Bilag 3 Om at afgive påbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Om at afgive påbud"

Transkript

1 Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område for reaktioner vedrører overordnet AMP nr. 121 til bygherrer, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, og AMP nr. 122 til underentreprenører bygge og anlæg, jf. 6, stk. 1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, jf. relevante materielle bestemmelser, samt eventuelt AMP 112 om AMO bl.a. rettet mod virksomhedernes pligter om deltagelse i bygherrens sikkerhedsmøder og opstartsmøder. AMP 121 bygherrer her skal der vælges mellem følgende: - Kvalitetssikrede skabeloner til strakspåbud om at udarbejde en PSS og til rådgivningspåbud på store byggepladser. - Kvalitetssikrede skabeloner til strakspåbud om at udbedre mangler i PSS og til rådgivningspåbud på store byggepladser. - Generelle skabeloner ved øvrige konstaterede overtrædelser af bekendtgørelse om bygherrens pligter normalt uden rådgivningspåbud. AMP 122 underentreprenører BA, jf. 6, stk.1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde om ansvaret for fællesområder og fællesforanstaltninger generelle skabeloner til arbejdsgivere. AMP 112 om AMO vedr. bl.a. deltagelse i bygherrens sikkerhedsmøder generelle skabeloner til arbejdsgivere. AMP 010 til AMP reaktioner til arbejdsgivere vedrørende ansvaret for egne ansatte, jf. Arbejdstilsynets øvrige retningslinjer for dette. Bilag 2 er opbygget efter ovennævnte inddeling og under hensyn til nummereringen af afsnittene i instruksen. Rådgivningspåbud til bygherren vedrørende manglende eller mangelfuld PSS Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner for rådgivningspåbud til bygherrer, du skal anvende, når du afgiver strakspåbud om manglende eller mangelfuld PSS på en stor byggeplads. Det er en forudsætning for den kvalitetssikrede skabelon til rådgivningspåbud om mangler i PSS, at du har afgivet strakspåbud om de samme mangler i PSS. Det er ligeledes en forudsætning, at du i strakspåbuddet har beskrevet, hvilke materielle arbejdsmiljøproblemer du har konstateret på byggepladsen i relation til fællesområder og fællesforanstaltninger. Du skal samtidigt sørge for at begrunde, at der kan være en sammenhæng med de konstaterede mangler i PSS. Det er sammenhængen mellem de konstaterede arbejdsmiljøproblemer og manglerne i PSS, der danner grundlag for rådgivningspåbuddet om, at bygherren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører væsentlige mangler ved PSS, jf. 25 i bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet (rådgivningsbekendtgørelsen). Rådgivningspåbud til bygherrer, jf. 25 i rådgivningsbekendtgørelsen, kan også afgives på grundlag af strakspåbud til bygherrer om manglende eller mangelfuld PSS, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter. Det gælder i det hele taget, at bygherrer ikke er omfattet af rådgivningsbekendtgørelsens 5. Afgrænsning af bilag 3 14

2 Bilag 2 forholder sig ikke til påbudssituationer i forhold til bygherrens pligter ved projektering før byggestart eller til alle bestemmelser i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Særligt skal det fremhæves, at bilaget ikke forholder sig til påbud, jf. 17 om koordinatorens koordinering i bekendtgørelsen eller til punkterne i 11. Skal du alligevel afgive påbud, jf. 17 om koordinering, skal du vælge AMP 121 om bygherre og her vælge relevant generel skabelon til andre pligtsubjekter end arbejdsgiver. Vedrørende 11 gælder det, at det i mange tilfælde kan være relevant at inddrage punkter fra bestemmelsen i vejledningsafsnittet i påbud om PSS. Store byggepladser 1. Dit tilsyn vedrørende plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Ved tilsyn på store byggepladser hvor der på samme tid er arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med byggepladsens fællesområder og fællesforanstaltninger, og hvor PSS ikke er udarbejdet eller er mangelfuld, vil manglerne i mange tilfælde have en sammenhæng, så det under alle omstændigheder vil være relevant at afgive strakspåbud omkring PSS. I den forbindelse skal du sikre dig tilstrækkeligt med egne observationer og bygherrens/koordinatorens bekræftelse af de forhold, du lader indgå i din afgørelse samt notere, hvad de har oplyst med relevans for dit påbud. Det indarbejder du i den relevante kvalitetssikrede skabelons afsnit om Sagens oplysninger, som danner grundlag for din begrundelse i afsnit om begrundelse for påbud. Når du udarbejder dit påbud, kan du støtte dig til denne instruks sammen med hjælpeteksten i påbudsskabelonen. I afsnittet sagens oplysninger vil følgende forhold i de fleste tilfælde skulle indgå: Oplysninger fra koordinatoren om hvor mange arbejdsgivere der samtidigt (på tilsynstidspunktet) udfører arbejde på byggepladsen og med hvor mange ansatte. Du kan supplere dette med egne konstateringer med angivelse af de konkrete arbejdsgivere, du har talt med og det antal ansatte, du har fået oplyst fra virksomhederne. Hvilke fysiske (materielle) mangler og problemer du har konstateret på byggepladsen i områder, hvor personer fra flere arbejdsgivere arbejder eller færdes samtidig. Konstatering ved oplysninger fra arbejdsgiverne kan også medtages. Oplysning om at der er afgivet påbud til en eller flere arbejdsgivere omkring de problemer, der danner grundlag for vurdering af manglerne i PSS, hvis der er afgivet sådanne påbud. Seneste dato for ajourføring af PSS og bekræftelse hos koordinatoren af at det er den aktuelt gældende PSS. Koordinatorens navn og bekræftelse af at vedkommende er udpeget af bygherren. Er du i tvivl om, hvorvidt koordinatoren er udpeget af bygherren, må du kontakte bygherren og få det afklaret. Koordinatorens navn mv. skal fremgå af PSS. En bekræftelse på at det er et fællesområde eller en fællesforanstaltning, hvor der skal arbejde eller færdes personer fra flere virksomheder samtidig, eller der skal anvendes af eller fungere som sikkerhedsforanstaltning for flere arbejdsgivere samtidig. Angiv navnene på mindst to arbejdsgivere, der arbejder eller færdes i det konkrete fællesområde, eller som skal anvende fællesforanstaltningen samtidigt. Angiv, hvilke mangler der er i PSS i relation til de konstaterede arbejdsmiljøproblemer. I din begrundelse vil du i de fleste tilfælde som minimum skulle vurdere følgende: 15

3 Hvilke konstateringer der gør, at bygherren fx har pligt til at udarbejde eller udbedre mangler i PSS - herunder at der er to eller flere arbejdsgivere, der samtidigt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen. Sammenhængen mellem de konstaterede arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen eller ved arbejdsgivernes udførelse af arbejdet og de konstaterede mangler i PSS. Herunder om der fx er afgivet påbud til arbejdsgivere på byggepladsen vedrørende arbejdsmiljøproblemer, der kan hænge sammen med ovennævnte. 1.1 Dit påbud når der ikke er udarbejdet PSS Konstaterer du på en stor byggeplads i byggeperioden, at der ikke er udarbejdet en PSS for byggepladsen, skal du normalt afgive strakspåbud og rådgivningspåbud til bygherren om at udarbejde en PSS. Vælg den kvalitetssikrede skabelon om strakspåbud til bygherrer i AMP 121 om at udarbejde en PSS og den kvalitetssikrede skabelon til rådgivningspåbud. Følg anvisningerne i skabelonerne. Situation: Bygherren eller koordinatoren bekræfter/oplyser, at der ikke er udarbejdet en PSS. Påbuddet: Bygherren skal udarbejde en PSS. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om at udarbejde en PSS. Det udløser rådgivningspåbud. Hjemmel: 18, stk.1, nr. 1, jf. 10, nr. 2, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og efter relevans til konkrete afsnit i vejledningerne. 1.2.a 1.2.e. Dit påbud når der er udarbejdet PSS, men den er mangelfuld Ved mangler i PSS på store byggepladser hvor du samtidigt har konstateret materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen i forhold til fællesområder og fællessikkerhedsforanstaltninger, som kan have sammenhæng med de konstaterede mangler i PSS, skal du vælge de kvalitetssikrede skabeloner for strakspåbud om mangelfuld PSS og rådgivningspåbud. 1.2.a Dit påbud om angivelser i PSS vedrørende organisationsplan Situation: Der er væsentlige mangler i PSS om, hvilke virksomheder der udfører selvstændige entrepriser på byggepladsen. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at udbedre mangler i PSS. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du de relevante punkter, du skal give påbud omkring, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter 16

4 i relation til angivelserne i organisationsplanen i PSS om virksomhederne på byggepladsen. Se også punkt 1.2.d om tidsplan. Påbud om manglende oplysninger i PSS, om hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen, vil i de fleste tilfælde mindst være en kombination af påbud om organisationsplan og tidsplan. Det udløser som udgangspunkt rådgivningspåbud. Hjemmel: 18, stk.1, nr. 1, jf. 10, nr. 2, jf. bilag 3, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledning 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og særligt afsnit 6 om koordinering under byggeprocessen samt Atvejledning 25.6 afsnit 2 om indhold i plan for sikkerhed og sundhed organisationsplan og tidsplan. 1.2.b Dit påbud om angivelse i PSS af fælles færdsels- og arbejdsområder Situation: Der er væsentlige mangler i PSS i forhold til angivelsen af fælles færdsels- og arbejdsområder. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at udbedre manglerne i PSS. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du de relevante punkter, du vil give påbud omkring, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter, om fælles færdsels- og arbejdsområder. Angiv efterfølgende i påbudsteksten, hvilke mangler der skal udbedres. Det udløser som udgangspunkt rådgivningspåbud. Hjemmel: 18, stk. 1, nr. 1, jf. 10, nr. 2, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og her skal der bl.a. henvises til afsnittet Angivelse af fællesområder og fællesforanstaltning. 1.2.c Dit påbud om angivelse i PSS af fællesforanstaltningernes omfang, placering mv. Situation: Der er væsentlige mangler i PSS i forhold til angivelsen af fællesforanstaltningernes omfang, placering mv. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at udbedre manglerne i PSS. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter, samt eventuelle øvrige relevante punkter. Angiv efterfølgende i påbudsteksten, hvilke foranstaltninger der ikke er tilstrækkeligt beskrevet. Det kan fx være rækværker, orden og ryddelighed eller vinterforanstaltninger. Det udløser som udgangspunkt rådgivningspåbud. Hjemmel: 18, stk. 1, nr. 1, jf. 10, nr. 2, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter, samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og her skal der bl.a. henvises til afsnittet Angivelse af fællesområder og fællesforanstaltninger. 17

5 1.2.d Dit påbud om tidsplan og særligt farligt arbejde Situation: I PSS er der mangler i forhold til tidsplanen, hvad angår: Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen, og hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, eller Angivelser af i hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at udbedre manglerne i PSS. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du punktet om tidsplanen jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Angiv efterfølgende i påbudsteksten, hvilke forhold i tidsplanen der ikke er tilstrækkeligt beskrevet, fx om det vedrører mangler i angivelserne for enkelte virksomheders arbejde på byggepladsen eller fx mangler i angivelser om perioder med særligt farligt arbejde. Ved særligt farligt arbejde skal du også begrunde, at arbejdet er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Det udløser som udgangspunkt rådgivningspåbud. Hjemmel: 18, stk.1, nr. 1, jf. 10, nr. 2, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og her skal der bl.a. henvises til afsnittet Tidsplan. 1.2.e Dit påbud om angivelse i PSS af arbejdsgivernes ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger Situation: Ansvarsfordelingen i fællesområder og for fælles sikkerhedsforanstaltninger er aftalt mellem bygherren og virksomhederne eller mellem virksomhederne, men denne ansvarsfordeling fremgår ikke af PSS eller er mangelfuldt beskrevet. Det kan også gælde ansvaret for orden og ryddelighed, fjernelse af affald, snerydning og grusning samt ansvaret for eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om, at det skal fremgå af PSS, hvem der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de konkrete foranstaltninger, som, du har konstateret, er mangelfulde på byggepladsen. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og den kvalitetssikrede skabelon for strakspåbud om udbedring af mangler i PSS. I valg af AMP-titel vælger du de relevante punkter fra bilag 3 og fra 13, stk. 3, i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Angiv efterfølgende i påbudsteksten, hvilke konkrete foranstaltninger der mangler ansvarsangivelse for i PSS. Det udløser som udgangspunkt rådgivningspåbud. Hjemmel: 18, stk. 1, nr. 1, jf. 10, nr. 2, jf. 13, stk.3, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk.1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningerne 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter og 25.6 Plan for sikkerhed og sundhed, og her skal der bl.a. henvises til afsnittet Angivelse af fællesområder og fællesforanstaltninger. 18

6 1.3 Dit påbud når PSS er udarbejdet men ikke er tilgængelig på byggepladsen Er PSS udarbejdet men ikke tilgængelig for arbejdsgiverne og de ansatte på byggepladsen i hele arbejdstiden, skal du som udgangspunkt afgive strakspåbud til bygherren men uden rådgivningspåbud. Situation: Bygherren eller koordinatoren bekræfter/oplyser, at PSS er udarbejdet, men at den ikke er tilgængelig for arbejdsgiverne og/eller de ansatte på byggepladsen, fx hvis planen er låst inde, når koordinatoren ikke er på byggepladsen. Påbuddet: Bygherren skal sikre, at planen er tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen i hele byggeperioden. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter. I AMP-titel skriver du påbudsteksten. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen. Hjemmel: 18, stk. 2, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk.1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, og herunder afsnit 13 om PSS. 2. Dit tilsyn vedrørende bygherrens koordinering store byggepladser Ved tilsyn på store byggepladser hvor der er arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med byggepladsens fællesområder og fællesforanstaltninger, kan problemerne også have en sammenhæng med manglende eller utilstrækkelig koordinering i forhold til sikkerhed og sundhed på byggepladsen eller utilstrækkelig opfølgning fra bygherrens koordinator. I den forbindelse skal du sikre dig tilstrækkeligt med egne observationer og bygherrens/koordinatorens bekræftelse af de forhold, du lader indgå i din afgørelse samt notere, hvad de har oplyst med relevans for dit påbud. Det indarbejder du i den relevante påbudsskabelons afsnit om Sagens oplysninger, som danner grundlag for din begrundelse i skabelonens afsnit begrundelse for påbud. Når du udarbejder dit påbud, kan du støtte dig til denne instruks sammen med hjælpeteksten i den valgte påbudsskabelon. Påbudssituationerne, der er gennemgået i punkterne fra 2.1 til 2.5, udløser ikke rådgivningspåbud. 2.1 Dit påbud når bygherren ikke har truffet aftale med arbejdsgiverne om ansvaret for fællesområder og fællesforanstaltninger Situation: Bygherren har ikke truffet aftale med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige 19

7 sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Påbuddet: Bygherren skal træffe aftaler med arbejdsgiverne om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter, hvor du i AMP-titel skriver påbudsteksten og præciserer efterfølgende i påbudsteksten, hvilke fælles sikkerhedsforanstaltninger der skal laves aftaler om. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen. Hjemmel: 13, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 5 om afgrænsning i forhold til byggeprocessen. 2.2 Dit påbud når bygherren ikke har udpeget en koordinator Hvis bygherren ved tilsyn i byggefasen oplyser, at der ikke er udpeget en koordinator, kan du afgive et påbud om udpegning af koordinator for byggefasen alene på baggrund af oplysningerne fra bygherren, det vil sige, uden at der er konstateret et materielt problem. Hvis bygherren samtidigt bekræfter, at bygherren ikke har udpeget en koordinator for projekteringen af byggeprojektet, kan der alt efter omstændighederne også afgives påbud om dette eller AUP (som i det nye afgørelseskoncept hedder overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen ). I vejledningsafsnittet angives det, at koordinatorer for store byggepladser skal være i besiddelse af både de lovpligtige kvalifikationer og gennemgået den lovpligtige koordinatoruddannelse. Situation: Der er ikke udpeget en koordinator 1. for byggefasen 2. for projektering og byggefasen når der også projekteres i byggefasen 3. for projektering, der er færdig Påbuddet: Bygherren skal udpege en koordinator for 1. byggefasen 2. for projektering og byggefasen 3. for projektering I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121. Ved situation 1 og 2 vælger du Generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Herunder om udpegningen alene vedrører byggefasen, eller den også skal vedrøre projektering i byggefasen. Ved situation 3 vælger du Generel AUPskabelon - øvrige pligtsubjekter og angiver i afgørelsen, at bygherren har overtrådt reglen om at udpege en koordinator for projekteringen men ikke skal foretage sig yderligere, da projekteringen er færdig. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen. Hjemmel: 4, stk. 1, (suppleret i relevant omfang af henholdsvis stk. 2 og/eller stk. 3) i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk.1, og 77, stk

8 Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 1 om udpegning af koordinator og afsnit 2 koordinatorens kvalifikationer. 2.3 Dit påbud til bygherren når der ikke bliver afholdt opstartsmøder eller sikkerhedsmøder Hvis koordinatoren oplyser, at der ikke afholdes opstartsmøder eller sikkerhedsmøder, kan du afgive et påbud om afholdelse af møderne alene på baggrund af oplysningerne fra koordinatoren, det vil sige, uden at der er konstateret et materielt problem. Situation: Der bliver ikke indkaldt til og afholdt opstartsmøder eller sikkerhedsmøder efter de gældende regler. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om, at han skal sørge for, at koordinatoren indkalder til: Opstartsmøder for virksomhederne og deres AMO eller Sikkerhedsmøder for alle virksomheder og deres AMO på byggepladsen mindst hver 14. dag. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen se nedenstående om dette. Hjemmel: Opstartsmøder: 15 i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk.1, og 77, stk. 1. Sikkerhedsmøder: 16, stk. 1, og stk. 3, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 7 om opstartsmøder og/eller afsnit 8 om sikkerhedsmøder. I din beskrivelse i påbuddet om indkaldelse til opstartsmøder eller koordinerende sikkerhedsmøder skal bl.a. indgå: Hvem der har oplyst hvad, bl.a. hvem der har oplyst, at møderne ikke afholdes. Hvor mange virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen med hvor mange ansatte. I din begrundelse for påbuddet om indkaldelse til opstartsmøder eller koordinerende sikkerhedsmøder skal du på baggrund af din beskrivelse vurdere følgende: At den manglende afholdelse af møderne er en overtrædelse af bygherrebekendtgørelsen, da der samtidigt udføres arbejde af to eller flere arbejdsgivere på byggepladsen, der beskæftiger mere end 10 personer samtidigt, og at der, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, skal afholdes henholdsvis opstartsmøder og/eller sikkerhedsmøder for alle arbejdsgivere og virksomhedernes AMO på byggepladsen. 2.4 Dit påbud til bygherren ved manglende indkaldelse af enkelte virksomheder til opstartsmøder eller sikkerhedsmøder Situation: Koordinatoren indkalder ikke alle relevante virksomheder til opstartsmøde eller sikkerhedsmøder. 21

9 Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om, at han skal sørge for, at koordinatoren indkalder de konkrete arbejdsgivere til møderne. I skabelonguiden i ATIS vælger du AMP 121 og generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen se nedenstående om dette. Hjemmel: Opstartsmøder: 15, stk. 3, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Koordinerende sikkerhedsmøder: 16, stk. 2, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 7 om opstartsmøder og/eller afsnit 8 om sikkerhedsmøder. I din beskrivelse om manglende indkaldelse til møderne skal bl.a. indgå: De oplysninger du har indhentet ved tilsynsbesøget, se pkt. 2.4 i instruksen. Det skal bl.a. fremgå, hvilke arbejdsgivere og deres AMO der ikke indkaldes til møderne. I din begrundelse om manglende indkaldelse til møderne skal du på baggrund af din beskrivelse bl.a. vurdere følgende: At den manglende indkaldelse af en eller flere konkrete arbejdsgivere og deres AMO til opstartsmøde er en overtrædelse af bygherrebekendtgørelsens 15, stk. 3, og/eller At den manglende indkaldelse af en eller flere konkrete arbejdsgivere og deres AMO til koordinerende sikkerhedsmøde er en overtrædelse af bygherrebekendtgørelsens 16, stk. 2, og Da der samtidigt udføres arbejde af to eller flere arbejdsgivere på byggepladsen, der beskæftiger mere end 10 personer samtidigt. Arbejdsgiveres udeblivelse fra opstartsmøde eller sikkerhedsmøder Situation: Arbejdsgivere (virksomheder), som er involveret i arbejdsmiljøproblemer i fællesområder eller med fællesforanstaltninger, er udeblevet fra opstartsmøde og/eller udebliver fra bygherrens sikkerhedsmøder, selvom de er indkaldt til møderne. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til arbejdsgiveren om at deltage i henholdsvis bygherrens opstartsmøde eller i bygherrens sikkerhedsmøder. I skabelonguiden i ATIS skal du vælge AMP 112 AMO og generel strakspåbudsskabelon arbejdsgivere, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen. I begrundelsen vil det være relevant eventuelt at indarbejde problemstillinger fra AML 20a, stk. 1, i relation til arbejdsgiverens pligt til at medvirke til sikring af bygherrens koordineringspligt mv. Hjemmel: 32 stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed samt AML 20, stk. 1, samt eventuelt 20a, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til AT-vejledning F.3.4 om samarbejde på skiftende 22

10 arbejdssteder bygge og anlæg samt At-vejledningen 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 7 om opstartsmøder og afsnit 8 om sikkerhedsmøder. 2.5 Dit påbud vedrørende bygherrens kontrolforpligtigelse herunder ved hjælp af sikkerhedsrunderinger Hvis bygherren eller koordinatoren oplyser, at der ikke gennemføres sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag i byggeperioden, kan du afgive et påbud til bygherren om at gennemføre sikkerhedsrunderinger alene på baggrund af oplysningerne. Konstaterer du væsentlige materielle arbejdsmiljøproblemer, der vedrører fællesområder og fællesforanstaltninger, selvom der gennemføres sikkerhedsrunderinger på niveau med minimumskravet, vil det være relevant at undersøge, om koordinatoren i øvrigt er på byggepladsen og gennemfører en passende kontrol på byggepladsen.. Sikkerhedsrundering på byggepladsen Situation: Du konstaterer, at koordinatoren ikke gennemfører sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag på byggepladsen. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om at sørge for, at der gennemføres sikkerhedsrunderinger på byggepladsen mindst én gang hver 14. dag. I skabelonguiden i ATIS skal du vælge AMP 121 Bygherre og generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen. Hjemmel: 19, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 9 om sikkerhedsrunderinger og/eller afsnit 10 om koordinatorens tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen samt afsnit 11 om tilsyn og opfølgning i forhold til fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger. Koordinators tilstedeværelse og kontrol på byggepladsen Situation: Du konstaterer væsentlige materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen, der vedrører fællesområder og fællesforanstaltning, hvor ansvaret er klart defineret i PSS, og hvor der gennemføres sikkerhedsrunderinger hver 14. dag. Ud fra en samlet vurdering viser det sig imidlertid, at koordinatoren ikke overholder 19, stk. 1. Efter denne bestemmelse skal koordinatoren ved personlig tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen gennemføre en passende kontrol af det, der er aftalt med arbejdsgiverne om fællesområderne, samt at det, der er besluttet på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til bygherren om, at han skal sørge for, at koordinator bl.a. ved personlig tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen gennemfører en passende kontrol af, at det, der er aftalt vedrørende fællesområderne med arbejdsgiverne, og det, der er besluttet på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt. I skabelonguiden i ATIS skal du vælge AMP 121 Bygherre og generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen se nedenstående om dette. 23

11 Hjemmel: 19, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter, afsnit 9 om sikkerhedsrunderinger og/eller afsnit 10 om koordinatorens tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen samt afsnit 11 om tilsyn og opfølgning i forhold til fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger. I din beskrivelse om manglende kontrol skal følgende elementer som minimum indgå: Oplysninger om antal arbejdsgivere og beskæftigede på byggepladsen. Beskrivelse af hvilke materielle problemer du har konstateret, og som vedrører de enkelte arbejdsgiveres ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger. Hvor meget koordinatoren er til stede på byggepladsen. Hvordan og hvor tit koordinatoren fører kontrol med, at arbejdsgiverne lever op til deres ansvar i fællesområder og med fællesforanstaltninger. Din begrundelse om manglende kontrol skal indeholde følgende: At der på byggepladsen er to eller flere arbejdsgivere, der beskæftiger mere end 10 personer samtidig, så bygherren er omfattet af 19, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter. En vurdering af at koordinatorens tilstedeværelse og/eller kontrol ikke har et passende niveau. Ved vurderingen kan du fx lægge vægt på størrelsen af byggepladsen (jo flere ansatte/arbejdsgivere jo mere koordinering/tilsyn), byggepladsens kompleksitet/farlighed (jo mere kompleks jo mere koordinering/tilsyn), på de konstaterede materielle problemer i fællesområderne herunder disses alvorlighed, og hvor længe problemet har været til stede samt på eventuelle oplysninger fra arbejdsgivere på pladsen om mangelfuld efterlevelse af arbejdsgivernes ansvar for fællesforanstaltning eventuelt underbygget af referater fra sikkerhedsmøder. 3. Dit påbud når virksomheder ikke lever op til deres ansvar for fællesområder og fællesforanstaltninger Situation: Du har vurderet, at de konstaterede arbejdsmiljøproblemer udgør eller kan udgøre en risiko for de beskæftigede på byggepladsen og klarlagt, hvilken virksomhed der har ansvaret for pågældende fællesområde/fællesforanstaltning. Påbuddet: Du skal afgive strakspåbud til den virksomhed, der har ansvaret for fællesforanstaltningen. Du skal beskrive, hvad det er, virksomheden skal sørge for af foranstaltninger, i hvilket fællesområde ansvaret gælder, og om det vedrører både iværksættelse og vedligeholdelse eller kun den ene del. Når der er mangler ved foranstaltningen, og hvis ansvaret for foranstaltningen ifølge aftalen med bygherren eller andre arbejdsgivere på byggepladsen også omfatter vedligeholdelsen af foranstaltningen, så skal påbuddet også beskrive, at arbejdsgiveren skal føre effektivt tilsyn med vedligeholdelsen af foranstaltningen. I skabelonguiden i ATIS skal du vælge AMP 122 og strakspåbud åben skabelon til arbejdsgivere, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen se nedenstående om dette Hjemmel: 6, stk.1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, jf. relevant materiel bestemmelse, fx 46 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde om adgangs- og transportveje eller 17, stk. 1, bilag 1, pkt. 6.20, om rækværker på stillads samt 77, 24

12 stk. 1, i arbejdsmiljøloven. Vejledning: Du kan bl.a. henvise til At-vejledningen 25.3 Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter afsnit 5 om afgrænsning i forhold til byggeprocessen og afsnit10 om koordinatorens tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen. I din beskrivelse om manglende efterlevelse af ansvar skal som minimum indgå: Dine egne konstateringer og de oplysninger du har indhentet i overensstemmelse med det angivne i pkt. 3 i instruksen. Hvem du har talt med, deres titler og funktioner, og hvilken arbejdsgiver de er ansat hos, samt hvem der har oplyst hvad. Det skal bl.a. klart fremgå, at der er talt med bygherren eller dennes koordinator, hvem bygherren er, og hvem du har talt med fra arbejdsgiveren (arbejdsleder, ejer e.l.), som du skal stile påbuddet til. Grundig beskrivelse af manglerne i fællesområdet eller ved den konkrete fællesforanstaltning (kan også være helt manglende). Hvem der kunne blive berørt af de konstaterede problemer, herunder om der i denne forbindelse er afgivet påbud til nogle af arbejdsgiverne på byggepladsen. Hvad der fremgår af PSS om den konkrete fællesforanstaltning, og hvad der er oplyst fra koordinatoren og fra arbejdsgiveren, der har ansvaret for fællesforanstaltningen. Det skal herunder specifikt fremgå, at arbejdsgiveren, som du stiler påbuddet til, er ansvarlig for fællesforanstaltningen. Dette skal være bekræftet af arbejdsgiverens ansvarlige repræsentant, og det skal fremgå, i hvilken periode og udstrækning arbejdsgiveren er ansvarlig. Henviser du til, hvad der står i PSS, skal du angive dato for sidste revision af PSS, og koordinatoren skal bekræfte, at det er den gældende PSS. Selvom der ikke er udarbejdet en PSS, eller selvom angivelserne i PSS omkring ansvarsfordelingen ikke er korrekte, kan der dog stadig være grundlag for at afgive påbud efter 6 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde til den arbejdsgiver, der vedstår at være ansvarlig for fællesforanstaltningen ved en aftale med bygherren eller en anden arbejdsgiver på byggepladsen. Det skal bekræftes af koordinatoren, at arbejdsgiveren har dette ansvar. Samtidig skal bygherren have et påbud om at ajourføre PSS. I din begrundelse om manglende efterlevelse af ansvar skal du på baggrund af din beskrivelse vurdere: Hvordan de konstaterede problemer i fællesområder og ved fællesforanstaltninger udgør eller kan udgøre en risiko for de beskæftigede på byggepladsen. At arbejdsgiveren, der modtager påbuddet, er ansvarlig for den mangelfulde eller manglende fællesforanstaltning på det tidspunkt, hvor du afgiver påbuddet. Desuden skal du vurdere rækkevidden af ansvaret både fysisk/geografisk og tidsmæssigt. Det skal bl.a. fremgå, om ansvaret gælder både iværksættelse og vedligeholdelse af foranstaltningen. At påbuddet vedrører en fælles foranstaltning i et fællesområde, hvor flere arbejdsgivere arbejder eller skal arbejde samtidig eller efter hinanden. Det gælder også områder, hvor der kun sker færdsel. Når ansatte hos den arbejdsgiver, der er ansvarlig for en fællesforanstaltning, er konkret udsat for de konstaterede arbejdsmiljøproblemer i relation til fællesforanstaltningen: Situation: En arbejdsgivers egne ansatte er konkret udsat for en sikkerheds- eller 25

13 sundhedsmæssig risiko på grund af de mangler, der er konstateret ved fællesforanstaltningen, som arbejdsgiveren samtidigt er ansvarlig for efter aftale med bygherren eller andre virksomheder på byggepladsen, jf. PSS. Påbuddet: Du skal afgive to påbud til arbejdsgiveren. Det ene påbud skal du afgive i forhold til det konstaterede materielle arbejdsmiljøproblem og ud fra det almindelige arbejdsgiveransvar. I skabelonguiden i ATIS skal du vælge relevant AMP nr. mellem og relevant skabelon, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Det andet påbud skal du afgive i forhold til den aftale, der er indgået med bygherren eller andre virksomheder på byggepladsen om fællesforanstaltningen. I skabelonguiden i ATIS skal du vælge AMP 122 og strakspåbud generel skabelon til arbejdsgivere, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen se foregående afsnit om dette Hjemmel: Påbuddet om det konstaterede materielle arbejdsmiljøproblem ud fra det almindelige arbejdsgiveransvar har hjemmel i de relevante bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen. Det andet påbud, i forhold til den aftale der er indgået med bygherren, har hjemmel i 6, stk.1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde og skal kombineres med relevante materielle bestemmelser. Små og mellemstore byggepladser 4.1 Dit påbud til bygherren om PSS på små og mellemstore byggepladser ved særligt farligt arbejde Situation: Når der er farligt arbejde på små og mellemstore byggepladser. Påbuddet: Du skal give strakspåbud til bygherren om, at han skal udarbejde en PSS med omdrejningspunkt i det særligt farlige arbejde. I skabelonguiden i ATIS skal du vælge AMP 121 Bygherre og generel strakspåbudsskabelon - øvrige pligtsubjekter, hvor du i AMP-titel skriver den relevante påbudstekst. Du skal selv udfylde de enkelte afsnit i skabelonen i forhold til det konstaterede på byggepladsen samt begrunde, at arbejdet er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Påbuddet kan udløse rådgivningspåbud. Hjemmel: 18, stk.1, nr. 1, jf. 10, nr. 2, sidste punktum, jf. det konkrete punkt (1 10) i bilag 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter samt AML 37, stk. 1, og 77, stk. 1. Vejledning: Efter relevans henvises til At-vejledning 25.4 om bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter eller til At-vejledning 25.5 om bygherrens ansvar ved små byggeprojekter samt til afsnit 4 i At-vejledning 25.6 om plan for sikkerhed og sundhed ved særligt farligt arbejde på små og mellemstore byggepladser. 26

14 4.2 Dit påbud når arbejdsgivere ikke lever op til deres ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger Situation: Når arbejdsgiver ikke lever op til sit ansvar i fællesområder og for fællesforanstaltninger, der medfører materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen Påbuddet: Du skal give strakspåbud til arbejdsgiver om, at han skal sørge for, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de andre arbejdsgivere, iværksættes og vedligeholdes samt føre et effektivt tilsyn hermed. Når du skal skrive dit påbud, så se afsnit 3 ovenfor. Hjemmel: 6, stk. 1, i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde kombineret med relevante materielle bestemmelser samt AML 77, stk. 1. Vejledning: Efter relevans henvises til afsnit 5 om afgrænsning i forhold til byggeprocessen i Atvejledning 25.4 for mellemstore byggeprojekter eller til afsnit 4 om afgrænsning i forhold til byggeprocessen i At-vejledning 25.5 for små byggeprojekter. 27

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) BEK nr 117 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bygge- og anlægsaktioner

Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure nr. DT-6 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC SBT Ikrafttræden: 1. april 2013 Sidst revideret: 1. april 2016 Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation for byggeledelse

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation for byggeledelse BILAG E.1-5 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation for byggeledelse September 2016 Bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter pålægger BYGST som bygherre en række ansvarsområder på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Tænk arbejdsmiljø allerede i udbudsfasen

Tænk arbejdsmiljø allerede i udbudsfasen Foto: Brian Berg Tænk arbejdsmiljø allerede i udbudsfasen Foto: Alex Tran 2 Tænk arbejdsmiljø allerede i udbudsfasen Et godt tilbud bygger på et godt udbud. Når en entreprenør skal give et godt tilbud

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende.

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende. Høring Kvalitetsprocedure G-203 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, MV Ikrafttræden: 16. marts 2016 Arbejdstilsynet skal til enhver tid kunne dokumentere, at der er foretaget høring,

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynets særlige BA aktiviteter Indtil udgangen af 2015 er der årligt

Læs mere

Detailtilsyn kontrolbesøg

Detailtilsyn kontrolbesøg Detailtilsyn kontrolbesøg Kvalitetsprocedure DT-2 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: januar 2011 Senest redigeret: Juni 2017 Aktuel for tilsynsførende,

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Når asfalt og sikkerhed går hånd i hånd. Ole Christian Nielsen, Sweco Louise Borchersen Brøndum, Lejre Kommune Niels Kirstein, Colas

Når asfalt og sikkerhed går hånd i hånd. Ole Christian Nielsen, Sweco Louise Borchersen Brøndum, Lejre Kommune Niels Kirstein, Colas Når asfalt og sikkerhed går hånd i hånd Ole Christian Nielsen, Sweco Louise Borchersen Brøndum, Lejre Kommune Niels Kirstein, Colas Nyt paradigme: Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Findes på: Vejregler.dk:

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest revideret:

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.15 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar

Læs mere

arbejdsmiljø i bygge og anlæg

arbejdsmiljø i bygge og anlæg Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde arbejdspåvirkninger teknik byggepladsindretning arbejdsprocesser værnemidler Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere

INSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERINGSFASERNE

INSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERINGSFASERNE DOKUMENTNR. UDARBEJDET GODKENDT ENHED 11/01291-3 ARS Dec.. 2011 ANP 09.10.2009 ANL-PRO GYLDIGHEDSOMRÅDE MÅLGRUPPE Alle anlægsprojekter ARB-P i projekteringsfaserne, herunder rådgivere INSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

CYKELSTI VILDBJERGVEJ PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

CYKELSTI VILDBJERGVEJ PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Dato April 2013 CYKELSTI VILDBJERGVEJ PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED 1-9 Revision 1 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af Rasmus Wermuth Jensen (RWJ) Kontrolleret af Lisbeth Odsbjerg Vach (LOV) Godkendt af Kim

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD 23. juni 2011 1 PCB i arbejdsmiljøet Arbejde med fjernelse af PCB holdigt materiale Arbejde i PCB forurenet indeklima

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) PSS 10.maj 2011 Bygherre: Sted: Grønlands Banken Sisimiut PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) for udførelse af Renovering af Grønlandsbanken i Sisimiut - Bygningsarbejder Grønlandsbanken Postbox 1033 3900

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen - 2 FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020 ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Bygherreforeningens temamøde om bygherrens rolle den 9. december 2010 Stadig

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 Udkast til Forslag (15.09.08 - ekstern høring) til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter, supplerende bestemmelser til reglerne om undersøgelsespåbud

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 NOTAT 15. april 2008 Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 J.nr. VG/NKO Afgrænsning store/små komplicerede/ukomplicerede byggepladser Hvordan kunne disse regler fastsættes?

Læs mere

VESTERHOLMVEJ BILAG 4 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

VESTERHOLMVEJ BILAG 4 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Dato Februar 2013 VESTERHOLMVEJ BILAG 4 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED 1-9 Revision 1 Dato 2013-02-22 Udarbejdet af Kim Grarup Herning kommune Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse Kim Lind Johannessen(KMLJ)

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.5 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de muligheder, der er for at indgå aftale om at fravige reglerne om virksomhedernes

Læs mere

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Arbejdsmiljø i projekteringsfasen - Hvordan løfter vi som bygherre vores ansvar? www.regionmidtjylland.dk 1. Præsentation André Paasch Region Nord, NUA Ingeniør Mail: andre.paasch@rn.dk Tue Lindstrøm Region

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Tilsynscenter Nord Postboks 1228 900 København C Tlf 70121288 Fax 70121289 at@atdk wwwatdk CVR-nr 21481815 Rådgivningspåbud Arbejdstilsynet har truffet 19 afgørelser

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Fælles værdigrundlag vedrørende arbejdsmiljø for byggeriets parter

Fælles værdigrundlag vedrørende arbejdsmiljø for byggeriets parter Fælles værdigrundlag vedrørende arbejdsmiljø for byggeriets parter Bygherrer, projekterende og rådgivere, leverandører, arbejdsgivere, ledere og arbejdstagere har hver især pligter efter Arbejdsmiljøloven.

Læs mere