Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion"

Transkript

1 Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

2 Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes, hvis dit høreapparat har telespole, så du får lyden direkte og uforstyrret til høreapparaterne. ADVARSEL: DENNE TELEFON KAN YDE OP TIL 40 db EKSTRA FORSTÆRKNING. VÆR FORSIGTIG NÅR DU BRUGER DEN, HVIS DU IKKE HAR ET HØRETAB. BØR IKKE BRUGES AF BØRN. Pakkens indhold: 1 mobiltelefon 1 li ion batteri 1 ladestation 1 strømforsyning 1 brugervejledning

3 Overblik over telefonen: 1. Højttaler 2. Display 3. Venstre funktionstast 4. Navigationstast 5. Opkaldstast 6. Hurtigkaldstaster, M1, M2, M3 7. Tastatur 8. Stjernetast 9. Firkanttast 10. Mikrofon 11. Afslut samtale/ tænd/sluk 12. Højre funktionstast 13. Boost (forstærkning)/lommelygtetast 14. Styrkekontrol 15. LED Opladning/lav batterikapacitet 16. LED Nyt opkald/ny SMS 17. LED Lommelygte/indkommende kald 18. SOS tast 19. Højttaler 20. Hovedtelefonudtag 21. Mini USB ladestik Isætning af SIM kort og batteri: Denne telefon leveres uden et SIM kort. Dit telefonnummer følger SIM kortet, så hvis du bruger et SIM kort fra en telefon du har haft i forvejen, følger telefonnummeret med. Du bør kopiere dine gemte kontakter fra den gamle telefon på SIM kortet, så de også kan bruges i den nye. Se brugervejledningen for den gamle telefon for nærmere oplysninger. Telefonen skal være slukket. Fjern batteridækslet, ved at tage fat i den lille åbning nær højttaleren. SIM kortet isættes, med de gyldne kontakter nedad.

4 SIM kortet fastgøres under metalholderen, for at være korrekt fastgjort. Isæt batteriet. De gyldne kontakter skal vende mod nederste højre hjørne. Tryk let på toppen af batteriet, til det griber fat. Placer batteridækslet på telefonens bagside, og tryk forsigtigt i kanterne til det er klikket fast. Opladning af batteriet: Når batteriet oplades første gang, bør det stå i ladestanderen i mindst 4 timer. Visse batterier opnår først deres maksimale kapacitet efter flere fulde opladninger og afladninger. Fjern ikke batteriet under opladningen, da det kan skade telefonen. Batteriet kan oplades direkte gennem ladestikket på siden af telefonen (21), eller via ladestationen. Batteristatus: Den aktuelle batteristatus vises i displayet med disse symboler: Fuld Tom Når batteriet har lav kapacitet fremkommer desuden en advarende besked i displayet. Hvis batteriet kommer under den fornødne kapacitet slukkes telefonen automatisk. Tænd og sluk telefonen: Holdes inde i 3 sekunder for at tænde telefonen, eller slukke telefonen.

5 Nogle SIM kort forlanger at du indtaster en PIN kode. Følg anvisningen på skærmen. SIM koden (PIN kode til SIM kortet), som du modtog sammen med SIM kortet, beskytter SIM kortet mod uautoriseret brug. Til visse SIM kort modtager du også en PIN2 kode, som kan bruges til særlige tjenester. Hvis du indtaster PIN eller PIN2 koden forkert tre gange i træk, vil du få besked på at indtaste PUK eller PUK2 koden. Undersøg hos din teleudbyder, hvis du ikke har fået disse koder. Netværk: Dette ikon indikerer at du har signal og er koblet på telenetværket. Netværket vil fremgå af displayet. Indstil sproget i display: Tryk på venstre funktionstast (3)(Menu). Brug navigationstasten (4) til at finde Einstellungen/Settings. Tryk OK Brug navigationstasten til at finde 5 Telefoneinstellungen/phone settings. Tryk OK. Vælg herefter 3 Sprache/language og tryk OK. Brug navigationstasten til at finde Danish, og tryk OK. Indstil tid og dato: Tryk på venstre funktionstast (3) (Menu). Brug herefter navigationstasten (4) til at finde Opsætning. Tryk OK. Vælg herefter punkt 5, telefonopsætning, og tryk OK. Vælg Tid og dato tryk OK. Vælg 2, Indstil tid/dato tryk OK. Indtast informationerne og tryk OK. Modtag et opkald: Besvar opkaldet. Afvis opkaldet/afslut opkaldet. Foretag et opkald: Indtast telefonnummeret. Brug højre funktionstast (ryd), hvis der tastes forkert. Foretag opkaldet. Telefonen i detaljer: Styrkekontroltasterne (14) på siden af telefonen bruges til at justere lydstyrken på tastelyden. Under en samtale bruges de til at justere lydstyrken i højttaleren.

6 Boostknap (13) på siden af telefonen bruges under en samtale til at skifte mellem ekstra forstærkning og normal styrke. Bruges også til at tænde eller slukke lommelygten (holdes inde i ca. 2 sekunder). SOS knap (18) bagpå telefonen. Starter en nødkaldsfunktion. Se nærmere på side 8. Ikoner i displayet: Viser signalstyrken på forbindelsen. Viser batterikapaciteten Ny SMS Nyt opkald Opkald venter Alarm er aktiveret Boost (forstærkning) er aktiveret Profilen Normal er aktiveret Profilen Udendørs er aktiveret Profilen Indendørs er aktiveret Profilen Møde er aktiveret Et headset er tilsluttet Bluetooth er aktiveret

7 Roaming. Dette symbol vil vises, hvis telefonen skifter til et andet netværk. Dette vil f.eks. ske, når du rejser ind i et andet land. Brug af telefonen: Alle funktionerne er tilgængelige via menuerne. Brug piletasterne til at komme igennem menuerne og listerne. Tryk Tilbage for at komme til det foregående niveau. Tryk OK for at gå til næste niveau. Genopkald: Når telefonen er i standby (= når der ikke er en samtale i gang) kan man trykke kort på tasten med det grønne telefonrør. Herefter kommer en liste over de senest foretagne opkald. Brug piletasterne til at vælge det du vil ringe til og tryk igen på tasten med det grønne telefonrør. Håndfri: Under en samtale kan du trykke H fri, for at føre samtalen via telefonens højttaler. Tryk H fri igen for at slukke højttaleren. Afbryd mikrofonen: Under en samtale kan du afbryde mikrofonen, hvis du har brug for f.eks. at drøfte noget med en anden, som den du taler i telefon med ikke skal høre. Tryk på Indstillinger, og vælg derefter Tavs til, for at slukke mikrofonen. Samme fremgangsmåde bruges, når du igen vil tilkoble mikrofonen. Tryk da Tavs fra. Telefonbog: Du kan gemme op til 500 navne og telefonnumre i den interne hukommelse og på SIM kortet. Du åbner telefonbogen i standby funktion, ved at trylle på Navn, eller under en samtale ved at trykke Indstillinger, vælg Telefonbog og tryk OK. Undersøg hukommelsesstatus: For at se hvor mange navne og numre der er gemt i hukommelsen, tryk Navn, Indstillinger, Telefonbog indstillinger, OK, Hukommelsesstatus, OK. Opret en ny kontakt i telefonbogen: Tryk Navn, Indstillinger, Tilføj ny post, OK. Vælg om den nye kontakt skal gemmes i telefonens hukommelse, eller på SIM kortet, og tryk OK. Indtast navn og tryk. Indtast telefonnummeret og tryk. Hvis nødvendigt indtastes øvrige telefonnumre (privat/arbejde). Efter hvert nummer trykkes. Tilknyt en ringetone til kontakten, hvis det ønskes. Brug og til at vælge en melodi. Hvis du vil optage en personlig ringetone (f.eks. Morten ringer ), er det vigtigt, at kontakten KUN er gemt på telefonen, og IKKE på SIM kortet. Du kan indtale en personlig tekst, eller optage musik eller lyd, der vil blive afspillet, når denne kontakt ringer til dig. Tryk Optag Ring og tryk på den røde tast (4) i midten af navigationstasterne. Tryk og hold den røde tast, mens du indtaler/optager. Tryk Stop og bekræft derefter, at du vil bruge den som ringetone til denne kontakt. Foretage opkald fra telefonbogen: Tryk Navn for at åbne telefonbogen. Vælg en kontakt ved at bruge piletasterne op eller ned, eller ved at indtaste det første bogstav i navnet. Tryk på tasten med det grønne telefonrør, for at foretage opkaldet.

8 Redigér oplysninger: Tryk Navn for at åbne telefonbogen. Vælg en kontakt, tryk Indstillinger, vælg Redigér og tryk OK. Herefter kan du ændre oplysningerne på denne kontakt. Vælg Indstillinger, Udført, OK. Slette en kontakt: Tryk Navn for at åbne telefonbogen. Vælg en kontakt, tryk Indstillinger, Slet, OK. Kopiér alle kontakter: Tryk Navn, Indstillinger, Telefonbog indstillinger, OK, Kopier kontakter. Vælg om kontakterne skal kopieres til telefonen eller til SIM kortet. Tilknyt en kontakt til en hurtigkaldstast: Tryk Navn, Indstillinger, Telefonbog indstillinger, Hurtigtastning, OK. Vælg Indstil nummer, OK. Vælg en tast fra listen (2 9) og tryk Redigér. Vælg Fra telefonbog, OK. Vælg kontakten og tryk OK og bekræft med Ja. Tilknyt en kontakt til en one touch opkaldstast (M1, M2, M3): Tryk Menu. Brug piletasterne til højre eller venstre, for at komme til Opsætning. Tryk OK. Vælg Familienummer, og vælg M1, M2 eller M3, og tryk OK. Brug piletasten ned, til at komme til Mobil nummer. Tryk Redigér, Fra telefonbog. Vælg en kontakt og tryk OK. Bekræft valget ved at trykke Ja. Send en tekstbesked via telefonbogen: Tryk Navn, Indstillinger, Send tekstbesked, OK. Skriv beskeden og tryk Indstillinger, Send til, Indstillinger, Send. SMS: Du kan sende og modtage tekstbeskeder (SMS). Når du modtager en SMS, står der Ny besked 1 ulæst i displayet. Tryk Se, OK, for at se beskeden. Hvis hukommelsen er fuld får du besked om dette, så du kan slette gamle beskeder, for at få plads til nye. SMS menuen: Tryk Menu. Vælg med højre/venstre piletast Beskeder. Tryk OK. Du har nu følgende muligheder: Skriv besked, Indbakke, Udkast, Udbakke, Sendt, Slet meddelelser, Send besked, Skabeloner, SMS indstillinger. Skriv og send en besked: Tryk Menu, vælg Beskeder, OK, Skriv besked, OK. Nu kan du skrive beskeden. Hvis det er nødvendigt, kan en indtastning slettes med Ryd. Når teksten er klar vælges Indstillinger, Send til. Nu skal du enten indtaste telefonnummeret der skal sendes til, eller vælge en kontakt fra telefonbogen. Tryk OK, Indstillinger, Send. Læs en besked/ Slet en besked: Tryk Menu. Brug højre/venstre piletast til at vælge Beskeder, OK. Vælg Indbakke, OK. Brug piletasterne op/ned til at vælge en besked, og tryk OK. Efter at du har læst beskeden, kan du vælge Indstillinger. Her får du en række valgmuligheder, f.eks. svar, ring til afsender, videresend og slet. Vælg den ønskede funktion med OK. Call center: Vælg Menu og brug højre/venstre piletaster til at finde Call center. Tryk OK, så får du en række mere avancerede valgmuligheder, som bl.a. opkaldstid og foretagne opkald. SOS funktion: Denne telefon er udstyret med en nødkaldefunktion. Du kan vælge op til 5 kontakter fra telefonbogen, som kan få besked, hvis du har brug for hjælp. Tryk Menu. Brug højre/venstre piletasterne til at vælge SOS, OK. Vælg SOS indstilling, OK. Vælg Indstil SOS numre, OK. Brug piletasterne til at skifte mellem numrene, og tryk Redigér for at komme til telefonbogen og vælge en kontakt.

9 Fra telefonens forside vælges Menu, SOS, OK, SOS indstilling, Indstil udgående stemme. Vælg Bruger optaget, Indstillinger, Optag, OK. Indtal nu din besked langsomt og tydeligt, f.eks.: Det er xx. Jeg har brug for din hjælp. Tryk 0 på din telefon for at tale med mig. Tryk herefter Stop, Ja. Aktivér SOS funktionen: Du skal trykke den store knap på telefonens bagside opad, så det røde tekstfelt SOS bliver synligt. Nu starter en høj sirenelyd, som advarer dig, hvis du ved en fejl har aktiveret SOS funktionen. Den kan slukkes igen, ved at trykke knappen ned igen. Når sirenelyden har lydt i ca. 20 sekunder, ringer telefonen til det første nummer du har valgt. Hvis telefonen ikke bliver besvaret (eller hvis det er en telefonsvarer der modtager opkaldet), bliver der automatisk ringet til det næste nummer på listen osv. Dette vil foregå indtil telefonen løber tør for strøm. Når dit SOS kald bliver besvaret, bliver din indtalte besked afspillet. Det er vigtigt, at du har indtalt, at modtageren skal trykke 0 på sin telefon, for så vil din mobiltelefon nemlig automatisk gå på håndfri funktion, så du ikke er afhængig af at have den i hånden. I er nu i stand til at tale sammen, så du kan forklare hvad der er sket. Når det er vigtigt at der skal trykkes 0, så er det for at forhindre, at en telefonsvarer vil afbryde telefonkæden, uden at du har fået hjælp. Opsætning: Du kan gemme forskellige indstillinger på telefonen, som du herefter kan skifte imellem. Vælg Menu. Brug højre/venstre piletast til at vælge Opsætning, OK. Vælg Brugerprofiler, OK. Under de forskellige muligheder kan du vælge at aktivere den, som den er indstillet, eller at tilpasse indstillingerne. Du har mulighed for at indstille følgende: Toneindstilling: Indstil ringetonen, alarmlyden, lyd ved opstart, lyd ved slukning, lyd ved åbning af cover, lyd ved lukning af cover, lyd ved SMS besked, og tastaturlyd. Volumen: Indstil lydstyrken for ringetonen, tastaturlyden og alarmtonen. Alarm type: Vælg om telefonen skal alarmere med Ringning, Vibrationer, Både vibrationer og ringning, eller først vibrationer og derefter ringning. Ringe type: Vælg om telefonen skal være tavs, ringe gentagende gange, eller med stigende lyd. Ekstra tone: Der kan vælges særlige toner til visse avancerede funktioner Svar tilstand: Du kan vælge, om telefonen skal besvares når du åbner coveret, eller om den skal besvares ved tryk på en vilkårlig tast (dog ikke højre funktionstast og tasten med det røde telefonrør). Talende tastatur: Du kan vælge, at tastaturet skal sige det tal du har trykket. Dette gøres på følgende måde: Vælg Menu, Opsætning, OK, Brugerprofiler, Normal, Tilpas, OK, Toneindstilling, OK, Taste tone, OK vælg Menneske stemme og tryk OK. Tonekontrol: Du kan indstille om lyden i telefonen skal være normal frekvens, lav frekvens eller høl frekvens. Tryk Menu, Opsætning, OK, Tonekontrol og foretag dit valg. Ekstra forstærkning: Tilslut eller afbryd den ekstra forstærkning, på følgende måde: Tryk Menu, Opsætning, OK. Vælg Boost, OK. Nu kan du vælge Boost til, for at tilslutte forstærkningen permanent,

10 eller Boost fra, for at deaktivere den ekstra forstærkning. Det er muligt under en samtale, at justere lydstyrken med +/ knapperne på siden af telefonen (14), både når den ekstra forstærkning er tilkoblet, og når telefonen bruges uden ekstra forstærkning. Telefonindstillinger: Tryk Menu, Opsætning, Telefonopsætning, OK. Du har følgende muligheder: Tid og dato: Du kan indstille tidszone (By), Tid og dato, samt format (hvordan skal informationerne vises) Skemalæg strøm: Du kan vælge op til fire automatiske tænd/sluk tidspunkter for din telefon Sprog: Vælg det ønskede sprog for teksten i displayet Foretrukne indtastningsmetode: Du kan vælge din foretrukne indtastningsmåde for tekst (SMS og telefonbog) Vis karakteristik: Her kan du vælge baggrundsbillede, samt om du ønsker en screen saver. OK: Her kan du redigere hvilke funktioner du ønsker hurtig adgang til med piletasterne Forskellige indstillinger: Her kan du indstille baggrundsbelysningen på displayet, du kan bestemme om lysindikatoren for SMS beskeder altid skal tændes, aldrig tændes, eller kun tændes i dagtimerne. Du kan også bestemme om lysindikatoren for opladning skal være aktiv. Netværksopsætning: Tryk Menu, Opsætning, Netværksopsætning, OK. Nu kan du indstille telefonen, hvis du ønsker at den skal lede efter andre netværk. Den leder automatisk efter din teleudbyders netværk, så denne funktion er mest relevant, hvis du opholder dig længere tid i udlandet, og ønsker at bruge en bestemt udbyders netværk. Sikkerhedsopsætning: Her kan du vælge, om telefonen skal bede om din kode, når du tænder den, eller om dette skal fravælges. Du har også mulighed for at skifte kode (afhængig af udbyder). Bluetooth: Tryk Menu, Opsætning, OK, Bluetooth, OK. Du kan tænde og slukke for Bluetooth. Du kan vælge, om telefonen skal være synlig for andre Bluetooth enheder, når Bluetooth er aktiveret. Du kan se hvilke enheder, der er parret op med denne telefon. Du kan søge efter nye enheder, der skal parres op med telefonen. Gendan fabriksindstillinger: Du kan ændre alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingen. Fabrikskoden er Stifinder: Tryk Menu, Stifinder, OK. Her får du adgang til følgende funktioner: Kalender, Lommeregner, Alarm, Huskeliste og Stopur. Tjenester: Her findes din teleudbyders tjenestetilbud (afhængig af om din udbyder har sådan en service). Tryk Menu, Tjenester, og så vil din udbyders tilbud fremkomme. Det kan f.eks. være nummeroplysning, vejret eller taxa bestilling.

11 Tekniske data: Dual Band GSM 900/ DCS 1800 Yderligere funktioner Bluetooth, Lommelygte, Nødkald Batteri Li ion, 3,7V, 1050 mah Max. Volumen + 40 db (forvrængning < 5%) Taletid Op til 7 timer Standby tid Op til 8 dage Mål, lukket 102 x 51 x 17 mm Mål, åben 195 x 51 x 11 mm USB stik Micro USB, EU standard Hovedtelefonstik 2,5 mm jack

12 Scantone A/S Stestrupvej 86 B 4360 Kirke Eskilstrup Tlf

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING CL8500

Geemarc BRUGERVEJLEDNING CL8500 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING CL8500 Tillykke med din nye Geemarc CL8500 mobiltelefon. Din nye mobil kan bruges sammen med flere høretekniske hjælpemidler, den indeholder mange funktioner: alarm, kalender,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning DAN-1 Dansk Kom godt i gang Ilægning og udtagning af batteriet Ilægning af batteri 1. Åbn batteridækslet. 2. Læg batteriet i

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Artone 3 Bluetooth Max

Artone 3 Bluetooth Max ARTONE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER DK BRUGSVEJLEDNING Artone 3 Bluetooth Max Introduktion Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth kompatible mobiltelefoner. Når Artone

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Brugervejledning. PowerTel 700 (PT700) trådløs forstærkertelefon

Brugervejledning. PowerTel 700 (PT700) trådløs forstærkertelefon Brugervejledning PowerTel 700 (PT700) trådløs forstærkertelefon . Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner.

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300W

Quick-guide til Konftel 300W Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300W DANSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

PowerTel 49 Plus (PT49)

PowerTel 49 Plus (PT49) Brugervejledning PowerTel 49 Plus (PT49) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

1408 8710-ed6:1408 8710-ed6 16-06-2008 11:21 Side 1 POLYCOM KIRK 4020 / 4040. Brugervejledning

1408 8710-ed6:1408 8710-ed6 16-06-2008 11:21 Side 1 POLYCOM KIRK 4020 / 4040. Brugervejledning 1408 8710-ed6:1408 8710-ed6 16-06-2008 11:21 Side 1 POLYCOM KIRK 4020 / 4040 Brugervejledning 1408 8710-ed6:1408 8710-ed6 16-06-2008 11:21 Side 2 Tillykke med dit nye KIRK håndsæt KIRK håndsættet vil give

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere