OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 4 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 NY CHANCE TIL ALLE 6 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN 8 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse AKTIVERINGSGRADER 11 Aktiveringsindsatsen skal forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet 1 RETTIDIGHED 12 Ret og pligt til aktivering og jobsamtaler 1 SYGEDAGPENGEFORLØB 14 Stigning i sygedagpengeforløb er en udfordring for jobcentrene 1 Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland

3 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS Opfølgning på beskæftigelsesministerens 3 mål for indsatsen samt 3 relevante indikatorer på beskæftigelsesområdet. I denne opfølgningsrapport gives en oversigt over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Mors. I forhold til indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven viser opfølgningsrapporten, at der er sket et stort fald i arbejdskraftreserven i Mors fra december 2006 til juni 20. Faldet i perioden dog primært kommet dagpengemodtagerne til gode. Det seneste år har der været fald i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på ca. 44 procent mens antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere steg med ca. 8 procent fra juni 20 til juni 20. Jobcenter Mors er desuden det eneste jobcenter i Nordjylland, hvor kontant- og starthjælpsmodtagerne udgør den største del af arbejdskraftreserven. Der er således en særlig udfordring i forhold til at nedbringe antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. SAMMENFATNING Resultaterne af indsatsen i jobcenteret viser, at der har været en positiv udvikling på alle 3 delmål under indsatsen for En ny chance til Alle. Efter 2. kvartal 20 var 23,1 procent af målgruppen i job eller uddannelse, målgruppen forsørgede sig selv i 16,1 procent af tiden og var i aktivitet i 20,5 procent af tiden. Der har været en lille stigning i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Mors fra december 2006 og frem til juni 20. Det er interessant, at der har været et lille fald i antal dagpengemodtagere under 30 år, mens der har været en stigning i antal unge på de kommunale ydelser, særligt fra september 20. Fra juni 20 til juni 20 er antallet af unge dagpengemodtagere steget med 5 procent, svarende til 1 person, mens der i samme periode er sket en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere mv. på 16 procent. Yderligere analyser viser, at der siden efteråret 20 er sket en konstant stigning i antallet af unge på de kommunale ydelser, der vurderes til at have problemer ud over ledighed. Der er således en særlig udfordring i forhold til de unge, der ikke vurderes til at være klar til arbejdsmarkedet af forskellige årsager, og som kræver en helt særlig indsats. Resultaterne af sygedagpengeindsatsen viser, at der er sket et fald i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Mors i første halvår af 20. Der har dog været forholdsvis stor stigning i antallet af længerevarende sygedagpengeforløb. Det til trods er det en forholdsvis lille andel af sygedagpengeforløbene i Jobcenter Mors, der er over 52 uger sammenlignet med jobcentrene i klyngen og Nordjylland som helhed. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Mors 1

4 Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultater og effekter af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis når jobcentrenes nye resultater på ministerens 3 mål foreligger. I denne rapport følges der op på resultaterne af ministerens 3 mål. Udover ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen indeholder opfølgningsrapporten data for 3 udvalgte beskæftigelsesindikatorer, indikatorer som også er indeholdt i den årlige Resultatrevision, som jobcentrene kan trække på en gang årligt. Det drejer sig om aktiveringsgrader, rettidighed og sygedagpengeforløb. I opfølgningsrapporten indgår der data for det enkelte jobcenter, den klynge af sammenlignelige jobcentre, som jobcentret indgår i 1, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 1 Mors indgår i klynge med Assens, Brønderslev, Billund, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland. 2 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

5 MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats Med det nye beskæftigelsessystem, der trådte i kraft den 1. januar 20, er alle ydelsesgrupperne i beskæftigelsesindsatsen blevet samlet under et. Det betyder, at der er 10 forskellige grupper, der har relevans for jobcentrets samlede beskæftigelsesindsats. På er det muligt at følge udviklingen for alle 10 ydelsesgrupper og Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen. I følgende tabel ses en oversigt over de forskellige målgrupper i Jobcenter Mors. Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - juni 20 - Mors jun- jun- Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Juni /juni Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner Juni/juni A-dagpenge 201 1, ,0-32,3% 1,6-40,7% Kontanthjælp 365 2, ,4-6,3% 2,1-4,5% Starthjælp 7 0,0 7 0,1 0,0% 0,1 1,5% Introduktionsydelse 8 0,1 24 0,2 200,0% 0,1 39,9% Revalidering 100 0,7 69 0,5-31,0% 0,4-5,1% Forrevalidering 2 0,0 5 0,0 150,0% 0,1-17,2% Sygedagpenge 385 2, ,9 5,5% 2,7-3,3% Ledighedsydelse 60 0,4 42 0,3-30,0% 0,3-2,2% Fleksjob 257 1, ,0 10,5% 1,6 10,7% Førtidspension , ,5 4,8% 6,6 0,5% I alt , ,9-0,1% 15,6-6,8% Kommunale ydelser , ,9 2,4% 14,0-0,2% I juni 20 modtog i alt fuldtidspersoner en offentlig forsørgelsesydelse på Mors. Heraf modtog fuldtidspersoner en kommunal ydelse. Det svarer til, at i alt 19,9 procent af den årige befolkning i Brønderslev modtager en offentlig forsørgelsesydelse. I Nordjylland er den samme andel på 15,6 procent. Fra juni 20 til juni 20 er antallet af personer på Mors, der modtager en offentlig forsørgelse stort set uændret. Antallet af fuldtidspersoner er faldet med 2 personer, svarende til et fald på 0,1 procent. I Nordjylland var der et fald på 6,8 procent. For de kommunale ydelser er der i samme periode sket en stigning på 2,4 procent. Til sammenligning er der i Nordjylland som helhed sket et lille fald i modtagere af kommunale ydelser på 0,2 procent. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på kommunale ydelser i Jobcenter Mors dækker over, at der det seneste år har været en stigning i antallet af flygtninge og indvandre, der modtager introduktionsydelse, er på forrevalidering, sygedagpenge, fleksjob og på førtidspension. I samme periode har der været et fald i antal personer på Mors, der modtager kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse. Forholdene på Mors adskiller sig fra Nordjylland som helhed ved, at en lidt større andel af befolkningen modtager kontanthjælp, introduktionsydelse, sygedagpenge er i fleksjob eller modtager førtidspension. Omvendt er der på Mors en mindre andel af befolkningen, der modtager a-dagpenge. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Mors 3

6 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Beskæftigelsesministeren har med mål 1 sat fokus på, at virksomhederne får den arbejdskraft som, de har brug for. Det skal gøres ved at nedbringe antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Målet omfatter kun de arbejdsmarkedsparate ledige 2. I følgende figur ses den løbende udvikling i arbejdskraftreserven for Jobcenter Mors fordelt på ydelsesgrupper fra december 2006 til juni 20. Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse - Morsø December 2006 til juni Antal personer dec-06 mar- jun- sep- dec- mar- jun- A-dagpenge Kontant- og starthjælp Af figuren ses, at der er sket et stort fald i antallet af personer i arbejdskraftreserven fra december 2006 til juni 20. Faldet er primært kommet dagpengemodtagerne til gode. Der var store fald i arbejdskraftreserven i Mors frem til november 20. Herefter har der fortsat været et lille fald i antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven frem til juni 20. Fra november 20 og frem til april 20 har der været en stigning i antal kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Fra april til juni 20 har der igen været et lille fald i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere. I følgende tabel ses den aktuelle arbejdskraftreserve i Jobcenter Mors, i jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, Nordjylland og hele landet i juni På under Jobcentre og Resultatopfølgning er der udarbejdet et papir Begrebsforklaringer, der uddyber de forskellige målinger, der er indeholdt i opfølgningsrapporten. Papiret opdateres løbende. 4 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

7 Den aktuelle arbejdskraftreserve - Juni 20 I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Andel Andel Andel Arbejdskraftreserve Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Ledighedsberørte Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerland Nordjylland Hele landet I juni 20 havde Jobcenter Mors i alt 119 personer i arbejdskraftreserven. Heraf var 40 personer dagpengemodtagere, svarende til ca. 34 procent af gruppen, og 79 personer var kontant- eller starthjælpsmodtagere, svarende til ca. 66 procent af gruppen. Her skiller Mors sig ud fra Nordjylland. Til sammenligning udgjorde dagpengemodtagerne i Nordjylland 68 procent og kontant- og starthjælpsmodtagerne 32 procent. I juni 20 blev 41 procent af de ledighedsberørte berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed. Opdelt på ydelsesgrupper ses, at kun 26 procent af de ledighedsberørte dagpengemodtagere bliver berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed, den laveste andel i klyngen, mens den samme andel ligger på hele 57 procent for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Af nedenstående figur ses den procentvise udvikling i arbejdskraftreserven i Jobcenter Mors, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland samt landet som helhed i juni 20 i forhold til juni 20. Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse Juni 20 i forhold til juni 20 10% 0% -10% Procent -20% -30% -40% -50% -60% -70% Billund Brønd erslev Assens Faa- borg- Halsnæs Jam. bugt Kerte minde Middel fart Morsø Nordfy ns Tønder Vesthi mmerl NJL DK I alt -41,7% -47,6% -41,4% -44,3% -40,1% -41,2% -46,0% -59,5% -17,9% -39,8% -48,4% -40,6% -43,6% -39,4% Dagpenge -48,4% -57,9% -47,6% -56,3% -28,4% -45,0% -42,6% -61,5% -44,4% -38,3% -51,2% -44,6% -46,3% -46,8% Kontant- og starthjælp -29,6% -35,4% -29,3% -10,4% -47,3% -21,5% -56,5% -55,2% 8,2% -44,8% -43,3% -33,3% -36,7% -29,0% Jobcenter Mors har samlet set haft et fald i arbejdskraftreserven på 17,9 procent, Det laveste fald i klyngen hvor faldet varierer mellem et fald på kun 17,9 procent i jobcenter Mors til BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Mors 5

8 hele 59,5 procent i Jobcenter Middelfart. Faldet i arbejdskraftreserven i Jobcenter Mors er desuden væsentlig under faldet i Nordjylland som helhed. Opdelt på dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere ses, at faldet i arbejdskraftreserven i Jobcenter Mors det seneste år kun er kommet dagpengemodtagere til gode. Der har været et fald i antal dagpengemodtagere på 44,4 procent fra juni 20 til juni 20. Den udvikling følger fint udviklingen for dagpengemodtagerne i de sammenlignelige jobcentre og Nordjylland som helhed. I samme periode har der til gengæld været en stigning på 8,2 procent i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobcenter Mors er det eneste jobcenter i klyngen, der har haft en stigning i antal kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Her varierer udviklingen fra en stigning på Mors på 8,2 procent til et fald på hele 56,5 i Jobcenter Kerteminde. Alt i alt viser udviklingen i arbejdskraftreserven i Jobcenter Mors, at udviklingen går i den rigtige retning for dagpengemodtagerne. Til gengæld har jobcentret en stor udfordring i forhold til at nedbringe antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 NY CHANCE TIL ALLE Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Der er 3 delmål under Beskæftigelsesministerens mål 2 En ny chance til alle. Med vedtagelsen af En ny chance til alle er kommunerne landet over fra d. 1. juli 2006 og to år frem forpligtet til at give passive kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. De kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, skal have behandlet deres sag på ny, og kommunen skal tage stilling til, om den ledige kan henvises til job eller ordinær uddannelse, eller om det eventuelt er nødvendigt at give tilbud om jobtræning, virksomhedspraktik, revalidering eller andet for at bane vejen frem mod arbejdsmarkedet. For at kunne følge op på indsatsen er der fastsat 3 mål for indsatsen under ny chance. Indsatsperioden sluttede den 1. juli 20, og i det følgende vises derfor, de endelig resultater af jobcentrets indsats for målgruppen for En ny chance til alle. I nedenstående ses resultaterne for hvert af de tre mål for Jobcenter Mors sammenlignet med resultaterne i de sammenlignelige jobcentre i klyngen, Nordjylland og landet som helhed. Mål 1: Flere skal i job og ordinær uddannelse. Målet er her, at 25 procent af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse. Af nedenstående figur ses resultaterne for delmål 1 efter 2. kvartal BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

9 Flere skal være i job eller uddannelse - Mål 25 procent. 2. kvartal Procent Assens Billund Brønder slev Faa- borg Jam.- bugt Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfy ns Tønder Vesth. land NJL DK 2. kv artal 20 23,1 24,2 21,6 21,7 19,9 41,5 21,8 28,8 23,1 20,5 22,7 25,1 21,3 19,6 I Jobcenter Mors er 23,1 procent af målgruppen for En ny Chance til Alle kommet i job eller ordinær uddannelse efter 2. kvartal 20. Resultaterne i klyngen spænder her fra 19,9 procent i Jobcenter Halsnæs til 41,5 procent i Jobcenter Jammerbugt. Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Mors ligger lidt over det regionale resultat og over resultatet på landsplan. Trods en god indsats er Jobcenter Mors ikke nået helt i mål med delmål 1. Mål 2: Flere skal kunne forsørge sig selv. Målet er her, at målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 procent af den toårige periode, som indsatsen for En ny chance til alle varede. Flere skal kunne forsørge sig selv - Mål 15 procent. 2. kvartal Procent Assens Billund Brønder slev Faa- borg Jam.- bugt Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfy ns Tønder Vesth. land NJL DK 1. kv artal 20 17,5 16,1 16,4 16,7 15,9 30,1 15,3 18,5 16,1 15,5 17,4 18,7 15,0 13,7 Efter 2. kvartal 20 har målgruppen for den særlige indsats i Jobcenter Mors været i stand til at forsørge sig selv i 16,1 procent af tiden. Ministerens delmål er således opfyldt efter 2. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Mors 7

10 kvartal 20. Resultaterne i klyngen spænder her fra 15,3 procent i Jobcenter Kerteminde til 30,1 procent i Jobcenter Jammerbugt. Mål 3: Flere skal være i gang. Målet er her, at målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 procent af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. Flere skal være i aktivitet - Mål 40 procent. 2. kvartal Porcent Assens Billund Brønder slev Faa- borg Jam.- bugt Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfy ns Tønder Vesth. land NJL DK 2. kv artal 20 24,4 25,7 18,1 32,9 24,2 40, ,8 20,5 18,3 21,8 39,1 26,1 25 Ved udgangen af 2. kvartal 20 havde målgruppen for ny chance i Jobcenter Mors været i aktivitet i 20,5 procent af tiden. Det er under resultatet i Nordjylland og på landsplan. Resultaterne i klyngen spænder her fra 18,1 procent i Jobcenter Brønderslev til 40,1 procent i Jobcenter Mors. Jobcenter Mors er således langt fra ministerens målsætning om 40 procents aktivitet. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Ministerens mål 3 har fokus på ungeindsatsen. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Målet og målingerne omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke arbejdsmarkedsparate unge under 30 år. Også i Nordjylland er ungeproblematikken vigtig, da det er væsentligt, at unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomhederne mangler i høj grad arbejdskraft, og prognoser viser, at dette vil blive en endnu større udfordring fremover. Det er derfor af stor betydning, at de unge kommer ind på arbejdsmarkedet. I følgende figur ses udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige (både ledige og aktiverede) under 30 år i Jobcenter Mors fordelt på ydelse fra december 2006 til juni BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

11 Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse December 2006 til juni 20 - Morsø Antal dec-06 mar- jun- sep- dec- mar- jun- A-dagpenge Kontanthjælp mv. Af figuren ses, at der totalt set er sket en stigning i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse på Mors. Det er dog yderst interessant at opdele gruppen på ydelsestype. I perioden december 2006 til juni 20 er der sket et fald for de unge dagpengemodtagere på Mors. Antallet af unge dagpengemodtagere lå i juni 20 på godt 20 fuldtidspersoner. For de unge kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere ser udviklingen dog noget anderledes ud. Her er der sket en stigning siden september 20 og frem til juni 20. En stigning fra 131 fuldtidspersoner til 173 fuldtidspersoner. I nedenstående figur ses udviklingen i antallet af unge under 30 år på de kommunale ydelser opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på kontanthjælp m.v. opgjort på arbejdsmarkedsparathed - Morsø Antal fuldtidsledige dec- 06 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Mors 9

12 Her ses det, at der fra oktober 20 og frem til februar 20 var en stigning på ca. 30 fuldtidspersoner i antal arbejdsmarkedsparate unge på de kommunale ydelser. Herefter har der været et fald frem til juni 20 på ca. 10 fuldtidspersoner. Antal ikke arbejdsmarkedsparat har været stigende fra september 20 og frem til juni 20. I juni 20 var der godt 90 fuldtidspersoner under 30 år på kommunale ydelser i Jobcenter Mors, der vurderes til at have problemer ud over ledighed. I følgende tabel ses antallet af fuldtidsbruttoledige under 30 år i juni 20 i Jobcenter Mors, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland og landet som helhed. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år - Juni 20 I alt Dagpenge Kontanthjælp mv. Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerland Nordjylland Hele landet I juni 20 var der i alt 196 unge i alderen år i Jobcenter Mors. Heraf var 23 personer dagpengemodtagere, svarende til ca. 12 procent af målgruppen, mens 173 var modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, svarende til 88 procent af målgruppen. Til sammenligning udgjorde dagpengemodtagerne i Nordjylland i samme periode 22 procent og de kommunale målgrupper 78 procent. Ses der på udviklingen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i juni 20 i forhold til juni 20, så har der været en procentvis stigning i antallet af unge på 15 procent. Antallet af unge dagpengemodtagere er steget med 5 procent i juni 20 set i forhold til samme måned året før. Den udvikling dækker reelt over en stigning på 1 person. I samme periode er der sket en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere mv. på hele 16 procent. 10 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

13 Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse Juni 20 i forhold til juni 20 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Brønd Billund erslev Assens Faa- borg- Halsnæs Jamm Kerte erbugt minde Middel fart Morsø Nordfy ns Tønder Vesthiland NJL Hele landet I alt -5% -17% -4% -5% -13% 0% -17% -28% 15% -1% -6% -8% -11% -10% Dagpenge -34% -61% -35% -40% -29% -30% -33% -50% 5% -23% -15% -37% -34% -33% Kontanthjælp m.v. 5% -9% 9% 10% -10% 16% -11% -23% 16% 6% -4% 2% -1% -2% Sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen ses, at udviklingen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse varierer fra en stigning på 15 procent i jobcenter Mors til et samlet fald på hele 28 procent i jobcenter Middelfart. I forhold til de unge på kommunal forsørgelse ses, at flere af jobcentrene har haft en stigning i målgruppen. Således har 6 ud af 12 jobcentre i klyngen i den målte periode haft en stigning antallet af unge på kommunal forsørgelse. Jobcenter Mors har dog, sammen med Jobcenter Jammerbugt, haft den største stigning i antallet af unge på de kommunale ydelser. På baggrund af ovenstående resultater kan det konkluderes, at Jobcenter Mors fortsat har en særlig udfordring i at få nedbragt antallet af ledige under 30 år. Særligt bekymrende er udviklingen for de ikke-forsikrede ledige, som har været stigende siden september 20. Der er i Mors i juni 20 over 90 fuldtidsledige under 30 år, der vurderes til at have problemer ud over ledighed, og som derfor kræver en særlig indsats, før de kan få et job på arbejdsmarkedet. AKTIVERINGSGRADER Aktiveringsindsatsen skal forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet En indikator til at belyse, i hvilket omfang de ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere aktiveres, er aktiveringsgrader. Aktiveringsgrad angiver den andel af tiden, som en dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager er i aktivering. I følgende graf ses udviklingen i aktiveringsgraden i Jobcenter Mors fra december 2006 til juni 20. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Mors 11

14 Udvikling i aktiveringsgrad opgjort på ydelse. December 2006 til juni 20 Morsø Grad dec-06 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Kontanthjælp Dagpenge For dagpengemodtagerne ses, at aktiveringsgraden har varieret mellem 15 og 30 procent i perioden. Der har dog været en stigende tendens i aktiveringsgraden i 1. halvår 20. I juni 20 var aktiveringsgraden for dagpengemodtagere på 29 procent. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagerne lå frem til juli 20 på et konstant niveau omkring de 25 procent. Fra juli 20 og frem til november 20 steg aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagerne til knap 35 procent, hvorefter den igen er faldet frem til juni 20. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagerne i Jobcenter Mors var i juni 20 på 26 procent. RETTIDIGHED Ret og pligt til aktivering og jobsamtaler Der er en række minimumskrav i lovgivningen for den aktive beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om, hvor tit dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler samt tilbud om aktivering. Rettidighedsmålingerne er derfor en indikator på, om jobcentrene opfylder minimumskravene i lovgivningen i forhold til indsatsen over for de ledige. I nedenstående figur ses opfyldelsen af rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Mors i perioden december 2006 til juni 20. Arbejdsmarkedsstyrelsen anser en opfyldelse på 90 procent som værende realistisk målopfyldelse. 12 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

15 Rettidighed i jobsamtaler og aktivering - Dagpengemodtagere December 2006 til juni 20 - Morsø Procent dec-06 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Jobsamtaler 1. aktiveringstilbud Gentaget aktiveringstilbud I ovenstående figur ses det, at rettidigheden for jobsamtaler siden juni 20 har ligget på et højt niveau, kun med et enkelt udsving. I juni 20 lå rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler på 96,5 procent. Også rettidigheden for aktiveringsmålingerne har siden juni 20 ligget på et forholdsvis højt niveau, dog med lidt flere og meget store udsving. Særligt i forhold til afgivelse af første aktiveringstilbud. I juni 20 lå rettidigheden i forhold til afgivelse af 1. aktiveringstilbud på 66,7 procent. For afgivelse af tilbud om gentaget aktiveringstilbud lå rettidigheden i juni 20 på 100 procent. For både 1. aktiveringstilbud og gentaget aktiveringstilbud gælder, at målingerne er baseret på meget få personer. Det betyder, at hvis blot 1 person ikke får aktiveringstilbud rettidigt, så betyder det kraftige procentvise udsving. Alt i alt må det konkluderes, at rettidigheden for dagpengemodtagerne i Jobcenter Mors er på et højt niveau. Udfordringen er at fastholde rettidigheden på et højt niveau. I nedenstående figur ses rettidigheden for alle tre rettidighedsmålinger for kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Mors fra december 2006 til juni 20. Her er der ikke, som for dagpengemodtagerne, udmeldt en rettidighed, der anses for at være en realistisk målopfyldelse. Men det vil sandsynligvis være mindre end 90 procent, da der vil være en del personer på kontanthjælp, som er fritaget fra for eksempel aktivering, men som, grundet tekniske begrænsninger på nuværende tidspunkt, fortsat indgår i målingerne. Beskæftigelsesregionerne har nedsat en arbejdsgruppe, der ser på rettidighedsmålingerne for kontanthjælpsmodtagerne. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Mors 13

16 Rettidighed i jobsamtaler og aktivering for kontanthjælpsmodtagere December 2006 til juni 20 - Morsø Procent dec-06 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Jobsamtaler 1. aktiveringstilbud Gentaget tilbud I forhold til afholdelse af jobsamtaler og afgivelse af aktiveringstilbud ses, at der har været store udsving i rettidigheden i hele perioden. Rettidigheden svinger mellem 20 og 90 procent. I juni 20 lå rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere på 58,2 procent, 1. aktiveringstilbud var på 30 procent og gentagne aktiveringstilbud lå på 47,6 procent. Som ved rettidighedsmålingerne for dagpengemodtagerne skal det dog bemærkes, at også rettidighedsmålingerne vedrørende første og gentagne aktiveringstilbud for kontanthjælpsmodtagere er baseret på meget få personer. Det betyder, at ganske få personer påvirker de procentvise udsving meget. Jobcenter Mors har en udfordring i at skabe større kontinuitet i forhold til overholdelse af rettidigheden. Særligt i forhold til kontanthjælpsmodtagerne. SYGEDAGPENGEFORLØB Stigning i sygedagpengeforløb er en udfordring for jobcentrene Beskæftigelsesministeren har udmeldt et nyt mål for beskæftigelsesindsatsen i Målet er at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Beskæftigelsesregionen har derfor besluttet at sætte fokus på jobcentrenes udvikling i sygedagpengeforløb. Erfaringer viser, at ved højkonjunktur, med lav ledighed til følge, så stiger antallet af sygedagpengeforløb. Det har også været tilfældet i 20, men i første halvår af 20 ser udviklingen ud til at være vendt. I følgende graf ses den indekserede udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Mors og Nordjylland i perioden december 2006 til juni 20. December 2006 er her anvendt som indeks BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

17 Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge. December 2006 = Index 100 Morsø og Nordjylland Index dec-06 mar- jun- sep- dec- mar- jun- Nordjylland Morsø Af grafen ses, at Jobcenter Mors i perioden fra juli 20 og frem til december 20 havde en stor stigning i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge. Stigningen i jobcenter Mors var desuden større end i Nordjylland. Herefter vender udviklingen, og fra december 20 og frem til juni 20 har der været et stort fald i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Jobcenter Mors og her har faldet været lidt større end i Nordjylland. I juni 20 var der ca. 400 fuldtidspersoner på sygedagpenge i Mors. Stort set det samme antal som der var i december I nedenstående figur ses udviklingen i sygedagpengeforløb over og under 26 uger. Udvikling i sygedagpengeforløb under og over 26 uger - Morsø Antal forløb dec- 06 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- Under 26 uger Over 26 uger Hvor udviklingen i sygedagpengeforløb under 26 uger har varieret, dog med en klart faldende tendens siden januar 20, så har der i perioden fra december 2006 og frem til april 20 været en konstant stigning i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uge. Fra april 20 og frem til juni 20 har der været et lille fald i antal forløb over 26 uger. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Mors 15

18 I nedenstående figur vises udviklingen i sygedagpengeforløb fordelt på varighed. Her ses det, at der i Mors har været stor stigning i sygedagpenge med en varighed over 40 uger. Således har der været en stigning på 89 procent i forløb med en varighed mellem uger og en stigning på 52 procent i forløb iver 52 uger. Udviklingen i sygedagpengeforløb fordelt på varighed i Mors skiller sig en anelse ud fra den nordjyske udvikling ved at have små stigninger i sygedagpengeforløb med en varighed mellem 5 og 13 uger og et lille fald i sygedagpengeforløb med en varighed mellem uger. I Nordjylland har der i samme periode været fald i sygedagpengeforløb med en varighed under 26 uger, mens der har været stig- ning i alle sygedagpengeforløb over 27 uger. Udvikling i sygedagpengeforløb opgjort på varighed - Juni 20 i forhold til juni 20 Morsø 100% 80% 60% Procent 40% 20% 0% -20% 0-4 uger 5-8 uger 9-13 uger uger uger uger Over 1 år Morsø -3% 7% 7% 0% -3% 89% 52% Ud over at ministeren har sat fokus på sygedagpengeområdet i 2009, så er det også et stort fokus område i kommunerne. Særligt i forhold til at nedbringe antallet af sygedagpengefor- løb over 52 uger, hvor kommunerne har den fulde udgift og dermed ikke modtager nogen refusion fra staten. Der er stor forskel i kommunerne på, hvor stor en andel af deres sygedagpengeforløb der er over 52 uger. Det varierer fra Jobcenter Mors og Jobcenter Middelfart, hvis andel af syge- dagpengeforløb over 52 uger udgør 10 procent, til Jobcenter Jammerbugt hvis andel er 21 procent. Til sammenligning var andelen i Nordjylland på 22 procent. Der er således stor for- skel mellem jobcentrene på, hvor stor udfordringen er i forhold til sygedagpengeforløb over 52 uger. 16 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

19 Relativ fordeling af sygedagpengeforløb fordelt på varighed - Juni % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Billund Brønder slev Assens Faa- Jamme Kertemi rbugt nde Morsø borg- Halsnæs Middelfart Nordfy ns Tønder Vesthiland NJL Hele landet Ov er 52 uger 12% 11% 17% 15% 20% 21% 19% 10% 10% 14% 18% 13% 22% 19% uger 25% 26% 21% 23% 21% 24% 24% 22% 28% 22% 22% 22% 22% 23% Under 26 uger 62% 64% 62% 62% 59% 55% 56% 68% 62% 63% 60% 65% 56% 58% Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at stigningen i de længerevarende sygedagpengeforløb i Jobcenter Mors viser, at jobcentret har en stor udfordring i at forhindre at den udvikling fortsætter. Til trods for stigningen i de længerevarende sygedagpengeforløb så er andelen af forløb over 52 uger i Jobcenter Mors forholdsvis lille i forhold til andelen i de sammenlignelige jobcentre og Nordjylland som helhed. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Mors 17

20 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND NÆRMERE OPLYSNINGER OM OPFØLGNINGEN: Gitte Rønde, Bente Mjelva, Anne Birk, NYE ANALYSER FRA BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND: Rekruttering i Nordjylland i foråret 20 Udvikling i ledigheden i 1. halvår 20 Notat om udviklingen i forsørgelsesydelser Brug for flere i sundhedsfagene

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem N O T A T 9. december 2008 Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem J.nr. 2008-0005843 2/kba, dbh, nfr Pkt. 7, bilag 1 1. Hvad gælder i dag? I den nuværende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 7 Førtidspension...

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere