2018 Gyldig til 09-07-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktisk Klinik v Kildemark og Stamer, Ndr. Ringvej 85, 6000 Kolding. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

Kiropraktisk Klinik v Kildemark og Stamer, Ndr. Ringvej 85, 6000 Kolding. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Kiropraktisk Klinik v Kildemark og Stamer, Ndr. Ringvej 85, 6000 Kolding Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 11-04-2018 Gyldig til 05-06-2021 Akkrediteringsstatus

Læs mere

FysioDanmark - Arkadens Fysioterapi

FysioDanmark - Arkadens Fysioterapi FysioDanmark - Arkadens Fysioterapi Standardsæt for Fysioterapeuter Standardversion: 1 Akkrediteringsstatus: Ekstern survey Surveyteamets sammenfattende konklusion efter ekstern survey Klinikken består

Læs mere

Hansen & Hansen, Kiropraktorerne i Haderslev, Bygnaf 15, 6100 Haderslev. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

Hansen & Hansen, Kiropraktorerne i Haderslev, Bygnaf 15, 6100 Haderslev. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Hansen & Hansen, Kiropraktorerne i Haderslev, Bygnaf 15, 6100 Haderslev Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 10-04-2018 Gyldig til 04-06-2021 Akkrediteringsstatus

Læs mere

Kiropraktisk Klinik, Kongensgade 60, 1.th, 5000 Odense C

Kiropraktisk Klinik, Kongensgade 60, 1.th, 5000 Odense C Kiropraktisk Klinik, Kongensgade 60, 1.th, 5000 Odense C Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 18-01-2018 Gyldig til 14-03-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Rosengaarden Kiropraktik I/S, Tagtækkervej 8, 7., 5230 Odense M

Rosengaarden Kiropraktik I/S, Tagtækkervej 8, 7., 5230 Odense M Rosengaarden Kiropraktik I/S, Tagtækkervej 8, 7., 5230 Odense M Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 16-01-2018 Gyldig til 12-03-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig

Læs mere

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Amagerbro Øjenklinik Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 27-03-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-05-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Kiropraktisk Klinik/RygcenterHorsens, Åboulevarden 40, ST TH, 8700 Horsens

Kiropraktisk Klinik/RygcenterHorsens, Åboulevarden 40, ST TH, 8700 Horsens Kiropraktisk Klinik/RygcenterHorsens, Åboulevarden 40, ST TH, 8700 Horsens Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion: 1 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 05-02-2019 Gyldig til: 01-04-2022 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart

Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion: 1 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-03-2018 Gyldig til: 25-04-2021 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Vestergade, Vestergade 13 B, 1., 7100 Vejle

Kiropraktisk Klinik Vestergade, Vestergade 13 B, 1., 7100 Vejle Kiropraktisk Klinik Vestergade, Vestergade 13 B, 1., 7100 Vejle Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-06-2018 Gyldig til 06-08-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig

Læs mere

Kiropraktorhuset Odense ApS, Skibhusvej 158, 5000 Odense C

Kiropraktorhuset Odense ApS, Skibhusvej 158, 5000 Odense C Kiropraktorhuset Odense ApS, Skibhusvej 158, 5000 Odense C Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 17-01-2018 Gyldig til 13-03-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig

Læs mere

Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart

Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart Melfarklinikken, Odensevej 192, 1. tv, 5500 Middelfart Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Begrundelse for akkrediteringsstatus ved

Læs mere

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi Ellitsgaards Plastikkirurgi Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 14-03-2014 Gyldig til 08-05-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Kiropraktik Ved Jakob Van Dijk, Søndergade 2, 5560 Aarup

Kiropraktik Ved Jakob Van Dijk, Søndergade 2, 5560 Aarup Kiropraktik Ved Jakob Van Dijk, Søndergade 2, 5560 Aarup Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-02-2018 Gyldig til 23-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktor.com Odense, Ørbækvej 101, 1., 5220 Odense SØ

Kiropraktor.com Odense, Ørbækvej 101, 1., 5220 Odense SØ Kiropraktor.com Odense, Ørbækvej 101, 1., 5220 Odense SØ Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-06-2018 Gyldig til 07-08-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg

Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg Kiropraktorhuset, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 4 Gyldig fra 19-03-2019 Gyldig til 13-05-2022 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Speciallæge Alexander Laschke. har opnået følgende status: Akkrediteret

Speciallæge Alexander Laschke. har opnået følgende status: Akkrediteret Speciallæge Alexander Laschke har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Praktiserende speciallæger og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der

Læs mere

Kiropraktorhuset, Havnegade 2, 5800 Nyborg. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

Kiropraktorhuset, Havnegade 2, 5800 Nyborg. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Kiropraktorhuset, Havnegade 2, 5800 Nyborg Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-03-2018 Gyldig til 14-05-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Begrundelse

Læs mere

Vejledning i brug af standarder for speciallægepraksis

Vejledning i brug af standarder for speciallægepraksis Vejledning i brug af standarder for speciallægepraksis Retningslinjer og procedurer I DDKM for speciallægepraksis arbejdes der med 2 typer beskrivelser af arbejdsgange: Retningslinjer og procedurer. Retningslinjer:

Læs mere

Kiropraktorerne Gyrst og Mehlum, Kiropraktisk Klinik I/S, Vestergade 61, 5000 Odense C

Kiropraktorerne Gyrst og Mehlum, Kiropraktisk Klinik I/S, Vestergade 61, 5000 Odense C Kiropraktorerne Gyrst og Mehlum, Kiropraktisk Klinik I/S, Vestergade 61, 5000 Odense C Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 11-01-2018 Gyldig til 07-03-2021 Akkrediteringsstatus

Læs mere

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed af

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger PILOTTESTVERSION september 2013 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet speciallæge_omslag.indd 1 19/06/13

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den

Læs mere

Tandlæge. 01 Ledelse af kvalitetsarbejdet. 02 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Tandlæge. 01 Ledelse af kvalitetsarbejdet. 02 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Tandlæge Ekstern survey Start dato: 10-05-2017 Slut dato: 10-05-2017 Standardsæt for Privatpraktiserende tandlæger Standardversion 0 Standardudgave 999 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Kongevejsklinikken Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Kongevejsklinikken Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kongevejsklinikken Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-10-2016 Gyldig til 21-12-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Skovhus Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 06-10-2016 Gyldig til 01-12-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Sådan bliver din klinik klar til survey

Sådan bliver din klinik klar til survey Sådan bliver din klinik klar til survey Denne vejledning skal hjælpe dig med at blive klar til surveybesøg. Vejledningen indeholder: 1. En liste over de ting du skal have på plads i forhold til akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Åreknudeklinikkerne Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Åreknudeklinikkerne Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Åreknudeklinikkerne Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 01-12-2016 Gyldig til 26-01-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr

Akkreditering af almen praksis - status pr Akkreditering af almen praksis - status pr. 12.03.2018 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 12. marts 2018 har Akkrediteringsnævnet behandlet 980 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 260 sager efter eksternt survey

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr

Akkreditering af almen praksis - status pr Akkreditering af almen praksis - status pr. 10.08.2018 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 10. august 2018 har Akkrediteringsnævnet behandlet 1257 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 01.januar 2016 til 30. april 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 119 sager fra almen praksis. Sektor Antal

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 2. version, 1. udgave Juni 2018

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 2. version, 1. udgave Juni 2018 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 2. version, 1. udgave Juni 2018 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 2. version af Den Danske

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017

Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017 Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 15. marts 2017 har Akkrediteringsnævnet behandlet 483 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 22-04-2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-10-2014 Gyldig til: 27-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 2017

Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 2017 Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 17 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 16 til 14. juli 17 har Akkrediteringsnævnet behandlet 697 surveyrapporter efter eksternt survey i almen

Læs mere

9. juli 2015 Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer

9. juli 2015 Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 30-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Spørgsmål til de indledende kapitler

Spørgsmål til de indledende kapitler Velkommen til høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for privatpraktiserende tandlæger IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Birgitte Haaber Behandlingssted:

Læs mere

Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM

Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM 23.01.2017 Alle vurderingsvejledninger vedr. hygiejne er samlet i dokumentet Vurderingsvejledning og fundtabel vedr. hygiejne i almen praksis

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 02-04-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicinsk Speciallægeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-11-2015 Gyldig til 06-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Hospitalsenheden Horsens Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-05-2014 Gyldig til: 25-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Axel Gustav Lerche Behandlingssted:

Læs mere