FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%"

Transkript

1 Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

2 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 36% et Meget tilfreds, andre 36% har et Tilfreds, 14% Hverken eller, 10% Utilfreds og 5% Meget utilfreds. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. På grund af afrundinger kan det samlede procentpointsum afvige fra 100%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes enhedens aktuelle resultater med et eller flere parametre. Spørgsmål markeret med * er lokale spørgsmål, og indgår ikke i de beregnede indeks. 15 Gns. - + Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn ,9 0,2 Landsnorm Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Gennemsnitscoren for spørgsmålet er 3,9. Den højeste score er 5 og den laveste score er 1. Gennemsnittet på dette sammenligningsparameter er 3,7, mens den gennemsnitlige score for enheden i eksemplet er 3,9. Derfor viser grafen en positiv afvigelse på 0,2. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0.

3 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Til højre for figuren sammenlignes resultatet med det samlede resultat for Rudersdal Kommune. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Gns. - + Samlet tilfredshed ,4 Den pædagogiske indsats Samarbejdet med personalet ,5 Børnene imellem De fysiske rammer ,5 0,4 Frokostmåltid ,6 0,2 Fleksibilitet og valgmuligheder ,5-0,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

4 SAMLET TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET 03 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Meget tilfreds 74% Tilfreds 22% -21 Hverken eller 3% -4 Utilfreds 0% -3 Meget utilfreds 0% 0 Rudersdal Kommune Gns. - + Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 58 4,3 0, Rudersdal Kommune

5 DE HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 04 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,9 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 Den tid, personalet har til dit barn 4,8 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,0 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,5 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,3 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,3 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 2,

6 STØRSTE FORSKELLE IFT. KOMMUNEN 05 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt mest negativt i forhold til Rudersdal Kommune. Den tid, personalet har til dit barn 1,2 Rengøringsstandarden 0,8 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 0,7 Indeklimaet 0,7 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 0,6 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen -0,1 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen -0,1 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere -0,1 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer -0,1 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder

7 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (1) 06 Gns. - + Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i dagligdagen ,6 0,3 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven ,5 0,4 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer ,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling ,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling ,4 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

8 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (2) 07 Gns. - + Den pædagogiske indsats Den tid, personalet har til dit barn ,8 1,2 Personalets engagement i hverdagen ,8 Personalets omsorg for dit barn ,8 0,4 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles ,8 0,6 Personalets faglige niveau ,6 0,3 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

9 SAMARBEJDET MED PERSONALET 08 Gns. - + Samarbejdet med personalet ,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet ,6 0,4 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet ,0 0,2 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter ,1 0,4 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter ,4 0,3 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn ,4 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering ,9 0,7 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning ,8 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

10 BØRNENE IMELLEM 09 Gns. - + Børnene imellem Dit barns forhold til de andre børn ,4 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene ,6 0,4 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

11 DE FYSISKE RAMMER 10 Gns. - + De fysiske rammer ,5 0,4 Åbningstiderne ,4 0,1 De fysiske rammer indendørs ,5 0,4 De udendørs faciliteter ,5 0,3 Rengøringsstandarden ,8 Indeklimaet ,6 0,7 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune

12 FROKOSTMÅLTID 11 Gns. - + Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? ,6 0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Er frokostmåltidet leveret udefra eller tilberedt i institutionen? Leveret udefra 2% 1 Tilberedt i institutionen 98% 54 *Disse spørgsmål bees kun af forældre, hvis børn får tilbudt mad i daginstitutionen

13 FLEKSIBILITET OG VALGMULIGHEDER 12 Gns. - + Fleksibilitet og valgmuligheder ,5-0,1 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) ,5-0,1 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere ,3-0,1 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen ,2-0,1 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder ,9 - Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen ,3-0,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune *Spørgsmål markeret med bees kun af forældre, der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbudsplads.

14 VALG AF INSTITUTIONSPLADS 13 Ved tildeling af dagtilbudsplads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution/dagpleje? Det var 1. prioritet 80% 47 Det var 2. prioritet 5% 3 Det var 3. prioritet 0% 0 Havde ingen særlige ønsker 2% 1 Pladsen var uønsket 0% 0 Det er ikke muligt at prioritere i kommunen. 14% 8 I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? I høj grad 0% 0 I nogen grad 11% 6 Hverken/eller 0% 0 I mindre grad 4% 2 Slet ikke 86% 49

15 VALG AF INSTITUTIONSPLADS 14 Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til? Dagpleje 17% 1 Vuggestue 17% 1 Aldersintegreret institution 50% 3 Børnehave 17% 1

16 VALG AF INSTITUTIONSPLADS 15 Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads? Manglende trivsel 0% 0 Adfærdsproblemer 0% 0 Den pædagogiske indsats 17% 1 Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud 0% 0 Niveauet for forældrebetaling 17% 1 Den etniske/sociale sammensætning 0% 0 Ideologiske/religiøse årsager 0% 0 Åbningstider 17% 1 Samarbejdet med personalet 0% 0 Andre årsager 100% 6

17 RESULTATER OPDELT PÅ DISTRIKTER 16 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige tilfredshed på hvert spørgsmål på de forskellige distrikter. Dagpleje distrikter Alle kommunal e dagplejere Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i dagligdagen 4,6 4,6 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 4,5 4,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 4,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,9 4,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov Den tid, personalet har til dit barn 4,8 4,8 Personalets engagement i hverdagen 4,8 4,8 Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,8 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,8 4,8 Personalets faglige niveau 4,6 4,6 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn Samarbejdet med personalet 4,5 4,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,6 4,6 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,0 4,0 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 4,1 4,1 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,4 4,4 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,4 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER OPDELT PÅ DISTRIKTER 17 Dagpleje distrikter Alle kommunal e dagplejere Total Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,9 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,8 4,8 Børnene imellem Dit barns forhold til de andre børn Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,6 4,6 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn De fysiske rammer 4,5 4,5 Åbningstiderne 4,4 4,4 De fysiske rammer indendørs 4,5 4,5 De udendørs faciliteter 4,5 4,5 Rengøringsstandarden Indeklimaet 4,6 4,6 Frokostmåltid 4,6 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,5 3,5 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,5 3,5 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,3 3,3 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,2 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 2,9 2,9 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,3 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

19 RESULTATER OPDELT PÅ 18 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (1) Alder 0 år 1 år 2 år Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i dagligdagen 4,6 4,6 4,6 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 4,6 4,6 4,5 4,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 4,8 4,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 5,0 4,5 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,6 4,6 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 5,0 4,9 4,8 4,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov 4,6 4,8 Den tid, personalet har til dit barn 4,8 4,8 4,8 Personalets engagement i hverdagen 4,8 4,9 4,8 Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,8 4,8 4,8 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,8 4,9 4,8 Personalets faglige niveau 4,2 4,6 4,6 4,6 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,6 Samarbejdet med personalet 4,4 4,4 4,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,6 4,6 4,6 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,5 4,1 3,9 4,0 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 4,3 4,2 4,0 4,1 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 5,0 4,4 4,4 4,4 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,4 4,3 4,4 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (1) Alder 0 år 1 år 2 år Total Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 5,0 4,8 4,9 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 5,0 4,8 4,8 4,8 Børnene imellem 4,6 Dit barns forhold til de andre børn 4,6 4,5 4,8 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,5 4,5 4,6 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 5,0 4,6 De fysiske rammer 4,4 4,5 4,6 4,5 Åbningstiderne 4,2 4,4 4,5 4,4 De fysiske rammer indendørs 4,3 4,6 4,5 4,5 De udendørs faciliteter 4,5 4,6 4,4 4,5 Rengøringsstandarden 4,6 Indeklimaet 4,5 4,5 4,6 Frokostmåltid 4,2 4,6 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,7 3,3 3,5 3,5 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 4,3 3,1 3,6 3,5 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,3 3,3 3,2 3,3 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,0 4,2 4,3 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,7 2,6 3,0 2,9 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,3 3,4 3,3 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ 20 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (2) Køn Dreng Pige Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,8 4,6 Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i dagligdagen 4,6 4,5 4,6 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 4,3 4,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 4,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,9 4,8 4,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov Den tid, personalet har til dit barn 4,8 4,8 4,8 Personalets engagement i hverdagen 4,8 4,8 4,8 Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,8 4,8 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,8 4,8 4,8 Personalets faglige niveau 4,6 4,5 4,6 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,6 Samarbejdet med personalet 4,5 4,4 4,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,6 4,5 4,6 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,2 3,8 4,0 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 4,2 4,0 4,1 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,5 4,3 4,4 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,2 4,6 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ 21 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (2) Køn Dreng Pige Total Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,9 4,8 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,9 4,8 4,8 Børnene imellem Dit barns forhold til de andre børn 4,6 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,6 4,6 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn De fysiske rammer 4,6 4,5 4,5 Åbningstiderne 4,5 4,3 4,4 De fysiske rammer indendørs 4,5 4,5 4,5 De udendørs faciliteter 4,4 4,6 4,5 Rengøringsstandarden Indeklimaet 4,5 4,6 Frokostmåltid 4,6 4,5 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,6 3,2 3,5 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,7 3,2 3,5 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,3 3,3 3,3 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,5 3,9 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,1 2,6 2,9 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,5 3,1 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (3) Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Dansk Andet sprog Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,3 Den pædagogiske indsats 4,3 Aktiviteterne i dagligdagen 4,6 4,0 4,6 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 4,6 4,0 4,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 4,5 4,8 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 3,8 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,0 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,9 4,5 4,9 Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov 4,3 Den tid, personalet har til dit barn 4,8 4,3 4,8 Personalets engagement i hverdagen 4,8 4,5 4,8 Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,5 4,8 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,8 4,8 Personalets faglige niveau 4,6 4,5 4,6 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,6 5,0 Samarbejdet med personalet 4,5 4,2 4,5 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,6 4,0 4,6 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,0 4,0 4,0 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 4,1 4,0 4,1 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,5 4,3 4,4 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,4 3,8 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ 23 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (3) Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Dansk Andet sprog Total Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,9 4,5 4,9 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,9 4,5 4,8 Børnene imellem 4,4 Dit barns forhold til de andre børn 4,0 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,6 4,6 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn De fysiske rammer 4,6 4,3 4,5 Åbningstiderne 4,4 4,5 4,4 De fysiske rammer indendørs 4,6 4,0 4,5 De udendørs faciliteter 4,5 4,3 4,5 Rengøringsstandarden 4,5 Indeklimaet 4,6 4,3 4,6 Frokostmåltid 4,6 4,0 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,4 3,8 3,5 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,5 4,0 3,5 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,2 4,0 3,3 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,3 4,0 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 2,9 3,3 2,9 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,3 3,8 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,4% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 78,4% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 8% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 87,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 87,7% beelser: 64 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 87,7% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 90,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 90,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 9,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 83% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 91,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 91,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 9,9% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,5% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 88,5% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 1 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 83,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 1 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,4% Områdeinstitution Bøllemosen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 16 Svarprocent: 71,4% Forældretilfredshed 16 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,5% Områdeinstitution Bøllemosen beelser: 85 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66,2% Områdeinstitution Hestkøb beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 66,2% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 92,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 92,4% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 92,4% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 206 Svarprocent: 77,2% LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 97,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 97,5% Områdeinstitution Skovkanten beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 97,5% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 79,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 79,3% beelser: 341 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 79,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60% Lyngby og Ulrikkenborg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 94,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 94,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen

Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,3% Lyngby og Hjortekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,5% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 217 Svarprocent: 79,2% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 90,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 90,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Lyngby og Ulrikkenborg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% Lyngby og Hjortekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 217 Svarprocent: 87% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% beelser: 33 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,4% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,4% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,1% Ulrikkenborg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,5% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 73,5% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,1% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 82,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 82,8% beelser: 53 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 82,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 89,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,2% beelser: 68 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 78,2% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,6% Netværk Brede og Virum beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,6% Antal besvarelser: 59 Mælkebøtten

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,6% Antal besvarelser: 59 Mælkebøtten FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,6% Antal besvarelser: 59 Mælkebøtten LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,3% Antal besvarelser: 64 Pilegården

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,3% Antal besvarelser: 64 Pilegården FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,3% Antal besvarelser: 64 Pilegården LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 89,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73% beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 55,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 55,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 55,9% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,2% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 99 Lyngborghave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 99 Lyngborghave FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 99 Lyngborghave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,8% Antal besvarelser: 42 Sjælsø børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,8% Antal besvarelser: 42 Sjælsø børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,8% Antal besvarelser: Sjælsø børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4% Gladsaxe Kommune Antal besvarelser: 104 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Områderapport Svarprocent: 66,3% Antal besvarelser: 209 Områdeinstitution Birkehaven

Områderapport Svarprocent: 66,3% Antal besvarelser: 209 Områdeinstitution Birkehaven FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Områderapport Svarprocent: 66,3% Antal besvarelser: 209 Områdeinstitution Birkehaven LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 56,5% Antal besvarelser: 13 Gøngehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 56,5% Antal besvarelser: 13 Gøngehuset FORÆLDRETILFREDSHED 218 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 56,5% Antal besvarelser: Gøngehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Områderapport Svarprocent: 66,9% Antal besvarelser: 370 Områdeinstitution Hestkøb

Områderapport Svarprocent: 66,9% Antal besvarelser: 370 Områdeinstitution Hestkøb FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Områderapport Svarprocent: 66,9% Antal besvarelser: 370 Områdeinstitution Hestkøb LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,7% Gladsaxe Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 93,3% Antal besvarelser: 42 Sct. Georggårdens vuggestue

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 93,3% Antal besvarelser: 42 Sct. Georggårdens vuggestue FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 93,3% Antal besvarelser: Sct. Georggårdens vuggestue LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 60,6% Antal besvarelser: 20 Søvej

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 60,6% Antal besvarelser: 20 Søvej FORÆLDRETILFREDSHED 18 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 6,6% Antal besvarelser: Søvej LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 54 Abildgården

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 54 Abildgården FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 54 Abildgården LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere