Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om stemningen på medlemmernes arbejdspladser herunder sladder. Dette notat bygger på svar fra medlemmer. Svarprocenten i undersøgelsen var 56. Hovedresultaterne af undersøgelsen er: Næsten 8 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist enige i, at kulturen på deres arbejdsplads er præget af åbenhed. 3 ud af 4 er helt eller delvist enige i, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde på deres arbejdsplads. 9 ud af 10 er helt eller delvist enige i, at der er en god stemning mellem dem og deres kolleger. Næsten alle medlemmer svarer, at der er sladder på deres arbejdsplads. 1 ud af 7 svarer, at det er der i høj grad. Halvdelen siger i nogen grad og 3 ud af 10 i ringe grad. En femtedel kan altid kende forskel på, om den sladder, de hører, er positiv eller negativ. Lidt over halvdelen kan ofte kende forskel, og yderligere en femtedel kan sommetider kende forskel. Der er således stort set ingen af medlemmerne, der sjældent eller aldrig kan kende forskel. Lidt over fjerdedel svarer, at sladderen på deres arbejdsplads mest er negativ en femtedel mener, at den mest er positiv. Resten - næsten halvdelen - svarer, at der lige meget negativ og positiv sladder. 1 ud af 6 svarer ja til, at personalepolitikken på deres arbejdsplads indeholder retningslinjer om sladder. Næsten halvdelen ved det ikke. 6 ud af 10 sladrer selv sjældent eller aldrig på arbejdspladsen. En femtedel gør det 2-3 gange om måneden, og en tiendedel gør det oftere. Af de medlemmer, der deltager i sladder, er det kun 4 procent, der svarer, at det overvejende er negativ sladder, de deltager i. Blandt de medlemmer, der har følt sig udsat for sladder det seneste år, er der derimod mere end 4 ud af 10, der svarer, at den sladder, de har følt sig udsat for, var negativ. Det er først og fremmest kollegers og lederes arbejdsindsats, medlemmerne sladrer med deres kolleger om. Ligesom i tidligere undersøgelser er medlemmerne meget usikre på, om der er retningslinjer for mobning på deres arbejdsplads. 4 ud af 10 ved det ikke. Knapt halvdelen svarer ja til, at der er sådanne retningslinjer, og 1 ud af 7 svarer nej til dette. 1

2 Figur 1. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? - Kulturen på min arbejdsplads er præget af åbenhed Antal besvarelser: Hvert fjerde medlem er helt enig i, at kulturen på deres arbejdsplads er præget af åbenhed, mens hvert andet er delvist enig. Derved er det i alt næsten 8 ud af 10 medlemmer (78 %), der er helt eller delvist enige i, at kulturen på deres arbejde er præget af åbenhed. Der er ikke fundet nogen forskelle hverken på de fire sektorer eller på faggrupperne. Figur 2. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? - Konflikter bliver løst på en retfærdig måde på min arbejdsplads Antal besvarelser:2.474 Halvdelen af medlemmerne er delvist enige i, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde på deres arbejdslads, mens en fjerdedel er helt enige. Hvert sjette medlem er delvist uenig, mens mindre end hvert tiende medlem er helt uenig i, at konflikter på deres arbejdsplads bliver løst på en retfærdig måde. 2

3 Figur 3. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? - Der er en god stemning mellem mig og mine kolleger Antal besvarelser:2.478 I alt svarer 9 ud af 10 medlemmer, at der er en god stemning mellem dem og deres kolleger. 6 procent af medlemmerne er delvist uenige og 2 procent er helt uenige i, at der er en god stemning mellem dem og deres kolleger. Figur 4. I hvilken grad er der sladder på din arbejdsplads? Antal besvarelser: procent af medlemmerne svarer, at der i høj grad er sladder på deres arbejdsplads, mens 48 svarer, at der i nogen grad er sladder. Hvert tredje medlem (32 %) svarer, at der i ringe grad er sladder på deres arbejdsplads. Medlemmerne er efterfølgende blevet spurgt ind til, om de kan høre forskel på, om sladderen er positiv eller negativ 1. 3 ud af 4 medlemmer svarer, at de altid eller ofte kan kende forskel på, om sladderen er positiv eller negativ. Hvert femte medlem kan sommetider kende forskel på positiv og negativ sladder, mens 2 procent sjældent eller aldrig kan kende forskel (Figur ikke vist). 1 Spørgsmålets formulering: Når du hører sladder på din arbejdsplads, kan du så kende forskel på, om sladderen er positiv eller negativ? 3

4 Figur 5. Hvilken form for sladder er der på din arbejdsplads? Antal besvarelser: ud af 10 medlemmer svarer, at der mest er negativ sladder på arbejdspladsen. Hvert andet medlem svarer, at der er lige meget positiv og negativ sladder, mens hvert femte medlem svarer, at der mest er positiv sladder på arbejdspladsen. Medlemmerne har efterfølgende haft mulighed for at komme med eksempler på positiv sladder. Der er især fem temaer, der går igen: Først og fremmest er det kollegers lykkelige omstændigheder, der bliver sladret om. Det kan være, at en kollega er gravid, har fået en kæreste, har købt hus eller lignende. To medlemmer skriver: Glædelige begivenheder i kollegaers privatliv- fx graviditet, nyt job eller uddannelse. Når det går en kollega godt - eller der er sket noget positivt i deres liv såvel arbejdsmæssigt som privat. Når nogen efter lang sygdom er oven på igen. Et andet tema er bekymring for en kollega ved sygdom. Flere medlemmer nævner dette som positiv sladder, da det giver mulighed for fx at tage hensyn til en kollega, hvis vedkommende har det svært: Når der f.eks. bliver snakket om, hvorvidt nogen har hørt hvordan det går med 3' persons syge barn/ mand osv. Når man af omsorg, bekymring og oprigtig interesse "søger" Info om en ikke tilstedeværende kollega. Taler om andre når de ikke er der, men det handler om bekymring. Det kan være man hører ind til en kollega, hvis man ikke kan lide at spørge personen selv. Det kan også være man spørger en kollega, der er tættere på personen og på den måde finder ud hvordan man kan hjælpe. 4

5 Et tredje tema, der går igen, er, ros af en kollegas arbejdsindsats. Det kan være, at kollegaen har løst en bestemt situation på en rigtig god måde eller ydet en ekstra indsats: Det kan fx. være kollegaer der taler sammen om en situation hos en borger hvor de mener at en anden kollega, har løst en konflikt på en rigtig god måde, det er for mig positiv sladder. Positiv omtale af kollegas indsats i en given situation, vi glemmer bare at sige det til hende selv, fordi hun ikke lige er der, når vi kommer til at snakke om situationen. Hvis en kollega har gjort et godt stykke arbejde, løber sladderen hurtigt rundt. Vedkommende kan godt blive lidt overrasket, når kolleger udtrykker anerkendelse for det hun har gjort. Et fjerde tema i positiv sladder er sjove historier, som kolleger eller andre har været ude for: En sjov samtale, eller episode en kollega har været med i, som fortælles til en anden kollega. F.eks. at viderefortælle en "bommert", som den berørte selv griner af. Et sidste gennemgående tema i de åbne besvarelser om positiv sladder er kollegers ferieplaner. Et medlem beskriver det således: "Har du hørt, at x skal på til USA i ferien? Det har de sparet sammen til i mange år - sikke en oplevelse det bliver for dem." Figur 6. Indeholder personalepolitikken på din arbejdsplads retningslinjer om sladder? Antal besvarelser:2.310 Halvdelen af medlemmerne ved ikke, om arbejdspladsens personalepolitik indeholder retningslinjer om sladder. Hvert femte medlem svarer, at personalepolitikken på arbejdspladsen indeholder retningslinjer om sladder, mens hvert tredje medlem svarer, at personalepolitikken ikke indeholder sådanne retningslinjer. 5

6 Hvis spørgsmålet opdeles efter medlemmernes tillidshverv, er der forskel i svarfordelingen. 18 procent af tillidsrepræsentanterne svarer, at der er retningslinjer for sladder, 60 procent svarer, at der ikke er retningslinjer, mens 23 procent ikke ved det. Hver tredje arbejdsmiljørepræsentant svarer, at arbejdspladsen har retningslinjer for sladder, 40 procent svarer, at arbejdspladsen ikke har retningslinjer, mens 27 procent ikke ved det. Derved er der en større andel blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer om sladder, end medlemmer uden tillidshverv (figur ikke vist). Medlemmerne har efterfølgende haft mulighed for at uddybe, hvad arbejdspladsens retningslinjer går ud på. De gennemgående tendenser i de uddybende kommentarer er, at man skal være ærlig, tale åbent og gå direkte til personen i stedet for at tale med en tredjemand, samt at det er vigtigt at tage eventuelle konflikter med det samme. Medlemmerne udtrykker det således: Vi ønsker IKKE sladder, men åbenhed og evt. konflikter løses via dialog. En anden skriver: Det er nogle nedskrevne retningslinjer, som alle i afdelingen har været med til at etablere. Det omfatter blandt andet, at den enkelte medarbejder tager konflikten her og nu i stedet for at putte den i rygsækken. Et tredje medlem supplerer: Vi skal være åbne og ture at sige tingene, både de positive og negative, til hinanden. (Vi skal) sige tingene til rette person, og ikke sladre om hinanden. Et fjerde medlem beskriver retningslinjerne således: Der må ikke sladres. Vi skal tale til hinanden, ikke om hinanden. Hvis man har noget med en person, skal man tale med personen selv først. Er man vidne til sladder, skal man påtale det med det samme. Figur 7. Virker retningslinjerne om sladder efter hensigten? Antal besvarelser:403 Anm: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret Ja til, at deres personalepolitik indeholder retningslinjer om sladder. 6

7 De medlemmer, der har retningslinjer om sladder på arbejdspladsen, er efterfølgende blevet spurgt ind til, om disse retningslinjer virker efter hensigten. 40 procent af medlemmerne svarer, at retningslinjerne virker efter hensigten. Næsten lige så mange (37 %) svarer, at retningslinjerne ikke virker efter hensigten, mens 22 procent ikke ved, om retningslinjerne virker efter hensigten. Figur 8. Hvor ofte sladrer du selv på din arbejdsplads? Antal besvarelser: procent af medlemmerne svarer, at de selv sladrer sjældnere end 2-3 gange om måneden. 20 procent svarer, at de sladrer 2-3 gange om måneden, mens hver tiende sladrer 2-3 gange om ugen. 2 procent af medlemmerne sladrer dagligt, mens 8 procent aldrig sladrer. Figur 9. Er den sladder, du deltager i, positiv eller negativ? Antal besvarelser:725 7 ud af 10 medlemmer deltager både i positiv og negativ sladder. 4 ud af 10 svarer, at de overvejende deltager i positiv sladder, mens 4 procent overvejende deltager i negativ sladder. 7

8 Figur 10. Hvad sladrer du med dine kolleger om? (Sæt evt. flere krydser) Antal besvarelser:1.740 Anm: Det har været muligt at angive flere svar, hvormed figuren ikke summerer til 100 %. 3 ud af 4 svarer, at de sladrer om kollegers eller lederes arbejdsindsats. 4 ud af 10 sladrer om venner og familie, mens 23 procent sladrer om de kendte. Hvert femte medlem sladrer om kollegers private forhold. Medlemmerne har haft mulighed for at skrive andre forhold, der sladres. Der er to gennemgående temaer i besvarelserne. Det er for det første især borgere, brugere, patienter, elever, pårørende eller lignende, der sladres om. Derudover sladres der også om samfundsmæssige forhold. Dette kan eksempelvis være den nyligt overståede lockout af lærerne. Figur 11. Har du selv følt dig udsat for sladder inden for det seneste år? Antal besvarelser: procent af medlemmerne har selv følt sig udsat for sladder i løbet af det seneste år. 42 procent har ikke følt sig udsat, mens 22 procent ikke ved eller ikke husker, om de har følt sig udsatte for sladder i løbet af det seneste år. 8

9 Figur 12. Tænk gerne på den sladder, du har følt dig udsat for det seneste år. Var sladderen positiv eller negativ? Antal besvarelser:818 Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der i løbet af det seneste år har følt sig udsat for sladder i løbet af det seneste år. Halvdelen af medlemmerne svarer, at de både har været udsat for positiv og negativ sladder. 44 procent svarer, at de i løbet af det seneste år har været udsat for negativ sladder, mens 5 procent har været udsat for positiv sladder. Figur 13. Har du inden for det seneste år oplevet følgende på din arbejdsplads: At du fornemmer, at nogen snakker bag din ryg eller spreder rygter om dig? Antal besvarelser:365 Anm.: Spørgsmålet er kun blevet stillet til medlemmer, der i løbet af det seneste år har været udsat for negativ sladder 4 ud af 10 af de medlemmer, der i løbet af det seneste år har været udsat for negativ sladder, fornemmer sjældent, at nogen snakker bag om ryggen på dem eller spreder rygter. Hvert tredje medlem fornemmer 2-3 gange om måneden, at nogen snakker bag om ryggen på dem eller spreder rygter. 13 procent fornemmer henholdsvis 2-3 gange om ugen eller dagligt, at der bliver snakket bag om ryggen på dem eller spredt rygter. 9

10 Figur 14. Har din arbejdsplads retningslinjer eller en politik om mobning? Antal besvarelser:2.297 Knap halvdelen af medlemmerne (48 %) har retningslinjer eller politik om mobning på arbejdspladsen. 14 procent svarer, at der ikke er retningslinjer eller politik om mobning på deres arbejdsplads, mens 38 procent ikke ved det. Den store andel af svar i kategorien ved ikke findes især hos medlemmer uden tillidshverv. Her svarer 41 procent, at der er retningslinjer om mobning, 14 procent at der ikke er, mens 45 procent ikke ved det. Blandt medlemmer med et eller flere tillidshverv, er billedet anderledes. 2/3 af tillidsrepræsentanterne svarer, at der er retningslinjer om mobning på arbejdspladsen, 18 procent, svarer, at der ikke er, mens 16 procent ikke ved det. 84 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne svarer, at arbejdspladsen har retningslinjer for mobning, 8 procent, at der ikke er retningslinjer, mens 8 procent ikke ved det. Tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne har derved et større kendskab til arbejdspladsernes retningslinjer om mobning end medlemmer uden tillidshverv (figur ikke vist). 10

11 Undersøgelsens metode Undersøgelsen om stemningen og sladder på arbejdspladsen er gennemført i perioden 26. april-6. maj 2013 via forbundets elektroniske medlemspanel. Medlemmerne fik én påmindelse i indsamlingsperioden. Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer 2 mv. Medlemspanelet er dog ikke fuldt repræsentativt. Der er bl.a. en overvægt at medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, hvorfor svarene i denne undersøgelse er vægtet for sektortilhørsforhold. I alt medlemmer blev inviteret til den samlede undersøgelse. 25 adresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede var eller 56 procent af disse medlemmer har besvaret alle eller nogle af de spørgsmål, som er stillet til dem. 55 procent har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Svarprocenten ligger nogenlunde på linje med tilsvarende undersøgelser via medlemspanelet. Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen. 2 Medlemmerne i FOA er tilknyttet én af de følgende fire sektorer: Kost-og Servicesektoren, Pædagogisk Sektor, Social- og Sundhedssektoren og Teknik og Servicesektoren. 11

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi 3. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om brug af velfærdsteknologi

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere