OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Nordfyns Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2 fra 9: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten indsats...12

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Nordfyns sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele Syddanmark. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion Syddanmarks hjemmeside Figur 1.1: Antal fuldtidsledige i Nordfyns Antal ledige Ændring Ledighedsprocent jan 8 jan 9 Antal % jan 8 jan 9 Nordfyns Ledige i alt ,6 Dagpengemodtagere ,3 2,6 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,7 Syddanmark Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,8 2,1 2,5 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Hele landet Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere ,4 2,3 2,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er reduceret med 33 personer svarende til 18,4 %. Dette er lidt over gennemsnittet i Syddanmark og placerer Nordfyns i midten af klyngen. Andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere der opnår 13 ugers ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven var i januar 9 på 23,3 %. Dette er i den øvre del af klyngen og svarer til gennemsnittet i Syddanmark i januar 9. Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med 8 personer svarende til 24,2 % fra januar 8 til januar 9. I Syddanmark har der været et fald på 1 % samt et gennemsnitlig fald i klyngen. Set over tid har der procentuel været store udsving i Nordfyn ift. gennemsnittet i klyngen, men antalsmæssigt har udsvinget været omkring 15 personer. Siden oktober 8 har der været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Nordfyn. Sygefravær Sygefraværet i Nordfyn er faldet for forløb over og under 26 uger fra november 7 til november 8. Nordfyn havde i november 8 i alt 462 sygedagpengeforløb og 125 af forløbene var med en varighed over 26 uger, svarende til 27 % af alle forløb. Forløb over 26 uger er faldet væsentligt mere i Nordfyn (3 %) end gennemsnittet i Syddanmark (8 %) og klyngen. Nordfyn skiller sig især ud fra maj 8 og frem til november 8 ved at have et kraftig fald i sygefraværet. Unge Der er perioden kommet 46 % flere unge dagpengemodtagere (svarende til 27 fuldtidspersoner). Stigningen er højere end gennemsnittet i Syddanmark og lidt lavere end gennemsnittet i klyngen. Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 17 % (8 personer) og for ikke-arbejdsmarkedsparate er antallet uændret. Set over tid har der for de arbejdsmarkedsparate været en lidt større stigning i Nordfyn siden sommeren 8 i forhold klyngen og Syddanmark. Personer på kanten Udviklingen for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Nordfyn ser pæn ud sammenlignet med de øvrige i klyngen med en stigning på 1,2 % fra januar 8 til januar 9. I samme periode har Nordfyn dog haft en markant stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 51 %, svarende til 39 personer. Rettidighed I Nordfyn får kontanthjælps- og dagpengemodtagerne en rettidig kontaktsamtale og dagpengemodtagere får en rettidig aktivering. Rettidigheden for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager i Nordfyn varierer noget, da der er tale om få personer. For 1. aktiveringstilbud er rettidigheden fin, men for gentagen aktivering er rettidigheden, set over tid, lige i underkanten. For de ikke-arbejdsmarkedsparate er rettigheden lige i underkanten for 1. aktiveringstilbud, men det drejer sig om få personer.

5 Resultatoversigten - Nordfyns Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Samme Perioden Bedste udvikling i klyngen Antal periode før ift. perioden før året før Arbejdskraftreserve i alt Dec % -26% -2% A-dagpenge Dec % -29% -2% Kontant- og starthjælp Dec % -17% -6% Ny chance for alle -- procent procentpoint procent samme mdr -- Andel i beskæftigelse 2. kvt 8 % 6% 41% Selvforsørgelsesgrad 2. kvt % 4% 3% Aktiveringsgrad 2. kvt % 1% % Unge under 3 år i alt Dec % 15% 6% A-dagpenge Dec 8 % 28% 2% Kontant- og starthjælp Dec % 11% 1% Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Måneden før Samme måned året før Bedste udvikling i klyngen ift. perioden før Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) % 1% 2% Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner % 16% 16% A-dagpenge - antal berørte personer Jan % 19% 12% Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jan % 49% -8% Ikke-arb.markedsparate - fuldtidspersoner Jan % 1% -5% Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jan % 4% -3% Sygedagpenge - fuldtidspersoner Dec % -21% -4% Antal forløb (26-52 uger) Nov % -38% -14% Antal forløb (over 52 uger) Nov % -15% -9% Revalidering - fuldtidspersoner Jan % -8% -1% Antal berørte personer Jan 9 7 6% -9% -7% Fleksjob - fuldtidspersoner Dec % 21% 2% Påbegyndte forløb Dec % -% % Antal berørte personer Dec % 19% 2% Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jan 9-3% 4% -9% Antal berørte personer Jan % 11% -12% Antal forløb (over 13 uger) Dec % -33% -7% Førtidspension - fuldtidspersoner Jan % 1% -1% Påbegyndte forløb Jan % 89% -% Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Måneden før (pct. point) Samme måned året før (pct. point) Bedste niveau i klyngen i samme måned Aktiveringsgrad i alt 22-7% -3% 25% A-dagpenge Jan % -3% 23% Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Jan % -% 58% Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Jan % 2% 46% Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Dec % 3% 99% Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jan % 9% 91% Første tilbud - a-dagpenge Dec 8 21% 12% % Første tilbud - kontant- og starthjælp Dec % 25% % Gentagne tilbud - a-dagpenge Dec 8 2% -1% % Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Dec % 14% 81% Bem.: Resultatoversigten opdateres én gang månedligt sammen med data for arbejdskraftreserven. Derfor kan der være afvigelser fra øvrige data i opfølgningsrapporten.

6 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Nordfyns 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, jan. 8 jan. 9, Nordfyns, klynge og nabojobcentre Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, jan. 8 jan. 9, Nordfyns og klynge, indeks Udvikling i % ,4-16,7-1,5 24,2 Nordfyn Assens Billund Brønderslev Halsnæs Jammerbugt Faaborg-Midtfyn Dagpenge Kerteminde Middelfart Morsø Tønder Vesthimmerland Kontanthjælp Syddanmark Svendborg Nyborg Odense Indeks jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 Nordfyn dp Klynge dp maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 Nordfyn kont Klynge kont dec-8 jan-9 Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, jan. 9, Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % 3 1 Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, jan. 8 jan. 9, Nordfyns og klynge % 7 Nordfyn Assens Billund Brønderslev Halsnæs Jammerbugt Faaborg-M. Dagpenge Kerteminde Middelfart Morsø Tønder Vesthimmerland Kontanthjælp Syddanmark Svendborg Nyborg Odense 3 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 Nordfyn dp Klynge dp jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 Nordfyn kont Klynge kont dec-8 jan-9 Kilde: Jobindsats.dk

7 Bemærkninger: Fra januar 8 til januar 9 er den samlede arbejdskraftreserve i Nordfyns reduceret med 11,8 %. Reduktionen er lidt under gennemsnittet i Syddanmark og reduktionen ligger i midten af klyngen. I januar 9 var andelen af de arbejdsmarkedsparate i arbejdskraftreserven på 25,1 %, hvilket ligger under gennemsnittet i Syddanmark og i den nederste deli klyngen. Dagpenge Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er reduceret med 33 personer svarende til 18,4 %. Dette er lidt over gennemsnittet i Syddanmark og placerer Nordfyns i midten af klyngen. Andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere der opnår 13 ugers ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven var i januar 9 på 23,3 %. Dette er i den øvre del af klyngen og svarer til gennemsnittet i Syddanmark i januar 9. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - 57,5 % af arbejdskraftreserven er kvinder, men arbejdskraftreserven falder for kvinder og stiger for mænd (arbejdskraftreserven er reduceret med 41 % for kvinder og steget 15 % for mænd). - Der er en jævn fordeling af aldersgrupperne i reserven, dog færrest under 29 år % af arbejdskraftreserven kommer fra 3F, svarende til 64 personer. - Inden for mangelområder udgør butiksmedhjælper og lagermedarbejder den største andel. Kontanthjælp Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med 8 personer svarende til 24,2 % fra januar 8 til januar 9. I Syddanmark har der været et fald på 1 % samt et gennemsnitlig fald i klyngen. Set over tid har der procentuel været store udsving i Nordfyn ift. gennemsnittet i klyngen, men antalsmæssigt har udsvinget været omkring 15 personer og siden oktober 8 har der været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Nordfyn. Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven var i januar 9 på 34,2 %. Andelen ligger under gennemsnittet i Syddanmark og Klyngen. Samtidig med at der har været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i reserven, er andelen, som kommer over i reserven faldet. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 61 % af arbejdskraftreserven er kvinder, men arbejdskraftreserven falder for kvinder og stiger for mænd (arbejdskraftreserven er faldet med 7 % for kvinder og er steget med 167 % for mænd). - Andelen af ledighedsberørte der kommer i arbejdskraftreserven er højere for kvinder end for mænd (44 % af ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod 25 % af ledighedsberørte mænd). - 7 % af arbejdskraftreserven er under 3 år og 39 % af de ledighedsberørte unge kommer i reserven % af arbejdskraftreserven er i matchkategori 3.

8 3.2 Sygefravær (ministermål 2 fra 9: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, nov. 7 nov. 8, Nordfyns, klynge og nabojobcentre Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, nov. 7 nov. 8, Nordfyns, klynge og Syddanmark, indeks 11 Udvikling i % ,6-37,8 Nordfyn Assens Billund Brønderslev Halsnæs Jammerbugt Faaborg-M. Kerteminde Middelfart Morsø Tønder uger Over 52 uger Vesthimmerland -3,7-11,3 Syddanmark Svendborg Nyborg Odense Indeks nov-7 dec-7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 Nordfyn Klynge Syddanmark Kilde: Jobindsats.dk Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data or samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selv om de omfatter samme periode. Bemærkninger Sygefraværet i Nordfyn er faldet for forløb over og under 26 uger fra november 7 til november 8. Nordfyn havde i november 8 i alt 462 sygedagpengeforløb og 125 af forløbene var med en varighed over 26 uger, svarende til 27 % af alle forløb. Forløb over 26 uger er faldet væsentligt mere i Nordfyn (3 %) end gennemsnittet i Syddanmark (8 %) og klyngen. Nordfyn skiller sig især ud fra maj 8 og frem til november 8 ved at have et kraftig fald i sygefraværet. Kvinder har en højere andel af sygefravær end mænd, hvor kvinder udgør % af fordelingen mellem køn på forløb over 26 uger. I % af arbejdsstyrken udgør kvinders sygefravær 4,3 % mens mænd sygefravær er 2,8 %. Sygeforløbs varigheder er noget kortere i Nordfyn med et gennemsnit på 8,8 uger i forhold til Syddanmark med et gennemsnit på 1,5 %. Anvendelsen af delvis raskmeldinger har en andel på 12,7 % og det er lidt over gennemsnittet i regionen på 11,8 %.

9 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. jan. 8 jan. 9, Nordfyns, klynge og nabojobcentre Udvikling i % , 46,6 17,4 Nordfyn Assens Billund Brønderslev Halsnæs Jammerbugt Faaborg-M. Kerteminde Middelfart Morsø Tønder Vesthimmerland 13,8 12,6 34,8 Syddanmark Dagpenge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, jan. 8 jan. 9, Nordfyns og klynge 1 1 Svendborg Nyborg Odense Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, Nordfyns og klynge, indeks jan. 8 = Indeks jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 Nordfyn Klynge Syddanmark Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, jan. 8 jan. 9, Nordfyns og klynge Indeks Indeks jan-8 feb-8 Kilde: Jobindsats.dk mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 Nordfyn Klynge Syddanmark 7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 Nordfyn Klynge Syddanmark

10 Bemærkninger: I perioden januar 8 til januar 9 har Nordfyns samlet haft en stigning i antallet af unge årige på dagpenge og kontanthjælp på 18 %. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark, men i den bedre halvdel i forhold til klyngen. Dagpenge Der er perioden kommet 46 % flere unge på dagpenge (svarende til 27 fuldtidspersoner). Stigningen er højere end gennemsnittet i Syddanmark og lidt lavere end gennemsnittet i klyngen. Over tid har Nordfyn ligget på sammen niveau som klyngen og Syddanmark. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - % af de unge dagpengemodtagere er mænd, hvor det tidligere var kvinder som udgjorde den største del. Ledigheden er steget lidt for kvinder (6 %) og steget 96 % for mænd % af de unge dagpengemodtagere er mellem 24 og 29 år. De har haft en stigning på 53 % mens de årige har en stigning på 35 %. Kontanthjælpsmodtagere Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 17 % (8 personer) og for ikke-arbejdsmarkedsparate er antallet uændret. Set over tid har der for de arbejdsmarkedsparate været en lidt større stigning i Nordfyn siden sommeren 8 i forhold klyngen og Syddanmark. Unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år udgør den største andel på 73 %. Faktisk er ledigheden steget for unge under 25 år og faldet for unge årige. Samme tendens gør sig gældende for de ikke-arbejdsmarkedsparate. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 7 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år. - Antallet af under 25-årige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 26 % og uændret for de årige % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder. Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. - For de ikke-arbejdsmarkedsparate er 68 % under 25 år % er kvinder.

11 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år, Nordfyns, klynge og Syddanmark Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, jan. 8 jan. 9, Nordfyns, klynge og nabojobcentre 95 3 Indeks 85 % 1 1,2 2, kv6-3kv7 1kv7-4kv7 2kv7-1kv8 3kv7-2kv8 4kv7-3kv8 Nordfyns Klynge Syddanmark Nordfyn Assens Billund Brønderslev Halsnæs Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Tønder Vesthimmerland Syddanmark Odense Nyborg Sv.borg/Langel./ Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, dec. 7 dec. 8, Nordfyns, klynge og Syddanmark Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, Nordfyns, klynge og nabojobcentre 6,% % dec-7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 Nordfyn Klynge Syddanmark 2,%,8% Kilde: Jobindsats.dk Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, ntroduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i eksjob og på ledighedsydelse. 4,%,% -2,% -4,% -6,% Nordfyns Assens Billund Brønderslev Halsnæs Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Tønder Vesthimmerland 2,% Syddanmark Nyborg Odense Sv.borg/Langel./Ærø

12 Personer på kanten Personer på kanten er personer der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i Nordfyns reduceret med ca. 28 % siden perioden 4. kvartal 7 3. kvartal 8. Reduktionen er det næststørste i klyngen og væsentligt under gennemsnittet i Syddanmark på 18,7 %. I perioden var der 2 personer på kanten i Nordfyns kommune. Antallet af personer på kanten svarer til 1,8 % af arbejdsstyrken. Dette er i den bedste del af klyngen og er lavere end i Syddanmark generelt. Personer på kanten fylder dermed relativt mindre i Nordfyns kommune end i klyngen og lavere end gennemsnittet i Syddanmark. Kontanthjælp match 4-5 Udviklingen for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Nordfyns ser pæn ud sammenlignet med de øvrige i klyngen med en stigning på 1,2 % fra januar 8 til januar 9. I samme periode har Nordfyn dog haft en markant stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 51 %, svarende til 39 personer. Stigningen for de ikke-arbejdsmarkedsparate er især sket for de unge under 29 år. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten er faldet fra 18 % til 14 % i løbet af det seneste år. Faldet dækker over en stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob på 21 % og et fald i antallet på ledighedsydelse på 11 %. En flot kombination. Den overvejende del på ledighedsydelse (81 %) har et forløb under 26 uger. Faldet det seneste år har især været for personer på over 26 uger. Førtidspension Antallet på førtidspension i Nordfyns er stort set uændret fra januar 8 til januar 9. Antallet på førtidspension udgør 1 % af arbejdsstyrken, hvilket svaret til gennemsnittet generelt.

13 3.5 indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for okt. dec. 8/nov. 8 jan. 9), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % For igur 3.5b: Aktiveringsgrad for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, januar 9 Andel i % 3 1 Dagpenge Kontanthjælp, match 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål Dagpenge Arb.mark.parate kont. Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for okt. dec. 8), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Figur 3.5d: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Nordfyns Klynge Syddanmark Mål Kilde: Jobindsats.dk

14 Figur 3.5e: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark Figur 3.5f: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere Nordfyns, klynge og nabojobcentre jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 Nordfyns Klynge Syddanmark Mål Nordfyns Klynge Syddanmark Mål Figur 3.5g: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % Figur 3.5h: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for okt. dec. 8), Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 Nordfyns Klynge Syddanmark 1. tilbud Ge ntagne tilbud Mål Kilde: Jobindsats.dk

15 Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark 7 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 3 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 Nordfyns Klynge Syddanmark Mål Nordfyns Klynge Syddanmark Mål Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark (klynge = vægtet gennemsnit) 45 Akt.grad i % jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 Kilde: Jobindsats.dk Nordfyns Klynge Syddanmark Mål Nordfyns Klynge Syddanmark

16 Figur 3.5m: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for okt. dec. 8 for 1. tilbud og for okt. dec. for gentagne tilbud), Jobcenter Nordfyns, klynge og nabojobcentre Andel i % Figur 3.5n: Rettidighed for jobsamtaler, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark 1. tilbud Gentagne tilbud Mål jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 Nordfyns Klynge Syddanmark Mål Figur 3.5o: Rettidighed for første aktiveringstilbud, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark Figur 3.5p: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 Kilde: Jobindsats.dk Nordfyns Klynge Syddanmark Mål Nordfyns Klynge Syddanmark Mål

17 Figur 3.5q: Aktiveringsgrad for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Nordfyns, klynge og Syddanmark (klynge = vægtet gennemsnit) 35 3 Akt.grad i % aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 Nordfyns Klynge Syddanmark Kilde: Jobindsats.dk

18 Bemærkninger Dagpengemodtagere: I Nordfyns får dagpengemodtagerne en rettidig kontaktsamtale. Inden for de seneste 6 måneder har op til 99 % af dagpengemodtagerne en rettidig samtale. For første og gentagne tilbud er ligeledes rettidige med en rettighed omkring 91 % inden for de seneste 6 måneder. Måltallet for rettidig samtale og aktivering for dagpengemodtagere er %. Aktiveringsgraden for dagpengemodtagere var i januar 9 på,5 % hvilket stort set svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Inden for de seneste 6 måneder har 89 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fået en rettidig kontaktsamtale frem til januar 9 og inden for de seneste 3 måneder et rettidigheden på 93 %. Måltallet er %. For første aktiveringstilbud er der 71 % som har fået en rettidig aktivering indenfor de seneste 6 måneder frem til december 8, men inden for de seneste 3 måneder er det 85 % som har fået en rettidig samtale. Måltallet er %. For gentagen aktivering er der tale om ganske få personer, hvorfor der er store udsving i målopfyldelsen fra måned til måned. Set over 6 måneder er det % som har fået en rettidig gentagen aktivering. Det svarer altså til, at 1 personer har fået og ikke fået en rettidig aktivering inden for de seneste 6 måneder. Måltallet er her %. Ses der på aktiveringsgraden ligger Nordfyns under gennemsnittet i klyngen og Syddanmark. Aktiveringsgraden i Nordfyns Kommune er 34 % % mens gennemsnittet i Syddanmark og klyngen er på omkring 41 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 95 % af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har fået en rettidig kontaktsamtale inden for de seneste 6 måneder. Måltallet er %. For første aktiveringstilbud er det 57 % og 62 % som har fået en rettidig aktivering inden for henholdsvis 6 og 3 måneder frem til december 8. Måltallet er 75 %, hvorved det ikke er helt opfyldt. For gentagen aktivering er der % og 71 % som får en aktivering rettidigt inden for henholdsvis 6 og 3 måneder frem til december 8. Målet er 75 %. Rettidigheden har altså været stigende og i december 8 var den %. Nordfyns har en aktiveringsgrad på 26 % for de ikke-arbejdsmarkedsparate og det ligger over regionsgennemsnittet på 23 %.

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere