Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: August 2000 J.nr /00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: August 2000 J.nr /00"

Transkript

1 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: August 2000 J.nr /00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Aftalen træder i kraft den 1. august Nævnte cirkulære og aftale vedlægges. Ændringerne i tjenesterejseaftalen har bl.a. baggrund i de ændringer, der blev gennemført i ligningslovens bestemmelser om den skattemæssige behandling af rejsegodtgørelser mv. ved lov nr. 955 af den 20. december Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: 1. For tjenesterejser i Danmark og på Færøerne, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, udbetales som hidtil time-dagpenge. Hvis den ansatte anmoder om det, kan tjenestestedet dog i stedet tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af småfornødenheder. 2. Dagpengesatsen er for nogle lande blevet forhøjet herunder satsen for Danmark og Færøerne mens den for andre lande er blevet nedsat.

2 Side 2 3. Dagpengene for Danmark og Færøerne samt en række udenlandske destinationer kan ved lokal aftale forhøjes til et angivet maksimum. En sådan forhøjelse kan aftales at være generelt gældende eller kan være begrænset til særlige tjenesterejser, lande, byer eller særlige destinationer mv. i det enkelte land. Derimod er det ikke hensigten, at der skal differentieres mellem ansatte med forskellig lønindplacering, rang eller lignende. 4. Lokale aftaler om ydelse af udokumenteret nattillæg er bortfaldet, idet satsen for udokumenteret nattillæg er centralt fastsat. 5. Nedsættelsen af time-dagpenge samt hoteldispositionsbeløb og udokumenteret nattillæg fra og med den 29. dag under udstationering i Danmark er ændret fra 1/3 til 1/4. 6. Maksimumgrænsen for ydelse af godtgørelse efter høj sats for kørsel i privat bil eller på privat motorcykel er ændret fra til km i et kalenderår med virkning fra den 1. januar Den (amts)kommunale aftale om kørselsgodtgørelse, der finder anvendelse for ansatte i amterne, hvor overenskomsten eller aftalen ikke henviser til de statslige regler, er ikke færdigforhandlet. Det påregnes, at maksimum grænsen for ydelse af godtgørelse efter højeste sats for kørsel i privat bil eller på privat motorcykel som i den statslige aftale ændres fra til km. Kristian Ebbensgaard / Per Korshøj

3 Side 3 Indholdsfortegnelse CIRKULÆRE OM TJENESTEREJSEAFTALEN INDLEDNING ÆNDRINGER I AFTALEN GENERELLE BEMÆRKNINGER BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE BESTEMMELSER IKRAFTTRÆDEN MV AFTALE OM TJENESTEREJSER KAPITEL 1. AFGRÆNSNINGER, DEFINITIONER OG SÆRLIGE BESTEMMELSER AFTALENS OMRÅDE FORMÅL TJENESTEREJSE. DEFINITION TJENESTEREJSENS TILRETTELÆGGELSE TJENESTEREJSENS LÆNGDE OG VARIGHED BETALINGSKORT ANDRE TJENSTLIGE UDGIFTER DOKUMENTATION KAPITEL 2. UDGIFTER TIL TRANSPORT MERUDGIFTER OFFENTLIGT ELLER PRIVAT TRANSPORTMIDDEL... 18

4 Side 4 OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER OG LIGNENDE VALG AF TRANSPORTMIDDEL OG REJSEKLASSE REFUSIONSBERETTIGEDE TRANSPORTUDGIFTER RABATORDNINGER PRIVATE TRANSPORTMIDLER BIL ELLER MOTORCYKEL SKRIFTLIG KØRSELSBEMYNDIGELSE UDLANDET KNALLERT ELLER CYKEL KAPITEL 3. UDGIFTER TIL MÅLTIDER OG LIGNENDE FORMER FOR MÅLTIDSGODTGØRELSE OG LIGNENDE TJENESTEREJSER UDEN OVERNATNING ELLER UNDER 24 TIMER TJENESTEREJSER MED OVERNATNING I DANMARK OG PÅ FÆRØERNE TJENESTEREJSER MED OVERNATNING I UDLANDET OG GRØNLAND TIME- OG DAGPENGE BESTEMMELSESLANDETS OG OPHOLDSLANDETS DAGPENGESATS REDUKTION AF TIME- OG DAGPENGE BORTFALD AF GODTGØRELSE KAPITEL 4. UDGIFTER TIL OVERNATNING OVERNATNING ELLER DAGLIGE TJENESTEREJSER FORMER FOR INDKVARTERING GODTGØRELSE FOR HOTELUDGIFTER MV... 24

5 Side MORGENMÅLTID OVERNATNINGSUDGIFTER UNDER FRAVÆR LEDSAGER UDOKUMENTERET NATTILLÆG KAPITEL 5. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM UDSTATIONERING UDSTATIONERING. DEFINITION GODTGØRELSE FOR MERUDGIFTER TIL MÅLTIDER MV NEDSÆTTELSE AF GODTGØRELSER TJENESTEREJSER UNDER UDSTATIONERINGEN FRAVÆR INDEN NEDSÆTTELSEN FRAVÆR EFTER NEDSÆTTELSEN KAPITEL 6. HJEMREJSER HJEMREJSE. DEFINITION GODTGØRELSER UNDER HJEMREJSER ANTAL TRANSPORTMIDDEL KAPITEL 7. REGULERING MV TRANSPORTGODTGØRELSE DAGPENGE PROCENTGODTGØRELSE UDOKUMENTERET NATTILLÆG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER HOTELDISPOSITIONSBELØB KAPITEL 8. SÆRBESTEMMELSER... 31

6 Side OPSIGELSE AF ÆLDRE LOKALE AFTALER AFTALER I HENHOLD TIL BEMYNDIGELSE SÆRLIGE AFTALER OM AFREGNING MOD DOKUMENTATION KAPITEL 9. FORSIKRING TJENESTEREJSER TIL UDLANDET KAPITEL 10. IKRAFTTRÆDEN MV IKRAFTTRÆDEN MV CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. DEN 1. JANUAR 2008 FOR TJENESTEREJSER BILAG 1. TRANSPORTGODTGØRELSE PR. DEN 1. JANUAR BILAG 2. TIME- OG DAGPENGE SAMT PROCENTGODTGØRELSE I DANMARK OG PÅ FÆRØERNE PR. DEN 1. JANUAR BILAG 3. DAGPENGE OG PROCENTGODTGØRELSE I UDLANDET OG I GRØNLAND PR. DEN 1. JANUAR BILAG 4. MÅLTIDSFRADRAG I DANMARK, PÅ FÆRØERNE, I UDLANDET OG I GRØNLAND PR. DEN 1. JANUAR BILAG 5. HOTELDISPOSITIONSBELØB I DANMARK, PÅ FÆRØERNE OG I UDLANDET PR. DEN 1. JANUAR BILAG 6. UDOKUMENTERET NATTILLÆG I DANMARK, PÅ FÆRØERNE, I UDLANDET OG I GRØNLAND PR. DEN 1. JANUAR

7 Side 7 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM TJENESTEREJSEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. INDLEDNING Personalestyrelsen og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation har indgået vedlagte aftale af 30. juni 2000 om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 1. august 2000, idet dog bestemmelsen i aftalens 15, stk. 2, om kilometergrænsen allerede træder i kraft pr. 1. januar ÆNDRINGER I AFTALEN Baggrund Ændringerne i tjenesterejseaftalen har bl.a. baggrund i de ændringer, der blev gennemført i ligningslovens bestemmelser om den skattemæssige behandling af rejsegodtgørelser mv. ved lov nr. 955 af 20. december Ændringer Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: 1. Tjenesterejser i Danmark og på Færøerne For tjenesterejser i Danmark og på Færøerne, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, udbetales som hidtil time- og dagpenge ( 20 og 22). Hvis den ansatte anmoder om det, kan tjenestestedet dog i stedet tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af småfornødenheder mv. ( 20, stk. 2).

8 Side 8 2. Forhøjelse af dagpengesatsen Dagpengesatsen er for nogle lande blevet forhøjet - herunder satsen for Danmark og Færøerne - mens den for andre lande er blevet nedsat. 3. Mulighed for lokal forhøjelse af dagpengesatserne Dagpengene for Danmark og Færøerne samt en række udenlandske destinationer kan ved lokal aftale forhøjes op til et angivet maksimum. En sådan forhøjelse kan aftales at være generelt gældende eller kan være begrænset til særlige tjenesterejser, lande, byer eller særlige destinationer mv. i det enkelte land. Derimod er det ikke hensigten, at der skal differentieres mellem ansatte med forskellig lønindplacering, rang eller lignende. 4. Udokumenteret nattillæg Lokale aftaler om ydelse af udokumenteret nattillæg er bortfaldet, idet satsen for udokumenteret nattillæg er centralt fastsat. 5. Udstationering Nedsættelsen af time- og dagpenge samt hoteldispositionsbeløb og udokumenteret nattillæg fra og med den 29. dag under udstationering i Danmark er ændret fra 1/3 til 1/4. 6. Kørselsgodtgørelse Maksimumgrænsen for ydelse af godtgørelse efter høj sats for kørsel i privat bil eller på privat motorcykel ændres fra til km i et kalenderår med virkning fra 1. januar 2000.

9 Side 9 OVERSIGT OVER FORMER FOR GODTGØRELSE AF MERUD- GIFTER TIL MÅLTIDER OG LIGNENDE PÅ TJENESTEREJSER Nedenstående skema viser hovedprincipper for godtgørelse af merudgifter til måltider og lignende under tjenesterejser. Tjenesterejser uden overnatning/mindre end 24 timers varighed Tjenesterejser med overnatning og af minimum 24 timers varighed Udstationering ( 19) Danmark og Færøerne ( 20) Udlandet og Grønland ( 21) Time- og dagpenge + Tjenestestedet kan tillade Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation samt ydelse af procentgodtgørelse Tjenestestedet kan tillade ( 33) + + Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation + Kun for ansatte i lr. 37 og derover (jf. 51) Mulighed for lokal aftale for afgrænsede grupper ( 34, stk. 2) samt for enkeltpersoner (jf. 51). Tjenesterejser, hvor der ydes time- og dagpenge Hvis der ydes gratis måltider i tilknytning til tjenesterejser, hvor der ydes time- og dagpenge, reduceres time- og dagpengebeløbet med 15% for morgenmad, 30% for frokost og 30% for middag. Ved ydelse af samtlige 3 hovedmåltider udbetales der således 25% af time- og dagpengebeløbet til dækning af småfornødenheder mv. Tjenesterejser, hvor merudgifter refunderes mod dokumentation Hvis der ydes gratis måltider i tilknytning til tjenesterejser, hvor merudgifter til måltider refunderes mod dokumentation, og der ydes procentgodtgørelse, kan merudgifter vedrørende samme hovedmåltid (er) ikke refunderes mod dokumentation.

10 Side 10 Ved ydelse af samtlige 3 hovedmåltider kan merudgifter til måltider således ikke refunderes. Ydelse af gratis måltider påvirker dog ikke retten til procentgodtgørelse, jf. 20, stk. 2 og 21, stk GENERELLE BEMÆRKNINGER Personkreds Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af, eller efter bemyndigelse fra Personalestyrelsen, og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der har tilsluttet sig disse. Aftalens regler og satser vil også kunne finde vejledende anvendelse for statsligt personale i øvrigt, som har haft merudgifter på tjenesterejser. Merudgifter Aftalens formål er at dække de merudgifter, der er forbundet med tjenesterejser. Ved merudgifter forstås alene de ekstraudgifter, som den ansatte påføres på en tjenesterejse. Der kan derfor ikke hverken direkte eller indirekte gives økonomisk kompensation for ulemper eller lignende. Honorering for eventuelle ulemper, f.eks. særligt belastende rejseaktivitet eller varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med tjenesterejser, må ske via de muligheder, der ligger i den lokale løndannelse. Kompetence Hvor der i aftalen skal gives godkendelse, foretages skøn eller lignende, ligger kompetencen hos pågældende ministerium eller hos den institution, virksomhed mv., som afgørelseskompetencen eventuelt er blevet delegeret til. Den myndighed, der faktisk har kompetencen, kaldes i aftalen for tjenestestedet. Samarbejdsudvalg Hvis tjenestestedet fastsætter retningslinier for den lokale anvendelse af reglerne i tjenesterejseaftalen, vil det være naturligt forinden at behandle disse i samarbejdsudvalget.

11 Side 11 Bemyndigelse Hvor der i aftalen er adgang til at indgå lokale aftaler, forudsættes det, at kompetencen til at indgå sådanne aftaler på såvel arbejdsgiversiden som arbejdstagersiden delegeres i videst muligt omfang. Rejsebureauydelser - herunder hoteller Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S har indgået rammekontrakter om rejsebureauydelser, der bl.a. omfatter anvisning mv. af hoteller. Disse hoteller bør benyttes i det omfang, det er muligt. Oplysning om hotellerne fås ved henvendelse til Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S eller rejsebureauerne Carlson Wagonlit Travel eller DSB Rejsebureau. Forsikring Vedrørende forsikringstegning henvises til Finansministeriets cirkulære af 1. juli 1998 (Fmst. nr ) om tjenesterejseforsikringen samt til aftalens 52. Regulering Alle satser (transportgodtgørelse, udokumenteret nattillæg, time- og dagpenge, procentgodtgørelse samt hoteldispositionsbeløb) reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Satsreguleringscirkulære Med dette cirkulære udsendes kun regelsættet om tjenesterejser. De regulerede satser vil blive udsendt i et særligt satsreguleringscirkulære, som Personalestyrelsen udsender årligt, normalt 1. januar. Der udsendes et ekstraordinært satsreguleringscirkulære pr. 1. august Bonuspoint Bonuspoint, rabatter og lignende optjent i forbindelse med tjenesterejser tilhører tjenestestedet og må kun anvendes i forbindelse med tjenesterejser. Tjenestestedet har pligt til at sikre, at optjente bonuspoint, rabatter og lignende anvendes efter hensigten med henblik på at reducere institutionens samlede omkostninger til tjenesterejser. Oplysningspligt til skattemyndighederne For de offentlige arbejdsgivere er der oplysningspligt over for skattemyndighederne om udbetaling af godtgørelse efter tjenesterejseaftalen.

12 Side 12 Oplysningspligten omfatter: 1. Time- og dagpenge 2. Transportgodtgørelse (for kørsel i privat bil eller på privat motorcykel samt for benyttelse af privat knallert eller cykel) 3. Udokumenteret nattillæg 4. Procentgodtgørelse. Såfremt der ikke udbetales maksimumsatser for time- og dagpenge, hhv. procentgodtgørelse i henhold til tjenesterejseaftalens 22, stk. 3, kan det være nødvendigt, at tjenestestedet attesterer dette til brug for den ansattes dokumentation over for skattemyndighederne. Nærmere vejledning Nærmere vejledning om anvendelse og fortolkning af aftalens bestemmelser findes i kapitel 23 i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV). 4. BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE BESTEMMELSER Ad 1, stk. 1 Aftalen gælder for ansatte inden for det definerede område, forudsat at tjenesterejsen udføres som et led i ansættelsesforholdet, herunder tjenesterejser i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter (forskningsrådsmidler, EU-finansierede projekter eller lignende). Ad 1, stk. 4 Opmærksomheden henledes bl.a. på særlige bestemmelser om: 1. Nordisk tjenestemandsudveksling, jf. cirkulære af 16. august 1999 om nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Fmst. nr ). 2. Ph.d.-stipendiater, jf. cirkulære af 25. november 1997 om lønnede ph.d.-stipendiater (Fmst. nr. 67/97). 3. Kandidatstipendiater, jf. cirkulære af 22. juni 1993 om stillingsstruktur ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet (APD nr. 44/93), cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner (Fmst. nr. 15/97) samt cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt per-

13 Side 13 sonale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet (Fmst. nr. 19/97). Ad 13, stk. 3 Rabatordninger mv. kan anvendes, hvis der er enighed herom mellem den ansatte og tjenestestedet. Ad 18, stk. 2 I det omfang, der ydes gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene, jf. 22, stk. 4. Ydelse af gratis måltider påvirker ikke retten til den i 20, stk. 2 og 21, stk. 2, nævnte procentgodtgørelse. Ad 19 På tjenesterejser, der varer mindre end 24 timer, godtgøres rimelige merudgifter til måltider og lignende mod dokumentation. Ved afgørelsen af, hvorvidt der er tale om rimelige merudgifter, er det ikke afgørende, om måltidet indtages inden for eller uden for normal arbejdstid, men må afhænge af en samlet vurdering af, om den ansatte er påført rimelige merudgifter. Ad 21, stk. 1 Der kan kun refunderes merudgifter til de 3 hovedmåltider. Udgifter til småfornødenheder mv. godtgøres med procentgodtgørelse i henhold til 21, stk. 2. Ad 20, stk. 2 og 21, stk. 3 Der kan ikke på den samme tjenesterejse ydes godtgørelse efter mere end ét af de i 18 nævnte principper. Der kan således ikke på en tjenesterejse, der er forbundet med overnatning, og som varer 24 timer eller mere, den ene dag ydes time- og dagpenge og den anden dag refusion af merudgifter til måltider samt procentgodtgørelse. Ad 32, stk. 1 Lokale aftaler om ydelse af udokumenteret nattillæg i henhold til tjenesterejseaftalen af 8. marts 1999 er bortfaldet, jf. 49, stk. 2. Ad 34, stk. 1 Det bemærkes, at time- og dagpenge som udgangspunkt er skattefri i indtil 12 måneder efter de nugældende skatteregler, jf. ligningslovens 9A, stk. 5, således som denne er affattet ved lov nr. 955 af 20. december 1999.

14 Side 14 Ad 34, stk. 2 Den lokale aftalemulighed for under udstationering at yde godtgørelse af merudgifter mod dokumentation, i stedet for time- og dagpenge, kan gælde for hele eller dele af udstationeringsperioden. Selv om merudgifter godtgøres mod dokumentation, ydes der ikke procentgodtgørelse under udstationering. Refusion af merudgifter mod dokumentation vil som udgangspunkt ikke være skattepligtig efter de nugældende skatteregler. Ad 35 Nedsættelse af godtgørelser kan tidligst ske 28 dage efter, at den ansatte har fået oplyst, at der er tale om udstationering. Nedsættelsen sker således med virkning fra en senere dag end den 29. dag, såfremt den ansatte først senere er blevet oplyst om, at der var tale om en udstationering. Det anbefales, at meddelelse om udstationering så vidt muligt sker skriftligt. Ad 42 Tjenestestedet kan tillade hjemrejser med fly fra og til destinationer i Danmark og på Færøerne, hvis det i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet. Under samme betingelser kan tjenestestedet tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel mod at få udbetalt godtgørelse pr. km i henhold til 14, dog maksimalt med et beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportmulighed, jf. 10, stk. 2 og 3. Ad 44, stk. 4 I henhold til ligningsloven kan Ligningsrådet fastsætte en højere skattefri sats for lande med et særligt højt omkostningsniveau. Dagpengesatserne vil blive forhøjet i samme omfang, og de forhøjede satser vil fremgå af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Ad 50 Medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser, kan reglerne i aftalen kun fraviges efter bemyndigelse fra Personalestyrelsen.

15 Side 15 Ad 51 Et valg af godtgørelsesprincip truffet i henhold til tidligere tjenesterejseaftaler er bindende indtil den tidligere periodes udløb, dog højst 2 år. Der kan dog inden for 3 måneder fra aftalens ikrafttræden indgås aftale mellem tjenestestedet og den ansatte om, at et tidligere truffet valg om afregning mod dokumentation bortfalder. Ad 52 Tjenesterejseforsikringen beror på en aftale indgået mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S og det forsikringsselskab, der til enhver tid er valgt efter forudgående EU-udbud. Det nærmere indhold af de nævnte forsikringer samt tjenesterejseforsikringens dækningsområde fremgår af den til enhver tid etablerede forsikringsordning. Den for tiden gældende forsikringsordning fremgår af Finansministeriets cirkulære nr. 122 af 1. juli 1998 om tjenesterejseforsikringen (Fmst. nr ). 5. IKRAFTTRÆDEN MV. Cirkulæret træder i kraft den 1. august 2000, idet dog bestemmelsen om kilometergrænsen allerede træder i kraft den 1. januar Den 1. august 2000 ophæves cirkulære om tjenesterejseaftalen af 8. marts 1999 (Fmst. nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 30. juni 2000 P.M.V. E.B. Marianne Ho

16 Side 16 AFTALE OM TJENESTEREJSER KAPITEL 1. AFGRÆNSNINGER, DEFINITIONER OG SÆRLIGE BESTEMMELSER 1. AFTALENS OMRÅDE Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af, eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet, og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer, eller organisationer, der har tilsluttet sig disse. Aftalen gælder ikke for ansatte med fast tjenestested i Grønland. Stk. 3. Aftalen gælder for tjenesterejser i Danmark samt til, i og fra Færøerne, Grønland og udlandet. Stk. 4. Aftalen gælder ikke for tjenesterejser, hvor den ansatte får sine merudgifter dækket i henhold til lov mv., andre aftaler, særlige godtgørelsesordninger i øvrigt, eller for personalegrupper, hvor der specifikt er aftalt en undtagelse fra de generelle regler. 2. FORMÅL Aftalens formål er at godtgøre de merudgifter, som en ansat påføres i forbindelse med tjenesterejser. 3. TJENESTEREJSE. DEFINITION For at der kan tales om en tjenesterejse forudsættes, - at rejsen er et nødvendigt led i tjenesten, og - at den af tjenestestedet godkendes som en tjenesterejse.

17 Side TJENESTEREJSENS TILRETTELÆGGELSE Det er tjenestestedet, der tilrettelægger tjenesterejsen. 5. TJENESTEREJSENS LÆNGDE OG VARIGHED En tjenesterejses længde og varighed beregnes normalt med tjenestestedet som start- og slutpunkt. Hvis tjenesterejsen har et andet start- og/eller slutpunkt end tjenestestedet (f.eks. bopælen), og det ikke vil være rimeligt for den ansatte eller tjenestestedet, at tjenestestedet er start- og slutpunkt, kan det faktiske start- og/eller slutpunkt efter konkret vurdering anvendes ved beregningen. 6. BETALINGSKORT Tjenestestedet kan bestemme, at betalingskort skal benyttes på tjenesterejser. Tjenestestedet afholder i så fald udgifter til oprettelse og vedligeholdelse samt løbende udgifter ved kortets benyttelse på tjenesterejser. 7. ANDRE TJENSTLIGE UDGIFTER Nødvendige tjenstligt begrundede udgifter, som ikke er omtalt i aftalen, refunderes mod dokumentation. 8. DOKUMENTATION Hvis dokumentation ikke kan fremskaffes, eller dokumentation er bortkommet, kan udgifter, der ifølge aftalen kan refunderes mod dokumentation, undtagelsesvis refunderes mod personlig erklæring.

18 Side 18 KAPITEL 2. UDGIFTER TIL TRANSPORT 9. MERUDGIFTER Den ansatte kan kun få refunderet de merudgifter til transport, som tjenesterejsen har medført. 10. OFFENTLIGT ELLER PRIVAT TRANSPORTMIDDEL På tjenesterejser skal fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler, jf Tjenestestedet kan dog tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet, jf Stk. 3. Tjenestestedet kan endvidere tillade, at den ansatte benytter privat bil eller motorcykel, selv om offentlige transportmidler af økonomiske årsager skal anvendes på tjenesterejsen, jf. stk. 1. Den ansatte kan i så fald få udbetalt godtgørelse pr. km i henhold til 14, dog maksimalt et beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportmulighed. OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER OG LIGNENDE 11. VALG AF TRANSPORTMIDDEL OG REJSEKLASSE Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet. 12. REFUSIONSBERETTIGEDE TRANSPORTUDGIFTER Samtlige udgifter til offentlige transportmidler samt efter omstændighederne til taxi, som er anvendt i forbindelse med hen- og tilbagerejsen til bestemmelsesstedet, refunderes mod dokumentation.

19 Side 19 Udgifter til transport på bestemmelsesstedet afholdes af time- og dagpengene, jf. 22, stk. 1, eller anses for godtgjort ved ydelse af procentgodtgørelse efter 21, stk. 2. Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor udgifter til transport på bestemmelsesstedet står i misforhold til satsen for time- og dagpengene, eller procentgodtgørelse efter 21, stk. 2, refunderes yderligere udgifter mod dokumentation. 13. RABATORDNINGER Ved anvendelse af rabatordninger mv. vedrørende offentlige transportmidler, som bevirker, at tjenesterejsen bliver af længere varighed, end det tjenstligt er nødvendigt, ydes godtgørelse for merudgifter for hele rejsens varighed, og de dage, som tjenesterejsen forlænges med, betragtes som tjenstlige. Anvendelse af rabatordninger mv. i henhold til stk. 1 forudsætter dels, at der alle forhold taget i betragtning kan opnås en rimelig besparelse for tjenestestedet, dels at den ansatte er indforstået med, at opholdet forlænges. Stk. 3. I tilfælde, som ikke er omfattet af stk. 1 og 2, kan tjenestestedet tillade, at rabatordninger mv. anvendes, hvis den ansatte anmoder om det. I så fald skal overskydende dage betragtes som feriedage og lignende, og der kan ikke ydes godtgørelse for merudgifter for disse dage. Det er endvidere en forudsætning, at rejsen ikke fordyres for tjenestestedet. PRIVATE TRANSPORTMIDLER 14. BIL ELLER MOTORCYKEL For kørsel i privat bil eller på privat motorcykel udbetales godtgørelse pr. km efter lav sats. Satsen fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

20 Side SKRIFTLIG KØRSELSBEMYNDIGELSE Hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i privat bil eller på privat motorcykel, kan tjenestestedet udfærdige en skriftlig kørselsbemyndigelse til den ansatte. Bemyndigelsen skal være personlig og indeholde en afgrænsning af de rejser, som kan foretages i henhold til denne. For kørsel, der er omfattet af bemyndigelsen, udbetales godtgørelse pr. km efter høj sats, jf. det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, indtil km i et kalenderår, jf. dog 16. For kørsel ud over km udbetales godtgørelse med lav sats. 16. UDLANDET Når privat transportmiddel benyttes på tjenesterejser til og i udlandet, udbetales altid godtgørelse med lav sats. 17. KNALLERT ELLER CYKEL Ved benyttelse af privat knallert eller cykel udbetales godtgørelse pr. km. Satsen fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Godtgørelsen kan efter et konkret skøn udbetales samlet for en periode, dog højst for ét år ad gangen. KAPITEL 3. UDGIFTER TIL MÅLTIDER OG LIGNENDE 18. FORMER FOR MÅLTIDSGODTGØRELSE OG LIGNENDE På tjenesterejser godtgøres merudgifter til måltider og lignende. Godtgørelsen sker på én af følgende måder

21 Side refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation ( 19 og 34, stk. 2 og 51) 2. refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation samt procentgodtgørelse til dækning af småfornødenheder mv. ( 20, stk. 2, 21, stk. 1 og 2) 3. time- og dagpenge ( 20, stk. 1, 21, stk. 3, 22, 34, stk. 1 samt 35, stk. 1 og 3) 19. TJENESTEREJSER UDEN OVERNATNING ELLER UNDER 24 TIMER På tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning, eller varer mindre end 24 timer, refunderes rimelige merudgifter til måltider og lignende mod dokumentation. 20. TJENESTEREJSER MED OVERNATNING I DANMARK OG PÅ FÆRØERNE På tjenesterejser i Danmark og på Færøerne, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, udbetales time- og dagpenge i overensstemmelse med 22, jf. dog 51. Tjenestestedet kan i stedet tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af småfornødenheder i overensstemmelse med 21, stk. 2, hvis den ansatte anmoder herom. En sådan tilladelse gælder for mindst 1 tjenesterejse. 21. TJENESTEREJSER MED OVERNATNING I UDLANDET OG GRØNLAND På tjenesterejser til udlandet og Grønland, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, refunderes rimelige merudgifter til måltider mod dokumentation.

22 Side 22 Ud over refusion i henhold til stk. 1, ydes procentgodtgørelse til dækning af småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet (f.eks. bus og taxi) og lignende, jf. 12, stk. 2. Procentgodtgørelsens størrelse pr. døgn fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Stk. 3. Tjenestestedet kan i stedet tillade, at der i stedet for godtgørelse af dokumenterede rimelige merudgifter samt procentgodtgørelse udbetales time- og dagpenge i overensstemmelse med 22, hvis den ansatte anmoder herom. En sådan tilladelse gælder for mindst 1 tjenesterejse. 22. TIME- OG DAGPENGE Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet (f.eks. bus og taxi) og lignende, jf. 12, stk. 2. Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer, tjenesterejsen varer. For timer herudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Timepenge udgør 1/24 af dagpengene. Stk. 3. Dagpengenes størrelse fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Dagpengene for de i 44, stk. 3, nævnte lande, kan ved lokal aftale mellem det pågældende ministerium, eller den der er bemyndiget hertil, og den forhandlingsberettigede organisation, eller den der er bemyndiget hertil, forhøjes, dog maksimalt til det beløb, der fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Stk. 4. Hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene. Morgenmåltid beregnes herved til 15%, frokost til 30% og middag til 30% af dagpengesatsen.

23 Side BESTEMMELSESLANDETS OG OPHOLDSLANDETS DAG- PENGESATS På tjenesterejser gælder bestemmelseslandets sats for time- og dagpenge for hele tjenesterejsen. Hvis der på tjenesterejsen foretages 1. tjenstlige ophold, 2. gennemrejse af længere varighed eller 3. ophold forbundet med overnatning i andre lande end bestemmelseslandet, herunder i Danmark, kan opholdslandets satser dog anvendes for denne del af tjenesterejsen. Stk. 3. Hvis der foretages tjenstlige ophold mv. som nævnt i stk. 2, skiftes der sats fra udløbet af den time, der er påbegyndt i det respektive land, hvor satsen er forskellig fra satsen i bestemmelseslandet eller et andet land, hvor der gøres ophold. 24. REDUKTION AF TIME- OG DAGPENGE For tjenesterejser til udlandet og Grønland kan tjenestestedet i ganske særlige situationer udbetale et lavere beløb, hvor det er åbenbart, at ydelse af dagpengebeløbet - på grund af tjenesterejsens specielle karakter - klart giver overdækning i forhold til de faktiske merudgifter. 25. BORTFALD AF GODTGØRELSE Retten til godtgørelse for merudgifter efter 18 bortfalder på dage, hvor der ikke gøres tjeneste på det midlertidige tjenestested, medmindre den ansatte har opholdt sig dér eller i øvrigt stadig har merudgifter til måltider og lignende. Under ferie samt på fridage mv., der holdes i tilknytning til ferie, bortfalder retten til godtgørelser efter 18 dog altid.

24 Side 24 KAPITEL 4. UDGIFTER TIL OVERNATNING 26. OVERNATNING ELLER DAGLIGE TJENESTEREJSER Tjenestestedet afgør under hensyntagen til den ansattes ønsker, om der skal overnattes på det midlertidige tjenestested, eller foretages daglige tjenesterejser dertil. 27. FORMER FOR INDKVARTERING Hvis tjenestestedet ikke har sørget for passende indkvartering/overnatningsmulighed, dækkes udgifter til overnatning i overensstemmelse med GODTGØRELSE FOR HOTELUDGIFTER MV. Dokumenterede udgifter til hotelværelse eller anden indkvartering, der er godkendt af tjenestestedet, refunderes inden for de anførte maksimumbeløb pr. overnatning (hoteldispositionsbeløb), der fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Hoteldispositionsbeløbet skal ikke dække betaling for obligatorisk morgenmåltid på overnatningshotellet, jf. 29. Stk. 3. I særlige tilfælde kan tjenestestedet refundere større udgifter til hotelværelse end de maksimumbeløb, der er anført i det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Stk. 4. For tjenesterejser til lande, hvor der ikke er fastsat hoteldispositionsbeløb, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation. 29. MORGENMÅLTID For ansatte, som modtager godtgørelse i form af time- og dagpenge gælder, at hvis morgenmåltidet er obligatorisk på overnatningshotel-

25 Side 25 let, anses morgenmaden for indtaget dér, og der foretages fradrag i time- og dagpengene med 15% af dagpengesatsen. Hvis tjenstlige eller praktiske forhold har forhindret den ansatte i at indtage den obligatoriske morgenmad, foretages dog intet fradrag i time- og dagpengene. 30. OVERNATNINGSUDGIFTER UNDER FRAVÆR Under fravær fra det midlertidige tjenestested kan løbende udgifter til logi dér dækkes mod dokumentation, hvis tjenestestedet anser dette for at være en økonomisk fornuftig disposition. 31. LEDSAGER Hvis hotelværelset deles med en ledsager, der ikke er omfattet af aftalen, refunderes højst det fastsatte hoteldispositionsbeløb, jf. 28, stk UDOKUMENTERET NATTILLÆG Hvis overnatningsudgiften ikke refunderes mod dokumentation, jf , udbetales et udokumenteret nattillæg. Hvis tjenestestedet sørger for indkvartering mv., eller refunderer overnatningsudgifter jf , kan der ikke samtidig udbetales udokumenteret nattillæg. Stk. 3. Størrelsen af det udokumenterede nattillæg, jf. 46, fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Stk. 4. Der kan kun udbetales udokumenteret nattillæg, når det har været nødvendigt at overnatte uden for hjemmet.

26 Side 26 Stk. 5. Udokumenteret nattillæg kan ikke udbetales i tilfælde, hvor den ansatte på grund af tjenesterejsens specielle karakter ikke har haft merudgifter i forbindelse med overnatning. KAPITEL 5. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM UDSTATIONERING 33. UDSTATIONERING. DEFINITION Der er tale om udstationering, når 1. det ved en tjenesterejses påbegyndelse eller senere er oplyst over for den ansatte, at tjenesterejsen vil vare mindst 28 dage samme sted, og 2. der overnattes på udstationeringsstedet. 34. GODTGØRELSE FOR MERUDGIFTER TIL MÅLTIDER MV. Under udstationering ydes time- og dagpenge efter reglerne i 22. I stedet for ydelse af time- og dagpenge kan der indgås lokal aftale om, at afgrænsede grupper under udstationering kan få refunderet rimelige merudgifter til måltider og lignende mod dokumentation. Aftale kan indgås mellem det pågældende ministerium, eller den der er bemyndiget hertil, og den forhandlingsberettigede organisation, eller den der er bemyndiget hertil. Tjenestestedet og den enkelte ansatte kan indgå aftale med et tilsvarende indhold for den pågældende. 35. NEDSÆTTELSE AF GODTGØRELSER Under udstationering i Danmark og på Færøerne nedsættes timeog dagpenge fra og med den 29. dag, efter at udstationeringen er påbegyndt eller oplyst over for den ansatte. Nedsættelsen er følgende: Danmark: med 1/4

27 Side 27 Færøerne: med 1/6 Hoteldispositionsbeløbet og det udokumenterede nattillæg nedsættes ligeledes under udstationering fra og med den 29. dag, efter at udstationeringen er påbegyndt eller oplyst over for den ansatte. Nedsættelsen er følgende: Danmark: med 1/4 Færøerne: med 1/6 Udlandet og Grønland: med 1/4 Stk. 3. Nedsættelse i henhold til stk. 1 og 2 kan undlades, hvis særlige forhold bevirker, at dette forekommer urimeligt. 36. TJENESTEREJSER UNDER UDSTATIONERINGEN I tidsrum, hvor der foretages tjenesterejser fra udstationeringsstedet, der er forbundet med overnatning, sker der ikke reduktion i henhold til 35, stk. 1 og FRAVÆR INDEN NEDSÆTTELSEN Tjenstligt fravær fra udstationeringsstedet inden nedsættelse af godtgørelser i henhold til 35, stk. 1 og 2, er trådt i kraft, bevirker tilsvarende udskydelse af nedsættelsestidspunktet. 38. FRAVÆR EFTER NEDSÆTTELSEN Fravær fra udstationeringsstedet efter nedsættelsen bevirker ikke uanset årsagen at udstationeringen ophører. KAPITEL 6. HJEMREJSER 39. HJEMREJSE. DEFINITION Under tjenesterejser i Danmark og på Færøerne har den ansatte ret til hjemrejser, dvs. til transportgodtgørelse i overensstemmelse med 42 i forbindelse med hen- og tilbagerejser til det faste tjenestested

28 Side 28 eller til hjemmet, jf. 5. Det er dog en forudsætning, at hjemrejsen ikke medfører ulemper for tjenestestedet. 40. GODTGØRELSER UNDER HJEMREJSER Der udbetales kun godtgørelse for merudgifter, jf. 18, for transporttiden under hjemrejsen, jf. 5. Under hjemrejser kan overnatningsudgifter på det midlertidige tjenestested kun dækkes i henhold til ANTAL Under tjenesterejser i Danmark og lokalt på Færøerne omfatter retten i henhold til 39 én hjemrejse for hver uges fravær. Under tjenesterejser til og fra Færøerne omfatter retten i henhold til 39 én hjemrejse for hver 4 ugers fravær. Retten er betinget af, at den ansatte opretholder husførelse ved det faste tjenestested. 42. TRANSPORTMIDDEL Under tjenesterejser i Danmark og på Færøerne refunderes i forbindelse med hjemrejser transportudgiften efter reglerne i 10. KAPITEL 7. REGULERING MV. 43. TRANSPORTGODTGØRELSE Satserne for transportgodtgørelse i henhold til fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Satserne reguleres pr. 1. januar.

29 Side 29 Regulering i op- eller nedadgående retning kan dog ske i årets løb, hvis ekstraordinære forhold gør sig gældende. 44. DAGPENGE Dagpenges aktuelle størrelse, der fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, fastsættes på følgende måde: Bortset fra de i stk. 3 nævnte lande udgør dagpenge pr. 1. august kr. Stk. 3. Dagpenge for nedennævnte lande udgør - i det omfang andet ikke følger af indgået lokalaftale efter 22, stk. 3 - følgende pr. 1. august 2000: Danmark (inkl. Færøerne) 301 kr., Bulgarien 259 kr., Slovakiet 249 kr., Mozambique 233 kr., Sydafrika 192 kr., Tunesien 275 kr., Zambia 266 kr., Zimbabwe 200 kr., Ægypten 269 kr., Bolivia 200 kr., Colombia 266 kr., Cuba 280 kr., Bangladesh 266 kr., Bhutan 144 kr., Indien 192 kr., Iran 200 kr., Malaysia 196 kr., Nepal 161 kr., Pakistan 164 kr. og Thailand 240 kr. Stk. 4. Dagpenge forhøjes dog i samme omfang, som der sker forhøjelser af den skattefri sats med hjemmel i ligningslovens 9A, stk. 2, nr. 1, 2. pkt. Satserne vil fremgå af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Stk. 5. Dagpenge reguleres hver 1. januar med den samme procentsats, der anvendes ved den årlige regulering i medfør af ligningslovens 9A, stk. 3, pkt., således som denne er affattet ved lov nr. 955 af 20. december Det fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb.

30 Side PROCENTGODTGØRELSE Procentgodtgørelse, jf. 21, stk. 2, beregnes af den til enhver tid gældende dagpengesats, jf. 22, stk. 3 og 44, og beregnes med den i ligningslovens 9A, stk. 4, nævnte procentsats, jf. dog stk. 2. Procentgodtgørelse for de i 44, stk. 3, nævnte lande beregnes som 30% af den dagpengesats, der gælder for den pågældende rejse til den enkelte destination, jf. 22, stk. 3. Procentgodtgørelsen kan dog ikke overstige procentgodtgørelsen beregnet med den procentsats, der følger af stk. 1 og beregnet af den dagpengesats, der er gældende i henhold til 44, stk. 2, 4 og UDOKUMENTERET NATTILLÆG Udokumenteret nattillæg, jf. 32, stk. 3, hvis aktuelle størrelse fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, fastsættes på følgende måde: Beløbet udgør pr. 1. januar kr. og reguleres hver 1. januar med den samme procentsats, der anvendes ved den årlige regulering i medfør af ligningslovens 9A, stk. 3, pkt. Det fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb. 47. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER Hvis der sker væsentlige ændringer i ligningslovens regler om skattefri rejsegodtgørelser, kan der mellem aftalens parter optages forhandling om eventuelle ændringer. 48. HOTELDISPOSITIONSBELØB Hoteldispositionsbeløb, jf. 28, stk. 1, hvis aktuelle størrelse fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, reguleres pr. 1. januar.

31 Side 31 KAPITEL 8. SÆRBESTEMMELSER 49. OPSIGELSE AF ÆLDRE LOKALE AFTALER I forbindelse med denne aftales ikrafttræden skal lokale aftaler, der er indgået i henhold til tidligere gældende aftaler om tjenesterejser mv., og som indholdsmæssigt strider mod bestemmelserne i denne aftale, af de lokale parter opsiges til ophør med 3 måneders varsel. Lokale aftaler om ydelse af udokumenteret nattillæg bortfalder med denne aftales ikrafttræden. 50. AFTALER I HENHOLD TIL BEMYNDIGELSE Reglerne i kapitel 2-6 kan kun fraviges efter bemyndigelse fra Finansministeriet og ved aftale mellem det pågældende ministerium, eller den, der er bemyndiget hertil, og den forhandlingsberettigede organisation, eller den der er bemyndiget hertil. Sådanne aftaler kan kun indgås for grupper af ansatte, for hvem særlige forhold gør sig gældende på tjenesterejser. 51. SÆRLIGE AFTALER OM AFREGNING MOD DOKUMENTA- TION Ansatte i lønramme 37 og derover kan på tjenesterejser i Danmark og på Færøerne vælge at få refunderet rimelige merudgifter mod dokumentation i stedet for time- og dagpenge efter 22 samt godtgørelse i henhold til Et valg truffet i henhold til stk. 1 er bindende i 2 år. Er der ikke inden udløbet af 2-års perioden fremsat ønske om en ændring, er valget bindende for en ny 2-års periode. Stk. 3. Hvor der gør sig særlige forhold gældende, kan der mellem det pågældende ministerium, eller den der er bemyndiget hertil, og den forhandlingsberettigede organisation, eller den der er bemyndiget hertil, indgås lokal aftale om, at afgrænsede grupper af ansatte un-

32 Side 32 der lønramme 37 kan afregne tjenesterejser i Danmark og på Færøerne i overensstemmelse med stk. 1. KAPITEL 9. FORSIKRING 52. TJENESTEREJSER TIL UDLANDET På tjenesterejser til udlandet tegnes syge- og hjemtransportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. KAPITEL 10. IKRAFTTRÆDEN MV. 53. IKRAFTTRÆDEN MV. Aftalen træder i kraft den 1. august 2000, idet dog bestemmelsen i 15, stk. 2, allerede træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves: - Aftale af 8. marts 1999 om tjenesterejser (Fmst. nr ). Stk. 3. I perioden 1. august til 31. december 2000 udgør dagpenge, henholdsvis procentgodtgørelse for Island 356 kr. og 89 kr. samt for Japan 455 kr. og 113,75 kr. København, den 30. juni 2000 Statsansattes Kartel: Niels Juul Statstjenestemændenes Centralorganisation II: Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet, Personalestyrelsen: P.M.V. E.B. Marianne Ho Akademikernes Centralorganisation: Svend M. Christensen Lærernes Centralorganisation:

33 Side 33 Anni Herfort Andersen Overenskomstansattes Centralorganisation: Finn Busse Jensen **NYT** CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. DEN 1. JANUAR 2008 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets, Personalestyrelsens cirkulære af den 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr ) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7. Aftalen er indgået med centralorganisationerne. Satserne pr. 1. januar 2008 fremgår af: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Transportgodtgørelse Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland 2. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves Finansministeriets, Personalestyrelsens cirkulære af den 21. december 2006 (Perst. nr ).

34 Side 34 Finansministeriet, PERSONALESTYRELSEN Den 19. december 2007 P.M.V. E.B. Henrik Bo Nielsen **NYT** BILAG 1. TRANSPORTGODTGØRELSE PR. DEN 1. JANUAR 2008 Biler og motorcykler: 14. Almindelig godkendt kørsel: 1,83 kr. pr. km 15. Kørsel i henhold til bemyndigelse: Indtil km i et kalenderår Ud over km i et kalenderår 3,47 kr. pr. km 1,83 kr. pr. km 16. Kørsel i udlandet: 1,83 kr. pr. km Knallerter og cykler: 17. Der ydes godtgørelse med 40 øre pr. km. Cykelgodtgørelsen kan ikke overstige kr. pr. år.

35 **NYT** Side 35 BILAG 2. TIME- OG DAGPENGE SAMT PROCENTGODTGØREL- SE I DANMARK OG PÅ FÆRØERNE PR. DEN 1. JANUAR 2008 A. Time- og dagpenge Dagpenge 1) kr. Timepenge 1) kr. I. Ureducerede satser 377,00 2) 3) 2) 3) 15,71 II. Satser reduceret med 1/4 i Danmark 282,75 2) 3) 2) 3) 11,78 III. Satser reduceret med 1/6 på Færøerne 314,17 2) 3) 2) 3) 13,09 B. Procentgodtgørelse Procentgodtgørelse udgør 110,00 kr. pr. døgn. 1) 2) Der kan aldrig samtidig ydes både time- og dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens 20, stk. 2. Satserne for time- og dagpenge er højere i det omfang, der efter tjenesterejseaftalens 22, stk. 3 er indgået lokal aftale herom. Satserne kan dog ikke overstige: I. Ureducerede satser: Dagpenge 440 kr. og timepenge 18,33 kr. II. Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Dagpenge 330,00 kr. og timepenge 13,75 kr. III. Satser reduceret med 1/6 på Færøerne: Dagpenge 366,67 kr. og timepenge 15,28 kr. 3) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.

36 Side 36 **NYT** BILAG 3. DAGPENGE OG PROCENTGODTGØRELSE I UDLAN- DET OG I GRØNLAND PR. DEN 1. JANUAR 2008 Dagpenge 1) 2) Procentgodtgørelse 1) kr. kr. EUROPA Belgien ,00 Bulgarien 326 3) 97,80 3) Cypern ,00 Estland ,00 Finland ,00 Frankrig ,00 Grækenland ,00 Grønland ,00 Holland ,00 Irland ,00 Island ,00 Italien ,00 Letland ,00 Litauen ,00 Luxembourg ,00 Norge ,00 Polen ,00 Portugal ,00 Rumænien ,00 Rusland ,00 Schweiz ,00 Slovakiet ,60 3) Spanien ,00 Storbritannien ,00 Sverige ,00 1) 2) 3) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens 21, stk. 2. Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4. Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere i det omfang, der efter tjenesterejseaftalens 22, stk. 3 er indgået lokal aftale om højere dagpenge. Dagpenge kan dog ikke overstige 440 kr. og procentgodtgørelse 110,00 kr.

37 Side 37 Dagpenge 1) 2) Procentgodtgørelse 1) kr. kr. Tjekkiet ,00 Tyrkiet ,00 Tyskland ,00 Ukraine ,00 Ungarn ,00 Østrig ,00 AFRIKA Elfenbenskysten ,00 Kenya ,00 Marokko ,00 Mozambique 292 3) 87,60 3) Sydafrika 242 3) 72,60 3) Tanzania ,00 Tunesien 345 3) 103,50 3) Zambia 333 3) 99,90 3) Zimbabwe 251 3) 75,30 3) Ægypten 336 3) 100,80 3) AMERIKA Argentina ,00 Bolivia 251 3) 75,30 3) Brasilien ,00 Canada Chile ,00 Colombia 333 3) 99,90 3) Cuba 351 3) 105,30 3) Mexico ,00 USA ,00 Venezuela ,00 1) 2) 3) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens 21, stk. 2. Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4. Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere i det omfang, der efter tjenesterejseaftalens 22, stk. 3 er indgået lokal aftale om højere dagpenge. Dagpenge kan dog ikke overstige 440 kr. og procentgodtgørelse 110,00 kr.

38 Side 38 Dagpenge 1) 2) Procentgodtgørelse 1) kr. kr. ASIEN De forende Arabiske Emirater ,00 Bangladesh 333 3) 99,90 3) Bhutan 183 3) 54,90 3) Filippinerne ,00 Hong Kong ,00 Indien 242 3) 72,60 3) Indonesien ,00 Iran 251 3) 75,30 3) Israel ,00 Japan ,00 Jordan ,00 Kina ,00 Korea (syd) ,00 Kuwait ,00 Malaysia 247 3) 74,10 3) Nepal 204 3) 61,20 3) Oman ,00 Pakistan 207 3) 62,10 3) Qatar ,00 Saudi Arabien ,00 Singapore ,00 Syrien ,00 Thailand 301 3) 90,30 3) AUSTRALIEN Australien ,00 New Zealand ,00 IKKE SÆRLIGT NÆVNTE LANDE ,00 1) 2) 3) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens 21, stk. 2. Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4. Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere i det omfang, der efter tjenesterejseaftalens 22, stk. 3 er indgået lokal aftale om højere dagpenge. Dagpenge kan dog ikke overstige 440 kr. og procentgodtgørelse 110,00 kr.

39 **NYT** Side 39 BILAG 4. MÅLTIDSFRADRAG I DANMARK, PÅ FÆRØERNE, I UD- LANDET OG I GRØNLAND PR. DEN 1. JANUAR 2008 Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen. Fradraget foretages i den time- og dagpengesats, der er gældende, jf. herved bilag 2 med note 2 og bilag 3 med note 3. Fradraget udgør følgende: Morgenmad Frokost Middag Fuld kost 15% 30% 30% 75% Fremkommer der en tredje decimal på 5 eller mere afrundes opad til nærmeste hele ørebeløb, ellers nedad. Eksempel 1 Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 368 kr. følgende: Morgenmad 56,55 kr. Frokost 113,10 kr. Middag 113,10 kr. Fuld kost 282,75 kr. Eksempel 2 Fradragene udgør ved en ureduceret sats 429 kr. følgende: Morgenmad 66,00 kr. Frokost 132,00 kr. Middag 132,00 kr. Fuld kost 330,00 kr.

40 Side 40 **NYT** BILAG 5. HOTELDISPOSITIONSBELØB I DANMARK, PÅ FÆRØ- ERNE OG I UDLANDET PR. DEN 1. JANUAR 2008 A. Danmark og Færøerne I. Ureducerede satser: Hovedstadsområdet og Færøerne Århus Øvrige land II. Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Hovedstadsområdet Århus Øvrige land III. Sats reduceret med 1/6 på Færøerne 945 kr. 845 kr. 785 kr. 709 kr. 634 kr. 589 kr. 788 kr. B. Udlandet Belgien EUR 168 Canada CAD tax Finland EUR 120 Frankrig EUR 165 Grækenland EUR 125 Holland EUR 150 Irland EUR 180 Island ISK Italien EUR 170 Luxembourg EUR 160 Norge NOK Portugal EUR 160 Schweiz CHF 220 Spanien EUR 220 Storbritannien GBP 140 Sverige SEK Tyskland EUR 120 USA (New York og Washington D.C.) USD tax USA (i øvrigt) USD tax

41 Side 41 Østrig EUR 170 **NYT** BILAG 6. UDOKUMENTERET NATTILLÆG I DANMARK, PÅ FÆR- ØERNE, I UDLANDET OG I GRØNLAND PR. DEN 1. JANUAR 2008 I. Ureduceret sats: II. Sats reduceret med 1/4 i Danmark: III. Sats reduceret med 1/6 på Færøerne: IV. Sats reduceret med 1/4 i udlandet og i Grønland: 189,00 kr. 141,75 kr. 157,50 kr. 141,75 kr.

42 Side 42

Aftale om tjenesterejser

Aftale om tjenesterejser Kapitel 1 Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser 1 Aftalens område Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 103-07 J.nr. 07-5411-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 2004 Cirkulære af 17. december 2003 Perst. nr. 081-03 PKAT nr. J.nr. 03-5411-3 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2004 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser 2000 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. AUGUST 2000 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. Personalestyrelsen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 23. april 2015 Modst. nr. 014-15 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 18. december 2015 Modst. nr. 052-15 J.nr. 2015-1753-0004 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser 2018 Cirkulære af 19. december 2018 Modst. nr. 016-18 J.nr. 2017-3422 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 20. december 2017 Modst. nr. 024-17 J.nr. 2017-3422 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2016 Cirkulære af 21. december 2016 Modst. nr. 038-16 J.nr. 2016-1753-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 15. februar 2017 Modst. nr. 007-17 J.nr. 2016-1753-0005 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.:

Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: August 2000 J.nr /00

Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: August 2000 J.nr /00 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser CIR1H nr 9013 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 201617530005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

21.13.1 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100. August 2000 J.nr. 7-2113-2/00

21.13.1 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100. August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser CIR nr 9009 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2015-1753-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE GÅ-HJEM-MØDE FOR ADMINISTRATORER PÅ AU DEN 17. MARTS 2016 AU AARHUS UNIVERSITET Lise K. Mortensen STIKORD Hvad er en tjenesterejse?

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Vejledning til tjenesterejser

Vejledning til tjenesterejser Vejledning til tjenesterejser Københavns Kommune 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 2 Definition af tjenesterejse... 3 Godkendelse af en tjenesterejse... 3 Transporttiden... 3

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE FOA FAG OG ARBEJDE AKADEMIKERNE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936.

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936. - Afsnit nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 11. marts 1936. 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 AFTALE OM GODTGØRELSE AF MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER I GRØNLAND OG DANMARK. Kap. I. Almindelige besteimrelser.

Læs mere

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet **NYT**

Læs mere

AU AARHUS UNIVERSITET. AUs Rejsepolitik. Overordnede principper

AU AARHUS UNIVERSITET. AUs Rejsepolitik. Overordnede principper AUs Rejsepolitik Overordnede principper Politik for køb af rejser og hermed relaterede udgifter er gældende for enhver ved Aarhus Universitet og vedrører alle rejser finansieret af universitetets ordinære

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Her finder du en række af de regler, som gælder for tjenesterejser i staten. Reglerne for tjenesterejser i staten er fastsat i statens rejsecirkulære ( Cirkulære

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 1999 CIRKULÆRE OM TJENESTEREJSEAFTALEN INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 1. Indledning... 1 2. Ændringer i aftalen... 1 3. Generelle bemærkninger... 7 4.

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2001 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 22. december 2000 indgået rammeaftale om

Læs mere

Cirkulære om. Rammeaftale om distancearbejde

Cirkulære om. Rammeaftale om distancearbejde Cirkulære om Rammeaftale om distancearbejde 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger... 3 Rammeaftale 1-3. Aftalens område, definitioner... 5 4. Løn- og ansættelsesvilkår generelt... 5 5. Arbejdstid...

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

administration af indenlandske tjenesterejser

administration af indenlandske tjenesterejser Beretning til statsrevisorerne om administration af indenlandske tjenesterejser December 2004 RB B303/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. NOTAT 25. september 2018 Statistik om Udlandspensionister 2017 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. I 2017 udbetalte International Pension,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Skatteministeriet J.nr. 2017-2209 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 1 I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2008) 2007 Cirkulære af 22. august 2007 Perst. nr. 075-07 PKAT

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2010) 2009 Cirkulære af 2. december 2009 Perst. nr. 080-09 J.nr.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 12. maj 2005 Perst. nr. 022-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle mærkninger... 3 Rammeaftale

Læs mere

Vejledning om et særligt sundhedskort

Vejledning om et særligt sundhedskort VEJ nr 20 af 06/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0904444 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1067 af 14/11/2012

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2007 Cirkulære af 29. november 2007 Perst. nr. 096-07 J.nr. 07-233-4 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere