Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS"

Transkript

1 Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold Omfang Omfang implementering Definitioner Produktbeskrivelse Linespeed/Servicespeed Servicespeed ifm. kvalitetsklassen EF Servicespeed ifm. kvalitetsklassen AFB og Afnb QoS Grænseflade beskrivelse Grænseflade beskrivelse FBSA Grænsefladebeskrivelse POI Hastighedsvarianter Terminaler ifm FBSA Enkanals løsning og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren TDC univærdier Leveringsprocedure Betingelser Bestilling Leverance Prissætning FBSA Ethernet transport POI Ethernet transport POI Omfang FBSA Enkanals QoS kan anvendes til at opbygge et privat lukket netværk (MPLS VPN). FBSA Enkanals QoS tilvejebringer QoS-muligheder til FBSA-produktet, således at Kunden selv kan opbygge en IP løsning overfor Slutbrugeren, der gør det muligt at sende og modtage trafik i de respektive trafikklasser i TDC s net, og at få trafikken behandlet end-to-end i nettet jf. disse klasser. Ved en FBSA Enkanls QoS løsning opmærkes de enkelte IP/Ethernet pakker, frem for brugen af dedikerede VLAN s, som benyttes ved FBSA Multikanaler. En kanal til BE, AF og EF Prioriteret Voice (EF) Prioriteret Data (AF og BE) Fiber accesnode Figur 1 Skitse af en IP-løsning til et firma opbygget via MPLS I det lukkede netværk kan der opbygges løsninger med: Garantering af datatrafik end-to-end Garantering og prioritering af voicetrafik end-to-end Transport af ikke garanteret og uprioriteret data (best effort) PT_FBSA_Bilag_1c_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 1 af 7

2 Garanti betyder, at trafikken kommer igennem nettet iflg. SLA, der beskriver TDC s IPnet. Prioritet betyder, at trafikken kommer igennem nettet, før anden trafik Omfang implementering FBSA Enkanals QoS er den differentierede transportkvalitet, implementeret ved at Kunden har mulighed for at opmærke de enkelte IP/Ethernet Pakker på en Slutbrugertilslutning. Kunden er ansvarlig for at US-trafik opmærkes korrekt med den ønskede DSCP værdi og at trafikken shapes til den ønskede hastighed. ONT en er transparent for QOS opmærkning.tdc omsætter DSCP værdierne til 802.1p-værdier i Fiberacces noder, og i Interconnect enden/poi. Multicast kan enables på FBSA enkanals QOS. Multicast trafik kan ikke sendes i en unicast kanal der leveres ifm FBSA multikanaler eller enkanalsløsning. 3. Definitioner Se bilag 1a og 1b 4. Produktbeskrivelse Multikanal BE - internet IP QoS 1 kanal AFB- data AFnb EF _ VOIP Figur 2: FBSA Multikanal versus IP QoS1 kanal På FBSA tilbydes muligheden for at benytte Multikanaler ifm. FBSA til opbygning af forskellige tjenester såsom MPLS og VOIP. Dette er beskrevet i bilag 1b. FBSA multikanaler benytter en logisk kanal til hver tjeneste type, som skitseret ovenfor i venstre del af Figur 2. Enkanals QoS er en alternativ løsning til at opbygge tjenester. Her benyttes en enkelt kanal og de enkelte IP/Ethernet pakker opmærkes. Opmærkningen sker i ISP leveret Router hos Slutbrugeren og på POI. TDC backbone respekterer opmærkningen af prioriteringen. Dette er også skitseret i ovenstående i højre del af Figur Linespeed/Servicespeed Linespeed sættes altid til 100/100Mbit/s. Ved enkanalsløsning skal der angives hvor stor båndbredde hver serviceklasse skal have til rådighed. Det er således først når 100/100 Mbit/s linie speed ikke er tilstrækkelig, at de enkelte kanaler/tjenester låner båndbredde af hinanden og prioriteres på acces strækningen. De enkelte serviceklasser sættes den relaterede servicespeed. Dvs. en BE-kanal på 50/50 Mbit/s sætter servicespeed til 50/50Mbit/s. Linie speed er fortsat 100/100Mbit/s. Tilvælges en EF-kanal på 2048/2048 Kbit/s sættes service speed til 2048/2048 kbit/s. PT_FBSA_Bilag_1c_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 2 af 7

3 Overstiger den samlede bitstrøm linespeed (sendt samtidigt på de logiske kanaler), medfører dette delay på de lavest prioriterede forbindelser. Prioritering vil ske ud fra følgende: EF har højeste prioritet. AFnb har højere prioritet end AFb men lavere end EF. AFb har højere prioritet end BE men lavere end AFnb. Har Slutbrugeren 2*BE deles disse om den tilgængelige BE kapacitet Servicespeed ifm. kvalitetsklassen EF EF benyttes ifm opbygning af en VOIP-tjenester. En VOIP tjeneste forventes at benytte under 512 kbit/s i servicespeed. I nuværende implementering sættes EF servicespeed til den valgte servicespeed for BE Servicespeed ifm. kvalitetsklassen AFB og Afnb AFB og AFnb benyttes i forbindelse med opbygning af en multicast og video on demand tjeneste, hvilket er beskrevet i bilag 1d. I nuværende implementering sætter AFB, AFnb servicespeed til den valgte servicespeed for BE QoS QoS (Quality of Service) defineres som nettets (incl. accessens) evne til at levere den kvalitet, som opfylder forskellige applikationers/brugeres krav til ydelse. QoS udtrykkes primært i følgende termer: Delay Pakketab Jitter Båndbredde Tilgængelighed I net med blandet trafik er det karakteristisk, at forskellige applikationer stiller forskellige krav til ydelse. Disse krav er ofte i modstrid med hinanden, særligt når realtidstrafik blandes med datatrafik. Derfor skal man kunne indplacere forskellige trafiktyper i forskellige tjenesteklasser, dette betegnes CoS (Class of Service). FBSA Enkanals QoS giver mulighed for at Kunden laver IP-transport gennem nettet med forskellige niveauer for kvalitetsparametrene Delay, Jitter (variationer i delay) og pakketab. Dette er væsentligt for at sikre Slutbrugere en transmissionskvalitet, som til enhver tid afspejler kravene fra den aktuelle applikation. TDC har defineret 4 forskellige trafikklasser for at kunne dække markedets forskellige behov. Nedenstående tabel viser de 4 klasser, med angivelse af typisk anvendelse for trafikklassen. Trafikklasse EF (Expedited Forwarding) AFnb (Assured Forwarding non-burstable) AFb (Assured Forwarding burstable) BE (Best Effort) Formål fx tale fx streaming fx backup normal/ikke-kritisk datatrafik EF er den højst prioriterede tjenesteklasse med lavt delay og lavt jitter. Den benyttes ved trafik, der skal prioriteres foran alt andet med sikkerhed for at komme frem, og vel at mærke hurtigt frem. Dette vil oftest være tale, hvis Slutbrugeren f.eks. bruger IP-telefoni. Her er det vigtigt, at talepakkerne er de første til at komme af sted, da forsinkelse (delay) i pakker vil give udfald eller hak i talen. PT_FBSA_Bilag_1c_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 3 af 7

4 AFnb benyttes, når Slutbrugeren vil være sikker på at have en fast båndbredde reserveret til f.eks. streaming. AFnb anvendes når trafikken er loss sensitive, dvs. trafik hvor der ikke må smides pakker væk. AFb benyttes, når Slutbrugeren ønsker en forbindelse med lavt pakketab f.eks. til data backup eller transaktioner. Det tillades at overskride garanteret båndbredde, men disse pakker kan blive afvist, hvis der er congestion i nettet applikationen må så sende pakkerne igen. Denne klasse er derfor velegnet til TCP-trafik. Kunden vælger selv, hvilken tjenesteklasse der skal anvendes til en given applikation. Valget sker ved opmærkning af trafikken fra applikationen eller i (Slutbruger) router Grænseflade beskrivelse EoMPLS - tunnel Fiber accesnode Ethernet - lag 2 - ring IP / MPLS - net Ethernet - lag 2 - ring Juniper Juniper Asses fiber - M 320 M 320 P O I VLAN Access : VLAN Figur 3: FBSA-netværkskonfiguration Designet, der er vist i Figur 3. FBSA Enkanals QoS omfatter to dele: FBSA: Slutbruger adresse til POI2 Ethernet transport: fra POI2 til POI Grænseflade beskrivelse FBSA Opmærkningen af pakker på FBSA i Slutbruger enden sker via ip dscp-værdier: Kundeklasse Opmærkning TDC COS DSCP-ef ip dscp: ef, cs5 EF DSCP-af4x ip dscp: af43, AFnb af42, af41, cs4 DSCP-af3x ip dscp: af33, AFb af32, af31, cs3 Default resten BE Tabel 1 Indgående trafik for Strict Priotity-profil til DSL Kundeklasse Opmærkning Prioritet COS-EF COS-EF 1 COS-AFnb COS-AFnb 2 COS-AFb COS-AFb 3 Default resten 4 Tabel 2 Udgående trafik for Strict Priority-profil til DSL Når der opsættes FBSA enkanal QoS på en FBSA, respekteres Kundens opmærkning af IP pakker. Ethernet pakke prioriteringen sker på baggrund af IP DSCP-værdierne/802.1p COS-værdierne. PT_FBSA_Bilag_1c_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 4 af 7

5 Hvis der er kongestion i udgående retning på Ethernet accessnoden, vil der ske streng prioritering mellem trafikklasserne: BE < AFb <AFnb < EF. Dette er også skitseret i tabel Grænsefladebeskrivelse POI Profilnr. EF AFnb AFb BE 1 25% 25% 25% 25% Tabel 3 Ethernet Transport profil POI : Fysisk port: I en POI løsning er der ingen båndbreddebegrænsning pr. port ud over den fysiske begrænsning. Der er 4 køer pr. port, som udnyttes af alle VLAN på porten. Dvs. fælles for alle transportprodukter på porten. Transportprodukt/VLAN der forbinder POI2 Hver Lag 2 ring er forbundet til POI2 med et VLAN pr. serviceklasse, der er sat til 1Gbit/s båndbredde. Det VLAN, der skal understøtte FBSA Enkanals QoS, påsættes default et profilnummer jf tabel 3. Det vil være muligt at opgradere til andre profiler (hvis der implementeres flere), efter at TDC Wholesale er forespurgt via Kundens Account Manager, således at den nødvendige performance er tilvejebragt til understøttelse af SLA. Kapaciteten i VLAN i de enkelte klasser kan ikke overskrides. Benyttes profil 1 er der således 25 % tildelt hver klasse af de 1000Mbit/s der er til rådighed i VLAN. Transportprodukt/VLAN der forbinder POI3 Hver Lag 2 ring er forbundet til POI3 med et VLAN pr serviceklasse, der er sat op jf. Kundens bestilling af båndbredde. Ethernet transmissionsproduktet opsættes jf. tabel 3. Det vil være muligt at opgradere til andre profiler (hvis der implementeres flere), efter at TDC Wholesale er forespurgt via Kundens Account Manager, således at den nødvendige performance er tilvejebragt til understøttelse af SLA. Generelt: Indgående: Hver af de garanterede klasser polices til den garanterede båndbredde. Defaultklassen polices til båndbredden af transportproduktet minus de garanterede klassers båndbredde. Udgående: Hver af de garanterede klasser polices til den garanterede båndbredde. Defaultklassen polices til båndbredden af transportproduktet minus de garanterede klassers båndbredde. Kundeklasse Opmærkning Båndbredde TDC COS 802.1p-5 P=5. ef_us EF 801-1p-4 P=4 afnb_us AFnb 802.1p-3-2 P=3, 2 afb_us AFb Default resten BE Tabel 4: Indgående trafik for standardprofil til Ethernet transportproduktet Opmærkning skal ske ved at sætte 802.1p bittene i det ydre VLAN tag i den dobbelttaggede Ethernetramme, der sendes ind på POI-porten. (For at undgå forveksling med TDC COS er det med vilje, at ordet CoS ikke er brugt i sammenhæng med 802.1p.) Kundeklasse Opmærkning Båndbredde COS-EF COS-EF ef_ds COS-AFnb COS-AFnb afnb_ds COS-AFb COS-AFb afb_ds Default resten Tabel 5: Udgående trafik for standardprofil til Ethernet transportproduktet FBSA Enkanals QoS forudsætter, at der for FBSA-produktet bliver sendt ip-pakker på FBSAforbindelsen/Ethernet accessporten. For FBSA klassificeres stadig på baggrund af IP DSCP. PT_FBSA_Bilag_1c_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 5 af 7

6 Køerne og deres konfiguration er fælles for alle transportprodukter på denne POI-port. Prioritering udgående på PoI porten er baseret på Priority Queuing (for EF trafik) samt WRR (for AFb og BE) på tværs af VLAN s. Bemærk: Det er Kundens opgave at vælge QoS-profil på transportproduktet, så det harmonerer med summen af den QoS-trafik, der flyder på de enkelte tjenester Hastighedsvarianter FBSA Enkanals QoS kan leveres til hastigheder på FBSA. 5. Terminaler ifm FBSA Enkanals løsning og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren 5.1. TDC univærdier Netservice UNIVland ID FBSA BE 101 FBSA BE (som ekstrakanal) 32 Tabel 6: Logiske kanaler og uni-værdier. Det er muligt at vælge FBSA Enkanals QoS uden at bestille FBSA Multikanaler. Leveres FBSA multikanaler ikke, bliver forbindelsen ikke tagget. Etableres BSA multikanaler, kan FBSA Enkanals QoS opsættes på FBSA(101) eller på FBSA BE ekstrakanal(32). Kun én af de nævnte kanaler kan vælges. Vælges Multikanaler vil kanalerne blive tagget. Dette er beskrevet i bilag 1b. 6. Leveringsprocedure 6.1. Betingelser Det forudsættes at FBSA Enkanals QoS bestilles til en eksisterende FBSA Slutbruger forbindelse, eller samtidig med bestilling af en ny FBSA Bestilling Bestilling af Ethernet transport der understøtter enkanals QoS. Inden der kan bestilles enkelte Slutbruger tilslutninger, skal Kunden først bestille at Kundens EF- VLAN enables til enkanalsløsning og TDC IT systemer enables. forbindelse med bestillingen, skal der også angives en profil fra tabel 3. Kunden vælger samme opsætning for hele Kundens backbone/landsdækkende net. Bestilling foretages på blanket på Wholesale Online, som vil være tilgængelig efter Kundens endto-end test sammmen med TDC Wholesale. Efter at bestillingen er udført, er Kundens Ethernet transport opsætning ændret/oprettet, og Kunden kan bestille enkelt Slutbruger tilslutninger. Bestilling af kundetilslutninger med enkanals QoS. FBSA Enkanals QoS bestilles på Wholesale Online, når Kunderne har afsluttet end-to-end pilottest sammen med TDC Wholesale. Der betales ikke et administrationsgebyr for bestilling af FBSA Enkanals QoS på Wholesale Online, udover gældende oprettelsespris. FBSA Enkanals QoS kan bestilles til en eksisterende FBSA eller samtidig med nyoprettelse af FBSA Leverance FBSA Enkanals QoS leveres som en tillægstjeneste: Bliver Enkanals QoS bestilt sammen med etablering af FBSA leveres Enkanals QoS samtidig med at FBSA leveres PT_FBSA_Bilag_1c_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 6 af 7

7 Efterbestilles Enkanals QoS til en etableret FBSA-forbindelse kan det etableres indenfor en time, efter at ordren er afleveret via Columbine. Ønsker Kunden at E-ordre bekræftelse modtages med informationer om VLANværdier, inden ordren udføres, kan Kunden vælge at Enkanals QoS etableres dagen efter bestillingen. 7. Prissætning 7.1. FBSA FBSA Enkanals QoS er prissat ud fra, at det benyttes til MPLS/VPN-løsninger med en samlet udnyttelse af båndbredden til prioriteret data, generelt for alle Kunder, med 0,7 %. Ønskes FBSA Enkanals QoS benyttet til streaming af video, VOIP til Slutbrugere, eller lignende tjenester, som har en forbrugsadfærd der afvigere væsentligt fra adfærden på MPLS/VPN, kan TDC beregne en nonstandard pris for dette. En sådan løsning kræver en mere præcist forbrugsprofil leveret af Kunden Ethernet transport POI2 Der betales ikke yderligere tillæg i forhold til afsnit 7.1, hvis der er etableret interconnect på POI2, og trafik ikke skal igennem Ethernet transportproduktet Ethernet transport POI3 Der betales til tillæg på en faktor 2 for den del der udgør højprioriteret data (EF, AFB, AFnb), der beregnes ud fra valg af profil i tabel 3. Tillægget beregnes ud fra aftalen om Ethernet transmission, bilag 2. Eksempel: Vælger Kunden profil 1: Profilnr. EF AFnb AFb 1 25 % 25 % 25 % Skal Kunden betale følgende Ethernet kapacitetspris: 75 % af Abonnementpris POI3 for højprioriteret data (EF, AFB, AFnb) 25 % af Abonnementpris POI3 for lavprioriteret data (BE) PT_FBSA_Bilag_1c_Prod_spec_Enkanals_v_std_ docx Side 7 af 7

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering... 2 3. Definitioner... 2 4. Produktbeskrivelse... 2 4.1. QoS 2 4.2. Grænseflade

Læs mere

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula-trafik Dette bilag udgør bilag 1 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula trafik.

Læs mere

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal Bilag 1c Produktspecifikation for BSA Multikanal 1. Omfang Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream

Læs mere

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort Agenda QoS principper Klassifikation og mærkning Policing Queing. 1 Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

QoS Design overblik. QoS på L3

QoS Design overblik. QoS på L3 QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort QoS principper Agenda Klassifikation og mærkning Policing Queing. Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding Sikret

Læs mere

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 1 2 PRODUKTDEFINITION... 1 3 TEKNISK PERFORMANCE... 2 3.1 MÅLEMETODE OG GRUNDLAG... 2 3.2 DEFINITION AF PERFORMANCE

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

CoS. Class of Service. Rasmus Elmholt V1.0

CoS. Class of Service. Rasmus Elmholt V1.0 CoS Class of Service Rasmus Elmholt V1.0 CoS Converged networks IP CoS Converged network ser god ud på papiret Flere netværk bliver samlet i et bærenet Maksimal return of investment Men fordelene forsvinder

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af BSA/VULA trafik eller Standardaftale om Ethernet Transmission

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

VULA uncontended løsning TDC/TWD

VULA uncontended løsning TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 0703-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet VPN eller Standardaftale for Ethernet VPN. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s VULA produkt, med

Læs mere

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk Network Netværks design Region Syd Grundlæggende netværk Emner Design Principper 3 lags modellen Core Distribution Access Netværks typer Egenskaber ved et netværk Design Principer Design Principer Hierarki

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL 1. Omfang Ethernet BSA G.SHDSL er et produkt, hvor XDSL-forbindelsen produceres efter G.SHDSL.biz standarden og benytter 1-4 trådpar til at levere

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Bilag 1, Definition og Leverancebeskrivelse 1 TEKNISK SETUP Ydelsen er defineret som levering af Global IP-Transit i Nuuk jf. nærmere nedenfor med committed datarate på 25 Mbps og burst-mulighed på 100%

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion!

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion! IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling?

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling? IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? 1 Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 5 - Prøver og dokumentation INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven... 3 2.2 Gennemførelse af Overtagelsesprøven...

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Bilag 1. Tekniske Specifikationer

Bilag 1. Tekniske Specifikationer Bilag 1. Tekniske Specifikationer Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg for SIP Gateway og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag E: Tekniske specifikationer hørende til Aftale om SIP Gateway.

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

QoS. Quality of Service. TDC IP telefoni Scale

QoS. Quality of Service. TDC IP telefoni Scale QoS Quality of Service TDC IP telefoni Scale IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse computere

Læs mere

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide TDC MultiBase Fiber Godt i gang guide Februar 2014 Indhold Velkommen på TDC MultiBase Fiber...3 Service og support...3 Service...3 Fejlklassificering...3 Overvågning...4 QoS Quality of Service... 4 Erhvervssupport...4

Læs mere

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar Index Operatør 1Siminn 2 Siminn Kommentar Ønske om at Ethertype whilelistenlaves om til en blacklist i stedet for 0x8847 (MPLS unicast). Strengt taget er det ikke VULA, men jeg håber at i vil medtage det

Læs mere

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser Side 1 af 5 Bilag 7 Produktspecikation for IP//ETH-løsning 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins IP//ETH-løsning, der med reference til figur 1 i bilag 1, er transporten

Læs mere

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring 1. Omfang Vectoring tilbydes på de noder der er blevet enablet for Vectoring. Vectoring tilbydes udelukkende til VDSL-teknologien. Dette bilag beskriver Vectoring

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Bilag C. Tekniske specifikationer

Bilag C. Tekniske specifikationer Bilag C. Tekniske specifikationer 1. Anvendelse Dette bilag med dets henvisninger dækker de tekniske krav for sammenkobling mellem TDC og andre telefonioperatørers netværk. Hensigten med de opstillede

Læs mere

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam G.INP Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. Status for implementeringen - kort 2. Brush up baggrund og TDC implementering af G.INP 3. Brush up IT-implementeringen

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Introduktion til MPLS

Introduktion til MPLS Introduktion til MPLS Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 VPN -Traffic Engineering 1 Datasikkerhed Kryptering Data sikkerheds begreber Confidentiality - Fortrolighed Kun tiltænkte modtagere ser indhold Authentication

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk VLAN VLAN og Trunks Region Syd Grundlæggende netværk VLAN: Virtual Local-Area-Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OSI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af Switche ( og

Læs mere

IP opsætning på DLB bridge enheder

IP opsætning på DLB bridge enheder IP opsætning på DLB bridge enheder Et DLB master AP vil automatisk få tildelt sin IP adresse fra en DHCP server, hvis enheden er tilsluttet til virksomhedens infrastruktur. Er der ikke en DHCP server på

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

G. SHDSL Bridge Modem Installation af CPE

G. SHDSL Bridge Modem Installation af CPE G. SHDSL Bridge Modem Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Beskrivelse:... 2 Emballagens indhold:... 2 Udstyr:... 3 G.SHDSL modem kable:... 3 Installation af modem:... 4 Kontrol af modemmet:... 5 Forskel

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast;

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast; UDKAST TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Ovengaden neden vandet 7 1414 København K Udkast til afgørelse vedr. anmodning fra Cybercity om adgang til regulerede multikanal og multicast

Læs mere

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Emner Hvad er BGP Autonome Systemer (AS) BGP grundlæggende Overvågning af BGP Hvad er BGP? Border Gateway Protocol BGP er beskrevet i to RFC er

Læs mere

Nordic Connect Managed

Nordic Connect Managed Nordic Connect Managed Tjenestebeskrivelse Version 2.6.4 NYS-1044 v2.6.4 Date: 23-12-2015 Page 1 of 37 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...3 2. TEKNOLOGI...5 3. TJENESTEBESKRIVELSE...7 3.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Læs mere

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8 Anti DDOS Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL ANTI DDOS... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Anti DDOS Remote Control... 4 2.1.2. Anti DDOS Resistant... 4 2.1.3. Anti DDOS Resilient...

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

TDC præsentationer til NGA forum 13/10

TDC præsentationer til NGA forum 13/10 TDC præsentationer til NGA forum 13/10 Bredbånd/udvikling oktober 2017 TWD/11/10 2017 1 VULA videreudvikling / NGA-forum møde 13/10 TDC Præsentationer 1. Valg af formand 2. Afrapportering (v/ TDC) fra

Læs mere

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. DLM baggrund 2. Tidslinje 3. Forslag til implementering 4. Foreløbig IT-specifikation i PPR/idébeskrivelsen

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Megatrends i industrien. SIKKERHED & REVISION 2016 Steen Krogh Nielsen og Kurt Sejr Hansen TDC Operations

Megatrends i industrien. SIKKERHED & REVISION 2016 Steen Krogh Nielsen og Kurt Sejr Hansen TDC Operations Megatrends i industrien SIKKERHED & REVISION 2016 Steen Krogh Nielsen og Kurt Sejr Hansen TDC Operations 1 Indhold Kravene til nettet Det softwarebaserede net Internet of Things Sikkerhedslandskab Ny regulering

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere