Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST"

Transkript

1 Ally ST Vælg løsning efter markens behov DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Express and Ally are trademarks of DuPont or its affiliates Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd Derfor Ally ST: Ally ST har bred virkning på mange dominerende ukrudtsarter i vintersæd (se bagsiden). Ally ST er det økonomiske basismiddel til optimale tankblandinger. Ally ST sikrer effekten i blandinger med andre midler. Ally ST er temperatur flexibel - bare der er vækst! Ally ST er i unik tabletformulering - let at dosere. Doseringsforslag: Opfølgende ukrudtsbekæmpelse bl.a. stor kamille, stedmoder, tvetand, hanekro, raps og storkenæb: 0,4-0,5 tablet Ally ST Ingen ukrudtsbekæmpelse i efteråret: 0,8-1,5 tablet Ally ST Ally ST kan anvendes indtil stadie 37 i hvede, rug og triticale og indtil stadie 30 i vinterbyg og i vårsæd. Resistens Ally ST og Express ST anvendes normalt i tankblandinger og sprøjteprogrammer, hvor der indgår midler med anden virkemåde. Derfor er risikoen for udvikling af resistens meget lille. Midler der normalt anvendes i vintersæd sammen med Ally ST, som har anden virkemåde er bl.a. om efteråret Boxer EC, Stomp, DFF og Oxitril CM og om foråret er det bl.a. Lodin /Tomahawk 180 EC og MCPA. Aktuelle blandingspartnere til Ally ST Burresnerre: + 0,4 l Lodin eller Tomahawk 180 EC Alm. rapgræs, vindaks, burresnerre: g Monitor *) *) Ved gold- og blød hejre, anvendes højeste dosering og Monitor behandlingen gentages. Rajgræsser: ml Hussar OD Enårig rapgræs: ml Atlantis Flyvehavre og 0,2-0,3 l Topik + agerrævehale: 0,5 l olie Express ST med en dosering på 0, tab. kan i mange tilfælde erstatte Ally ST. Det gælder især til bekæmpelse af kornblomst, kamille, raps og andre arter Express ST er god til at bekæmpe. (se yderligere bagsiden af dette bilag). Udlæg: Express ST kan også anvendes hvor der er udlæg af græsser til foder, samt almindelig og italiensk rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs til frø. Registrerede varemærker; DuPont: Ally, Express; Bayer Cropsciense: Atlantis, Boxer, Hussar, Oxitril; BASF: Stomp; Dow AgroScience: Starane; Makhte shim-agan: Tomahawk; Monsanto: Monitor; Syngenta: Topik; United Pho sphores Ltd: Lodin

2 Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. Virkning af Ally ST, Express ST og blandinger. Fra PlanteVærnOnline og DuPont egen erfaring. Korn stadie 26, ukrudt 3-4 blade og temperaturen 5-14 o C Ukrudtsart Ally ST Express ST + sp.middel Ally ST + Lodin/ Tomahawk 180 EC Ally ST+ Hussar OD + olie Ally + Monitor+ sp.m. 0,4 tab 0,8 tab 1) 1 tab. 2 tab. 0,4 tab + 0,4 l 0,4 tab + 30 ml 0,4 tab + 7 g Brandbæger xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx Brøndsel, fliget xx xxx xxx xxxx xx xx xx Burre snerre - - x xx xxxx xxxx xxx Bynke, grå xx xxx xx xxx xx xx xx Forglemmigej xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx Fuglegræs xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Gulurt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Gåsefod, hv.m. x xx xxx xxxx x xxxx x Gåseurt, ager xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx Hanekro xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Haremad xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Hejrenæb x xx x xx xx x x Hundepersille xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx Hyrdetaske xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Lægejordrøg - - xx xx - - x Kamille, lugtløs xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Kamille, skive xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx Kiddike xx xxx xxx xxxx xx xx xx Kornblomst - - xxx xxxx xxx - - Kål, ager xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Natskygge, sort - - xxxx xxxx Nælde, liden xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx Okseøje, gul - x - x - x - Pengeurt xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx Pileurt, bleg xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx fersken xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx snerle x xx xx xxxx xxxx xxxx xx vej x xx xx xxx xxx xxx - Raps xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Sennep, ager xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx Stedmoder, ager xx xxx xx xxx xx xxx xx Storkenæb xxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxx Svinemælk, ager xx xxx xxx xxxx xxxx xx xx Tidsel, ager - - x x Tvetand xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx Valmue, korn xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Ærenpris, mark x xx x xx xxx xxxx x storkronet xx xxx x xxx xxxx xxxx xxx vedben x xx x xx xxx xxxx x Græsser Rapgræs, enårig - x Almindelig - Vindaks - - xxxx xxx Agerrævehale - xxxx Rajgræs, ital. xxxx 2) Alm. xxxx 2) Bekæmpelse > 95 % xxxxx 85-95% 75-85% xxx xxxx 1) Effekt på stadie 30, 2) Ved mange rajgræs øges doseringen af Hussar OD til ml % xx % x < 50 % - / ukendt virkning

3 Express ST Harmony Plus Sikker virkning DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Express, Harmony, and Ally are trademarks of DuPont or its affiliates Ukrudtsbekæmpelse i al vårsæd Derfor Express ST eller Harmony Plus tabletter: Bred virkning på det meste ukrudt. Økonomiske basismiddler til optimal ukrudtsbekæmpelse i vårsæd. Sikrer effekten i blandinger med andre midler. Kan anvendes tidligt fra stadie 11 og indtil 6 uger før høst for Express ST og 8 uger for Harmony Plus. Unik tabletformulering - let at dosere. Doseringsforslag for Express ST eller Harmony Plus: Frøukrudt excl. burresnerre: 0,75-1,5 tablet Express ST/Harmony Plus + 0,2-0,3 l Oxitril CM/Biotril + burresnerre: 0,75-1,5 tablet Express ST/Harmony Plus + 0,25-0,4 l Lodin / Tomahawk 180 EC Gul okseøje: 0,53 tablet Ally ST + 0,5-0,7 l Oxitril CM Sprøjtetidspunkt: Optimalt når ukrudtet har 2 løvblade, især vigtigt ved bekæmpelse af gul okseøje. Resistens Express ST og Harmony Plus anvendes normalt i tankblandinger og sprøjteprogrammer, hvor der indgår midler med anden virkemåde. Derfor er risikoen for udvikling af resistens meget lille. Midler der normalt anvendes sammen med Express ST og Harmony Plus, som har anden virkemåde er bl.a. Oxitril CM/Briotril, Lodin, Tomahawk 180 EC og MCPA. Korn med udlæg Express ST kan bruges hvor der er udlæg af: Græs til foder, samt almindelig og italiensk rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs til frø. Harmony Plus kan bruges, hvor der er udlæg af: Græs til foder, samt almindelig og italiensk rajgræs og rødsvingel til frø. Registrerede varemærker; DuPont: Ally, Express, Harmony; Bayer Cropsciense: Oxitril, Briotril; Makhte shim-agan: Tomahawk; United Pho sphores Ltd: Lodin

4 Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd. Virkning af Ally ST, Express ST og blandinger. Fra delvis PlanteVærnOnline, og DuPonts egne erfaringer. Korn stadie 15, ukrudt 0-2 blade og temperaturen 8-14 o C. Ukrudtsart Express ST eller Harmony Plus + Oxitril + spredemiddel Express ST eller Harmony Plus ST + Lodin/ Tomahawk 180EC + spredemiddel Express ST eller Harmony Plus ST + Lodin/ Tomahawk 180EC + Oxitril + spredemiddel 0,75 tablet + 0,15 l Express ST eller Harmony Plus + MCPA + spredemiddel 1 ) Express ST eller Harmony Plus ST + Ally ST + Oxitril + spredemiddel 0,75 tablet + 0,3 l + 0,15 l 0,75 tablet + 0,3 l + 0,15 l + 0,15 l + 0,15 l 0,75 tablet + 1,3 l + 0,15 l Brandbæger xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Brøndsel, fliget xxx xxx xxx xxx Burre snerre xxx xxxx xxxx xx Bynke, grå x x x xx Forglemmigej xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Fuglegræs xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Gulurt xxxx xxxx xxxx xxxx Gåsefod, hv.m. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Gåseurt, ager xxxx xxx xxx xxxx Hanekro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Haremad xxxx xxxx xxxx xxxxx Hejrenæb xxxx xxxx xxxx xxxxx Hundepersille xxxx xxxx xxxx xxxx Hyrdetaske xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Lægejordrøg xx - x xx Kamille, lugtløs xxxxx xxxx xxxxx xxxxx Kamille, skive xxxxx xxxx xxxxx xxxxx Kiddike xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx Kornblomst xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx Kål, ager xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Natskygge, sort xxxx xxxx xxxx xxxx Nælde, liden xxxx xxx xxxx xxxx Okseøje, gul xx xx xx xxx Pengeurt xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Pileurt, bleg xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx fersken xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx snerle xxxx xxxxx xxxx xxxx vej xxxx xxxx xxxx xxxx Raps xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Sennep, ager xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Stedmoder, ager xxx xx xxx xxxx Storkenæb xxx xxxx xxx xxxx Svinemælk, ager xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx Tidsel, ager xxx - Tvetand xxxxx xxxx xxxx xxxxx Valmue, korn xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Ærenpris, mark xxx x xx xxx xxx storkronet xxxx xxxx xxx xxxx xxxx vedben xxx x xx xxx xxx Bekæmpelse > 95 % xxxxx 85-95% xxxx 75-85% xxx 65 75% xx % x 0,5 tablet + 0,25 tablet + 0,3 l + 0,15 l < 50 % - /ukendt virkning 1) Fra stadie 30-39, kun angivet virkning, hvor der er angivet virkning for MCPA i PlanteVærnOnline Kontakt: Øerne: Erling F. Petersen, tlf Jylland: Thomas Ory Nielsen, tlf DuPont Danmark ApS, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup

5 Aproach Fanger sygdommene Strobilurin til byg Aproach - Højeste nettomerudbytte i 2010 Landsforsøgene Vigtige grunde til at vælge Aproach : 2011 DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science and Aproach are trademarks of DuPont or its affiliates Aproach + blandingspartner har de bedste nettomerudbytter i både vår- og vinterbyg 2010 (se nedenfor). Aproach har stadig god virkning på resistent bygbladplet. Aproach, med aktivstoffet picoxystrobin har, som det eneste strobilurin, et unikt 3-vejs bevægelsessystem i planten, der sikrer en hurtig optagelse og fordeling med beskyttelse af nytilvækst. Nettomerudbytte, hkg/ha Gennemsnit af alle årets seks forsøg, vinterbyg, Oversigt over Landsforsøgene ,5 1 0,5 0-0,5-1 St : 0.25 l Comet l Folicur EC 250 St : 0.25 l Aproach l Folicur EC 250 St : 0.25 l Amistar l Folicur EC 250 Tabel 2. Uddrag af forsøg i vårbyg 2010, Oversigt over Landsforsøgene Gennemsnit af 6 forsøg Svampebekæmpelse i vårbyg, gns. af 6 fs Vurdering efter 21 dage Netto merudbytte Led Forsøgsbehandling Bygrust Meldug hkg 1 Ingen sydomsbekæmpelse (48.0 hkg/ha) St : 0.25 l Comet l Proline EC 250 0,5 1 2,3 9 St : 0.25 l Aproach l Folicur EC 250 0,3 1 3,4 10 St : 0,25 l Aproach l Maredo 125 SC 0,5 0,6 3,2 11 St : 0.25 l Aproach l Proline EC 250 0,2 0,7 2,9 12 St : 0.25 l Comet l Orius 200 EW 0,4 1 2,6 14 St : l Orius 200 EW

6 Valg af middel og dosering Før den endelige løsning vælges, følges udviklingen i marken, så man kan vælge den bedste løsning til at bekæmpe de aktuelle sygdomme i marken. Ved valg af midler kan man finde forskellige midlers virkning i følgende tabel: Uddrag af tabel 44, side 100 i Oversigt over Landsforsøgene 2010 Sygdomme Aproach Amistar Bell Comet EC 250/ Orius Folicur 200 EW (picoxystrobin) (azoxystrobin) (epoxiconazol + boscalid) Proline Prosaro Zenit (tebuco nazol + prothio conazol) (pyraclostrobin) (tebuconazol) (prothioconazol) (propiconazol + fenpropidin) Bygmeldug ** 2) * 2) **(*) ** 2) **** ***(*) ***(*) **** Bygrust ****(*) ****(*) ****(*) ****(*) ***** **** **** ***(*) Skoldplet *** **(*) ***(*) ***(*) *** **** ***(*) ***(*) Bygbladplet ****(*) 3) ** 3) **** ****(*) 3) *** ***(*) ***(*) ***(*) Ramularia * 2) * 2) ****(*) * 2) - **** *** - Normaldosering l/kg pr. ha 0,5 4) 1,0 1,5 1,0 1,0/1,25 0,8 1,0 1,0 - = ikke aktuel, ikke godkendt eller ingen data. * = svag effekt (under 40 %),** = nogen effekt (40-50 %),*** = middel til god effekt (51-70 %), **** = meget god effekt (71-90 %),***** = specialmiddel ( %),(*) = en halv stjerne. 2) På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og Ramularia nu meget begrænset. Mod bygmeldug kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt. 3) Mod bygbladplet kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt af Amistar. En resistens, som p.t. kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang. 4) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha. 5) 2,0 liter pr. ha mod knækkefodsyge. Anbefalinger I både vinter- og vårbyg kan der være behov for to svampebekæmpelser, hvor den vigtigste er den sene på stadie 37-51, og med højeste doseringer hvis ingen tidlig behandling: o,15-0,2 l Folicur 0,2-0,25 l Aproach + o,2-0,25 l Folicur 0,2-0,25 l Aproach + o,2 l Proline Registrerede varmærker: BASF: Bell, Ceando, Fastac, Juventus, Opus, Terpal; Bayer Cropscience: Eagle, Folicur, Hussar, Orius, Oxitril, Cerone, Proline; Dow AgroScience: Starane; DuPont: Ally, Express, Harmony, Aproach; Makhteshim-Agan: Bumper, Mavrik, Tomahawk; Syngenta: Topik, Moddus, Karate, Pirimor, Zenit; United Pho sphores Ltd.: Lodin DuPont Danmark Tlf

7 Harmony SX Tjek marken på 10. dagen Sikre veje til rene majsmarker: Harmony SX er det brede og effektive produkt og den alsidige blandingspartner til bl.a. alle pileurter, hanekro, kamille, hvidmelet gåsefod, små stedmoder samt storkenæb og hejrenæb. Hvad er fordelene ved den ny Harmony SX? Harmony SX opløses let og optages hurtigt af ukrudtsplanterne, hvilket samlet set giver en effektiv virkning på ukrudtet, herunder især på stedmoder. VandOpløseligePose = VOP 1 brev indeholder 5 VOP svarende til 10 ha majs. I nedenstående tabel er angivet forslag som sikrer en bred bekæmpelse af langt de fleste ukrudtsarter. Harmony SX kan tankblandes med alle aktuelle ukrudtsmidler for at tilføre blandingspartneren en bredere virkning. Dosering Harmony SX i majs: ½ VOP/ha Harmony SX + spredemiddel Ukrudtsbekæmpelse i majs Problem Alm. tokimbladet inkl. alle pileurter, hanekro, kamille, hvidmelet gåsefod samt små stedmoder, storkenæb og hejrenæb Tokimbladet ukrudt og græsser: inkl. alle pileurter, hanekrogræsser og flyvehanekro, kamille, hvidmelet gåsefod samt små stedmoder, storkenæb og hejrenæb. 1. Sprøjtning Ukrudt 0-2 blade 2. Sprøjtning dage senere 3. Sprøjtning (efter behov) ½ VOP Harmony SX + 50 g MaisTer + MaisOlie 0,5 l Callisto + 0,3 l Tomahawk /Lodin ½ VOP Harmony SX + 0,5 l Callisto 1) 0,5 l Callisto + o,3 l Tomahawk /Lodin Normalt ikke nødvendig hvis man har sprøjtet på småt ukrudt i 1. sprøjtning samt at intervallet mellem 1. og 2. sprøjtning er blevet overholdt. Opstår der alligevel behov vil vi anbefale, at du kontakter din konsulent eller DuPont.

8 Ukrudtsmidler til majs. Virkninger er baseret på småt ukrudt med 2 løvblade og ved gode sprøjtebetingelser. Opfølgende behandlinger skal ske på nyfremspiret ukrudt med MAX 2 løvblade eller senest ca. 10 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtsart Harmony + sp.kl 1) Harmony + Callisto + sp. kl 2) Tomahawk/Lodin + Callisto 1) Harmony + Callisto + sp. kl 2) Tomahawk/Lodin + MaisTer** ½ VOP* + 0,1 l 1) ½ VOP + 0,4 l 2) 0,3 l + 0,4 l 1) ½VOP + 0,4 l + 0,1 l 2) 0,3 l + 50 g Brandbæger, alm. xxxx xxxx xxxxx Burre snerre xx xxxxx xxxxx Bynke, grå xx xxx xxxx Forglemmigej xxxxx xxxxx xxxxx Fuglegræs xxxxx xxxxx xxxxx Gulurt xx xxx xxx Gåsefod, hv.m. xxxx xxxxx xxxxx Hanekro xxxxx xxxxx xxxxx Haremad xxxx xxxxx xxxxx Hejrenæb xxx xxxx xxxx Hyrdetaske xxxxx xxxxx xxxxx Kamille, lugtløs xxxxx xxxxx xxxxx Kamille, skive xxxxx xxxxx xxxxx Kiddike xxxxx xxxxx xxxxx Kål, ager xxxxx xxxxx xxxxx Limurt, nat xxxx xxxx xxxxx Natskygge, sort xx xxxx xxxxx Nælde, liden xx xx xxxx Okseøje, gul xx xxx xxx Pengeurt xxxx xxxxx xxxxx Pileurt, bleg xxxxx xxxxx xxxxx fersken xxxxx xxxxx xxxxx snerle xxxxx xxxxx xxxxx vej xxxxx xxxxx xxxxx Raps xxxxx xxxxx xxxxx Sennep, ager xxxxx xxxxx xxxxx Skræppe, kruset xxx xxxx xxxxx Stedmoder, ager xx xxx xxx Storkenæb xxx xxx xxxx Svinemælk, ager xxxx xxxxx xxxx Tidsel, ager xx xxx xxxx Tvetand xxxxx xxxxx xxxxx Valmue, korn xx xx xxx Ærenpris, mark xx xxxx xxxx Græsser Enårig rapgræs - - xxxxx Flyvehavre - - xxxxx Rajgræs - - xxxx Hanespore - - xxxx Grøn skærm aks - - xxxx Virkning i % xxxxx = > 90 % xxxx = % xxx = 50 75% xx = < 50 % - = ingen effekt *VOP = Vand Opløselig Pose ** MaisTer tilsættes ½ l Maisoil pr. ha Forslag til ukrudtsbekæmpelse i majs: Kolonne 1: Viser effekten af den rene Harmony SX udbragt på ukrudt (kimbladsstadiet). Kolonne 2: Viser en todelt strategi, med vægten lagt på tokimbladet ukrudt. Kolonne 3: Viser også en todelt strategi, men denne plan bekæmper/dæmper også flere udvalgte græsser. Kontakt: Jylland: Thomas O. Nielsen, Tlf.: Øerne: Erling F. Petersen, Tlf.:

9 Harmony SX Vejen til rene marker Harmony SX - Ukrudtsbekæmpelse i græs og korn med udlæg Harmony SX i vedvarende græs: Harmony SX bekæmper skræppe, hyrdetaske, ranunkel, brandbæger og andet ukrudt, der konkurrerer med græsset. Harmony SX har sideeffekt på mange andre tokimbladede arter og rodukrudt som konkurrerer med det lovpligtige* græsdække (* på arealer hvor der søges om enkeltbetaling). Sprøjtetidspunkt: Harmony SX kan give vækststandsning på græs i god vækst i forsommeren, derfor skal Harmony SX kun anvendes medio juli til september, hvor der behandles på genvækst efter slæt eller afgræsning + afpudsning. Dosering Harmony SX (I vedvarende græs) Skræppe, stor brændenælde, Bekæmpelse af skræppe: Hyrdetaske og brandbæger: og tidsel: 1½ VOP Harmony SX + 1 VOP Harmony SX + 1 VOP Harmony SX + spredemiddel spredemiddel 1,3 l MCPA + spredemiddel Harmony SX til ukrudtsbekæmpelse i korn inklusiv udlæg af lucerne/ kløvergræs til foder: Harmony SX har god virkning på fuglegræs, spildraps, hyrdetaske, kamille og snerle-pileurt. Behandling foretages når lucernen/kløveren har 2 løvblade (spadeblad + 1. trekoblet blad) anvendes følgende maksimale doseringer. Bedste virkning ved temperaturer på min. 12 C Dosering Harmony SX (I korn inkl. udlæg af lucerne/kløvergræs til foder) ½ VOP Harmony SX pr. ha + 0,05 % spredemiddel DuPont Danmark Tlf

10 Ukrudt i vedvarende græsmarker Bredbladet Ukrudt Harmony SX Harmony SX + MCPA Harmony SX + MCPA + Tomahawk Eagle 1 VOP/ha* 1 VOP/ha*+ 1,3 l 1 VOP/ha* + 1,3 l + 0,5 l 50 g/ha* Brombær xx xxx xxx x Bjørneklo xx xx xxx x Brændbæger, vår xxxx xxxxx xxxxx x Brændbæger, eng xxxx xxxxx xxxxx x Burresnerre x xx xxxxx xxxxx Bynke, grå xx xxx xxxx x Engkarse xxxxx xxxxx xxxxx x Forglemmigej xxx xxxx xxxxx xxxxx Fuglegræs xxxxx xxxxx xxxxx xxx Gederams x xxx xxxx x Gåsefod, hvidmelet xxx xxxx xxxxx xx Hanekro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Hestehov x xx xxx x Hindbær xx xxx xxx xx Hyrdetaske xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Kamiller xxx xxxx xxxx xxxxx Kørvel, vild xxx xxxx xxxx x Kål, ager xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Mælkebøtte xx xxxx xxxxx x Nælde, stor xxx xxxx xxxxx x Padderok, ager- x xxxx xxxx x Pileurter, bleg, fersken- og vejpileurt xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Pileurt, snerle xxxxx xxxxx xxxxx xxx Raps xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Ranunkel, Lav xxxx xxxx xxxx xxxx Røllike, alm. xxx xxxx xxxx xxxx Sennep, ager xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Siv x xxx xxx x Skræppe, kruset xxxx xxxx xxxxx xxxxx Svinemælk, ager xxx xxxx xxxx xxx Tidsel, ager & horse xx xxxx xxxxx xxx Tvetand, rød xxx xxxx xxxx x Skånsomhed overfor etableret kløver Nogen Lav Lav God Behandling foretages på Medio juli 2 uger efter afpudsning/ genvækst (2 uger efter slæt/ Medio juli 2 uger efter afpudsning/ afgræsning. Tidspunkt afgræsning. Dog ikke senere end 1. Tidligt forår primo maj afgræsning) i perioden fra Dog ikke senere end 1. august august medio juli til 1. september. * Tilsættes 0,1 L spredeklæbemiddel pr. 100 l vand Effektprofil VOP = Vandopløselig pose % XXXXX 71-90% XXXX 51-70% XXX 40-50% XX Hvis ukrudtsarter markeret med fed er dominerende i græsmarken kan arealstøtten bortfalde. < 40% x

11 All Clear Extra Midlet til rengøring af sprøjteudstyret En effektiv og sikker løsning til renholdelse af marksprøjter DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and All Clear Extra are trademarks of DuPont or its affiliates Hvis der skal behandles flere typer afgrøder (f.eks. korn, raps, roer eller kartofler) er det meget vigtigt, at sprøjten altid er helt ren, så den altid er helt klar til næste sprøjte opgave uanset afgrøde. Hvorfor All Clear Extra All Clear Extra kan anvendes på samme måde til rengøring efter alle sprøjtninger. Én vask plus to skylninger er tilstrækkeligt med hver 1/3 af vandet fra sprøjtens rentvandstank. All Clear Extra indeholder tre aktive grupper: All Clear Extra har ingen ammoniak lugt og er næsten lugtfri. Hvordan Sprøjtevæsken skal fortyndes, så den max indeholder 2% af det oprindelige koncentration af sprøjtevæske. Husk sprøjten skal ikke gøres ren, men holdes ren. Åbn for bommen og aktiver alle ventiler, så vaskevandet kommer ud i slanger og til alle dyser. Tøm sprøjten helt mellem hver skylning. Straks efter brug rengøres sprøjten således: 1. skylning/vask med 1/3 af vandet i rentvandstanken. 2. skylning/vask med 1/3 af vandet + 0,5 l All Clear Extra og lad sprøjten køre i 15 minutter. 3. skylning/vask med resten af det rene vand. Alt skylle/vaske vandet sprøjtes udover den behandlede afgrøde. Monoetanolamin (opløser) Nonionisk spredemiddel (opløser) Sequestranter (holder opløst flydende) Kontakt: Øerne: Erling F. Petersen, tlf Jylland: Thomas Ory Nielsen, tlf

12

13 Kartofler Titus DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Titus and Curzate are trademarks of DuPont or its affiliates Titus bekæmper vanskeligt ukrudt i kartofler Gode grunde til at vælge Titus : Titus kan bruges både før og efter kartoflernes fulde fremspiring. Titus bekæmper mange bredbladede ukrudtsarter, græsser og rodukrudt. Titus kan bruges i kombination med alle aktuelle ukrudtsmidler til kartofler. Titus anvendes på tørre planter. Titus anbefales på følgende måder: Bredbladet ukrudt uden dominerende græsser og rodukrudt: 1) 1 L Fenix + 1 L Roundup * (ca. 5 dage inden kartoflernes fremspiring) 2) 15 g Titus + spredeklæbemiddel (ægte kimblads stadie) 3) 15 g Titus + spredeklæbemiddel (ægte kimblads stadie) Dominerende græsser generelt 3 5 blade. 30 g Titus + spredeklæbemiddel Primært overjordiske dele af kvikken. Over 90% effekt på enårig rapgræs, vindaks og flyvehavre. Over 80% effekt på rajgræs (1-2 blade) Rodukrudt: Dosering 30 g Titus + spredemiddel Rodukrudt ca cm højt: Ager svinemælk, bynke, tidsel og følfod. *) Roundup anvendes især i fabrikskartofler. Registrerede varemærker; DuPont: Curzate, Titus; Bayer Cropscience: Fenix, Boxer; Monsanto: Roundup; Syngenta: Boxer, Reslone

14 Kartofler. Virkning af forskellige ukrudtsmidler. Den angivne virkning er under forudsætning af, at de enkelte midler anvendes på det optimale tidspunkt for midlet, se etiketten. Doseringerne er pr. ha. Titus + spredemiddel 1) 1. beh. Fenix (før fremsp.) 2. beh. Titus + spredemiddel 1) 3. beh. Titus + spredemiddel 1) Fenix 30 g + 0,2 l 1. beh. 1 l 2. beh. 15 g + 0,2 l 1,0 l Bredbladet ukrudt 3. beh. 15 g + 0,2 l Burresnerre xxxx xxxxx xxxxx Bynke, grå 2) xxx xxx xx Forglemmigej xxxxx xxxxx xxxxx Fuglegræs xxxxx xxxxx xxxxx Gulurt xxxx xxxx xx Gåsefod, hv. m. xxx xxxxx xxxxx Gåseurt, ager xx xx xx Hanekro xxxxx xxxxx xx Haremad xxxx xxxxx xxxxx Hundepersille Hyrdetaske xxxxx xxxxx xxxxx Jordrøg, læge xx xx xx Kamille, lugtløs xxxxx xxxxx xxx Kamille, skive xxxxx xxxxx xxx Kornblomst Kål, ager xxxx xxxxx xxxxx Natskygge, sort xx xxx xxx Nælde, liden xx xx xx Okseøje, gul Pengeurt xxxx xxxxx xxxx Pileurt, bleg xxxx xxxxx xxxxx fersken xxxx xxxxx xxxxx snerle xxx xxxx xxxx vej xx xxxx xxxx Raps xxxxx xxxxx xxxxx Sennep, ager xxxxx xxxxx xxxxx Skræppe, kruset Stedmoder, ager xxx xxxx xxx Storkenæb xxxx xxxx xxx Svinemælk, alm. xxxx xxxx xxxx Svinemælk, ager 2) xx xxxx xxxx Tidsel, ager 2) xxxx xxxx xx Tvetand xxxx xxxxx xxxxx Valmue, korn xx xxxxx xxxxx Ærenpris, mark xx xxx xxx Ærenpris, storkronet xx xxx xxx Græsser Alm. kvik xxx xxx xx Alm. rajgræs xxx xxx xx Enårig rapgræs xxxx xxxxx xxxx Flyvehavre xxxx xxxx xx Grøn skærmaks xxxx xxxx xx Vindaks xxxx xxxx xx Hanespore xxxx xxxx xx Bekæmpelsesgrad > 90 % = xxxxx % = xxxx % = xxx xx < 50 % - = ukendt 1) Spredemiddel, der anvendes 0,2 l/ha af Agropol eller Swedane Contact Kontakt: Jylland: Thomas O. Nielsen, Tlf.: Øerne: Erling F. Petersen, Tlf.:

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG Express Gold 33 SX Bred basis for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG REGISTRERINGSNUMMER 11-66 AKTIVSTOF FORMULERING DOSERING EMBALLAGE

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Avaunt Midlet til bekæmpelse af ALLE glimmerbøsser. Nyt mod glimmerbøsser Ukrudtsbekæmpelse i korn Svampe i korn Ukrudtsbekæmpelse i majs

Avaunt Midlet til bekæmpelse af ALLE glimmerbøsser. Nyt mod glimmerbøsser Ukrudtsbekæmpelse i korn Svampe i korn Ukrudtsbekæmpelse i majs Nyt mod glimmerbøsser Ukrudtsbekæmpelse i korn Svampe i korn Ukrudtsbekæmpelse i majs Midlet til bekæmpelse af ALLE glimmerbøsser www.dupontagro.dk Virkemåde Virker først efter optagelse i tarmsystemet

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Kornstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Moderne fleksibilitet Aryle Active er et

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE THIFESULFURO-METHYL + TRIBEURO-METHYL Middelnavn,

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!!

Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Pl a nt ebes k y t t el s e 2015 1 Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-7 Vinterbyg 5 Vinterhvede 6 Triticale

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold -1 - Aktuelt Aktuelt i kernemajs Vinterraps sorter 2014 Vigtige datoer. Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr maj Indhold -1 - Aktuelt Aktuelt i kernemajs Vinterraps sorter 2014 Vigtige datoer. Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 8 22. maj 2013 Indhold Aktuelt Aktuelt i kernemajs Vinterraps sorter 2014 Vigtige datoer Aktuelt i marken Udviklingen i markerne går hurtigt med vand og varme. Både vintersæd og vinterraps

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 11 11. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Efter en lang periode med varmt og tørt vejr lover vejrudsigten ustabilt vejr fra midt på ugen. Generelt har vi sunde afgrøder med en lav angrebsgrad

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Ally SX. Ukrudtsmiddel. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET.

Ally SX. Ukrudtsmiddel. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 K-29853/31210 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING N ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges

Læs mere

Konsulenttræf DuPont planteværn

Konsulenttræf DuPont planteværn Konsulenttræf 2017 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af skadevoldere

Læs mere

NYT OM PLANTEVÆRN V/ JENS LARSEN MOBIL:

NYT OM PLANTEVÆRN V/ JENS LARSEN MOBIL: NYT OM PLANTEVÆRN V/ JENS LARSEN JL@VKST.DK MOBIL: 20125522 Altinget, d.3. oktober 2017 Altinget, d.3. oktober 2017 FAKTA: EU s Kemiske agentur: Glyphosat giver risiko for: Øjenskader Giftig for organismer

Læs mere

Eagle. Bayer CropScience DK PMR: DK06051552A. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: DK Colour: CMYK DK06051552A

Eagle. Bayer CropScience DK PMR: DK06051552A. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: DK Colour: CMYK DK06051552A Repeater REPEATER Page PAGE DK06051552A 120 g Eagle Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg og vedvarende græs. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Plantebeskyttelse 2016 Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-6 Vinterbyg 4 Vinterhvede 5 Triticale 6 Vinterrug

Læs mere

Agropro præsentation Vintermøde Serrate erfaringer og anbefalinger. Moddus forskellen mellem vores 2 produkter Start og M Elatus Era Status.

Agropro præsentation Vintermøde Serrate erfaringer og anbefalinger. Moddus forskellen mellem vores 2 produkter Start og M Elatus Era Status. 5 Agropro præsentation Vintermøde 2018 Serrate erfaringer og anbefalinger. Moddus forskellen mellem vores 2 produkter Start og M Elatus Era Status. 1 Vejen til sikker og effektiv ukrudtsbekæmpelse Godkendt

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 8. maj 2013 Indhold Aktuelt i marken Vejrudsigten lover lidt mere omskifteligt vejr. Der er regn på de fleste dage, men fortsat desværre kun i meget begrænsede mængder. Regnbygerne kan

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

Nettoindhold: 60 G Vanddispergerbart granulat Indeholder: Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% w/w)

Nettoindhold: 60 G Vanddispergerbart granulat Indeholder: Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% w/w) UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. ADVARSEL Brugsanvisningen

Læs mere

DLG vækstforum DuPont planteværn

DLG vækstforum DuPont planteværn DLG vækstforum 2016 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC AGENDA FMC Agricultural Solutions globalt FMC Agricultural Solutions i DK nye produkter FMC Agricultural Solutions i DK hjemtagne produkter

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Ukrudt i majs Ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsmarker

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Ukrudt i majs Ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsmarker GrovfoderNyt NR. 3-2 6. april 2 01 6 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Ukrudt i majs Ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsmarker Bedriften lige nu Lige nu kæmper de fleste med at få sået det sidste

Læs mere

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m.

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. ved Christian Haldrup Rødsvingel, vægt og volumen, 1000 kg råvare med 18 pct. affald 80 Meget let affald 60 Let affald 40 Ukrudt,

Læs mere

Planteavlsdag Nyt indenfor bekæmpelsesmidler, mm v. Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro

Planteavlsdag Nyt indenfor bekæmpelsesmidler, mm v. Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro Planteavlsdag 2019 Nyt indenfor bekæmpelsesmidler, mm v. Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro Dagens tekst Nyt om svampemidler til korn Nyt ukrudtsmiddel i majs Biopesticider? Evt. Vildt og bivenlige tiltag

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

K-39931/ DENMARK

K-39931/ DENMARK K-39931/31705 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Læs mere

Bumper 25 EC. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.

Bumper 25 EC. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner. Bumper 25 EC SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

100 gr. 10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel

100 gr. 10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel Nuance WG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs mæssigt og kræver

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Isomexx 100g DEN: :20 Uhr Seite 1

Isomexx 100g DEN: :20 Uhr Seite 1 Isomexx 100g DEN:- 17.12.2012 12:20 Uhr Seite 1 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlaeg om foråret. Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. L125148 DENM/9J Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. 5 L Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. ADVARSEL

Læs mere

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 KONGRES 2018 Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 Nyt om ukrudt- og svampebekæmpelse v/planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Valg af efterafgrøder v/planteavlskonsulent Bent

Læs mere

100 gr. Nuance WG Nuance DK 100gr Book:- 01/09/ Ukrudtsmiddel

100 gr. Nuance WG Nuance DK 100gr Book:- 01/09/ Ukrudtsmiddel Nuance WG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Ukrudtsmiddel nr.: 11-39. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Deklaration: 75 % Tribenuron-methyl WG.

Læs mere