Ny Aktuel behandling af medfødte metaboliske sygdomme (IEM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Aktuel behandling af medfødte metaboliske sygdomme (IEM)"

Transkript

1 Ny Aktuel behandling af medfødte metaboliske sygdomme (IEM) Allan Meldgaard Lund Center for Medfødte Stofskiftesygdomme () Klinisk Genetisk Klinik Rigshospitalet Danmark

2 Aktuel behandling af IEM Hvilke behandlingsmuligheder har vi? Hvad er der nyt? Nye aspekter af gammel behandling Nye behandlinger Kun human behandling Muse-forsøg og lignende kun medtaget i meget begrænset omfang

3 Skal man sige en vigtig faktor om diagnose og behandling af IEM er det! TIDLIG BEHANDLING! IQ-URET TIKKER! MSUD. Kaplan, 1991, Morton 2002 (Mennonite community, Pennsylvania)

4 Optimalt behandlingsrespons afhænger af tidlig diagnose, som er en vigtig del af den samlede behandling NYT PÅ DEN FRONT? Mere neonatal screening Mere sikker og hurtig molekylær-genetisk diagnostik Gen-paneler for grupper af IEM WES GSD, encefalopatier, behandlelige IEM Vil sammen markant ændre vore behandlingsmuligheder

5 Top 10 IEMs you cannot afford to miss? Gælder det stadig? Acute intoxication IEMs, herunder hyperammoniæmi PLP dependens Biotinidase/HLCSD BH4 defekter atypisk PKU GLUT1 defekt Creatine defekt Biotine-thiamine BGD Cerebral Folat Defekt Serine biosyntese Defekt Remetylerings Defekt Nok ikke i dag er der mindst 90 IEM, som vi helst skulle kunne diagnosticere for ikke at misse en behandlingschance Vi har brug for gode og hurtige diagnostiske metoder

6 Behandling af IEM Formål: at opnå stabilisering eller forbedring, incl QoL Problemer Sjældne eller ultra-sjældne sygdomme med stor variabilitet mellem individer og over livstid Lille interesse for udvikling af nye behandlinger Orphan lovgivningen hjælper dog og i de sidste år er der kommet en hel del nye behandlinger til Ofte lave evidensniveauer Eminens snarere end evidensbaseret Kræver højtspecialiseret viden at anvende og dokumentationsbehovet er enormt Kan være dyr (men også ganske billig)

7 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Alternative veje Metaboliske inhibitorer Competitiv inhibition Substrat reduktion Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

8 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Alternative veje Metaboliske inhibitorer Competitiv inhibition Substrat reduktion Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

9 Diætetisk restriktion Succesfuld hjørnesten ved mange IEM PKU, LCHAD, MSUD, MMA Rettet mod IEM med intoksikation og energi-mangel Symptomer fremkommer ved disse sygdomme ved: Provokerende faktor Uomsætteligt substrat Metabolisk stress (febersygdom anæstesi etc) med øget katabolisme og energiforbrug Faste med katabolisme Fysisk aktivitet Produktmangel Diætetisk behandling Substratrestriktion Energitæt diæt Begrænse faste Øge energitilbud Substituere produkt Kræver tæt samarbejde med specialiseret klinisk diætist med daglig erfaring i behandling af IEM

10 Diætetisk restriktion Diætetisk substrat restriktion kan være Specifik ved proximale defekter i en nedbrydningsvej, fx PKU eller MSUD» Specifikke komponenter kan udelades, fx phenylalanin Mere generel ved distale defekter, som organiske acidæmier, urinstofcyklusdefekter og fedtoxidationsdefekter» Terapi rettet mod begrænsning af et helt næringsstof, fx protein eller en type af fedt

11 Diætetisk restriktion Proteinrestriktion Fuldgyldige diætprodukter Generel proteinrestriktion» Reducere proteinindtag, lav-proteinprodukter» Rekommendationer, barnets vækst, trivsel Ofte samtidig tilskud af essentielle aminosyrer og intermediære forbindelse efter enzymblokket» For lidt i genuine protein» Overskud af essentielle bruges til syntese af nonessentielle med forbrug af nitrogen

12 Diætetisk restriktion bruges fx ved Intoksikations-IEM Akut syg 2 dage gammel iøvrigt normal dreng født af beslægtede irakiske forældre sutteproblemer, opkastninger, tachypnoe sløv og til sidst nær-komatøs trunkal hypotoni, dehydreret BE: -15, St.bicarb.: 13, ph: 7.21, glucose: 1.2 svær U-ketose Typisk neonatal debut af IEM organisk aciduri - MMA

13 U- organiske syrer: MMA

14 Påbegynder behandling Behandling Diætprodukt Proteinrestriktion Øget kalorie indtag B 12 Karnitin

15 Diætetisk restriktion Lipidrestriktion Specifik» fx restriktion af LCT ved LCHAD, VLCAD Generel fedt restriktion» Hypercholesterolæmi» MADD OBS essentielle fedtsyrer» Tilskud af valnødde-olie Karbohydrat restriktion Galaktose (Galaktosæmi, citrin-defekt) Fruktose (Hereditær fruktoseintolerans)

16 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Alternative veje Metaboliske inhibitorer Competitiv inhibition Substrat reduktion Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin

17 Diætbehandling Dietetisk substitution - Energi Tilførsel af kulhydrat Glukogenoser, -oxidationsdefekter Glukose Ukogt majsstivelse Tilførsel af lipid Lang-kædede -oxidationsdefekter MCT GLUT 1, PDH Ketogen diæt Tilførsel af protein GSD III

18 Glukogenose - GSD Ia

19 Behandling af GSD Ia Mål: normalt blodglukose, reduktion af laktat, normal vækst Ekstra glukose og reduceret fedt Karbohydrat 65-70% Protein 10-15% Fedt 20-25% Ukogt majsstivelse Hyppige måltider NG/PEG føde natten over CAVE adipositas

20 Diætbehandling Dietetisk substitution Øget lipid Ketogen diæt Pyruvatdehydrogenase defekt Glukose-transporter defekt Anaplerose Glukose-transporter defekt, lang-kædede fedt forbrændingsdefekter, Triheptanoin

21 GLUT1 Ketogen diæt Ketonstoffer bruger MCT1 transporterer til at passerer BBB Hjerne kan nemt producere energi ud fra ketoneer Bruges også ved PDH, GSD III og GSD V (og kramper)

22 Anaplerosis FAT Pyruvate fra glykolyse opretholder anaplerose via pyruvate karboxylase Vedligeholder TCA cycle intermediære Ketogen diæt kan reducere anaplerosis pga hæmmet glykolyse og fuld oxidation af ketoner i TCA Glucose Ketones

23 Ulige-kædet mellem-kædet fedtsyre (C7) Triheptanoin Triheptanoin er både en alternativ energi kilde (Acetyl- CoA) vedligeholder TCA via propionyl-coa (anaplerose) Gives til GLUT1-DS patienter (about 35E%) Øget cerebral metabolisk hastighed, færre kramper og forbedret neuropsykologisk funktion (Pascual 2014) Primært ved GLUT1-DS (trial) Lang-kædet fedt forbrændings defekter, GSD, (trial)

24 Dietetisk og medikamentel substitution Tilførsel af specifikt produkt, som mangler pga enzymblok eller defekt transporter Tyrosin med PKU; arginin ved UCD Cholesterol ved SLO Carnitin ved carnitin transporter defekt Neurotransmittere dopamin og serotonin ved BH4- defekter Creatin ved GAMT defekt

25 Tetrahydrobiopterin (BH4) Defekter BH4 dependent pathways Substituer neurotransmittere

26 Cerebral energy mangel pga Creatine mangel Defekt creatin biosynthesis GAMT, AGAT Defekt transport CT1 (SLC6A8,X-bundet) Behandling: Creatin supplement hos alle Ved GAMT reducere guanidinoacetate arginine restriktion ornithine supplement Protein restriktion

27 Diætbehandling - problemer Amning svær, men kan gennemføres Kræver tæt biokemisk kontrol Kontraindiceret ved fx galaktosæmi, LCHAD, svære urinstofcyklus defekter Kompliance Krævende for familien, tid- og økonomikrævende Svær at forstå og kommunikere, kultur, pædagogik Ikke alle diæter lige velsmagende, med dog Bedre formuleringer af mange diæter, fx ketogen diæt Behandling med GCMP-produkter ved PKU og tyrosimæmi Større udvalg af nye diætprodukter med bedre smag Spisevægring ofte komponent i sygdommen, PEGsonde tit nødvendig Risiko for malnutrition

28 Diætbehandling - Malnutrition Substrat eller produkt mangel Især ved protein restriktion, flere årsager, herunder CAVE børns ujævne vækst. Fx ved fastholdt dosis protein hos barn med urinstofcyklusdefekt:» God vækst: hyperammoniæmi pga mangel på essentielle aa» Dårlig vækst: hyperammoniæmi pga for stor dosis protein Mangel på vitaminer, calcium, essentielle fedtsyrer, sporstoffer etc. Fx PKU: zinc, B 12, LC polyumættede fedtsyrer Kalorier Mangel» Dårlig spiselyst: kvalme, uacceptabel smag, lille diæt variation» Svært at komme op på sufficient mængde, fx - oxidationsdefekter Overskud» Fedme - især glukogenoser og beta-oxidationsdefekter

29 Diætbehandling Forebyg malnutrition Forebyggelse sker ved regelmæssig kontrol Børnelæge centralt og lokalt: vækst, hud, hår Klinisk diætist vurdering med regelmæssige kostregistreringer Neuropsykologi, skole/pædagog udtalelser etc. Aminosyrer, fedtsyreprofil, vitaminer etc..

30 Et vigtigt sidste aspekt af diætbehandling ved IEM: Undgå katabolisme! I daglige behandling Energitæt kost Korte fasteperioder Forhindre mangeltilstande, fx aminosyrer Forebygge interkurrent sygdom» Vaccinationer» Hjemmeorlov» Små institutioner Forebygge obstipation Planlægge elektive indgreb nøje» Først på listen» Plan for faste, iv glucose og genoptagelse af oral føde

31 Undgå katabolisme ved akut interkurrent sygdom Patient med Citrullinæmi Fulminant neonatal debut med ammonium > 3000 Klarede sig fint første 3 år God kontakt, normal sprog Debuterer (5 år gammel) med gastroenterit Akut regime iværksættes for sent - inkarceration, død Et fungerende AKUT REGIME er en vigtig prognostisk faktor Hjemmeregime og hospitalsregime Principper for begge Begrænse føde, som barnet ikke kan omsætte Begrænse katabolisme ved øget energi indtag (glukose) Eliminere toksiske produkter Vigtigste behandling ved mange IEM

32 Akut regime Hjemme: stop alm ernæring, giv glukose Hospital: Vurder barn klinisk. Intensiv? Dialyse? CNS? Stop alm. ernæring og opstart 10% glukose iv,

33 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Alternative veje Metaboliske inhibitorer Competitiv inhibition Substrat reduktion Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

34 Øget elimination Hæmodialyse/hæmofiltrering af fx MSUD/UCD patienter Afaresebehandling ved homozygot familiær hypercholesterolæmi

35 Medikamentel elimination Før absorption Zinc-behandling ved Wilsons sygdom Reducerer optagelsen i tarmen af kobber og øger elimination i tarm Mipsalus (preclinical) Forhindrer optagelse af fenylalanin ved PKU Efter absorption

36 Reduceret optag af fenylalanin MIPSALUS Indgift af syntetiske polymerer ( MIP ), som i tarmen binder PHE og medfører at PHE udskilles med afføringen Gode resultater på dyr MIP med bindingssted for 2 PHE PHE

37 Øget elimination - medikamentel Penicillamin ved Wilsons sygdom Carnitin Ved organiske acidurier og β-oxidationsdefekter ophobes toksiske CoA-forbindelser Glycine Carnitin afgifter og genskaber CoA-pool Toksisk Ved IVA danner glycinkonjugat af 3-OH-isovalerianesyre Cyclodextrin ved NP-C fjerner ophobet cholesterol (trial) Pegvaliase ved PKU (trial) CoA Toksisk + URIN CoA Carnitin Urin

38 Nedbrydning af fenylalanin Pegvaliase Phenylalanin ammonium lyase, kan omdanne fenylalanin til trans-cinnamin syre Koblet til polyethylen glycol som PEG- PAL kan det indgives subcutant Forsøg i gang på alle typer af PKU, herunder klassiske (fase 3) 50% > 360 µm fenylalanin 67% < 600 µm fenylalanin

39 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Metaboliske inhibitorer Alternative veje Substrat reduktion Competitiv inhibition Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

40 Tyrosinæmi type 1 Farmakologisk anvendelse af enzyminhibitor Succinylacetone

41 Tyrosinæmi type 1 Alternativ metabolisme Leversvigt Cirrhose Hepatocellulært carcinom Dårlig trivsel Tubulær defekt

42 Tyrosinæmi - behandling Tyrosin og fenylalanin begrænset diæt Debut >6 months Debut <2 months Debut 2-6 months van Spronsen et al. 1994

43 Tyrosinæmi behandling med alternativ metabolisme Tyrosin begrænset diæt Transplantation 1991: enzyminhibition med NTBC NO 2 O O F F O F 2-(2-nitro-4-fluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione

44

45

46 Tyrosinæmi ændret prognose Tyrosinæmi indgår i dag i det neonatale screeningsprogram

47 Alternativ metabolisme Homocystinuri - Betain

48 Medikamentel behandling af UCD 1. Øge N-udskillelse (ca 0.1g N/kg/dag) alternativ vej Natriumbenzoat (1 mol) Natriumphenylbutyrat (2 mol) Begge 250 mg/kg som bolus og dagsdosis 2. Katalysere urinstofcyklus Arginin 600 mg/kg 3. Aktivere CPS Carbaglu 200 mg/kg Også ved organiske acidurier

49 Cystinose cystin

50 Infantil nefropatisk cystinose Tidlige manifestationer 6-12 måneder Polyuri / polydipsi Acidose Dårlig trivsel >12 måneder Vækst retardering Rakit Fotofobi ESRD ved 8-10 år Hormonproblemer MR

51

52 Cysteamin x 4 (Prescysbi x 2) Øjendråber hver time H 2 O 4 liter dgl. Citrat mixt. x 4 Phosphat mixt. x 4 Kalium mixt. x 4 Norditropin x 1 Etalpha x 1 Nutrison til natten Hyppig kontrol Hyppig L-cystinmåling

53 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Metaboliske inhibitorer Alternative veje Substrat reduktion Competitiv inhibition Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

54 Substrate reduktion Glucosylceramid substrater Reducere substrat, som presenteres for enzymet Forudsætning: nogen residual aktivitet af enzymet Miglustat (Zavesca) Eliglustat (Cerdelga) Normal Syg Syg ingen SRT + SRT Flere i pipe-line for andre sygdomme, fx NP-C, Fabry, MPS (herunder Genistein)

55 Gaucher SRT Oral Miglustat, Zavesca Effekt ved Gaucher, but Svag, langsom, svært at opnå stabilitet Bivirkninger, incl. GI problemer, tremor og neuropathy Kun indiceret, når ERT ikke kan anvendes Oral Eliglutat, Cerdelga» Stærkere inhibition (0,024 µm vs 5-50 µm)» Mindre inhibition af intestinal disaccharidaser» Derfor GI-mæssigt veltolereret» Effekt som ERT» Metabolisme via CYP2D6» Cerdelga is indicated for the long-term treatment of adult patients with Gaucher disease type 1 (GD1), who are CYP2D6 poor metabolisers (PMs), intermediate metabolisers (IMs) or extensive metabolisers (EMs). (Smid BE, EP, 2014)

56 MPS Genistein ved MPSIII (trial) Reduceret GAG, mindre hyperaktivitet, færre øvre luftvejsinfektioner Pentosan polysulfat ved MPS1 (måske også chaperon-virkning) (trial) Reduceret GAG, forbedret ledbevægelighed og færre smerter

57 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Metaboliske inhibitorer Alternative veje Substrat reduktion Competitiv inhibition Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

58 PKU manipulering af BBB transport LAT1 Behandling Ved LNAA (excl. PHE) tilførsel reduceres PHE i hjernen - ved competitiv inhibition over BBB Imbalance over blod-hjerne barrieren: Transportøren LAT1 transporterer både PHE: og andre aminosyrer: (VAL, LEU, ILE, MET, THR, TRP, TYR = LNAA) Høj PHE ulig konkurrence med dårlig transport ind i hjernen af de andre aminosyrer

59 Large Neutral Aminoacids Anvendt på pionerbasis i DK i flere år hos voksne med dårlig komplians Nedsat blod-phe og hjerne-phe Øget mængde neurotransmittere (dopamin) Neuropsykologisk ligeså god effekt, som hvis der blev givet udelukkende diæt (korttidsstudier) Diæt kan slækkes MEN overordnet er effekt-profil dårligt belyst i langtidsstudier Anvendelse ved sent diagnosticerede PKU-patienter

60 Manipulering af BBB transport Samme princip anvendes ved: MSUD giv LNAA uden grenede aminosyrer GA1 Giv arginin, som konkurrerer med lysin for transport over BBB

61 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Metaboliske inhibitorer Alternative veje Substrat reduktion Competitiv inhibition Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

62 Co-factor og vitamin defekter Transport defekter biotin-thiamin BGD, folat receptor defekter Enzyme-K M -varianter/chaperone effekt B 6 responsiv homocystinuri, B 12 responsiv MMA Co-factor/vitamin synthese and recyling defekter Biotinidase, PNPO, BH4 Co-factor/vitamin inaktivering Antiquitin defekt (PDE), hyperprolinæmi, hypophosphatasi Nutitionel mangel B12 Hyppigst anvendte behandling af IEM

63 Biotin Biotinidase/holokarboxylase syntase defekt Neonatal/infantil presentation Kramper (infantile spasms), encefalopati, hypotoni Udviklingshæmning Eczem, alopeci Høretab Alle responder på biotin, 5-10 mg/dag Neonatal screening

64 Antiquitin mangel pyridoxin dependent epilepsy inaktivering af PLP

65 Biotin-tiamin responsiv basal ganglie sygdom Neonatal akut encephalopati med epilepsi og Leigh syndrom Nogle senere debut Infantile spasmer Biotin/tiamin supplementation Effekt på mange symptomer Alle med bilat. basal ganglia påvirkning på tilbydes behandling

66 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Metaboliske inhibitorer Alternative veje Substrat reduktion Competitiv inhibition Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

67 Ved lysosomale sygdomme sker en progressiv ophobning af complekse molekyler i cellernes lysosomer Normal celle TID Ophobningscelle

68 Gaucher Multisystemsygdom Defekt glucocerebrosidase Knogler (Smerter, brud, lav kalk) Milt (forstørrelse, smerter) Lunger Knoglemarv (lav blodprocent, lave blodplader) CNS Lever (Forstørrelse, dårlig trivsel) (Type 2 og 3)

69 Enzymsubstitution (og transplantation) - basis 3 vigtige fund: de Duves fund af lysosomer 1955 Neufelds komplementeringsforsøg i 1960 erne + = clearance af ophobet materiale Niemann-Pick Gaucher I-Cell sygdom mannose-6-phosphat medieret import

70 Enzymsubstitution og Transplantation Konklusioner: Celler uden enzymdefekten korrigerer celler med defekten ved at funktionelle enzymer importeres ind i lysosomet fra extracellulær væsken Transport over plasmamembran og lysosomale membran kræver M6P mærkning af enzymet (undt. Gaucher, hvor det er mannose) Banede vej for ERT (og KMT)

71 Enzym substitutionsbehandling Gaucher d d d d d d ENZYME d d d d STORAGE CELL Lysosomal enzymes Produced industrially using gene technology To be given intravenously at regular intervals Will be taken up into cells via M6P receptors In cells they will be directed to lysosomes (M6P) Starts breaking down storage material d NORMAL CELL

72 ERT Hepatosplenomegali Gaucher After 2 years of treatment Dramatiske reduktioner af lever og milt størrelser

73 Gaucher-ERT Anæmia, trombocytopeni, chitotriosidase

74 ERT problemer ved Gaucher Kun delvis effekt på knogler Begrænset effekt på lunger Ingen effekt på CNS Gaucher type III Der er beskyttede områder/organer som ERT ikke virker på Fælles for flere ERT behandlinger

75 Effekt af ERT ved Fabry 60 % risiko reduktion for alle events Stabiliserer nyrefunktion hos patienter med mild/moderate insufficiens (stage I+II) Reducerer smerter Reducerer kardiomyopati Reducerer GI problemer. men mange problemer resterer

76 Pompe Infantil - ERT Before After Left ventricular mass Z-scores Bedre overlevelse og motorisk funktion hos nogle, men flere overlever i respirator med begrænset motorisk funktion ANTISTOFFER STORT PROBLEM

77 Hypofosfatasi ny behandling BL 6 months 12 months 24 months 36 months Mindre rachitis, markant bedre overlevelse

78 ERT Problemer Krævende Infusioner hver eller hver anden uge, livslangt Enorme follow-up programmer Højt specialiseret behandling og meget dyr Antistoffer (især ved Pompe) Ingen effekt på irreversibelt skadede organer Skadede nyrer ved Fabry Fibrotiske muskler ved Pompe Effekt afhænger af rettidig opstart af ERT Begrænset effekt på sekundær patologi: Formentlig af stor betydning Clinical Genetics Begrænset effekt på visse organer Knogler ved Gaucher og MPS1 Hjerteklapper ved MPS1 CNS ved neuronopatiske LSDs CNS BEHANDLES IKKE

79 Stadig uløst situation for fx Ida med Sanfillippo og andre børn med hjerne involvering FOKUS PÅ AT KOMME OVER BLOD HJERNE BARRIERE Fokus på intrathecal ERT via baclofen-lign. pumpe eller lumbal punktur God distribution efter injektion and forbedret histopatologi i dyremodeller Kliniske forsøg ved MLD, CLN2 MPS I, II, III and VI.. endnu kun beskedne resultater

80 Hvordan kan vi komme over blod hjerne barrieren? MLD-IT CLN2-IT MPSIIIB* * fusion Nonhuman studies MLD GM1 MPSI Gaucher 3 MPSIII (Genistein)

81 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Metaboliske inhibitorer Alternative veje Substrat reduktion Competitiv inhibition Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

82 Chaperoner fremtidens behandling? Små molekyler, som kan forbedre foldning, stabilitet af proteiner og intracellulær trafik fra ER til celle kompartment Kemiske chaperoner Ændrer på interaktion mellem protein og solvens, fx glycerol, glycin høje doser Hydrofobiske molekyler Binder sig til hydrofobe områder af dårligt foldede eller ufoldede proteiner og forhindrer aggregation, fx 4-phenylbutyrat Farmakologiske chaperoner Rettet mod specifikke proteiner, som de binder sig til, sørger for at folde korrekt og fragte til rette subcellulære kompartment og dissocierer sig igen Fx Kuvan (BH4), Galafold (fabry), Ambroxol (gaucher), pyrimetamin (GM2)

83 Proteostase regulatorer Små molekyler, som reducerer nedbrydning i ER og stimulerer endogene chaperoners virkning, fx HSP70

84 Fabry Pompe? Brug af chaperoner ved LSD

85 Farmakologisk chaperone Fabry Galafold er netop markedsført som enzymstabiliserende GALAFOLD behandling Galafold hjælper enzymet til at folde sig korrekt Klar dosis-respons mht alfa-galaktosidase aktivitet Oral Clearance af globotriaosylceramid fra biopsimateriale Ved korrekt mutation (>250 kendte): effekt som enzymerstatning på GFR og LVM

86 Chaperone terapi - høj grad af fokus, fx NPC og Gaucher III Arimoclomol (Orphazyme) Proteostasis regulering HSP70 aktivering Glycerol-phenylbutyrat (Ravicti) MCADD Betain Peroxisomale sygdomme Har potentialet at kunne passere blod-hjerne-barriere Fremtidig behandling formentlig baseret på kombination af ERT, chaperoner og substratreduktion (især LSD) Kemiske biblioteker screenes i stor stil for brugbare chaperoner

87 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Metaboliske inhibitorer Alternative veje Substrat reduktion Competitiv inhibition Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

88 Enzymsubstitution og Transplantation Celler uden enzymdefekten korrigerer celler med defekten ved at funktionelle enzymer importeres ind i lysosomet fra extracellulær væsken Transport over plasmamembran og lysosomal membran sker ved M6P interaktion Ved stamcelletransplantation erstatter stamceller recipientens celler incl i CNS (mikroglia) Stamcellerne producerer og secernerer enzym som via optagelse korrigerer enzymdefekten i nabo-celler

89 Stam celle transplantation Bruges i varierende omfang ved bla MPS1 (med forudgående ERT), MPS VI og VII Krabbe Alfa-mannosidosis MLD (juvenil) Wolman Fucosidose ALD

90 Brain short TE 1 H MRS in α-mannosidosis Normalized MRS in WM 9 months post BMT

91 Stamcelle transplantation - problemer Relativt succesfuld, men Ikke altid mulig Ingen tilgængelig donor Meget bedre risiko profil nu, men stadig 5-10% mortalitet afhængig af donor, sygdomsgrad, osv i bedste centre Ikke altid optimal effekt: ingen engraftment, mixed chimerism, graft-versus-host Kun begrænset effekt på knogler, hjerteklapper, cornea, Effekt på hjernen, Men kun som stabilisering; effekt afhængig af rettidig HSCT Behov for tidlig diagnose, neonatal screening Holland: neonatal screening for MPS1

92 Organtransplantation nogle eksempler Lever - tyrosinæmi Hepatocellulært karcinom ved tyrosinæmi - Levertransplantation

93 Levertransplantation ved IEM Efterhånden god effekt og overlevelse ved mange IEM, fx MSUD, tyrosinæmi og UCD højere dødelighed ved nogle, fx OA Men overvejelser inkluderer Er leveren rask (fx OTC) eller syg (fx tyrosinæmi)? Status af patient Tilgængelighed af lever Har sygdom kun lever expression (fx OTC) eller også extrahepatisk expression (fx MMA) Type af transplantat Fra rask eller bærer Familie, død, auxilliær, hepatocyt transplantation osv Domino - brug af lever til andre, fx ved MSUD Behandling efter transplantation er forskellig Tyrosinæmi formentlig ingen behandling nødvendig Organiske acidurier: fortsat proteinrestriktion og behov for akut regime Dårlig trivsel, spiseproblemer, dårlig ernæring ved mange

94 PRIMÆR HYPEROXALURI TYPE I Oxalose behov for kombineret lever/nyre tx

95

96

97 Clinical Genetics Levercelletransplantation Indgift af homegenat/blanding af lever- celler i tilførende kar til leveren Celler fra fremmed lever Stamceller fra fremmed Celler fra egen lever/egne stamceller med forudgående genterapi Indikation ind til videre: Købe tid før fuld transplantation

98 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Metaboliske inhibitorer Alternative veje Substrat reduktion Competitiv inhibition Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

99 Ex vivo Genterapi Udtagning af celler, genmanipulation, reintroduktion i patient In vivo Direkte indgift af gen via vektor til patienten Til et organ Til blodbanen Flere metodologiske aspekter Introduktion og targettering af gen Virus (Lentivirus, Adeno Associated viru (AAV) Nanopartikler, fusionsmolekyler Overekspression, gene-silencing, gene-editing

100 Knoglemarvstransplantation kombineret med ex vivo genterapi, fx MLD Stamceller Genterapi Stamceller med Med abnormt gen Lentivirus med human cdna Korrigeret, normalt gen Overekspression Barn med MLD Kemoterapi Infusion af genmodificerede celler

101 HSCT/genterapi ex vivo MLD, Biffi Tx præsymptomatisk, 2-12 måneder før forventet debut (set i forhold til søskende) God engraftment og god enzymaktivitet (>normal) Tilstedeværelse af enzym i CSF Klinisk stabile og har ikke udviklet sygdom

102 Ex vivo MLD trial

103 HSCT med ex vivo genterapi Intet problem med at finde donor Mildere konditioneringsregimer Forhindrer graft-versus-host, ikke brug for immunsupprimering efter transplantation MLD, ALD, Krabbe

104 In vivo Genterapi En lang vej med mange dyre-forsøg MPSI, MPSIII, mannosidose, MLD Men flere kliniske forsøg er nu på vej MLD, MPS1+3, NCL2, porfyri, oxalose Primært brug af virus som vector, især adeno associated virus (AAV), hvoraf flere undertyper går over BBB Både lokal (intrathecal, fx MPSIII) og systemisk genterapi ( ren virus eller med fusion protein, Trojan-horse), fx oxalose, porfyri Problemer Sufficient mængde og distribution af gen til rette kompartment Opretholde genexpression over tid Regulation Insertion - genotoxicitet Immunogenicitet

105 Gene silencing Oxalose ALN-GO1 er en sirna rettet mod the mrna for HAO1 gen, som koder for glycolate oxidase (GO). GO oxiderer glycolate to glyoxylate, som igen omdannes til oxalate. Suppression af GO ved ALN-GO1 vil reduce produktion af oxalat og øge glycolate, som ikke medfører stendannelse Acute hepatic porphyria Ved induktion af Ala synthase (ALAS1) (fx via medicin eller faste), fasting) dannes de toksiske haem intermediære ALA and PBG ALN-AS1 er en sirna rettet mod ALAS1 og reducer ALASA1 mrna og dermed ALA og PBG Tyrosinæmi

106 BEHANDLING AF IEM Substrat Fænotype Overordnet behandling Symptomatisk og forebyggende behandling i multidisciplinært team, kommunikation genetisk rådgivning, prænatal diagnostik Produkt Modvirk ophobning ved: Diætetisk restriktion Øget elimination Dialyse Medikamentelt Alternativ metabolisme: Metaboliske inhibitorer Alternative veje Substrat reduktion Competitiv inhibition Enzym Forøg enzymaktivitet ved: Vitaminbehandling Enzymsubstitution Enzymstabilisering Transplantation Knoglemarv Organtransplantation Genterapi Selvstændig Ved transplantation Erstat produkt ved: Diætetisk substitution Energi Specifikke komponenter Ved enzym- og transportdefekter Medikamentel substitution Neurotransmittere Carnitin Cholesterol

107 Management in a centralised, multidisciplinary team Gaucher Transplant unit Genetic counselling Ortopedic surgery Cardiology Care Coordinator Lung Paediatric neurology Physical therapy Radiology Psychosocial and Ophthalmology occupational tx Nutritional and dietary tx Patient/parent Hematologist/internal medicine support groups Pharmacological therapy

108 Symptomatisk behandling Forebyggende indsats Forældreorlov Vaccinationer Optimal ernæring Livskvalitet og funktion kan bedres Medikamentelt (epilepsi, dystoni etc) Operativt (shunter, seneforlængelse) Ernæringsmæssigt (diætoptimering, PEG) Fysioterapeutisk, ergoterapeutisk Social-pædagogisk

109 Kommunikation Kommunikation i teamet Kommunikation ud af teamet Fx ERNs et stort multidisciplinært team Kommunikation med familien med en IEM Behandling er svær Kompliance ofte lav Forståelse ofte lav Vi skal finde bedre måder at informere og følge op på, så familien faktisk forstår behandlingen Fx manglende akut regime fører til metabolisk krise ved fx GA1 med basal ganglie skade Mere psykologisk tilgang, summerschools, udendørs aktiviteter, patient empowerment

110 Genetisk Rådgivning er vigtig!

111 Genetisk Rådgivning og Prænatal diagnostik Prænatal diagnostik = sikre raske børn i familier med arvelige sygdomme

112 SLUT Tak for jeres opmærksomhed! Spørgsmål?

Medfødte stofskiftesygdomme ( IEM) - vejledning for anæstesi

Medfødte stofskiftesygdomme ( IEM) - vejledning for anæstesi Medfødte stofskiftesygdomme ( IEM) - vejledning for anæstesi IEM er arvelige sygdomme i stofskiftet. En IEM er oftest forårsaget af et defekt enzymer, men andre årsager er defekt vitaminomsætning, transportprotein

Læs mere

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for akut behandling 1

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for akut behandling 1 Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for akut behandling 1 Indledning Behandling af IEM er mulig og ofte succesfuld såfremt den iværksættes tidligt. Ved sen behandling er der risiko for død og

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Blodsukker og energi Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Blodsukker Blodsukker er mængden af sukkerstoffet glukose i blodbanen Den primære energikilde for de fleste mennesker i moderne samfund

Læs mere

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/ HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/2017 14.46 HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 2 16/05/2017 14.46 3 Fra de danske børnekræftafdelinger

Læs mere

Udviklingsstop/tab af færdigheder + + multiorganforandringer aflejringstype

Udviklingsstop/tab af færdigheder + + multiorganforandringer aflejringstype Metabolisk udredning ved specifikke symptomer Udviklingsstop/tab af færdigheder multiorganforandringer aflejringstype macrocefalus multiorganpåvirkning energy failure organomegali evtl. Hurler-like fænotype:

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland.

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Landslægeembedet Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Den 1. juli 2010 Baggrund CTD (Carnitin Transporter Defekt) er en recessivt arvelig sygdom, der

Læs mere

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt)

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Dette materiale er ment som oplysning både til CTD-patienter, deres pårørende samt andre interesserede borgere. Vi har i denne information forsøgt at beskrive

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5. Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011 Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.3 e 13 b 6 d 14 d Opgave 15 En 50-årig kvinde har haft gestationel DM under to

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

MARIANNE SØNDERKJÆR. Marianne Sønderkjær

MARIANNE SØNDERKJÆR. Marianne Sønderkjær MARIANNE SØNDERKJÆR Marianne Sønderkjær HESTENS UDVIKLING Hesten har kunnet overleve 50 mil. år på græs Hesten er meget selektiv Udvælger græs vha. smag, lugt og erfaring Selektiviteten aftager i takt

Læs mere

Ernæringsfysiologi Center for Ernæring og Tarmsygdomme

Ernæringsfysiologi Center for Ernæring og Tarmsygdomme Ernæringsfysiologi Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.D Center for Ernæring og Tarmsygdomme Med. Gastroenterologisk afdeling Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Ernæring kan: forebygge, behandle

Læs mere

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Ved Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Indsatsområder MFF fokuserer sin indsats indenfor 3 hovedområder som har særlig betydning for udvikling i mejerierhvervet: Fødevaresikkerhed og

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

Type 1 diabetes patientinformation

Type 1 diabetes patientinformation patientinformation Side 2 Introduktion er en kronisk sygdom, der opstår ved, at kroppen danner antistoffer mod de celler i bugspytkirtlen, som producerer insulin. Årsagen til type 1 diabetes er endnu ikke

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Myelodysplastisk syndrom

Myelodysplastisk syndrom Myelodysplastisk syndrom Forskning og fremtidig MDS Foundation & LyLe København, d. 11. maj 2019 Stine Ulrik Mikkelsen Læge, ph.d.-studerende Hæmatologisk Klinik / Epigenom Laboratoriet Rigshospitalet

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme (gruppeopgaver i databar 152 (og 052)) Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme Tirsdag den 17. september kl 13-14.15 (ca) Auditorium 53, bygning 210 Susanne Jacobsen sja@bio.dtu.dk Enzyme and Protein

Læs mere

Genmanipulation i sport Gendoping

Genmanipulation i sport Gendoping Genmanipulation i sport Gendoping Peter Schjerling Copenhagen Muscle Research Centre Gendoping Doping baseret på genmanipulation Misbrug af resultater fra genterapi En fremtidig trussel for sporten? Gendoping

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

ZINZINO. Health Concept.

ZINZINO. Health Concept. ZINZINO Health Concept www.izinzino.com De fleste vil gerne Spise sundt, Være i god form eller Tabe sig Den mest almindelige sundhedsanbefaling er at dyrke motion. HVORFOR? Fordi motion bidrager til at

Læs mere

Kronisk nyreinsufficiens og prædialysefase

Kronisk nyreinsufficiens og prædialysefase Kronisk nyreinsufficiens og prædialysefase Sygeplejerske Mette Morsing Klinik P, RH. klinik P 2016 1 Program Anatomi/Fysiologi Behandlingsforløb i klinik P Årsager til nyreinsufficiens/nyresvigt Behandlingsmuligheder

Læs mere

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning IEM er arvelige sygdomme i stofskiftet. En IEM er oftest forårsaget af et defekt enzym, men andre årsager er defekt vitaminomsætning,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Oralade kan hjælpe dig og dine patienter. restitution, fordi hundene accepterer smagen. nasalsonde, hvis det er nødvendigt

Oralade kan hjælpe dig og dine patienter. restitution, fordi hundene accepterer smagen. nasalsonde, hvis det er nødvendigt Hvad er Oralade? Oralade er en isotonisk opløsning til oral rehydrering af hund og kat. Oralade er en færdigblandet isotonisk opløsning med kyllingesmag, som kan gives direkte i drikkeskålen eller administreres

Læs mere

BIOLOGI A. Torsdag den 14. maj 2009. Kl. 09.00 14.00 STX091-BIA STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009

BIOLOGI A. Torsdag den 14. maj 2009. Kl. 09.00 14.00 STX091-BIA STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 BILGI A Torsdag den 14. maj 2009 Kl. 09.00 14.00 Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares STX091-BIA Undervisningsministeriet Side 1 af 8 sider pgave

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring PARENTERAL NUTRITION Patientinformation Parenteral ernæring HVORFOR ER ERNÆRING NØDVENDIG? Ernæring indeholder energi og næringsstoffer, der er livsvigtige for, at cellerne i kroppen kan leve, fornyes

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009 DIABETES MELLITUS Definition: Tilstand karakteriseret ved utilstrækkelig insulinproduktion, nedsat insulinfølsomhed, nedsat glukosetolerance og risiko for udvikling af universel mikro- og makroangiopati

Læs mere

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson.

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Neurolog Bjarke A Rogvi-Hansen fortalte om Parkinson på en levende og spændende måde,.

Læs mere

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Kraftfoder med naturen som forbillede Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Islandshestekongres 2015 1 En balanceret diæt Den individuelle hest Behov Ernærringsstatus Mineralmangler Musli

Læs mere

NY OVERENSKOMST 2018

NY OVERENSKOMST 2018 NY OVERENSKOMST 2018 Flere patienter/komplicerede patienter Høj kvalitet Ny honorering Forløbsydelsen T2 Re-tænke organisation/struktur for kronikere Fokus på personalet Personalet bliver også behandlere

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS)

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) Version af 2016 1. HVAD ER CAPS 1.1 Hvad er det? Cryopyrin Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) består

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Entabs (SAZP) VIRKNING Salazopyrin Entabs (SAZP) anvendes bl.a. til behandling af leddegigt

Læs mere

Sandheden om kulhydrater

Sandheden om kulhydrater Sandheden om kulhydrater Umahro Cadogan Adjungeret professor i ernæring og Functional Medicine, University of Western States Ambassadør og lektor, Functional Sports Nutrition Academy 1 Slagplanen Hvad

Læs mere

NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT

NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT Ved mave-tarmproblemer hos hunde og katte MAVE OG TARM Ved forebyggelse af mavetarmproblemer skal man huske på, at hunde og katte ikke har det samme behov

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men skrevet hvorfra de er taget. De tre bøger, hvorfra illustrationerne

Læs mere

SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN

SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN DEN ONKOLOGISKE VÆRKTØJSKASSE 8. FEBRUAR 2018 Afdelingslæge, phd, Onkologisk afd., Rigshospitalet Benedikte Hasselbalch PROGRAM Ø Hvad er kræft? Ø Hvilke behandlingsmuligheder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Hjertesygdomme - perspektiver med personlig medicin. Henning Bundgaard Professor

Hjertesygdomme - perspektiver med personlig medicin. Henning Bundgaard Professor Hjertesygdomme - perspektiver med personlig medicin Henning Bundgaard Professor Personalised medicine (precision) Personalised medicine s mål er a) at stratificere og b) at time - diagnostik og behandling

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Meddelelse til fødestederne mfl. om den biokemiske screening for medfødt sygdom hos nyfødte ( hælblodprøven )

Meddelelse til fødestederne mfl. om den biokemiske screening for medfødt sygdom hos nyfødte ( hælblodprøven ) J.nr. 7-203-02-62/12 Meddelelse til fødestederne mfl. om den biokemiske screening for medfødt sygdom hos nyfødte ( hælblodprøven ) En arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen har udarbejdet rapporten Biokemisk

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIÆR MIDDELHAVSFEBER Hvad er det? Familiær middelhavsfeber (FMF) er en genetisk (arvelig) sygdom, der viser sig ved tilbagevendende anfald af feber, ledsmerter

Læs mere

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen Behandling i hjemmet PATIENTLABEL Når dit barn - har feber (temperatur over 38,5) - har tynd mave - kaster op - eller bare ikke er sig selv Start

Læs mere

- men er det farligt for mennesker?

- men er det farligt for mennesker? Center for Hormonforstyrrende Center Hormonforstyrrende Stoffer Stoffer cehos.dk Hormonforstyrrende effekter - men er det farligt for mennesker? Anna-Maria Andersson biolog, centerleder og forsker ved

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Pulver - fremtidens mad?

Pulver - fremtidens mad? Pulver - fremtidens mad? Martin Sohn, Indhold Introduktion Menneskets krav Havregryn vs pulvermad Fordele og ulemper Videoklip DIY Pulvermad Smagsprøver Diskussion Indhold Hvad er pulvermad? Indeholder

Læs mere

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Status på epilepsibehandling 20 25 præparater på markedet til behandling af epilepsi. Hos ca 20-30 % af epilepsipatienter

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for muskelbiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi og CSVprøvetagning

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for muskelbiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi og CSVprøvetagning Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for muskelbiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi og CSVprøvetagning Muskelbiopsi Muskelbiopsi er indiceret ved udredning af flere neuromuskulære sygdomme og er afgørende

Læs mere

Forord. Denne pjece er udarbejdet i samarbejde med Professor, dr. med. Henrik Birn.

Forord. Denne pjece er udarbejdet i samarbejde med Professor, dr. med. Henrik Birn. Ny med nyresygdom Forord Dine nyrer er fantastiske. De renser, regulerer og stimulerer overalt i din krop. Og virker de optimalt har de en stor overkapacitet. Men de er også nogle banditter. Hvis de ikke

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Ingen behandling kun observation

Ingen behandling kun observation RIGSHOSPITALET diagnose Behandlings- og undersøgelsesskema HÆMATOLOGISK KLINIK OMB112517 BASELINE/Screening Blodprøver/ undersøgelser der skal gøres inden randomiseringen kan foretages: Dato B 1) Udført

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 14 Videnskabelige konklusioner Haldol, der indeholder det aktive stof haloperidol, er et antipsykotisk lægemiddel, der tilhører butyrophenon-gruppen. Det er en potent,

Læs mere

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula og depression Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula (Hb) hvad, hvor??? Saggitalt rottesnit MHb: 5 subkerner LHb: 10 subkerner Coronalt rottesnit Medial/lateral

Læs mere

TILLYKKE! MCADD Årsmøde Ti års jubilæum! MCADD Årsmøde 2018

TILLYKKE! MCADD Årsmøde Ti års jubilæum! MCADD Årsmøde 2018 MCADD Årsmøde 2018 Ti års jubilæum! TILLYKKE! Allan M Lund Center for Medfødte Stofskiftesygdomme Rigshospitalet MCADD Årsmøde 2018 Nyt om MCADD baggrundsviden Danmarks MCADD population Akut regimer Daglig

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere