Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet beskriver Jobcenter Bornholms resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Region Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klynge 8, hvor følgende indgår: Bornholm, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Slagelse, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. Konklusioner og udfordringer Generel udvikling Generelt er ledigheden steget mindre i Bornholms Kommune end i det øvrige Østdanmark det seneste år, hvilket kan tilskrives en kombination af jobcenterets indsats og det specielle bornholmske arbejdsmarked. Det seneste år er ledigheden blandt dagpengemodtagere steget med 2 pct. på Bornholm, mens den er steget med 20 pct. i Klyngen (se tabel 1). De arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere et steget en anelse mere på Bornholm (4 %) end i Klyngen (2 %). Samlet set er jobcenterets målgrupper på midlertidige ydelser steget med 1 pct. det seneste år, mens stigningen i Klyngen har været på 7 pct. Bornholms Kommune har haft en lidt kraftigere stigning i antallet af personer på permanente ydelser (2,1 %) det seneste år end Klyngen (0,8 %). Den kraftigere stigning skyldes, at antallet på førtidspension er steget lidt på Bornholm (1 %), og antallet på ledighedsydelse er steget med 22 pct. (tabel 2) Arbejdskraftreserven Bornholms Kommune har det seneste år haft en stigning i arbejdskraftreserven på 4 procent, hvilket er en markant lavere stigning end i Klyngen (37 %). (tabel 3) Den største stigning er sket blandt dagpengemodtagere (8 %), mens kontant- og starthjælpsmodtagere har et uændret niveau. Den største gruppe i arbejdskraftreserven er 3F, der udgør over en tredjedel af reserven blandt forsikrede ledige på Bornholm (tabel 4). Den kraftigste stigning i arbejdskraftreserven er sket inden for Byggefagene, hvor reserven er steget 200 pct. det seneste år. I modsætning hertil er antallet af forsikrede i Metalarbejdernes A-kasse i arbejdskraftreserven faldet med 46,2 pct. det seneste år. Trods den pæne udvikling i arbejdskraftreserven ligger arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken på Bornholm (2,7 %) fortsat lidt over Klyngens (2,4 %) (figur 5). I august 2010 er der samlet set 522 personer i arbejdskraftreserven i Bornholms Kommune. Dette er næsten 150 personer under kommunens målsætning om, at arbejdskraftreserven ikke måtte være over 670 personer i december Selvom ledigheden må forventes at stige i 2. halvår 2010, peger alt i retning af, at kommunen vil opfylde målsætningen for arbejdskraftreserven i december Langtidsledighed Stigningen i langtidsledigheden har generelt også været mere afdæmpet på Bornholm end i Klyngen det seneste år. Langtidsledigheden blandt dagpengemodtagere er steget med 36,8 pct. i Bornholms Kommune, mens den er steget med 129,8 pct. i Klyngen (tabel 5). På Bornholm udgør langtidsledige dog fortsat en højere andel af alle ledige blandt dagpengemodtagere (24,9 %) end i Klyngen (21,9 %). Ungeindsatsen Bornholms Kommune har haft en lavere stigning i antallet af dagpengemodtagere under 30 år (17 %) end Klyngen (26 %) og Østdanmark (27 %) det seneste år. (tabel 6) Derimod er antallet 2/16

3 af unge ikke-forsikrede jobparate steget med 18 pct., mens der har været et fald på 7 pct. i Klyngen det seneste år. Derfor er det vigtigt, at jobcenter fastholder fokus på udviklingen for denne gruppe. Samlet set er ungegruppen steget med 19 pct. det seneste år, hvilket er en lidt kraftigere stigning end i Klyngen (15 %). (tabel 6) Der var i august 2010 samlet set 475 fuldtidspersoner under 30 år på overførselsindkomster på Bornholm. Dette er lige over målet i Beskæftigelsesplan 2010 om max. 470 fuldtidspersoner i december Set i lyset af de kraftige sæsonudsving på det bornholmske arbejdsmarked, der alt andet lige må forventes at skabe stigende ledighed i efteråret og vinteren 2010, er det vigtigt, at jobcenteret har fokus på ungeområdet, hvis målet skal opfyldes. På Bornholm udgør unge modtagere af overførselsindkomst 12,3 pct. af alle årige. Dette er en lidt højere andel end i Klyngen (10,8 %) (figur 6). Sygefraværsindsatsen I januar 2010 reorganiserede Jobcenter Bornholm indsatsen på sygedagpengeområdet, så der i højere grad satses på tidlig indsats. Samlet set er antallet af sygedagpengemodtagere faldet med 5,9 pct. på Bornholm fra 795 i juli 2009 til 748 i juli 2010 (figur 9). Der er således tale om en nedadgående trend, selvom der er markante udsving i antallet hen over det enkelte år. Antallet af forløb over 26 uger er dog steget lidt på Bornholm (2 %) det seneste år, mens der er sket et fald i Klyngen på 3 pct. (tabel 7). Antallet af forløb over 52 uger er steget med 7 pct. (figur 11) i samme periode. Samlet set har Jobcenter Bornholm 423 forløb over 26 uger (tabel 7). Dette er over forløb mere, end jobcenterets mål om max. 310 forløb over 26 uger i december For at komme tættere på dette mål er det vigtigt, at jobcentret fastholder fokus på udviklingen i længerevarende sygefraværsforløb. Sygefraværet udgår 5,0 pct. af arbejdsstyrken på Bornholm i juli 2010, hvilket er et lidt højere niveau end i Klyngen (4,3 %) (figur 9). Rettidighed Jobcenter Bornholm har i efteråret 2009 gennemført et projekt i samarbejde med beskæftigelsesregionen for at forbedre rettidigheden, særligt for kontanthjælpsmodtagere. De seneste rettidighedsmålinger viser, at jobcenteret stort set opfylder rettidigheden for dagpengemodtagere (figur 12a). Jobcenteret har dog fortsat en udfordring med at sikre en rettidig indsats for kontant- og starthjælpsmodtagere (figur 12b og 12c). Rettidighedsprojektet har indtil videre ikke medført en tydelig progression i rettidigheden i indsatsen for ikke-forsikrede (figur 13a, 13b og 13c). Derfor er det vigtigt, at jobcenteret fastholder fokus på rettidighed i indsatsen på dette område, og fortsætter den proces og implementering af redskaber, der er igangsat i forbindelse med det nu afsluttede rettidighedsprojekt. 3/16

4 BILAG Målgruppen for Jobcenter Bornholms indsats Tabel 1: Personer på midlertidige ydelser i Bornholms Kommune samt udviklingen ift. samme måned året før. Bornholms Kommune Fuldtidspersoner 1 august 2010 Andel af befolkningen 2 Udvikling aug aug 2010 Bornholm Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 786 3,1% 2% 20% 21% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 325 1,3% 4% 2% 2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 331 1,3% -17% 6% 2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 179 0,7% 108% 32% 51% - Personer på introduktionsydelse 50 0,2% 43% 51% 37% - Personer på sygedagpenge ,9% -6% -7% -6% - Personer på revalideringsydelse 90 0,4% 1% -15% -7% - Jobcentrets samlede målgruppe ,8% 1% 7% 8%, Danmarks statistik og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1/ Målinger for sygedagpenge er fra juli 2010 Tabel 2: Personer på permanente ydelser samt udviklingen ift. samme måned året før. Antal Udvikling aug aug 2010 Andel af befolkningen 1 (16-64 år) Bornholms Kommune august 2010 Kommunen Klyngen Østdanmark Kommunen Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse % 0% -1% 10,4% 9,4% 6,1% 428 1% 3% 1% 1,7% 1,8% 1,1% % 6% 7% 0,5% 0,5% 0,3% ,1% 0,8% -0,3% 12,6% 11,7% 7,4%, Danmarks statistik og egne beregninger 1 Anvendt befolkningstal er fra 1/ Ét af ministermålene for 2011 sigter mod, at jobcentrene skal begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger mest muligt. I opgørelsen af dette ministermål indgår også personer på ledighedsydelse. Arbejdskraftreserven Tabel 3: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før. Ydelsesgruppe Bornholms Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark aug-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 53% 36% 43% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 9% 8% 7% % 37% 22% 25% Kommunens mål: 670 personer i arbejdskraftreserven i december /16

5 Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige i Jobcenter Bornholm, klyngen og Østdanmark, januar 2008 august Bornholm Klyngen Østdanmark Andel jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 Figur 2: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (januar 2008 = ). 250 Bornholm Klyngen Østdanmark aug-10 Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 aug /16

6 Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på forsørgelseskategori i Bornholms Kommune, indekseret (januar 2008 = ). A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserven, antal ledighedsberørte og fuldtidspersoner, Bornholms Kommune, indekseret (januar 2008 = ). 120 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Fuldtidspersoner aug Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 aug /16

7 Figur 5: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken klyngens jobcentre, klyngen og Østdanmark, august ,0% Dagpengemodtagere 3,8% Kontant- og starthjælpsmodtagere 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,7% 1,12% 2,3% 0,76% 2,4% 0,77% 1,86% 3,1% 1,05% 2,4% 0,70% 2,5% 0,45% 2,2% 0,67% 1,9% 0,33% 2,1% 0,30% 2,1% 0,39% 2,1% 0,52% 2,4% 0,69% 2,5% 1,03% 1,0% 0,5% 1,53% 1,53% 1,59% 1,91% 2,04% 1,75% 2,02% 1,50% 1,62% 1,75% 1,74% 1,56% 1,73% 1,43% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 7/16

8 Tabel 4: Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser. Antal Andele ledige, august 2010 personer Øst Bornholm Bornholm Klynge 8 danmark Bornholm Udvikling fra sidste år Klynge 8 Øst danmark Forsikrede ledige i alt 302,0%,0%,0% 7,9% 53% 43% Selvstændige 13 4,3% 5,5% 6,6% 8,3% 60% 46% Dana, A-Kasse For Selvstændige 3 1,0% 1,1% 1,3%. 27% 47% ASE 10 3,3% 4,4% 5,2% -16,7% 71% 45% Akademikere 3 1,0% 2,3% 14,4%. 51% 29% Akademikernes A-Kasse 3 1,0% 0,6% 4,9%. 15% 39% CA, A-kasse 0 0,0% 0,1% 1,7%. -33% 19% Ingeniørernes A-Kasse 0 0,0% 0,8% 2,6%. 318% 61% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0 0,0% 0,2% 1,6%. 22% 9% Magistrenes A-Kasse 0 0,0% 0,6% 3,6%. 10% 16% Funktionærer og tjenestemænd 25 8,3% 4,6% 6,2% 8,7% 77% 50% BUPL, A-kasse 7 2,3% 1,0% 0,7% -22,2% 116% 74% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,1% 0,4%.. 275% Danmarks Lærerers Fælles A- kasse 4 1,3% 0,6% 0,8%. 41% 31% FTF- A-kasse 10 3,3% 2,4% 3,9% 0,0% 71% 40% Socialpæd. landsdækkende A- Kasse 4 1,3% 0,5% 0,4% 0,0% 61% 61% HK /Danmarks A-kasse 30 9,9% 11,5% 10,9% 0,0% 35% 22% Tekniske funktionærer 26 8,6% 5,0% 8,2% 8,3% 53% 48% Business Danmarks A-Kasse 0 0,0% 0,5% 1,1%. 0% 31% Min A-kasse 7 2,3% 0,8% 1,4% 40,0% 16% 30% Funktionærernes og Servicef. A- kasse 0 0,0% 0,0% 1,0% -,0% -% 23% Ledernes A-kasse 10 3,3% 1,7% 2,5% 66,7% 45% 57% Teknikernes A-Kasse 9 3,0% 2,0% 2,2% -10,0% 143% 79% Byggefagene 30 9,9% 8,3% 6,6% 200,0% 103% 95% Byggefagenes A-Kasse 7 2,3% 1,6% 1,8%. 57% 165% El-Fagets A-Kasse 3 1,0% 1,3% 1,1%. 325% 139% Træ-Industri-Bygs A-Kasse 20 6,6% 5,4% 3,7%,0% 96% 65% Metalarbejdernes A-Kasse 14 4,6% 9,0% 4,4% -46,2% 95% 73% Faglig Fælles (3F) A-kasse ,1% 32,7% 22,9% 12,0% 47% 36% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 3 1,0% 2,2% 1,1% 0,0% 46% 58% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 7 2,3% 3,8% 3,6% -56,3% 26% 34% Øvrige 32 10,6% 13,2% 14,8% 39,1% 62% 56% Danske Lønmodtageres A- kasse 3 1,0% 3,5% 3,6% -25,0% 50% 46% Frie Funktionærers A-kasse 0 0,0% 0,4% 1,1%. 69% 110% Kristelig A-Kasse 29 9,6% 9,3% 10,1% 52,6% 67% 56% og egne beregninger 8/16

9 Personer med mere end 40 uger på offentlig forsørgelse Tabel 5: A-dagpengemodtagere samt jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mere end 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Bornholms Kommune juli 2010 juli 09 - juli 10 Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere 1 Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) og egne beregninger 1 Tal for dagpengemodtagere er fra august 2010 (Andel) 24,9% 21,9% 19,7% 6,1 9,6 7,8 (Antal) ,8% 129,8% 109,2% (Andel) 37,1% 26,0% 29,8% 2,4 5,0 5,0 (Antal) ,7% 30,6% 25,9% (Andel) 69,4% 61,6% 64,9% 0,2 6,7 2,7 (Antal) ,3% 18,2% 7,6% (Andel) 73,5% 65,4% 71,0% -14,6-9,8-10,2 (Antal) ,6% 9,9% 25,1% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 37,1% ud af de udelukkende jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Bornholms Kommune, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. Unge på overførselsindkomst Tabel 6: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før. Bornholms Kommune Ydelsesgruppe aug-10 %-vis udvikling Klyngen Østdanmark %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 26% 27% Jobklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 1) % -7% -1% Indsatsklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 2) % 11% 7% Midlertidigt passive kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 3) % 73% 154% Kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (Uoplyst match) % 25% 15% % 15% 16% Kommunens mål: 470 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2010 og egne beregninger 9/16

10 Figur 6: Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, august Kth. mv. match 1 Kth. mv. match 2 Kth. mv. match 3 Øvrige Dagpengemodtagere 16,0% 15,2% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 12,3% 0,8% 0,7% 2,7% 4,2% 3,9% 11,2% 1,8% 0,3% 3,1% 2,8% 3,2% 12,0% 1,7% 0,3% 3,9% 2,5% 3,6% 1,7% 0,1% 4,0% 5,3% 4,1% 10,7% 1,0% 0,1% 3,6% 2,4% 3,6% 11,9% 0,9% 0,6% 3,4% 2,9% 4,2% 10,4% 10,2% 9,9% 0,8% 0,2% 4,5% 1,4% 0,3% 3,4% 2,0% 0,3% 3,5% 3,5% 2,7% 3,2% 1,3% 2,4% 1,0% 9,8% 1,0% 0,5% 4,3% 1,6% 2,3% 10,2% 0,1% 0,3% 4,2% 1,4% 4,2% 9,5% 0,6% 0,3% 3,1% 1,6% 4,0% 10,8% 1,0% 0,3% 3,7% 2,2% 3,6% 8,2% 0,7% 0,2% 2,7% 2,5% 2,1% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse, Danmarks statistik og egne beregninger Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Figur 7: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år, indekseret (jan = ). Indeks Bornholm Klyngen Østdanmark jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 aug /16

11 Figur 8: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år i Bornholms Kommune opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = ). 500 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) Indeks jan-08 feb-08 mar-08 Sygefraværsindsatsen apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 Figur 9: Sygefraværets relative omfang (samtlige sygefraværsforløb ift. arbejdsstyrken) i kommunerne, klyngen og Østdanmark, juli % 5% 4% 5,0% 4,4% 4,1% 4,2% 3,5% 4,7% 4,3% 4,1% 4,7% 4,5% 4,5% 4,3% 4,3% aug-10 3,5% 3% 2% 1% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg, Danmarks statistik og egne beregninger Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark 11/16

12 Tabel 7: Sygefraværsforløb over 26 uger samt udviklingen ift. samme måned året før, august Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb over 26 over 26 uger over 26 uger uger Bornholms Kommune % 2% Klyngen % -3% Østdanmark % -5% Udvikling i andel forløb over 26 uger (%-point) 5,5 1,8 1,4 og egne beregninger Kommunens mål: 310 sygefraværsforløb over 26 uger i december 2010 Figur 9: Antal sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i Bornholms Kommune, jan jul Sygedanpengemodtagere jan-08 mar-08 Kilde: Jobindsats maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 Figur 10: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (januar 2007 = ). 130 Bornholm Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec /16

13 Figur 11: Udviklingen i sygedagpengeforløb over 52 uger i jobcenternetværk 5, jun 09 - jun 10 Jobcenter Klynge 40% 30% 20% 36,6% 10% 0% 7,0% 1,0% 4,4% 17,9% 0,1% -10% -20% -1,6% -29,5% -18,7% -3,0% -12,9% -30% -40% Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Østdanmark Kilde: Jobindsats og egne beregninger 13/16

14 Rettidighed i minimumsindsatsen Figur 12a: Rettidighed for dagpengemodtagere i Jobcenter Bornholm, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Under 30 år; 96% Over 30 år; 99% 99% Under 30 år; % Over 30 år; 88% 89% Under 30 år; % Over 30 år; % % 20% 10% 0% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Figur 12b: Rettidigheden for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 56% Over 30 år; 79% 68% Under 30 år; 33% Over 30 år; 45% 38% Under 30 år; 54% Over 30 år; 72% 65% 0% Jobsamtaler (juli) Første aktivering Gentagen aktivering Figur 12c: Rettidigheden for indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 73% Over 30 år; 63% 66% Under 30 år; 29% Over 30 år; 50% 38% Under 30 år; 74% Over 30 år; 54% 57% 0% Jobsamtaler (juli) Første aktivering Gentagen aktivering 14/16

15 Figur 13a: Andel af rettidigt afholdte jobsamtaler med kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm Figur 13b: Andel af rettidigt påbegyndte første aktiveringstilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm Match 1 Match /16

16 Figur 13c: Rettidigt påbegyndte gentagne aktiveringstilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm Match 1 Match Afgang til selvforsørgelse Tabel 8: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Udvikling 2.kvt kvt 2010 (%-point) 2. kvartal 2010 Bornholms Kommune Jobcenter Bornholm Klyngen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 36,3% 41,2% -7,1 11,0-5,0-0,6 Kontant- og Starthjælp match ,0% 19,9% -3,6-0,8-5,1-2,8 Kontant- og Starthjælp match 4-5 1,6% 6,2% -2,0 4,4-1,6-1,6 Kilde: DREAM og egne beregninger 16/16

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø

Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere