Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013"

Transkript

1 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni

2 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering er nedenstående notat udarbejdet i Centerstaben for Sundhed og Pleje. Notatet giver, gennem nøgletal, et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre Kommuner i Region Sjælland. Derudover graves et spadestik dybere for Faxe Kommune, hvor der ses på behandlingsdiagnoser og behandlingssteder i perioden 2010 til I denne nøgletalsrapport kigges ikke på økonomien, men på den aktivitet der ligger bag økonomien. Den nuværende medfinansieringsmodel er dog 100 procent aktivitetsstyret, og det er derfor også væsentligt i forhold til økonomien, hvordan aktiviteten udvikles. Alle data er hentet fra esundhed. 1. Somatik Region Sjælland. I dette afsnit kigges på aktiviteten for Faxe Kommune og øvrige Kommuner i Region Sjælland for så vidt angår somatiske udskrivninger, ambulante besøg og skadestuebesøg. Med somatik menes sygehusbehandlinger som følge af fysiske diagnoser, altså alt andet end psykiske lidelser. I nedenstående figur 1a, 1b og 1c ses antallet af udskrivninger, antallet af ambulante behandlinger og antallet af skadestuebesøg for kommunerne i Region Sjælland. Figur 1a viser, at det gennemsnitlige antal udskrivninger pr indbygger for Region Sjælland er 226 i 2011 og 225 i Der har altså været et fald i antallet af udskrivninger pr indbyggere. Kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Lolland, Guldborgsund og Vordingborg har ligget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder, at der var 222 udskrivninger pr indbygger i 2011 og 214 udskrivninger pr indbygger i Altså under regionsgennemsnittet og med et fald i antallet af udskrivninger på 8 pr borgere fra 2011 til Figur 1a 2

3 Figur 1b viser, at det gennemsnitlige antal ambulante besøg pr indbygger for Region Sjælland var i 2011 og i Der har altså været en stigning på gennemsnitligt 66 ambulante besøg pr indbyggere. Kommunerne Odsherred, Faxe, Stevns, Lolland, Næstved og Guldborgsund har ligget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder, at der var ambulante besøg pr indbygger i 2011 og ambulante besøg pr indbygger i Altså over regionsgennemsnittet i både 2011 og Fra 2011 til 2012 var der en stigning på 69 ambulante besøg pr borgere i Faxe Kommune. Figur 1b Figur 1c viser, at det gennemsnitlige antal skadestuebesøg pr indbygger for Region Sjælland var 125 i 2011 og 107 i Der har altså været et fald på gennemsnitligt 18 skadestuebesøg pr indbyggere. Kommunerne Køge, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Næstved og Guldborgsund har ligget noget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder, at der var 117 skadestuebesøg pr indbygger i 2011 og 101 skadestuebesøg pr indbygger i Altså under regionsgennemsnittet i både 2011 og Fra 2011 til 2012 var der således et fald på 16 skadestuebesøg pr borgere. 3

4 Figur 1c 2. Somatik Faxe Kommune. I dette afsnit gives nøgletal for hvordan Faxe Kommunes borgere har været indlagt eller været ambulant behandlet fordelt på sygehuse og diagnosegrupper. Nøgletallene er opgjort for jan april i det givne år. Udskrivninger Figur 2a. 4

5 Figur 2a viser en oversigt over Faxe Kommunes behandlersteder (sygehuse) med mere end 25 udskrivninger i perioden. Det ses at borgere fra Faxe Kommune primært er indlagt på Køge Medicinsk afdeling, Køge Kirurgisk afdeling, Køge Akutafdeling, Køge ortopædkirurgiske afdeling, Næstved pædiatrisk afdeling og Næstved obstetrisk afdeling. Region Sjælland består teknisk af et sygehus, som betyder at de forskellige specialer fordeles på forskellige sygehuse, hvilket derfor har indflydelse på hvor borgere fra Faxe indlægges. Dette, sammen med nærhedsprincippet, ses tydeligt i figur 2a, da borgere fra Faxe i overvejende grad indlægges på Køge Sygehus for så vidt angår det medicinske og ortopædkirurgiske speciale mens det er Næstved sygehus for så bidt angår børn og fødsler. De to sidstnævnte specialer findes ikke i Køge. I nedenstående figur 2b ses en oversigt over udviklingen i de forskellige aktionsdiagnoser på tværs at sygehuse. Borgerne i Faxe Kommunen er hovedsageligt indlagt på sygehus i forbindelse med behandling af abnorme fund ikke klassificeret andet sted (smerter, væskeansamlinger, feber, svimmelhed m.v., som ikke kan placeres under andre diagnosegrupper), sygdomme i åndedrætsorganer, sygdomme i kredsløbsorganer, svulster, sygdomme i fordøjelsesorganer, sygdomme i knogler, muskler og bindevæv, læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre sygdomme samt sygdomme i urin- og kønsorganer. Figur 2b Ses på antallet af udgifter til indlæggelser fra (jan april) har Faxe Kommune haft de største ændringer inden for svulster (stigning på kr.), sygdomme i knogler, 5

6 muskler og bindevæv (stigning på kr.), sygdomme i åndedrætsorganer (stigning på kr.), samt sygdomme i kredsløbsorganer (stigning på kr.). I tabel 2a ses en specificering af tallene i figur 2b. Tabel 2a Medfinansiering Diagnoser hvor udgiften overstiger 1 mio. kr. i jan-april 2013 DR - Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds [DR00-DR999] DJ - Sygdomme i åndedrætsorganer [DJ00-DJ999] DI - Sygdomme i kredsløbsorganer [DI00-DI999] DC - Svulster [DC00-DD489] DK - Sygdomme i fordøjelsesorganer [DK00-DK939] DM - Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv [DM00-DM999] DS - Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger [DS00-DT989] DN - Sygdomme i urin- og kønsorganer [DN00-DN999] DG - Sygdomme i nervesystemet [DG00-DG999] DD - Sygd. i blod og bloddannende organer og visse sygd., som inddrager immunsystem [DD50-DD899] DE - Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme [DE00-DE909] DH - Sygdomme i øre og processus mastoideus [DH60-DH959] Ambulante besøg I nedenstående figur 2c ses en oversigt over udviklingen i de forskellige aktionsdiagnoser og på tværs at sygehuse. Borgerne i Faxe Kommunen har hovedsageligt ambulante besøg på sygehuse i forbindelse med behandling af svulster og sygdomme i knogler, muskler og bindevæv. Figur 2c 6

7 Ses på antallet af ambulante besøg fra (jan april) har Faxe Kommune haft de største ændringer inden for svulster (stigning med 625 besøg), symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andet sted (stigning med 486 besøg). I tabel 2b ses en specificering af tallene i figur 2b. Tabel 2b Antal ambulante besøg Diagnoser hvor antal besøg overstiger for de første 4 mdr Svulster Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger Sygdomme i øre og processus mastoideus Sygdomme i urin- og kønsorganer Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Når der ses på ændringerne fra 2010 til 2013 i de ambulante besøg skal Faxe Kommune naturligvis være opmærksom på hvis der er store stigninger inden for de enkelte diagnosegrupper. Stigning/fald i ambulante besøg kan dog inddeles i to forklaringer. Stigning/fald kan dels skyldes at sygehusene omlægger flere og flere behandlingsformer fra indlæggelse til ambulant behandling. Dette vil have en positiv økonomisk gevinst for Faxe Kommune. Dels kan stigning/fald skyldes at der bliver flere eller færre borgere som får reelt behov for behandling. Dette er en økonomisk belastning for Faxe Kommune. Samlet viser ovenstående, at udgifterne til den kommunale medfinansiering er steget forholdsvis meget i forhold til ændringerne i udskrivninger og ambulante besøg over tid. Dette skyldes at finansieringsmodellen blev omlagt 1. januar 2012 således at alle udgifter blev knyttet til den enkelte diagnose. Tidligere betalte hver Kommune en grundbidrag ud fra antallet af indbyggere i Kommunen. Dette grundbidrag er i nuværende model fordelt ud på behandlingerne. Med andre ord, udgifterne er ikke reelt steget, som vist i tabel 2a, men blot opgjort anderledes i modellen. Ses samlet på det somatiske område i Faxe Kommune henledes opmærksomheden på stigningen i såvel indlæggelser og ambulante besøg og deraf afledte udgifter til diagnosen svulster. 3. Psykiatri Region Sjælland I dette afsnit kigges på aktiviteten for Faxe Kommune og øvrige Kommuner i Region Sjælland for så vidt angår psykiatriske udskrivninger, ambulante besøg og skadestuebesøg. Med psykiatri menes sygehusbehandlinger som følge af psykiatriske diagnoser. I nedenstående figur 3a, 3b og 3c ses antallet af udskrivninger, antallet af ambulante behandlinger og antallet af skadestuebesøg for kommunerne i Region Sjælland. Figur 3a viser, at det gennemsnitlige antal udskrivninger pr indbygger for Region Sjælland er 9 i 2011 og 9 i Kommunerne Roskilde, Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Næstved har ligget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. 7

8 For Faxe Kommune gælder at der var 7 udskrivninger pr indbygger i 2011 og 7 udskrivninger pr indbygger i Altså under regionsgennemsnittet. Figur 3a Figur 3b viser, at det gennemsnitlige antal ambulante besøg pr indbygger for Region Sjælland er 135 i 2011 og 157 i Der har altså været en stigning på gennemsnitligt 22 ambulante besøg pr indbyggere. Kommunerne Greve, Køge, Roskilde, Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Lolland har ligget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligget under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder at der var 74 ambulante besøg pr indbygger i 2011 og 101 ambulante besøg pr indbygger i Altså væsentligt under regionsgennemsnittet. Dog er antallet af besøg pr indbygger steget med 27 besøg, hvilket er mere end regionsgennemsnittet. Figur 3b 8

9 Figur 3c viser, at det gennemsnitlige antal skadestuebesøg pr indbygger for Region Sjælland var 5 i 2011 og 6 i Kommunerne Roskilde, Ringsted, Slagelse, Sorø, Guldborgsund og Vordingborg, har ligget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder, at der var 4 skadestuebesøg pr indbygger i 2011 og 4 skadestuebesøg pr indbygger i Altså under regionsgennemsnittet. Figur 3c 4. Psykiatri Faxe Kommune. I nedenstående figur 4a ses en oversigt over udviklingen i udvalgte aktionsdiagnoser på tværs at sygehuse. Diagnoserne er udvalgt i forhold til, at det er disse grupper der har flest indlæggelser. Borgerne i Faxe Kommunen er hovedsageligt indlagt på psykiatriske afdelinger i forbindelse med behandling af reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner, skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse. 9

10 Figur 4a Både antallet af borgere med diagnosen Reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner og bipolar affektiv sindslidelse er steget fra 2010 til Diagnosen skizofreni er tilbage på 2010 niveau efter den har været stigende i 2011 og I tabel 4a ses en specificering af tallene i figur 4a. Tabel 4a Udskrivninger, psykiatri Diagnoser med mere end 1 udskrivning 2013 jan - april Reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner Skizofreni Bipolar affektiv sindslidelse Hyperkinetiske forstyrrelser Periodisk depression Skizotypisk sindslidelse Psykiske lidelser hjerneorganisk betinget, andre Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser alkoholbetingede Depressiv enkeltepisode

11 Ambulante besøg I nedenstående figur 4b ses en oversigt over udviklingen i de forskellige aktionsdiagnoser på tværs at sygehuse. Borgerne i Faxe Kommunen har hovedsageligt ambulante besøg på de psykiatriske sygehuse i forbindelse med Skizofreni, hyperkinetiske forstyrrelser, reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner og periodisk depression Figur 4b For så vidt angår skizofreni var der i jan april ambulante besøg mens der i tilsvarende periode 2013 har været 189 ambulante besøg. Antallet af besøg har været stigende i hele perioden. Med hensyn til hyperkinetiske forstyrrelser (AD/HD) var antallet af ambulante besøg 15 i janapril 2010, mens den i samme periode 2013 har været 91. Antallet af besøg har været stigende i hele perioden. Specifikke forstyrrelser af personlighedsstruktur har ligget lavt i perioden 2010 til I 2013 har der været en voldsom stigning i antallet. Med hensyn til reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner var antallet af ambulante besøg 6 i jan-april 2010, mens den i samme periode 2013 har været 60. Antallet af besøg har været stigende i hele perioden. For periodisk depression var antallet af ambulante besøg 48 i jan-april 2010, mens den i samme periode 2013 har været 123. Antallet af besøg har været stigende i hele perioden. 11

12 I tabel 4b ses en specificering af tallene i figur 4b. Tabel 4b Ambulante besøg, psykiatri Diagnoser med mere end 5 besøg 2013 jan - april Skizofreni Hyperkinetiske forstyrrelser Specifikke forstyrrelser af personlighedsstruktur Reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner Periodisk depression Depressiv enkeltepisode Bipolar affektiv sindslidelse Når der ses på ændringerne fra 2010 til 2013 i de ambulante besøg skal Faxe Kommune naturligvis være opmærksom på hvis der er store stigninger inden for de enkelte diagnosegrupper. Stigning/fald i ambulante besøg kan dog inddeles i to forklaringer. Stigning/fald kan dels skyldes at sygehusene omlægger flere og flere behandlingsformer fra indlæggelse til ambulant behandling. Dette vil have en positiv økonomisk gevinst for Faxe Kommune. Dels kan stigning/fald skyldes at der bliver flere eller færre borgere som får reelt behov for behandling. Dette er en økonomisk belastning for Faxe Kommune. Omlæggelse fra indlæggelse til ambulante besøg kan således være forklaringen for diagnosen skizofreni mens der for de øvrige nævnte diagnoser skal søges andre forklaringer idet de både er steget i antal udskrivninger og antal ambulante besøg. 5. Sygesikring Region Sjælland. I dette afsnit ses på aktiviteten for Faxe Kommune og øvrige Kommuner i Region Sjælland for så vidt angår sygesikringen - altså besøg hos almen læge, fodterapi, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, speciallæge, tandlæge og anden læge. I nedenstående figur 5a ses antallet af besøg for kommunerne i Region Sjælland. Tallene er opgjort for samme periode og pr indbyggere. 12

13 Figur 5a Figur 5a viser, at der er meget stor spredning mellem de enkelte kommuner. Nogle kommuner har flere sygesikringsydelser end gennemsnittet, mens andre ligger under gennemsnittet for regionen. Det gennemsnitlige antal ydelser pr. indbygger for Region Sjælland er 13,8 i 2011 og 13,5 i Der har altså været et fald på gennemsnitligt 0,3 ydelse pr indbygger. Kommunerne Greve, Køge, Solrød, Faxe, Stevns, Lolland Næstved og Vordingborg har ligget over regionsgennemsnittet, mens regionens øvrige kommuner ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder, at der var 14,2 ydelser pr. indbygger i 2011 og 13,7 ydelser pr. indbygger i Altså over regionsgennemsnittet. Dog har der været et fald på 0,5 ydelse pr. indbygger fra 2011 til

14 6. Sygesikring Faxe Kommune. I nedenstående figur 6a ses en oversigt over udviklingen i ydelser under sygesikring i Faxe Kommune. Figur 6a Figur 6a viser tydeligt, at det primært er ydelser hos almen læge, speciallæge og tandlæge som benyttes i Faxe Kommune. I langt overvejende grad er det den almene praksis der leverer flest ydelser. Tillige viser figur 6a at antallet af ydelser til almen læge og tandlæge har været faldende fra 2011 til 2013, mens ydelser hos speciallæge har været faldende fra 2012 til I tabel 6a ses en specificeret oversigt over antallet af ydelser samt ændringen fra 2010 til 2013 Tabel 6a Antal ydelser, Sygesikringen Ændring Almen Læge ,00 Anden Behandling ,00 Fodterapi ,00 Fysioterapi ,00 Kiropraktor ,00 Psykolog ,00 Speciallæge ,00 Tandlæge ,00 Samlet har Faxe Kommune nedbragt antallet af ydelser hos de praktiserende læger med besøg fra jan-april 2010 til jan-april De største fald er hos de almene læger og tandlæger. Det er dog også disse to lægetyper, sammen med speciallæger, som har det største antal ydelser i alt. 14

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Herudover finansierer kommunen udgifter til færdigbehandlede borgere, der endnu ikke er udskrevet, samt ophold på hospice.

Herudover finansierer kommunen udgifter til færdigbehandlede borgere, der endnu ikke er udskrevet, samt ophold på hospice. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen SSU 22.04.2009. Bilag a. Redegørelse for Gladsaxe Kommunes sundhedsbidrag 2008 NOTAT Dato: 16. marts 2009 Af: Sofie Berggren Hansen

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL)

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL) Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 11. februar 2014 Udarbejdet af: Lars Kristian Beck E-mail: Lars.Kristian.Beck@rsyd.dk Telefon: 76631833 Notat Svar til Vibeke

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Indhold 1. Projektkommissorium 2. Borgernes forbrug af sundhedsydelser 3. Case I potentiale ved omlægning af pleje-

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune maj 2010

DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune maj 2010 DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune FORTROLIGT Dette materiale er udarbejdet som led i projekt Sparebanden, udtænkt og drevet af Danmarks Radio til brug for et indslag i Magasinet Søndag. Materialet

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Med udgangspunkt i resultatindikatorrapporten fra Region Sjælland, for aktivitetsbestemt medfinansiering, er denne rapport

Læs mere

Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012.

Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012. Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyseteam 16. juli 2012 Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012. Figur- og Tabelsamling baseret på Maj-afregningen

Læs mere

Akutte genindlæggelser. Spørgsmål nogle få svar og nye spørgsmål

Akutte genindlæggelser. Spørgsmål nogle få svar og nye spørgsmål Akutte genindlæggelser Spørgsmål nogle få svar og nye spørgsmål Definition af en genindlæggelse Vi anvender definitionen fra de nationale mål: En genindlæggelse er defineret ud fra følgende kriterier Indlæggelsen

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Kommunal medfinansiering Oktober 2013

Kommunal medfinansiering Oktober 2013 Kommunal medfinansiering Oktober Centerstaben Pleje og Sundhed Britta Crone Denne rapport er udarbejdet til Social- og Sundhedsudvalget som en del af den løbende opfølgning på den kommunale medfinansiering.

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

15. august Sagsnr Bilag 10 - Socioøkonomisk regulering på socialområdet. Dokumentnr

15. august Sagsnr Bilag 10 - Socioøkonomisk regulering på socialområdet. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 15. august 2018 Bilag 10 - Socioøkonomisk regulering på socialområdet Økonomiudvalget vedtog den 24. april 2018 tre metodiske ændringer

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Analyse af kommunale medfinansieringsudgifter på psykiatriområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Analyse af kommunale medfinansieringsudgifter på psykiatriområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Analyse af kommunale medfinansieringsudgifter på psykiatriområdet NOTAT Dato: 8. september 2014 Af: Lars Ulrik Nielsen 1. Konklusion

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 2012 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. kvartal 21 1. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 211 212 Version 2 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 8 Figur 1.2

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 1. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 1. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 1. kvartal 213 4. kvartal 214 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til kommunal

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt 19. april 2017 J. nr. 17/03115 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet GHJA Bidrag til besvarelse

Læs mere

Generelt om den kommunale medfinansiering

Generelt om den kommunale medfinansiering Indeværende sag har til formål, at give et indblik i udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering. Generelt om den kommunale medfinansiering Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 1. kvartal kvartal 2015

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 1. kvartal kvartal 2015 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 1. kvartal 214 4. kvartal 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til kommunal

Læs mere

Fokusområde Sundhed for alle. Aktivitetsbestemt medfinansiering Velfærdsforvaltningen 2017

Fokusområde Sundhed for alle. Aktivitetsbestemt medfinansiering Velfærdsforvaltningen 2017 Fokusområde Sundhed for alle Aktivitetsbestemt medfinansiering Velfærdsforvaltningen 2017 1 Indhold Baggrund og Introduktion... 3 Særlige forhold den demografiske udvikling... 5 Overordnet udvikling 2012-2016...

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Bilag 3: Metode. Oktober 2018

Bilag 3: Metode. Oktober 2018 Bilag 3: Metode Oktober 2018 Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen på analysen,

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

!! " # $ "! % "!&' '

!!  # $ ! % !&' ' Benchmarkanalyser Somatiske hospitaler Primær Sundhed Psykiatrien D et præhospitale område Administrationen !! " # $ "! % "!&' ' Indhold i benchmarkanalysen fase 1 M idtjylland sammenholdt med landsgennemsnit/andre

Læs mere

Fokusområde Sundhed for alle. Aktivitetsbestemt medfinansiering Velfærdsforvaltningen 2018

Fokusområde Sundhed for alle. Aktivitetsbestemt medfinansiering Velfærdsforvaltningen 2018 Fokusområde Sundhed for alle Aktivitetsbestemt medfinansiering Velfærdsforvaltningen 2018 Indhold Baggrund og Introduktion... 3 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2007-2018... 3 Særlige forhold den demografiske

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet September 2018 I den aktuelle økonomiopfølgning ultimo august, som også bliver forelagt for Sundhedsudvalget

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen.

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen. Ny medfinansieringsmodel fra 2018 konsekvenser og beskrivelse af aktiviteten på området. Side 1 af 17 I 2018 indføres der en aldersdifferentieret afregning for den aktivitetsbestemte medfinansiering for

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Opfølgende Hjemmebesøg i Region Sjælland

Opfølgende Hjemmebesøg i Region Sjælland Sara Fokdal Lehn Inge Jekes Henriette Knold Rossau Ann-Dorthe Zwisler Lau Caspar Thygesen Opfølgende Hjemmebesøg i Region Sjælland Implementering 2014 Registerbaseret opgørelse Opfølgende Hjemmebesøg i

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Tid Kl. 08.45-09.00 Kl. 09.00-09:45 Kl. 09:45-10:10 Aktivitet Registrering og morgenmad Psykiatriledelsen byder velkommen og holder oplæg med fokus på fakta, værdier

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Dette er et notat om den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunale medfinansiering). Der anvendes de senest tilgængelige data for udviklingen i aktiviteterne i Dragør

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland Dato: 18. september 2018 Dårlig mental sundhed i Region Sjælland PFI Alleen 15 4180 Sorø Sundhedsprofilen 2017 viser, at: 1) Mentalt helbred i befolkningen er blevet markant dårligere siden 2010 både i

Læs mere

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Kontanthjælpsloftet Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 6 Figur 1.2 Udgifter til

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere