Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 457 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 457 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 457 Offentligt 10. juni 2016 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 457 af 13. maj 2016 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Brian Mikkelsen (KF). Karsten Lauritzen / Søren Schou

2 Spørgsmål For de familietyper, der indgår i svaret på SAU ( ) alm. del spørgsmål 280, bedes ministeren oplyse husholdningernes PSO-betaling i henholdsvis 2009 og Endvidere bedes ministeren oplyse de udvalgte familietypers samlede afgiftsbetaling i henholdsvis 2009 og Den samlede afgiftsbetaling bedes opgjort som den samlede betaling af de punktafgifter, der er omfattet af regeringens punktafgiftssaneringsudvalg, samt af familietypernes betaling af miljø- og energiafgifter (inkl. PSO). Endelig bedes ministeren oplyse, hvor meget de udvalgte familietyper forventes at få udbetalt i (inkl. supplerende ) i henholdsvis 2016 og Svar De i spørgsmålet nævnte afgifter omfatter miljøafgifter, energiafgifter, punktafgifter samt skadesforsikringsafgift og tinglysningsafgift. Moms og afgifter på spil er ikke medtaget, og det samme gælder motorafgifter bortset fra ansvarsforsikringsafgift. Bilagstabel 1 giver en oversigt over de medregnede afgifter. Afgifterne er søgt indregnet i det omfang, de skønnes at belaste det private forbrug via overvæltning i forbrugerpriserne. Grundlaget er bl.a. nationalregnskabets sektorfordeling af afgifterne. Det skønnes, at de medregnede afgifter i 2016 medfører et samlet provenu på ca. 63,7 mia. kr., hvoraf de ca. 41,0 mia. kr. indgår i fordelingsberegningerne, jf. tabel 1. Herudover skønnes PSO-afgiften i 2016 at udgøre 7,1 mia. kr., hvoraf de 2,3 direkte påvirker husholdningerne. De tilsvarende tal for 2009 fremgår ligeledes af tabellen. Tabel 1. Provenuet fra udvalgte afgifter Mia. kr. (2016-niveau) I alt Heraf Heraf husholdninger I alt husholdninger Udvalgte afgifter, ekskl. PSO 70,4 44,8 63,7 41,0 PSO-afgift 4,3 1,4 7,1 2,3 Anm: Ekskl. moms Kilde: Egne beregninger Nogle afgifter er proportionale målt i forhold til den disponible indkomst, andre er degressive eller progressive. I besvarelsen er det beregningsteknisk lagt til grund, at fordelingsprofilen for omfattede afgifter, ekskl. PSO, samlet set er tilnærmelsesvis proportional. Dermed udgør afgiften målt i forbrugerpriser ca. 5,7 pct. af husholdningernes disponible indkomst i 2009 og ca. 5,2 pct. i Heri er indregnet eventuel moms på afgifterne. Det skønnes, at for et LO-par med to børn, der bor i ejerbolig, udgør de medregnede afgifter ca kr. i 2009 (2016-niveau), hvoraf de ca. 810 kr. kan henføres til PSOafgiften, jf. tabel 2. I 2016 skønnes afgifterne at udgøre ca kr., hvoraf de ca kr. kan henføres til den umiddelbare betaling af PSO-afgift. Tabellen viser de tilsvarende beregninger for de øvrige standardfamilietyper. Side 2 af 5

3 Tabel 2. Betaling af afgifter fordelt på familietyper Kr. (2016-niveau) 2009 Indkomst før AMB Afgift ekskl. PSO 1 PSO-afgift 1 Afgift inkl. PSO 1 1. Enlig dagpengemodtager i lejebolig Enlig LO-arbejder i lejebolig LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn Funktionærpar i ejerbolig med 2 børn Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn Enlig pensionist med ATP i lejebolig Pensionistægtepar med ATP i lejebolig Enlig dagpengemodtager i lejebolig Enlig LO-arbejder i lejebolig LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn Funktionærpar i ejerbolig med 2 børn Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn Enlig pensionist med ATP i lejebolig Pensionistægtepar med ATP i lejebolig : I forbrugerpriser Kilde: Egne beregninger på bl.a. Skatteministeriets familietype model Den grønne check Den grønne check består i 2016 af følgende elementer: Almindelig på 950 kr. pr. person over 18 år. Supplerende på 220 kr. for børn op til 2 børn. Tillæg til på 280 kr. Frem mod 2020 reduceres den almindelige grønne check gradvist til 875 kr. (årets niveau) og den supplerende grønne check til 200 kr. Den almindelige og supplerende grønne check aftrappes med 7,5 pct. af den del af indkomsten (topskattegrundlaget), der overstiger kr. (2016). Tillægget til bortfalder, hvis indkomsten overstiger kr. I 2016 får LO-familien kr. i, hvoraf til de to voksne udgør kr. og supplerende til de to børn udgør 440 kr., jf. tabel 3. I 2020 vil familien få kr. i (2016-niveau). Tabellen afspejler, at personer med en indkomst over ca kr. ligger over indkomstgrænsen for at modtage. Således modtager funktionærfamilien og direktørfamilien ikke. Side 3 af 5

4 Tabel 3. Familietypernes grønne check Kr. (2016-niveau) 2016-regler Alm. Suppl. Tillæg til 1. Enlig dagpengemodtager i lejebolig Enlig LO-arbejder i lejebolig LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn Funktionærpar i ejerbolig med 2 børn Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn Enlig pensionist med ATP i lejebolig Pensionistægtepar med ATP i lejebolig regler 1. Enlig dagpengemodtager i lejebolig Enlig LO-arbejder i lejebolig LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn Funktionærpar i ejerbolig med 2 børn Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn Enlig pensionist med ATP i lejebolig Pensionistægtepar med ATP i lejebolig I alt Kilde: Egne beregninger på Skatteministeriets familietype model Side 4 af 5

5 Bilagstabel 1. Afgifter medtaget i beregningen Forsikringsafgifter og tinglysningsafgift Lystfartøjsforsikringsafgift Ansvarsforsikringsafgift Skadesforsikringsafgift Tinglysningsafgift Punktafgifter Afgift af kaffe og te mv. Afgift af glødelamper mv. Afgift af cigaretpapir mv. Chokoladeafgift Isafgift Spiritusafgift Tillægsafgift af alkoholsodavand Tobaksafgift Vinafgift Ølafgift Sodavandsafgift (kun 2009) Miljøafgifter NOx-afgift Svovlafgift CO 2-afgift Affaldsafgift Afgift af bekæmpelsesmidler Afgift af kvælstof i gødning Afgift af mineralsk fosfor Afgift af Ni/Cd batterier Afgift af smøreolie CFC-afgift Emballageafgift PVC-afgift Råstofafgift Spildevandsafgift Vandafgift Energiafgifter Kulafgift Elafgift Naturgasafgift Afgifter på olieprodukter Benzinafgift PSO-afgift Side 5 af 5

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 624 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 624 Offentligt Skatteudvalget 016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 1. oktober 017 J.nr. 017-649 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 64 14. september 017 (alm. del).

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 269 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 269 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 269 Offentligt Udgiftsbudgettet: Maj 01.01-31.05 Nettotal -190-191 -7.157-7.159 49 48 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børne- og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 254 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 254 Offentligt Udgiftsbudgettet: marts 01.01-31.03 Nettotal -186-192 -3.647-3.676 25 25 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børne-

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 260 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 260 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 260 Offentligt Udgiftsbudgettet: Nettotal -3.265-3.291-6.912-6.968 47 47 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børne- og ungeydelse -3.265-3.291-6.912-6.968

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 90 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 90 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del Bilag 90 Offentligt Tabel 1. Fejl på 38-regnskabet for november 2017 Finanslovskonto Betegnelse Beløb (Mio. kr.) 38.11.01.10 Personskat -3.093 38.21.01.10 Moms -5.014

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 198 af 28. februar 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 198 af 28. februar 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 198 Offentligt J.nr. 2007-318-0591 Dato: 28. marts 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 198 af 28. februar 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 65 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 65 Offentligt Udgiftsbudgettet: Nettotal -188-193 -10.962-11.014 75 75 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børne- og ungeydelse -188-193

Læs mere

Indtægtslisten November 2018

Indtægtslisten November 2018 n November 2018 November 2018 November 2018 I 2 Generelt om indtægtslisten: November 2018 I 3 Særlige forhold november 2018: Tabel 1. Fejl på 38-regnskabet for november 2017 Betegnelse Finanslovskonto

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt Departementet 21-9-25 J.nr. 25-318-411 Afgifternes fordelingsmæssige virkninger i forhold til husholdningernes samlede forbrug

Læs mere

Nettotal

Nettotal Udgiftsbudgettet: Nettotal -194-190 -3.485-3.547 24 24 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børne- og ungeydelse -194-190 -3.485-3.547 24 24 Overførsler til andre paragrafer 38.81

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Marts 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter

Læs mere

Indtægtslisten. Juni Indtægtsliste

Indtægtslisten. Juni Indtægtsliste n Juni 2018 Indtægtsliste Juni 2018 Juni 2018 I 2 Generelt om indtægtslisten: Juni 2018 I 3 Særlige forhold juni 2018: Juni 2018 I 4 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -192-185 -7.349-7.344

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt. Indtægtslisten. Februar 2017

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt. Indtægtslisten. Februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt Indtægtslisten Februar 2017 Indtægtsliste Februar 2017 Februar 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 207 Offentligt. Indtægtslisten. Januar 2017

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 207 Offentligt. Indtægtslisten. Januar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 207 Offentligt Indtægtslisten Januar 2017 Indtægtsliste Januar 2017 Januar 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 250 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 250 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Juni 2014 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Indtægtslisten. Januar Indtægtsliste

Indtægtslisten. Januar Indtægtsliste n Januar 2017 Januar 2017 Januar 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Januar 2017 I 3 Særlige forhold januar 2017: 1. Pensionsafkastskat Januar 2017 I 4 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal

Læs mere

Indtægtslisten. Juli 2018

Indtægtslisten. Juli 2018 n Juli 2018 Indtægtsliste Juli 2018 Juli 2018 I 2 Generelt om indtægtslisten: Juli 2018 I 3 Særlige forhold juli 2018: Juli 2018 I 4 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -3.390-3.305-10.739-10.649

Læs mere

Indtægtslisten. Juni Indtægtsliste

Indtægtslisten. Juni Indtægtsliste n Juni 2017 Indtægtsliste Juni 2017 Juni 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Juni 2017 I 3 Særlige forhold juni 2017: Juni 2017 I 4 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -201-192 -7.304-7.349

Læs mere

Indtægtslisten. Januar Indtægtsliste

Indtægtslisten. Januar Indtægtsliste n Januar 2018 Indtægtsliste Januar 2018 Januar 2018 I 2 Generelt om indtægtslisten: Januar 2018 I 3 Særlige forhold januar 2018: 1. Pensionsafkastskat 2. Renteindtægter mv. Januar 2018 I 4 Skatter og Afgifter

Læs mere

Indtægtslisten. Maj Indtægtsliste

Indtægtslisten. Maj Indtægtsliste n Maj 2018 Indtægtsliste Maj 2018 Maj 2018 I 2 Generelt om indtægtslisten: Maj 2018 I 3 Særlige forhold maj 2018: 1. Pensionsafkastskat 2. Pensionsbeskatning Maj 2018 I 4 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet:

Læs mere

Indtægtslisten. December 2016

Indtægtslisten. December 2016 n December 2016 December 2016 December 2016 I 4 Generelt om indtægtslisten: December 2016 I 3 Særlige forhold december 2016: 1. Diverse afskrivningskonti 2. Udbytteskat December 2016 I 4 38 Skatter og

Læs mere

Indtægtslisten. September Indtægtsliste

Indtægtslisten. September Indtægtsliste n September 2016 Indtægtsliste September 2016 September 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: September 2016 I 3 Særlige forhold september 2016: 1. Diverse afskrivningskonti 2. Udbytteskat September 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 232 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 232 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 232 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste April 2014 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 198 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 198 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 198 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Marts 2014 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del - Bilag 107 Offentligt. Indtægtslisten September 2018

Skatteudvalget SAU Alm.del - Bilag 107 Offentligt. Indtægtslisten September 2018 Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 107 Offentligt n September 2018 September 2018 September 2018 I 2 Generelt om indtægtslisten: n nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 154 Offentligt Dato: 29. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Af kvartalsrapporten om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2007 (SAU alm. del bilag 140), fremgår

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 219 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 446 Offentligt 20. december 2018 J.nr. 2018-5088. Til Folketinget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Indtægtslisten. November Indtægtsliste

Indtægtslisten. November Indtægtsliste n November 2017 November 2017 November 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: n nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens

Læs mere

Indtægtslisten. December Indtægtsliste

Indtægtslisten. December Indtægtsliste n December 2017 Indtægtsliste December 2017 December 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten

Læs mere

April 2013. Skatteministeriet, Departementet

April 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste April 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Januar Skatteministeriet, Departementet

Januar Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Januar 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Februar Skatteministeriet, Departementet

Februar Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Februar 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: August 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Indtægtslisten. September Indtægtsliste

Indtægtslisten. September Indtægtsliste n September 2017 Indtægtsliste September 2017 September 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: September 2017 I 3 Særlige forhold september 2017: September 2017 I 4 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet:

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del - Bilag 58 Offentligt. Indtægtslisten Oktober 2018

Finansudvalget FIU Alm.del - Bilag 58 Offentligt. Indtægtslisten Oktober 2018 Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del - Bilag 58 Offentligt n Oktober 2018 Oktober 2018 Oktober 2018 I 2 Generelt om indtægtslisten: n nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter,

Læs mere

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen AE har regnet på økonomien af regeringens 2025-plan vedr. skatteforslagene mv. for forskellige familietyper. Almindelige lønmodtagere står

Læs mere

Indtægtsliste. August 2010

Indtægtsliste. August 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 30 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste August 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

September Skatteministeriet, Departementet

September Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste September 2014 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Juli Skatteministeriet, Departementet

Juli Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juli 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Indtægtslisten. Oktober Indtægtsliste

Indtægtslisten. Oktober Indtægtsliste n Oktober 2017 Indtægtsliste Oktober 2017 Oktober 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og

Læs mere

December Skatteministeriet, Departementet

December Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste December 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Marts Skatteministeriet, Departementet

Marts Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Marts 2014 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

38 Skatter og Afgifter august kr

38 Skatter og Afgifter august kr Finansudvalget FIU alm. del - 38 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, Udgiftsbudgettet: 38 Skatter og Afgifter Nettotal -1.184.167-1.440.182-20.475.345-20.912.269 Specifikation af nettotal: Skatter på

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 41 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 41 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: September 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Indtægtsliste. December 2010

Indtægtsliste. December 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 153 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste December 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 579 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 579 Offentligt Skatteudvalget 15-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 579 Offentligt 5. september 16 J.nr. 16-10842 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 579 af 16. august 16 (alm. del).

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. december 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 115 (Alm. del) af 18. november

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal 247.445 423.084-29.836.642-30.905.778 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -24.058-13.195-13.307.456-13.773.379

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 150 Offentligt. Indtægtsliste n. November 2016

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 150 Offentligt. Indtægtsliste n. November 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 150 Offentligt Indtægtsliste n November 2016 Indtægtsliste November 2016 November 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte

Læs mere

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Indirekte skatter Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar 2012 Lene

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 104 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 104 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 104 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: November 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Indtægtslisten. August Indtægtsliste

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Indtægtslisten. August Indtægtsliste Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 86 Offentligt Indtægtslisten August 2016 Indtægtsliste August 2016 August 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 87 Offentligt. Indtægtslisten. September Indtægtsliste

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 87 Offentligt. Indtægtslisten. September Indtægtsliste Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 87 Offentligt Indtægtslisten September 2016 Indtægtsliste September 2016 September 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte

Læs mere

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Maj 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 28. november 2018 J.nr. 2018-7789. Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 63 af 29. oktober

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 8 Offentligt. Indtægtslisten. Juni Indtægtsliste

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 8 Offentligt. Indtægtslisten. Juni Indtægtsliste Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 8 Offentligt Indtægtslisten Juni 2016 Indtægtsliste Juni 2016 Juni 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Indtægtslisten. Maj Indtægtsliste

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Indtægtslisten. Maj Indtægtsliste Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Indtægtslisten Maj 2016 Indtægtsliste Maj 2016 Maj 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.350.286-4.467.053-19.291.178-19.472.087 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.203.726-3.241.386-9.649.322-9.771.170

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -1.429.739-1.422.925-22.323.978-22.342.018 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -7.639-6.293-9.789.521-9.970.492

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.357.364-4.350.286-18.880.510-19.291.178 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.128.114-3.203.726-9.409.810-9.649.322

Læs mere

April Skatteministeriet, Departementet

April Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste April 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -1.069.097-821.573-14.940.892-15.005.034 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -11.318-10.529-6.445.596-6.529.784

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.635.233-4.685.234-26.959.211-27.027.252 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.246.758-3.297.968-13.036.280-13.268.459

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 117 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 117 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 117 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: August 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: Juli 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 34 Offentligt. Indtægtslisten. Juli 2016

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 34 Offentligt. Indtægtslisten. Juli 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 34 Offentligt Indtægtslisten Juli 2016 Indtægtsliste Juli 2016 Juli 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige

Læs mere

Indtægtsliste. September 2010

Indtægtsliste. September 2010 Indtægtsliste September 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Indtægtsliste. April 2010

Indtægtsliste. April 2010 Indtægtsliste April 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Indtægtsliste. Oktober 2010

Indtægtsliste. Oktober 2010 Indtægtsliste Oktober 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Indtægtsliste. September 2009

Indtægtsliste. September 2009 Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del 38 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste September 2009 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra

Læs mere

Indtægtsliste. Februar 2010

Indtægtsliste. Februar 2010 Indtægtsliste Februar 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 86 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 86 Offentligt Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: September 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter,

Læs mere

Indtægtsliste. Januar 2010

Indtægtsliste. Januar 2010 Indtægtsliste Januar 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Bemærkninger til indtægtslisterne for november 2007 og december 2007.

Bemærkninger til indtægtslisterne for november 2007 og december 2007. Bemærkninger til indtægtslisterne for november 2007 og december 2007. Omkring månedsskiftet november - december 2007 blev SKAT s regnskabssystemer ramt af 2 forskellige fejl. Fejlene, der nu rettet, har

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt 19. december 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april

Læs mere

Indtægtsliste. August 2010

Indtægtsliste. August 2010 Indtægtsliste August 2010 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

December Skatteministeriet, Departementet

December Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste December 2014 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Indtægtsliste. April 2012

Indtægtsliste. April 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 290 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste April 2012 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt 19. januar 2015 J.nr. 14-5325303 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 323 af 22. december 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 139 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 139 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: December 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 264 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 264 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 264 Offentligt 27. marts 2017 J.nr. 2017-1248 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 264 af 3. marts 2017 (alm.

Læs mere

Indtægtsliste. August 2009

Indtægtsliste. August 2009 Indtægtsliste August 29 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Indtægtsliste. Februar 2009

Indtægtsliste. Februar 2009 Indtægtsliste Februar 9 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Indtægtslisten. Marts Indtægtsliste

Indtægtslisten. Marts Indtægtsliste n Marts 2016 Marts 2016 Marts 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: n nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Karsten Lauritzen / Søren Schou

Karsten Lauritzen / Søren Schou Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 463 Offentligt 10. september 2018 J.nr. 2018-4214 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 463 af 12. juni

Læs mere

Indtægtsliste. December 2011

Indtægtsliste. December 2011 Indtægtsliste December 2011 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Juli Skatteministeriet, Departementet. Generelt om indtægtslisten:

Juli Skatteministeriet, Departementet. Generelt om indtægtslisten: Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: Juli 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Indtægtsliste. November 2011

Indtægtsliste. November 2011 Indtægtsliste November 2011 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Skattelettelser siden valget i 2015: Gevinst på 12.000 kr. for en LO-familie 22-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (2123 7952) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resume Siden valget

Læs mere

Indtægtsliste. April 2009

Indtægtsliste. April 2009 Indtægtsliste April 29 Indtægtsliste April 29 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-318-0070 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 388 af 4. september 2008 (Alm. del). Kristian Jensen /Lene Skov Henningsen Spørgsmål: Ad den tekniske gennemgang

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt Finansudvalget 217-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. januar 218 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 75 (Alm. del) af 21. november 217

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Indtægtslisten. Januar 2016

Indtægtslisten. Januar 2016 n Januar 2016 Januar 2016 Januar 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: n nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere