MONTERING polartag. Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis. Tagdækning i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERING polartag. Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis. Tagdækning i Grønland"

Transkript

1 monteringsvejledning MONTERING polartag Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis Tagdækning i Grønland

2 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Specifikationer Krydsfiner (Polarplader) Side 4 Specifikationer Krydsfiner (uden fabriksmonteret underpap) Side 5 Specifikationer Renovering (1-lags løsning) Side 7 Specifikationer Renovering (2-lags løsning) Side 8 Detaljer Side 9 Snitteknik Udvendigt hjørne Side 12 Snitteknik Indvendigt hjørne Side 13 Produktdata Polarplader Side 14 Produktdata Afslutningsprofiler Side 18 Varmt tag Side 20 Fastgørelse Side 21 2 monteringsvejledning

3 Forord Dette hæfte er udgivet af Phønix Tag Materialer som en hjælp til dem, der beskæftiger sig med tagdækninger i Grønland. Hæftet beskriver udførelsesmetoder og detaljeløsninger, der kan bruges af håndværkere under udførelsen og af rådgivere ved planlægningen af tagdæknings arbejde i Grønland. Specifikationerne i dette hæfte overholder brandkravene til en klasse B ROOF (t2) Tagdækning. Ved brug af åben ild henvises der til Brandteknisk Vejledning Varmt arbejde tagdækning. Derudover indeholder hæftet produktdata på de Phønix Tag Materialer produkter, der forhandles i Grønland. monteringsvejledning 3

4 Specifikationer Krydsfiner (Polarplader) Krydsfiner med fabrikspåklæbet underpap/-membran fastgøres til spærene. Samlingerne lukkes med strimler af PF 3500 SBS eller PF 3500, der påsvejses. Overmembran i 1,0 m eller 0,6 m baner påsvejses. Tagdækning, taghældning > 1:40 Overmembran Underpap/-membran PF/GF 5000 SBS PF 2500 SBS Opbygning 1. Krydsfiner med underpap. 2. Strimler. 3. Overmembran. Udførelse Polarplader Krydsfinerpladerne, der har første lag pap pålagt, sømmes eller skrues på spærene. Herefter lukkes samlingerne med 140 mm brede strimler af PF 3500 SBS. Overmembranbaner svejses på parallelt med faldretningen og sømmes mod skridning. Sømning mod skridning Sømning mod skridning skal foretages, når hældningen er > 1:10. For at undgå at tagdækningen skrider ned ad tagfladen, når den opvarmes af solen, skal overmembranbaner sømmes i over-kanten, inden endeoverlægget svejses. Dette gælder såvel i kippen som ved endeoverlæg midt på tagfladen. Der krydssømmes med blanke tagpapsøm pr. 60 mm. 4 monteringsvejledning

5 Specifikationer Krydsfiner (uden fabriksmonteret underpap) Tagdækning fuldsvejset, taghældning >1:40 Overmembran Undermembran PF/GF 5000 SBS PF 3500 SBS PF 5000 SBS PF/GF 3500 SBS 3 Opbygning 1. Krydsfiner. 2. Undermembran. 3. Overmembran. 1 2 Udførelse fuldsvejset Overmembranbaner svejses på parallelt med faldretningen. Overlægsbredden er min. 100 mm på underpap. Sømning mod skridning skal foretages, når hældning er > 1:10, se nederst side 4. Tagdækning mekanisk fastgjort, taghældning > 1:40 Overmembran Undermembran PF/GF 5000 SBS PF 3500 SBS PF 5000 SBS PF/GF 3500 SBS Opbygning 1. Krydsfiner. 2. Undermembran. 3. Overmembran Undermembran i 1,0 m baner udlægges parallelt med faldet og fastgøres mekanisk pr. 0,45 m (rækkeafstand) med skiver og skruer, således at der bliver en række i overlægget og en række midt i banen. Overlæggene svejses. Ved hældning < 1:5 skal beslagene midt i banen dækkes af en 140 mm bred strimmel. Overmembran i 1,0 m eller 0,6 m baner påsvejses og sømmes mod skridning, se side 4. monteringsvejledning 5

6 Udførelse mekanisk fastgjort med skiver og skruer Undermembran PF 3500 SBS eller PF/GF 3500 SBS udlægges parallelt med faldet og rettes til og fastgøres mekanisk.* Næste bane undermembran rulles ud, rettes til, fastgøres mekanisk* og svejses i overlæg. Beslagene midt i banen placeres fortløbende.ved taghældning < 1:5 skal beslag midt i banen dækkes af en 140 mm bred strimmel. Overmembran i 1,0 eller 0,6 m baner stødes mod overlæg og fuldsvejses. Næste bane overmembran stødes mod overlæg og fuldsvejses. Overlægget skal være minimum 100 mm. *) Hvis det har været/er koldt, er det nødvendigt at tilføre banen lidt varme med håndbrænderen, inden den fastgøres mekanisk. Beslag Et beslag er sammensat af 2 dele en trykfordelende skive på mindst Ø 40 mm samt en skrue på 4,8 mm. I henhold til TOR-anvisningerne og tilhørende vejledninger stilles der en række krav: Beslagenes styrke i forhold til underlaget, der skrues i. Skivernes udformning i forhold til et hårdt eller et blødt underlag. Korrosionsbeskyttelse af beslag er KL eller KLA afhængig af, hvilket miljø beslagene benyttes i. Krav til overlæg og afstande Overlægsbredder i 2-lags tagpapdækninger med mekanisk fastgjort underpap Overlægsbredder i 1-lags tagpapdækninger med mekanisk fastgjort tagpap. 6 monteringsvejledning

7 Specifikationer Renovering (1-lags løsning på eksisterende tagpap) Renovering af en eksisterende tagdækning kan udføres som en 2-lags tagdækning eller som en 1-lags tagdækning. Ved renovering bør man altid undersøge, om underlaget har tilstrækkelig styrke til fastgørelsen. Afstanden mellem beslagene fastlægges ud fra vindstyrken det pågældende sted, se side 22. Tagdækning 1-lags løsning, taghældning > 1:20 Overmembran Undermembran PF 5000 SBS M Opbygning 1. Gammel tagdækning. 2. Overpap. 3. Beslag. 2 Overpap i 1,0 m eller 0,6 m baner udrulles parallelt med faldet og fastgøres med beslag langs kanten. Benyttes 1,0 m baner, er afstanden mellem beslag rækkerne 0,45 m, og beslagrækken midt i banen dækkes af en 140 mm overstrimmel. Overlægget svejses. Beslagenes type og placering i forhold til banekant vises på side 6. Overlægsbredden bør være mindst 120 mm. Alle tagbrønde og taggennemføringer skal fastgøres mekanisk til tagkonstruk tionen. Ved gennemføringer sikres nyt overpap med beslag, der dækkes med en overstrimmel. Langs alle tagkanter samt rundt om gennemføringer fuldsvejses overpappet. Inden fuldsvejsning grundes den gamle tagdækning med Grundingsasfalt. Langs tagfoden sikres mod afblæsning med tagpapsøm pr. 60 mm, inden nyt overpap påsvejses. 1 3 monteringsvejledning 7

8 Specifikationer Renovering (2-lags løsning) Tagdækning 2-lags løsning, taghældning > 1:40 Overmembran Undermembran PF/GF 5000 SBS PF 3500 SBS PF 5000 SBS PF/GF 3500 SBS Opbygning 1. Krydsfiner. 2. Undermembran. 3. Overmembran. 3 2 Undermembran i 1,0 m baner udlægges parallelt med faldet og fastgøres mekanisk pr. 0,45 m (rækkeafstand) med skiver og skruer. Overlæggene svejses. Ved hældning < 1:20 skal beslagene midt i banen dækkes af en 140 mm bred strimmel. 1 Overmembran i 1,0 m eller 0,6 m baner fuldsvejses. Alle tagbrønde og taggennemføringer skal fastgøres mekanisk til tagkonstruktionen. Ved gennemføringer sikres nyt overpap med beslag, der dækkes med en overstrimmel. Udførelse 2-lags løsning Her henvises til side 6 Ud førelse mekanisk fastgjort med skiver og skruer. 8 monteringsvejledning

9 Detaljer Kip Overpapbanerne sømmes i overkanten mod skridning. Krydssømning pr. 60 mm med blanke tagpapsøm. Kappe af PF 5000 SBS eller PF/GF 5000 SBS i 250 mm bredde svejses på kippen. Hvis tagdækningen er udført som en 2-lags løsning, skal kappen også udføres med 2 lag tagpap. Opbygning 1. Overmembran/pap. 2. Kappe. 2 1 Stern Understrimmel PF 3500 SBS med bredden 200 mm føres op til ca. 60 mm over trekantlisten. Overstrimmel PF 5000 SBS eller PF/GF 5000 SBS svejses på sternkanten og sømmes med galvaniserede tagpapsøm pr. 60 mm. Overstrimmel PF 5000 SBS eller PF/GF 5000 SBS føres minimum 100 mm ud på taget. Sternkapsel monteres med synlig sømning pr. ca. 0,25 m. Til sømning af sternkapsler anvendes 3,5 x 37 mm riflede alusøm med neoprenskiver. Opbygning 1. Underpap Trekantliste af mineraluld Understrimmel. 4. Overmembran/-pap. 5. Overstrimmel. 6. Sternkapsel monteringsvejledning 9

10 Vindskede Understrimmel af PF 3500 SBS eller PF 3500 i 140 mm bredde føres ud på sternen og sømmes på sternkanten med blanke tagpapsøm pr. 60 mm. Understrimlen svejses til tagfladen. Vindskedeprofilet sømmes fast. Inden påsvejsning af overpap forvarmes flangen med håndbrænderen. I grøften mellem vindskede og overmembran/-pap fuges der med Klæbeasfalt. Opbygning 1. Underpap. 2. Understrimmel. 3. Vindskede. 4. Overmembran/-pap. 5. Klæbeasfalt Tagfod Underpappet føres ned over krydsfinerkanten. Tagfod sømmes ca. 30 mm fra kanten i krydssømning pr. 75 mm. Der anvendes blanke tagpapsøm. Inden påsvejsning af overpap forvarmes tagfoden med håndbrænderen. Opbygning 1. Underpap. 2. Tagfod. 3. Overmembran/-pap monteringsvejledning

11 Vandleder Trapezliste skrues fast oven på tagdækningen enten som en liste på skrå eller to lister i et omvendt V. Trapezliste inddækkes med en kappe af PF 5000 SBS eller PF/GF 5000 SBS, der når minimum 80 mm ud på tagfladen på hver side. Kappen svejses på. Opbygning 1. Overpap. 2. Trapezliste. 3. Kappe monteringsvejledning 11

12 Snitteknik Udvendigt hjørne Understrimmel 1. understrimmel 2. understrimmel En 200 mm bred understrimmel placeres med overkant minimum 60 mm over trekantliste. Anvend PF 3500 SBS. Overstrimmel 1. overstrimmel 2. overstrimmel En 330 mm bred overstrimmel placeres med overkant minimum 120 mm over trekantliste, således at færdig inddækningshøjde bliver minimum 140 mm. Minimum overlæg 50 mm. Ved inddækning af udvendigt hjørne må begge overstrimler maksimalt have en længde på ca. 2 m af hensyn til krympning. Anvend PF 5000 SBS. 12 monteringsvejledning

13 Snitteknik Indvendigt hjørne Understrimmel 1. understrimmel 2. understriammel En 200 mm bred understrimmel placeres med overkant minimum 60 mm over trekantliste. Anvend PF 3500 SBS. Overstrimmel 1. overstrimmel 2. overstrimmel En 330 mm bred overstrimmel placeres med overkant minimum 120 mm over trekantliste, således at færdig inddækningshøjde bliver minimum 140 mm. Minimum overlæg 50 mm. Ved inddækning af indvendigt hjørne må begge overstrimler maksimalt have en længde på ca. 2 m af hensyn til krympning. Anvend PF 5000 SBS. monteringsvejledning 13

14 Produktdata Polarplader Dimension m x m Underpap 1220 x 2440 PF PF 2500 SBS Tagkrydsfineren kan være 16 mm eller 19 mm tyk. Tykkelsen på krydsfineren samt afstanden mellem spærene fastlægges ud fra den aktuelle snelast. Polarplader er tagkrydsfiner med fabrikspålagt underpap. Det pålagte underpap giver følgende fordele: Beskytter krydsfineren mod fugt under oplægning. Sikrer en hurtig lukning af taget i forbindelse med strimling med PF 3500 SBS. Langs langsiderne er kanterne friholdt for klæbning i en bredde af 50 mm for at give mulighed for bevægelse over pladesamlinger. Krav til overflader - tagdækningen Materialeegenskaberne, herunder brandmodstandsevnen, for tagpap skal dokumenteres og CE-mærkes i henhold til produktstandarden for tagpap DS/EN Der er altid krav til at tagdækningen skal klassificeres for dets egenskab med hensyn til udefra kommende brand (såkaldt flyvebrand) iht. DS/EN Tagdækninger skal på enhver bygning altid opfylde brandklassifikationen BROOF (t2). I henhold til Byggevaredirektivet klassificeres byggevarer og bygningsdele ud fra deres: Reaktion på brand, dvs. i hvilken grad de medvirker til branden og afgiver røg og brændbare dråber eller partikler. Brandmodstandsevne. Brandklassifikation er en systemafprøvning og kan derfor ikke oplyses for det enkelte produkt, men må oplyses for de enkelte kombinationer af underlag, under- og overpap. Tagdækningen, dvs. under- og overpap, skal derfor brandprøves af producenterne på de aktuelle forskellige underlag for at opnå den rigtige klassifikation B ROOF (t2). Brandprøvningen skal i Danmark udføres efter prøvningsstandarden ENV 1187 test 2 Test methods for external fire exposure to roofs. Klassifikationsstandarden indeholder regler for de forskellige underlag og muligheder for at udvide klassifikationen. F.eks. gælder tagdækningsspecifikationer prøvet på EPS også for træ- og mineraluldsunderlag. Tagdækningsspecifikationer som er klassificeret som B ROOF (t2) findes på vores hjemmeside monteringsvejledning

15 PF/GF 5000 SBS Svejseovermembran Dimension Med Farve Vægt rulle/ m x m klæbekant kg/rulle palle 1,0 x 8 Ja Sort Ca ,6 x 12 Ja Sort Ca Polyesterfilt/glasfilt Ovenstående produkter kan leveres i andre farver. Kontakt Kundeservicecentret. Produktbeskrivelse Produktet er en polymermembran med kombiarmering af polyesterfilt og glasfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen. Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer, som beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport, og som blot brændes væk under påsvejsning. Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde, således at produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til -15 C. PF 5000 SBS Svejseovermembran Dimension Med Farve Vægt Rulle/ m x m klæbekant kg/rulle palle 0,60 x 10 Ja Sort Ca ,0 x 8 Ja Sort Ca ,25 x 12 Nej Sort Ca Produktbeskrivelse Produktet er en polymermembran med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen. Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer, som beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport, og som blot brændes væk under påsvejsning. Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde, således at produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til -15 C. Produktet er forsynet med overlægsmarkering samt markering pr. 100 mm til brug for mekanisk fastgørelse. monteringsvejledning 15

16 PF 3500 SBS Svejseundermembran Dimension Overlægs- Vægt Rulle/ m x m markering kg/rulle palle 1,00 x 12 Ja Ca ,14 x 12 Ca ,20 x 12 Ca ,25 x 12 Ca ,33 x 12 Ca Produktbeskrivelse Produktet er en polymermembran med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen. Oversiden er bestrøet med sand. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport, og som blot brændes væk under påsvejsning. Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde, således at produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til -15 C. Produktet er forsynet med overlægsmarkering. PF/GF 3500 SBS Svejseundermembran Dimension Overlægs- Vægt Rulle/ m x m markering kg/rulle palle 1,00 x 7 Ja Ca ,00 x 12 Ja Ca Produktbeskrivelse Produktet er en polymermembran med kombiarmering af polyesterfilt og glasfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen. Oversiden er bestrøet med sand, undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport. Produktet er forsynet med overlægsmarkering og har har markering pr. 100 mm til brug ved placering af en evt. mekanisk fastgørelse. Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde 16 monteringsvejledning

17 PF 3500 Svejseunderpap Dimension Overlægs- Vægt rulle/ m x m markering kg/rulle palle 1,00 x 12 Ja Ca ,60 x 10 Ca ,14 x 10 Ca ,20 x 10 Ca ,25 x 10 Ca ,33 x 10 Ca Produktbeskrivelse Produktet er en tagpap med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Det er derefter belagt på over- og undersiden med bitumen. Oversiden er bestrøet med sand. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport, og som blot brændes væk under påsvejsning. Produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til +5 C. Produktet er forsynet med overlægsmarkering. PF 2500 SBS Undermembran Anvendes til Polarplader. Produktbeskrivelse Produktet er en polymermembran med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen. Over- og underside er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning under lagring og transport. Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde, således at produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til -15 C. monteringsvejledning 17

18 Produktdata Afslutningsprofiler Sternkapsel Nr. Længde Godstykkelse med lige bagkant mm mm 25 x 30 x 30 mm 2A ,0 35 x 30 x 30 mm 2B ,0 Tagfod Nr. Længde Godstykkelse mm mm 60 x 100 mm 4A ,0 60 x 100 mm 4B ,0 (forgrundet) Vindskede Nr. Længde Godstykkelse mm mm 80 x 23 x 80 mm 3A ,0 80 x 23 x 80 mm 3B ,0 (forgrundet) 85 Indvendig hj. 3C 160/160 1,0 85 Udvendig hj. 3D 160/160 1,0 18 monteringsvejledning

19 Grundingsasfalt Klæbeasfalt Spande ltr 5 10 Spande kg 10,00 5,00 0,90 kg patron 0,3 l patron Produktbeskrivelse Produktet er en tyndtflydende bitumenopløsning. Anvendes til grunding og støvbinding på betontage, gamle tagpaptage, jern og andre flader, hvorpå der skal klæbes eller svejses tagpap eller påføres koldflydende asfaltprodukter. Forbrug: Ca. 0,1-0,2 l/m 2 Brugsanvisning Opdateret arbejdshygiejnisk brugsanvisning kan bestilles ved henvendelse til Kundeservicecentret. Komplet sortiment over flydende produkter og deres anvendelse kan ses i brochuren Vedligeholdelsesguide. Produktbeskrivelse Produktet er en sejtflydende bitumenopløsning tilsat mineralske fibre og fyldstoffer. Anvendes til klæbning af tagpap, samt til reparation af tagpaptage og skifertage samt til kitning og fugning ved ovenlys, hætter, tagnedløb og lignende. Forbrug: Ca. 1-2 kg/m 2 (afhængig af opgaven) Brugsanvisning Opdateret arbejdshygiejnisk brugsanvisning kan bestilles ved henvendelse til Kundeservicecentret. Komplet sortiment over flydende produkter og deres anvendelse kan ses i brochuren Vedligeholdelsesguide. Montageskrue og skive Standard produktnr. 617 Varebetegnelse Dimension Antal mm pr. pk Montageskrue 5 x stk. Montageskive Ø stk. Produktbeskrivelse Montageskruen er en træskrue i korrosionsklasse KLA. Montageskiven er af stål korrosionsklasse KL med en godstykkelse på 1 mm. monteringsvejledning 19

20 Varmt tag Hvor man har brug for ekstra isolering eller vil udnytte tagrummet, kan det være en fordel med et såkaldt varmt tag. Varmt tag er en tagkonstruktion, hvor isoleringen er placeret mellem det bærende underlag og tagdækningen. Et varmt tag er ikke ventileret, idet der regnes med en beskeden og dermed uskadelig fugttilførsel fra det underliggende rum. Dette opnås med en dampbremse på isoleringens varme side. Ved renovering, hvor et koldt tag ændres til varmt tag, skal den eksisterende tagdækning fungere som dampbremse. Det bør derfor sikres, at den er tæt. 1. Isoleringen udlægges løst, og underpap baner i 1,0 m bredde rulles ud, rettes til og fastgøres. Overlægget på min. 100 mm svejses Overpapbaner i 1,0 m bredde stødes mod overlægget i underpapbanerne og fuldsvejses til underpappet. NB: Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig styrke med 0,9 m mellem fastgørelsesrækkerne, skal der fastgøres midt i banerne. Fastgørelsesrækker kommer således til at ligge pr. 0,45 m. Som beslag anvendes skiver med teleskopvirkning, frigang min. 30 mm, og egnet skrue/betonsøm. Ved hældning < 1:5 skal eventuelle beslag placeret midt i banen dækkes af en 140 mm bred strimmel. Langs alle kanter på taget monteres trykimprægneret kanttømmer. Kanttømmeret har to funktioner: Som underlag for montering af afslutningsprofiler og sømning af overpap mod skridning. Sikring mod, at isoleringen kæntrer under snelast. Isoleringen bør være trædefast. 20 monteringsvejledning

21 Fastgørelse Fastgørelsen dimensioneres med udgangspunkt i TOR-anvisning nr. 29 (Tagpapbranchens Oplysningsråd) - Fastgørelse af tagdækning og tagisolering. Det regningsmæssige hastighedstryk skal dog fastlægges af den projekterende eller ved henvendelse til rette myndighed. monteringsvejledning 21

22 Juni 2012 Ver. 0 Phønix Tag Materialer A/S Vester Allé 1 DK-6600 Vejen Tlf Kundeservicecenter Vest Tlf Fax Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad. For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside Kundeservicecenter Øst Tlf Fax info@phonixtagmaterialer.dk

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Generelt Side 4 2-lags løsning Side 5 Undgå folder Side 7 1-lags løsning Side 8

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING

MONTERING LISTEDÆKNING monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

MONTERING SELVBYGGERPAP

MONTERING SELVBYGGERPAP MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING SELVBYGGERPAP SE MONTERINGSVIDEO HER Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis Selvbyggerpap er udviklet

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING LISTEDÆKNING Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Listedækning, beskrivelse Side 3 Arbejdsvejledning synlig tagdækning

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

MONTERING SELVBYGGERPAP

MONTERING SELVBYGGERPAP SE MONTERINGSVIDEO HER MONTERING SELVBYGGERPAP Selvbyggerpap er udviklet således, at du selv, og helt uden brug af åben ild, kan pålægge tagpappet. Rul ud søm fast og klæb. Ja, så let er det faktisk. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSEs guide

VEDLIGEHOLDELSEs guide VEDLIGEHOLDELSEs guide Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer Kom godt i gang med... Vedligehold og reparation af dit tag Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel, men med jævnlige

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve.

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. Kompendium.1 Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. 1 5/2 2019 Indholdsfortegnelse. Projekt. Repetition. 10

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE

PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE 1. Indledning Revision af dampspærreafsnit i PTM-anvisning 3 Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP VEDLIGEHOLDELSES GUIDE Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP Kom godt i gang med... Med produktserie fra Phønix Tag Materialer til behandling, reparation og vedligeholdelse

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning ICOPAL TopSafe Stærk og enkel tagløsning 2 ICOPAL TopSafe Der er mange fordele ved Icopal TopSafe En af dem er, at det er så enkelt. Icopal TopSafe er en revolution i sig selv. Lige til at lægge på i ét

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap.

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran C. Mål indvendig

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 27/6 2018

Kompendium.1. Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 27/6 2018 Kompendium.1 Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 1 27/6 2018 Indholdsfortegnelse for H1: Listedækning med overliggende kapper. Listedækning med underliggende kapper. AutoCad.

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning DANSK TAGPAP

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning DANSK TAGPAP TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning DANSK TAGPAP Valg af metode og tagpaptype UNDERLAG HÆLDNING/ TAGPAPTYPER FALD I CM PR. M OG METODER *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0

Læs mere

Leverandør af W. Quandt s produkter i Danmark Mijama A/S Håndværkerbyen 21, DK-2670 Greve Tlf

Leverandør af W. Quandt s produkter i Danmark Mijama A/S Håndværkerbyen 21, DK-2670 Greve Tlf 1 Indhold Inddækning af vindskede på murkrone... 3 Inddækning af vindskede... 4 Inddækning af stern -... 5 Inddækning af stern - fra 0,60 m... 6 Inddækning af stern op til 0,60 m... 7 Inddækning af stern

Læs mere

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran).

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus Undervisningsministeriet. Maj 2012. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer John Rosenmeyer

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Detailtegninger Autodesk Revit

Detailtegninger Autodesk Revit Indholdsfortegnelse Nr. Navn Dato Udg. B0 Brugervejledning Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Aluprofiler Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Diverse D0 Fibercementrenovering D0

Læs mere

September Specifikationer. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR

September Specifikationer. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR 245. UDGAVE September 2014 Specifikationer TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner,

Læs mere

MONTERING POLARTAG. Tagdækning i Grønland MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING POLARTAG. Tagdækning i Grønland MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING POLARTAG Tagdækning i Grønland MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Specifikationer Krydsfiner (Polarplader) Side 4 Specifikationer Krydsfiner (uden fabriksmonteret underpap)

Læs mere

Derbigum, hældningstag, listedækning Indledning

Derbigum, hældningstag, listedækning Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, hældningstag, listedækning Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Derbigum, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

Derbigum, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Tagdækning skrå tage

Tagdækning skrå tage Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tagdækning skrå tage Listedækning, plankedækning og shinglesdækning Kompendium Undervisningsministeriet. Marts 2009.Materialet er udarbejdet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG

KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG Dato: 27-05-2019. Udgave: 2. Erstatter: 14-05-2018. KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG 1. Bærende underlag 2. Generelle krav til underlaget 2.1 Underlag for tagisolering 2.1.1 Betonelementer 2.1.2 Beton støbt på

Læs mere

Kompendium.1. Isolering. Dobbelt skotrende og Kasserende. Tagdækkerafdelingen. 2.Hovedforløb. 18/9 2018

Kompendium.1. Isolering. Dobbelt skotrende og Kasserende. Tagdækkerafdelingen. 2.Hovedforløb. 18/9 2018 Kompendium.1 Isolering. Dobbelt skotrende og Kasserende Tagdækkerafdelingen. 2.Hovedforløb. ½ 1 18/9 2018 Indholdsfortegnelse. Dobbelt skotrende. Kasserende. Auto Cad. Teknologi. Byggeri og samfund. Byggepladsindretning

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

ALUMINIUMS PROFILER. Professionel og nem inddækning

ALUMINIUMS PROFILER. Professionel og nem inddækning ALUMINIUMS PROFILER Professionel og nem inddækning Aluminiumsprofiler til permanent og fugtsikker inddækning overalt i bygningen... Phønix Tag Materialers professionelle program af aluminiums profiler

Læs mere

Tunge løft Vejledning 5

Tunge løft Vejledning 5 Tunge løft Vejledning 5 Byggekomponentbrugsanvisning for tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd JANUAR 2006 Tunge løft 1 Vejledning 5 Indledning Denne vejledning omhandler håndtering af tagpap på flade tage

Læs mere

Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. anvendes Casco Multiseal

Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. anvendes Casco Multiseal ICOPAL Alu-profiler Standardprofiler På tag og mur udføres alle former for inddækninger nemt og korrekt med standard Icopal Alu-profiler. Profilerne leveres som standard i 0, mm 3S hård aluminium, hvilket

Læs mere

25. marts side II-3

25. marts side II-3 25. marts 2013 - side II-3 side II-4-25. marts 2013 ICOPAL Flydende asfaltprodukter Overstrygning ICOPAL tagasfalt består af koldflydende asfalt tilsat fibre og anvendes til overstrygning i forbindelse

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

UDFØRELSE. Tagpapbranchens Oplysningsråd

UDFØRELSE. Tagpapbranchens Oplysningsråd 23 UDFØRELSE Tagpapbranchens Oplysningsråd August 2004 Anvisning 23 INDLEDNING Denne TOR-anvisning omhandler udførelse af tagpaptage og er den sidste i en serie på tre sammenhørende anvisninger. De to

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

ICOPAL IcoLight Ovenlys. Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag

ICOPAL IcoLight Ovenlys. Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag ICOPAL IcoLight Ovenlys Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag Få naturligt dagslys ind i boligen IcoLight er et ovenlys til boliger og sekundære bygninger med fladt tag. Det kan bruges til

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende:

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende: Regler for optagelse af produkter under TOR Godkendt Definition på produkt Ved et produkt forstås her en produkttype, der er omfattet af en og samme DoP/Ydeevnedeklaration. Indtil videre godkendes kun

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Dato: Udgave: 3. Erstatter: SPECIFIKATIONER

Dato: Udgave: 3. Erstatter: SPECIFIKATIONER Dato: 15-11-2018. Udgave: 3. Erstatter: 13-06-2018. SPECIFIKATIONER 0. Indledning til Specifikation 1. Produktbetegnelser 1.1 Levetider 2. Specifikationer for skotrender, inddækninger mv. 2.1 Skotrender

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

ADESO TAGPAP. selvklæbende tagpap med lang levetid

ADESO TAGPAP. selvklæbende tagpap med lang levetid ADESO TAGPAP selvklæbende tagpap med lang levetid UNIKT TAGPAPSYSTEM Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid Adeso tagpap Selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

ADESO TAGPAP. Selvklæbende tagpap med lang levetid

ADESO TAGPAP. Selvklæbende tagpap med lang levetid ADESO TAGPAP Selvklæbende tagpap med lang levetid UNIKT TAGPAPSYSTEM Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Dato: Udgave: 2. Erstatter: BRAND

Dato: Udgave: 2. Erstatter: BRAND Dato: 22-05-2018. Udgave: 2. Erstatter: 05-03-2018. BRAND 0. Indledning til brand 1. Brandkrav i byggelovgivningen 2. Brandkrav i beredskabslovgivningen 3. Brandkrav til udførelse 4. Klasse T tagdækning/broof

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Adeso Tagpap Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Fuldklæbende tagpap 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, fuldklæbende

Læs mere

TAGPAP BROCHURE

TAGPAP BROCHURE www.swisspor.ch 1 TAGPAP BROCHURE 2 swisspor Romandie SA VORE FABRIKKER Hovedkvarteret for swisspor Romandie SA i Châtel-Saint-Denis (Schweitz) Produktionsfaciliteter for tagpap i Turtmann www.swisspor.ch

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tagbeklædninger: D701 Underpap på TF-30. D702 Tagfolie på TF-30. D703 Underpap på ståltrapezplade. side 1 side 2 side 3 Loftbeklædninger: D704 18 mm ståltrapezplade

Læs mere

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk.

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk. ICOPAL Undertage Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner.

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Teknisk Godkendelse til Anvendelsen Nr. TGA.2017/002

Teknisk Godkendelse til Anvendelsen Nr. TGA.2017/002 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Betegnelse: Derbigum og Derbicolor UDARBEJDET FOR: Imperbel S.A Parc Industriel, 67, Chaussée de Wavre B-1360 Perwez Tel: +32 8165 44 11 LEVERANDØR: Eurotag Danmark A/S Lokesvej

Læs mere

28 Listedækning. 2. udgave Projektering og udførelse af listedækninger i tagpap. Tagpapbranchens Oplysningsråd. August 2011 Anvisning 28

28 Listedækning. 2. udgave Projektering og udførelse af listedækninger i tagpap. Tagpapbranchens Oplysningsråd. August 2011 Anvisning 28 28 Listedækning 2. udgave Projektering og udførelse af listedækninger i tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd August 2011 Anvisning 28 2 Indhold 0....Indledning 1....Historie 2....Tagfladens geometri 3....Bygningsfysik

Læs mere