Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser"

Transkript

1 Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

2 Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i Thisted jan 8 mar 8 maj 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mar 9 maj 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mar 1 maj 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mar 11 maj 11 jul 11 sep 11 nov Anm: DREAM og egne beregninger. Beskæftigelsen i Thisted er faldet med ca. 2.2 siden 28 beskæftigelsen er nu mere stabil Beskæftigelsen blandt lønmodtagere bosat i Thisted er faldet fra i december 28 til 2.1 i december 211. Det svarer til et fald på ca. 1 pct. I samme periode er beskæftigelsen i hele faldet med ca. 8 pct. Thisted Kommune har således været lidt hårdere ramt af nedgangen i beskæftigelsen Beskæftigelsesregion forventer i sin prognose en uændret beskæftigelse i regionen i Udviklingen i antallet af lønmodtagere bosat i Thisted fordelt efter branche Antal Udvikling Antal Branche december I alt (8 11) december 211 Landbrug 749 1% 1% 3% 3% 77 Industri % % 11% 9% Byggeri % 4% 4% 18% Handel/transport 4.37 % 1% 1% 14% 3.74 Øvrig privat service % 1% 1% 12% Offentlige brancher % 1% 6% 6% I alt ,1% 1,6% 2,3% 9,7% 2.1 Anm: DREAM og egne beregninger Positiv udvikling i beskæftigelsen i flere brancher Industri, byggeri, handel og transport samt de private service brancher er blevet hårdt ramt af krisen i Thisted. De fire brancher har oplevet et fald i beskæftigelsen på mellem 9 og 18 pct. fra slutningen af 28 og frem til nu. Det største fald har været i handel og transport og byggeriet, hvor faldet har været på 14 og 18 pct. Der er sket et skifte på arbejdsmarkedet i 211 det private arbejdsmarked er til dels i bedring, mens der nu er et markant fald i de offentlige brancher (6 pct.) Byggeriet har været hårdt ramt af krisen i Thisted med et samlet fald på 18 pct. fra Der er mulighed for en fortsat bedring i branchen, som følge af de mange anlægsinvesteringer på landsplan.

3 3. Udvikling i arbejdsstyrken og beskæftigelsen i Thisted Anm: Danmarks Statistik, beskæftigelsesregionens egen prognose og egne beregninger. Arbejdsstyrken i Thisted har været stabil og forvendtes nu at stige Arbejdsstyrken i Thisted er faldet gennem de seneste 2 år, og det forventes at faldet vil fortsætte frem mod år 23. På trods af tilbagetrækningsreformen vil arbejdsstyrken blive ved med at falde i Thisted. Reformen betyder, at faldet bliver mindre stejlt Thisted kan hurtigt komme til at mangle arbejdskraft, hvis der kommer ny vækst og dermed en stigning i beskæftigelsen. Beskæftigelsen og arbejdsstyrken forventes at ligge tæt på hinanden allerede i Kompetencer der forlader arbejdsstyrken i Thisted i de kommende år?(andelen af beskæftigede i Thisted, hvor de ansatte er over år fordelt på uddannelse) , Grundskole n=7336 7, , , ,7 3 8 Gymnasiale n=12 Erhvervsudd. n=8898 KVU n=117 MVU n=263 9 år 6 64 år 6+ år , LVU n=664 Mange kompetencer vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år afgørende at de erstattes med nye 37 pct. af alle beskæftigede med en lang videregående uddannelse er over år og 11 pct. er over 6 Ca. 27 pct. af alle beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse er over år og det sammen gør sig gældende for ca. 17 pct. af de beskæftigede med en kort videregående uddannelse og ca. 24 pct. af de beskæftigede med en erhvervsuddannelse. I de kommende år vil der derfor være mange ældre med uddannelse, specialiserede kompetencer og relevant erhvervserfaring, der vil trække sig fra arbejdsmarkedet i Thisted. Thisted kan få en udfordring med at skaffe tilstrækkelig med uddannet arbejdskraft i lyset af den aldersbetingede afgang.

4 . De årige i Thisted fordelt på uddannelse og socioøkonomisk status Ufaglærte Faglærte n=11327 n=1111 Tilbage trækning fra arbejdsstyrken Arbejdsløse KVU n= MVU LVU n=2984 n=76 Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Beskæftiget Anm: Danmarks Statistik og egne beregninger Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken = efterløn, alderspension og førtidspension Midlertidigt uden for arbejdsstyrken = uddannelsessøgende, kontanthjælpsmodtagere og andre uden for arbejdsstyrken og personer i aktivering. De årige med en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse har størst beskæftigelsesgrad pct. af de årige med en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse er i beskæftigelse. 9 pct. af de ufaglærte og 8 pct. af de faglærte mellem årige er i beskæftigelse 23 pct. af de ufaglærte årige, har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller er på førtidspension 16 pct. af de ufaglærte årige er midlertidigt uden for arbejdsstyrken. En del af disse vil være i uddannelse.

5 Ledige og langtidsledige 6. Udviklingen i bruttoledigheden i Thisted fra januar 211 til januar Thisted Anm: Jobindsats.dk og egne beregning. Beregnet på fuldtidsperson. Markant fald i ledigheden i Thisted i 211 I 211 var der1.167 bruttoledige i Thisted, heraf var 96 forsikrede ledige og 22 var jobklare kontanthjælpsmodtagere I 211 er ledigheden i Thisted faldet med 14 pct., hvilket er mere end regionen ( 8 pct.) Ledigheden for mænd faldt med 23 pct. i 211, mens ledigheden for kvinder kun er faldet med 2 pct. Det skal ses i sammenhæng med, at det går bedre i de typiske mandefag, mens der er et fald i beskæftigelsen i det offentlige. I regionen faldt ledigheden med 17 pct. for mænd og med 6 pct. for kvinder i 211. Det er i høj grad de unge og de 3 49 årige, der har oplevet et fald i ledigheden, mens personer over år har oplevet et mindre fald i ledigheden. 7. Udviklingen i antallet af langtidsledige i Thisted jan 7 apr 7 jul 7 okt 7 jan 8 apr 8 jul 8 okt 8 jan 9 apr 9 jul 9 okt 9 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 12 I alt Kvinder Mænd Langtidsledigheden har været markant stigende i Thisted men der er tegn på forbedring Langtidsledigheden i Thisted steg fra 7 i januar 29 til over 37 i januar 211, hvilket svarer til næsten en syvdobling af langtidsledige i perioden. Langtidsledigheden var stigende for både mænd og kvinder frem til januar 211. Stigningen var størst for mændene da de traditionelle mande fag blev ramt hårdest krisen. Langtidsledigheden er faldet i løbet af 211. I januar 212 er der lidt under 2 langtidsledige. Det er særligt antallet af langtidsledige mænd der er faldet i løbet af 211. Og antallet af langtidsledige mænd og kvinder har nærmet sig hinanden.

6 8. Langtidsledigheden blandt alders og uddannelsesgrupper i Thisted Antal langtidsledige ,2%,% Langtidsledighedsprocent 2,6% 1,3%,8% 1,4% 1,4% 3% 2% 1% % Ufaglærte unge Uddannede unge Ufaglærte voksne Faglærte voksne Voksne videreg.udd. Seniorer Ufaglærte unge Uddannede unge Ufaglærte voksne Faglærte voksne Voksne videreg.udd. Seniorer Gns. Anm: DREAM og egne beregninger. Langtidsledigheden varierer blandt grupperne på arbejdsmarkedet Antalsmæssigt dominerer tre grupper: De ufaglærte voksne, de faglærte voksne og seniorerne. Der er få unge blandt de langtidsledige Den højeste langtidsledighedsprocent findes i to grupper: De ufaglærte voksne og seniorerne De unge ufaglærte er ikke så hårdt ramt af langtidsledighed (, pct.). Det kan skyldes at mange går i uddannelse. 9. Den aktive indsats for kort og langtidsledige i Thisted Ufaglærte unge Uddannede unge Korttidsledige Ufaglærte voksne Faglærte voksne Anm: DREAM og egne beregninger Vidr.udd voksne Seniorer Gns. Ufaglærte unge 38 Uddannede unge Langtidsledige Løntilskud privat Løntilskud offentligt Virksomhedspraktik Vejl./afklar./opkval. De langtidsledige aktiveres meget og en stor del af indsatsen foregår ude på virksomhederne I gennemsnit aktiveres de langtidsledige i Thisted lidt under halvdelen af tiden (48 pct.), mens de korttidsledige aktiveres i knap en tredjedel af tiden (32 pct.) Løntilskud og virksomhedspraktik fylder meget i indsatsen for både korttids og langtidsledige. De unge langtidsledige aktiveres mindre end de øvrige grupper. Ufaglærte voksne Faglærte voksne Vidr.udd voksne Seniorer Gns. 2

7 De offentligt forsørgede unge 1. Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede unge i Thisted jan 7 maj 7 sep 7 jan 8 maj 8 sep 8 jan 9 maj 9 sep 9 jan 1 maj 1 sep 1 jan 11 maj 11 sep 11 jan 12 Førtidspension Øvrige ydelser Sygedagpenge Kontanhjælp mv. Dagpenge Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Thisted er steget kraftigt siden 28 I januar 212 var der ca. 9 unge der modtog en offentlig forsørgelsesydelse i Thisted. Det svarer til, at 17 pct. af alle unge årige i Thisted er på offentlig forsørgelse. Det er en højere andel end i regionen (1 pct.). Det er særligt antallet af unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er steget siden krisen satte ind i Udviklingen i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 3 år i Thisted jan 6 apr 6 jul 6 okt 6 jan 7 apr 7 jul 7 okt 7 jan 8 apr 8 jul 8 okt 8 jan 9 apr 9 jul 9 okt 9 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 12 Midlertidigt passiv Indsatsklar Jobklar Gruppen af indsatsklare unge på kontanthjælp er steget markant Siden 28 er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i Thisted steget fra ca. 2 til 4 personer. I januar 212 var der 14 jobklar, 211 indsatsklare og 92 midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Det er særlig antallet af indsatsklare der er steget. Det betyder, at der er kommet betydelig flere unge i kommunen, der har personlige eller sociale problemer. I er gruppen af unge midlertidige passive steget dog på et antalsmæssigt lavt niveau

8 12. De unge dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Thisted fordelt efter uddannelse og uddannelsesegnethed (baseret på match og egne beregninger) Uddannede unge Ej.udd.egnede 2 29 år 8 1 1% 17% Ej.udd.egnede år % Udd.egnede år 12 22% Udd.egnede 2 29 år 84 1% Anm: Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger. De uddannelsesegnede unge jobklare unge kontanthjælpsmodtagere. De ikke uddannelsesegnede er indsatsklare og midlertidigt passive. Tæt på halvdelen af de unge i Thisted er ikke egnet til uddannelse De 73 unge under 3 år på kontanthjælp og dagpenge i Thisted fordeler sig på følgende måde: 1 pct. af de unge under 3 år har allerede gennemført en kompetencegivende uddannelse. 36 pct. af de unge under 3 år vurderes at være egnet til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. 49 pct. af de unge under 3 år vurderes ikke at være egnet til en uddannelse umiddelbart. Der er typisk tale om at de unge har en kombination af psykiske, fysiske, misbrugs, social og adfærdsmæssige problemer 13. Andelen af de ufaglærte unge, der fik dagpenge eller kontanthjælp i 21, som aktuelt er i uddannelse eller job Dagpenge n=182 Thisted Kth match 1 n=229 Anm: DREA og egne beregninger Kth match 2&3 n=282 Job Gns. n= Dagpenge n=222 Uddannelse Gode resultater af indsatsen for de stærke unge i Thisted 68 pct. af de unge under 3 år der modtog dagpenge i Thisted i 21 er aktuelt i job eller uddannelse. Det over niveauet for regionen som helhed, hvor 9 pct. er i job eller uddannelse. Det kan i forhold til et uddannelsesperspektiv være bekymrende, at langt hovedparten af de ufaglærte unge er i job, mens andelen i uddannelse er lav. 62 pct. af de unge der modtog kontanthjælp i Thisted i 21 er aktuelt i job eller uddannelse. Det er på højde med niveauet for regionen og det er positivt at mange er i uddannelse. Resultaterne for de svage unge (match 2 3) er betydelige lavere. 14 pct. af gruppen fra 21 er i dag i uddannelse og 4 pct. i job. Det svarer til niveauet i hele regionen Kth match 1 n= Kth match 2&3 n=4289 Gns. n=

9 14. Hvilken status har de unge, der modtog kontanthjælp som 18 årige i 2 eller 26? Startede på kontanthjælp Startede ikke på kontanthjælp Thisted n=9 n=174 Anm: DREAM og egne beregninger Fokus på unge, der debuterer tidligt i kontanthjælpssystemet Hvert år debuterer ca. 7 pct. af alle 18 årige i Thisted i kontanthjælpssystemet. Det svarer til, at ca. 1 unge 18 årige hvert år henvender sig og får kontanthjælp. De unge, der starter på kontanthjælp som 18 årige, klarer sig markant dårligere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet end andre unge. Eksempelvis modtager 43 pct. af de unge debutanter fra 2 26 aktuelt offentlig forsørgelse. Til sammenligning modtager kun 13 pct. af de unge, der ikke var debutanter i 2 26, offentlig forsørgelse. Andelen af kontanthjælpsdebuttanterne, der er under uddannelse er markant lavere end blandt andre unge. Thisted n=1264 n=13864 Selvforsørgelse Uddannelse Dagpenge Kontanthjælp Førtidspension Andet

10 De udsatte grupper 1. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Thisted jan 6 apr 6 jul 6 okt 6 jan 7 apr 7 jul 7 okt 7 jan 8 apr 8 jul 8 okt 8 jan 9 apr 9 jul 9 okt 9 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 12 Midlertidigt passiv Indsatsklar Jobklar 1. De indsatsklare og midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere kan på sigt give et pres på førtidspension Siden 28 er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Thisted steget fra til ca. 8 personer. Det er særlig antallet af indsatsklare og midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere, der er steget siden 28. I januar 212 var der 26 jobklare, 36 indsatsklare og 234 midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i Thisted. I 211 er antallet af indsatsklare steget med 7 pct. og gruppen af midlertidige passive er steget med 46 pct.. Særligt stigningen i antallet af midlertidigt passive kan udgøre et problem for Thisted set i lyset af ambitionen om at reducere tilgangen til førtidspension Den aktive beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere i match 2 (aktiveringsgrad) i 4. kvartal år Thisted år Over år Anm: Jobinsats.dk og egne beregninger Gennemsnit år Thisted aktiverer de indsatsklare mere end de øvrige kommuner Thisted aktiverer de fleste aldersgrupper af indsatsklare mere end resten af regionen. De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Thisted er i gennemsnit i aktivering i 44 pct. af tiden, mens det tilsvarende tal for hele regionen er 3 pct.. I Thisted aktiveres de unge indsatsklare i højere omfang end gruppen af voksne (3 år). De indsatsklare i Thisted aktiveres i virksomhedspraktik og vejledning/opkvalificering. 3 år Over år Gennemsnit Off. løntilskud privat løntilskud Virksomhedspraktik Vejledning/opkvalificering

11 17. Andelen af personer i match 2 eller 3 i 1. kvartal 28 som i de efterfølgende 3 år har haft job eller været i uddannelse Thisted Kontanthjælp match 2 i 1. kvartal 28 Anm: DREAM og egne beregninger Kontanthjælp match 3 i 1. kvartal 28 Effekterne for de udsatte grupper er på højde med niveauet i andre kommuner 38 pct. af de indsatsklare har siden 28 været i job eller uddannelse. Det svarer til niveauet i regionen. Langt hovedparten af de indsatsklare har været i job (29 pct.). Kun 9 pct. har været i uddannelse. 18 pct. af de midlertidige passive siden 28 været i job eller uddannelse. Det er en lidt højere andel end i regionen som helhed. Thisted Uddannelse Job Job&uddannelse Udviklingen i antallet af personer på sygedagpenge dec 7 mar 8 jun 8 sep 8 dec 8 mar 9 jun 9 sep 9 dec 9 mar 1 jun 1 sep 1 dec 1 mar 11 jun 11 sep 11 dec 11 Fuldtidspersoner i alt Over 26 uger Over 2 uger Antallet af personer med lange sygedagpengesager er konstant: I december 211 havde Thisted ca. 8 personer på sygedagpenge. Antallet af lange forløb har siden 29 været konstant. I december 211 var 3 pct. af sygedagpenge forløbene på over 26 uger og 12 pct. var på over 2 uger.

12 Førtidspension 19. Andelen af befolkningen der modtager permanente forsørgelsesydelser i januar ,7 13, ,4 9,6 1,2 1,2 1,4 1, 1,7 2 9, ,2 7, Rebild Aalborg Læsø Brønderslev Hjørring Thisted har regionens næsthøjeste andel på permanente forsørgelsesydelser Jammerbugt Frederikshavn Vesthimmerland 12,7 pct. af alle årige i Thisted modtager en permanent offentlig forsørgelsesydelse. Det vil sige enten førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse Niveauet ligger over gennemsnittet for regionen (9,4 pct.). I januar 212 er der personer på førtidspension i Thisted, 692 i fleksjob og 218 på ledighedsydelse 9,4 pct. af alle årige i Thisted modtager førtidspension. Det er højere end gennemsnittet for regionen på 7,1 pct. Mariagerfjord Thisted Førtidspension Ledighedsydelse Fleksjob Morsø 2. Tilgang til og afgang til førtidspension i Thisted Tilgang Afgang. Afgangen er beregnet som forskelle mellem udviklingen i bestanden og tilgangen. I 211 var afgangen til førtidspension i Thisted større end tilgangen I 211 var der 133 nye personer i Thisted der fik tilkendt en førtidspension. Der var en afgang på 193 fra førtidspension i 211. Afgangen skyldes hovedsageligt afgang til folkepension. I 211 faldt antallet af modtagere af førtidspension i Thisted således med 6 personer

13 21. Tilgangen til førtidspension i 211 i Thisted fordelt efter alder Under 3 år 3 4 år 4 år Over år 37 pct. af de nye personer på førtidspension er unge under 4 år 37 pct. af de nye personer på førtidspension er under 4 år. Det drejer sig om 49 personer i 211. Ud af de 133 nye førtidspensionsforløb i 211 blev 42 pct. eller 6 forløb tilkendt til personer over år. Hvis regeringens nye udspil til førtidspensionsreform allerede var implementeret, skulle en del af de 49 personer under 4 år i stedet have haft et årigt ressourceforløb 22. Andel af befolkningen (16 64 år) der modtager førtidspension og andelen af befolkningen der er tilgået førtidspension i 211 Bestand i pct. af årige Højere tilgang og mindre bestand Rebild Lavere tilgang og mindre bestand Mariagerfjord Morsø Thisted Brønderslev Vesthimmerland Læsø Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Hele landet Aalborg Højere tilgang og større bestand Lavere tilgang og større bestand 4,2,3,4,,6,7 Tilgang i pct. af årige Thisted har en højere andel og en højere tilgang til førtidspension end regionen som helhed I Thisted er 9,4 pct. af alle årige på førtidspension. Det er højere end gennemsnittet for regionen og hele landet. Thisted har en tilgang til førtidspension i 211 på, pct. af alle årige. Det er en større tilgang end regionen og hele landet. Opgørelsen viser, at det kræver en langsigtet indsats, hvis Thisted skal ned på de øvrige kommuners niveau for andelen af de årige på førtidspension

14 Virksomhedsindsatsen 23. Antallet af arbejdssteder i Thisted fordelt efter antallet af beskæftigedei 29 Antal Antal Anm: Danmarks Statistik og egne beregninger Virksomhedsstrukturen er domineret af mange små virksomheder med under ansatte Der er virksomheder i kommunen med 2 eller flere ansatte i kommunen. 4 pct. af disse (779) har 2 4 ansatte Der er få store virksomheder. Kun 64 arbejdssteder eller 3,7 pct. har over ansatte. Det begrænsede antal betyder, at der er behov for en høj samarbejdsgrad med de store virksomheder. Der kan være et uudnyttet potentiale for samarbejde med de mange små virksomheder. Det må forventes at kræve en særlig strategi og en stor indsats at udløse dette potentiale. 24. Hvor stor en andel af arbejdsstederne samarbejder med jobcentret om aktiveringsindsatsen i 211? Landbrug mv. 36 Thisted Industri Byggeri Handel/transport Privat service Offentlig service Dagpenge Gns. 11 Landbrug mv Industri Samarbejdet med de offentlige virksomheder er størst De offentlige arbejdspladser leverer mange aktiveringspladser. Halvdelen af de offentlige arbejdssteder aktiverer forsikrede ledige og hver tredje aktiverer kontanthjælpsmodtagere. Det svarer stort set til niveauet i regionen. 29 pct. af virksomhederne leverer aktiveringspladser til de forsikrede ledige, mens 14 pct. leverer pladser til kontanthjælpsmodtagerne. Jobcentret samarbejder med godt en tredjedel af virksomhederne i industrien, byggeri og handels og transport sektoren om aktivering af forsikrede ledige. Byggeri Kontanthjælp Handel/transport Øvrig privat service Offentlig service Gns

15 2. Udviklingen i antallet af personer der deltager i virksomhedsrettede tilbud i Thisted Antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering har været stærkt stigende I januar 28 inden krisen deltog 139 personer i virksomhedsrettet aktivering i Thisted. I januar 211 deltog 6 personer i virksomhedsrettet aktivering. Antallet af virksomhedsrettede tilbud steg især i Der er særligt sket en stigning i antallet af private virksomhedspraktikker jan 7 jan 8 jan 9 jan 1 jan 11 jan 12 Løntilskud privat Løntilskud offentligt Virksomhedspraktik privat Virksomhedspraktik offentligt Andelen af jobcenterets ydelsesgrupper, der deltager i virksomhedsrettede tilbud (aktiveringsgrad) i 4. kvartal Thisted Dagpenge Kth match 1 Kth match 2 Sygedagpenge Øvrige ydelser Virksomhedspraktik offentligt Løntilskud offentligt Gns. Dagpenge Kth match 1 De stærkeste grupper af ledige deltager mest i virksomhedsrettede forløb Dagpengemodtagerne var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud i 23 pct. af tiden i 211. Flest deltog i offentligt løntilskud (9 pct.). De jobklare kontanthjælpsmodtagere deltog i et virksomhedsrettet tilbud i 22 pct. af tiden. Flest deltog i privat virksomhedspraktik (9 pct.). De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere var i virksomhedsrettet aktivering 16 pct. af tiden. Heraf foregik langt hovedparten som virksomhedspraktik i en privat virksomhed. Andelen af ledige i virksomhedsrettede tilbud (1 pct.) svarer til andelen i hele regionen (14 pct.) Kth match 2 Sygedagpenge Øvrige ydelser Virksomhedspraktik privat Løntilskud privat Gns

16 Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen antal og andel feb 12 Dagpenge Heraf langtidsledige Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Thisted Kvinder % 94 39% 2% 3% Mænd % 14 61% 3% 4% Unge u. 3 år 1 2% 23 1% 2% 3% 3 49 år % 122 1% 3% 4% Seniorer + år % 94 39% 2% 3% Dansk 76 92% % 3% 3% Vestlig 42 % 17 7% 4% 4% Ikke vestlig 19 2% 13 6% 2% 4% I alt 767 1% 239 1% 3% 3% feb 12 Jobklar kontanthjælp Heraf langtidsledige Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Thisted Kvinder 113 4% 1 3% 1% 1% Mænd 9 46% 28 6% 1% 1% Unge u. 3 år 114 % 12% 2% 2% 3 49 år 71 34% 27 63% 1% 1% Seniorer + år 24 12% 12% % % Dansk % 31 72% 1% 1% Vestlig 27 13% 7 16% 3% 2% Ikke vestlig 13 6% 12% 2% 2% I alt 28 1% 43 1% 1% 1% Match 2 Match 3 Samlet andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Thisted Kvinder 16 48% 119 3% 2% 2% Mænd 179 2% 14 47% 2% 2% Unge u. 3 år % 83 37% 4% 4% 3 49 år 14 42% 118 3% 2% 3% Seniorer + år 3 9% 22 1% % 4% Dansk % 18 83% 2% 1% Vestlig 22 6% 12 % 3% 2% Ikke vestlig 77 22% 27 12% 13% 6% I alt 344 1% 223 1% 2% 2% Revalidering Forrevalidering Samlet andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Thisted Kvinder 77 63% 18 46%,7%,6% Mænd 4 37% 21 4%,4%,4% Unge u. 3 år 21 17% 38 97%,9%,7% 3 49 år 8 66% 1 3%,7%,7% Seniorer + år 21 17% %,2%,9% Dansk % 38 97%,6%,% Vestlig 4 3% 1 3%,%,3% Ikke vestlig 1 1% %,1%,% I alt 122 1% 39 1%,%,%

17 Sygedagpenge Andel af befolkning Antal Andel Thisted Kvinder 4 3% 3% 3% Mænd 36 47% 2% 2% Unge u. 3 år 92 12% 1% 1% 3 49 år 31 46% 3% 3% Seniorer + år % 3% 6% Dansk 73 91% 3% 3% Vestlig 38 % 4% 3% Ikke vestlig 28 4% 4% 3% I alt 77 1% 3% 3% Ledighedsydelse Andel af befolkning Antal Andel Thisted Kvinder %,9%,7% Mænd 77 37%,%,3% Unge u. 3 år 19 9%,3%,1% 3 49 år 118 7% 1,%,6% Seniorer + år 7 34%,6% 1,4% Dansk 19 94%,7%,% Vestlig 4 2%,4%,3% Ikke vestlig 9 4% 1,1%,4% I alt 28 1%,7%,% Fleksjob Tilgang til flexjob og ledighedsydelse Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Thisted Kvinder 411 8% 44 47% 3% 2% Mænd % 49 3% 2% 1% Unge u. 3 år 27 4% 8 9% % % 3 49 år 32 4% 4% 3% 2% Seniorer + år 361 1% 3 38% 3% % Dansk % 9 97% 2% 2% Vestlig 12 2% 1 1% 1% 1% Ikke vestlig 12 2% 2 2% 2% 1% I alt 78 1% 93 1% 2% 2% Førtidspension Tilgang til førtidspension Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Thisted Kvinder 142 % 44 47% 1% 8% Mænd % 49 3% 8% 6% Unge u. 3 år 111 4% 8 9% 2% 1% 3 49 år % 4% 7% % Seniorer + år % 3 38% 1% 19% Dansk % 9 97% 9% 7% Vestlig 6 2% 1 1% 7% 6% Ikke vestlig 87 3% 2 2% 11% 9% I alt 264 1% 93 1% 9% 7%

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR IKAST-BRANDE... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I IKAST-BRANDE... 4 BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Faktaark for Jammerbugt Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Faktaark for Jammerbugt Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Jammerbugt Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesregion Nordjylland har fået udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HEDENSTED... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HEDENSTED... 4 BESKÆFTIGELSEN I HEDENSTED

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 BESKÆFTIGELSEN I SYDDJURS STABILISERES...

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 4 BESKÆFTIGELSEN I HERNING STABILISERES...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SILKEBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SILKEBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I SILKEBORG

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Struer Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR STRUER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I STRUER... 5 BESKÆFTIGELSEN I STRUER STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Viborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Viborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR VIBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I VIBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I VIBORG STABILISERES...

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR RINGKØBING-SKJERN... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I RINGKØBING-SKJERN... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Samsø Kommune

Arbejdsmarkedet i Samsø Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Samsø Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SAMSØ... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET PÅ SAMSØ... 4 BESKÆFTIGELSEN PÅ SAMSØ STABILISERES...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKANDERBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKANDERBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I SKANDERBORG

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Debatoplæg for Jammerbugt Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Debatoplæg for Jammerbugt Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Debatoplæg for Jammerbugt Kommune Forord Beskæftigelsesrådet Nordjylland sætter hvert år fokus på de væsentligste muligheder og udfordringer på det nordjyske

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere