ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet"

Transkript

1 ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Julen nærmer sig med hastige skridt, og med julen følger også indkøb af julegaver. Dansk Erhverv har i denne analyse set nærmere på hvordan forbrugerne agerer i forbindelse med julegavekøbene, og især sat fokus på forbrugernes online-adfærd i forbindelse med køb af årets julegaver. E-handlen med julegaver fortsætter efter alt at dømme med at vokse. Det er således en noget højere andel af forbrugerne end sidste år, der forventer at købe julegaver på nettet. Af disse forbrugere er det godt hver femte som forventer at købe julegaver i udenlandske netbutikker. Det understreger at julen derved også medfører en stigning i omfanget af e-grænsehandel. Andelen som vil købe julegaver på nettet er voksende Stadigt flere forbrugere har fået øjnene op for muligheden for at e-handle julegaver. I hvert fald er det godt seks ud af ti forbrugere, der forventer at købe julegaver på nettet i år, mens det var godt hver anden sidste år. Selvom det selvfølgelig kan være vanskeligt at vurdere før julehandlen for alvor er gået i gang, tyder meget altså på at e-handlen med julegaver vil vokse i år. Det er resultatet af en analyse, som er baseret på data fra et repræsentativt udsnit i af den voksne danske befolkning, idet der ses bort fra de relativt få forbrugere, der ikke køber julegaver. Figur 1 Forventer du at købe nogle julegaver på nettet i år? 50% 61% Godt seks ud af ti forbrugere forventer at købe julegaver på nettet sidste år var det noget færre Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=932, og november 2015, n=934. Kun personer der forventer at købe julegaver ii Betydelig e-grænsehandel i julen En effekt ved den voksende e-handel har vist sig at være en voksende e-grænsehandel det vil sige at danskerne bruger flere penge på indkøb i udenlandske butikker end førhen. Det er ikke overraskende, når de udenlandske netbutikker nu blot er et par DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 39 / 2016

2 museklik borte, og det danske omkostningsniveau i international sammenhæng er højt. Det understreger behovet for, at danske detailvirksomheder har de rammebetingelser og rimelige og lige konkurrencevilkår i forhold til de stadigt mere internationalt og ikke mindst internet-funderede forbrugere. Realiteten er således, at mange forbrugere er begyndt at købe julegaver i udenlandske netbutikker. Som vist i den nedenstående figur er det 18% af de forbrugere, der forventer at købe julegaver på nettet i år, der regner med at nogle af disse julegaver bliver indkøbt på udenlandske netsider. Figur 2 Forventer du at købe nogle af dine julegaver på nettet i udenlandske netbutikker i år? Ja 18% Nej 41% 41% Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=524. Kun personer der forventer at købe julegaver på nettet i år. Sætter man de ovenstående tal i forhold til samtlige forbrugere, der køber julegaver, er det som nævnt 18% i Dansk Erhvervs undersøgelse, som har angivet at de forventer at købe nogle af deres julegaver på nettet, hvilket svarer til 11% af samtlige forbrugere (som køber julegaver). Endvidere har rigtig mange svaret ved ikke, hvilket formentlig afspejler, at julegaver købes til andre, normalt ud fra ønskelister, så før man kommer længere ind i juleperioden og forbrugerne har sat sig ind i hvad deres familiemedlemmer ønsker sig og hvor det kan fås, vil en del have svært ved at tage stilling til spørgsmålet. Det er en vigtig pointe, da andelen af forbrugere som ender med at købe julegaver i udenlandske netbutikker derved med stor sandsynlighed bliver væsentligt højere end den ovenfor viste andel af personer, som allerede nu føler sig ret sikre på, at de vil gøre det. Med andre ord tyder alt på, at jule-grænsehandlen i lighed med den samlede egrænsehandel er begyndt at antage et ret stort omfang. 18% af de forbrugere som køber julegaver på nettet svarende til 11% af alle forbrugere, som køber julegaver - forventer at købe julegaver på nettet På den næste side er vist, hvor udbredt det er over forskellige befolkningsgrupper at købe julegaver på nettet, og at købe julegaver i udenlandske netbutikker. Godt i tråd med en konventionel visdom om at ungdommen er mere digital og internationalt minded, måske blandt andet fordi man er mere vant til at agere på engelsk, er andelen blandt unge under 30 som e-handler julegaver og e-handler julegaver på nettet noget over gennemsnittet. Andelen er dog omtrent ligeså høj blandt de midaldrende årige. Det er altså omvendt ikke alene et aldersspørgsmål. Mænd og Det er mere udbredt at købe julegaver på nettet blandt de unge og i børnefamilier DANSK ERHVERV 2

3 kvinder e-handler julegaver i samme omfang, men mænd er mere tilbøjelige til at gøre det via udenlandske netbutikker. Endelig er det helt tydeligt at børneforældre i væsentligt højere grad e-handler julegaver og herunder e-handler julegaver i udlandet. Det skyldes formentlig dels, at mængden af julegaver de skal købe kan være noget højere, og dels at børnene i højere grad ønsker sig forskellige typer af julegaver, det kan give mening at købe på nettet og evt. i udenlandske netbutikker. Tabel 1 Andel af samtlige forbrugere (som køber julegaver), der køber julegaver på nettet / køber julegaver på udenlandske netsider Andel som køber julegaver på nettet Andel som køber julegaver på udenlandske sider n Total 61% 11% 932 Mand 60% 14% 454 Kvinde 62% 8% 478 Under 30 år 74% 21% år 74% 11% år 70% 19% år 57% 8% år 44% 3% 466 Hovedstaden 61% 12% 280 Sjælland 68% 14% 138 Syddanmark 60% 7% 214 Midtjylland 60% 13% 210 Nordjylland 53% 9% 90 Hjemmeboende børn 84% 23% 142 Ingen børn eller børn over 18 år 55% 8% 790 Folkeskole 51% 6% 250 Almen gymnasial uddannelse 76% 20% 72 Erhvervsuddannelse 57% 9% 281 Kort videregående uddannelse 61% 15% 74 Mellemlang videregående uddannelse 65% 12% 176 Lang videregående uddannelse 73% 16% 67 Selvstændig (inkl. freelance) 78% 22% 39 Fuldtid - mindst 30 timer ugentligt 67% 15% 319 Deltid - mindre end 30 timer ugentligt 57% 11% 46 Studerende 67% 13% 65 Pensionist, efterløn, førtidspensionist 47% 5% 396 Medhjælpende ægtefælle Arbejdssøgende 60% 8% 41 Andet 69% 4% 23 Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=932. Kun personer der forventer at købe julegaver DANSK ERHVERV 3

4 Den vigtigste motivationsfaktor, når forbrugere vælger at købe en julegave på nettet, er muligheden for at få gaven billigere, efterfulgt af at kunne spare tid. Tilsammen er det 60% af svarpersonerne som peger på et af de to forhold som den vigtigste årsag, når de køber julegaver på nettet. Derimod er det relativt få som peger på at de gerne vil undgå juletrængsel og handle uden for normale åbningstider. Med andre ord handler det primært om pris og tidsbesparelse, snarere end bekvemhed i bredere forstand. Figur 3 Hvad er den vigtigste årsag, når du vælger at købe julegaver på internettet? For at få gaven billigere For at spare tid 25% 35% De vigtigste årsager til at mange forbrugere vælger at købe nogle julegaver på nettet er muligheden for at få gaven billigere og spare tid Gaven kan kun købes på nettet Jeg vil undgå juletrængslen i de fysiske butikker 9% 12% For at få et større udvalg Jeg vil handle uden for normale åbningstider Jeg kan selv bestemme, hvor varen leveres Andet 6% 5% 3% 3% 2% Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=524. Kun personer der forventer at købe julegaver over nettet. Tilsvarende er der en række forhold, som kan tale for at en forbruger vælger at købe en julegave i en fysisk butik frem for på nettet. Det er opsummeret i den nedenstående figur 4. Som det fremgår er der tre væsentlige motivationsfaktorer som taler i retning af at vælge at købe julegaver i fysiske butikker. Det drejer sig om at det opleves som lettere for modtageren at bytte gaven, at man gerne vil se/prøve gaven først, samt at man kan få gaven med det samme. Dertil kommer at mange bare synes det er hyggeligt at juleshoppe i butikkerne. Det er klart at shoppeoplevelsen vil være anderledes afhængig af om man vælger en netbutik eller en fysisk butik. For mange detailhandlende understreger det nytten af en såkaldt omnichannel - strategi, hvor man både har en web- og fysisk butik-tilstedeværelse og kan drage nytte af de fordele som forbrugerne ser ved begge kanaler. For andre detailhandlende kan det mere være et spørgsmål om, at være bevidst om muligheder ved den salgskanal man er funderet i, og overveje hvordan man skal forholde sig strategisk til de afvejninger forbrugerne overordnet gør sig i valget mellem fysiske butikker og online-julegavekøb. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 4 Hvad er den vigtigste årsag, når du vælger at købe dine julegaver i en butik frem for på internettet? Det er lettere for modtageren at bytte gaven 30% Det er en hyggelig tradition og mere personligt at købe julegaver i fysiske butikker 21% Jeg vil gerne se/mærke/prøve gaven 20% Jeg kan få gaven med det samme 9% Hvis gaven ikke kan købes på nettet 4% Gaven skal pakkes ind 3% Så ved jeg, hvem jeg handler med 2% Gaven fås i en butik, jeg kan lide/er loyal overfor 2% Jeg har brug for vejledning 1% 4% Andet 3% Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=932. Kun personer der forventer at købe julegaver Forbrugernes valg imellem en netbutik og en fysisk butik influeres af en lang række faktorer. Det kommer naturligvis an på, hvilken type vare der konkret er tale om, men ser man overordnet på det er der en række forhold, som kan tale for at en forbruger vælger en fysisk butik frem for en netbutik eller omvendt. Nogle af de typer af varer, som man især foretrækker at købe på nettet i forbindelse med julegaveindkøbene, er elektronik, bøger og musik/film, legetøj, gavekort og oplevelser. Det er vist i den nedenstående figur 5. De vigtigste faktorer der taler for at forbrugere køber en gave i fysiske butikker frem for på nettet er, at det er lettere at bytte gaven, at man kan se/prøve gaven, og at det opleves som hyggeligere Dette lader til at afspejle hvilke varetyper som generelt e-handles i relativt stort omfang, såvel som hvilke varetyper der er populære i den generelle e-handel, blandt andet fordi det er varer som man relativt let kan købe ud fra en ønskeseddel, dvs. uden at man får ekstra information ud af at se dem i butikken eller får brug for hjælp af en ekspedient. DANSK ERHVERV 5

6 Figur 5 Er der typer af julegaver, du foretrækker at købe på internettet frem for i fysiske butikker? Ja, elektronik eller elektroniktilbehør 38% De mest populære julegaver at købe på nettet er elektronik, bøger og film, musik, spil samt legetøj Ja, bøger eller tidsskrifter (fysisk levering) 27% Ja, musik, film og spil (fysisk levering) Ja, legetøj Ja, gavekort Ja, oplevelser (herunder rejser, koncertbilletter mv,) Ja, hvidevarer eller husholdningsartikler Ja, personlig pleje, lægemidler eller kosttilskud Ja, downloads af film, musik, spil og lignende Ja, udstyr og tøj til sport og fritid Ja, tøj eller sko Ja, smykker, ure, tasker og andre accessories Ja, boligtilbehør Ja, værktøj, byggematerialer, haveredskaber og andet udstyr til haven Ja, andre ting 20% 19% 18% 17% 12% 11% 10% 10% 9% 8% 7% 4% 1% 8% Nej, der er ikke bestemte typer af julegaver, jeg foretrækker at købe på internettet 28% Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=524. Kun personer der forventer at købe julegaver over nettet. Anm.: Det har været muligt at angive flere svar Som vist spiller det altså en rolle, at forbrugerne oplever at det kan være en fordel at vælge en fysisk butik frem for en netbutik, når det kommer til at bytte en gave. Det er nærmere belyst i figur 6 og 7 nedenfor, som viser resultatet af et opfølgende spørgsmål, svarpersonerne i Dansk Erhvervs undersøgelse har fået stillet. De er blevet bedt om at forholde sig til hvor de generelt vil foretrække at købe julegaver, og hvor de vil foretrække at købe julegaver hvis de gerne vil være sikker på at modtageren ikke har problemer med at bytte den. Med andre ord er spørgsmålet, om man er mere tilbøjelig til at vælge enten DANSK ERHVERV 6

7 fysiske butikker eller netbutikker, hvis man gerne vil sikre sig at en julegave kan byttes. Ved at sammenholde de to figurer er det tydeligt, at personer er mere tilbøjelige til at vælge fysiske butikker, hvis de gerne vil være sikre på at en gave kan byttes. Figur 6 Nogle gange kan det være en fordel, at en julegave man køber, kan byttes. Andre gange spiller det ikke den store rolle. Hvis du er usikker på, om modtageren af din julegave vil bytte din gave, hvor vil du da foretrække at købe den? 75% 1% 14% 8% 2% I en fysisk butik På nettet I en netbutik, der også har fysiske butikker, hvor gaven kan byttes Ingen forskel Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=932. Kun personer der forventer at købe julegaver Figur 7 Hvis du ikke regner med, at modtageren af din julegave vil bytte din gave, hvor vil du da foretrække at købe den? 45% 32% Forbrugerne vurderer, at det taler for at vælge en fysisk butik frem for en netbutik, såfremt de vil være sikre på at en julegave kan byttes 18% 5% I en fysisk butik På nettet Ingen forskel Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=932. Kun personer der forventer at købe julegaver Forbrugerne vælger altså i mange tilfælde imellem online salgskanaler og fysiske butikker baseret på en række afvejninger af forskellige hensyn. Det er de detailhandlende nødt til at håndtere for at servicere kunderne og placere sig gunstigt i markedet. Denne opgave accentueres af, at forbrugerne også kan udnytte de forskellige kanaler til at DANSK ERHVERV 7

8 supplere hinanden i forhold til salgsoplevelsen. Således er andelen af forbrugere, som forventer at benytte en omnichannel tilgang når de køber julegaver, temmelig høj. Således er det en relativt høj andel af forbrugerne, som har planer om enten at finde og inspicere/vurdere varen i en fysisk butik, men derefter købe den i en netbutik, eller omvendt finde informationer om varen på nettet, men derefter købe den i en fysisk butik. Der er heller ingen garanti for, at det er samme butik eller detailkædes webshop, forbrugeren klikker ind på efter at have kigget på varen i en fysisk butik. Det er opsummeret i figur 8 nedenfor. Det understreger på den ene side potentialet for butikker, der formår at sammenkæde deres online- og fysiske butikker på en måde der kan komplimentere hinanden for at fastholde forbrugeren, og den konkurrenceudfordring der er ved at forbrugerne har adgang til rigtig mange købsmuligheder i fysiske butikker såvel som på nettet. Figur 8 Hvilke af følgende muligheder forventer du at benytte dig af, når du skal købe julegaver i år? Ser og vurderer varen i en butik og køber varen i samme butik 68% Ser og vurderer varen på nettet og bestiller varen på nettet 26% Ser og vurderer varen i butikken og går hjem og bestiller varen på nettet i anden netbutik Ser og vurderer varen i en butik og køber varen i en anden butik Ser og vurderer varen i butikken og går hjem og bestiller varen på nettet i samme netbutik Bestiller varen på nettet og henter den selv i netbutikkens fysiske butik 10% 9% 8% 7% 15% Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=932. Kun personer der forventer at købe julegaver Anm.: Det har været muligt at angive flere svar En væsentlig overvejelse i forbindelse med julegavekøb på nettet er, hvor man ønsker at de indkøbte julegaver bliver leveret til. Dette er naturligvis en generel overvejelse i forbindelse med al e-handel, men i juleperioden opstår der den særlige situation, at man i princippet godt kunne bede om at få sendt gaverne til modtageren direkte (idet mange netbutikker tilbyder at pakke gaverne ind), da gaver i mange tilfælde alligevel skal sendes på tværs af landet til modtagere, man ikke nødvendigvis fejrer juleaften med. Det er dog meget få, som foretrækker at benytte sig af den mulighed. De fleste vil hellere at gaverne bliver sendt til deres egen bopæl. En del foretrækker at de bliver sendt til et supermarked DANSK ERHVERV 8

9 eller kiosk, eller til arbejdspladsen, mens det at få sendt julegaver til det lokale posthus er ved at være en saga blot. Der er ikke markante forskelle imellem danskere bosat i de store bykommuner og i de mindre by- og landkommuner. Tabel 2 Hvordan foretrækker du typisk at få dine julegaveindkøb leveret, når du køber dem på nettet? Total Bykommuner Resterende kommuner Udbringning til egen bopæl 45% 42% 49% Udbringning til din arbejdsplads Udbringning til supermarked, 8% 10% 5% kiosk eller lignende 29% 30% 29% Udbringning til fritstående pakkeboks Udbringning til posthus (der ikke er placeret i et supermarked eller kiosk) Udbringning til julegavemodtagerens bopæl Selv at hente i netbutikkens fysiske butik/lager eller lignende 11% 11% 11% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% Andet 0% 0% 1% 4% 5% 3% Antal besvarelser Generelt foretrækker forbrugerne at pakker bringes ud til bopælen eller til supermarked/kiosk, når de køber julegaver på nettet Ikke store forskelle mellem by og land Kilde: Norstat på vegne af Dansk Erhverv, oktober 2016, n=524. Kun personer der forventer at købe julegaver på nettet Anm.: Opdelingen efter kommunetype følger de Social- og Indenrigsministeriet/kommunale nøgletal som hhv. by og mellem kommune og yder og land kommune DANSK ERHVERV 9

10 OM DETTE NOTAT Juelgaverne rykker på nettet er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 39 i Redaktionen er afsluttet den 11. november. OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på eller tlf Pressehenvendelser angående julehandlen og detailhandlen i øvrigt kan ske til markedschef Henrik Hyltoft på eller tlf NOTER i Dataindsamling er foretaget af Norstat for Dansk Erhverv i oktober 2016 blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning. Data er eftervægtet for at nivellere mindre skævheder i stratificeringen ud fra køn, alder, uddannelse og region for at sikre repræsentativitet. Der er i alt indsamlet webbaserede besvarelser i 2016 og webbaserede besvarelser i 2015 i en identisk undersøgelse. Som anført er der set bort fra besvarelser fra personer, som ikke giver julegaver, således at analysen reelt bygger på 932 besvarelser fra de forbrugere, som giver julegaver. ii Det vurderes at det i denne sammenhæng ikke har betydning for resultatet at dette års undersøgelse er gennemført i slutoktober, mens den tilsvarende i øvrigt identiske undersøgelse blev gennemført lidt senere i november DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 39 / 2016

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Årets julehandel nærmer sig. Salget op til jul har stor betydning

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser ANALYSE E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik netop har udgivet giver os den nyeste og mest aktuelle

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år ANALYSE Black Friday forventes at slå rekorder igen i år Resumé De fleste danskere elsker et godt tilbud, og netop derfor er den amerikansk inspireret Black Friday også blevet et kæmpe hit blandt de danske

Læs mere

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år ANALYSE Black Friday forventes at slå rekorder igen i år Resumé De fleste danskere elsker et godt tilbud, og netop derfor er den amerikansk inspireret Black Friday også blevet et kæmpe hit blandt de danske

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag AF POLITISK KONSULENT TINE MARIE ANDERSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Onsdag den 14. februar er det Valentinsdag, og det er i høj grad

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

Bytning af julegaver 2018

Bytning af julegaver 2018 ANALYSE Bytning af julegaver 2018 De danske forbrugere bytter gaver for ½ mia. kr. i 2018 I mange uger op til jul er der meget travlt i danske butikker, men også i dagene og ugerne efter jul har den danske

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler?

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND De selvkørende biler er på vej, og flertallet er positive Hvad der for få år siden

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

ANALYSENOTAT November bliver julehandelsmåned

ANALYSENOTAT November bliver julehandelsmåned ANALYSENOTAT November bliver julehandelsmåned AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detailomsætningsandel i november stiger De seneste år har en række amerikanske højtider vundet indpas i Danmark, og især Black

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem

ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT CHARLOTTE ENEVOLDSEN Hvis man tror, at problemerne med piratkopiering og ulovlig fildeling af bl.a. film

Læs mere

ANALYSENOTAT E-sporten boomer

ANALYSENOTAT E-sporten boomer ANALYSENOTAT E-sporten boomer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD E-sporten er i kraftig vækst. Der organiseres professionelle turneringer med store præmiepenge,

Læs mere

E-handlen brager frem i detailsektoren

E-handlen brager frem i detailsektoren ANALYSE E-handlen brager frem i detailsektoren Resumé E-handlen har haft tocifrede vækstrater gennem de seneste år. Det smitter af på detailhandlens forventninger til salget via de online kanaler i 2018.

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Misbrug af betalingskort

Misbrug af betalingskort ANALYSE Misbrug af betalingskort Misbrug af betalingskort er desværre et betydeligt problem i Danmark både for danske forbrugere og for dansk erhvervsliv. Når der sker misbrug af betalingskort, kan det

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Deleøkonomien fik sit folkelige gennembrud i 2016, og står foran et politisk gennembrud i 2017 med taxalovgivning og deleøkonomi-strategi

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt Notat Danskernes oplevelser med kopivarer Piratkopiering er et stigende problem på verdensplan. I 2011 snuppede EU's toldmyndigheder varer for 10 mia. kr. 1 Dertil kommer selvsagt det formentlig langt

Læs mere

Danskerne bryder stadig loven på nettet

Danskerne bryder stadig loven på nettet ANALYSE Danskerne bryder stadig loven på nettet Resumé Det lovlige marked for streamingtjenester bliver stadigt større, og som forbruger kan du i dag vælge mellem en lang række udbydere inden for tv-serier

Læs mere

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Digitaliseringen påvirker samfundet og ikke mindst arbejdsgange, krav og forventninger

Læs mere

E-sporten boomer videre

E-sporten boomer videre ANALYSE E-sporten boomer videre Hovedfindings Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt i

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter ANALYSE Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter Resumé Danmarks høje afgiftsniveau giver stadig en masse danskere incitament til at købe illegalt indførte nydelsesmidler, som sælges i Danmark

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen

Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen ANALYSE Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen Resumé Mange danskere benytter julen til at drikke et godt glas vin med familie og venner. Hele 88 pct. af danskerne drikker vin i forbindelse

Læs mere

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017.

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017. ANALYSE Behov for at justere virksomhedspantet Erhvervsvirksomheder har mulighed for at stille pant i forskellige aktivklasser som sikkerhed for eksempelvis et lån eller en kassekredit. Det er noget, især

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Den økonomiske udvikling i regionerne: Alle har vækst, men nogle mere end andre. To regioner fortsat under førkrise-niveau

Den økonomiske udvikling i regionerne: Alle har vækst, men nogle mere end andre. To regioner fortsat under førkrise-niveau ANALYSE Den økonomiske udvikling i regionerne: Alle har vækst, men nogle mere end andre. To regioner fortsat under førkrise-niveau Dansk økonomi er endelig begyndt at udvise pæne vækstrater. Selvom alle

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016

E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016 E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016 AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL, OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUMÉ Grænsehandel for milliarder

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter

To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter RESUME Servicevirksomhederne er langt mere internationalt orienterede, end mange antager. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv,

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL Dansk e-handel fra eksportunderskud til eksportsucces? Med tocifrede vækstrater de senere år, er

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn

Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn ANALYSE Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn Der er systematisk væsentlige forskel på, hvad gennemsnitslønnen er for personer med en stx, hf, hhx og htx-baggrund. Der er også store forskel på, hvor

Læs mere

Halloween er børnenes fest

Halloween er børnenes fest ANALYSE Halloween er børnenes fest Resumé Halloween-feberen har for alvor landet og de danske supermarkeder sælger græskar, pynt og udklædning i lange baner. Selvom de nyeste tal viser, at den landsdækkende

Læs mere

E-sporten boomer ANALYSE

E-sporten boomer ANALYSE ANALYSE E-sporten boomer E-sporten har oplevet en meget voldsom vækst de senere år, og nye tal viser, at denne tendens fortsatte ufortrødent i 2017. Da der ikke findes officielle totale opgørelser af e-sportens

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? ANALYSE Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Resumé Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere