REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen"

Transkript

1 REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Tirsdag den 9. juni 2015 kl Mødested: Referent Deltagere: Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320 Gitte Orlowitz Anne Krogh, Birgitte Skov Petersen, Gitte Larsen, Gitte Orlowitz, Hanne Bloch Ingvardsen, Hans Christian Mariegaard, Henning Holt Christensen, Jesper Jensen, Jette Kjeldsen, Jonna Kastbjerg, Julie Borup Jensen, Kristine Fooken Jensen, Marlene Justesen, Mette Bidstrup Holmgaard, Per Knudsen, Peter Kristensen, Steffen Skou Bæk, Uffe Toft Afbud: Mødeleder Birgitte Skov Petersen, Gitte Larsen, Jonna Kastbjerg, Steffen Skou Bæk Anne Krogh 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Tema: Praktik i ny uddannelse a) Erfaringer med ny praktikhåndbog Der er nu gennemført både SU-praktik og lønnede praktikker i ny pædagoguddannelse, og de første praktikprøver er blevet gennemført. Praktikhåndbogen har stået sine første prøver. Uddannelsesudvalgets medlemmer orienterede hinanden om væsentlige erfaringer med den nye praktik. Praktikkoordinator Ana Lisa Valente orienterede indledningsvis om justeringer i praktikhåndbogen. Ana Lisa gennemgik erfaringerne på baggrund af evalueringerne: Praktikprøven vurderes til at være en tilstrækkelig metode til at bedømme den studerende. Dette angives både af studerende og praktikvejledere. Læringsplanen vurderes til at være et godt og brugbart dokument. Læringsplansdagen vurderes som værende fagligt givende, og der har generelt være godt fremmøde. Der har også været tilfredshed med udvekslingsdagen. Ana Lisa orienterede ligeledes om arbejdet med praktikportalen, som giver en række nye muligheder. Ana Lisa stillede forslag om et forsøg med at sammenlægge læringsplansdag og 2/3 dels samtale i 1. praktikperiode grundet den korte varighed på 7 uger for denne praktik (forsøg kun i Aalborg). University College Nordjylland 1/5

2 Uddannelsesudvalget anbefalede dette forsøgsarbejde. Kommentarer vedr. praktik i ny pædagoguddannelse: Hanne: Institutionerne oplever et problem med tidspres og med at kunne forlade institutionen for at deltage i de nye typer aktiviteter som praktikvejleder. Samt en vis usikkerhed i forbindelse afholdelse af prøven. Anne: De samlede ressourcer til praktikken er ikke blevet forøget. Malene: Der bruges mere tid nu på praktikvejlederopgaven, da uddannelsen er ny. Der er meget positive oplevelser med prøven. Det blev aftalt, at timeberegningerne for praktikvejlederopgaverne fra forrige til ny uddannelse skal gennemgås på næste møde i uddannelsesudvalget. Samt at refleksiv praksislæring udvikling af viden og FOU skal være tema på møde i efteråret. b) Organisering af 4. praktik (45 min) Den fjerde praktikperiode er en af pædagoguddannelsens nyskabelser og udtryk for den nye uddannelses fokus på innovation og udvikling af den pædagogiske praksis. 4. praktik er SU-finansieret. Der er store forventninger til, at denne praktikperiode - i forening med bachelorprojektet - kan understøtte vidensudvekslingen mellem uddannelse og praktik samt give de studerende et nyt læringsrum til udvikling af deres innovative og refleksive kompetence. Uddannelsesudvalget drøftede, hvordan frembringelse af praktiksteder for 4. praktik kan organiseres i Nordjylland. Oplæg ved Ana Lisa om bachelorperioden: 4. praktik i sammenhæng med bachelorprojekt: Praktikken indeholder opsamling af de studerendes praktik (data) Fylder 16 arbejdsdage (kan fordeles) Ulønnet De studerende skal undersøge og udvikle pædagogisk praksis Kan være individuelle eller op til 4 studerende Grupperne skal nødvendigvis ikke være i praktik samme sted Der skal være en kontaktperson på praktikstedet. Bachelorvejleder besøger praktikstedet og den studerende. Praktikpladserne skal fremskaffes til efteråret 2016 Uddannelsesudvalget drøftede flere modeller for fremkomst af praktikpladser: University College Nordjylland 2/5

3 Fortsat samarbejde med KKR Vidensbutik (som AAU) Individuelle aftaler mellem studerende og institutioner Kommunale bruttolister Medvirke i eksisterende projekter, som allerede er i gang i institutionerne Markedsplads - dating Uddannelsesudvalget besluttede at drøfte emnet med egen organisation og herefter vende det igen til efteråret. 3. Centerorganisering i pædagoguddannelsen i Nordjylland (45 min) Parallelt med udvikling af den nye uddannelse og implementering af en ny stillingsstruktur for lektorer og adjunkter har pædagoguddannelsen arbejdet på at udvikle en organisering af uddannelsesområdets tre kerneaktiviteter: grunduddannelse, forsknings- og udviklingsarbejde samt evt. efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der skal understøtte og bidrage til kvalitetsudvikling, udvikling af stærke faglige miljøer for studerende og lektorer og adjunkter og udvikling af stærke praksisfællesskaber i den samlede pædagoguddannelse omkring forskning og tæt kontakt og samarbejde med professionen. Pædagoguddannelsen har nu tre professionsfaglige centre på tværs af de to adresser. Studielederne forestår den faglige ledelse af udvikling og drift af centrene. Tre mål: 1. Stærke miljøer fx i forbindelse med akkreditering 2. Attraktive FoU miljøer for samarbejdspartnere 3. Rugekasse for kompetenceudvikling adjunktforløb (ny stillingsstruktur) Uddannelsesudvalget blev opdateret på status for udviklingen af centrene v/studielederne Henning orienterede om Professionsfagligt center for dagtilbud : Der er udarbejdet vision, som er forsknings- og udviklingsbaseret, og som er praksisorienteret og anvendelsesorienteret. Vigtigt med samarbejde med act2learn, praksisnetværk, FoU både internt og eksternt og grunduddannelserne. Der er beskrevet mål for centret, som primært er båret af forsknings- og udviklingsarbejde Fokus på dagtilbudspædagogikken og refleksiv praksislæring Være synlige i forbindelse med området Udvikle nye projekter og deltage i netværk University College Nordjylland 3/5

4 Jesper orienterede om Center for børne- og ungdomskultur : Faglige miljøer med interne og eksterne partnere Arbejde på tværs af faggrupper Skabe bedre livsbetingelser for børn og unge Formidling og skabelse af oplevelser samt oplevelsesdidaktik Vejleder- og mentorordninger FoU projekter som er i gang, fx læring i bevægelse Netværk og relationer Gitte orienterede om Center om udsathed : At aktiviteter i Center om Udsathed fremmer samspillet mellem pædagoguddannelse, forsknings-/udviklingsarbejde og efter-/videreuddannelse At bedrive tværfaglig, praksisnær og anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er samfundsrelevante, og skabe værdi for borgere i udsatte positioner og pædagoguddannelsen samt samarbejder med andre forskningsmiljøer, fagprofessioner, offentlige og private virksomheder og andre relevante organisationer At være et dagsordenssættende regionalt og nationalt center i Danmark At være et center, der gennem events, arrangementer, konferencer og lignende sætter fokus på aktuelle emner i samarbejde med berørte grupper af borgere og professionelle 4. Skriftlig orientering Rektor er nu tilbage i jobbet UCN s nye rektor Lene Augusta Jørgensen er nu vendt tilbage i jobbet. Lene har været langtidssygemeldt siden nytår. Konstitueringerne i forhold til funktionerne som rektor og prorektor er ophørt, og Kirsten Bundgaard er igen prorektor med ansvar for alle uddannelser. Ansøgning om institutionsakkreditering er udsat til februar 2017 Rektoratet har besluttet at søge ministeriet om institutionsakkreditering til begyndelsen af 2017 i stedet for som oprindelig planlagt i sommeren UCN er kommet meget langt i processen med kvalitetsarbejdet. Der er arbejdet hårdt og meget med opgaverne i hele UCN. Processen er godt i gang, men ikke langt nok, hvis institutionsakkrediteringen skal gennemføres i sommeren Det betyder, at arbejdet med kvalitetssikring fortsætter med samme styrke på UCN for at blive helt klar til en institutionsakkreditering i starten af Dimission sommer 2015 Der afholdes dimission i Aalborg den 25. juni kl Og dimission i Hjørring den 29. juni kl Uddannelsesudvalget er meget velkomment til begge arrangementer. University College Nordjylland 4/5

5 5. Eventuelt Aftalte mødetider i efteråret: Onsdag den 26. august kl møde Aalborg Tirsdag den 15. september kl møde Hjørring (tidligere udmeldt som Supertankerdag) Torsdag den 29. oktober kl møde Aalborg Tirsdag den 2. december Supertankerdag Aalborg (tidligere udmeldt som møde) Tider og steder vil blive lagt i jeres kalendere. University College Nordjylland 5/5

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent Deltagere: Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ Lokale CME 3.0.31

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent: Deltagere: Skolevangen 45, Hjørring Lokale H 75 Gitte Orlowitz Anne Krogh,

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Onsdag den 22. april 2015 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent Deltagere: Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320 Anne Krogh, Birgitte Skov

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 13. februar 2014 kl. 14-16 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Afbud: Sagsnr.: Hobrovej 85, Aalborg Lokale

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 13-15 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ Lokale CME 3.K.30

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Mandag den 31. oktober 2016 kl. 13:00-14:30 Mødested: Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ, lok. 6.0.44, bygning 6 Referent Deltagere:

Læs mere

REFERAT - Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT - Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT - Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag4. maj 2017 kl. 14:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere: Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ CME 5.1.40 Bodil Geipel Lauritsen

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg

REFERAT Uddannelsesudvalg REFERAT Uddannelsesudvalg 1. Mødetidspunkt: Onsdag 13. december 2017 kl. 15:00-17:00 Mødested: CME 1.0.52 Referent Deltagere: Mødeleder Bodil Geipel Lauritsen Anne Krogh, Birgitte Skov Petersen, Gitte

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 14:30-16:30 Mødested: Referent Deltagere: Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ CME 1.1.55 Bodil Geipel

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg

REFERAT Uddannelsesudvalg REFERAT Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Torsdag 31. august 2017 kl. 14:00-16:00 Mødested: CME 1.1.55 Referent Deltagere: Mødeleder Bodil Geipel Lauritsen Anne Krogh, Birgitte Skov Petersen, Gitte Larsen

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sagsnr.: Hobrovej 85, Aalborg Lokale 320

Læs mere

REFERAT Uddannelseudvalgsmøde Energi & Miljø. Dagsorden. Mødet starter med frokost i kantinen. Side

REFERAT Uddannelseudvalgsmøde Energi & Miljø. Dagsorden. Mødet starter med frokost i kantinen. Side REFERAT Uddannelseudvalgsmøde Energi & Miljø Mødetidspunkt: Onsdag 25. april 2018 kl. 11:45-14:45 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Mødelokale 1 Lene

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg

REFERAT Uddannelsesudvalg REFERAT Uddannelsesudvalg 1. Mødetidspunkt: Tirsdag 10. oktober 2017 kl. 14:00-16:00 Mødested: CME 1.1.54 Referent Deltagere: Mødeleder Bodil Geipel Lauritsen Anne Krogh, Birgitte Skov Petersen, Gitte

Læs mere

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen Sted: VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov, Mødelokale 2 Mødedato: 15. september 2014 Mødetidspunkt: 13.00 16.00 Deltagere

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Design

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Design REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Design Mødetidspunkt: Onsdag 14. februar 2018 kl. 14:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Norriq, Østre Havnepromenade 26, 1. sal, 9000 Aalborg Lena

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde INDUSTRI. Referat. Side

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde INDUSTRI. Referat. Side REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde INDUSTRI Mødetidspunkt: Torsdag den 18. august 2016 kl. 14:00-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Dina Cecilie Lindberg Jensen

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Kære institutionsledere og samarbejdspartnere

Kære institutionsledere og samarbejdspartnere INFORMATIONSBREV OM 4. PRAKTIK Kære institutionsledere og samarbejdspartnere 4. PRAKTIK OG BACHELORPROJEKTET Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg Humletorvet 3 1799 København V T 4189 7500 www.ucc.dk/paedagog

Læs mere

Nyt udbud af den sociale diplomuddannelse Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af uddannelsen i Nordjylland

Nyt udbud af den sociale diplomuddannelse Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af uddannelsen i Nordjylland Januar 2019 Nyt udbud af den sociale diplomuddannelse Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af uddannelsen i Nordjylland Indhold 1. Indledning... 3 2. Afdækning af behov via dialog med samarbejdspartnere...

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Design

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Design REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Design Mødetidspunkt: Mandag 19. juni 2017 kl. 14:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD 1.1.05 Lena Bak Dyke Casper

Læs mere

REFERAT Lokalt Uddannelsesudvalg Pædagogisk Assistent

REFERAT Lokalt Uddannelsesudvalg Pædagogisk Assistent REFERAT Lokalt Uddannelsesudvalg Pædagogisk Assistent Mødetidspunkt: Onsdag 7. juni 2017 kl. 09:00-11:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Lerpyttervej 43, 7700 Thisted Bodil Geipel Lauritsen

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget

REFERAT Uddannelsesudvalget REFERAT Uddannelsesudvalget Mødetidspunkt: Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø C 3.31 Anja Kallestrup Mette

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Produktionsteknolog og Produktudvikling og teknisk integration

DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Produktionsteknolog og Produktudvikling og teknisk integration DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Produktionsteknolog og Produktudvikling og teknisk integration Mødetidspunkt: Mandag27. november kl. 14:00-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sofiendalsvej

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Tirsdag den 19. november 2013 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 3.79 Karina Juul Sundvall

Læs mere

REFERAT UCN PAU Lokalt Uddannelsesudvalg

REFERAT UCN PAU Lokalt Uddannelsesudvalg REFERAT UCN PAU Lokalt Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Fredag den 25. november 2016 kl. 09:00-11:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Lerpyttervej 43, 7700 Thisted Bodil Geipel Lauritsen

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL Referat Mødedato 24. oktober 2013 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i UCL Dokumentnavn 2013-10-24 dagsorden Uddannelsesudvalget Dokumentnummer Arbejdsområde Uddannelsesudvalget

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed)

Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed) Gør tanke til handling VIA University College Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed) Slides kan findes på: Praktik.via.dk

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Onsdag den 14. september 2016 kl. 17:30-19:00 Mødested: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø Lokale 3.66 Referent Deltagere: Mødeleder Line

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 28. januar Kl. 13.00: Det fælles udvalgsmøde; kl. 14:00 pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Mandag den 26. oktober 2015 kl. 14:00-16:00 Mødested: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø. Lokale D4.02 Referent Line Nielsen Deltagere:

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget

REFERAT Uddannelsesudvalget REFERAT Uddannelsesudvalget Mødetidspunkt: Tirsdag den 22. september 2015 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Skolevangen 45, 9800 Hjørring V 51 Anja Kallestrup Mette Grønkjær

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Til uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen Degnevej 16 Postboks 509 6705 Esbjerg Ø T 7266 2000 E ucsyd@ucsyd.dk W ucsyd.dk EAN CVR 30 84 04 02 Referat til 13. møde

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:30-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Hobrovej 85, 9000 Aalborg - Lokale 5.k.22 Julie

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPF15o Oplæg på studiedag November 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I

Læs mere

Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark. Deltagere: Trepartsmøde kl Uddannelsesudvalg for Pædagoguddannelsen kl

Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark. Deltagere: Trepartsmøde kl Uddannelsesudvalg for Pædagoguddannelsen kl Referat Mødedato: 24.04.2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark Mødelokale: Deltagere: Trepartsmøde kl. 13.00-14.00 Uddannelsesudvalg for

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde INDUSTRI. Referat. Side

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde INDUSTRI. Referat. Side REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde INDUSTRI Mødetidspunkt: Torsdag den 3. marts 2016 kl. 14:00-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Dina Cecilie Lindberg Jensen Ruben

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Sted: Campus Randers Jens Otto Krags Pl. 3, 8900 Randers C GODKENDT Mødedato: Den 19. oktober 2015 kl. 12.00 15.00

Læs mere

Temadag for ledere og kliniske undervisere

Temadag for ledere og kliniske undervisere UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Temadag for ledere og kliniske undervisere Godkendelse af kliniske undervisningssteder Forpligtende aftaler og samarbejde med kliniske undervisningssteder knyttet til Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 8. december 2008 kl. 10.00 15.00 Afdeling/Uddannelse: Mylius Erichsens Vej 131, Aalborg Dato: 8. december 2008 Ref.: Michael Christiansen Referent: Michael

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg GODKENDT

Læs mere

Bachelorprojektet og 4. praktik CPE16o Efterår 2019

Bachelorprojektet og 4. praktik CPE16o Efterår 2019 Bachelorprojektet og 4. praktik CPE16o Efterår 2019 Gitte Andersen og Birgitte Højberg Praktikkoordinatorer Juni 2019 Bachelorprojektet indgår som en del af specialiseringen svarer til 15 ECTS-point Formalia

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen

DAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen DAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen Mødetidspunkt: Fredag 30. november 2018 kl. 10:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Københavns Professionshøjskole, Campus

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Onsdag18. april 2018 kl. 14:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø CSL 1.3.275 Line Nielsen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Lokale B 232 Mødetidspunkt Kl. 15.30-18.30 Der serveres

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Onsdag26. april 2017 kl. 14:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø SL D 4.02

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Workshop vedrørende praktikplanen

Workshop vedrørende praktikplanen Gør tanke til handling VIA University College Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på Udførerområderne Slides kan findes på: Praktik.via.dk Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Læs mere

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2018 Sagsnr.: 2018-412-01052 Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Indledning Organisering

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side DAGSORDEN Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Mandag den 14. juni kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9100 Aalborg D4.02 Silas Mühlbach Anne-Mette Støvring,

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på læreruddannelsen den 7. februar 2017

Møde i uddannelsesudvalget på læreruddannelsen den 7. februar 2017 Dato & tid 7. februar 2017 kl. 14-16 Referent Sine Hadrup Sinding Afbud Inger Andersen (afventer ny udpegning), Anders Bülow (afventer ny udpegning), Jan Vistisen, Ane Marie Kristensen Deltagere Tue Hækkerup,

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelse. Den 12. marts 2018, Campus Aabenraa. Referat

Møde i Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelse. Den 12. marts 2018, Campus Aabenraa. Referat Referat Møde i Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelse Den 12. marts 2018, Campus Aabenraa Til stede: Lasse Porsgaard Birkelund (formand), Poul Flack-Jensen, Lars Marling, Anja Andreasen, Pernille Herzberg,

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen Tirsdag den 2. december 2014 kl. 15.00 17.00 LÆRERUDDANNELSEN Dokumentdato: 24.11.2014 Dokumentansvarlig: THR J.nr. Senest revideret: 4.12.2014 Senest revideret

Læs mere

Niels Hörup, Steen Sørensen og Per B. Christensen. 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Niels Hörup, Steen Sørensen og Per B. Christensen. 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige, Knud Henning Andersen, Bente Sorgenfrey,

Læs mere

Mødetidspunkt: Mandag 25. marts 2019 kl. 10:00-15:00 Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg lokale K7.06

Mødetidspunkt: Mandag 25. marts 2019 kl. 10:00-15:00 Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg lokale K7.06 DAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsesledernetværk for sygeplejerskeuddannelsen Mødetidspunkt: Mandag 25. marts 2019 kl. 10:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere:

Læs mere

ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)...

ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)... Dagsorden Mødedato: 5. januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Dagsorden Behandlingstype Referat Handling. Præsentation til debat v. LEIV. Information om repræsentation af A-siden og B-siden.

Dagsorden Behandlingstype Referat Handling. Præsentation til debat v. LEIV. Information om repræsentation af A-siden og B-siden. Dagsorden til fælles LSU og LAU Mødedato 13. januar 2017 Starttidspunkt Kl. 12.00 Sluttidspunkt Kl. 14.00 Mødested Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Niels Bohrs Allé Mødelokale J.118B Journalnummer

Læs mere

Dagsorden. Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011

Dagsorden. Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011 Fra praksis Annette Dippel Larsen, Ruth Skriver, Mette Kitnæs, Anne-Marie Sørensen, Stefi Olesen, Vera Larsen, Susanne Pallesen, Birgit Søndergaard Fra

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Dokumentation og forskning En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

Dokumentation og forskning En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Dokumentation og forskning En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering 2 Interessegruppen er et netværk af medlemmer i selskabet som interesserer sig for dokumentation og forskning

Læs mere

UC-sektoren afholdte sektorens kick-off møde torsdag den 13. august Heraf fremgår det at konturerne af de kommende uddannelser bliver:

UC-sektoren afholdte sektorens kick-off møde torsdag den 13. august Heraf fremgår det at konturerne af de kommende uddannelser bliver: DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 4.54 STC Uddannelsesudvalget Rikke

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Godkendt

Læs mere

Referat monofagligt møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

Referat monofagligt møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Referat monofagligt møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.06 Deltagere: Campus Roskilde, Trekroner

Læs mere

Dagsorden med Referat

Dagsorden med Referat Dagsorden med Referat Mødedato: 5. Januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D009

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Multimediedesign og Webudvikling

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Multimediedesign og Webudvikling REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Multimediedesign og Webudvikling Mødetidspunkt: Onsdag 22. august 2018 kl. 14:30-17:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan. Pædagogstuderende 4. Praktikperiode Bachelorprojektet

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan. Pædagogstuderende 4. Praktikperiode Bachelorprojektet Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 4. Praktikperiode Bachelorprojektet 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Telefonnr.: Adresse: Pinjevejens Børnehus

Læs mere

Velkommen til pædagoguddannelsen

Velkommen til pædagoguddannelsen Velkommen til pædagoguddannelsen v/jesper Jensen, studieleder Sidefod Calibri pkt 11 1 PROGRAM Kl. 16.30 17.00: Velkomst v/studieleder Jesper Jensen Introduktion til grundfagligheden v/underviser Ana Lisa

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen og Kort- og landmålingstekniker samt og tilknyttede efter- og videreuddannelser DAGSORDEN

Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen og Kort- og landmålingstekniker samt og tilknyttede efter- og videreuddannelser DAGSORDEN VIA University College Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen og Kort- og landmålingstekniker samt og tilknyttede efter- og videreuddannelser Sted: VIA University College Campus Aarhus

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen

DAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen DAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen Mødetidspunkt: Tirsdag 24. april 2018 kl. 8:30-14:00 Mødested: VIA, Campus Aarhus, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Lokale 43.17 Referent Deltagere:

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder til ressourcer, praktik og processer Læreruddannelsen i Odense og Pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager

Læs mere

Events, Oplevelser og turisme Videncenter. Uddannelsesudvalget

Events, Oplevelser og turisme Videncenter. Uddannelsesudvalget Events, Oplevelser og turisme Videncenter Uddannelsesudvalget 28.4.2017 1 Intern konsulentfunktion og sparringpartner Virksomhedsprojekter Netværk og forskningsrelationer 2 Videncenter Flere udviklingsprojekter

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen og Kort- og landmålingstekniker samt og tilknyttede efter- og videreuddannelser DAGSORDEN

Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen og Kort- og landmålingstekniker samt og tilknyttede efter- og videreuddannelser DAGSORDEN VIA University College Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen og Kort- og landmålingstekniker samt og tilknyttede efter- og videreuddannelser Sted: VIA University College Campus Holstebro

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Referat fra pædagogisk netværksmøde

Referat fra pædagogisk netværksmøde Pædagogisk netværk FOA Nordjylland FIU.SYS.NR: 9501-17-24-00 Referat fra pædagogisk netværksmøde Mandag den 21. august 2017, kl. 09.00-15.30 FOA Nordjylland, Østerport 2, 9000 Aalborg Bestyrelsen: Iben

Læs mere