Efteruddannelseskataloget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelseskataloget"

Transkript

1 Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013

2 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen

3 Indhold 1 Indledning Adgang til indtastning og redigering Generelt om indtastning af kurser Kursusudbyder Indberetter Hvordan logger jeg ind? Hvem er indberetter? Hvordan opretter jeg en ny indberetter? Hvilke kurser har den projektansvarlige i kataloget? Hvordan opretter jeg et kursus? Hvordan genbruger jeg et gammelt kursus? Hvordan retter jeg i et kursus? Hvordan sletter jeg et kursus? Hvordan publicerer jeg et kursus, og hvordan gør jeg et kursus ikke-synligt? Hvordan aflyser jeg et kursus? Hvordan opretter jeg et kursus, der gentages tre forskellige steder i landet? Hvordan opretter jeg et kursus, der starter med et internat og efterfølges af et opsamlende eftermiddagsmøde nogle uger senere? Hvordan lægger jeg en evaluering eller en beskrivelse ind? Link til udviklingsprojekter og Materialeplatformen Hvordan sletter jeg en evaluering? Hvordan sletter jeg en kursusbeskrivelse?... 16

4

5 1 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan du indtaster og redigerer oplysninger om kurser i Efteruddannelseskataloget et online katalog over efteruddannelsestilbud til primært lærere og ledere inden for de gymnasiale uddannelser. Hvis du vil læse mere om baggrund og formål med kataloget så kig fx her: Adgang til indtastning og redigering Indledningsvist skal du vide, at de personer, der kan indtaste kurser kaldes for indberettere. En indberetter skal benytte sit UNI Login (bruges blandt andet på SkoleKom) for at få adgang til at indtaste og redigere kurser i Efteruddannelseskataloget. Du skal dertil være oprettet som indberetter, se kapitel 3. Først skal du have et UNI Login. Er du i tvivl om, hvorvidt du har fået et UNI Login eller har du glemt dit brugernavn eller adgangskode, kan du henvende dig til administrationen på din institution eller ringe til UNI Cs brugersupport på tlf eller UNI Login kan også bestilles via UNI Cs website ( 1.2 Generelt om indtastning af kurser Efteruddannelseskataloget kan håndtere flere forskellige typer af kurser samtidig med, at det understøtter genbrug af allerede indtastede kurser. Lad os starte med nogle eksempler Eksempel 1 En faglig forening udbyder et kursus i København, Odense og Ålborg på tre forskellige datoer. Titlen er den samme, kursusbeskrivelsen er den samme, men tid, sted og instruktør er forskellige. Indtast f.eks. alle oplysninger for kurset i København og gem herefter kurset. Når du efterfølgende præsenteres for oversigten over alle dine kurser, kan du kopiere det netop oprettede kursus to gange. En kopi får altid titlen Kopi af: (originalens titel). Du kan nu rette kopierne, så de oplysninger der er specifikke for Odense og Ålborg tilpasses. Se trin for trin anvisning i afsnit Eksempel 2 En udbyder har et kursus, som starter med et to-dages internat i Vejle, forudsætter at kursisterne arbejder videre i en måneds tid og slutter med et eftermiddagsmøde i Odense. De generelle kursusoplysninger indtastes. Der skal oprettes to mødetidspunkter i feltet Tid og sted ; et for de to dages internat og et for det afsluttende møde. Se trin for trin anvisning i afsnit

6 2 Kursusudbyder En kursusudbyder får adgang til Efteruddannelseskataloget efter aftale med Undervisningsministeriet eller UNI C. I dette system kaldes alle kursusudbydere for projektansvarlige. Den projektansvarlige har en eller flere indberettere tilknyttet. Læs eventuelt mere på Om -siden ( Figur 1: Udsnit af websidernes øverste højre hjørne linket til om-siden er markeret med rødt. 2

7 3 Indberetter En indberetter kan være tilknyttet en eller flere projektansvarlige. Dvs. den samme person kan godt indtaste kurser for flere projektansvarlige (kursusudbydere). Som indberetter kan du: oprette nye kurser med eller uden faste datoer for kurserne rette i eksisterende kurser slette eksisterende kurser (hvis der ikke er tilknyttet en kursusevaluering) kopiere eksisterende kurser oprette nye indberettere under en projektansvarlig man selv er tilknyttet nedlægge andre indberetteres adgang til den projektansvarliges materiale rette i den projektansvarliges stamdata. Senest tre uger efter kursusafslutning modtager du som indberetter besked fra administrator, såfremt du ikke har foretaget en indberetning af en evaluering af kurset i den mellemliggende periode. 3.1 Hvordan logger jeg ind? Fra forsiden af websitet ( klikker du på Login/indberet i menuen til venstre og dernæst på den grønne Login knap som kommer til syne (begge markeret med rødt nedenfor). Brug dit UNI Login (bruges blandt andet til at logge på SkoleKom). 3

8 Efter login: Hvis du er tilknyttet mere end en projektansvarlig, skal du først vælge den projektansvarlig, du vil redigere på vegne af. Hvis du kun er tilknyttet én projektansvarlig, vises eksisterende kurser med det samme (se evt. afsnit 3.4) 3.2 Hvem er indberetter? Jeg vil gerne vide, hvem der er indberetter for en bestemt projektansvarlig. Hvordan kan jeg se det? Vælg eventuelt først projektansvarlig (se 3.1). Klik på Vis indberettere i menuen til venstre. Indberettere tilknyttet den aktuelle projektansvarlig vises i en liste. Ønsker man at slette en af indberetterne, klikker man blot på ikonet ud for indberetterens navn. Der advares nu om, at du er ved at slette vedkommende fra systemet. Klik på OK for at acceptere eller Annuller for at fortryde. 3.3 Hvordan opretter jeg en ny indberetter? Vælg eventuelt først projektansvarlig (se 3.1). Klik derpå på Opret/tilknyt indberetter. Der er to scenarier: 1. Den nye indberetter har allerede et UNI Login (SkoleKom brugerid). Så udfylder man oprettelsesformularen online (altså den samme som hvis man var en ny udbyder der skulle oprettes): (husk at angive oplysninger om UNI-login på den nye indberetter). Derefter opretter og fremsender administrator hurtigst muligt de relevante oplysninger til den nye indberetter (oplysninger om adgang mv.). 2. Den nye indberette har ikke et UNI Login. I det tilfælde at den nye indberetter ikke har et UNI Login gælder følgende to muligheder: Man kontakter sin lokale brugeradministration (den/de) der har adgang til at oprette UNI Login for den pågældende projektansvarlige (institution) via Man skal have pågældendes UNI Login og password udleveret herfra. Derefter gælder tilsvarende som 1, at man udfylder formularen, og at administrator så hurtigst muligt opretter og fremsender besked. Man kontakter administrator (til efteruddannelseskataloget) via formularen, såfremt man ikke selv har en lokal brugeradministration. I formularen under feltet Oplysninger om hvilket kursus/efteruddannelsesaktivetet der er tale om anføres at man ikke har en lokal administrator. De øvrige felter udfyldes som det fremgår af formularen. Administrator udsender besked om UNI Login og oprettelsetil den 4

9 nye indberetter. Bemærk: (indberetter oprettes med et UNI Login der kun kan benyttes til det pågældende formål og hvis relevant også til fou.emu.dk (Udviklingsdatabasen). 5

10 3.4 Hvilke kurser har den projektansvarlige i kataloget? Vælg eventuelt først projektansvarlig (se 3.1). Kurserne er opdelt i to kategorier: Aktuelle kurser og Historiske kurser. De aktuelle kurser har en fremtidig slutdato eller publiceringsdato. De historiske kurser har en historisk slutdato eller publiceringsdato. Klik på Aktuelle kurser eller "Historiske kurser" i venstremenuen for at se en liste over kurser. De to lister er opstillet på hver deres faneblad, og man kan skifte ml. dem ved at klikke på fanebladene (eller menupunktet i venstremenuen). 6

11 Figur 2 Kursusoversigt - aktuelle kurser og historiske kurser. I dette eksempel er der 10 aktuelle kurser og 8 historiske kurser. 7

12 3.5 Hvordan opretter jeg et kursus? Vælg eventuelt først projektansvarlig (se 3.1). Klik på Opret kursus i venstremenuen. Udfyld gerne så mange felter som muligt. Kursustitlen, publiceringsdatoerne og valg af uddannelse(r) er obligatoriske (markeret med gult), hvis kurset/konferencen skal publiceres. Figur 3 Kursusredigering - øverste del af vinduet. Der er 9 grupper af felter som foldes ud hhv. sammen, når man klikker på overskriften (eller det lille plus/minus): Bemærkninger til felterne: Angiv formål med kurset (der som udgangspunkt er foldet ud) Her kan du bl.a. indtaste (de første 2000 tegn af) formålet med kurset, som vil blive vist på websitet. Du kan selvfølgeligt også uploade en fil hertil. 8

13 Beskriv kursets indhold (der som udgangspunkt er foldet ud) Her kan du bl.a. indtaste (de første 2000 tegn af) kursusbeskrivelsen, som vil blive vist på websitet. Du kan også uploade en kursusbeskrivelse, hvis du har den på elektronisk form (f.eks. som Word- eller PDF-dokument). Ved at udfylde både formåls- og indholdsfeltet kan du gøre det lettere for de mulige kursister at danne sig et indtryk af kurset. Brug korte og præcise beskrivelser. Hvis der er behov for en længere beskrivelse, så upload i stedet et dokument med disse oplysninger. Publicering Her angives for hvilken periode kurset skal være synligt i Efteruddannelseskataloget. Bemærk, at det er vigtigt, at dato for publiceret til angives med minimum et halv år efter afholdelse. Dette er primært såfremt der også senere publiceres en evaluering af det pågældende kursus (og så det er muligt at søge det pågældende kursus frem i kataloget efterfølgende). Det er vigtigt, at der udfyldes helt korrekt, ellers kan kurset ikke søges frem i kataloget. Dato angives med formatet 01/01/20XX. Eksempel: Målgruppe Hvem henvender kurset sig til? Er det kun relevant for enkelte fag eller indsatsområder? Når du udfylder disse felter, så vil du kunne øge sandsynligheden for, at kommende kursister finder dit kursus. Du bør derfor altid udfylde felterne uddannelse(r), indsatsområde(r) og fag/emner (vælg kun de fag/emner som faktisk er relevante!). Tid og sted Husk, for at angive et mødetidspunkt (afholdelsesdato/tidspunkt) for det pågældende kursus, så skal du klikke på Opret mødetidspunkt. Såfremt et kursus er fordelt over flere forskellige perioder (afholdelsesdatoer), så skal du tilsvarende for hver af de pågældende perioder (afholdelsesdatoer) klikke på Opret mødetidspunkt. Under punktet Opret mødetidspunkt skal du så angive de relevante oplysninger om startdato, slutdato, start og sluttidspunkter, sted, evt. oplysninger om instruktør, url og postnummer. 9

14 Kurser uden fast start og slut dato skal ikke udfylde noget under Tid og sted. Klik på knappen Opret mødetidspunkt (skal ikke udfyldes hvis det er et kursus uden fast start og slutdato). Et mødetidspunkt slettes igen ved at klikke ikonet.. Efter oprettelse og redigering af mødetidspunkt og instruktører, skal man klikke på knappen Gem mødetidspunkt. Ændringerne vises lige over indtastningsfelterne til mødetidspunkter. Pris Her angives kursets pris og evt. bankoplysninger. Tilmelding Her kan du angive tilmeldingsfrist samt adresse til tilmelding (feltet Tilmeldingsurl ). Hvis adressen er en hjemmeside skal den starte med " Hvis adressen er en e- 10

15 mail skal den starte med "mailto:" (f.eks.: - citationstegnene udelades). Kursusleder og instruktør(er) Angiv her kursuslederens navn og hvis det er relevant. Forplejning, kursusform m.m. Dette er en lidt blandet samling af oplysninger. Her kan du f.eks. angive oplysninger om forplejning, vælge kursusform (hvis du vil have det fremgår), angive minimum og maximum deltagerantal. Samtidigt skal du krydse af, om der er ledige pladser (hvis der er sat kryds, så betyder det, at der er ledige pladser). Hvis du fjerner krydset betyder det, at der så ikke er ledige pladser (vil fremgå for brugerne når de søger det relevante kursus frem i kataloget). Desuden er der mulighed for at indtaste link til materiale/projekter i Databasen Udviklingsprojekter, eller til Materialeplatformen, Kursusevaluering Her kan du uploade en evaluering af kurset efter afholdelse (f.eks. et Word- eller PDFdokument). Klik derpå på knappen Publicer kursus eller Gem som kladde. 11

16 Figur 4 Kursusredigering - nederste del af vinduet 12

17 3.6 Hvordan genbruger jeg et gammelt kursus? Klik på Aktuelle kurser eller Historiske kurser i venstremenuen for at se en liste over alle dine kurser. Klik på ikonet ud for et kursus for at kopiere det. Kopien får automatisk titlen "Kopi af: (originalens titel)", og er som udgangspunkt ikke synligt for andre (status Kladde ). 3.7 Hvordan retter jeg i et kursus? Du har adgang til redigering fra kursusoversigten. De enkelte kurser redigeres ved et klik på titlen eller Ret og gem efterfølgende kurset. (Se evt. afsnit 3.5) ikonet. 3.8 Hvordan sletter jeg et kursus? Du har adgang til at slette kurser fra kursusoversigten. Vi henstiller dog til at man kun sletter kurser der er oprettet ved en fejl. Efteruddannelseskataloget er Jeres dokumentation for at kurset er afholdt. Du sletter et kursus ved at klikke på ikonet ved siden af det givne kursus. Du bliver herefter bedt om at bekræfte, at du vil slette kurset. Klik på OK for at slette eller Annuller for at fortryde sletningen. Hvis der er uploadet en kursusevaluering, kan kurset dog ikke slettes. Igen skyldes det, at det er Jeres dokumentation for kursets afholdelse. Hvis der er en evaluering til et kursus, vil denne ikon være ud for kurset i oversigten. 3.9 Hvordan publicerer jeg et kursus, og hvordan gør jeg et kursus ikkesynligt? Et kursus kan skifte status mellem publiceret og kladde på to måder: 1. Fra kursusoversigten kan du vælge status i valg boksen. Status skiftes med det samme. 2. Fra redigeringssiden kan man klikke på Publicer kursus eller Gem som kladde. Bemærk at hvis du skifter status fra Kladde til Publiceret, skal du angive i hvilken periode kurset skal være publiceret. Systemet giver besked, hvis du ikke selv har husket det Hvordan aflyser jeg et kursus? Et kursus kan aflyses fra kursusoversigten. Bemærk at et kursus kun kan aflyses, hvis det er publiceret. 13

18 Figur 5 Skift kursets status Fra oversigten kan man klikke på valgboksen i kolonnen Status og klikke på "aflys". Efter et øjeblik er status ændret. Figur 6 Kursets status er opdateret Herefter vil det på den offentlige del af Efteruddannelseskataloget fremgå, at kurset er aflyst Hvordan opretter jeg et kursus, der gentages tre forskellige steder i landet? En faglig forening udbyder et kursus i København, Odense og Ålborg på tre forskellige datoer. Titlen er den samme, kursusbeskrivelsen er den samme, men tid, sted og instruktør er forskellige. 1. Vælg eventuelt først projektansvarlig (se 3.1). 2. Klik Opret kursus i venstremenuen. 3. Udfyld kursets felter (bl.a. titel, beskrivelse, indsatsområde og fag samt publiceringsperiode) og klik på Publicer kursus. (Se evt. afsnit 3.5) 4. Fra kursusoversigten kan du nu kopiere kurset to gange. (se evt. afsnit 3.6). 5. På de to kopier skal du nu rette titel, sted og instruktør samt start- og slutdatoer. (Se evt. afsnit 3.5 igen). Når det enkelte kursus er rettet, skal du klikke på knappen Publicer kursus. De tre kurser er nu synlige i kataloget Hvordan opretter jeg et kursus, der starter med et internat og efterfølges af et opsamlende eftermiddagsmøde nogle uger senere? En udbyder har et kursus, som starter med et to-dages internat i Vejle, forudsætter at kursisterne arbejder videre i en måneds tid og slutter med et eftermiddagsmøde i Odense. 1. Vælg eventuelt først projektansvarlig (se 3.1). 14

19 2. Klik Opret kursus i venstremenuen. 3. Indtast alle oplysninger om kurset 4. I kassen Tid og sted skal du klikke på Opret mødetidspunkt (en gang for internat, og engang for opsamlingen) og du udfylder felterne start og slutdato og starttidspunkt og sluttidspunkt og evt. de øvrige oplysninger.. I det overordnet feltet forløb skriver du f.eks. Kurset starter med to dages internat og afslutter med et eftermiddagsmøde. I mellemperioden arbejder kursisterne selvstændigt. 5. I kassen med overskriften Forplejning, kursusform m.m. vælger du Internat/indkvartering i valgboksen ved Kursusform Her kan du også angive min. Og max. deltager-antal, og om der ledige pladser eller ej (som udgangspunkt vil der fremgå at det er ledige pladser). Du skal selv være opmærksom på at fjerne flueben når/hvis der ikke længere er ledige pladser. 6. Indtast i hvilken periode kurset skal være synligt i kataloget. Det gøres i kassen Publicering (bemærk værk opmærksom på periodens længde!) 7. Slut af med at klikke på Publicer kursus. Kurset er nu synligt i kataloget i den periode, du har angivet i kassen Publicering Hvordan lægger jeg en evaluering eller en beskrivelse ind? Under redigering af et kursus kan man i tilknytning til feltet "Beskrivelse" uploade en eller flere filer der indeholder kursusbeskrivelsen. Det kan man med fordel gøre, hvis kursusbeskrivelsen er længere end 2000 tegn lang eller indeholder andet end tekst (se feltet på figur 4 i afsnit 3.5). Klik på knappen Gennemse, udvælg dokumentet på egen pc, marker den og klik på knappen "Åbn". Herefter uploades filen automatisk. Nederst på samme side i området Kursusevaluering kan man på tilsvarende måde uploade en eller flere evalueringsdokumenter Link til udviklingsprojekter og Materialeplatformen Når der er tilknyttet et udviklingsprojekt til et efteruddannelseskursus, skal du fra det aktuelle kursus linke til det fra feltet Link til projekt i databasen for forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU), som findes via følgende webside Husk altid at angive linket/henvisningen fuldt ud altså på formen Hvis der til kurset hører materiale, der med fordel kan benyttes af andre, kan du gøre det tilgængeligt på Materialeplatformen, Hvordan sletter jeg en evaluering? Vælg redigering af det kursus der indeholder evalueringen, der skal slettes. Klik på ikonet ud for dokumentets titel i kassen Kursusevaluering. 15

20 3.16 Hvordan sletter jeg en kursusbeskrivelse? Hvis du har lagt kursusbeskrivelsen ind som et dokument, kan du nemt slette det igen, f.eks. hvis du har foretaget rettelser. Vælg redigering af det kursus der indeholder kursusbeskrivelsen, der skal slettes. Klik på ikonet ud for dokumentets titel i kassen Kursusbeskrivelse tekst (se feltet på figur 4 i afsnit 3.5). 16

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 10. april 2014 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Tilvalg... 3 Kommunikation med deltagerne... 4 Filer... 5 Billede... 6 Annoncering... 7 Pris for annoncering...

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Brugervejledning @venbuild Light

Brugervejledning @venbuild Light HÅNDBOG FOR SYSTEMADMINISTRATOR/REDAKTØR Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OM @VENBUILD LIGHT... 3 ADGANG... 3 OVERSIGT OVER LÆRINGSOBJEKTER... 4 NAVIGATION... 5 OVERSIGT OVER VARIANTER... 5 OVERSIGT OVER EGNE

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Manual i anvendelse af web til kursusledere på Lægedage

Manual i anvendelse af web til kursusledere på Lægedage Gå ind på Lægedages hjemmeside: www.plo-e.dk Klik på Login i øverste højre hjørne: Skriv dit brugernavn og din adgangskode, som du har fået oplyst i mailen med din kursusbekræftelse. Brugernavn: Dit fulde

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 25. maj 2016 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Filer... 3 Billede... 4 Foredragsholdere... 5 Annoncering... 6 Pris for annoncering... 6 Spørgsmål... 7 Publicer

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen

cpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen cpos Online Quickguide Version 1.1.2 Diakonissestiftelsen https://diakonissestiftelsen.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine

cpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine cpos Online Quickguide Version 1.1.0 Fredensborg Kantine https://fredensborg.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen

Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen Kære udbyder, Du er nu oprettet som udbyder på Åben Dagtilbudsportalen, og du kan nu lægge relevante tilbud for daginstitutioner på portalen. For at hjælpe dig bedst

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Politiadministrator Opdateret: 28.10.2016 Indhold Login som politiadministrator...3 Opret prøvetider enkeltvis...3 Opret prøvetider fra skabelon...4 Frigiv prøvetid...5

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VEJLEDNING I BRUGEN AF KULTUNAUT - DEN FÆLLES KULTURKALENDER

TÅRNBY KOMMUNE VEJLEDNING I BRUGEN AF KULTUNAUT - DEN FÆLLES KULTURKALENDER TÅRNBY KOMMUNE VEJLEDNING I BRUGEN AF KULTUNAUT - DEN FÆLLES KULTURKALENDER INDHOLD BLIV OPRETTET SOM BRUGER 2 OPRET ET ARRANGEMENT 2 - Midtvejsstatus 6 - Upload billede 9 REDIGER ELLER SLET ARRANGEMENT

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Alle børn og børnebibliotekarer skal bruge det landsdækkende UNI-Login for at oprette en profil på www.biblo.dk. Langt de fleste skolebørn i DK har fra

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Indhold... 1. Introduktion... 2

Indhold... 1. Introduktion... 2 Notat Vedrørende: Vejledning til indberetning af data vedr. introdansk Skrevet af: Henrik Rosendahl-Kaa Version: 1: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014) 08.11.2012 / JL Indhold Indhold... 1 Introduktion...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil Oversigt Tilmelding i Klubmodul Opret profil Ret profil Tilmeld kontingent Tilmeld dig et morgenmøde Tilmelding via Aktivitetsmenuen Tilmelding via forsiden Tilmelding i Klubmodul For at tilmelde dig skal

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, ,

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn,  , Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, e-mail, brugernavn eller kode... 3 Opret aktivitet... 4 Grundlæggende

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for aktivitetsansvarlige

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for aktivitetsansvarlige Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for aktivitetsansvarlige Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af aktiviteter

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere