Resultatrevision 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2011"

Transkript

1 Resultatrevision 2

2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet Opfyldelse af minimumsrettigheder 4 3. Resultat Resultat i forhold til beskæftigelsesmålene 7 Begrænse arbejdskraftreserven Begrænset antallet af borgere på permanente offentlige forsørgelsesordninger Begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse Begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Begrænse langtidsledigheden Konklusion Udviklingen i målgrupperne 21 Jobklare borgere på offentlig forsørgelse Indsatsklare borgere på offentlig forsørgelse Midlertidig passive borgere på offentlig forsørgelse Konklusion 3.3 Besparelsespotentialet i et resultatperspektiv 25 Potentielle muligheder for besparelser Samlet gevinst i forhold til sammenlignelige Udfordringer i forhold til at opnå den potentielle besparelse 3.4 Opfyldelse af minimumsrettigheder 28 Kontaktforløbet Aktiveringsindsatsen Bilag: Beskæftigelsesregionens bemærkninger til de opnåede resultater Side 1 af 29

3 Resultatrevision 2 1. Indledning Resultatrevisionen har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af nes indsats. Derudover danner den udgangspunkt for arbejdet med formulering af mål og strategier i det kommende års beskæftigelsesplan. Ideen med resultatrevisionen er endvidere, at jobcenteret skal have adgang til et enkelt styringsinstrument, såvel som et redskab til dialog med kommunalbestyrelsen, beskæftigelsesregionen, samt det lokale og regionale beskæftigelsesråd, m.fl. Resultatrevisionen giver en status på indsats og resultater i jobcenteret i det forgangne år og giver samtidig mulighed for benchmarking med andre med samme rammevilkår 1. Resultatrevisionen består af fire dele: Jobcenterets resultaterne i forhold til beskæftigelsesministerens 4 mål, samt supplerende resultatmål. Udviklingen i antallet af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper. En opgørelse over de potentielle besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Jobcenterets præstationer i den aktive beskæftigelsesindsats. Datagrundlaget for resultatrevisionen findes på Data stammer primært fra siderne ; Resultatoverigten, Scorecard for minimstermål og Besparelsespotentialet. Resultatoversigten giver et samlet overblik over udviklingen i forhold til ministermålene, udviklingen i de enkelte målgrupper på offentlige forsørgelsesordninger, samt jobcenterets præstationer i den aktive beskæftigelsesindsats. I resultatoversigten er det muligt at iagttage resultaterne og indsatsen i en benchmarking med andre med sammenlignelige rammevilkår. Scorecardet giver et overblik over jobcenterets udvikling indenfor de fire ministermål fra december 21 til december 2, samt den tilsvarende udviklinger i de sammenlignelige. I scorecardet sammenlignes ne, så det jobcenter, der samlet set har den bedste udvikling inden for de fire ministermål fra december 21 til december 2, score bedst og placeres som nummer 1. Besparelsespotentialet viser, hvilke forsørgelsesydelser kommunen har relativt høje udgifter til i forhold til de sammenlignelige kommuner og ligeledes hvilke 1 At har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, som har betydning for hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Rammevilkårene defineres ud fra et estimat over hvor mange dage en gennemsnitsborger i en given kommune kan forventes, at modtage en bestemt forsørgelsesydelse i løbet af et år. Estimatet fremkommer på baggrund af forhold på det lokale arbejdsmarked (ledighedsprocent, sæsonvariation, antal jobåbninger i lokalområdet) og forhold der knytter sig til den enkelte borger (køn, alder, familietype, uddannelsesniveau, etnicitet, erhvervserfaring, status med hensyn til arbejdsløshedsforsikring, boligtype, flyttemønster, samt helbredsstatus.) har sammenlignelige rammevilkår med følgende klynge af : Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer og Sønderborg. Side 2 af 29

4 Resultatrevision 2 forsørgelsesydelser Syddjurs kommune har færre udgifter til end de sammenlignelige kommuner. Besparelsespotentialet er den besparelse, som kommunen vil kunne opnå ved at nedbringer antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelse, til samme niveau som gennemsnittet for de sammenlignelige og samtidig fastholde gevinsterne på de forsørgelsesydelser, hvor Syddjurs kommune har relativt færre borgere end gennemsnittet. Høring Resultatrevision 2 har været i høring i det lokale beskæftigelsesråd i Syddjurs, LBR Syddjurs og i Beskæftigelsesregion Midtjylland. LBR Syddjurs har taget Resultatrevisionen til efterretning uden yderligere bemærkninger. Beskæftigelsesregion Midtjylland har godkendt Resultatrevision 2 og har givet bemærkninger til de opnåede resultater 2. 2 Beskæftigelsesregion Midtjylland bemærkninger til de opnående resultater findes i uddrag som bilag til Resultatrevisionen. Side 3 af 29

5 Resultatrevision 2 2. Resume Samlet resultat for beskæftigelsesmålene 2 kan for 2 præstere et pænt resultat. kommer ud af 2 med det sammenlagt tredje bedste resultat på ministermålene i en benchmarking med 9 andre, der har sammenlignelige vilkår for indsatsen. Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Ministermål 1: Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder på offentlig forsørgelse arbejdskraftreserven. præsterer det femte bedste resultat i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven og det er lykkedes at nedbringe arbejdskraftreserven mere end gennemsnittet for de sammenlignelige i 2. har fra december 21 til december 2 oplevet et fald i arbejdskraftreserven på 1,6 %. Arbejdskraftreserven er faldet med 6,9 % i gennemsnit for de sammenlignelige. Syddjurs Kommune har fortsat en lavere andel i arbejdskraftreserven end de kommuner vi sammenligner os med. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er i Syddjurs på 3,8 % mod 4,2 % i sammenlignelige kommuner. Ministermål 2: Begrænse antallet af borgere på permanente offentlige forsørgelsesordninger. præsterer det dårligste resultat i sammenligning med med sammen rammevilkår, når det gælder begrænsning af antallet af borgere på permanente offentlige forsørgelsesordninger. har fra december 21 til december 2 oplevet en stigning i antal borgere på permanent offentlige forsørgelsesordninger på 3,4 %. Til sammenligning har de øvrige i klyngen i gennemsnit haft en stigning på,7 %. Syddjurs Kommune har fortsat en lavere andel på førtidspension end de kommuner vi sammenligner os med. Borgere på førtidspension udgør 9, % af arbejdsstyrken i Syddjurs mod 9,6 % i sammenlignelige kommuner. Borgere som er ansat i fleksjob eller modtager ledighedsydelse udgør 4,8 % i forhold til arbejdsstyrken i Syddjurs mod 3, % i sammenlignelige kommuner. Ministermål 3: Begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse. præsterer det bedste resultat i klyngen af sammenlignelige, når det gælder begrænsning af antallet af unge på offentlig forsørgelse. har fra december 21 til december 2 oplevet et fald i antal unge på offentlig forsørgelse på 7, %. Til sammenligning har de øvrige i klyngen i gennemsnit haft et begrænset fald i antal unge på offentlig forsørgelse på,5 %. Side 4 af 29

6 Resultatrevision 2 I Syddjurs Kommune udgør unge på offentlig forsørgelse fortsat en mindre andel af arbejdsstyrken end det er tilfældet i de kommuner vi sammenligner os med. Unge på offentlig forsørgelse udgør 3,2 % af arbejdsstyrken i Syddjurs mod 3,9 % i sammenlignelige kommuner. Ministermål 4: Begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. præsterer det tredje bedste resultat i klyngen af sammenlignelige i forhold til at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. har fra december 21 til december 2 oplevet en stigning i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse på 3,2 %. De sammenlignelige har i gennemsnit haft en stigning på 4,4 %. Syddjurs Kommune udgør de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse fortsat en mindre andel af arbejdsstyrken end det er tilfældet i de kommuner vi sammenligner os med. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse udgør 1,4 % af arbejdsstyrken i Syddjurs mod 1,9 % i sammenlignelige kommuner. Supplerende resultatmål: Begrænse antallet af ledige med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse langtidsledigheden. præsterer det sjette bedste resultat i forhold til at nedbringe langtidsledigheden og det er ikke lykkedes at nedbringe langtidsledigheden helt så meget som gennemsnittet for de sammenlignelige i 2. Jobcenter Syddjurs har fra december 21 til december 2 oplevet et fald i langtidsledigheden på 14,9 %. Langtidsledigheden er faldet med 16,5 % i gennemsnit for de sammenlignelige. Langtidsledigheden udgør 29 % af bruttoledigheden for såvel Jobcenter Syddjurs, som sammenlignelige jobcenter. Udviklingen i målgrupperne Syddjurs kommune har i 2 haft en generel positiv udvikling i antallet af borgere, som modtager offentlig forsørgelse. Der kan iagttages et fald i alle de matchkategoriserede målgruppe med undtagelse af gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtager og de jobklare ledighedsydelsesmodtagere 3. De der er ansat i fleksjob og førtidspensionisterne er udenfor matchkategoriseringen. Men det er under ministermålene iagttaget, at antallet af borgere i disse målgrupper er øget i 2. 3 En borger, der er parat til at tage et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, anses som jobklar. En borger, der ikke er parat til at tage et ordinært arbejde, men som er i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, anses som indsatsklar. En borger, der hverken er parat til at tage et ordinært arbejde eller i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, anses som midlertidigt passiv. Side 5 af 29

7 Resultatrevision 2 Besparelsespotentialet Resultatrevisionen viser, at der er et besparelsespotentiale på primært sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse sammenlignet med de øvrige sammenlignelige kommuner. Samlet set er der et besparelsespotentiale på 31,3 mio., hvis man alene ser på, hvor Syddjurs Kommune har højere udgifter end gennemsnittet. Syddjurs Kommune ligger bedre end gennemsnittet, når det gælder udgifter til dagpenge, kontanthjælp og førtidspension. På disse udgifter har Syddjurs Kommune en gevinst i forhold til de sammenlignelige kommuner på 24,5 mio. Opfyldelse af minimumsrettigheder I forhold til afholdelse af jobsamtaler har haft en flot indsats, når det gælder kontanthjælpsmodtagerne. Kun 3 % af jobsamtalerne er ikke afholdt rettidigt ved udgangen af 2. Det ser noget anderledes ud i forhold til at afholde jobsamtaler rettidigt for a-dagpengemodtagerne. 22 % deltog ikke i en jobsamtale indenfor de lovmæssige tidsfrister. har en udfordring i forhold til at få denne indsats gennemført retmæssigt og har iværksat tiltag til forbedringer på dette område. Både i forhold til a-dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne ses, at 8 % ikke får et aktiveringstilbud rettidigt. Det er ambitionen at bringe andelen af ydelsesmodtagere der ikke får aktiveringstilbud rettidigt ned. Men set i forhold til de sammenlignelige, så er der tale om en tilfredsstillende indsats. Side 6 af 29

8 Resultatrevision 2 3. Resultat 2 kommenterer resultatrevisionen under følgende overskrifter Resultat i forhold til beskæftigelsesmålene Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet i et resultatperspektiv Opfyldelse af minimumsrettigheder Kommentarerne er disponeret med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning til udarbejdelse af resultatrevisionen 4. De enkelte elementer i resultatrevisionen kommenteres i forhold til o jobcenterets egen udvikling i 2 sammenholdt med resultatet i 21 o en sammenligning med øvrige i klyngen o status for indsatsen iagttaget som målgruppens andel i forhold til arbejdsstyrken o muligheder og udfordringer for indsatsen fremadrettet. 3.1 Resultat i forhold til beskæftigelsesmålene Samlet resultat for ministermålene kan for 2 præstere et pænt resultat. kommer ud af 2 med det sammenlagt tredje bedste resultat på ministermålene i en benchmarking med 9 andre, der har sammenlignelige vilkår for indsatsen. har opnået bedre resultat i 2 i forhold til 21, hvor Syddjurs var placeret som nummer 8 i en sammenligning med de 9 øvrige i klyngen. Scorecardet (fig. 1) viser de sammenlignelige s placeringer i forhold til hinanden. Placeringerne bliver givet efter de gennemsnitlige resultater på ministermålene. scorer en delt 3. plads, bl.a. på den gode udvikling i arbejdskraftreserven og ikke mindst reduktionen i antallet af unge på offentlig forsørgelse med 7 %, det bedste resultat i klyngen. 4 Vejledning til udarbejdelse af Resultatrevisionen, 12. marts 29, AMS Side 7 af 29

9 Resultatrevision 2 Fig. 1 Scorecard - Syddjurs Arbejdskraftreserven Personer på permanente Unge under 3 år på Ikke-vestlige forsørgelsesordninger offentlig forsørgelse indvandrere og Ministerens mål efterkommere på offentlig forsørgelse D e c. 2 D e c. 2 D e c. 2 D e c. 2 Jobcenter Antal personer Udvikling i ft. samme måned året før, pc t. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling i ft. samme måned året før, pc t. Antal fuldtidspersoner Udvikling i ft. samme måned året før, pc t. Placering Skive , , , Odsherred , , , ,5 2 Rebild ,6 38-3, ,4 3 Syddjurs 754-1, , ,2 3 Ikast-Brande 98-5, , , ,9 4 Sønderborg ,4 5.76, , Mariagerfjord , , Struer 463-6, , ,3 7 Hjørring , , ,5 49 8,2 8 Silkeborg , , , ,1 8 Hele klyngen , , , ,4. Kilde: jobindsats.dk 5 Begrænse arbejdskraftreserven Jobcenteret skal sikre at færrest mulig blandt de ledige bliver del af arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven opgør personer i alderen år, som i den sidste uge i den valgte måned er registreret som jobklare og modtager a-dagpenge eller kontanthjælp (ydelser inkl. aktivering) samt har et forudgående ydelsesforløb med minimum 12 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse. Arbejdskraftreserven er i faldet med 1,6 % i 2, hvilket er det 5. bedste resultat sammenlignet med klyngen. Udviklingen er også bedre end klyngens gennemsnit, hvor arbejdskraftreserven er faldet med 6,9 % (fig. 2) 5 Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre /kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre /kommuner i klyngen. Side 8 af 29

10 Resultatrevision 2 Fig. 2 Udvikling i arbejdskraftreserven , ,6 Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, scorecard (ministermål) Den positive udvikling i arbejdskraftreserven iagttages tydeligst blandt de ikke forsikrede ledige. For denne gruppe isoleret faldt arbejdskraftreserven med 19 % mod en stigning på 9 % i gennemsnit for de sammenlignelige. Arbejdskraftreserven blandt A-dagpengemodtagerne er for faldet med 9 % ligesom for klyngen i gennemsnit (fig. 3). Fig. 3 Udvikling i arbejdskraftreserven 2 forsikrede og ikke forsikrede Forsikrede Ikke forsikrede Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, resultatoversigt 6 Udviklingen i arbejdskraftreserven kan være under indflydelse af praksis i matchning af ledige. har de seneste år generelt visiteret flere kontanthjælpsmodtagere jobklare end det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige. Denne praksis har været uændret i 2 og der er ikke anledning til at antage, at ændret praksis i matchning af kontanthjælpsmodtagere forklarer den positive udvikling i arbejdskraftreserven. Den positive udvikling i arbejdskraftreserven skal nok snarere ses i lyset af den positive udvikling i ledigheden. Ledigheden har været faldende i 2 og i Syddjurs Kommune er ledigheden faldet fra 6,7 % ved begyndelsen af året til 5,3 % i december 2. Ledigheden er i Syddjurs kommune,7 procentpoint under gennemsnittet for hele landet. Syddjurs kommune har oplevet et fald på 1,4 6 I det omfang dataene kommer fra resultatoversigten, er det ikke muligt at aflæse decimaler. Øvrige tal, og tabeller vil blive præciseret med en decimal. Side 9 af 29

11 Resultatrevision 2 procentpoint i mod et gennemsnitlig fald i ledigheden i hele landet på,7 procentpoint. Fig. 4 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken ,5 6,7 6 5,3 Hele landet Syddjurs nov- sep- jul- maj- mar- jan- nov-1 sep-1 jul-1 maj-1 mar-1 jan-1 nov-9 sep-9 jul-9 maj-9 mar-9 jan-9 Kilde: statistikbanken.dk tabel AUP1 Fig ,2 4,4 Arbejdskraftreserven andel af arbejdsstyrken 3, ,2 Kilde: Statistikbanken.dk, tabel RAS27 og jobindsats.dk Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er reduceret med,4 procentpoint fra december 21 til december 2. De sammenlignelige kommuner har i samme periode reduceret arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken med,2 procentpoint. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er nu,4 procentpoint mindre end gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner. Side 1 af 29

12 Resultatrevision 2 Begrænse antallet af borgere på permanente offentlige forsørgelsesordninger Jobcentrene skal sikre, at færre borgere ender på permanente forsørgelsesordninger. Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension regnes her som permanente forsørgelsesordninger. Fig. 6 Udvikling i permanente offentlige forsørgelsesordninger 2 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 3,4,7 Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, scorecard (ministermål) Antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse er i steget med 3,4 %, hvilket er det dårligste resultat blandt sammenlignelige. De øvrige i klyngen oplever i gennemsnit en stigning på,7 %. Antallet af borgere i fleksjob er steget med 4 %, hvorimod stigningen i antal førtidspensionister er begrænset til 2 %. Det er i samme periode lykkedes nogle af de sammenlignelige at reducere antallet af borgere i fleksjob eller på førtidspension og klyngen har i gennemsnit oplevet en nulvækst indenfor begge målgrupper. Fig. 7 Udvikling i fleksjob og førtidspension Fleksjob 2 Førtidspension Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, resultatoversigt Andelen af borgere på permanente offentlige forsørgelsesordninger i Syddjurs Kommune set i forhold til arbejdsstyrken, er steget med,5 procentpoint fra december 21 til december 2 (fig. 8). I de sammenlignelige kommuner er andel på permanente offentlige forsørgelsesordninger i forhold til arbejdsstyrken kun steget med,1 procentpoint. Side af 29

13 Resultatrevision 2 Fig Permanente forsørgelsesordninger andel af arbejdsstyrken 13,3 13,8 12,3 12, Kilde: Statistikbanken.dk, tabel RAS27 og jobindsats.dk I 2 udgør andelen af borgere på permanente offentlige forsørgelsesordninger 13,8 % i Syddjurs Kommune, mens målgruppen kun udgør 12,4 % af arbejdsstyrken i klyngen i gennemsnit. Syddjurs kommune ligger dermed 1,4 procentpoint højere end klyngens gennemsnit. Fig. 9 Fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension andel af arbejdsstyrken 1 8 8,8 9,3 9, 9, ,5 3, 4,8 3, 2 Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension 21 2 Kilde: Statistikbanken.dk, tabel RAS27 og jobindsats.dk I andelen af arbejdsstyrken er 4,5 % i 21 i fleksjob eller modtagere af ledighedsydelse, hvorimod det for klyngens gennemsnit kun er 3 %. Den samme tendens ses i 2, dog er fleksjob og ledighedsydelses andel af arbejdsstyrken i Syddjurs kommune steget med,3 procentpoint. Andelen af førtidspensionister set i forhold til arbejdsstyrken, er for Jobcenter Syddjurs i 21 8,8 %, mens gennemsnittet for de sammenlignelige i klyngen er 9,3 %. Andelen af førtidspensionister set i forhold til arbejdsstyrken er fra december 21 til december 2 uændret for klyngen i gennemsnit, mens andelen stiger med,2 procentpoint i Syddjurs kommune. I Syddjurs kommune har førtidspensionister gennem flere år udgjort en forholdsvis lav andel af arbejdsstyrken i sammenligning med kommuner med samme rammevilkår. Stigningen i antallet af borgere på førtidspension har betydet, at Syddjurs kommune nu nærmer sig niveauet for de sammenlignelige kommuner. Side 12 af 29

14 Resultatrevision 2 Syddjurs kommune har i flere år haft en større andel af arbejdsstyrken i fleksjob eller på ledighedsydelse end de sammenlignelige kommuner og med den fortsatte udvikling i antallet af borgere i fleksjob eller på ledighedsydelse ligger Sydjurs kommune nu 1,8 procentpoint højere end de samenlignelige kommuner. Tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesordninger kommer som oftest fra sygedagpenge. Sygedagpenge har i 2 oplevet en meget positiv udvikling med et fald på 17 % for de jobklare (fig. 23) og et fald på 27 % for de indsatsklare (fig. 24). Udviklingen og den bevidste indsats her giver derfor anledning til at tro, at den iværksatte indsats nu begynder at bære frugt. har opmærksomhed på mulighederne for at fastholde sygemeldtes tilknytning til arbejdmarkedet ved anvendelse af delvis raskmelding, samt mulighederne for at nedbringe antallet af sygemeldinger ved støtte til afhjælpning af arbejdsmæssige belastninger. har ligeledes opmærksomhed på mulighederne for at fastholde borgere på det ordinære arbejdsmarked via revalidering og har forventning om ad den vej at kunne reducere tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesordninger. Jobcenter Sydjurs har desuden iværksat sundhedsfremmende aktiviteter i tilknytning til beskæftigelsesindsatsen iøvrigt. Begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 3 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt og arbejde for at unge starter uddannelse eller kommer i arbejde. Målgruppe omfatter alle unge som modtager offentlig forsørgelse - a- dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Fig. 1 Udvikling i antal unge på offentlig forsørgelse ,5 Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, scorecard (ministermål) Antallet af unge under 3 år på offentlig forsørgelse er i 2 blevet reduceret med 7 %. Dette resultat placerer på en 1. plads i klyngen. Dette er da også bedre end klyngens gennemsnit som er en reduktion på,5 %. Side 13 af 29

15 Resultatrevision 2 Ministermålet om at begrænse antallet af unge under 3 år på offentlig forsørgelse, er for lykkedes væsentligt bedre end for de sammenlignelige. har reduceret andelen af unge på offentlig forsørgelse i forhold til arbejdsstyrken fra 3,3 % i december 21 til 3,1 % i december 2 (fig. ). I de sammenlignelige kommuner er gennemsnittet for unge på offentlig forsøgelses andel af arbejdstyken uændret på 3,8 %, hvilket er,7 procentpoint over niveauet i Syddjurs Kommune. Fig. 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3,3 Unge på offentlig forsørgelse andel af arbejdsstyrken 3,8 3,8 3, Kilde: Statistikbanken.dk, tabel RAS27 og jobindsats.dk Betragtes antallet af unge på offentlig forsørgelse 2 sammenlignet med 21, kan det iagttages,at har begrænset antallet af unge under 3 år på offentlig forsørgelse, mest i kategorierne a-dagpenge og sygedagpenge (fig.12). Fig. 12 Unge fordelt på forsørgelsesydelser Personer A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Forrevalidering Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Jobindsats.dk, ministermål Antallet af unge på a-dagpenge er reduceret med 2 unge i december 2 i forhold til samme tid forgående år. Ligeledes er antallet af sygedagpengemodtagere også reduceret med 2 unge. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er generelt reduceret, men der kan iagttages en stigning i antallet af unge på ledighedsydelse fra 9 unge i december 21 til 16 unge året efter. Betragtes de permanente offentlige forsørgelsesordninger samlet, så er antallet an unge steget fra 12 unge i december 21 til 18 unge i december 2. Side 14 af 29

16 Resultatrevision 2 Fig. 13 Unge kontanthjælpsmodtagere fordelt på match Personer Jobklar Indsatsklar Kilde: jobindsats.dk, ministermål Midlertidigt passiv Antallet af unge der modtager kontanthjælp er steget med 2 unge fra december 21 til december 2. Betragtes de enkelte matchkategorier kan det iagttages, at der er sket en markant reduktion på 24 i antallet af jobklare unge, mens antallet af indsatsklare unge er steget med 34 fuldtidspersoner. Trods det positive resultat har fortsat en udfordring i at sikre de svageste unge en tilknytning til arbejdsmarkedet. Begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Målgruppen omfatter alle ikkevestlige indvandrere og efterkommere, som modtager offentlig forsørgelse - a- dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Fig. 14 Udviklingen i ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse 2 5 4, ,2 Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, scorecard (ministermål) Side 15 af 29

17 Resultatrevision 2 Udviklingen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, er i Jobcenter Syddjurs steget med 3,2 %, hvilket betyder en placering som nr. 3 i forhold til de sammenlignelige. Klyngen er i gennemsnit steget med på 4,4 %. Fig. 15 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere andel af arbejdsstyrken 2,5 2, 1,8 1,9 1,5 1,,5 1,3 1,4, 21 2 Kilde: Statistikbanken.dk, tabel RAS27 og jobindsats.dk Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres andel af arbejdsstyrken er i Syddjurs kommune,5 procentpoint lavere end gennemsnittet for klyngen. Både Syddjurs kommune og gennemsnittet for klyngen har oplevet en mindre stigning fra 21 til 2 på,1 procentpoint. har opnået et godt resultat i forhold til at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Målgruppens andel af arbejdsstyrken er dog steget med,1 procentpoint fra december 21 til december 2 og jobcenteret vil fortsat have opmærksomhed på at lave en arbejdsmarkedsrettet indsats, blandet andet ved at kombinere sprogundervisning med virksomhedspraktik. Dette har Jobcenter Syddjurs fået bedre forudsætninger for efter at sprogkurserne nu igen udbydes lokalt. Begrænse langtidsledigheden Jobcenteret skal sikre at færrest mulig bliver langtidsledige. Langtidsledige defineres her som de ledige, der har modtaget offentlig forsørgelse minimum 8 % af tiden i mere end 12 sammenhængende måneder. Langtidsledigheden er ikke et ministermål, og indgår derfor heller ikke i det samlede scorecard. Side 16 af 29

18 Resultatrevision 2 Fig. 16 dec- 5. Langtidsledige Placering Kommune Antal Udvikling Skive ,6 2 Odsherred 339-6,1 9 Rebild 193-2,9 4 Syddjurs ,9 6 Ikast-Brande Sønderborg 634-2,7 5 Mariagerfjord ,9 1 Struer Hjørring 668-8,6 8 Silkeborg 774-3,1 1 Hele klyngen ,5 Kilde: brmidtjylland.dk, DUR I er det lykkes at reducere langtidsledigheden med 14,9 %, hvilket er en smule mindre end gennemsnittet for de sammenlignelige i klyngen. Klyngen har som gennemsnit reduceret langtidsledigheden med 16,5 %. Det placerer på en 6. plads i forhold til de sammenlignelige. Fig. 17 Langtidsledige andel af bruttoledighed ,9 3,8 29, ,6 Kilde: Jobindsats.dk, Ledigheds- og jobindikatorer Andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledigheden er i lidt højere end gennemsnittet i klyngen 7. I udgør de langtidsledige 29,1 % af bruttoledigheden og målgruppen udgør i gennemsnit i klyngen 28,6 % af bruttoledigheden. Både og gennemsnittet for de sammenlignelige har en faldende langtidsledighed fra 21 til 2. De sammenlignelige har i gennemsnit haft et fald på 2,2 procentpoint, mens langtidsledighedens andel af bruttoledigheden i Jobcenter Syddjurs er faldet med,8 procentpoint. Fig Andelen af langtidsledige betragtes her i forhold til bruttoledigheden og ikke i forhold til arbejdsstyrken, som det er tilfældet for ministermålene. Side 17 af 29

19 Resultatrevision ,5 Langtidsledige a-dagpengemodtagere andel af bruttoledighed 32,3 28,3 29, Kilde: Jobindsats.dk, Ledigheds- og jobindikatorer De forsikrede langtidsledige udgør en mindre andel af bruttoledigheden i Syddjurs Kommune end det er tilfældet for gennemsnittet af de sammenlignelige. har en andel på 28,3 %, hvorimod klyngen i gennemsnit har en andel på 29,5 %. Altså har klyngen i gennemsnit 1,2 procentpoint flere forsikrede langtidsledige end. Både klyngens gennemsnit og har haft en positiv udvikling fra december 21 til december 2. har oplevet et fald i langtidsledigheden på 3,2 procentpoint, mens klyngen i gennemsnit har haft et fald på 2,8 procentpoint. Fig , Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere andel af bruttoledighed 21, 34, ,6 Kilde: jobindsats.dk, Ledigheds- og jobindikatorer Andelen af langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere i forhold til bruttoledigheden udvikler sig negativt modsat de forsikrede. Andelen af langtidsledighed i denne gruppe er steget med 12,4 procentpoint fra december 21 til december 2, mens andelen kun er steget med 2,6 procentpoint i klyngen af sammenlignelige. Udviklingen i arbejdskraftreserven er de seneste år gået fra en voldsom stigning i 29 til en nulvækst i 21 og nu i 2 ses et markant fald i arbejdskraftreserven. Det ser anderledes ud for udviklingen i langtidsledigheden. Side 18 af 29

20 Resultatrevision 2 Der synes at tegne sig et billede af, at de, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet, ikke profiterer af den positive udvikling i ledigheden. Syddjurs kommune har oplevet et svagt fald i langtidsledighedens andel af bruttoledigheden, men faldet kan alene iagttages for a-dagpengemodtagerne. Langtidsledigheden er omvendt steget markant for kontanthjælpsmodtagerne. En stigning på 12,2 procentpoint fra 22 % i december 21 til 34,4 % i december 2. har opmærksomhed på, at sikre kontanthjælpsmodtagerne mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet gennem opkvalificering via ordinær uddannelse og jobrotationsprojekter. har i 2 haft en målsætning om at nedbringe langtidsledigheden gennem øget anvendelsen af virksomhedsrettede aktiveringstilbud. Målet var at øge anvendelse af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med sammenlagt 5 fuldtidspersoner. Fig. 2 Udvikling i anvendelse af virksomhedsrettet aktivering, langtidsledige fuldtidspersoner Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Virksomhedsrettet aktivering i alt 21 2 har øget anvendelse af virksomhedsrettet aktivering i 2 med 35 fuldtidspersoner i sammenligning med 21. Antallet af langtidsledige er i samme periode reduceret med 14,9 %, hvilket betyder, at anvendelse af virksomhedsrettet aktivering i indsatsen for langtidsledige er øget betydeligt. I december 21 var 361 langtidsledige og heraf var 133 i virksomhedsrettet aktivering, hvilket svarer til 37 %. I december 2 var 312 langtidsledige, heraf 16 i virksomhedsrettet aktivering, svarende til 51 % 8. Konklusion kan for 2 præstere et pænt resultat. kommer ud af 2 med det sammenlagt tredje bedste resultat på ministermålene i en benchmarking med 9 andre, der har sammenlignelige vilkår for indsatsen. 8 Både antal langtidsledige og aktal i aktivering er her regnet i fuldtidspersoner. Side 19 af 29

21 Resultatrevision 2 har præsteret det bedste resultat i forhold til at begrænse af antallet af unge på offentlig forsørgelse. Der er ligeledes præsteret et godt resultat i forhold til at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Det er også gået godt i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven og langtidsledigheden. I forhold til arbejdskraftreserven præsterer Jobcenter Syddjurs det femte bedste resultat og det er lykkedes at nedbringe arbejdskraftreserven mere end gennemsnittet for de sammenlignelige i 2. Langtidsledigheden har ikke nedbragt helt så meget som gennemsnittet for de sammenlignelige, men har dog opnået en reduktion af langtidsledigheden med 14,9 % i 2. synes at stå overfor de største udfordringer, når det gælder begrænsning af antallet af borgere på permanente offentlige forsørgelsesordninger. præsterer her det dårligste resultat i forhold til de sammenlignelige. Side 2 af 29

22 Resultatrevision Udviklingen i målgrupperne I resultatoversigten er det muligt at følge udviklingen og fordelingen af borgere på offentlig forsørgelse, og sammenligne dem med udviklingen i de sammenlignelige. Denne sammenligning kan danne grundlag for at vurdere, om der er enkelte målgrupper, som kræver en særlig indsats. Fig. 21 Resultatoversigt - Syddjurs Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. månede n før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk 9 9 Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Side 21 af 29

23 Resultatrevision 2 Antal borgere på offentlig forsørgelse er samlet set blevet nedbragt med 3 % i Syddjurs Kommune i 2. De sammenlignelige har i samme periode i gennemsnit nedbragt antallet af borgere på offentlig forsørgelse med 2 %. I alt er der i 5196 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i december 2. Fig. 22 Udviklingen i antal borgere på offentlig forsørgelse Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, resultatoversigt har ikke alene reduceret antallet af borgere på offentlig forsørgelse, men også vendt udviklingen fra en stigning på 4 % i det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse i 21 til et fald på 3 % i 2. Resultatrevisionen kommenterer her udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse med udgangspunkt i en fordeling på målgrupperne jobklar, indsatsklar og midlertidig passiv. Jobklare borgere på offentlig forsørgelse Der er i alt 147 fuldtidspersoner, som er jobklare, i Syddjurs kommune. Antallet af jobklare modtagere af offentlig forsørgelse er faldet med 1 % i og 8 % i de sammenlignelige i gennemsnit. Fig. 23 Udviklingen i antal borgere på offentlig forsørgelse som er jobklar A-dagpenge Kontanthjælp 3-17 Sygedagpenge -7 Ledighedsydelse -6 Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, resultatoversigt Side 22 af 29

24 Resultatrevision 2 Der kan ses en positiv udvikling i forhold til a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, som er faldet med hhv. %, 16 % og 17 %, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere er steget med 23 % i Syddjurs kommune. Indsatsklare borgere på offentlig forsørgelse Der er 76 indsatsklare fuldtidspersoner, som modtager forsørgelsesydelse i Syddjurs kommune. Antallet af indsatsklare ydelsesmodtagere er faldet med 6 % i Jobcenter Syddjurs, mens det er steget med 2 % i de sammenlignelige i gennemsnit. Fig Udviklingen i antal borgere på offentlig forsøgelse som er indsatsklar Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, resultatoversigt Udviklingen for de indsatsklare modtagere af forsørgelsesydelser i Syddjurs kommune er for kontanthjælp steget med 16 %, hvorimod antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 27 %. I denne målgruppe har Syddjurs kommune haft et fald i ledighedsydelse på 2 %, mens de sammenlignelige kommuner i gennemsnit har haft en markant stigning på 55 %. Midlertidigt passive borgere på offentlig forsørgelse Der er 332 fuldtidspersoner, som modtager offentlig forsørgelsesydelse og er midlertidigt passive. Side 23 af 29

25 Resultatrevision 2 Fig Udviklingen i antal borgere på offentlig forsørgelse som er midlertidigt passiv Kontant- og starthjælp - Sygedagpenge -9 1 Ledighedsydelse 39 Kilde: jobindsats.dk, styringsværktøjer, resultatoversigt Udviklingen blandt de midlertidigt passive er meget faldende for Jobcenter Syddjurs set i forhold til gennemsnittet for de sammenlignelige. har haft et fald på 6 % i antallet af midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere, mens der i de sammenlignelige kan ses en stigning på 2 %. Antallet af midlertidig passive sygedagpengemodtagere er faldet med %, og i gennemsnit for de sammenlignelige er antallet faldet med 9 %. I forhold til antallet af modtagere af ledighedsydelse ses det, at har en lille stigning på 1 %, imod de sammenlignelige s stigning på 39 % i gennemsnit. Konklusion Syddjurs kommune har i 2 haft en generel positiv udvikling i antallet af borgere, som modtager offentlig forsørgelse. Der kan iagttages et fald i alle de matchkategoriserede målgruppe med undtagelse af gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtager og de jobklare ledighedsydelsesmodtagere. Der synes at være grund til at have særlig opmærksomhed på at kvalificere indsatsen i forhold til at sikre kontanthjælpsmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at understøtte jobsøgningen for de der er berettiget til fleksjob. De der er ansat i fleksjob og førtidspensionisterne er udenfor matchkategoriseringen. Men det er under ministermålene iagttaget, at antallet af borgere i disse målgrupper er stigende. vil derfor fremadrettet have øget opmærksomhed på at begrænse tilgangen til disse permanente forsørgelsesordninger. Side 24 af 29

26 Resultatrevision Besparelsespotentialet i et resultatperspektiv Besparelsespotentialet viser hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om kommunen ligger bedre eller dårligere end gennemsnittet i klyngen. Besparelsespotentialet tager alene højde for mulighederne for besparelse ved at nedbringe antallet. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale. Fig. 26 Besparelsespotentiale - Syddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2-4. kvartal 2 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i t Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,33 3, ,2 Kontanthjælp 2,6 2, , Revalidering, inkl. Forrevalidering,47,44 7,6 Sygedagpenge 2,97 2,55 1,6 Ledighedsydelse,69, ,3 Fleksjob 2,87 1, ,8 Førtidspension 6,8 7, -83-7,3 I alt 19,72 19, ,3 Kilde: Jobindsats.dk 1 1 Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i t, hvis t nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige. Besparelsespotentialet i t beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i t. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i t er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne ts potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i t. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i t med forskellen i procentandelene. Side 25 af 29

27 Resultatrevision 2 Potentielle muligheder for besparelser Det samlede besparelsespotentiale for udgør 31,3 mil. kr. Besparelsespotentialet findes i forhold til en nedbringelse af antallet af fuldtidspersoner som modtager sygedagpenge, ledighedsydelse eller som er i gang med et revalideringsforløb eller ansat i fleksjob. Hvis man ser nærmere på de mulige besparelser for er den tungeste post fleksjob. Udgifterne til fleksjob er 14,8 mil. kr. højere end for gennemsnittet af klyngen. 31 fuldtidspersoner flere i forhold til klyngens gennemsnit. Det samme gør sig gældende for sygedagpengeområdet, hvor Jobcenter Syddjurs ville kunne spare sammenlagt,6 mil. kr. hvis man fulgte gennemsnittet af klyngens resultater. Det er hvad der svarer til 1 fuldtidspersoner mere på sygedagpenge i forhold til klyngens gennemsnit. Den næste mulige besparelse for er ledighedsydelse, hvor man ville kunne spare 4,3 mil. kr. i forhold til klyngens gennemsnit, eller hvad der svarer til 32 fuldtidspersoner. Den sidste besparelse er revalidering, inkl. forrevalidering, hvor Jobcenter Syddjurs i alt ville have mulighed for at spare,6 mil. kr. i forhold til klyngens gennemsnit. Dette svarer til 7 fuldtidspersoner. Fig. 27 Besparelsespotentiale og gevinst ift. klyngen i mil. kr. 2 Besparelsespotentiale i alt Fleksjob Sygedagpenge Ledighedsydelse Revalidering og forrevalidering Gevinst i alt A-dagpenge Kontanthjælp Førtidspension 4,3,6-24,5-9,2-8 -7,3,6 14,8 31, Kilde: Jobindsats.dk, Besparelsespotentiale Samlet gevinst i forhold til sammenlignelige De som er sammenlignelige med ville i gennemsnit have et besparelsespotentiale i forhold til Syddjurs på 24,5 mil. kr. har en gevinst i forhold til, at antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge, kontanthjælp eller er på førtidspension er på et niveau under de sammenlignelige. Side 26 af 29

28 Resultatrevision 2 Udfordringer i forhold til at opnå den potentielle besparelse Det er vigtigt her at have øje for, at en nedbringelse af antallet af fuldtidspersoner inden for en forsørgelsesydelse ikke nødvendigvis giver en samlet besparelse for kommunen, da det må antages, at det ikke i alle tilfælde lykkes at bringe de berørte borgere ud af offentlig forsørgelse. Indsatsen vil i nogle tilfælde resultere i overgang til anden offentlig forsørgelse. F.eks. fra sygedagpenge til førtidspension. Det vurderes at være urealistisk at antage at besparelser indenfor enkelte ydelsesgrupper ikke vil give udslag på andre ydelsesgrupper. Der er i nogen grad tale om forbundne kar, da det ikke altid er muligt at bringe de berørte til selvforsørgelse. Det er endvidere af betydning for det samlede resultat at revalidering, forrevalidering og fleksjob ikke er passive ydelser, men aktive redskaber i beskæftigelsesindsatsen og at en reduktion i anvendelsen af disse redskaber kan betyde tab i kvalitet og udeblivelse af positive resultater, hvilket igen betyder øgede udgifter på andre områder. Side 27 af 29

29 Resultatrevision Opfyldelse af minimumsrettigheder Opfyldelse af minimumsrettighederne er udtryk for i hvor høj grad jobcenteret lever op til lovgivningens frister i den aktive beskæftigelsesindsats. Det vil sige, i hvilket omfang det lykkes jobcenteret at afholde jobsamtaler med borgerne og iværksætte aktiveringstilbud indenfor de lovmæssige tidsfrister. Nedenstående fig. 27 viser omfanget af manglende rettidighed i beskæftigelsesindsatsen i sammenlignet med niveauet blandt de sammenlignelige. Fig. 28 Resultatoversigt - Syddjurs Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. månede n før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Kontaktforløbet I forhold til afholdelse af jobsamtaler har haft en flot indsats, når det gælder kontanthjælpsmodtagerne. Kun 3 % af jobsamtalerne er ikke afholdt rettidigt, hvilket er 1 procentpoint lavere end gennemsnittet for de sammenlignelige. Det ser noget anderledes ud i forhold til at afholde jobsamtaler rettidigt for a- dagpengemodtagerne. 22 % deltog ikke i en jobsamtale indenfor de lovmæssige tidsfrister. har en udfordring i forhold til at få denne indsats gennemført retmæssigt. Side 28 af 29

30 Resultatrevision 2 Fig. 29 Jobsamtaler 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% procentandel, der mangler 5% jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan-12 % A-dagpengemodtagere KTH-Match 3 KTH-Match 2 KTH-Match 1 Kilde. BRmidtjylland.dk, DUR har udarbejdet forløbsbeskrivelser for alle delmålgrupper indenfor a-dagpengemodtagerne og der er lavet en ensretning af indkaldelsesprocedurerne for jobsamtaler. Disse tiltag forventes at sikre større rettidighed på jobsamtaler. har pr. 1. april 212 indgået aftale med Ramsdal A/S om køb af vejledende og opkvalificerende jobsøgningskursus, der inkluderer en individuel og nulstillende samtale. Kapaciteten på forløbene er stor. Der deltager min. 2 på hver hold, som varer 2 uger. Dette forventes ligeledes at kunne medvirke til en tydelig forbedring af rettidigheden i forhold til jobsamtaler. Målet er, at max. 4 % af jobsamtalerne ikke afholdes indenfor lovgivningens tidsfrister. Aktiveringsindsatsen Både i forhold til a-dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne ses, at 8 % ikke får et aktiveringstilbud rettidigt. Det er ambitionen at bringe andelen af ydelsesmodtagere der ikke får aktiveringstilbud rettidigt ned. Men set i forhold til de sammenlignelige, så er der tale om en tilfredsstillende indsats. Fig. 3 - dagpengemodtagere % antal, der er omfattet af minimumskrav % 1% 8% 6% 4% 2% Andel, der manger opfyldelse jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 12 % Omfattet af minimumskrav i alt - heraf mangler i alt Kilde. BRmidtjylland.dk, DUR Side 29 af 29

31 Resultatrevision 2 Rettidigheden for aktivering af a-dagpengemodtagere har samlet set haft en positiv udvikling i 2. Udfordringen er at forbedre eller som minimum fastholde indsatsen i en situation, hvor antallet af borgere omfattet af minimumskrav stiger. Fig kontanthjælpsmodtagere, jobklare 3 16% antal, der er omfattet af minimumskrav % 12% 1% 8% 6% 4% 2% andel, der mangler opfyldelse jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 12 % Omfattet af minimumskrav i alt - heraf mangler i alt Kilde. BRmidtjylland.dk, DUR Fig. 32 kontanthjælpsmodtagere, indsatsklare antal, der er omfattet af minimumskrav % 2% 15% 1% 5% andel, der mangler opfyldelse 25 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 12 % Omfattet af minimumskrav i alt - heraf mangler i alt Kilde. BRmidtjylland.dk, DUR Opfyldelsen af minimumskravene til aktivering af kontanthjlpsmodtagere har været inde i en positiv udvikling i 2. har samlet set en meget tilfredsstillende indsats i forhold til de sammenlignelige. Side 3 af 29

32 Resultatrevision 2 Bilag - uddrag fra Beskæftigelsesregionens høringssvar Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men t har også udfordringer. Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nåede et højere niveau end forventet. Det gælder dog for Midtjylland som helhed, at der har været et fald i forhold til 21 for dagpengemodtagere, medens antallet af kontanthjælpsmodtagere er stort set uændret. Langtidsledigheden er i samme periode faldet for begge grupper. For gælder, at resultatet ligger væsentligt over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen for 2. Men arbejdskraftreserven både blandt dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere - er blevet mindre, og t har haft et større fald end i de sammenlignelige. Den samlede langtidsledighed er faldet i Syddjurs. Der har i sammenligning med Midtjylland som helhed været et stort fald for dagpengemodtagerne, medens der har været en stigning blandt kontanthjælpsmodtagerne. Antallet af personer på permanent offentlig ydelse nåede et højere niveau end forventet, og der har været en stigning i forhold til december21. I Midtjylland har tilgangen dog været faldende igennem2. For gælder, at resultatet ligger på niveau med det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse er øget igennem året, medens antallet samlet set er uændret i de sammenlignelige. Stigningen ses for alle 3 ydelser, men særligt for ledighedsydelse og fleksjob. Der har igennem året været en tilgang til de permanente ydelser samlet set, medens klyngen har nedbragt tilgangen. Antallet af personer under 3 år på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. Stigningen har været mindst for unge klare til at overtage job, medens der har været en større stigning blandt ikke-jobklare og personer på permanent offentlig forsørgelse. For gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. I Syddjurs er antallet af unge på offentligforsørgelse imidlertid faldet, medens gruppen stort set er uændret i den øvrige klynge. For Syddjurs gælder, at der ses et væsentligt fald i antallet af jobklare unge, medens der har været en mindre stigning for de øvrige unge på offentlig forsørgelse. Antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentligforsørgelse er steget mere end forventet. I gruppen er der en relativstor andel på førtidspension. For gælder, at resultatet ligger på niveau med det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har været tale om et øget antal, men stigningen har været lidt mindre end i den samlede klynge i øvrigt. Side 31 af 29

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2008

Resultatrevision 2008 Resultatrevision 2008 M Indhold 1. Indledning Side 3 2. Sammenfatning 5 3. Resultat 2008 Jobcenter Syddjurs Bilag: Ministermål Aktiveringsgrad Rettidighed Ydelsesgrupper Besparelsespotentiale 1. Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2011 1 Indhold

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere