Beskæftigelsesrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesrapport 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesrapport 2011 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 74 % for kandidater og 78 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er alle er i job efter 5 år. 75 % har job enten før de bliver færdige eller i løbet af tre måneder Stigende andel af ny-uddannede ph.d.ere i det private erhvervsliv. 1/3 af de nyuddannede ph.d.er søger arbejde eller videreuddannelse i udlandet Kandidatundersøgelsen: Let faldende beskæftigelse blandt kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet. 15 af 134 nyuddannede er uden arbejde, men efter fem år er kun 5 % uden arbejde (10 ud af 200) 2/3 er i job senest 3 måneder efter afsluttet uddannelse Over halvdelen finder arbejde i det private erhvervsliv Kompetenceundersøgelsen: 3 % arbejder i jobs uden faglig relation til uddannelsen 1 % føler ikke at uddannelsen har rustet dem til deres job Der er fin overensstemmelse mellem de kompetencer der erhverves på uddannelserne og de kompetencer, der er brug for på jobbet 1

2 Indhold og oversigt over tabellerne 1. Beskæftigelsesundersøgelsen Historik 3. Talmaterialet - Tabel 1 Besvarelsesprocenter - Tabel 2 Modtagne besvarelser, fordelt på stamfag 4. Beskæftigelsen for ph.d.er - Tabel 3 Beskæftigelse for ph.d.er - Figur 1 Hvornår fik ph.d.erne deres første job? - Tabel 4 Hvor arbejder ph.d.erne? - Tabel 5 Ph.d.er i erhvervslivet: Tabel 6 Inden for hvilket fagområde? 5. Beskæftigelsen for kandidater - Tabel 7 Beskæftigelse for kandidater - Figur 2 Hvornår fik kandidaterne job? - Tabel 9 Uden beskæftigelse, fordeling på stamfag - Tabel 10 Hvor arbejder kandidaterne (uden forskeruddannelse)? - Tabel 11 Hvor indskrives kandidaterne som ph.d-studerende? - Tabel 12 Hvilken baggrund har kandidater, der indskrives på ph.d.- uddannelser? - Tabel 13 Hvor er kandidaterne ansat, fordelt på stamfag? - Tabel 14 I hvilke brancher arbejder kandidater ansat i det private? - Tabel 15 Hvor store er de private virksomheder? - Tabel 16 Hvor ligger virksomheden/institutionen, hvor dimittenderne arbejder? - Tabel 17 Hvor mange kandidater underviser i gymnasieskolen? 6. Sammenhængen mellem job og uddannelse - Tabel 18 Sammenhængen mellem det nuværende job og uddannelsen. - Tabel 19 Har uddannelsen rustet dig til jobbet i virksomheden? - Tabel 20 Hvilke kvalifikationer og kompetencer har du haft brug for? - Tabel 21 Hvilke kvalifikationer og kompetencer har du fået? - Figur 3 Grafisk illustration af tabel Lønforhold - Tabel 22 Løn for CAND1 opdelt efter stamfag 2

3 - Tabel 22 Løn for CAND5 opdelt efter stamfag - Tabel 23 Løn for PhD1+PhD5 opdelt efter stamfag 3

4 1 Beskæftigelsesundersøgelsen 2011 Denne rapport er den femte beskæftigelsesrapport fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Ligesom i de tidligere rapporter beskrives beskæftigelsessituationen for kandidater og ph.d.er uddannet fra Det Naturvidenskabelige Fakultet. I lighed med de tidligere år indeholder rapporten kun de centrale resultater fra undersøgelsen og nogle enkelte kommentarer. Alle tallene er tilgængelige i Excel-udtræk fra SurveyXact systemet, som er blevet anvendt til indsamling af besvarelserne. Excel-filer kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Vestergaard på Studiecenter Science Udover oplysninger om dimittendernes beskæftigelse rummer undersøgelsen også et afsnit, der måler sammenhængen mellem det vi som uddannelsesinstitutioner har givet de studerende og det de fik brug for på arbejdsmarkedet. Ud fra disse oplysninger kan man danne sig et godt billede af hvilke krav der stilles til dimittenderne og om det vi tror vi gør også er det vi gør i virkeligheden. 2. Historik Beskæftigelsesundersøgelser har tidligere hørt ind under erhvervsvejledningsudvalget ved Fakultetet. Erhvervsvejledning indgår nu som en del af Studiecenter Science s samlede vejledningstilbud, og denne rapport er således den første udgivelse i dette regi. Rapporten baseres på Aarhus Universitets årlige beskæftigelsesmålinger på de kandidater og ph.d.er, der har en dimissionsalder på henholdsvis et og fem år. Spørgsmålene er som altovervejende hovedregel de samme år for år, hvilket er oplagt, fordi det muliggør sammenligning over årerne. For Naturvidenskab blev der udsendt ca. 650 breve, der indeholder en adgangskode til et webbaseret spørgeskema. Fakultetet tilbyder samtidig en lille gave til de der færdiggør spørgeskemaet på nettet. Igen i år var gaven et årsabonnement på Aktuel Naturvidenskab, hvilket kan være en medvirkende årsag til at Naturvidenskab opnåede den højeste svarprocent blandt fakulteterne. Svarprocenten er steget en anelse i år og ligger omkring 75 % for både kandidater og ph.d.er. 4

5 Igen i år har de bachelorer, der har afsluttet deres uddannelse uden at gå direkte videre til en kandidatuddannelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet modtaget invitation til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten er noget højere end tidligere, men da det samlede antal besvarelser kun er 24, er hvorfor tallene ikke medtaget i denne rapport. For hhv. idræt og datalogi findes 8 besvarelser, hvilket kan give et vist indblik i beskæftigelses- og uddannelsesmønstret for idrætsbachelorerne. For de, der måtte være særligt interesseret, kan data for bachelorerne rekvireres. Thomas Vestergaard, fuldmægtig, Studiecenter Science (forfatteren skylder stor tak til forfatterne af erhvervsvejledningsudvalgets rapporter, idet store dele af nærværende rapport er om-bearbejdning og opdatering af 2010-rapporten). Studiecenter Science, Aarhus, d.18. marts

6 3. Talmaterialet Studiecenter Science, beskæftigelsesrapport 2011 Der er udsendt spørgeskemaer til følgende: kandidater, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2006 (benævnt CAND5) kandidater, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2010 (benævnt CAND1) Ph.d.er, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2006 (benævnt PhD5) Ph.d.er, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2010 (benævnt PhD1) Disse er spurgt om deres beskæftigelsessituation pr. 1. oktober Tidligere har udsøgningen af dimittender, der skulle inviteres til undersøgelsen udeladt de kandidater, der er i gang med forskeruddannelsens del B på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Dette er desværre ikke sket i år. Det betyder, at en del (67) af kandidaternes besvarelser, stammer fra kandidater, som er indskrevet på en ph.d.- uddannelse. Yderligere 16 besvarelser stammer fra kandidater, som er indskrevet på ph.d.- uddannelsen ved andre uddannelsesinstitutioner. For at gøre rapporten mest muligt sammenlignelig med tidligere rapporter, er der i store dele af undersøgelsen set bort fra besvarelser fra kandidater, som er indskrevet på en ph.d.-uddannelse. I hovedparten af tabellerne er det absolutte antal besvarelser givet i stedet for procentsatser. I mange tilfælde er antallet af respondenter lavt, hvorfor procentsatser kan være stærkt misvisende. Der kan for enkelte tabeller være små afvigelser i antallet af respondenter. Dette skyldes, at der i spørgsmålene kan være enkelte, der vælger af springe netop dette spørgsmål over. 6

7 Tabel 1. Besvarelsesprocenter CAND5 CAND1 PhD5 PhD1 Samlet Udsendte breve Ingen svar Modtagne svar Svarprocent 74 % 78 % 75 % Note: 83 af de 403 modtagne besvarelser fra kandidater er fra dimittender, som angiver, at de er indskrevet på en ph.d.-uddannelse (heraf 67 på AU). Der er en svag stigning i besvarelsesprocenterne i forhold til undersøgelsen i 2010, som også lå på et højt niveau. Således bygger beskæftigelsesrapporten fortsat på et solidt datagrundlag. Der har været to rykkerrunder, ligesom i

8 Tabel 2. Modtagne besvarelser: Absolutte tal fordelt på stamfag. Kandidat Phd Astronomi 2 1 Bioinformatik 3 (2) - Bioinformatik (IT-Vest) 2 - Biologi 79 (9) 12 Bioteknologi med erhvervsøkonomi 4 - Byggeri (civilingeniør) 1 - Datalogi 55 (8) 11 Fysik 27 (7) 5 Geofysik 1 - Geologi 21 (3) 6 Idræt 4 1 Kemi 27 (6) 7 Matematik 19 (4) 7 Matematik - Økonomi 6 - Medicinalkemi 9 (3) - Mekanik (civilingeniør) 1 - Molekylærbiologi 66 (29) 21 Multimedier (IT-Vest) 5 - Nanoscience 17 (10) 11 Optik og elektronik (civilingeniør) 2 (1) - Procesteknologi (civilingeniør) 1 - Softwarekonstruktion (IT-Vest) 1 - Statistik 5 - Teknisk fysik 4 (1) - Teknisk geologi (ASE) 3 - Teknisk informationsteknologi 6 - Teknisk IT (civilingeniør) 31 - Videnskabshistorie 1 - Ingeniørvidenskab - 1 I alt 403 (83) 83 Note: Tal i parentes angiver antallet af dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse. 8

9 4. Beskæftigelsen for ph.d.er. Tabel 3. Beskæftigelse for ph.d.er Er du: PhD5 PhD1 Fuldtidsbeskæftigelse (37 timer per uge) Deltidsbeskæftigelse 0 1 Under uddannelse 1 1 Har orlov 0 0 Uden job 0 6 Udenfor arbejdsmarkedet 0 1 I alt Der er desværre små tegn på en svagt stigende ledighed for PhD1 populationen. Dette kan skyldes, at konjunkturerne gør det sværere for ph.d.erne at slå hul igennem, men det kan også være udtryk for, at nogle af ph.d.erne ikke er helt færdige selvom de har afsluttet deres ph.d.-uddannelse. Således angiver 5 af de 6 ph.d.ere uden beskæftigelse pr. 1. oktober 2010, at de tidligere har været beskæftigede alle i videnskabelige stillinger (post.doc., videnskabelig assistent o.lign.). Dette kan betyde, at de har fået mulighed for at afslutte projekter, artikler o.lign. og først senere end vores registreringer viser, er reelt jobsøgende. Figur 1: Hvornår fik ph.d.erne deres første job? (n=82) 9

10 Fordelingen i figur 1 ligner billedet fra de tidligere år, idet der også i dette års undersøgelse er mere end 75% af ph.d.erne, der har job senest 3 måneder efter afslutningen på deres ph.d.-forløb. En underinddeling af data i figur 1 viser, at andelen der komme i job indenfor 3 måneder er en anelse højere for PhD1 populationen i forhold til PhD5 populationen. Ph.d.erne er således blevet hurtigere til at komme i gang på arbejdsmarkedet, hvilket taler imod, at den igangværende finanskrise skulle have mærkbar indflydelse på beskæftigelsen blandt ph.d.erne. Tabel 4. Hvor arbejder ph.d.erne? PhD5 PhD5 [%] PhD1 PhD1 [%] I alt % Det private erhvervsliv % % % Offentlig ansat % % % Interesseorganisation, mv % 1 1 % Selvstændig Anden kategori 3 9 % 5 12 % 8 11 % I alt % % % Som det fremgår af indledningen er der i alt 23 ph.d.er, der ikke har besvaret spørgeskemaet. Tidligere år har der været indsamlet oplysninger op de dimittender, som ikke har svaret. Dette er ikke sket i år, hvilket betyder, at data i tabellerne 5 + 5a ikke er direkte sammenlignelige med tidligere år. Bemærkelsesværdigt i forhold til tidligere er, at en markant større andel blandt PhD1 populationen finder beskæftigelse i det private, men at der samtidig også er en mindre andel af PhD5 populationen finder beskæftigelse i det private. Tabel 5. Andel af ph.d.erne beskæftiget i det private: PhD5 PhD Andel 40 % 27 % 34 % 44 % 33 % 23 % 21 % 30 % 28 % 37 % Note: For 2011 er kun medtaget dimittender, der har besvaret spørgeskemaet tidligere år inkluderer ph.d.ere, hvis beskæftigelse er fundet på anden vis (kontakt til vejleder, søgning på internettet). Omkring 30 % af de nyuddannede ph.d.er søger beskæftigelse og videreuddannelse i udlandet. Dette tal har været nogenlunde konstant over de seneste år og dækker også over 10

11 nogle af de udenlandske studerende, der vender hjem og således ikke senere søger beskæftigelse i Danmark. I PhD5 populationen er knap 20% beskæftigede i udlandet. De udlandsbeskæftigede er spredt over Europa, en del i USA og en enkelt i hhv. Japan og Australien. Tabel 6 Inden for hvilket fagområde arbejder ph.d.erne? Det private Det offentlige Interesseorganisation Andet I alt (PhD1+PhD5) erhvervsliv Sundhed og medicinal Industri It og tele Finans og Forsikring Offentlig adm Kultur og turisme Konsulent og rådgivning Forskning Undervisning Andet I alt I tabel 6 viser sig de samme fagområder som tidligere år dog med kultur og turisme som nyt fagområde. 11

12 5. Beskæftigelsen for kandidater Tabel 7. Beskæftigelse for kandidater Er du CAND5 CAND1 Fuldtidsbeskæftigelse (37 timer per uge) Deltidsbeskæftigelse 8 8 Ph.d.-studerende 13 (6) 70 (8) Har orlov 7 2 Under uddannelse 0 3 Uden job Udenfor arbejdsmarkedet 2 1 I alt 206 (199) 196 (134) Note: Tal i parentes indeholder ikke dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse ved AU I tabel 7 ses beskæftigelsen for de to kandidatpopulationer. For at øge sammenligneligheden med tidligere undersøgelser er der i parentes angivet antallet af hhv. ph.d-studerende og total fratrukket de dimittender, der angiver at være indskrevet på en ph.d.-uddannelse på AU. For CAND1 populationen ses en svagt faldende beskæftigelse i forhold til sidste års undersøgelse dog angiver 7 af de 15 dimittender uden job, at de allerede har været i deres første job. Andelen uden job falder ligesom tidligere år - drastisk for CAND5 populationen. Her er 10 arbejdsløse. De tilsvarende tal for de tidligere år var 5 (2010), 12 (2009), 5 (2008) og 6 (2007), hvilket bekræfter billedet fra ph.d.-undersøgelsen: Finanskrisen har ikke sat mærkbare spor i beskæftigelsessituationen for dimittender fra Det Naturvidenskabelige Fakultet. 12

13 Figur 2: Hvornår fik kandidaterne deres første job? (n=316) Note: I figuren er udeladt dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse ved AU. Figur 2 viser samme mønster som tidligere år. Figuren udelader dimittender der angiver, at de er indskrevet på en ph.d.-uddannelse ved AU, men det ændrer ikke billedet, hvis de medtages. Opdeles i hhv. CAND1 og CAND5 populationerne ses stort set samme billede dog er en lidt mindre andel fra CAND1 populationen i beskæftigelse indenfor 3 måneder, men til gengæld er en større andel i job indenfor 6 måneder. Tabel 9. Uden beskæftigelse, opdelt efter stamfag CAND5 CAND1 I alt Kemi Molekylærbiologi Datalogi Nanoscience Teknisk IT Mekanik Biologi Geologi 1-1 I alt Tabel 9 viser det samme mønster som i de tidligere år. 13

14 Tabel 10. Hvor arbejder kandidaterne? (uden ph.d.) (Cand1+Cand5)-Ph.d. Cand5 Cand5 [ %] Cand1 Cand1 [ %] I alt % Det private erhvervsliv % % % Offentlig ansat % % % Interesseorganisation, mv. 3 2 % 1 <1 % 4 1 % Selvstændig Anden kategori 5 3 % 6 6 % 11 4 % I alt % % % Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse Tabel 11. Hvor indskrives kandidaterne som ph.d.-studerende? CAND1 CAND5 I alt Københavns Universitet Syddansk Universitet DTU AU 62 (4) 7 (1) 69 Udlandet 2 (1) 3 (1) 5 I alt Note: Tal i parentes angiver antallet, som er privat ansat (indskrevet på erhvervs-ph.d.) Tabel 12. Hvilken baggrund har kandidater, der indskrives på ph.d.-uddannelser? CAND1 CAND5 I alt Bioinformatik 2-2 Biologi Datalogi Fysik 7-7 Geologi Kemi 6-6 Matematik 4-4 Medicinalkemi 3-3 Molekylærbiologi Nanoscience Optik og elektronik (civilingeniør) 1-1 Teknisk fysik 1-1 I alt Tabel 10 viser i lighed med tidligere år, at over halvdelen af kandidaterne fra Det Naturvidenskabelige Fakultet finder beskæftigelse i det private. Tabellen udelader dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse. Af tabel 11 fremgår, at langt størstedelen af de dimittender, der indskrives på en ph.d.-uddannelse fortsætter på Aarhus Universitet. Af 14

15 tabel 12 er oplysningerne om den faglige baggrund for de kandidater, som indskrives på en ph.d.-uddannelse, som fremgår i tabel 2 fordelt på de to kandidatpopulationer. De følgende tabeller (13-15), der sammenligner ansættelsessteder og brancher med uddannelser er ligeledes nogenlunde uændrede i forhold til de tidligere år. Tabel 13. Hvor er kandidaterne ansat? Fagopdelt på stamfag Privat Offentlig Interesseorg Andet I alt Astronomi Bioinformatik Bioinformatik (IT-Vest) Biologi Bioteknologi med erhvervsøkonomi Byggeri (civilingeniør) Datalogi Fysik Geofysik - fysik Geologi Idræt Kemi Matematik Matematik - Økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Multimedier (IT-Vest) Nanoscience Optik og elektronik (civilingeniør) Procesteknologi (civilingeniør) Softwarekonstruktion (IT-Vest) Statistik Teknisk fysik Teknisk geologi (ASE) Teknisk informationsteknologi Teknisk IT (civilingeniør) Videnskabshistorie I alt Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse 15

16 Tabel 14. I hvilke brancher arbejder kandidater ansat i det private erhvervsliv? Sundeheds og medicinal Industri Bygge- og anlæg IT og tele Handel Finan og forsikring Kultur og turisme Medier og kommunikation Konsulent og rådgivning Reklame og markedsføring Transport og service Privat forskning Undervisning Andet I alt Bioinformatik 1 1 Bioinformatik (IT-Vest) 1 1 Biologi Byggeri (civilingeniør) 1 1 Datalogi Fysik Geologi Idræt 1 1 Kemi Matematik 4 4 Matematik - Økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Multimedier (IT-Vest) Nanoscience Softwarekonstruktion (IT-Vest) 1 1 Statistik 2 2 Teknisk geologi Teknisk informationsteknologi Teknisk IT (civilingeniør) Videnskabshistorie 1 1 I alt Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse Tabel 15. Hvor store er de private virksomheder, hvor kandidaterne arbejder? Antal svar Procent Under 50 ansatte % ansatte % Over 200 ansatte % I alt % Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse 16

17 I forhold til tidligere år viser tabel 15 en tendens til, at en større andel af kandidaterne finder beskæftigelse i mellemstore og især i små virksomheder. Dette er positivt, både fordi det kan være med til at åbne nye jobmarkeder for kandidaterne og fordi flere undersøgelser peger på, at højtuddannede bidrager til innovation og værdiskabelse i små- og mellemstore virksomheder (se fx DI Indsigt "Innovation har stor effekt i MMV'er", januar 2011). Tabel 16. Hvor ligger virksomheden/institutionen, hvor dimittenderne arbejder? CAND1 + CAND5 + PhD1 + PhD5 Privat Offentlig Int.org Andet I alt I alt % Østjylland ( ) % Sjælland og øerne (0-4999) % Syddanmark ( ) % Nordjylland ( ) % Udlandet % I alt % Note: Tabellen er dannet på baggrund af oplysninger om virksomhedens/institutionens postnummer (angivet i parentes) og afspejler ikke de danske regioner. I tabel 16 er samlet både kandidater og ph.d.er og den geografiske fordeling svarer til de tidligere års undersøgelser, dog med det forbehold, at inddelingen i år er foretaget på baggrund af oplysning om virksomhedens postnummer, hvilket desværre ikke giver mulighed for helt præcist at udpege regionerne Tabel 17. Hvor mange kandidater underviser i gymnasieskolen? CAND1 CAND5 I alt Astronomi Biologi Datalogi Fysik Geofysik Idræt 1 1 Kemi Matematik Medicinalkemi Molekylærbiologi Nanoscience 1-1 Statistik 1-1 I alt

18 6. Sammenhæng mellem job og uddannelse Tabel 18. Sammenhæng mellem det nuværende job og uddannelsen Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? CAND1+CAND5 Det private PhD1+PhD5 Det private CAND1+CAND5 Det offentlige PhD1+PhD5 Det offentlige I ALT I ALT % Jobbet ligger inden for uddannelsens faglige område % Jobbet ligger uden for uddannelsens faglige område, men kræver generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen % Der er ingen naturlig sammenhæng mellem % uddannelsen og mit nuværende job I alt % Note: For kandidater er udeladt de dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse Tabel 19. Har uddannelsen rustet dig til jobbet i virksomheden? I hvilken grad mener du, at din uddannelse har rustet dig til dit arbejdsliv? CAND1+CAND5 Det private PhD1+PhD5 Det private CAND1+CAND5 Det offentlige PhD1+PhD5 Det offentlige IALT I ALT % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % I alt % Note: For kandidater er udeladt de dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse 18

19 Tabel 20. Hvad har du haft brug for? (kandidater/ph.d.er) I hvilken grad mener du at have haft brug for I høj I nogen I mindre Slet i alt grad grad grad ikke evnen til at tilegne sig ny viden evnen til at arbejde selvstændigt evnen til at finde relevant information evnen til at håndtere komplekse problemstillinger praktisk anvendelig viden indenfor fagområdet evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines evnen til at arbejde projektorienteret teoretisk viden indenfor fagområdet evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper formidlings- og præsentationsteknik Note: For kandidater er udeladt de dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse. Dimittender, der aldrig har været i beskæftigelse, er udeladt Tabel 21. Hvad har du lært? (kandidater/ph.d.er) I hvilken grad mener du at havelært I høj I nogen I mindre Slet Svar grad grad grad ikke evnen til at tilegne sig ny viden evnen til at arbejde selvstændigt evnen til at finde relevant information evnen til at håndtere komplekse problemstillinger praktisk anvendelig viden indenfor fagområdet evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines evnen til at arbejde projektorienteret teoretisk viden indenfor fagområdet evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper formidlings- og præsentationsteknik Note: For kandidater er udeladt de dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse. Dimittender, der aldrig har været i beskæftigelse, er udeladt 19

20 Figur 3. Grafisk illustration af tabel Brug for på job Lært på AU Ny viden Selvstændighed Information Kompleksitet Praktisk viden Deadlines Projektorienteret Teoretisk viden Samarbejde Formidling I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Mønsteret i figur 3 svarer meget nøje til de tilsvarende data for de tidligere års undersøgelser. Med andre ord er der stadig fin overensstemmelse mellem de kompetencer, som kandidater og ph.d.er opfatter som de vigtigste på jobbet og de kompetencer, de har erhvervet sig gennem studiet. Dog kan det overvejes at forsøge at øge bevidstheden om de mange tværfaglige og projektlignende situationer, der optræder som en naturlig del af de nuværende uddannelser, såsom eksperimentelle øvelser, ekskursioner, feltarbejde og instruktion. Mange daglige studie- og arbejdssituationer, der indeholder tværfaglige og projektlignende arbejdsformer, som de studerende senere møder i deres jobs. Samtidig er det vigtigt at fastslå at gennem indlæring af ny teoretisk viden får de studerende en række implicitte kompetencer, der samtidig er de kompetencer de har mest brug for i deres videre karriereforløb (selvstændighed, information, komplesitet). 20

21 7. Lønforhold Studiecenter Science, beskæftigelsesrapport 2011 Tabel 22. Månedsløn (brutto) i tusinde kroner: CAND1 < , , , , , ,9 > 50 I alt Astronomi 1 1 Bioinformatik 1 1 Biologi Byggeri (civilingeniør) 1 1 Datalogi Fysik Geologi Idræt Kemi Matematik Matematik - Økonomi Molekylærbiologi Nanoscience Optik og elektronik (civilingeniør) 1 1 Procesteknologi (civilingeniør) 1 1 Statistik Teknisk IT (civilingeniør) I alt Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse 21

22 Tabel 23. Månedsløn (brutto) i tusinde kroner: CAND5 < , , , , , ,9 > 50 I alt Astronomi 1 1 Bioinformatik (IT-Vest) Biologi Bioteknologi med erhvervsøkonomi Datalogi Fysik Geofysik 1 1 Geologi Kemi Matematik Matematik - Økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Multimedier (IT-Vest) Softwarekonstruktion (IT-Vest) 1 1 Statistik 2 2 Teknisk fysik Teknisk geologi Teknisk informationsteknologi Teknisk IT (civilingeniør) Videnskabshistorie 1 1 I alt Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse Tabel 24. Månedsløn (brutto) i tusinde kroner: PhD1+PhD5 < , , , , , ,9 >50 I alt Astronomi 1 1 Biologi Datalogi Fysik Geologi Idræt 1 1 Kemi Matematik Molekylærbiologi Nanoscience I alt Tabellerne viser stort set samme billede som tidligere. I år har spørgeskemaet givet mulighed for inddeling i mindre løn-intervaller. Dette bidrager bl.a. til at tydeliggøre, at 22

23 CAND5 populationen tjener mere end CAND1 populationen, hvilket tidligere kunne skjules i de større intervaller. 23

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2010

Beskæftigelsesrapport 2010 Konklusioner Beskæftigelsesrapport 2010 Forsat høj besvarelsesprocent, 71 % for kandidater og 68 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fuld beskæftigelse for ph.d.er 83 % har job enten før de bliver færdige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 07 Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Chefanalytiker Underviser Hospitalsfysiker Systemudvikler Gymnasielærer

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Beskæftigelsesstatistik. November Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet

Beskæftigelsesstatistik. November Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Beskæftigelsesstatistik November 24 Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Introduktion Erhvervsvejledningsudvalget ved Det Naturvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2013

Uddannelsesevaluering Fora r 2013 Uddannelsesevaluering Fora r 3 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015 Uddannelsesevaluering Eftera r 205 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2015

Uddannelsesevaluering Fora r 2015 Uddannelsesevaluering Fora r 215 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Naturvidenskab ved AU

Naturvidenskab ved AU Naturvidenskab ved AU Erik Meineche Schmidt Årsfest den 3. juni 2005 NF s bidrag til AU s udviklingskontrakt Det naturvidenskabelige Fakultet stræber efter at være blandt de bedste Science-fakulteter på

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 213 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende, der er optaget

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2017

Uddannelsesevaluering Eftera r 2017 Uddannelsesevaluering Eftera r 2017 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Optag 2010 Kandidatuddannelsen

Optag 2010 Kandidatuddannelsen Optag 21 Kandidatuddannelsen Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt Organisationsgrad i IDA IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede 2013 September 2014 Organisationsgrad i IDA Dette er en analyse af, i hvilket omfang IDA organiserer uddannede ingeniører

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Optag 2011 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2011 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 211 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende

Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende Konklusioner Forskellen mellem den stigende efterspørgsel og det hidtidige optag

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere