Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HALSNÆS Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE TEMAER Sammenfatning Arbejdskraftreserven Unge især kontanthjælpsmodtagere Langtidsledige Permanent forsørgelse 5 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Halsnæs har en række positive resultater af beskæftigelsesindsatsen i marts I den forbindelse kan nævnes: At jobcentret har nedbragt antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven sammenlignet med samme periode året før. At jobcentret har nedbragt tilgangen til permanente forsørgelsesordninger sammenlignet med samme periode året før. At jobcentret siden sidste dialogmøde har nedbragt andelen af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været længe på ydelsen. At jobcentret har nedbragt antallet af langvarige sygedagpengesager over 26 uger siden sidste dialogmøde. Med ovenstående resultater er Jobcenter Halsnæs godt på vej til at opfylde de lokalt fastsatte mål for de nationale beskæftigelsesmål i Halsnæs Kommune har dog haft en stigning i arbejdskraftreserven siden sidste dialogmøde og antallet af 1. aktiveringstilbud modtaget inden for 1. ledighedsmåned er faldende. At jobcentret har haft en begrænset stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse i forhold til samme periode året før. Selvom Halsnæs samlet set har haft en begrænset stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse, så har der været en stor tilgang af unge jobklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Ligesom antallet af unge langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget. Halsnæs har haft en stigning i antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere. Der har også været en stigning i antallet af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere for de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er udviklingen dog gået den rigtige vej siden sidste dialogmøde. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er steget med 20 % siden sidste dialogmøde. Udfordringer, som jobcentret har sat fokus på med en række målrettede initiativer i

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HALSNÆS - 2. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Halsnæs s resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Halsnæs - indgår: Allerød, Helsingør, Fredensborg, Gribskov og Hillerød. 2.1 Status på de 4 ministermål Status pr. 1. marts 2012 på jobcentrets nationale beskæftigelsesmål i 2012 Halsnæs Antal Marts 2012 Ændring i procent Marts11 Marts12 Jobcentrets mål for dec Arbejdskraftreserven % 746 Tilgang til permanent forsørgelse 66-25,8 % 93 (apr11 mar12) (ift. apr10-mar11) Unge under 30 år på offentlig 588 0,5 % 566 forsørgelse Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 466-5,3 % 490 Jobcenter Halsnæs har fra marts 2011 til marts 2012 haft en positiv udvikling i tre ud af fire nationale beskæftigelsesmål i Således er antallet af ledige i arbejdskraftreserven, tilgangen til permanent forsørgelse og antallet af ikke-vestlige borgere faldet i perioden. Kun antallet af ydelsesmodtagere under 30 år er steget siden året før. 2

5 3. TVÆRGÅENDE TEMAER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Halsnæs har som oven for beskrevet - gode resultater af beskæftigelsesindsatsen i marts Af tværgående temaer i jobcentret gennemgås herunder: Arbejdskraftreserven Unge - især kontanthjælpsmodtagere Langtidsledige Permanent forsørgelse 3.2 Arbejdskraftreserven I Halsnæs er arbejdskraftreserven faldet med 9 % fra marts 2011 til marts Imidlertid er der tydelige sæsonmæssige udsving, der er således sket en stigning i arbejdskraftreserven på 11 %, hvis man ser på udviklingen fra sidste dialogmøde (tal fra november 2011), jf. tabel 2. Antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er faldet med 20 % fra marts 2011 til marts 2012, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 25 % i samme periode. Ses der på udviklingen fra sidste dialogmøde (tal fra november 11) er både antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven steget med henholdsvis 9 % og 16 %, jf. tabel 2. Afgangen fra arbejdskraftreserven viser, at 85 % af de dagpengemodtagere, der afgår fra arbejdskraftreserven afgår til selvforsørgelse. For kontanthjælpsmodtagerne er det kun 29 %, der afgår til selvforsørgelse, mens 52 % afgår til match 2 og match 3, jf. tabel 3. Halsnæs har haft en stigning i antallet af 1. samtaler afholdt inden for 1. ledighedsmåned på 79 % fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Stigningen gælder især kontanthjælpsmodtagere i match 1 og match 3, jf. tabel 15. På den anden side har der været et fald i antallet af 1. aktiveringstilbud modtaget inden for 1. ledighedsmåned på 37 % fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Faldet gælder for kontant- og starthjælpsmodtagerne i match 1 og match 2. Siden sidste dialogmøde (tal fra november 2011) ser udviklingen dog ud til at være vendt for kontant- og starthjælpsmodtagerne i match 1 med en stigning på 46 %, jf. tabel 16. Halsnæs arbejder aktivt på at begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven og beskriver i resultatrevisionen for 2011 en række initiativer, der iværksættes i 2012 for at begrænse tilgangen til og bestand i arbejdskraftreserven. Især er der fokus på en virksomhedsrettet aktivering, da det er jobcentrets erfaring, at det er i denne indsats, de største fremskridt sker. Halsnæs synes dermed at have iværksat relevante initiativer i forhold til at vende udviklingen for arbejdskraftreserven. 3

6 3.3 Unge især kontanthjælpsmodtagere Halsnæs Kommune har en højere andel af borgere i alderen år, der er på overførselsindkomst end gennemsnittet af sammenlignelige kommuner og især højere end gennemsnittet for Østdanmark, jf. figur 10. Halsnæs har - med et antal på 588 et højt niveau af unge ydelsesmodtagere i marts 2012, jf. tabel 9. Selvom Halsnæs kun har haft en stigning i den samlede gruppe af unge ydelsesmodtagere fra marts 2011 til marts 2012 på 0,5 %, har kommunen haft en stor tilgang af unge jobklare og især midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i perioden, jf. tabel 9. Således har kommunen haft en tilgang på 16 fuldtidspersoner i alderen år i matchgruppe 3. Mens antallet af årige i matchgruppe 3 bare er forøget med 3 fuldtidspersoner. Til gengæld er antallet af årige i matchgruppe 1 steget med 22 fuldtidspersoner, jf. tabel 10 og 11. Samtidig har Halsnæs en lidt større andel af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år (16,7 %) end både sammenlignelige kommuner (14 %) og Østdanmark (15,5 %). Antallet af unge langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere er desuden steget med 2,2 % i Halsnæs mens der har været et fald i både sammenlignelige kommuner (- 0,3 %) og Østdanmark (-0,2 %) fra marts 2011 til marts Der er i Jobcenter Halsnæs som i andre jobcentre stor forskel på andelen af unge ydelsesmodtagere, der afgår til uddannelse, alt efter om de unge har en afsluttet ungdomsuddannelse eller ej. Jf. Analyse af afgangsmønstre for unge uden uddannelse, Rambøll, oktober I oktober 2009 havde Halsnæs 196 unge ydelsesmodtagere under 30 år, der kun havde grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Pr. 1. april 2011 var 17 % af disse afsluttet til SU, mens 40 % fortsat var ledige. Halsnæs havde endvidere 16 unge ydelsesmodtagere under 30 år i oktober 2009, der havde studentereksamen som højeste fuldførte uddannelse. Pr. 1. april 2011 var 25 % af disse afsluttet til SU, mens 44 % fortsat var ledige. En udfordring i jobcentrenes ungeindsats er netop, at en forholdsvis stor gruppe af de unge ydelsesmodtagere ikke har en uddannelse ud over grundskolen. I Halsnæs var fordelingen pr. oktober 2009, at 73 % af de unge ydelsesmodtagere i kommunen kun havde grundskole som højeste fuldførte uddannelse, 6 % havde en studentereksamen og 21 % havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. Analyse af afgangsmønstre for unge uden uddannelse, Rambøll, oktober Jobcenter Halsnæs skriver i sin resultatrevision2011, at man har fokus på de unge og at man i 2012 iværksætter en række tiltag i ungeindsatsen med henblik på at styrke de unges afklaring til og fastholdelse i uddannelse. I den forbindelse fokuserer Halsnæs fx på mentorer/coaches for unge under 30 år. 4

7 3.4 Langtidsledige Halsnæs Kommune har haft en stigning i antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere fra marts 2011 til marts 2012 på 23 %. Ses der på udviklingen fra sidste dialogmøde (tal fra november) er stigningen dog lidt mindre 4 %, jf. tabel 5. Der har også været en stigning i antallet af langtidsledige indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere fra marts 2011 til marts 2012 på henholdsvis 7,5 % og 18,5 %. For de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er udviklingen dog gået den rigtige vej siden sidste dialogmøde (tal fra november) med et fald på næsten 6 %, jf. tabel 8. Det er vigtigt at holde fokus på, at stigninger i match 2 og match 3 ikke føder ind til førtidspension. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet fra marts 2011 til marts 2012 med 13 %, men er til gengæld steget med 20 % siden sidste dialogmøde (tal fra november), jf. tabel Permanent forsørgelse Andelen af borgere på permanente ydelser er lidt højere i Halsnæs (9,5 %) end i Østdanmark (7,3 %), men mindre end i sammenlignelige kommuner (10,9 %), jf. figur 4. Fra marts 2011 til marts 2012 havde Halsnæs et fald i antallet af personer på førtidspension og fleksjob på henholdsvis 5 % og 14 %, det er noget mere end i både sammenlignelige kommuner og Østdanmark, jf. tabel 6. Halsnæs har endvidere gennem de sidste 2 år løbende nedbragt tilgangen til permanente ydelser, jf. figur 6. Jobcenter Halsnæs havde i februar 2012 i alt 188 sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger, heraf 54 forløb med en varighed over 52 uger, jf. tabel 7. De 188 sygedagpengesager med en varighed over 26 uger udgør 28 % af alle kommunens sygedagpengesager, hvilket er en anelse lavere end i sammenlignelige kommuner og Østdanmark. Men Halsnæs har til gengæld haft en stigning i antallet af langvarige sygedagpengeforløb både over 26 uger og 52 uger fra februar 2011 til februar 2012, mens både sammenlignelige kommuner og Østdanmark har haft et fald. Ses der isoleret på udviklingen siden sidste dialogmøde (tal fra november) er antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger dog faldet med 11 %, jf. tabel 7. Halsnæs beskriver i sin resultatrevision 2001, at udfordringen fremadrettet er at fastholde begrænsningen af tilgangen til permanente forsørgelsesordninger og at dette blandt andet gøres ved at holde fokus på at mindske den stigende langtidsledighed. 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Halsnæs Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Halsnæs Kommune 10 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Halsnæs og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 11 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 12 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 13 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 14 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Halsnæs Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 14 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Halsnæs Kommune og Klynge 9, indekseret (jan = 100) 15 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Halsnæs Kommune 15 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Halsnæs Kommune 16 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 16 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 18 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 6

9 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 21 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 21 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 22 Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar AKTIV OG TIDLIG INDSATS 24 Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 24 Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 24 Tabel Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 25 VIRKSOMHEDSINDSATS 26 Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Halsnæs, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 26 Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Halsnæs, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 26 Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Halsnæs Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 SELVFORSØRGELSESGRAD 27 Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Halsnæs Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Halsnæs Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 april 2012 Udvikling apr apr 2012 Halsnæs Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,7% -12% (2%) -5% -2% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 360 1,9% 15% (9%) 10% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 412 2,2% 11% (12%) 21% 8% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 94 0,5% 36% (-1%) -6% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 2 0,0% -88% (-60%) -61% -14% - Personer på sygedagpenge ,6% -9% (0%) -9% -12% - Personer på revalideringsydelse 30 0,2% -49% (-36%) -18% -19% - I alt ,0% -3% (3%) -2% -2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 2kvt Tal for sygedagpenge-modtagere er fra marts

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 7,6% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 5,7% 1,8% 3,8% 6,2% 1,0% 5,2% 3,1% 0,5% 2,6% 5,2% 4,6% 0,6% 5,7% 5,0% 0,7% 5,1% 4,5% 0,6% 6,9% 0,7% 4,2% 3,7% 0,5% 5,5% 4,6% 0,9% 6,4% 5,7% 0,7% 5,0% 4,2% 0,9% 5,0% 3,9% 1,1% 3,8% 0,6% 3,2% 5,3% 0,8% 4,6% 5,0% 1,3% 3,7% 0% Halsnæs Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerlands Ærø Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Halsnæs Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (9%) -7% -4% -5% Kontanthjælpsmodtagere % (16%) 12% -4% -3% I alt % (11%) -5% -4% -4% Kommunens mål: 746 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Halsnæs 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra november 20 9

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Halsnæs Klyngen Østdanmark JC Halsnæs (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Halsnæs Kommune 160 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

13 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Halsnæs og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Halsnæs Østdanmark Halsnæs Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,7% 87,7% 14 29,2% 29,4% Uddannelse* 4 2,7% 2,1% 3 6,3% 7,1% Ledighed 9 6,0% 3,5% 6 12,5% 7,2% Match 2 / match ,1% 50,1% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 8 5,3% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 1 0,7% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 1 0,7% 0,5% 0 0,0% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 11

14 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, marts 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -19,7% (8,8%) -7% -5% Selvstændige 24 4,4% 5,9% 6,4% 4,3% (-4,0%) -4% 0% Dana, A-Kasse For Selvstændige 3 0,5% 1,0% 1,4% - (0,0%) -9% 6% ASE 21 3,8% 4,9% 5,0% -8,7% (-4,5%) -3% -1% Akademikere 22 4,0% 2,4% 14,3% -40,5% (10,0%) 4% 3% Akademikernes A-Kasse 8 1,5% 0,7% 5,0% -27,3% (-11,1%) 33% 10% CA, A-kasse 3 0,5% 0,4% 1,8% -40,0% (-40,0%) 32% 9% Ingeniørernes A-Kasse 4 0,7% 0,6% 1,8% -60,0% (33,3%) -14% -13% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 3 0,5% 0,3% 1,9% -25,0% (-) -20% -3% Magistrenes A-Kasse 4 0,7% 0,4% 3,7% -42,9% (33,3%) -3% 4% Funktionærer og tjenestemænd 40 7,3% 6,8% 8,8% 21,2% (-7,0%) 14% 10% BUPL, A-kasse 13 2,4% 1,3% 1,6% 30,0% (0,0%) -9% 23% Danske Sundhedsorg. A- kasse 0 0,0% 0,4% 0,7% - (-) 3% 1% Lærernes A-kasse 8 1,5% 1,6% 1,5% 33,3% (-11,1%) 36% 32% FTF- A -kasse 11 2,0% 2,3% 4,0% -8,3% (-8,3%) 4% -1% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 8 1,5% 1,1% 0,9% 60,0% (-11,1%) 58% 24% HK /Danmarks A-kasse 42 7,7% 9,0% 11,0% -20,8% (-12,5%) 3% -3% Tekniske funktionærer 30 5,5% 5,2% 7,5% -14,3% (3,4%) -5% -3% Business Danmarks A-Kasse 0 0,0% 0,5% 0,8% - (-) -8% -11% Min A-kasse 7 1,3% 0,9% 1,6% -12,5% (-22,2%) 17% -1% Funkt. og Servicef. A-kasse 10 1,8% 0,7% 1,2% 66,7% (0,0%) 124% 25% Ledernes A-kasse 8 1,5% 2,0% 2,3% -38,5% (33,3%) -10% -5% Teknikernes A-Kasse 5 0,9% 1,1% 1,6% -37,5% (25,0%) -32% -13% Byggefagene 11 2,0% 2,2% 2,3% -38,9% (175,0%) -16% -32% Byggefagenes A-Kasse 7 1,3% 1,4% 1,5% -46,2% (75,0%) -20% -32% El-Fagets A-Kasse 4 0,7% 0,8% 0,8% -20,0% (-) -10% -32% Metalarbejdernes A- Kasse 32 5,9% 7,2% 3,1% -3,0% (60,0%) -13% -19% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,2% 36,5% 21,7% -34,6% (10,0%) -17% -18% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 3 0,5% 1,4% 0,9% - (-) -12% -18% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 49 9,0% 5,9% 6,5% 4,3% (-7,5%) 19% 15% Øvrige ,0% 16,8% 17,5% -2,8% (20,9%) 0% 3% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse Halsnæs Halsnæs 27 4,9% 4,5% 4,9% 3,8% (8,0%) 7% 11% 12 2,2% 0,8% 1,4% 50,0% (71,4%) -2% 11% Kristelig A-Kasse 65 11,9% 11,6% 11,3% -11,0% (20,4%) -3% -1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 9 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Halsnæs Klynge 9 Østdanmark Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra november

15 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe marts 2012 marts 11 - marts 12 Halsnæs Klyngen Østdanmark Halsnæs Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 33,1% 28,3% 31,1% -1,7 (-8,6) -3,1-0,3 (Antal) ,9% (- 20,2%) -14,7% -3,7% (Andel) 30,4% 23,8% 31,8% 2,1 (-1,9) 0,9 2,0 (Antal) ,9% (4,1%) 10,0% 3,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 30,4% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Halsnæs, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra o g med sidste uge i marts Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

16 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts 2012 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 16% 14,3% 14% 12% 10% 9,5% 10,8% 10,5% 9,8% 11,7% 10,4% 10,8% 10,8% 10,8% 10,5% 10,8% 11,3% 10,9% 8% 6% 7,7% 8,1% 8,0% 7,4% 9,3% 8,0% 7,3% 8,4% 11,2% 8,5% 8,8% 8,3% 9,7% 8,5% 7,3% 4% 5,9% 2% 0% 1,9% 2,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 3,5% 2,5% 3,1% 2,3% 1,7% 2,5% 1,6% 2,5% 1,4% Halsnæs Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerlands Ærø Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Halsnæs Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal apr apr 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe apr 2012 Halsnæs Klyngen Østdanmark Halsnæs Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-2%) 0% -2% 7,6% 8,4% 5,9% % (-5%) -1% -1% 1,1% 1,9% 1,0% 131 9% (-2%) 2% 6% 0,7% 0,6% 0,3% % (-3%) -0,2% -1,3% 9,5% 10,9% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Halsnæs 2012 og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 2kvt2012. A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra november

17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Halsnæs Kommune og Klynge 9, indekseret (jan = 100) Fleksjob og Ledighedsydelse, Halsnæs Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Halsnæs Førtidspension (klyngen) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Halsnæs Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 Kilde: Jobindsats.dk jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 Kommunens mål: 93 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 15

18 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger Halsnæs Kommune % 11% 7% (-11%) 26% (13%) Klyngen % 12% -1% -10% Østdanmark % 13% -13% -20% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Halsnæs Kommune 100% 90% 80% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet Match 3 70% 60% Match 2 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 Kilde: Jobindsats.dk jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Match 1 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe marts 2012 marts 11 - marts 12 Halsnæs Klyngen Østdanmark Halsnæs Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 62,0% 56,7% 60,2% -2,0 (0,2) 0,5-3,4 (Antal) ,5% (9,5%) 22,5% 3,5% (Andel) 71,9% 68,9% 71,3% -3,1 (-6,3) 6,4 0,4 (Antal) ,5% (-5,9%) 9,0% 12,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 62,0% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Halsnæs, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 16

19 120 Halsnæs Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar ,0% 2,0% 5,2% 5,7% 5,1% 5,6% 5,7% 6,0% 5,6% 5,4% 5,8% 6,7% 6,2% 6,0% 5,2% 5,8% 4,4% 1,0% 0,0% Halsnæs Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerlands Ærø Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 17

20 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar 12 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 18% 16% 14% 15,7% 15,0% 16,7% 14,5% 15,6% 15,5% 15,2% 15,0% 13,2% 15,1% 14,3% 12% 11,7% 11,5% 10% 8,9% 10,2% 8% 6% 4% 2% 0% Halsnæs Assens Billund Brønderslev Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerlands Ærø Klyngen Østdanmark 18

21 Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Halsnæs Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender mar-11 mar-12 % -vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,4% (9,0%) -4% -2% ,1% (5,3%) 4% -5% ,0% (3,6%) 15% 16% ,6% (23,3%) -6% 6% ,0% (-37,5%) -33% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (-6,7%) -17% -37% ,6% (-19,6%) -8% -12% 2 2 0,0% (0,0%) -13% 10% ,0% (0,0%) -12% -12% ,2% (4,8%) 3% 3% I alt ,5% (2,1%) 1% 0% Kommunens mål: 566 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, B eskæftigelsesplan for Halsnæs 2012 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra november

22 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Halsnæs Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis mar-11 mar-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,0% (-3,4%) -8% 0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,2% (8,3%) 5% -2% ,9% (7,9%) 16% 15% ,0% (12,5%) 10% 10% ,9% (-20,0%) -31% -21% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (-) -8% 4% ,3% (-25,7%) -14% -12% 2 2 0,0% (100,0%) -14% 12% ,0% (0,0%) -11% -12% ,2% (0,0%) 8% 2% I alt ,3% (0,8%) -1% 1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra november 2011 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Halsnæs Kommune Klyngen Yde lse sgruppe %-vis mar-11 mar-12 % -vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Østdanmark %-vis udvikling ,9% (18,5%) 1% -6% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,5% (3,6%) 3% -7% ,9% (1,4%) 15% 17% ,3% (27,3%) -14% 4% ,8% (-45,5%) -37% -34% ,1% (-25,0%) -18% -42% ,8% (-11,8%) 0% -13% (-) -10% 3% (-) -17% -11% ,9% (3,1%) -1% 4% I alt ,0% (2,7%) 2% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra november

23 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Halsnæs Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser 0 jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

24 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe mar 12 Halsnæs Klynge Østdanmark Halsnæs Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 72-20,0% (-5,3%) 2,2% -1,0% 5,4% 5,4% 5,8% 41 7,9% (13,9%) 24,2% -2,2% 3,1% 1,8% 3,0% 73 9,0% (2,8%) 48,3% 8,9% 5,5% 10,7% 5,3% 19-13,6% (-20,8%) -11,2% 5,9% 1,4% 2,9% 2,4% 2-33,3% (0,0%) -10,5% -29,8% 0,1% 0,2% 0,1% 3 50,0% (-25,0%) -36,4% -32,3% 0,2% 0,1% 0,0% 35 9,4% (16,7%) -5,2% -3,8% 2,6% 2,7% 2,4% 6 20,0% (-14,3%) 38,5% -2,4% 0,4% 0,5% 0,2% 3-25,0% (0,0%) 1,4% 4,1% 0,2% 1,1% 0,5% 212-4,9% (0,5%) 7,2% 3,1% 15,9% 10,1% 8,7% I alt ** 466-5,3% (0,4%) 13,3% 1,7% 34,9% 35,5% 28,6% Kommunens mål: 490 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Halsnæs 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 2kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Halsnæs Kommune var der desuden 0 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i marts 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra no vember

25 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar % 18% 16% 14% 12% Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 10% 8% 17,2% 6% 4% 2% 0% 7,1% 12,2% Halsnæs Assens 2,0% 3,2% 4,2% 8,0% 2,9% 5,4% Billund Brønderslev 2,9% 4,6% Faaborg-Midtfyn Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 2,7% 5,0% 3,1% 4,4% Jammerbugt Kerteminde 3,5% 7,1% 2,9% 4,5% Middelfart Morsø 2,6% 4,2% 3,5% 6,2% Nordfyns Tønder 3,1% 4,8% 2,7% 2,2% Vesthimmerlands Ærø 3,0% 5,1% 10,3% Klyngen Østdanmark 23

26 Aktiv og tidlig indsats Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 1. kvt kvt kvt 2012 Halsnæs Klyngen Østdanmark Halsnæs Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 24,4 27,8 28,2 3,8 (-6,1) -0,9 1,1 28,8 47,0 32,9-23,7 (-5,6) -6,4-5,8 13,6 38,8 26,8-15,7 (-6,8) -1,7-0,2 10,5 39,9 31,6-7,6 (-4,8) -1,1 3,1 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra februar A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 1. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Antal Halsnæs Klyngen Andel Øst danmark Øst Halsnæs Klyngen danmark Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 38% 43% -2,5 0,4 4,2 heraf : Privat løntilskud 27 2% 3% 3% -0,6-0,5 3,4 Offentlig løntilskud 83 7% 7% 8% 0,2-1,3 8,2 Virksomhedspraktik 102 9% 15% 10% -0,5-0,2 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 71% 62% -19,6-2,0-3,9 heraf : Privat løntilskud 17 4% 5% 4% 1,1 1,3 0,0 Offentlig løntilskud 44 10% 3% 6% 1,7-0,3 1,5 Virksomhedspraktik 77 17% 36% 17% -7,1-2,2-1,2 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 70% 59% -22,7-2,7-1,3 heraf : Privat løntilskud 0 0% 1% 1% 0,0 0,2 0,3 Offentlig løntilskud 7 2% 0% 1% -0,2-0,1 0,6 Virksomhedspraktik 69 15% 30% 16% 0,1 3,5 1,9 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 24

27 Tabel 15. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Halsnæs Klyngen Østdanmark Halsnæs Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 13% 40% 42% 9,8 (1,1) 1,2 4,8 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 78% 79% 81% 32,3 (11,6) 1,2 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 59% 70% 72% -3,6 (0,8) 0,2 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 67% 69% 66% 41,7 (0,0) 8,3 3,4 I alt (Antal personer) (145) (3.093) (18.896) 79%* 2%* 10%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal 2011 Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Halsnæs Klyngen Østdanmark Halsnæs Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 5% 11% 11,9% 1,9 (3,1) 2,2 4,6 46% 53% 49% -34,3 (46,2) -15,2-7,0 34% 44% 32% -21,2 (6,8) -10,9-7,7 (74) (1.190) (7.768) -37%* -1%* 4%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal

28 Virksomhedsindsats Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Halsnæs, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Halsnæs Kly ngen* Halsnæs Kly ngen* Halsnæs Kly ngen* Halsnæs Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 9,0% 9,8% 34,6% 28,4% 13,8% 22,2% 9,8% 10,6% 30,4% 7,3% 28,4% 43,7% 0,0% 2,3% 8,9% 1,0% 44,6% 32,8% 0,0% 0,4% 5,6% 1,3% 88,9% 63,8% 9,6% 11,3% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Halsnæs, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Halsnæs Kly ngen* Halsnæs Kly ngen* Halsnæs Kly ngen* -26% -17% 3% -19% -13% -8% 25% 65% 55% 7% -34% -9% -100% 36% 67% 0% -7% 24%. -33%. -13% 78% 36% Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Halsnæs Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Antal Halsnæs Klyngen** Andel*** Øst danmark Halsnæs Klyngen** Østdanmark Udvikling i antal A-dagpengemodtagere 68 13% 15% 13% 8% -1% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 45 9% 5% 6% 25% 3% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 32 6% 6% 5% 39% 37% 47% I alt % 20% 18% 19% 7% 16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 26

29 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Halsnæs Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 24 21,2% 25,4% 23,9% 10 60,3% 55,5% 52,6% 17 32,0% 29,3% 32,7% 6 43,6% 26,8% 20,5% 57 33,6% 29,4% 28,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Halsnæs Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 4 0,0% 39,7% 22,7% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* 33 25,8% 31,3% 33,0% 3 35,3% 42,4% 54,9% 7 29,2% 20,8% 31,6% 36 24,9% 36,6% 30,7% Forløb i alt 83 24,8% 35,1% 34,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Halsnæs Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 6 0,0% 25,2% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 52 5,8% 13,9% 10,4% 0 0,0% 17,5% 37,6% 3 65,9% 8,5% 12,0% 27 5,6% 11,6% 11,6% 88 7,4% 13,7% 11,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. 27

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere