regionalbarometer Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regionalbarometer Region Syddanmark"

Transkript

1 regionalbarometer November 2010

2 Nøgletal for Dansk økonomi er i en genopretningsfase efter den økonomiske afmatning ramte i efteråret Dansk økonomi er ude af recession og med 4 efter hinanden følgende kvartaler med positiv BNPvækst går det forsat fremad med genopretningen af økonomiens nøgletal. Privatforbruget er tiltagende, huspriserne har stabiliseret sig, og ledighedsstigningerne er ikke længere så voldsomme. Effekterne af krisen og den efterfølgende genopretning har været forskellige på tværs af landsdele og regioner. Formålet med dette regionalbarometer er at kaste lys over den økonomiske udvikling i. Indledningsvis gennemgås en række offentligt tilgængelige statistikker, der alle specifikt omhandler regionen. Herpå vil resultaterne af Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse blive præsenteret og fortolket. Afslutningsvis opsummeres resultaterne fra Dansk Erhvervs seneste Økonomiske prognose fra oktober Ledighedsudviklingen De seneste års økonomiske afmatning har medført et fald i den private beskæftigelse og stigninger i ledigheden i hele Danmark. Det er dog også sådan, at ledighedsudviklingen ikke længere er så voldsom som gennem 2009 og i 2010 synes ledigheden stabiliseret, således at der måned for måned ses mindre fald efterfulgt af stigninger og omvendt. Den usikre ledighedsudvikling gør, at forbrugerne fortsat er tilbageholdende, selvom deres rådighedsbeløb, bl.a. som følge af skattelettelser og historisk lave renter, rent faktisk er steget betydeligt. Dermed er der således ikke udsigt til nogen forbrugsfest det kommende år, hvor ledigheden stadig ventes at have en stigende tendens og finanspolitikken stammes markant. Figur 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ledigheden i procent af arbejdsstyrken Januar 2007 til september 2010 Hele landet Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne beregninger Side 2/9

3 Ledigheden i har det seneste år fulgt landsgennemsnittet tæt. Det er interessant, da regionen tidligere var kendetegnet ved lavere ledighed. Med andre ord har ledighedsstigningen i været over landsgennemsnittet siden krisens begyndelse. De seneste måneder er ledigheden i faldet en anelse mere end landsgennemsnittet, således et ledigheden i Syddanmark på nuværende tidspunkt er på 3,5 procent(landsgennemsnittet er på 3,6 procent i september 2010). Konkursudviklingen Antallet af konkurser giver en indikation på omsætningsudviklingen i et givent område. Ganske vist varierer de konkursramte virksomheder i størrelse, hvorfor tallene bør tolkes varsomt, men ikke desto mindre er statistikken interessant, fordi tallene er højaktuelle og giver et billede af erhvervsklimaet. Figur 2 Indeks 2007= Konkursindeks Januar 2007 til september 2010 Hele Landet Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Erhvervs egne beregninger Antallet af konkurser i er fortsat højt og ligger i september 2010 mere end 3 gange så højt som i september Dette svarer omtrent til udviklingen i resten af landet. Ejendomsprisudviklingen Boligprisernes udvikling spiller i høj grad ind på det private forbrug. De seneste års faldende boligpriser har mindsket danskernes formue, og derfor gjort det naturligt at øge opsparingen og mindske forbruget. Siden starten af 2010 har boligpriserne over hele landet været stigende, hvilket dels kan tilskrives det historisk lave renteniveau, og dels at priserne nu har nået et mere holdbart niveau, hvor flere har råd til ejerbolig. Samtidig medførte krise, at mange satte alle boligplaner på hold, hvilket nu hvor økonomien synes stabiliseret og priserne igen stiger, er med til at øge såvel udbuddet som efterspørgslen på ejerboliger. Side 3/9

4 Figur 3 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Årlig ændring i boligpriserne Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Erhvervs egne beregninger Prisfaldet i har de seneste år været mere afdæmpet end i resten af landet. De stigninger der er set i 2010 er da også mere afdæmpede end i hele landet som gennemsnit. På nuværende tidspunkt er kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse i kr., hvilket er kr. lavere end landgennemsnittet. Medlemsvirksomhedernes vurdering af den økonomiske situation Dansk Erhvervs vækstskøn for dansk økonomi baserer sig både på en række økonomiske indikatorer og på en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer. Undersøgelsen belyser medlemmernes aktuelle økonomiske situation og deres forventninger til udviklingen. Resultaterne af undersøgelsen er fordelt på de fem regioner. Positive forventninger til omsætningsudviklingen i Medlemsundersøgelsen viser, at virksomhederne i 4 af 5 regioner har positive forventninger til, hvordan deres omsætning vil udvikle sig i 2010 sammenlignet med Det gælder især virksomhederne i Region Hovedstaden og Midtjylland og dermed de regioner, hvor landets to største byer ligger. I forventer netto 12 procentpoint af virksomhederne en stigende omsætning, jf. Figur Nettotallene er beregnet som den andel, der forventer en stigning, fratrukket den andel, der forventer et fald. Side 4/9

5 Figur 4: Sammenlignet med 2009 forventes det, at den samlede omsætning i 2010 vil: Region Hovedstaden 18% 22% 61% Netto: 39 pct. Region Sjælland 28% 30% 42% Netto 12 pct. 24% 32% 44% Netto 12 pct. Region Midtjylland 21% 32% 47% Netto 26 pct. Region Nordjylland 33% 32% 35% Netto - 3 pct. Stige Være uændret Falde Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse september-oktober 2010, n=980 Positiv omsætningsudvikling i i 3. kvartal Hvad angår den kvartalsvise omsætningsudvikling, har virksomhederne samlet set oplevet en op- 1, der dels viser gang i omsætningen fra 2. kvartal 2010 til 3. kvartal Det fremgår af Tabel den realiserede omsætning i 3. kvartal 2010 sammenlignet med 2. kvartal 2010, og dels viser den forventede omsætning i 4. kvartal 2010 sammenlignet med 3. kvartal. Virksomhederne oplevede vækst i omsætningen i 3. kvartal i forhold til 4. kvartal, og forventer at den positive udvikling fort- økonomi. I Re- sætter året ud. Omsætningsfremgangen stemmer overens med, den generelle udvikling i dansk gion Syddanmark har netto 5 procentpoint af virksomhederne haft en fremgang i omsætningen i 3. kvartal. Fremadrettet er der positive forventninger i alle regioner. Særligt virksomhederne i Region Midtjylland og i Region Hovedstaden ser lyst på omsætningen i 4. kvartal 2010 sammen- lignet med 3. kvartal. I Region Syddanmark forventer netto 8 procentpoin af virksomhederne en stigning i omsætningen i 4. kvartal. Omsætningsudviklingen fra 2. til 3. kvartal 2010 har dog ikke været så markant som forventet blandt virksomhederne tidligere på året. Til trods for, at dansk økonomi igen er i fremgang og danskernes privatforbrug stigende, er der ikke tale om nogen buldrende vækst i samme tempo som nedturen ramte med. Et eksempel er detailsalget som stort set ikke har bevæget sig opad i forhold til 2009, hvilket skyldes, at mange familier fortsat er tilbageholdene med privatforbruget. Det vurderes, at virksomhedernes omsætning langsomt vil fortsætte stigningen tilbage mod niveauet før konjunkturvendingen. Side 5/9

6 Tabel 1: Omsætning realiseret og forventet udvikling 3. og 4. kvartal 2010 Realiseret omsætningsudvikling i 3. kvartal 2010 i forhold til 2. kvartal 2010 (nettotal) Forventet omsætningsudvikling i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal af 2010 (nettotal) Antal respondenter Region Hovedstaden /368 Region Sjælland / /178 Region Midtjylland /184 Region Nordjylland /79 I alt /988 Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse september-oktober 2010 Forskellige forventninger til beskæftigelsen i 2010 Virksomhederne i de fem regioner ser forskelligt på, hvordan beskæftigelsen vil udvikle sig i 2010 sammenlignet med Figur 6: Sammenlignet med 2009 forventes det, at den samlede beskæftigelse i 2010 vil: Region Hovedstaden 25% 29% 46% Netto: 4 pct. Region Sjælland 18% 28% 54% Netto: -10 pct. Region Syddanmark 27% 31% 42% Netto: -4 pct. Region Midtjylland 19% 29% 52% Netto: 10 pct. Region Nordjylland 21% 32% 47% Netto: -12 pct. Stige Være uændret Falde Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse september-oktober 2010, n=975 Side 6/9

7 Som det fremgår af figur 6 så afspejles virksomhedernes positive omsætningsforventninger kun i begrænset omfang i virksomhedernes forventninger til den samlede beskæftigelsesudvikling i 2010 i forhold til Det formodes at afspejle, at virksomhederne fortsat er i gang med at tilpasse og effektivisere deres organisation ovenpå krisen. Desuden er der meget uudnyttet kapacitet som vil kunne anvendes ved et begyndende opsving, således at der ikke bliver behov for at ansætte flere før forbruget stiger markant mere end det har gjort i år. Endelig afspejler de afdæmpede forventninger til beskæftigelsesudviklingen, at erhvervslivet fortsat er afventende. I forventer virksomhederne en svagt faldende beskæftigelse i hele 2010 i forhold til 2009 idet netto 4 procentpoint forventer et fald. De mest positive er igen Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvor beskæftigelsen ventes at stige. Beskæftigelsesudviklingen har i alle fem regioner været negativ i 3. kvartal Men 4. kvartal ser en smule lysere ud. I Regionerne; Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland forventes en positiv udvikling i beskæftigelsen i 4. kvartal. Det fremgår af Tabel 2, der dels viser den realiserede beskæftigelse i 3. kvartal 2010 sammenlignet med 2. kvartal 2010, dels den forventede beskæftigelse i 4. kvartal 2010 sammenlignet med 3. kvartal. Nedgangen i beskæftigelsen i 3. kvartal har været nogenlunde ensartet i de fem regioner, om end mindst i Region Hovedstaden. I har netto 5 procentpoint af virksomhederne oplevet et fald i beskæftigelsen. Tabel 2: Beskæftigelse realiseret og forventet udvikling i 3. og 4. kvartal 2010 Realiseret beskæftigelsesudvikling i 3. kvartal 2010 i forhold til 2. kvartal 2010 (nettotal) Forventet beskæftigelsesudvikling i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal af 2010 (nettotal) Antal respondenter Region Hovedstaden /355 Region Sjælland / /175 Region Midtjylland /180 Region Nordjylland /77 I alt /964 Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse september-oktober 2010 Side 7/9

8 Genopretning i dansk økonomi - konjunkturvurdering Danmark har nu i fire kvartaler i træk haft positiv BNP-vækst og er dermed forbi den deciderede recession. Genopretningen af økonomien er kommet i gang hurtigere end ventet. Det kvartalsvise nationalregnskab for 2. kvartal 2010 viste en høj vækst i realt BNP på 3,7 pct. i forhold til 2. kvartal 2009, hvilket giver en samlet vækst i 1. halvår af 2010 på 1,8 pct. Tabel 1: Nøgletal for dansk økonomi Beløb i mia. årets priser Realvækst i pct BNP ,7 2,3 1,9 2,0 Privatforbrug 817-4,3 2,9 2,1 1,9 Offentligt forbrug 492 3,4 2,2 0,6 0,5 Investeringer ,1-3,7 3,0 4,7 Import ,2 3,4 3,6 3,5 Eksport ,2 3,5 3,1 3,5 Bruttoledighed (gennemsnit, året) Inflation 1,3% 2,4% 2,3% 2,2% Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Erhvervs egne beregninger. Alle vækstrater udregnet på baggrund af 2000-priser Den stærke vækst i 2. kvartal tilskrives primært lageropbygning, men også et voksende privatforbrug, stigende erhvervsinvesteringer, øget samhandel med udlandet og en meget lempelig finansog pengepolitik. Dansk Erhverv forventer en BNP-vækst i 2010 på 2,3 pct. Dansk Erhverv har opjusteret skønnet for BNP-væksten i 2010 siden seneste prognose, som udkom i juni 2010, fra 1,5 pct. til 2,3 pct. De primære årsager til den kraftige opjustering er, at lageropbygningen er gået hurtigere end ventet. Samtidig har ledighed, privatforbrug og eksport udviklet sig mere positivt end forventet i foråret. Efter 2 år med særdeles ekspansiv finanspolitik, er der nu tilrettelagt et forløb fra 2011 og frem med stramning af finanspolitikken. Dansk Erhverv venter på den baggrund en mere moderat vækst i BNP på 1,9 og 2,0 pct. i hhv og Udover en stramning af finanspolitikken, vil vækstbidraget fra lageropbygning falde mærkbart i 2011, samtidig med at vi forventer, at den meget lempelige pengepolitik og den historisk lave rente på korte rentetilpasningslån strammes med konsekvenser for boligmarkedet og dermed privatforbruget. En stigende vækst i vores vigtigste samhandelslande Sverige og Tyskland, samt i Asien, er med til at øge de samlede vækstforventningerne til prognoseperioden og er en af de primære årsager til den hurtigere genopretning. Senest har udviklingen i dansk eksport vist betydelige stigninger i netop Tyskland og Sverige samt i Asien, hvor væksten de kommende år ventes at stige mest. Den lavere Eurokurs i 1. halvår 2010 har via fastkurspolitikken haft positiv effekt på den danske konkurrenceevne og dermed eksporten. Den relativt lave Eurokurs bevirker også, at importvarer - målt i danske kroner - bliver dyrere, hvilket er medvirkende til at øge inflationen i Danmark. Side 8/9

9 Fakta om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen er gennemført over internettet i perioden 16. september 6. oktober. I alt har medlemsvirksomheder fået tilsendt et spørgeskema, og 994 har besvaret det. Den samlede svarprocent er 11. Det bemærkes, at i spørgsmålene om udvikling fra kvartal til kvartal er respondenterne blevet bedt om så vidt muligt at sæsonkorrigere deres besvarelse. Dataindsamlingen til den aktuelle undersøgelse er sket via internettet i perioden 16. september 6. oktober Det bemærkes, at i spørgsmålene om kvartalsvis sammenligning er respondenterne blevet bedt om så vidt muligt at sæsonkorrigere deres besvarelse. Det bemærkes endvidere, at ikke alle respondenter har opgivet deres region, og at i alt opgørelserne i ovenstående bygger på alle besvarelser, dvs. at summen af antallet af besvarelser fra alle regioner afviger marginalt fra totalen. Respondenternes fordeling på branche, størrelse og region Branche Antal ansatte Region Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Detail , ,5 Region Hovedstaden ,9 Videnservice , ,2 Region Sjælland ,5 Engros , , ,9 Transport , ,9 Region Midtjylland ,4 Hotel, restauration , ,6 Region Nordjylland 79 8,3 Manuel service 24 2,5 Over ,6 Fremstilling 25 2,6 Andre 77 7,9 I alt I alt I alt Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse september-oktober 2010 Sammenlignet med Dansk Erhvervs samlede medlemsskare (totalpopulationen) er der branchemæssigt en overrepræsentation af videnservicevirksomheder blandt respondenterne, mens der omvendt er en underrepræsentation af virksomheder inden for hotel, restauration og turisme. Dette skyldes blandt andet, at der er forskel på, hvor skrivebords-/computerbaseret en arbejdsdag er i de forskellige brancher. Geografisk er undersøgelsen repræsentativ for alle regioner undtagen region Hovedstaden, som er overrepræsenteret. Grundet mangelfulde oplysninger om antal ansatte er det pt. ikke muligt at vurdere den størrelsesmæssige repræsentativitet. Det bemærkes, at de nævnte skævheder i et vist omfang skyldes, at de virksomheder Dansk Erhverv har registreret en mailadresse på, fordeler sig skævt i forhold til totalpopulationen. Dansk Erhverv gennemfører hvert år en række analyser, medlemssurveys og befolkningsundersøgelser. Kvaliteten og troværdigheden af disse undersøgelser af afgørende for os, og vi arbejder i overensstemmelse med principperne i vores interne kvalitetsmanual, og gennemfører desuden egne surveys i overensstemmelse med de internationalt anerkendte kvalitetsstandarder ICC/ESOMAR, af fastlagt af European Society for Opinion and Marketing Research, hvor Dansk Erhverv er medlem. Side 9/9

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Servicesektoren tror på opsving i 2011

Servicesektoren tror på opsving i 2011 Servicesektoren tror på opsving i 2011 AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Danmark har nu i fem kvartaler i træk haft positiv BNP-vækst

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL.

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailhandlen har de senere år været mærket til krisen, og siden

Læs mere

Optimisme i videnserviceerhvervene

Optimisme i videnserviceerhvervene Optimisme i videnserviceerhvervene AF CHEFKONSULENT TORBEN MARK PEDERSEN, CAND.POLIT., PH.D., OG CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL. RESUME En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2010

Status på udvalgte nøgletal december 2010 Status på udvalgte nøgletal december 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Lille stigning i bruttoledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 personer, således at der i oktober var

Læs mere

Fremtiden starter her. Økonomisk Prognose

Fremtiden starter her. Økonomisk Prognose Fremtiden starter her Økonomisk Prognose Oktober 2010 Indhold Resumé... 3 BNP:... 3 Privatforbrug:... 3 Eksport:... 3 Investeringer:... 3 Ledighed:... 3 Offentligt forbrug:... 3 Medlemsundersøgelse:...

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer har i fællesskab foretaget en konjunkturmåling i Øresundsregionen Greater Copenhagen, der belyser erhvervslivets forventninger

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Økonomisk Prognose november 2009

Økonomisk Prognose november 2009 1 Økonomisk Prognose november Er bunden af den økonomiske krise nået? Dansk økonomi har været igennem en dybere økonomisk krise, end de fleste havde forventet. Forværringen af den økonomiske situation

Læs mere

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal NØGLETAL UGE 48 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har blandt andet gjort os en smule klogere på udviklingen

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2017K1 2017K3 2018K1 NØGLETAL UGE 27 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangne

Læs mere

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Nye nationalregnskabstal for 3. kvartal 2010 viser en flot fremgang i dansk økonomi. Stigningen sker dog på et nedrevideret grundlag

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten NØGLETAL UGE 35 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har budt på flere interessante nøgletal,

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Gode muligheder for job til alle

Gode muligheder for job til alle LO s økonomiske prognose Maj 2018 Gode muligheder for job til alle Der er udsigt til fortsat fremgang i økonomien de kommende år på omkring 2 pct. Samtidig ventes beskæftigelsen at stige med 90.000 personer

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Detailbarometer, oktober 2013

Detailbarometer, oktober 2013 2005M01 2005M04 2005M07 2005M10 2006M01 2006M04 2006M07 2006M10 2007M01 2007M04 2007M07 2007M10 2008M01 2008M04 2008M07 2008M10 2009M01 2009M04 2009M07 2009M10 2010M01 2010M04 2010M07 2010M10 2011M01 2011M04

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering NØGLETAL UGE 22 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge blev vi rigere på prognoser for dansk økonomi.

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Dansk økonomi er ikke gået helt bag om dansen

Dansk økonomi er ikke gået helt bag om dansen Dansk økonomi er ikke gået helt bag om dansen Der var frygtet en fortsat nedgang i dansk økonomi i 3. kvartal 2009, men de nye nationalregnskabstal viste en pæn fremgang. Dansk økonomi er dermed ikke som

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 8 For yderligere information David Hedegaard Meyer Danske Advokater Telefon: +45 33 43 7 Email: dhm@danskeadvokater.dk Danske Advokaters Konjunkturbarometer Konjunkturbarometeret

Læs mere

nye job i sommerhalvåret

nye job i sommerhalvåret Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 JUNI 2018 18.000 nye job i sommerhalvåret DI s medlemmer forventer fremgangen fortsætter ind i efteråret. Svarene fra vores medlemmer indikerer,

Læs mere

Formstærk fremgang skal mærkes af alle

Formstærk fremgang skal mærkes af alle LO s økonomiske prognose November 2018 Formstærk fremgang skal mærkes af alle Fremgangen i dansk økonomi og på arbejdsmarkedet har været solid de seneste år. Der er udsigt til en årlig vækst omkring 2

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 2018M01 NØGLETAL UGE 14 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere NØGLETAL UGE 45 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge var kort og godt positiv for dansk økonomi. Danmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom De forgangne

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN De forgangne uger har været forholdsvis stille på nøgletalsfronten. Lidt er der dog sket. Vi

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving NØGLETAL UGE 18 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge bød på tal for ledigheden frem til marts. Ledigheden steg

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Fremtiden starter her. økonomisk prognose. februar 2010

Fremtiden starter her. økonomisk prognose. februar 2010 Fremtiden starter her økonomisk prognose februar 2010 Økonomisk Prognose februar 2010 Varsler det nye år bedre tider? Dansk Økonomi har taget hul på et nyt årti, men bærer fortsat på en tung byrde fra

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og roligt i den rigtige retning.

Læs mere

Dansk økonomi: Usikkerheden ligger i omverden

Dansk økonomi: Usikkerheden ligger i omverden Dansk økonomi: Usikkerheden ligger i omverden Det danske opsving er relativt afdæmpet men særdeles robust. Det skyldes, at både virksomhederne og forbrugerne indtil videre har været tilbageholdende med

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 2 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Dansk økonomi: Robust opsving, men uvejret lurer i horisonten

Dansk økonomi: Robust opsving, men uvejret lurer i horisonten Dansk økonomi: Robust opsving, men uvejret lurer i horisonten Der forsat udsigt til vækst i den danske økonomi, men på et lavere niveau end tidligere. Gode betingelser for forbrugerne vil gøre privatforbruget

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen NØGLETAL UGE 25 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge fik vi tal, der bekræftede, at udviklingen i den danske

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Nedtur for både vækst og beskæftigelse

Nedtur for både vækst og beskæftigelse Nationalregnskab 4. kvartal 20 Efter fem kvartaler med fremgang i den økonomiske aktivitet faldt BNP med 0,4 pct. i 4. kvartal 20. Samtidig faldt beskæftigelsen med 3.000 personer, så vi under krisen nu

Læs mere

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk ØKONOMISK ANALYSE. juni 019 Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk Den danske lønkonkurrenceevne, altså hvordan danske virksomheders lønomkostninger og produktivitet ligger i forhold til udlandet, er brølstærk.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere