Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet beskriver Jobcenter Holbæks resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Region Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klynge 4, hvor følgende indgår: Holbæk, Furesø, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Hillerød, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Konklusioner og udfordringer Generel udvikling I september 2010 var der arbejdsmarkedsparate ledige (inkl. aktiverede) fuldtidspersoner i Holbæk. Det svarer til en bruttoledighed på 5,2 %. Ledigheden i Holbæk er således lidt under niveauet for Østdanmark, hvor ledigheden i september 2010 var på 5,7%. Fra september 2009 og til september 2010 er ledigheden i Holbæk steget med 20,8 %. Det er en stigning på niveau med Østdanmark. Stigningen i ledigheden i Holbæk har udelukkende berørt dagpengemodtagerne (+30,5%), hvorimod arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagerne har haft et fald i ledigheden på 1,3 pct. 1 Antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er imidlertid steget med 23 pct., hvilket er en større stigning end i klyngen (+1 pct.), hvorimod antallet af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet med 9 pct., hvilket er en markant mere positiv udvikling end klyngen og Østdanmark, som har haft en stigning i samme periode på henholdsvis 63 pct. og 57 pct. (tabel 1). Permanente ydelser har samlet set haft en noget større stigning i antallet af personer på permanente ydelser det seneste år (+3,5 pct.) sammenlignet med klyngen (+0,9 pct.). Den samlede stigning i antallet af personer på permanente ydelser i Holbæk skyldes en stigning i antallet af personer på førtidspension og personer i flexjob og et fald i antal personer på ledighedsydelse (tabel 2). Jobcentret orienterede ved seneste dialogmøde i april 2010 om, at jobcentret i 2009 har foretaget en gennemgang af personer med høj ledighedsanciennitet for at få afklaret hvilke ledige fra denne gruppe, der enten skulle tilkendes førtidspension eller flexjob. Jobcentret forventede derfor et afløb ind i 2010 i form af en midlertidig tilgang til førtidspension og flexjob. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er i Holbæk (2,1 pct.) og fortsat over klyngens andel (1,7 pct.) men mindre end Østdanmark (2,4 pct.) (figur 1). Holbæks Kommune har det seneste år haft en stigning i arbejdskraftreserven på 32 procent, hvilket er en større stigning end Østdanmark (+21 pct.) men en lidt mindre stigning end klyngen (+34 pct.). Den største stigning er sket blandt dagpengemodtagere (58 pct.), mens antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere kun er steget med 3 pct. (tabel 3). Den seneste måned har Holbæk dog haft et fald i antallet af ledige i arbejdskraftreserven for såvel dagpenge- som kontanthjælpsmodtagere, jf. den seneste resultatoversigt. Den største gruppe i arbejdskraftreserven er 3F, der udgør en fjerdedel af reserven blandt forsikrede ledige i Holbæk. Den kraftigste stigning i arbejdskraftreserven er sket i antallet af forsikrede i Metalarbejdernes A-kasse, hvor reserven er steget 278 pct. det seneste år. Samtidig er 1 Kilde: Den aktuelle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik, jf. Beskæftigelsesregionens hjemmeside. Bemærk at opgørelsen er inkl. aktiverede. 2/12

3 også antallet af forsikrede i i byggefagene (+171 pct.), Funktionær og tjenestemænd (+171 pct.) og Selvstændige (+154 pct.) steget det seneste år. Derimod er antallet af ledige HK ere kun steget med 2 pct. og udgør nu 12 pct. af arbejdskraftreserven (tabel 4). I september 2010 er der samlet set 752 personer i arbejdskraftreserven i (tabel 3). Dette er 48 personer under kommunens målsætning for december 2010, hvor arbejdskraftreserven ikke må være over 800 personer. For at fastholde den gode målopfyldelse gennem resten af året, er det vigtigt, at jobcentret fastholder fokus på indsatsen særligt for dagpengemodtagerne. Tidlig indsats Jobcenter Holbæk orienterede på seneste dialogmøde om, at en tidlig og intensiv indsats er et vigtig element i strategien og indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven, og Jobcenter Holbæk har da også en positiv udvikling i antallet af ledige, der får afholdt den første jobsamtale og første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed, dog er der tale om et mindre fald (-0,8 pct.) i andelen af ledige dagpengemodtagere, der får afholdt første jobsamtale og andelen af ledige indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der får første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed. (tabel 6 og 7). Langtidsledighed Andelen af langtidsledige dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere (18 pct. og 35 pct.) ligger over andelen i klyngen (17 pct. og 24 pct.), hvorimod andelen af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (52 pct. og 54 pct.) ligger under andelen i klyngen (58 pct. og 63 pct.). Holbæk har det seneste år haft en markant mere positiv udvikling i andel og antal af midlertidigt passive langtidsledige kontanthjælpsmodtagere end klyngen (tabel 7) Ungeindsatsen I Holbæk udgør unge modtagere af overførselsindkomst 10,9 pct. af alle årige. Dette er en den højeste andel blandt sammenlignelige jobcentre, som generelt har en andel af unge ledige på 8,4 pct. (figur 2). har haft en større stigning i antallet af unge ledige (+26 pct.) end klyngen og Østdanmark (+14 pct.) (+fra september 2009 til september Forskellen skal især findes i en markant større stigning i antallet af unge dagpengemodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. (Tabel 8) Der var i august 2010 samlet set 884 fuldtidspersoner under 30 år på overførselsindkomster i Holbæk. Dette er lidt end målet i Beskæftigelsesplan 2010 om max. 900 fuldtidspersoner i december For at fastholde resultatet frem mod december 2010 er det vigtigt, at jobcentret fastholder fokus på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse, herunder særligt for gruppen af midlertidigt passive unge ledige. jf. den seneste resultatoversigt har haft en stagnation i antallet af unge ledige den seneste måned. Sygefraværsindsatsen Sygefraværet udgør 3,5 pct. af arbejdsstyrken på Holbæk i juli 2010, hvilket er på niveau med klyngen og Østdanmark (figur 6). Samlet set er antallet af længevarende sygefraværsforløb over 26 uger faldet væsentlig mere i Holbæk (-12 pct.) fra augusti 2009 til august 2010 sammenlignet med faldet i såvel klyngen (-2 pct.) og i Østdanmark (-4 pct.). Andelen af længerevarende sygefraværsforløb er samtidig mindre (30 pct.) i Holbæk sammenlignet med andelen i klyngen og Østdanmark (tabel 9). Jobcenter Holbæk har i august forløb over 26 uger (tabel 10). Dette er dog knap 100 forløb mere end jobcenterets mål om max. 288 forløb over 26 uger i december For at komme tættere på dette mål er det derfor vigtigt, at jobcentret fastholder fokus på at nedbringe de længerevarende sygefraværsforløb. 3/12

4 Rettidighed De seneste rettidighedsmålinger viser, at jobcenteret generelt har eller er tæt på at opfylde rettidigheden. Dog har jobcentret forsat problemer med rettidigheden for 1. aktivering af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (figur 4, 5 og 6). Det er samtidig særligt de unge under 30 år, der ikke får et tilbud rettidigt, hvilket kan være en af årsagerne til, at jobcentret har en markant større stigning i denne gruppe end klyngen (tabel 8). Udfordringer Samlet set har Jobcenter Holbæk fremadrettede særlige udfordringer med: - at begrænse arbejdskraftreserven særligt i forhold til dagpengemodtagerne. - at få ledige unge i uddannelse eller job - at fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet 4/12

5 BILAG Målgruppen for Jobcenter Holbæks indsats Tabel 1: Personer på midlertidige ydelser i - samt udviklingen ift. samme måned året før Fuldtidspersoner 1 befolkningen 2 holbæk Klyngen Østdanmark Andel af Udvikling sep sep 2010 september Dagpengemodtagere ,0% 25% 15% 19% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 436 1,0% -11% 2% -2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 868 2,0% 23% 1% 1% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 197 0,4% -9% 63% 57% - Personer på introduktionsydelse 31 0,1% 35% 40% 32% - Personer på sygedagpenge 894 2,0% -9% -7% -8% - Personer på revalideringsydelse 107 0,2% -20% -15% -9% ,8% 7% 6% 7% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1/ Tabel 2. Personer på permanente ydelser i - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal Udvikling sep sep 2010 Andel af befolkningen 1 (16-64 år) september 2010 Kommunen Klyngen Østdanmark Kommunen Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse % 0% -1% 7,5% 6,5% 6,1% 766 9% 2% 1% 1,7% 1,3% 1,1% % 13% 6% 0,3% 0,3% 0,3% ,5% 0,9% -0,4% 9,6% 8,2% 7,4% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1 Anvendt befolkningstal er fra 1/ Ét af ministermålene for 2011 sigter mod, at jobcentrene skal begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger mest muligt. I opgørelsen af dette ministermål indgår også personer på ledighedsydelse. 5/12

6 Arbejdskraftreserven Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Klyngens jobcentre, Klyngen og Østdanmark august ,0% Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 2,5% 2,5% 2,4% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,5% 0,63% 0,87% 0,55% 1,10% 0,64% 0,94% 2,1% 0,99% 1,12% 2,0% 0,88% 1,11% 0,48% 1,14% 1,13% 1,38% 2,1% 0,77% 1,35% 1,9% 0,96% 0,95% 1,5% 0,34% 1,21% 0,24% 1,37% 1,8% 0,31% 1,45% 1,4% 0,46% 0,98% 2,0% 0,69% 1,32% 1,7% 0,39% 1,27% 1,7% 0,55% 1,17% 0,97% 1,39% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 3: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Ydelsesgruppe Klyngen Sjælland Østdanmark sep-09 sep-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 46% 52% 38% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 14% 1% 3% % 34% 30% 21% Kommunens mål: 800 personer i arbejdskraftreserven i december 2010 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for holbæk /12

7 Tabel 4: Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, august 2010 Antal Andele ledige, september 2010 Udvikling fra sidste år personer Øst Øst holbæk holbæk Klynge 4 holbæk Klynge 4 danmark danmark Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 58,1% 46% 38% Selvstændige 33 6,9% 5,8% 6,6% 153,8% 43% 44% Dana, A-Kasse For Selvstændige 6 1,3% 1,3% 1,4%. 152% 63% ASE 27 5,6% 4,5% 5,2% 107,7% 27% 39% Akademikere 20 4,2% 7,4% 15,0% 53,8% 77% 29% Akademikernes A-Kasse 7 1,5% 2,2% 5,2% 40,0% 48% 40% CA, A-kasse 0 0,0% 0,8% 1,8%. 31% 41% Ingeniørernes A-Kasse 4 0,8% 2,5% 2,7%. 129% 53% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 3 0,6% 0,6% 1,8% -25,0% 63% 4% Magistrenes A-Kasse 6 1,3% 1,4% 3,5% 50,0% 103% 13% Funktionærer og tjenestemænd 19 4,0% 4,3% 5,9% 171,4% 125% 44% BUPL, A-kasse 4 0,8% 0,8% 0,7%.. 59% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,1% 0,4%.. 267% Danmarks Lærerers Fælles A- kasse 4 0,8% 0,6% 0,7%. 420% 40% FTF- A-kasse 11 2,3% 2,6% 3,7% 57,1% 58% 32% Socialpæd. landsdækkende A- Kasse 0 0,0% 0,1% 0,4%. 0% 57% HK /Danmarks A-kasse 55 11,5% 11,4% 10,7% 1,9% 13% 13% Tekniske funktionærer 28 5,8% 8,4% 8,2% 7,7% 63% 41% Business Danmarks A-Kasse 9 1,9% 1,7% 1,2% 200,0% 57% 44% Min A-kasse 3 0,6% 0,9% 1,5% 0,0% 43% 29% Funktionærernes og Servicef. A- kasse 3 0,6% 0,5% 1,0% -25,0% 69% 31% Ledernes A-kasse 13 2,7% 3,0% 2,5% 18,2% 66% 37% Teknikernes A-Kasse 0 0,0% 2,4% 2,1% -100,0% 71% 63% Byggefagene 46 9,6% 8,1% 6,3% 170,6% 96% 88% Byggefagenes A-Kasse 15 3,1% 1,2% 1,8% 87,5% 331% 166% El-Fagets A-Kasse 5 1,0% 1,2% 1,1%. 418% 136% Træ-Industri-Bygs A-Kasse 26 5,4% 5,7% 3,4% 188,9% 57% 53% Metalarbejdernes A-Kasse 34 7,1% 5,7% 4,4% 277,8% 44% 63% Faglig Fælles (3F) A-kasse ,8% 23,1% 22,8% 48,8% 41% 32% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 7 1,5% 1,5% 1,1% -53,3% 63% 46% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 26 5,4% 3,1% 3,7% 116,7% 41% 34% Øvrige 86 18,0% 18,4% 15,0% 100,0% 57% 48% Danske Lønmodtageres A- kasse 18 3,8% 3,8% 3,6% 100,0% 53% 41% Frie Funktionærers A-kasse 7 1,5% 1,1% 1,1% 133,3% 342% 100% Kristelig A-Kasse 61 12,7% 13,5% 10,3% 96,8% 50% 47% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 7/12

8 Tabel 5: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 3kv09-2kv10 3kv08-2kv09-3kv09-2kv10 holbæk Klyngen Østdanmark holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 23% 25% 26% -0,8 1,6 0,0 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 85% 77% 79% 3,7 0,5 1,1 76% 68% 69% 8,1 1,8 4,9 84% 54% 59% 17,9 2,3 4,4 (Antal personer) (1473) (13608) (53305) 18%* 12%* 14%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Tabel 6: Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 3kv09-2kv10 3kv08-2kv09-3kv09-2kv10 holbæk Klyngen Østdanmark holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 7% 5% 5,2% 1,6 1,1 1,1 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 76% 53% 46% 14,6 10,4-4,8 38% 31% 30% -3,4-1,1-4,6 (Antal personer) (858) (5566) (21388) 33%* 28%* 6%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent 8/12

9 Personer med mere end 40 uger på offentlig forsørgelse Tabel 7: A-dagpengemodtagere samt jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mere end 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) august 2010 august 09 - august 10 holbæk Klyngen Østdanmark holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 18,1% 16,6% 17,3% 8,8 8,7 6,9 (Antal) ,5% 149,4% 101,4% (Andel) 34,6% 23,7% 29,3% 11,0 7,7 4,1 (Antal) ,0% 57,3% 19,1% (Andel) 52,1% 58,4% 64,0% 3,1 4,2 2,1 (Antal) ,0% 11,9% 5,7% (Andel) 53,7% 63,1% 69,7% -20,9-12,5-10,9 (Antal) ,2% 37,4% 31,0% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 34,6% ud af de udelukkende jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. Unge på overførselsindkomst Figur 2: Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, Klyngen og Østdanmark, august 10 Dagpengemodtagere Kth. mv. match 1 Kth. mv. match 2 Kth. mv. match 3 Øvrige 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 7,6% 7,8% 7,9% 1,3% 0,2% 0,8% 0,1% 2,1% 2,3% 2,4% 2,7% 0,0% 0,1% 0,4% 1,4% 2,6% 2,1% 3,5% 3,3% 0,7% 0,1% 2,9% 1,7% 0,8% 0,2% 1,5% 0,1% 2,2% 4,1% 2,3% 1,9% 3,3% 2,3% 3,7% 2,9% 2,1% 2,2% 2,2% 1,7% 1,9% 2,2% 2,5% 2,6% 2,5% 2,7% 3,6% 2,4% 3,1% 3,0% 3,2% 2,3% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund 10,2% 8,1% 7,8% Gladsaxe Greve Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 9,8% 10,9% 0,8% 0,2% Glostrup Holbæk 8,9% 8,7% 8,3% 7,8% 7,0% 1,0% 0,2% 0,7% 0,2% 3,6% Hillerød Herning 0,7% 0,2% 0,2% 0,6% 0,2% 10,4% 0,7% 1,0% 9,4% 0,2% 2,5% 4,0% 8,4% 8,1% 0,8% 0,2% 0,8% 0,2% 2,6% 2,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,8% 2,0% 2,4% Holstebro Kolding 4,0% 3,3% 2,8% 2,6% Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark 9/12

10 Tabel 8: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før Ydelsesgruppe sep-09 sep-10 %-vis udvikling Klyngen %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 22% 24% Jobklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 1) % -6% -5% Indsatsklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 2) % 6% 6% Midlertidigt passive kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 3) % 126% 173% Kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (Uoplyst match) % 17% 16% % 14% 14% Kommunens mål: 900 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2010 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Sygefravær Figur 3: Sygefraværets andel ift. arbejdsstyrken i kommunerne, Klyngen og Østdanmark, juli 10 4,5% 4,0% 3,5% 4,0% 4,0% 3,4% 3,2% 3,7% 3,5% 3,2% 3,8% 3,6% 3,8% 3,2% 3,9% 3,8% 3,5% 3,5% 3,0% 2,8% 2,5% 2,4% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 10/12

11 Tabel 9: Sygefraværsforløb over 26 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 10 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb over 26 Udvikling i andel forløb over 26 over 26 uger over 26 uger uger uger (%-point) % -12% Klyngen % -2% Østdanmark % -4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Kommunens mål: 288 sygefraværsforløb over 26 uger i december ,5 2,2 1,8 Rettidighed Figur 4: Rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Holbæk, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 95% Over 30 år; 98% 97% Under 30 år; 94% Over 30 år; 68% 80% Under 30 år; 100% Over 30 år; 98% 98% 10% 0% Kilde: Jobindsats.dk Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Figur 5: Rettidigheden for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Holbæk, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 68% Over 30 år; 87% 79% Under 30 år; 84% Over 30 år; 81% 83% Under 30 år; 61% Over 30 år; 89% 80% 0% Jobsamtaler (juli) Første aktivering Gentagen aktivering Kilde: Jobindsats.dk 11/12

12 Figur 6: Rettidigheden for indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Holbæk, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 89% Over 30 år; 86% 87% Under 30 år; 47% Over 30 år; 69% 57% Under 30 år; 84% Over 30 år; 71% 73% 0% Jobsamtaler (juli) Første aktivering Gentagen aktivering Kilde: Jobindsats.dk 12/12

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø

Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 02. januar 2008

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 02. januar 2008 Forvaltningen for Beskæftigelse og Erhvervsudvikling Sagsnr.: 190-2007-93511 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 02. januar 2008 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik pr. 2. januar.2008

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007 Forvaltningen for Beskæftigelse og Erhvervsudvikling Sagsnr.: 190-2007-93511 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik pr. 3.10.2007

Læs mere