Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt"

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 33

2 !! Som en del af bestræbelserne på at sikre kvaliteten af variabel kørsel i Midttrafik til gavn for kunderne har Midttrafik fokus på samarbejdet med vognmændene. Et af tiltagene til forbedring af samarbejdet med vognmændene er, at Midttrafik primo oktober har udsendt et spørgeskema til alle de vognmænd, vi har kontrakt med. Dette spørgeskema har beskæftiget sig med overordnede spørgsmål vedr. forståelse af Planet systemet, opfattelse af vognmandslinien, vognstyrerhåndtering, sygehuse / kommunale kørsler, samt evt. problemstillinger mellem kunder og chauffører. "! # # $%!# $ #! &#!$'#( '!)$'*!#! $ # +,! #)' '$!) & #!$ ( -#( '#) ' ' # '# #'#. ) #! ## / 0 ' '# ' 1 # +2 3 # #!! ' )# $# ' #%!' $!!. $!!& $!) $ )' # $ # #! '# %!')##!' '!&#( 1 Se bilag ud af 92 (alle vognmænd som bød ind på udbud 2, 2008) 3 Se bilag 2, svar på spørgsmål 1-5. Svar i % 4 Se bilag 2, svar på spørgsmål 6-9. Svar i % 5 Se bilag 1, spørgsmål Midttrafik håndterer vognmandslinien i tidsrummet , og BCC (NT) håndterer vognmandslinien og i weekenderne sammen med deres eget område.

3 )# $) '! ' & 313+)'( 2 #!& ' '!! '# $#) '#! 3+$# -#( #'.! ' ' '!!'#. ) #!'# )' # $# $ 4 '# $ # '## # $ '#( ' ' 55!' # ' ) #! # (# 1'# 2 '! # # # ' ) '#! 3 67! '!3 $'' ) 879 '( #3 )%!'#! ' (## #$' '# 9 &# ' '#( #)! ## #!.# 0. ' ) # '#.# ( #' # ).# $) #'#( #) #!!#(' & $. $!##. $.# ' (# #& $!!& $#!!)$ ' ##$ $ '!& $ ##)! &# $ #!!. : )! # '!&# ##) '( ' )#! 9 &#! '#( ' )$'' $!!& '! & &#)'!(#!! $'!!& %!!! # # -#( ' $!!& '##.# # $ # %!! ) (# ( # #!'##;!!& ( $ '!)' ' # # 9 # $ #!.# $#' # -#( '#)#$''!!& ' # $ ))#!.;.$ $! #$ 5!'#5& < ' 8. )$ )) * %#! $& %!$ ( #& # #! $#&! ' $ ' '!&& ' '( # #! ' #! ; $)!! # 1.# $ 2! #!!& $ & $!#!(! 1' #!& ( 2$ & # $!; # #(## &' ' $ & #'#) ' '!(' # * #!'#( = '#(#'. # '! ) '#&!!'# $ # $' # # > )'# ' & $&!!&# #$!!& ( *. #& 7 Se bilag 1, spørgsmål Se bilag 1, spørgsmål Se bilag 2, svar 21. Svar i % 2

4 )'#& $#) ''!.$)!!&#! (##. $!&#. $ # #'#? ( $ $#!!'!)#( '#'#&$. #!!!& ' (! (#! #)$!!.##.! $'#( #!'! $ '#&*)! $! %!' # # 5!!5$ #$' '!&# # # )$. '!&# # $ ' &$# 9' '# ')&#!8! 8'#( A! # $' ' )##! ' #'# #! &# # %!##' #.!$'! $ & ' # # '$ $ # ' (! '!'#($ )!# #' *. ' ' '( & #$'' )!)! '!5. 5'#($) ''! 5 5(# ' #. # $ $!) ' $'' ' # )! 0 ' ''& $! +## ) ' # '# &# $ #' #!$' '%!'!!'#(#!!& '!!)!!! # #! #! '#(#!!& B! ' $'!) $ # ' '#(! ) %!$#! ' #' #! ' # #'.!. $! #! $& # ) ' $ # $ ' #!!)! ) $#!!$#!'#! &# #!!) 9! %! '( # $! $!#! ' $ )! ' %!!&) # B ' # ''' '! ' )! 3+## ) ' *.! 3-'&! '# $''#(.#A '#( ( $ #' '!(! 0 ' '#(! $'# '( )$ & $!' (> $' ) $ ' # $! #!) ) & )$'. ' #! & 9# $) #) # '&! '$# '#&!#$ ) "' ' (' # &# )+#C D#! # ).# #(# ' & '!#(' #! $!! #) $ ' D #!(#! # #)!&! #! # D#!!!& ' (#$ #&!'#$!!& & $ ' #!# 3

5 - # ' ' & ) $ #!(!!#(' &!& ##! $ #!'!#(' $' #! $ '! ' -! )$('# $'!) # $!) ##. ) $##!)#' ' # # '( % # &%!? #%.!(.# '!!!& $)'!)#!).!'?!'# &# #%!!#'! #! '' &! '# *)##!'%! '! #!! '#( 4

6 !"!!"! #!"! $ %$"%$ &!!"! % "! % '%!!! ()*( $ %$"%$ &!! +"!!!$!$ %!$,%! "$"-$.!$ %$!! #!",$!! %!$,! $$ $!" $ $ /! 0%!$,%! %&! "!",01!$. $ 2%$!$ (13!. $!,! 0 %!$!"! % "#. $ %$! "! 0! $!. $ %$,%! % $ %$!,! -! 4! %& %%,%-! 0, %%!" %! 56#6!!,"7 %8, %%! %$! $! 6%$,! 9: $, %$, 0% "! "! " 0 " "," "! $$" 0"! $ %6 &% 6!$$! $ %$,%!.%%"" $%$! "! " %, $ %

7 "#$ Oversigt over de i alt 288 svigt Vogngruppe kan ikke køre turen 5% Kan ikke betjene udstyr 3% Garantibil ikke tilmeldt i garantiperioden 1% Overset Varsling, misset ture 5% Anden u-defineret fejl 8% Overser fax eller SMS 16% Ingen kontakt til vognen overhovedet 6% Sovet over 6% Glemt Patient/Kunde (overset på skærm) 8% Vogn ikke tilmeldt med 1# 23% Kvitterer ikke for Pakker eller Privatrejser 5% Ingen kontakt til Anlæg/Telefon 2% Glemt at Lukke vognløb 12% /$! -$" %$; %#& +"! $!% %$!! <!"7! -,%$! % %0$ "7. =$$ /! $ ==> $=>0"7."!%"0%$ &!!$! 0 "7"!6#6! $#!"%"! $&!! " '(/!$ % %$!!?, %$!$. $ %$! + A7 -,! "!!! B-! B $!,! C!!!$?!! -!. $ )2$$ # 0%$! "!! ", %%$!$ 0%&!,#!""% %!,%$,0! &$$! 0$&!! %$.! %& 2=$$? &$ $!$0! ) # ##!$-! $ "&! 4 "0%!$"%$! " "0 "$ *# #+<$,!!!% 5 7 8"&?! 0$&!! %!,! "$$!! B% B9 % $ B B,!!!!" 6 %! B% B!?, -? $!%$,0! " % &$$ %! ". "! %$$,! %?,0 $"! -. $ =$$ 2

8 , -*.#$/0/ $"&$$ $,"" %!! 0&, 0 $ $! " %$!! 9"&! 1 50 Geografisk placering af svigt Århus Aalborg Viborg Vejle Skive Silkeborg Ringkøbing Randers Norddjurs Lemvig Ikast-Brande Horsens Holstebro Herning Hedensted '% 0! "$% ",! "%$:! -$ /$ " $0 "D $#!, %&!$0 < +$-$. 0! 0!,!% 6%,! %! $ - %$ &! "! "$!$"?.!& 0! D$$,4,4 $$4!!96% $ $ D %"! $ %! "; Vejle 5% Viborg 11% Skive 13% 3 Aalborg 1% Silkeborg 4% Århus 8% Ringkøbing 17% Hedensted 8% Herning 8% Randers 4% Lemvig 4% Norddjurs 2% Holstebro 7% Horsens 3% Ikast-Brande 5%

9 "##2 /%",%!%$,$%!%"! %$ & 0 "!!!" "!,%!,! %& $$ $ % "$! %$$" 6 %!$ B" B0,2>,! 0!!$ 0,%!!! " " %$,! $#!"! "!!%$,. %$ ",% "!! 0$! 9!$$ E%$ "! %$! " " $. $ 0",%! "!!,! 0%&!,! " $%$ "!&!$"! /#!"! $% & $!%!!$$ %$-$!! " 0! "%$0$! $6!!!! " 0$! $ "%%&!$!%$ &!$"" $ "!-,%!- "$,$%!! $ "! $!, "0"#!"F! %&!$! $,! $ %$!.!$,! %& "!%$ &!$"", $ %& " "", %& 0!, $ "0 $ "0 0 0!!"" "! %& $! %$ &! %!!$$!! "",! $!!$ 0!!$$!", $ % / $ 0!% %!!%& $! % ;. % 0!!"! " " 0,0! &!"0$"!!"%!$!% "! %$ &! $"",! $!!! $, $0 & " %!! % % $!"0! $"%$ $!* %$ " %$ &! <$ 0 $,%(0%$!! $", %!%! %$" % :&!!" $ %$ &!%0!!" $0! -0,!$,!! % %! +!" $$ %" "%!!!! $!$!" " $ "%$,%%" $!"% %!$!"", $0%!$ "!! $$ 6! %$!! $ &!!. % $ %"&!$%% $! "%! % "%$ &!$"" 9% % $ %!$,$! $%!!! $,!!!$$!" " C!%! %! &%,%< #!"% &!$"$! "! $, -! %1(!!!"!,! "0% "!!$$!". $%!%&! "! ""! $ 9"!!#!"2!!"!,!!! &$,$ 1,$% $!"!!$! "$ $$! 0!,%"0 "! %!,%$% "$!% %$ &!$ "" 4!% %%,!!&$!!,!!!%$!",%$0"" "0 $!! $,0!%0!!% 4!% %%$ " % - %$ &!"0 $ $!$!,%!!",%!! "% ",$ %!%"% "! 6 $!! $,#!" $ %!, %!, $! $ "0 0 "0,0!! 4

10 , $! "0 %,! %!,!,$ 0"0 % %! $ % %$ " 5

11 SPØRGESKEMA, VARIABEL KØRSEL, PLANET BILAG 1 FORMÅL MED VOGNMANDSUNDERSØGELSE: Som bestræbelse på at optimere samarbejdet mellem Midttrafik og samarbejdspartnerne i Region Midtjylland, ønsker vi at skabe en løbende dialog omkring vognmandstilfredshed, forståelse for de kontraktmæssige parametre, og minimering af spildte arbejdsresurser. For at få et regelmæssig feedback vil Midttrafik med jævne mellemrum udsende et spørgeskema, hvor der udover afkrydsningssvar til undersøgelsesformål også er mulighed for selv at stille spørgsmål, kommentere, og komme med eksempler på uheldige situationer, som Midttrafik efterfølgende vil behandle og forsøge på at forbedre eller udrydde. For at få et holdbart grundlag for at konstruktivt forum, kræver det at mange vognmænd melder tilbage med besvarelser på skemaerne hurtigst muligt. I må gerne fortælle om problemstillinger, individuelle, som generelle, som Midttrafik kan forholde sig til. Hyppigheden af udsendte spørgeskemaer skyldes, at Midttrafik ønsker en aktuel debat, frem for at man ved et møde har en 5 måneder gammel sag, som man ønsker at modparten skal forholde sig til. Ved mere omfattende spørgsmål, kommentarer eller eksempler på uheldige tilfælde som Midttrafik skal gøres opmærksom på m.m. kan du også sende en til: Kommunikation: Fax SMS GPRS Opkobling via central Antal vogne: Enkeltvogn Vogngrupper Erfaring i Planet over et år? Ja Nej Kontakt til fremtidige online-undersøgelser: Ja Delvis Nej 1. Jeg forstår Planet systemets tildeling af ture til mine vognløb: 2. Jeg forstår Planet systemets tildeling af ture ift. afgivne bud 2008 (2) 3. Jeg forstår hvordan Planet systemet sender ture til mit kommunikationssystem (FAX, SMS, GPRS) 4. Jeg forstår at forevarsler kun er en foreløbig oversigt for vognløb den efterfølgende dag 5. Jeg forstår at der med kort varsel kan komme ture på alle vognløb som er åbne (ikke optaget af privatture) Spørgsmål eller kommentar: Ved ikke Vigtigt Se også bagsiden!

12 SPØRGESKEMA, VARIABEL KØRSEL, PLANET Ja Delvis Nej Ved ikke Vigtigt 6. Jeg forstår prisudregninger for ture i planet ift. Udbudsvilkår & Kontrakt 2008 (2) s. 18, betalingsmodel 7. Jeg forstår hjemzonernes betydning for prisudregningen 8. Jeg forstår kontraktparagrafferne i Udbudsvilkår & Kontrakt Jeg forstår proceduren omkring justeringer af åbningstider og låsninger af enkelte vognløb på daglig eller permanent plan Spørgsmål eller kommentar: 10. Åbningstiden for Vognmandslinien (kl ) er: 11. Den generelle kommunikation mellem Midttrafik og vores virksomhed er: Spørgsmål eller kommentar: god God Tilstrækkelig Vigtigt Lidt dårlig Forfærdelig 12. Vognstyrernes håndtering af ture (info. og betjening) inden klokken på hverdage er: 13. ognstyrernes håndtering af ture (info. og betjening) efter klokken på hverdage er: 14. ognstyrernes håndtering af ture (info. og betjening) i weekenderne er: Spørgsmål eller kommentar: 15. Sygehuspersonalepåhospitalerneerhjælpsommenårpatienterskalfindes: 16. Afhentings/afleveringssted og procedure på sygehusene ift. de bestilte ture er overskuelig: 17. Problemet med forgæves kørsler fra sygehuse, lægeklinikker, fysioterapeuter o.l. er stort: 18. Afhentningsture fra sygehuse, hvor patienterne ikke er klare til afgang til aftalt tid er stort: Spørgsmål eller kommentar: 19. Jeg mener at antallet af ture, hvor oplysninger er mangelfulde eller forkert er: 20. Jeg mener at antallet af ture, hvor der er konflikt mht. kundens egenbetaling er: 21. Jeg mener at antallet af patienter, som taxachaufføren mener det er uforsvarligt at køre med pga. fysisk/psykisk tilstand er: Spørgsmål eller kommentar: Delvis enig Delvis uenig Enig Uenig Vigtigt høje Høje Normal Lav lav Vigtigt

13 SPØRGESKEMA, VARIABEL KØRSEL, PLANET BILAG 2 FORMÅL MED VOGNMANDSUNDERSØGELSE: Som bestræbelse på at optimere samarbejdet mellem Midttrafik og samarbejdspartnerne i Region Midtjylland, ønsker vi at skabe en løbende dialog omkring vognmandstilfredshed, forståelse for de kontraktmæssige parametre, og minimering af spildte arbejdsresurser. For at få et regelmæssig feedback vil Midttrafik med jævne mellemrum udsende et spørgeskema, hvor der udover afkrydsningssvar til undersøgelsesformål også er mulighed for selv at stille spørgsmål, kommentere, og komme med eksempler på uheldige situationer, som Midttrafik efterfølgende vil behandle og forsøge på at forbedre eller udrydde. For at få et holdbart grundlag for at konstruktivt forum, kræver det at mange vognmænd melder tilbage med besvarelser på skemaerne hurtigst muligt. I må gerne fortælle om problemstillinger, individuelle, som generelle, som Midttrafik kan forholde sig til. Hyppigheden af udsendte spørgeskemaer skyldes, at Midttrafik ønsker en aktuel debat, frem for at man ved et møde har en 5 måneder gammel sag, som man ønsker at modparten skal forholde sig til. Ved mere omfattende spørgsmål, kommentarer eller eksempler på uheldige tilfælde som Midttrafik skal gøres opmærksom på m.m. kan du også sende en til: Kommunikation: Fax: 2 SMS: 10 GPRS: 8 Opkobling via central: 0 Antal vogne: 42 Enkeltvogn: 10 Vogngrupper Erfaring i Planet over et år? Ja: 13 Nej: 1 Kontakt til fremtidige online-undersøgelser: Ja Delvis Nej Ved ikke Vigtigt 1. Jeg forstår Planet systemets tildeling af ture til mine vognløb: 2. Jeg forstår Planet systemets tildeling af ture ift. afgivne bud 2008 (2) 3. Jeg forstår hvordan Planet systemet sender ture til mit kommunikationssystem (FAX, SMS, GPRS) 4. Jeg forstår at forevarsler kun er en foreløbig oversigt for vognløb den efterfølgende dag 5. Jeg forstår at der med kort varsel kan komme ture på alle vognløb som er åbne (ikke optaget af privatture) Spørgsmål eller kommentar: 64,7 29,4 5, ,6 23,5 5,9 0 28,6 71, ,2 78,8 0 94,1 0 5,9 0 42,8 47,2 0 94,1 0 5,9 0 28,6 71,4 0 Se også bagsiden!

14 SPØRGESKEMA, VARIABEL KØRSEL, PLANET Ja Delvis Nej Ved ikke Vigtigt 6. Jeg forstår prisudregninger for ture i planet ift. Udbudsvilkår & Kontrakt 2008 (2) s. 18, betalingsmodel 7. Jeg forstår hjemzonernes betydning for prisudregningen 8. Jeg forstår kontraktparagrafferne i Udbudsvilkår & Kontrakt Jeg forstår proceduren omkring justeringer af åbningstider og låsninger af enkelte vognløb på daglig eller permanent plan Spørgsmål eller kommentar: 10. Åbningstiden for Vognmandslinien (kl ) er: 11. Den generelle kommunikation mellem Midttrafik og vores virksomhed er: Spørgsmål eller kommentar: 64,7 23,5 11,8 0 71,4 28,6 0 88,2 11, ,2 11, ,1 5, god God Tilstrækkelig Vigtigt Lidt dårlig Forfærdelig 11,8 52,9 17,6 5, ,8 7,2 29,4 58,8 0 11,8 0 64,3 35, Vognstyrernes håndtering af ture (info. og betjening) inden klokken på hverdage er: 13. ognstyrernes håndtering af ture (info. og betjening) efter klokken på hverdage er: 14. ognstyrernes håndtering af ture (info. og betjening) i weekenderne er: Spørgsmål eller kommentar: 15. Sygehuspersonalepåhospitalerneerhjælpsommenårpatienterskalfindes: 16. Afhentings/afleveringssted og procedure på sygehusene ift. de bestilte ture er overskuelig: 17. Problemet med forgæves kørsler fra sygehuse, lægeklinikker, fysioterapeuter o.l. er stort: 18. Afhentningsture fra sygehuse, hvor patienterne ikke er klare til afgang til aftalt tid er stort: Spørgsmål eller kommentar: 19. Jeg mener at antallet af ture, hvor oplysninger er mangelfulde eller forkert er: 20. Jeg mener at antallet af ture, hvor der er konflikt mht. kundens egenbetaling er: 21. Jeg mener at antallet af patienter, som taxachaufføren mener det er uforsvarligt at køre med pga. fysisk/psykisk tilstand er: Spørgsmål eller kommentar: 17,6 70,6 11, ,1 35,7 7,2 35,3 35,3 29, ,1 35,7 7,2 35,3 47,1 17, ,3 23,5 7,2 Delvis enig Delvis uenig Enig Uenig Vigtigt høje Høje Normal Lav lav Vigtigt 52,9 47, ,2 42,8 0 23,5 58,8 17,7 0 71,4 28, ,2 23,5 35,3 57,2 35,6 7,2 11,8 35,3 29,4 16,5 64,4 35, ,9 35,3 52,9 5,9 78,6 21, ,5 29,4 47,1 35, ,4 0 5,9 17,6 29,4 47, ,6 14,4

15 Besvarede opkald Handicap Vognmænd Februar Marts April Maj Juni Juli August September Januar

16 Gennemsnitlig ventetid i sekunder Handicap Vognmænd September August Marts April Maj Juni Juli Februar Januar

17 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Opkald der besvares inden 60 sekunder Handicap Vognmænd August September Juli Marts April Maj Juni Februar Januar

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008 Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2008 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Hvad er BeKTra? Drift af hardware og software. Kun opgaver for ejerkredsen. Konsulentopgaver for ejerne Hjælp til den daglige drift

Hvad er BeKTra? Drift af hardware og software. Kun opgaver for ejerkredsen. Konsulentopgaver for ejerne Hjælp til den daglige drift Hvad er BeKTra? Formål: Udvikling og drift af realtidssystemer til Behovstyret Kollektiv Trafik Vidensdeling om Behovstyret Kollektiv Trafik Inhouse firma, der ejes af: Nordjyllands Trafikselskab (NT)

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

I tilfælde af at der måtte være to eller flere tilbud, som har samme laveste pris på den enkelte garantivogn, findes vinderen ved lodtrækning.

I tilfælde af at der måtte være to eller flere tilbud, som har samme laveste pris på den enkelte garantivogn, findes vinderen ved lodtrækning. 7. oktober 2016 Rettelsesblad 3 Rettelse til afsnit 15 Tildeling og Bilag A - Oversigt over udbudte vogne i Ændringen er markeret med gult: ------------- 15 Tildeling Der kan bydes på en eller flere garantivogne,

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013 FLEXTRAFIK Rapport December 2013 INDHOLD 1 2 3 4 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 SAMLEDE RESULTATER Side 6 DELRESULTATER Side 9 PRIORITERINGSKORT Side 14 1 EXECUTIVE SUMMARY I dette afsnit præsenteres analysens

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland Region Midtjylland Harmonisering af særregler for patientkørsel og i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 4 Kørsel til og fra

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO-Midtjylland VALGPROCEDURE - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland 15-9-2014 Sagsnr. 2014-5591 Tidspunkt for valg PLO-M tager ved hvert valg

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn).

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2010 Region Syddanmark (minus Fyn) 2010 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk.

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk. avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår

Læs mere

Region Midtjylland de 4 Regionshuse

Region Midtjylland de 4 Regionshuse Hvad gør for at strømline arbejdsprocesserne/logistikken? Ved kontorchef Steen Jakobsen, 1 de 4 Regionshuse 2 1 Hospitalsfunktioner i Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs

Læs mere

1. Udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

1. Udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Vogntype 1 Vogntype 2 Vogntype 3 Vogntype 4 Vogntype 5 Vogntype 6 - trappemaskine Antal vogne i vogngruppen i alt: Angiv pris for hverdage (ma-fr 06.00-18.00) / Opstartsgebyr (hverdage): Angiv pris for

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt Midttrafik og Sydtrafik 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2011-1 - Udbudsvilkår Indledning...3 1

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 22 Sagsnr.: 140.611.031 Dimensioneringsprocedure for

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009 Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2009 Midttrafik 3. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Infrastruktur og arbejdstid

Infrastruktur og arbejdstid Infrastruktur og arbejdstid SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Agenda Formål og fokus Resultater Perspektivering 2 Formål Vi ønsker at

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % %

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % % Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: Meget god 24 77 % 24 77 % God 7 23 % 31 100

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere