Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April /17

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver Jobcenter Lollands resultater af indsatsen baseret på den seneste resultatoversigt, Jobindsats.dk og de aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside I notatet sammenlignes jobcentrets resultater med gennemsnittet i Østdanmark og klyngen. Klyngen refererer til den landsdækkende klynge af jobcentre med samme rammevilkår 1, som består af: Bornholm, Guldborgsund, Vordingborg, Lolland, Slagelse, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. 1. Sammenfatning og perspektivering Det er Beskæftigelsesregionens samlede vurdering, at Jobcenter Lolland har leveret flere gode resultater siden sidste dialogmøde i oktober Det er positivt, at jobcentret har en tidlig indsats for flere a-dagpengemodtagerne end i klyngen. Det er ligeledes positivt, at Lolland har opfyldt rettidigheden for a-dagpengemodtagerne for alle 3 målepunkter samt for jobsamtaler for kontant- og starthjælpsmodtagere. Endelig er det positivt, at antallet af sygefraværsforløb over 26 uger igen er faldet (stadig noget mere end i klyngen). Da sygefraværets relative omfang i Lolland kommune som udgangspunkt er på niveau med gennemsnittet i klyngen, er dette et flot resultat. Samtidig vurderer Beskæftigelsesregionen, at Jobcenter Lolland fortsat har store udfordringer: Den stigende ledighed herunder den sædvanlige sæsonledighed slår nu igennem i jobcentrets resultater, både set i relation til arbejdskraftreserven, ledigheden blandt de unge samt i antal ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed. Som drøftet på sidste dialogmøde er det væsentligt, at jobcentret har styrket fokus på både at minimere tilgangen til arbejdskraftreserven og hindre, at langtidsledigheden øges. Der er siden efteråret 2009 sket en ophobning af længerevarende ledige, og det er vigtigt, at denne gruppe mindskes i den kommende højsæson. Jobcentret bør have fokus på de jobåbninger, der skabes i den kommende periode herunder at anvende de mest effektfulde virksomhedsrettede redskaber i indsatsen. Andelen af unge ydelsesmodtagere er steget en del på relativt kort tid. Som tidligere drøftet er det særligt vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen i Lolland tilrettelægges målrettet og differentieret, således at jobcentret har tilbud, der modsvarer den enkelte unge lediges behov for støtte til at finde ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Det er afgørende, at de eksisterende aktiviteter følges tæt og justeres hurtigt, når de ønskede resultater udebliver. De mange tiltag i denne retning, som jobcentret har sat i værk, bør snart ses i resultaterne. Dette gælder såvel ift at reducere andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse som generelt at øge effekten af indsatsen. Fortsat at have fokus på at nedbringe de langvarige sygefraværsforløb især for kvinderne fx i samarbejde med a-kasserne på området. Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere især de ikke-arbejdmarkedsparate er faldede. Det gælder især for de unge under 30 år. Jobcenter Lolland bør sammentænke opfyldelsen af rettidigheden for de unge med den øvrige beskæftigelsesrettede indsats. Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (matchgrupperne 4 5) er igen steget. Andelen af de unge i gruppen er noget større end i sammenlignelige job- 1 Jobindsats.dk 2/17

3 centre i klyngen, og andelen af ledige 4 5'ere med over 1 år på kontanthjælp er på over 60 pct. Jobcenter Lolland har ikke ommatchet (fra arbejdsmarkedsparat til ikke-arbejdsmarkedsparat) i nævneværdigt omfang. Samtidig er effekten for gruppen faldet og for kvinderne mere end i klyngen. Jobcenter Lolland bør derfor også i forhold til denne gruppe vurdere den iværksatte indsats og redskabssammensætning. Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland viser, at: Ledigheden er steget gennem den sidste årsperiode (feb feb. 2010) dog kun for a- dagpengemodtagere og især for mænd ml år. Blandt a-dagpengemodtagere er ledigheden på byggeområdet og industri (Metal og 3F) steget mest. Flest ledige ml år. Stigningen i arbejdskraftreserven følger stort set stigningen i ledigheden. Jobcenter Lolland har iværksat en tidlig indsats på flere områder. For a-dagpengemodtagere er der dog potentiale til at øge den tidlige indsats: Kontant- og starthjælpsmodtagere modtager oftere en tidlig indsats end a-dagpengemodtagere både set i forhold til jobsamtaler og aktivering. Samtidig ses, at antal henviste ledige til andre aktører på HIG-aftaler er faldende. Andel af unge på overførselsindkomst er stadig meget høj og er igen steget. Mest for unge a-dagpengemodtagere. Langt den største gruppe blandt de unge ydelsesmodtagere udgøres stadig af kontant- og starthjælpsmodtagere, herunder unge i matchgruppe 4 5. Andel a-dagpengemodtagere med mere end 1 år på ydelsen er på niveau med klyngen. Samtidig er stigningen i antallet på årssigt dog større i Lolland. Andel personer på kontanthjælp over 1 år er større i Lolland end i klyngen. Det gælder både arbejdsmarkeds- og ikkearbejdsmarkedsparate. Det er positivt, at antallet er steget mindre i Lolland end i klyngen. Minimumsindsatsen er opfyldt for a-dagpengemodtagere. For arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er rettidigheden nu opfyldt for alle 3 målepunkter. Dette gælder dog ikke isoleret set for de unge. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er rettidigheden ikke opfyldt for aktiveringen. Her er det igen den manglende opfyldelse af rettidighed for de unge under 30 år, der trækker resultatet ned. Fortsat positiv udvikling i nedbringelsen af sygefraværsforløb over 26 uger. Flest kvinder med langvarigt sygefravær. Udviklingen har været mest gunstig for mænd. Effekten af indsatsen er faldet for alle ydelsesmodtagere, især for mænd. 2. Målgruppen for Jobcenter Lollands indsats Målgruppen for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Lolland er i februar 2010 på fuldtidspersoner, heraf dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Udviklingen i målgrupperne i Jobcenter Lolland ligger samlet set bedre (lavere) end den gennemsnitlige udvikling i sammenlignelige jobcentre (klyngen) jf. tabel 1. I modsætning til tidligere er den største målgruppe i Jobcentret nu a-dagpengemodtagerne. Faldet i antal sygedagpengemodtagere er fortsat og er stadig større end det gennemsnitlige fald i klyngen. Sygedagpengemodtageres andel af befolkningen i Lolland er 2,6 pct. (klyngen: 2,9 pct) 3/17

4 Tabel 1: Målgruppen for Jobcenter Lollands indsats, februar samt udviklingen ift. til året før Udvikling feb feb 2010 Lolland kommune - Dagpengemodtagere ,9% 66% 64% 61% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) 638 2,2% 16% 16% 18% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) 951 3,3% 5% 8% 9% - Personer på introduktionsydelse 28 0,1% 8% 17% 22% - Personer på ledighedsydelse 171 0,6% 29% 13% 14% - Personer på sygedagpenge ,6% -16% -7% -10% - Personer på revalideringsydelse 79 0,3% -4% -11% -4% - Jobcentrets samlede målgruppe ,0% 17% 20% 18% - Førtidspension ,4% -2% 1% -1% - Fleksjob 543 1,9% 12% 1% 1% og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). 3 Opgørelse af sygedagpenge er for januar Fuldtidspersoner 1 februar 2010 Andel af befolkningen 2 Lolland Klyngen Østdanmark 3. Udviklingen i ledigheden 2 I Lolland Kommune er ledigheden steget med 58,8 pct. fra januar 2009 til januar Stigningen ses nu kun for a-dagpengemodtagere (70,6 pct.). Kontant- og starthjælpsmodtagerne er steget meget lidt (3,6 pct.) Ledighedsprocenten i Lolland er med 6,3 pct. større end i Region Sjælland (4,4 pct.) og Østdanmark (4,3 pct.) ledige fuldtidspersoner, heraf a-dagpengemodtagere og 145 kontant- og starthjælpsmodtagere. Ledighedsandelen er stadig størst for de yngre aldersgrupper. Antalsmæssigt udgøres de største grupper af de årige og for mændenes vedkommende også de årige. Størst ledighedsstigning for mænd mellem år. På seneste dialogmøde den 15. oktober 2009 nævnte jobcentret, at Lolland Kommune har afsat midler til renoveringer af offentlige bygninger i Aktiviteten har dog endnu ikke resulteret i lavere ledighed indenfor BYG, Metal og hos de ikke-faglærte, der fortsat har de største ledighedsandele. 4. Arbejdskraftreserven I Jobcenter Lolland er andelen af arbejdsstyrken, der er i arbejdskraftreserven, på 4,4 pct. og ligger dermed over klyngen (3,1 pct.) og Østdanmark (2,8pct.), jf. figur 1.Der er nu flest a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. 2 Kilde: Den aktuelle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside. 4/17

5 Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Klyngens jobcentre, Klyngen og Østdanmark februar 10 5,0% Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 4,5% 4,2% 4,4% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,29% 3,0% 1,03% 2,4% 0,71% 1,82% 3,4% 1,05% 3,1% 0,93% 3,4% 0,62% 2,4% 0,65% 2,8% 0,37% 2,7% 0,36% 2,9% 0,40% 2,5% 0,45% 3,1% 0,81% 2,8% 1,06% 1,5% 1,0% 0,5% 2,96% 2,01% 1,68% 2,54% 2,36% 2,12% 2,74% 1,75% 2,40% 2,36% 2,51% 2,01% 2,31% 1,73% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Ydelsesgruppe Lolland kommune Klyngen Sjælland feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 118% 133% 108% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 25% 32% 33% % 86% 85% 71% Kommunens mål: 1100 personer i arbejdskraftreserven i december 2010 Østdanmark Figur 2: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige, jan 08 - feb 10 Lolland Klyngen Østdanmark Andel jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb /17

6 Arbejdskraftreservens andel af alle ledige ligger i Lolland noget over niveauet i klyngen jf. figur2. Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) Lolland Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Lolland kommune, indekseret (jan = 100) 300 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Stigningen i arbejdskraftreserven skyldes primært stigningen i antal a-dagpengemodtagere, jf. figur 4 Udviklingen i arbejdskraftreserven følger stort set udviklingen i antal fuldtidsledige, jf. figur /17

7 Indeks Figur 5: Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal fuldtidsledige, Lolland kommune, indekseret (jan = 100) Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Fuldtidspersoner jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Det er fortsat primært medlemmer af ikke-faglærte a-kasser, Metal og på byggeområdet, der har medlemmer i arbejdskraftreserven jf. tabel /17

8 Tabel 3: Arbejdskraftreserven opgjort på a-kasser - samt udviklingen ift. året før Lolland kommune feb-09 feb-10 %-vis udvikling Ledige i arbejdskraftreserven i alt Ikke-forsikrede ledige Forsikrede ledige i alt A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog A-kassen STA ASE Akademikernes A-Kasse BUPL, A-kasse Business Danmarks A-Kasse Byggefagenes A-Kasse CA, A-kasse Dana, A-Kasse For Selvstændige Danmarks Lærerers Fælles A-kasse (DLF-A) Danske Lønmodtageres A-kasse Danske Sundhedsorganisationers A-kasse El-Fagets A-Kasse FOA - Fag og Arbejdes A-kasse FTF- A-kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse Frie Funktionærers A-kasse Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse Fødevareforbundet NNF s A-kasse HK /Danmarks A-kasse Ingeniørernes A-Kasse Kristelig A-Kasse Ledernes A-kasse Magistrenes A-Kasse Metalarbejdernes A-Kasse PROSA og Merkonomernes A-Kasse Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse Teknikernes A-Kasse Træ-Industri-Bygs A-Kasse Uoplyst og egne beregninger ,9% ,2% ,1% ,6% 3 3 0,0% ,0% ,0% ,1% ,5% ,4% ,6% ,0% ,3% ,0% Tidlig indsats Tabel 4 og 5 viser, i hvor høj grad nyledige får en jobsamtale og første aktiveringstilbud inden for den første måned efter tilmelding. Tabel 4: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Lolland kommune Lolland Klyngen Østdanmark Lolland Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 51% 37% 29% 6,2-5,7-5,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 82% 83% 79% 4,5 7,0 5,9 73% 72% 69% 15,6 6,4 10,1 (Antal personer) (1805) (17920) (57917) 51%* 42%* 44%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent For a-dagpengemodtagere har Jobcenter Lolland en noget højere andel nyledige, der har fået en tidlig indsats (både første jobsamtale inden for den første måned jf. tabel 4, og første aktiveringstilbud jf. tabel 8/17

9 5). Andelen af ledige a-dagpengemodtagere, der har fået tidlig indsats, har samtidig været stigende i Lolland, hvor såvel klyngen som Østdanmark har haft et fald. Det ses dog også, at der i Jobcenter Lolland fortsat er en noget mere intensiv tidlig indsats samlet set for kontant- og starthjælpsmodtagere end for a-dagpengemodtagere. Det er derfor positivt, at Lolland har styrket fokus på den tidlige indsats for a-dagpengemodtagere også - om end der fortsat er potentiale for at styrke indsatsen yderligere. Tabel 5: Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Lolland kommune Lolland Klyngen Østdanmark Lolland Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 14% 8% 7,0% 3,6-1,3-1,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 78% 69% 50% 13,1 6,7 3,3 48% 52% 34% 12,1-4,1-0,2 (Antal personer) (989) (8549) (25787) 51%* 33%* 42%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent For kontant- og starthjælpsmodtagere har Jobcenter Lolland bedre fat i den tidlige indsats på første aktiveringstilbud end gennemsnittet blandt øvrige jobcentre i klyngen. På dialogmødet den 15. oktober 2009 nævnte Jobcenter Lolland, at man henviser alle nyledige a- dagpengemodtagere til Andre Aktører på HIG-aftalerne. Som det fremgår, jf. tabel 6, har Lolland dog henvist et faldende antal ledige til Andre Aktører på landsdækkende udbud både på Hurtigt i Gang- og Serviceudbuddet. For at mindske tilgangen til arbejdskraftreserven og langtidsledigheden kan Jobcenteret med fordel overveje at henvise flere ledige til Andre Aktører. Hermed ville jobcentret også øge den tidlige indsats og samtidig styrke opfyldelsen af rettidigheden. Tabel 6: Antal henviste hos andre aktører i Jobcenter Lolland - fordelt på målgruppe Udbud dec 09 jan 10 feb 10 Service LVU Hurtigt i gang (De 123 henviste personer udgjorde 7% af det samlede antal a-dagpengemodtagere i Jobcenter Lolland i jan 10) 5. Unge på overførselsindkomst Unge modtagere af overførselsindkomst udgjorde i januar ,5 pct. af alle årige i Lolland - en noget større andel end i klyngen (12,5 pct.) og Østdanmark (8,5 pct.) jf. figur 6. Andelen er steget hurtigt fra at ligge omkring 14 pct. i efteråret 2009 til nu mere end 17 pct. Den samlede stigning i unge modtagere af overførselsindkomst er stadig en del mindre i Lolland end såvel klyngen som Østdanmark jf. tabel 7. 9/17

10 Figur 6: Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, februar % Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. 18% 17,5% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Bornholm 15,2% 13,9% 12,9% 5,0% 4,8% 5,0% 5,7% 14,0% 13,2% 12,4% 4,7% 4,6% 3,9% 5,5% 4,2% 3,7% 5,8% 3,5% 4,5% 3,0% 3,8% 5,1% 3,5% 4,6% 3,2% 1,3% 12,1% 12,5% 11,5% 11,7% 10,4% 2,3% 1,8% 1,9% 4,7% 3,0% 4,6% 4,6% 3,8% 5,3% 5,9% 4,3% 4,9% 6,3% 4,3% 5,1% 6,3% 5,2% 3,9% 4,9% Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse, Danmarks statistik og egne beregninger Vordingborg Frederikshavn 11,3% Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark 8,5% 2,8% 3,0% 2,6% Figur 7: Udviklingen i modtagere af overførselsindkomst under 30 år, indekseret (jan = 100) 180 Lolland Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 I februar 2010 var der i alt 816 unge ydelsesmodtagere i Lolland (bruttoledige). Jobcentrets mål i Beskæftigelsesplan 2010 er, at antallet skal begrænses til 800 fuldtidspersoner i december 2010 jf. tabel 7. Udviklingen blandt kontant- og starthjælpsmodtagere har været mest negativ for ikke-arbejdsmarkedsparate, jf. figur 8. De arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere ligger lige over niveauet fra januar /17

11 Tabel 7: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Lolland kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere ,2% 80,4% 66,7% ,9% 14,5% 20,0% ,8% 17,5% 21,1% ,5% 34,9% 32,9% Kommunens mål: 800 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2010 og egne beregninger Figur 8: Udvikling i ydelsesmodtagere under 30 år opgjort på ydelseskategori (indeks jan = 100) 300 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1-3) Kontanthjælp mv. (match 4-5) Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Tabel 8: Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2008, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4. kvt. 2009, Lolland kommune Kontanthjælpsmodtagere 4. kvt (antal) Selvforsørgende 4. kvt (antal) Arb.markedsparate 4. kvt (antal) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (antal) Selvforsørgende 4. kvt (andel) Arb.markedsparate 4. kvt (andel) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (andel) Arbejdsmarkedsparat % 52% 14% Ikke-arbejdsmarkedsparat % 2% 77% % 19% 56% Kilde: DREAM og egne beregninger. Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. "Arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- og starthjælpsmodtagere med matchkategori 1, 2, 3 eller straksmatch. "Ikke-arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- elller startshjælpsmodtagere, som er matchkategoriseret 4 eller 5. Til trods for en i forvejen ret stor andel ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er denne gruppe steget med 10,8 pct. fra februar 2009 til februar 2010 jf. tabel 7. 11/17

12 Årsagen hertil synes ikke umiddelbart, at Jobcenter Lolland har ændret matchkategoriseringen. 14 pct. af de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere fra 4. kvt. 2008, var i 4. kvt nedmatchet til ikke-arbejdsmarkedsparat jf. tabel 8. Den tilsvarende andel for Østdanmark var 19 pct. Jobcenter Lolland bør fremadrettet være meget opmærksomme på stigningen i andel unge på overførselsindkomst herunder ikke mindst stigningen i antal unge i matchgruppe 4 5. Det er vigtigt, at jobcentret ikke "glemmer" denne gruppe med henblik på at hindre en snigende udstødning af arbejdsmarkedet. Jobcentret kan desuden med fordel overveje, om de eksisterende jobklubber for unge kontanthjælpsmodtagere reelt er virkningsfulde ift. at få de unge tættere på arbejdsmarkedet. På sidste dialogmøde nævnte Jobcenter Lolland, at man i sommeren 2009 iværksatte 7 nye projekter for unge, hvor der var indbygget effektmål og krav om selvevaluering af projekternes resultater. 6. Ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen I en situation med stigende ledighed er det vigtigt, at jobcentret formår at fastholde fokus på de længerevarende ledige på trods af presset i forhold til at få nyledige hurtigt tilbage i job. Tabel 9: Andel af ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed - samt udviklingen i ift. samme måned året før Andel Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Lolland kommune januar 2010 januar 09 - januar 10 Lolland Klyngen Østdanmark Lolland Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) og egne beregninger (Andel) 5,9% 5,9% 6,7% 1,0-0,2 0,5 (Antal) ,4% 61,1% 78,3% (Andel) 19,0% 12,9% 17,2% 1,2 0,9-0,1 (Antal) ,9% 31,6% 22,4% (Andel) 60,2% 53,1% 57,6% 5,5 6,4 1,3 (Antal) ,8% 21,9% 11,5% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de tre målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 19,0% ud af de udelukkende arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Lolland kommune, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 1 år. Den seneste tids markante stigning i antal a-dagpengemodtagere vil typisk bevirke, at andelen, der har været ledige i mere end 1 år, i første omgang vil falde (pga. et stort antal nyledige). Denne udvikling ses også i Jobcenter Lolland jf. tabel 9. Andelen er næsten på niveau (dog steget en anelse) i Lolland, hvorimod antallet af a-dagpengemodtagere med mere end 1 års ledighed er mere end fordoblet i perioden (fra 41 til 83 personer). Andelen af både arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed er højere i Jobcenter Lolland end i klyngen jf. tabel 9. Fremadrettet bør Jobcenter Lolland være opmærksom på stigningerne i langvarige a-dagpengeforløb. Samtidig bør jobcenteret stadig have fokus på at undgå, at den generelle ledighedsstigning også resulterer i stigning i langtidsledigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere. 12/17

13 Figur 10: Udvikling i A-dagpengemodtagere med over 1 års ledighed, indekseret (jan = 100) Indeks Lolland Klyngen Østdanmark jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan Rettidighed i minimumsindsatsen Overholdelse af minimumsrettighederne for kontaktsamtaler og aktivering understøtter jobcentrets resultater i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven, antallet af unge på offentlige ydelser og antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed 3. Beskæftigelsesregionen anser de kommunale minimumsrettigheder for opfyldt, når jobcentrets rettidighed er på: - 90 pct. for jobsamtaler - 80 pct. for aktivering af arbejdsmarkedsparate ledige - 75 pct. for aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenter Lollands rettidighed i forhold til a-dagpengemodtagerne er overholdt på alle områder i januar 2010, jf. figur 11. Det er positivt, at rettidigheden for jobsamtaler er opfyldt for alle målgrupper. For arbejdmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er rettidigheden ligeledes opfyldt i januar 2010, jf. figur 12, For de unge under 30 år har jobcentret dog en udfordring i at få såvel første som gentagen aktivering opfyldt til tiden For de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har Lolland dog en udfordring med at opfylde rettidighederne. Især rettidigheden for de unge under 30 år er langt fra at blive opfyldt og er dermed med til at trække den samlede rettidighed ned. Dette gælder for både første og gentagen aktivering. For førstegangsaktivering er rettidigheden opfyldt for ledige over 30 år. 3 Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtageres aktivering kan - af tekniske årsager - ikke blive lige så høj som for dagpengemodtagere. Det skyldes, at kontant- og starthjælpsmodtagere, som er sygemeldte eller på barsel, ikke skifter forsørgelse og derfor ikke kan trækkes ud af opgørelserne, selvom de er fritaget for aktivering. 13/17

14 Figur 11: Rettidigheden for a-dagpengemodtagere Jobcenter Lolland, januar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 81% Over 30 år; 97% 93% Under 30 år; 82% Over 30 år; 96% 90% Under 30 år; 100% Over 30 år; 94% 96% 10% 0% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Figur12: Rettidigheden for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælps-modtagere i Jobcenter Lolland, januar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 93% Over 30 år; 98% 96% Under 30 år; 76% Over 30 år; 100% 85% Under 30 år; 76% Over 30 år; 100% 87% 10% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering Figur 13: Rettidigheden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælps-modtagere i Jobcenter Lolland, januar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 96% Over 30 år; 93% 94% Under 30 år; 64% Over 30 år; 88% 73% Under 30 år; 59% Over 30 år; 65% 65% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering 14/17

15 Tabel 10: Resultater for rettidig indsats i Jobcenter Lolland, fra 4. kvt til 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Dagpengemodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 98,6 96,6 98,6 99,1 96,4 Rettidigheden for første aktivering: 97,8 92,1 97,1 95,5 96,8 Rettidigheden for gentagen aktivering: 96,2 97,6 98,3 96,5 99,1 Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 85,5 86,7 89,1 90,1 93,4 Rettidigheden for første aktivering: 85,5 90,0 83,8 87,3 82,7 Rettidigheden for gentagen aktivering: 77,5 67,0 69,9 81,3 75,0 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 82,8 78,8 79,8 84,3 86,8 Rettidigheden for første aktivering: 58,3 67,6 70,7 56,8 61,3 Rettidigheden for gentagen aktivering: 68,3 65,6 68,0 67,1 68,8 Opgjort på kvartaler ses, jf. tabel 10, at rettidigheden i aktiveringsindsatsen for især de ikke-arbejdsmarkedsparate er lav. Den er stigende, men ikke tilstrækkeligt. Rettidigheden for de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har været ret svingende gennem 2009 og er igen faldet i 4. kvt På dialogmødet den 15. oktober 2009 nævnte jobcentret, at man havde fokus på at øge rettidigheden og arbejdede målrettet dels med det praktiske vedr. styring og systematik, dels med medarbejdernes håndtering af opgaven. Det er positivt, at Jobcenter Lolland opfylder rettidigheden for a-dagpengemodtagere, og det er vigtigt at fastholde fokus herpå. Den kvartalsvise opgørelse viser generelt en forbedring af rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Det er derfor vigtigt, at Jobcenter Lolland arbejder på at fastholde disse fremskridt - og fortsætte den positive udvikling. Især bør jobcentret have mere fokus på at opfylde rettidigheden for aktiveringstilbud til de unge under 30 år også set i lyset af, at de udgør så relativt stor en andel. 8. Sygedagpengeindsatsen Andelen af sygedagpengemodtagere målt i forhold til arbejdsstyrken i Lolland ligger lidt over klyngens gennemsnit jf. figur 13. Antal forløb over 26 uger er igen faldet (-15 pct.) fra dec. 09 til dec.10. jf. tabel 11 og ligger nu på 303 sygefraværsforløb. Andelen er steget en anelse med 0,6 pct. point. I samme periode har Lolland haft et fald på 10 pct. i antal forløb over 52 uger og på 20 pct. i antal forløb mellem uger 4. 4 Kilde: Resultatoversigten for feb.2010 (jobindsats.dk). Tallene bør tages med forbehold, idet efterfølgende opdateringer kan ændre dette billede. 15/17

16 Figur 13: Sygefraværets relative omfang (alle sygefraværsforløb ift arbejdsstyrken) i kommunerne, klyngen og Østdanmark, december 09 7% 6% 6,6% 6,0% 5,7% 6,1% 6,4% 5,7% 6,0% 6,3% 6,0% 6,2% 6,0% 5,9% 5% 5,1% 4,4% 4% 3% 2% 1% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg, Danmarks statistik og egne beregninger Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Tabel 11: Sygefraværsforløb over 26 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, dec Lolland kommune Klyngen Østdanmark og egne beregninger Antal forløb over 26 uger Andel forløb over 26 uger % % % Udvikling i antal forløb over 26 uger -15% -2% -8% Kommunens mål: 300 sygefraværsforløb over 26 uger i december 2010 Udvikling i andel forløb over 26 uger (%-point) 0,6 3,1 1,8 Figur 14: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 120 Lolland Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan /17

17 Det er stadig særligt kvinderne, der har flest sygefraværsforløb over 26 uger, og udviklingen for kvinderne er stadig knap så gunstig som for mændene jf. tabel 12. Begge køn har dog haft et fald i antal forløb over 26 uger. Tabel 12: Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før, december 09 Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer i alt (antal) Lolland kommune Personer med ikke-vestlig oprindelse og egne beregninger Andel af alle sygefraværsforløb over 26 uger Udvikling i antal forløb over 26 uger Kvinder Mænd Kvinder Mænd 59% 39% -11% -21% 1% 1% -50% -25% % -21% På sidste dialogmøde den 15. oktober 2009 nævnte jobcentret, at man anvender en privat aktør til sygesamtaler for nyledige efter 9 uger, og at man ville indlede et tættere samarbejde med a-kasserne om deres medlemmers sygefraværsforløb. Fremadrettet bør Jobcenter Lolland fortsat have fokus på at fastholde og udvikle de positive resultater i sygefraværsindsatsen, især i forhold til kvinder med længerevarende sygefraværsforløb. 9. Effekten af indsatsen Opgørelse af effekten af indsatsen i Jobcenter Lolland i form af andel selvforsørgede 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse viser jf. tabel 13, at andelen er faldet for alle forsørgelsesgrupper og begge køn. Det samme er tilfældet for klyngen. Faldet i effekt er dog større i Lolland end i klyngen især for a-dagpengemodtagere Faldet i effekt er størst for mænd på nær for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Tabel 13: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse, Jobcenter Lolland Udvikling 4.kvt kvt 2009 (%-point) 4. kvartal 2009 Lolland kommune Jobcenter Lolland Klyngen A-dagpenge Kontant- og Starthjælp match 1-3 Kontant- og Starthjælp match 4-5 Kilde: DREAM og egne beregninger Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd 35,9% 30,7% -11,9-22,8-9,8-13,6 20,1% 22,0% -8,3-18,3-9,8-15,6 2,1% 7,4% -4,4-2,4-2,4-3,0 17/17

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Ledighedstal for december 2011

Ledighedstal for december 2011 Pkt. 4 Ledighedstal for december 2011 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontant-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Ledighedstal for september 2012

Ledighedstal for september 2012 Ledighedstal for september 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 20 20 20 i % Ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 3 januar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere