Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus"

Transkript

1 Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet... 10

2 Formål Undervisningen skal evalueres for at give lærerne et grundlag for et samarbejde med kursisterne om undervisning. Evalueringen tjener også det formål, at kursisterne skal forholde sig reflekterende til deres egen rolle i læringsprocessen. Evalueringen skal sikre, at der sker en forventningsafstemning mellem kursister og lærere. Derudover skal undervisningen evalueres for at give skolens ledelse et udgangspunkt for en konstruktiv og anerkendende dialog om undervisningen med den enkelte lærer. Evalueringen skal også være et redskab i skoleudviklingen, både når det gælder kompetenceudvikling for den enkelte lærer og for skolen som helhed. Resultaterne fra evalueringen tages op i forbindelse med MUS, hvor både nærmeste leder og medarbejder bruger det i deres forberedelse. Trivsel, faglighed og fastholdelse er vigtige begreber i den enkelte lærers undervisning, og dialoger omkring disse skal medvirke til at finde en sammenhæng, der ikke altid umiddelbart kan ses af den enkelte lærer, men først træder frem når et større billede dannes. Svarene på hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt skal deles mellem lærerne, både for at kursisterne kan få en hurtig effekt af evalueringerne og for at gode erfaringer kan udvikle sig over længere tid. Kriterier Nedenstående punkter beskriver vigtige mål i forhold til god undervisning. Ledelse, lærere og kursister skal medvirke til at udvikle undervisningen i retning af målene. 1. Den enkelte kursist møder velforberedt til undervisningen. 2. Den enkelte kursist deltager aktivt i undervisningen. 3. Den enkelte kursist møder i tilstrækkelig grad til timerne til at kunne følge med i undervisningen. 4. Den enkelte kursist bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt. 5. Læreren bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt. 6. Læreren leder undervisningen og undervisningsrummet på passende vis og i passende omfang. 7. Læreren underviser fagligt kompetent. 8. Læreren underviser pædagogisk kompetent. 9. Undervisningens indhold er relevant i forhold til fagets faglige mål. 10. Undervisningen rammer niveauet i forhold til fagets faglige mål. 11. Undervisningsmaterialet er velvalgt i omfang og niveau. 12. Undervisningen har en klar struktur. 13. Undervisningsformerne støtter den enkelte kursists læring. 14. Undervisningen motiverer den enkelte kursist til at deltage aktivt. 15. Undervisningen udfordrer den enkelte kursist. 16. Undervisningen trækker tråde til andre fag 17. Ledelsen skaber rammer, der bidrager til, at lærerne samarbejder om at gøre den enkelte kursist bedre til at studere. 18. Ledelsen stiller egnede klasse- og grupperum til rådighed for undervisningen. 19. Ledelsen har styr på, at det praktiske omkring undervisningen fungerer. 20. Ledelsen skaber rammer, der bidrager til, at den enkelte kursist trives på skolen. 2

3 Lærere på alle hold skal forholde sig til hvert af kriterierne 1 til 15. Lærere på studenterkursushold yderligere 16, og for klasselærere på studenterkursushold også 17 til 20. Proces Evalueringen består af et spørgeskema til kursister, og en efterfølgende samtale mellem lærer og dennes hold. I spørgeskemaet besvares alle spørgsmål på en vurderingsskala. På baggrund af en efterfølgende optælling, er det op til den enkelte lærer at vurdere, hvilke spørgsmål der skal opprioriteres under evalueringssamtalen. Alle hold skal evalueres, indenfor de her beskrevne rammer, én gang årligt, dog med undtagelse af Turbohold og fjernundervisningshold. Spørgsmål og tilhørende svarmuligheder (se bilag 1) sendes til kursisternes mailbokse en mail pr fag de er tilmeldt. Det sker når læreren, med et klik i FC, sætter evalueringen i gang. Umiddelbart efter udsendelsen afsætter læreren 5-10 minutter af en lektion hvor kursisterne kan udfylde spørgeskemaet. Læreren har ansvaret for, at alle kursister på holdet udfylder indenfor en uge. Skemaet kan udfyldes på computer, smartphone eller tablet når blot der er adgang til den udsendte mail. Når alle kursister på et hold har udfyldt skemaet, henter læreren en optælling i FC. I forlængelse af optællingen er der nogle spørgsmål, der handler om hvad der er gjort og hvad der skal ændres i forbindelse med undervisningen (se bilag 2). Læreren planlægger en evalueringssamtale, der afholdes i forbindelse med undervisningen på holdet senest en uge efter optællingen er modtaget. Under denne samtale besvares de spørgsmål, der vedrører uddybende kommentarer fra kursisterne og refleksioner fra læreren. Dette skal betragtes som en aftale der indgås mellem lærere og kursister en aftale som begge parter løbende kan følge op på. Som afslutning på evalueringen sendes kommentarer og refleksioner til holdets konference. Det er op til læreren at afgøre om optællingen skal sendes med. Der skal sendes en kopi til nærmeste leder af kommentarer og refleksioner. Her skal optællingen sendes med. Læreren skal bruge sine evalueringer i udviklingen af egen undervisning og i samarbejdet med andre lærere. Læreren gemmer selv alle sine evalueringer så længe det giver mening. Ligeledes gemmes optællinger og kommentarer, tilgængeligt for skolens ledelse, i en elektronisk port folio, så de kan danne et grundlag for MUS. Kursisterne er ikke anonyme når de besvarer spørgeskemaet, men det er kun skolens ledelse, der kan se hvad den enkelte kursist har svaret. Som udgangspunkt er det ikke muligt for kursisterne at give et tekstsvar, undtagelsen er studenterkursisterne, der får muligheden én gang. Der henstilles til, at tiden mellem udfyldelse af spørgeskema og evalueringssamtale begrænses mest muligt. 3

4 Tidsplan På studenterkursushold og hold, hvor undervisningen er tilrettelagt over et helt skoleår, er det læreren der bestemmer hvornår evalueringen skal sættes i gang, dog indenfor perioden oktober til december. Læreren sender selv spørgeskemaet til kursisterne (via Undervisningsevaluering i FC ), og sørger for at rykke kursister, der ikke er til stede i den lektion hvor den øvrige del af klassen udfylder skemaet. For efterårshold finder evalueringen sted i uge For forårshold i uge Undervisningen på Turbohold og fjernundervisningshold evalueres ikke med denne form for evaluering. Læreren sender selv spørgeskemaet til kursisterne (via Undervisningsevaluering i FC ). Læreren sørger for at rykke kursister, der ikke er til stede i den lektion hvor den øvrige del af klassen udfylder skemaet. Eksempel på tidsplan for et helårshold: Tirsdag i uge 46 modtager kursisterne en mail med et unikt link til spørgeskemaet. Læreren planlægger at bruge de første 10 minutter af lektionen på at få kursisterne til at udfylde skemaet. Læreren sender en opfordring til de kursister der ikke er til stede om at udfylde skemaet hurtigst muligt. Senere på ugen sørger læreren for at tjekke, at de sidste også har svaret og rykker eventuelt. Læreren kan nu hente en optælling i FC. Tirsdag i uge 47 fremlægger læreren resultater fra optællingen for holdet. Læreren skal forsøge at finde svar på de spørgsmål, der stilles i forlængelse af optællingen, og beder f.eks. holdet om at give konkrete eksempler på, hvorfor de har svaret som de har. Sammen aftaler hold og lærer, hvad hver i sær vil ændre ift. den fremtidige undervisning. Tirsdag i uge 48 sender læreren resultatet af evalueringssamtalen til holdets konference. Resultat og optælling sendes også til nærmeste leder. 4

5 Bilag Bilag 1: Spørgsmål Kriterie 1. Den enkelte kursist møder velforberedt til undervisningen. Spørgsmål 1. Synes du, at du møder velforberedt til undervisningen? Bemærkning: Dette og de to næste spørgsmål er i kategorien forventningsafstemning. Udover, at det er vigtigt med velforberedte, aktive og deltagende kursister er det vigtigt, at kursisterne mindes om, at de selv er en vigtig del af undervisningen. Førstnævnte svarmuligheder må betragtes som positive, selv om der ikke nødvendigvis er lighed mellem den skala kursisten måler sig selv på og den læreren måler kursisterne på. Det vil være oplagt, at læreren i den forbindelse udtrykker sit syn på disse områder evt. uafhængig af kursisternes samlede svar på spørgsmålene. Kategori: Forventningsafstemning. Kriterie 2. Den enkelte kursist deltager aktivt i undervisningen. Spørgsmål 2. Synes du, at du deltager aktivt i undervisningen? Bemærkning: Se ovenfor. Kategori: Forventningsafstemning. Kriterie 3. Den enkelte kursist møder i tilstrækkelig grad til timerne til at kunne følge med til undervisningen. Spørgsmål 3. Hvor høj er din fremmødeprocent i faget (cirka)? Besvares på skala: % / 90-95% / 85-90% / 80-85% / mindre end 80% Bemærkning: Se ovenfor. Kategori: Forventningsafstemning. Kriterie 4. Den enkelte kursist bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt. Spørgsmål 4. Synes du, at du bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt? Bemærkning: Dette og næste spørgsmål skal medvirke til, at kursisterne får øjnene op for, at både lærer og kursist skal bidrage til, at læringsmiljøet er godt. Svar indenfor de to førstnævnte svarmuligheder betragtes som positive. Er tendensen til den anden side, skal det italesættes. Kategori: Samarbejde om undervisningen. Kriterie 5. Læreren bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt. Spørgsmål 5. Synes du, at læreren bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt? Bemærkning: Se ovenfor. 5

6 Kategori: Samarbejde om undervisningen. Kriterie 6. Læreren leder undervisningen og undervisningsrummet på passende vis og i passende omfang. Spørgsmål 6. Synes du, at læreren leder undervisningen og undervisningsrummet på passende vis og i passende omfang? Bemærkning: Svar indenfor de to førstnævnte svarmuligheder betragtes som positive. Er svartendensen i den anden ende kan det skyldes, at læreren efter kursisternes mening leder enten for stramt eller for løst, og det er vigtigt at få afklaret. Undervisningen er et samarbejde, hvor lærerens tillid til kursisternes arbejdsmoral kan være afgørende for hvordan undervisningen tilrettelægges. Det kan italesættes. Kategori: Samarbejde om undervisningen. Kriterie 7. Læreren underviser fagligt kompetent. Ingen spørgsmål. Kriterie 8. Læreren underviser pædagogisk kompetent. Spørgsmål 7. Synes du, at læreren tilrettelægger undervisningen så du forstår stoffet? Bemærkning: Det kræver både fagligt og pædagogisk overskud at tilrettelægge undervisningen så alle forstår stoffet. Svar i de to førstnævnte svarmuligheder skal betragtes som positive, og er det svartendensen vil det være godt at bede holdet uddybe, hvad det er der fungerer godt så erfaringen kan deles. Modsat er det vigtigt at tale med holdet om, hvad der er årsag til deres svar er faget svært, er forkundskaberne for få, undervises kun for en mindre del af holdet eller andet. Kategori: Undervisningens indhold. Kriterie 9. Undervisningens indhold er relevant i forhold til fagets faglige mål. Kriterie 10. Undervisningen rammer niveauet i forhold til fagets faglige mål. Kriterie 11. Undervisningsmaterialet er velvalgt i omfang og niveau. Kriterie 12. Undervisningen har en klar struktur. Kriterie 13. Undervisningsformerne støtter den enkelte kursists læring. Kriterie 14. Undervisningen motiverer den enkelte kursist til at deltage aktivt. Kriterie 15. Undervisningen udfordrer den enkelte kursist. Spørgsmål 8. Synes du, at undervisningen er fagligt udfordrende for dig? Spørgsmål 9. Synes du, at undervisningen er interessant og motiverende? Bemærkning: Svar indenfor de to førstnævnte svarmuligheder betragtes som positive, men hvad enten svartendensen ligger til den ene eller anden side bør der under samtalen spørges ind til konkrete eksempler hvor flere af kriterierne uddybes. Kategori: Undervisningens indhold. Kriterie 16. Undervisningen trækker tråde til andre fag Spørgsmål 10. Støtter undervisningen dig i at se sammenhæng til andre fag? 6

7 Bemærkning: Dette spørgsmål stilles kun studenterkursisterne. Det er selvfølgelig ikke et mål, at der trækkes tråde på kryds og tværs af alle fag. Målet er, at lærernes kendskab til andre fag er så stort, at kursisterne kan få hjælp til at koble deres viden fra et fag med andre. Kategori: Undervisningens indhold. Kriterie 17. Ledelsen skaber rammer, der bidrager til, at lærerne samarbejder om at gøre den enkelte kursist bedre til at studere. Spørgsmål 11a. Oplever du, at undervisningen generelt set giver dig redskaber, der gør dig bedre til at gå i skole? Spørgsmål 11b. Oplever du, at undervisningen generelt set giver dig redskaber, der gør dig bedre til at studere? Bemærkning: Spørgsmålet stilles kun studenterkursisterne 11a til 1. klasserne og 11b til 2. klasserne. Kategori: Undervisningens indhold. Kriterie 18. Ledelsen stiller egnede klasse- og grupperum til rådighed for undervisningen. Spørgsmål 12. Synes du, at jeres klasselokale fungerer godt til undervisning? Bemærkning: Kursisterne kan i samtalen have tilføjelser til dette spørgsmål om der er nogle lokaler, der fungere og andre, der ikke gør. Kriterie 19. Ledelsen har styr på, at det praktiske omkring undervisningen fungerer. Spørgsmål 13. Synes du, at skolen gør det let for dig at finde relevante oplysninger? Bemærkning: Spørgsmålet er formuleret, så det lægger op til, at kursisterne selv skal være opsøgende samtidig med, at ledelsen sikrer, at diverse informationer er tilgængelige. Kursisterne svar viser ikke hvad det er for oplysninger de refererer til det kan være alt fra skemaændringer til skæv belasting i elevtid. Det må komme frem under samtalen. Kriterie 20. Ledelsen skaber rammer, der bidrager til, at den enkelte kursist trives på skolen. Spørgsmål 14. Synes du at skolen er et rart sted at være? Bemærkning: Kun studenterkursister stilles spørgsmål under kriterie 20, og kun i klasselærerens fag. Kursisternes svar kan afhænge af om de sammenligner med andre steder de hellere vil være, men hvis der er svar i den negative ende bør der søges en forklaring. Spørgsmål 15. Føler du dig tryg i klassen? 7

8 Bemærkning: Succeskriteriet her er at alle kursister svarer i høj grad. Er tendensen, at kun få i klassen svarer i den positive ende skal det tages op som et klasseanliggende. Er der derimod kun få, der svarer i den negative ende, skal kursisterne informeres om, at de skal tage kontakt til kursistvejlederen hurtigst muligt, der så kan afklare hvori eventuel utryghed beror. Bemærk, at der ikke spørges direkte til mobning. Spørgsmål 16. Du er tidligere blevet spurgt, om du synes, at du selv deltager aktivt i undervisningen. Synes du, at de andre kursister i klassen deltager aktivt i undervisningen? Bemærkning: Spørgsmålet hører egentlig til kriterie 2 ( Den enkelte kursist deltager aktivt i undervisningen. ). Ideelt set skulle spørgsmålet stilles i forlængelse af spørgsmål 2, men det er ikke teknisk muligt for os. Spørgsmålet skal nemlig kun stilles ifm. klasselærerens evaluering og eventuelle uoverensstemmelser diskuteres kun i samarbejde med klasselæreren. Kategori: Forventningsafstemning. Spørgsmål 17. Synes du, at der er gode muligheder for at mødes med andre kursister på skolen i sociale sammenhæng? Bemærkning: Kursisterne kan have forskellige behov og forventninger til dette. Spørgsmål 18. Synes du, at du kan finde steder på skolen, der indbyder til socialt samvær? Bemærkning: Formålet med dette spørgsmål er at spørge ind til kursisternes æstetiske oplevelse af skolen. Spørgsmål 19. Synes du, at skolen er indbydende og flot? Bemærkning: Som ovenfor. Spørgsmål 20. Ville du anbefale skolen til en ven eller familie, hvis vedkommende stod i samme situation som dig? Bemærkning: Vi ønsker os, at alle kursister svarer i høj grad. Hvis ikke vil det være godt for os alle at vide, hvad årsagen er. Spørgsmål 21. Har du forslag til forbedringer? Besvares med tekst. Bemærkning: Kursisterne møder kun tekstsvar én gang. Forslagene kan spænde bredt Kategori: Generelt. 8

9 Samlet overblik over spørgsmålene Spørgsmålene til og med 9 stilles alle kursister, spørgsmål 10 kun studenterkursister og de resterende kun til studenterkursister på klasselærerens hold. Kategori: Forventningsafstemning. Spørgsmål 1. Synes du, at du møder velforberedt til undervisningen? Spørgsmål 2. Synes du, at du deltager aktivt i undervisningen? Spørgsmål 3. Hvor høj er din fremmødeprocent i faget (cirka)? Kategori: Samarbejde om undervisningen. Spørgsmål 4. Synes du, at du bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt? Spørgsmål 5. Synes du, at læreren bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt? Spørgsmål 6. Synes du, at læreren leder undervisningen og undervisningsrummet på passende vis og i passende omfang? Kategori: Undervisningens indhold. Spørgsmål 7. Synes du, at læreren tilrettelægger undervisningen så du forstår stoffet? Spørgsmål 8. Synes du, at undervisningen er fagligt udfordrende for dig? Spørgsmål 9. Synes du, at undervisningen er interessant og motiverende? Spørgsmål 10. Støtter undervisningen dig i at se sammenhæng til andre fag? Spørgsmål 11a. Oplever du, at undervisningen generelt set giver dig redskaber, der gør dig bedre til at gå i skole? (1.klasser) Spørgsmål 11b. Oplever du, at undervisningen generelt set giver dig redskaber, der gør dig bedre til at studere? (2.klasser) Spørgsmål 12. Synes du, at skolens klasselokaler og grupperum fungerer godt? Spørgsmål 13. Synes du, at skolen gør det let for dig at finde relevante oplysninger? Spørgsmål 14. Synes du at skolen er et rart sted at være? Spørgsmål 15. Føler du dig tryg i klassen? Spørgsmål 16. Du er tidligere blevet spurgt, om du synes, at du selv deltager aktivt i undervisningen. Synes du, at de andre kursister i klassen deltager aktivt i undervisningen? Spørgsmål 17. Synes du, at der er gode muligheder for at mødes med andre kursister på skolen i sociale sammenhæng? Spørgsmål 18. Synes du, at du kan finde steder på skolen, der indbyder til socialt samvær? Spørgsmål 19. Synes du, at skolen er indbydende og flot? Spørgsmål 20. Ville du anbefale skolen til en ven eller familie, hvis vedkommende stod i samme situation som dig? Kategori: Generelt. Spørgsmål 21. Har du forslag til forbedringer? 9

10 Bilag 2: Samtalen med holdet Med udgangspunkt i optællingen afdækkes nedenstående spørgsmål under samtalen med holdet. Er deltagelse og fremmøde som læreren vurderer den bør være for at nå et optimalt læringsudbytte? Hvis ikke, hvad bør så ændres? Er der generelt en god stemning i undervisningen? Hvad er det, der gør den god? Hvad bør eventuelt forbedres? Hvad er det i undervisningen, der hjælper kursisterne til at lære stoffet? Hvad bør eventuelt forbedres? Uddybende spørgsmål til dette område: Er formålet med undervisningen tydelig, og er strukturen klar? Er niveauet i både undervisning og materiale passende? Er valget af undervisningsformer passende? (Nedenstående spørgsmål stilles kun af klasselærere i studenterkursusklasser.) Hvad er det i klassen, der fungerer godt (både fysisk og psykisk)? Hvilke forhold i klassen bør vi forbedre sammen? Hvilke forhold i klassen skal vi have hjælp til at forbedre? Hvad er det på skolen, der fungerer godt (både fysisk og psykisk)? Hvilke forhold på skolen kan vi være med til at forbedre? Hvilke forhold på skolen synes vi ledelsen bør forbedre? Ekstra: Hvor mange kursister har kunnet deltage i evalueringen? Hvor mange kursister har udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange kursister har deltaget i evalueringssamtalen? 10

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne

SKOLE. Vurdér resultaterne Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Eleverne er godt tilfredse med det sociale miljø, egen motivation og underviserne (især i 2.g og 3.g.) Eleverne ønsker

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Underviserne er godt forberedte siger 91,2 % af eleverne LSF/Lyngby 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende kommentarer (herunder baggrundsoplysninger)...

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Af Flemming B. Olsen I vores forsøg med næsten lektiefri undervisning er et af succeskriterierne, at der hos lærerne sker en didaktisk videreudvikling,

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Fysioterapeut uddannelsen

Fysioterapeut uddannelsen Fysioterapeut uddannelsen Modul 3 spørgeskema undersøgelse Fys 508 Fysioterapeutuddannelsens lokale evalueringsudvalg: Ulla Mulbjerg, Janne Skov og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2012/13

Selvevaluering skoleåret 2012/13 Selvevaluering skoleåret 2012/13 Indhold Værdigrundlag... 2 Vores værdigrundlag og overordnede pædagogiske målsætninger lyder således:... 2 Selvevaluering... 2 Selvevaluering for skoleåret 2012-2013:...

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Spørgeskemaevaluering af første forløb

Spørgeskemaevaluering af første forløb 1 UCL. Moveprojekt: Webaktiviteter i studieaktivitetsmodellen. Evaluering Spørgeskemaevaluering af første forløb 79 studerende har besvaret spørgeskemaet. Nedenfor ses de samlede resultater for alle deltagende

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5 SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL Side 1 af 5 Værdigrundlag: SELVEVALUERING PÅ OSTED FRI- OG EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Det fremgår af 1, stk. 1 i lov om frie

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp.

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp. Instruktion Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at du svarer på alle spørgsmålene. Du svarer på alle spørgsmål ved at sætte ét kryds. Du skal ikke bruge

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13 Bilag 1 Evaluering af skolestruktur Ringsted Kommune Kære medarbejdere Dette skoleår har været præget af beslutningen om etablering af ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medfører store forandringer

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere