סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden"

Transkript

1 סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

2 חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore andre fester har enten en historisk eller en religiøs baggrund. Helt anderledes med Tu bishvat. Det første Adam blev mødt med efter skabelsen var et træ. Dret var Guds hensigt at pladsere Adam i Edens Have med mange smukke træer for at mennesket skulle få et specielt forhold til naturen og til miljøet. I vore skrifter nævnes Tu Bishvat altid i sammenhæng med lovmæssige bestemmelser, men i dag har Tu Bishvat fået en hel anden betydning. Gennem alle årene i eksil er denne dag blevet et symbol på længsel efter Israel og vort ønske om at vende tilbage til dette land. På 1500 tallet fik Tu Bishvat gennem kabbalisterne i Safed og så en mytisk dimension og i begyndelsen af 1900 tallet kom festen igen til at symbolisere sammenhængen mellem det jødiske folk og landet Israel gennem den første alijah. På det sidste har man igen knyttet dagen til ideen om respekten og omsorgen for naturen. Ideen med en Tubihvat seder stammer fra kabbalisterne og denne haggadah er en samling af tekster fra mange forskellige Tu bishvat haggadot. Den tager hensyn til festens forskellige former for betydning. De fire bægre vin som symboliserer de fire årstider og de syv frugter som knytter sig til Eretz Jisrael. Vi håber at denne lille tekstsamling vi give os en fornemmelse af et stærkere forhold til Israel så at vi også her kan sige: Leshanah habbaah bij rushalajim habenujah. Rabbi Meir Horden, Stockholm אילן שאכל ממנו אדם הראשון... רבי יהודה אומר: חטה היתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן. )תלמוד בבלי, ברכות מ, א( Rabbi Jehudah sagde: Det træ som Adam spiste af var hvede, for intet barn er i stand til at sige ordene mor og far før det har smagt hvede ב ר ו ך א ת ה י ה ו ה א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם ב ור א מ ינ י מ ז ונ ות Mah nishtana? Hvad er forskellen mellem Sederaften og Tu Bishvats seder aften? 1. Ved sederaften spiser vi matzot, på Tu bishvat kun frugter. 2. Ved sederaften drikker vi alle slags vine, i aften drikker vi kun rød eller hvidvin. 3. Ved sederaften taler vi om udgangen af Ægypten, denne dag taler vi om frugters betydning. כ ל ה ע ול ם כ ל ו כ ל ה ע ול ם כ ל ו ג ש ר צ ר מ אד ו ה ע ק ר לא ל פ ח ד כ ל ל. Tekst: Rabbi Nachman fra Breslau ( ) Hele Verden er som en smal bro, det vigtigste er ikke at frygte ) 2 ( ) 3 (

3 Hvorfor fejrer vi træernes nytår i dag? En del af Torahens forskrifter lægger vægt på, at vi skal kende til et træs alder. Torahen befaler en hver landmand at bringe tiende af sin årlige indtægt til Templet. Fra Tu bishvat beregner man årets indtægt. Torah fortælles os også, at frugter fra et træ først må spises i det fjerde år. Tu Bishvat markerer også begyndelsen af disse år. Det første bæger Træets bæger באחד בניסן: ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול: ראש השנה למעשר בהמה. באחד בתשרי: ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט: ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים: בחמישה עשר בו. )מסכת ראש השנה א, א( הנני מוכן ומזומן לשתות כוס ראשונה של ט"ו בשבט - כוס יין לבן, כוס המסמלת את החורף במלוא עוזו וכוחו Der findes 4 former for nytår: Første Nisan begynder året for konger og for årets helligdage. Første Elul begynder året hvorfra man skal beregne tiende Første Tishri begynder tællingen af syvendeåret og jubelåret Første Shvat er det træernes nytår i henhold til Bet Shammai, medens Bet Hillel siger at det er den 15. shvat. Ifølge Kabbalah findes der tre slags frugter som symboliserer tre af de fire verdner som betegner menneskets eksistens Olam ha asiah: Handlingens verden: frugter med en hård og ikke spiselig skal Olam hajetzira: Skabelsens begyndelse: frugter med en hård og ikke spiselig kerne Olam ha bria: Verdens eksistens: spiselige frugter. Hvidvin Jeg er nu parat til at drikke det første bæger, et bæger fyldt med hvidvin som symboliserer vinteren med sin glans og styrke. ב ר ו ך א ת ה י ה ו ה א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם ב ור א פ ר י ה ג פ ן Brachah over vin וכי תבואו אל-הארץ ונטעתם כל-עץ מאכל ונתן העץ פריו והארץ יבולה. עת לנטוע אילנות עת לנטוע ולבנות. ) 4 ( ) 5 (

4 שעורה (seorah) Byg כ י י הו ה א לה י ך, מ ב יא ך א ל-א ר ץ ט וב ה: א ר ץ, נ ח ל י מ י ם ע י נ ת ות ה מ ת, י צ א ים ב ב ק ע ה וב ה ר. א ר ץ ח ט ה ו ש ע ר ה, ו ג פ ן ות א נ ה ו ר מ ון; א ר ץ-ז ית ש מ ן, וד ב ש. )דברים ח, ז-ח( for Herren, din Gud, bringer dig til et godt land, et land med bække, kilder og dybe vande, der bryder frem i dale og på bjerge, et land med hvede og byg og vinstokke og figner og granatæbler, et land med olie fra oliven og honning 5. mosebog (8,7-8) ד ע ל ך ש כ ל ר וע ה ו ר וע ה י ש ל ו נ ג ון מ י וח ד מ ש ל ו ד ע ל ך ש כ ל ע שב ו ע שב י ש ל ו ש יר ה מ י וח ד ת מ ש ל ו ומ ש יר ת ה ע ש ב ים נ ע ש ה נ ג ון ש ל ר וע ה ש יר ת ה ע ש ב ים / רבי נחמן מברסלב כ מ ה י פ ה כ מ ה י פ ה ו נ א ה כ ש ש ומ ע ים ה ש יר ה ש ל ה ם ט וב מ א ד ל ה ת פ ל ל ב ינ יה ם וב ש מ ח ה ל ע ב ד א ת ה' ומ ש יר ת ה ע ש ב ים מ ת מ ל א ה ל ב ומ ש ת וק ק Shirat ha assavim græssets sang Tekst: Rabbi Nachman fra Breslau ( ) / melodi: Naomi Shemer וכ ש ה ל ב מ ן ה ש יר ה מ ת מ ל א ומ ש ת וק ק א ל א ר ץ י שר א ל א ור ג ד ול א ז י נ מ ש ך ו ה ול ך מ ק ד וש ת ה ש ל ה א ר ץ ע ל יו ומ ש יר ת ה ע ש ב ים נ ע ש ה נ ג ון ש ל ה ל ב Det andet bæger Landet Israel יין לבן מהול בקצת יין אדום הנני מוכן ומזומן לשתות כוס שניה של ט ו בשבט - כוס שרובה יין לבן ומיעוטה יין אדום - כוס המסמלת את ניצני האביב הראשונים בתוך החורף הקר Hvidvin blandet tilsat lidt rødvin. Jeg er nu parat til at drikke det andet bæger, et bæger fyldt med mere hvidvin end rødvin og som symboliserer forårets første knopper i den kolde vinter. ) 6 ( ) 7 (

5 ע וש ה ש ל וםב מ ר ומ יו ה וא י ע ש ה ש ל ום ע ל ינ ו ו ע ל כ לי ש ר א ל ו א מ ר ו א מ ן. זית (Zayit) Oliv ב ר ו ך א ת ה י ה ו ה א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם ב ור א פ ר י ה ע ץ ו י ה י, מ ק ץ א ר ב ע ים י ום; ו י פ ת ח נ ח, א ת-ח ל ון ה ת ב ה א ש ר ע ש ה. ו י ש ל ח, א ת- ה ע ר ב; ו י צ א י צ וא ו ש וב, ע ד-י ב ש ת ה מ י ם מ ע ל ה א ר ץ. ו י ש ל ח א ת-ה י ונ ה, מ א ת ו- ל ר א ות ה ק ל ו ה מ י ם, מ ע ל פ נ י ה א ד מ ה. ו לא-מ צ א ה ה י ונ ה מ נ וח ל כ ף-ר ג ל ה, ו ת ש ב א ל יו א ל-ה ת ב ה- כ י-מ י ם, ע ל- פ נ י כ ל-ה א ר ץ; ו י ש ל ח י ד ו ו י ק ח ה, ו י ב א א ת ה א ל יו א ל-ה ת ב ה. ו י ח ל ע וד, ש ב ע ת י מ ים א ח ר ים; ו י ס ף ש ל ח א ת-ה י ונ ה, מ ן-ה ת ב ה. ו ת ב א א ל יו ה י ונ ה ל ע ת ע ר ב, ו ה נ ה ע ל ה-ז י ת ט ר ף ב פ יה ; ו י ד ע נ ח, כ י-ק ל ו ה מ י ם מ ע ל ה א ר ץ. )בראשית ח, ו-יא( Noah ventede 40 dage. Derefter åbnede han en luge og sendte en ravn af sted. Ravnen kom ikke tilbage, men fløj omkring, indtil vandet var borte fra jorden. I mellemtiden sendte Noah en due af sted for at se, om den kunne finde tørt land; men duen fandt intet sted at lande. Den vendte tilbage til Noah; vandet stod endnu for højt. Og Noah rakte hånden ud og satte duen tilbage i skibet. Syv dage senere sendte Noah duen af sted igen, og denne gang vendte den tilbage ved aftenstid med et frisk olivenblad i næbbet. Da regnede Noah ud, at vandet måtte være forsvundet fra jordoverfladen 1. mosebog (8, 6-11) אמר רבי יהושע בן לוי: למה נשמשלו ישראל לזית? לומר לך: מה זית אין עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אף ישראל אין להם בטילה עולמית לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. )תלמוד בבלי, מנחות נ ג, ב( Rabbi Jehoshua ben Levi sagde: Hvorfor sammenligner man Israels folk med et oliventræ? Fordi det siges: Sådan som bladene på oliventræet hverken falder af om sommeren eller om vinteren, således findes der heller ikke for Israels folk en endelig afslutning, hverken i denne verden eller i den kommende. Talmud Bavli, menachot 53b ) 8 ( ) 9 (

6 תאנה (te ena) Figen למה נשמלה תורה בתאנה? שרוב האילנות - הזית, הגפן והתמרה, נלקטין כאחת, והתאנה נלקטת מעט מעט. כך התורה- היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשנתיים. )מדרש במדבר רבא, פרשת כ א( Hvorfor sidestilles Torah med et figentræ? De fleste træer, som f.eks oliventræet, vinstokken eller dadelpalmen kan kun give frugter én gang om året, mens figentræet kan give frugter flere gange om året. Sådan er det med Torah i dag studerer man lidt, i morgen mere, for man kan ikke lære hele Torah på hverken på et år og eller to. גפן (Gefen) Druer אמר רבי שמעון בן לקיש: אומה זו כגפן נמשלה: זמורות שבה - אלו בעלי בתים, אשכולות שבה - אלו תלמידי חכמים, עלין שבה - אלו עמי הארץ, קנוקנות שבה - אלו ריקנים שבישראל. ועל זה אמרו בארץ ישראל: צריכים האשכולות להתקיים בשביך העלים, מפני שללא העלים גם האשכולות לא יוכלו להתקיים ולהיות מתוקים. )תלמוד בבלי, חולין צב, א( Rabbi Shimon ben Lakish sagde: Dette folk kan sammenlignes med en vinstok. Stilkene er borgerne, druerne de skriftlærde og rankerne de uvidende blandt Israels folk. Med henvisning til dette sagde man i landet Israel: Druerne må bede for bladene for uden bladene kan druerne ikke overleve og blive søde. מעשה ברבי יונתן בן אלעזר שהיה יושב תחת תאנה אחת והיתה התאנה מלאה תאנים ופרי, ירד הטל והיו התאנים מתמלאות בדבש, באה עז אחת והיתה מנטפת חלב בדבש. קרא לאחד התלמידים ואמר בוא וראה דוגמא מעין עולם הבא שנאמר: " והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב " )יואל ד, יח(. )תנחומא הקדמון, תצוה אות י'( Rabbi Jonathan ben Eafsar sad en gang under et figentræ, og figentræet var fuldt af figener, dagen gik og figenerne dryppede af honning. En ged gik forbi og og både mælk og honning dryppede fra frugterne. Han kaldte på en af sine studenter og sagde: Kom og se et eksempel på den kommende verden, som det er sagt på den dag skal bjergene dryppe af most og højene flyde med mælk (Joel 4,18) ל מ ע ן, א ח י ו ר ע י- א ד ב ר ה- נ א ש ל ום ב ך. ל מ ע ן, ב ית-י הו ה א לה ינ ו- א ב ק ש ה ט וב ל ך. ) 10 ( ) 11 (

7 Menachem Mendel Shofer: En dadel fra Eretz Jisrael Engang kom en man hjem til vor by fra en rejse til Israel. Han medbragte en dadel. Det var som et mirakel. Alle, små som store, var fulde af begejstring. Alt hvad der var beskrevet i Torah talte præcis om denne dadel. Folket drømte om Israel og så landet foran sig som i en drøm. De så Jordandalen og Rakels grav, grædemuren og Kinneret med vand der var så varmt at man kunne koge et æg i det! De så Oliebjerget, som man kunne bestige, der kunne man spise dadler og Johannesbrød. De drømte sig tilbage til Eretz Jisrael og fortalte om Messias snarlige kommen ארץ, ארץ, ארץ, ארץ תכול אין עב, והשמש לה כדבש וחלב, ארץ בה נולדנו ארץ בה נחיה ונשב בה, יהיה מה שיהיה ארץ / שייקה פייקוב ארץ, ארץ, ארץ, ים אל מול החוף ופרחים וילדים בלי סוף. בצפון כינרת בדרום חולות ומזרח למערב נושק גבולות/ נושק בסוד ארץ שנאהב היא לנו אם ואב ארץ של העם ארץ לעולם ארץ בה נולדנו ארץ בה נחיה יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב... ארץ, ארץ, ארץ, ארץ התורה את מקור האור ושפת האמונה. ארץ, ארץ, ארץ, ארץ יקרה, הן הבטחת שאין זו אגדה. ארץ שנאהב... ) 12 ( ) 13 (

8 Det tredie bæger respekten for naturen Rødvin blandet tilsat lidt hvidvin. Jeg er nu parat til at drikke det tredie bæger, et bæger fyldt med mere rødvin end hvidvin og som symboliserer kampen mellem naturens kræfter, de varme dage som snart vil vinde over de kolde. חוני המעגל היה מהלך בדרך, ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: החרוב לכמה שנים טוען פירות? אמר לו: לשבעים שנה. אמר לו: כלום יודע אתה שתחיה שבעים שנה? אמר לו: אני מצאתי את העולם בחרובים. כשם שנטעו אבות י לי, אף אטע אני לבנ י! )תלמוד בבלי, תענית כג, ב( יין אדום מהול בקצת יין לבן. הנני מוכן ומזומן לשתות כוס שלישית של ט"ו בשבט - כוס שרובה יין אדום ומיעוטה יין לבן, כוס המסמלת את מלחמת האיתנים שבטבע, את ימי החום הגוברים כבר על ימי הקרה. Choni og Johannesbrødtræet. En gang da Choni var ude at gå en tur så han en mand plante et Johannesbrødtræ. Choni spurgte: Hvor lang tid kommer det til at tage før træet vil bære frugt? Manden svarede 70 år. Er du sikker på, at du kommer til at leve endnu 70 år, så du selv kan smage dets frugter? Spurgte Choni. Manden svarede: Jeg fandt denne verden fyldt af Johannesbrødtræer. Præcis som mine forfædre plantede dem for min skyld, så vil jeg plante for mine børns skyld. Talmud bavli, ta anit 23a כ י-ת צ ור א ל-ע יר י מ ים ר ב ים ל ה ל ח ם ע ל יה ל ת פ ש ה, לא-ת ש ח ית א ת-ע צ ה ל נ ד ח ע ל יו ג ר ז ן-- כ י מ מ נ ו ת אכ ל, ו א ת ו לא ת כ ר ת: כ י ה א ד ם ע ץ ה ש ד ה, ל ב א מ פ נ י ך ב מ צ ור )דברים כ, יט( Hvis du belejrer en by i lang tid for at føre krig mod den og erobre den, må du ikke tilintetgøre dens træer ved at svinge øksen imod dem, for du skal spise af dem, og du må ikke fælde dem; mon markens træer er som mennesker, der kan beskytte sig mod dig under en belejring? 5. Mosebog 20, 19 Kach holchim hashotlim Ron balev ve et bajad Min ha ir umin hakfar Min ha emek umin hahar Betu bishvat Betu bishvat כך הולכים השותלים / יצחק שנהר כך הולכים השותלים רון בלב ואת ביד מן העיר ומן הכפר מן העמק, מן ההר בט"ו בשבט בט"ו בשבט ) 14 ( ) 15 (

9 Hashkedija porachat Veshemesh paz zorachat Tziporim merosh kol gag Mevasrot et bo hachag ה ש ק ד י ה פ ור ח ת, ו ש מ ש פ ז ז ור ח ת. צ פ ר ים מ ר א ש כ ל ג ג מ ב ש ר ות א ת ב וא ה ח ג: השקדיה פורחת / ישראל דושמן רימון (Rimon) Granatæble "כפלח הרימון רקתך" )שיר השירים, ו, ז( אמר ר' שמעון בן לקיש -אל תקרי "ר ק ת ך" אלא ר יק ת ך" ללמדך שאפילו "ר יק נ ין" שבך )שבעם ישראל( מלאים מצוות כרימון. )מדרש שיר השירים רבא, ו( Tu bishvat hegi ah Chag la ilanot Ha aretz meshava at Hegia ah zman lata at Kol echad jikach lo etz Be etim natze chotzetz Tu bishvat hegi ah Chag la ilanot ט" ו ב ש ב ט ה ג יע ח ג ה א יל נ ות! ט" ו ב ש ב ט ה ג יע ח ג ה א יל נ ות. ה א ר ץ מ ש ו ע ת: ה ג יע ה ע ת ל ט ע ת! כ ל א ח ד י ט ע פ ה ע ץ, ב א ת ים נ צ א ח וצ ץ: ט" ו ב ש ב ט ה ג יע ח ג ה א יל נ ות! ט" ו ב ש ב ט ה ג יע ח ג ה א יל נ ות. Som et modent granatæble er din kind, den kan skimtes gennem dit slør. Rabbi Shimon Ben Lakish sagde: Læs ikke rakatech som dine kinder, men ræjkatech som tomrum for at du skal lære, at selv de tomme rum inden i dig (folket Israel) er fulde af gode gerninger (Mitzvot) som et granatæble. Det fjerde bæger planternes fest יין אדום הנני מוכן ומזומן לשתות כוס רביעית של ט"ו בשבט כוס יין שכולו אדום - כוס האביב בהדרו. Hine ma tov u ma na im Shevet achim gam jachad הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד Rødvin Jeg er nu parat til at drikke det fjerde bæger, et bæger kun fyldt af Rødvin, et bæger som symboliserer foråret i sin fulde pragt. ) 16 ( ) 17 (

10 Rabbi Dov Ber, magidden fra Mesritsch plejede at sige: Der findes to slags retfærdige mennesker. De som bor i blandt de uvidende og underviser dem for at disse vil være i stand til at forstå Torahen og dens ord. Så findes der de retfærdige som kun koncentrerer sig om Torah og om Guds ord. De første kan lignes med dadlerne som giver mennesket frugter, de sidste med cedertræet, rankt og smukt, men disse bærer ingen frugter תמר( tamar ) En Dadel למה נמשלו ישראל לתמר? מה תמרה זו אין בה פסולת, אלא תמרים לאכילה, לולבין להילול, חריות )כפות( לסיכוך, סיבים לחבלים, סנסינים לכברה, שפעת קורות לקרות בהן הבית - כך הם ישראל: אין בהם פסולת. אלא מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי אגדה, מהם בעלי מצוות, מהם בעלי צדקות. )מדרש בראשית רבה, פרשה מ א( Sådan som at intet går til spilde af palmetræet for den giver os dadler at spise, vores Lulav til at prise (Hallel), palmeblad til taget (sukkaen), hamp til reb, ris til at si med og bjælker til vores huse, således går intet til spilde hos Israels folk. Nogen kan Tenach, andre kan Mishna, én Talmud og andre Hagada, Nogen kan Mitzvot og andre er bare gode medmennesker. Midrash Bereshit raba (4,1) כשנפרד רב נחמן מרב יצחק, ביקש הוא ממנו לברכו. אמר לו: אמשול לך משל, לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב, עייף וצמא, ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצלו נאה ואמת מים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו ויש בבצלו. וכשביקש לילך אמר: " אילן, אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין - הרי פירותיך מתוקין; שיהא צלך נאה -הרי צלך נאה; שתהא אמת מים עוברת תחתיך -הרי אמת מים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך - יהיו כמותך". )תלמוד בבלי, תענית ח( צ ד יק כ ת מ ר י פ ר ח כ א ר ז ב ל ב נ ון י ש ג ה Da de skulle tage afsked sagde Rav Nachmann til Rav Yitzhak: Må herren give dig sine velsignelser. Rabbi Yitzhak svarede: Jeg skal fortælle dig en lignelse som kan sammenlignes med dette. En gang vandrede en mand i ørkenen, sulten, træt og tørstig da han så et træ med søde frugter, behagelig skygge og en lille kilde omkring det. Han spiste af træets frugter, drak vandet og nød skyggen. Da han skulle fortsætte sagde han til træet: Hvilke velsignelser skal jeg give dig? Skal jeg bede til at dine frugter bliver søde men de er jo allerede søde og gode. Skal jeg bede til at din skygge skal være en nydelse men din skygge er jo allerede en nydelse eller skal jeg bede til, at der skal findes en lille kilde i din nærhed men den findes jo allerede! Må det bare være Guds vilje at alle de stiklinger der kommer fra dig, kommer til at ligne dig! Sådan vil jeg også velsigne dig; for kundskab og fremgang har du allerede. Rigdom og børn ligeså, må det bare være Guds vilje at dine efterkommere vil ligne dig!. Talmud bavli, Ta anit 5b ) 18 ( ) 19 (

11 ב ר ו ך א ת ה י ה ו ה א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם ע ל: ע ל ה מ ח י ה ו ע ל ה כ ל כ ל ה ו ע ל ה ג פ ן ו ע ל פ ר י ה ג פ ן: ע ל ה ע ץ ו ע ל פ ר י ה ע ץ: ו ע ל ת נ וב ת ה ש ד ה ו ע ל א ר ץ ח מ ד ה ט וב ה ור ח ב ה ש ר צ ית ו ה נ ח ל ת ל א ב ות ינ ו ל א כ ל מ פ ר י ה ו ל ש ב וע מ ט וב ה, ר ח ם )נ א( י ה ו ה א לה ינ ו ע ל י ש ר א ל ע מ ך ו ע ל י ר ו ש ל י ם ע יר ך ו ע ל צ י ון מ ש כ ן כ ב וד ך ו ע ל מ ז ב ח ך ו ע ל ה יכ ל ך, וב נ ה י ר ו ש ל י ם ע יר ה ק ד ש ב מ ה ר ה ב י מ ינ ו ו ה ע ל נ ו ל ת וכ ה ו ש מ ח נ ו ב ב נ י נ ה ו נ אכ ל מ פ ר י ה ו נ ש ב ע מ ט וב ה ונ ב ר כ ך ע ל יה ב ק ד ש ה וב ט ה ר ה: כ י א ת ה י ה ו ה ט וב ומ ט יב ל כ ל ו נ וד ה ל ך ע ל ה א ר ץ ו ע ל פ ר י ה ג פ ן ו ע ל ה פ ר ות: ב ר ו ך א ת ה י ה ו ה ע ל ה א ר ץ ו ע ל ה מ ח י ה ו ע ל פ ר י ה ג פ ן ו ע ל ה פ ר ות: על כל אלה / נעמי שמר על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על בתנו התינוקת שמור אלי הטוב. על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השב הביתה מן המרחקים. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק. אל נא תעקור נטוע, אל תשכח את התקווה השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. שמור אלי על זה הבית, על הגן, על החומה, מיגון, מפחד פתע וממלחמה. שמור על המעט שיש לי, על האור ועל הטף על הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף. על כל אלה... מרשרש אילן ברוח, מרחוק נושר כוכב, משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו. אנא, שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. על כל אלה... Lovet være du, Here, vor Gud, verdens konge, for vinstokken og for vinstokkens frugt, for træet og for træets frugter for markens afgrøde og for det yndige, gode og udstrakte land, som du i din nåde gav vore fædre i arv for at nyde dets frugter og mættes af dets rige høst. Forbarm dig, Herre, vor Gud, over Israel, dit folk, og over Jerusalem din stad, og over Zion din herligheds bolig, over dit alter og dit Tempel; og genopbyg Jerusalem, den hellige stad, snarlig i vore dage, og før os dertil, så at vi kan glæde os dér og nyde dens frugter og mættes af dens rige høst, og vi vil lovprise dig derfor i hellighed og i renhed for du Herre er god og gør godt imod alle, og derfor takker vi dig for landet for vinstokken og for vinstokkens frugt, for træet og for træets frugter Efter at have spist mad uden de fem kornarter, uden de syv planter der er specielt nævnt i Torah, jordfrugter og urter eller drukket andet end vin: Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som har skabt mange slags personer med deres behov for alt det, som du har skabt for derved at bevare livet for alle levende. Lovet være den evigt levende. ) 20 ( ) 21 (

12 ל ש נ ה ה ב א ה ב יר וש ל י ם ה ב נ וי ה ) 22 (

13 סדר ט ו בשבט - שוודית Seder Tu Bishvat arranged by Stockholm Jewish Community In cooperation with Emunah and B'nei Akiva. רח' המלך ג'ורג' 48 ת.ד. 92 ירושלים King George St. P.O.B 92 Jerusalem פקס: טל: /460 Fax: Tel: / מהדורה ניסיונית - לא למכירה - שבט ה'תשע"ו 2016

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim.

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. Uvetardemat ilan va'even Shvuyah bachalomah, Ha'ir asher badad yoshevet /nitzevet Uvelibah

Læs mere

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på:

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: http://www.skriften.blogspot.com/ Det er Guds ære at holde en sag skjult, det er kongens ære at udforske en sag Ord 25:2. v1 Dette er Adams slægtsbog. Dengang

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

Shir Hatzafon. Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jewish Congregation in Denmark. Shabbat Chol Hamoed Sukkot

Shir Hatzafon. Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jewish Congregation in Denmark. Shabbat Chol Hamoed Sukkot Shir Hatzafon Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jeish Congregation in Denmark Shabbat Chol Hamoed Sukkot 7. oktober 2017 17. Tishrei 5778 Ledelse: Chazzan og rabbinerstuderende

Læs mere

Jødedommens miljø- og natursyn

Jødedommens miljø- og natursyn Jødedommens miljø- og natursyn Religioner forholder sig til de udfordringer og dagsordener, der er i det omkringliggende samfund. Vi lever i en tid hvor klima, miljøer, biodiversiteten og naturen virkelig

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

Side 3.. SKIBET. historien om Noas ark.

Side 3.. SKIBET. historien om Noas ark. Side 3 SKIBET historien om Noas ark 1 En god mand 4 2 Skibet 6 3 Dyrene 8 4 Mad til alle 10 5 Det regner 12 6 Duen 14 7 Land 16 8 Den grønne jord 18 9 Noas bøn 20 10 Løftet 22 Side 4 En god mand Engang

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM

Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 33, forår 2014

Læs mere

KADDESH: Man fylder det første bæger vin til alle tilstedeværende..

KADDESH: Man fylder det første bæger vin til alle tilstedeværende.. Børnenes Haggadah! KADDESH: Man fylder det første bæger vin til alle tilstedeværende.. Nogle siger: Nu er jeg parat til at udføre denne Mitzvah og at udtale den første brachah over den vin, som hjælper

Læs mere

Historien om en elsket

Historien om en elsket Historien om en elsket v/ Line Nielsen www.elsketafham.dk Lad den inspirere din bøn En elsket horkvinde Gomer - komplet, fuldstændig (Hos 1,3) Horkvinde (Hos 1,2) - Jeg søger min sikkerhed hos Diblajims

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Retfærdighed som præeksistent verdensorden

Retfærdighed som præeksistent verdensorden Retfærdighed som præeksistent verdensorden Abstract: Righteousness is the dominant theme in the Ancient Near Eastern conception of the world. The idea that the world was not created as righteous by the

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

David (Torben S. Callesen/Gospelroots)

David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David var en ung, flot fyr, og hyrde var hans job. Sang og spilled, mens han værned om sin fåreflok. Davids hjerte var af guld, og Herren var med ham. Derfor blev

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID. Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid.

SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID. Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid. SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid. 1 Velkommen Velkommen til påskemåltid! Måltidet, vi skal fejre, er blevet fejret af jøderne i 3000 år,og for 2000

Læs mere

Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah

Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah Løvhyttefesten Herren talte til Moses og sagde: Sig til israelitterne: Den femtende dag i denne syvende måned er det løvhyttefest for Herren i syv dage. På

Læs mere

Syndfloden og Noa. Skolen i Kirken Syndfloden 1/ Ca mos kap 6-8

Syndfloden og Noa. Skolen i Kirken Syndfloden 1/ Ca mos kap 6-8 Skolen i Kirken Syndfloden 1/ Syndfloden og Noa Ca. -200 1 mos kap 6-8 Beretningen om syndfloden er ikke blot en spændende søndagsskole historie. Det er en konstateret realitet, hvor hele verdens befolkning

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Luk. 13,1-9.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Luk. 13,1-9. Lindvig Osmundsen Side 1 16-10-2016 Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Luk. 13,1-9. Årets gang påvirker vores liv og naturens udsving møder os med stadig vekslende udfordringer. Bare dette

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Nu har jeg det! jublede Harm. Tyrfing! Det dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre hånd! De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på deres

Nu har jeg det! jublede Harm. Tyrfing! Det dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre hånd! De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på deres Nu har jeg det! jublede Harm. Tyrfing! Det dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre hånd! De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på deres magre krikker. Harm var i spidsen. Hun holdt Tyrfing

Læs mere

Sange til min Mor. Teksthæfte. Indhold

Sange til min Mor. Teksthæfte. Indhold Sange til min Mor Teksthæfte Indhold 1. Lys nu min engel 2. 3. Skyld 4. Dine øjne 5. Det går over 6. Tarvelig tango 7. Giv mig et råd 8. Angst SANGE TIL MIN MOR - FRANS BAK 1 1 - Lys nu min engel Du havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Kartoffel Karl og det store kartoffeleventyr

Kartoffel Karl og det store kartoffeleventyr Kartoffel Karl og det store kartoffeleventyr Af Kathrine Graasbøll - illustrationer af Anne Majlund Her er Kartoffel Karl. Karl er en sød og rar kartoffel. Han ligger trygt i en kælder sammen med sin store

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36. 04-12-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2016. Tekst. Lukas 21,25-36. Adventstiden er fyldt af forventning. At vente på noget fylder meget i vores liv. Vi er alle mennesker som lever med forventninger.

Læs mere

י נ ק ל ח « ת נ נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת" נר הו מ? ª

י נ ק ל ח « ת נ  נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת נר הו מ? ª breslev-torah.fr ל טי הלכ ת על לחן ער ארח ח ים חלק חלק ני רא ן מאת הרב ה גאון ה צ דיק בוצינא ק די שא אי ש חי רב פעלים מורנ ו ור בנ ו הרב נתן זצוק"ל תלמיד מ בהק לאדמו"ר הרב האמת ה גאון ה קדו ש האמ תי נחל

Læs mere

Bibeltekster til temaet kærlighed (1)

Bibeltekster til temaet kærlighed (1) Bibeltekster til temaet kærlighed (1) Kærligheden er det største (Første Korintherbrev kap. 13) 1 Hvis jeg talte alle sprog, både menneskers og engles, men ikke kunne elske andre, så var jeg som skingrende

Læs mere

Befrieren. Li' så langt som øst det er fra vest, har han taget synden bort, vi kan trække vejret frit, for vi er:

Befrieren. Li' så langt som øst det er fra vest, har han taget synden bort, vi kan trække vejret frit, for vi er: Befrieren Vi har vendt os om, har vendt ryggen til, rettet blikket frem vi ser os ik tilbag, og vi kigger op, slipper glæden løs, og vi priser Gud, for han har sat os fri! Li' så langt som øst det er fra

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling INDHOLD Kapitel 1: Velkommen til Ha det godtskoven...................................

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

21.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod /

21.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod / Når man får børn, vil man gerne give noget godt videre til dem. Man kan drømme om at give dem selvværd, gåpåmod og et lyst sind. Man kan forestille sig hvordan man vil lære sit barn at spille fodbold eller

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Forårsfesten Frihedsfesten Matzahfesten Pesachfesten

Forårsfesten Frihedsfesten Matzahfesten Pesachfesten gqt Festens navne Der er fire navne for denne fest: 1. Forårsfesten; chag haaviv aia`d bg 2. Frihedsfesten;chag hacherut zexgd bg 3. Matzahfesten;chag hamatzot zevnd bg 4. Pesachfesten: chag hapesach gqtd

Læs mere

Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn! Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden.

Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn! Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden. Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn Forløbet: Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden. Morgensang fortælling med 0. og 1. klasse - lille puster Præsentation af

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

ב נ ק ' ם גרמנ" ם ב פ ו ל' ו בתקו פ ת השו אה א'ך מלמד'ס ון'ןוס לע השוהאן נ' למ בח וך המנ 'וה" שמ ו נ פשם ב כפם... סלומו ו : 'ח "ס ן או תאטרו ו ן"

ב נ ק ' ם גרמנ ם ב פ ו ל' ו בתקו פ ת השו אה א'ך מלמד'ס ון'ןוס לע השוהאן נ' למ בח וך המנ 'וה שמ ו נ פשם ב כפם... סלומו ו : 'ח ס ן או תאטרו ו ן א" ש' ג ל ין רשית סגגי ) 'רך '/ ל (QS _ 2 תםןז n ז< שום הזיכרין ם 2008 יןלי Yad Vashcm '" : המוצעה : " ר" ' ר" המוצעה ההנהלה : מב'ויכ : המכון ראש לחקר הביו לאומי השואה ההיסטורי וו יוצעים חברי : יאה יוסף

Læs mere

Midfaste søndag, den 6. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (2. Mos 16,11-18) Johs 6,24-35 Salmer: 432 (litaniet), 41, 298, 389, 193, 473, 391.

Midfaste søndag, den 6. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (2. Mos 16,11-18) Johs 6,24-35 Salmer: 432 (litaniet), 41, 298, 389, 193, 473, 391. 1 Midfaste søndag, den 6. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (2. Mos 16,11-18) Johs 6,24-35 Salmer: 432 (litaniet), 41, 298, 389, 193, 473, 391. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen Kristi Jesus tog hjem til sin far i himlen Mål: Børn hører om Jesus himmelfart og genkomst. De hører om den opgave, som Jesus gav sine disciple. De hører, at Jesus ikke har efterladt os, men stadigvæk

Læs mere

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja Dåbsritual tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja På din egen bekendelse, om din tro på Jesus, døber vi dig til Kristus i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn Nadverritual

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

מדריך קופנהגן עמודים לדוגמא מתוך הספר לעמוד הספר באתר העולם לחצו כאן שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע מ

מדריך קופנהגן עמודים לדוגמא מתוך הספר לעמוד הספר באתר העולם לחצו כאן שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע מ מדריך קופנהגן מסדרת 10 הגדולים עמודים לדוגמא מתוך הספר לעמוד הספר באתר העולם לחצו כאן שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע מ עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Lad det vokse -1. Du høster, hvad du sår.

Lad det vokse -1. Du høster, hvad du sår. Lad det vokse -1 Du høster, hvad du sår. Mål: Børnene lærer om forudsætninger for vækst. Børnene lærer hvilke ting, der kan stå vækst i vejen; de indser, at man høster det, man sår - både i det naturlige

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

.íäéðôì íénz ølà íéètlnä ( ציונים ומקורות (

.íäéðôì íénz ølà íéètlnä ( ציונים ומקורות ( דּגל מחנה אפרים פּרשׁת משׁפּטים רמב מ ת ב חר ז ל 'לכה ד די' 'לא תב י ולא ת למי' וכ '. אבל אין צ יק ארץ, אזי רמין חס ו ל ם פין ב ה לה כינה ביכ ל, אין ל מה הת אר עצמ לפני ה רא ר ה א. הינ י' א תע ן 'לא ר ה ל מר

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Åndelige manifestationer i Bibelen

Åndelige manifestationer i Bibelen Åndelige manifestationer i Bibelen De sidste år så har der været en del fokus rundt det med åndelige manifestationer. Nogle har vært meget imod det, andre har omfavnet det mere ekstreme og mange ved ikke

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os i dag vort daglige brød, og giv os fylde og tro i det liv der er vores. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os i dag vort daglige brød, og giv os fylde og tro i det liv der er vores. Amen Midfaste II 6. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 41 Lille Guds barn 217 Min Jesus lad 457 Du som gik foran os 662 Hvad kan os komme til 476 Kornet, som dør 298 Helligånden trindt Bøn: Vor Gud og far Giv

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant på en påskemorgenrøde

Ja, jeg ved du siger sandt Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant på en påskemorgenrøde PRÆDIKEN PÅSKEDAG DEN 16. APRIL 2017 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 118,19-29; 1. Kor. 5,7-8; Mark. 16,1-8 Salmer: 218,233,238,241,234 Ja, jeg ved du siger sandt Frelseren stod op af

Læs mere

JAGTEN PÅ GULDSKÅLEN fanget af trolde

JAGTEN PÅ GULDSKÅLEN fanget af trolde JAGTEN PÅ GULDSKÅLEN fanget af trolde Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Gry kommer fra et slot i himlen. Hun skal finde en guldskål, der er blevet væk. Fem har lovet at hjælpe

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber INTRODUKTION Her følger liturgien som Keld Dahlmann har bearbejdet efter forlæg fra Ole Andersen. Til måltidet skal bruges rødvin,

Læs mere

Rødding Giv mig Gud, 31 Til himlene, 508 Bryd frem, 802 Når vinterstorme hærger, 438 Hellig, Nadversalme, 731 Nu står der skum

Rødding Giv mig Gud, 31 Til himlene, 508 Bryd frem, 802 Når vinterstorme hærger, 438 Hellig, Nadversalme, 731 Nu står der skum Tekster: Ez 18,1-4a, Åb 3,7-13, Luk 13,1-9 Salmer: Lihme 9.00 4 Giv mig Gud, 508 Bryd frem, 802 Når vinterstorme hærger, 731 Nu står der skum Rødding 10.30 4 Giv mig Gud, 31 Til himlene, 508 Bryd frem,

Læs mere

KONGESØN drama manuskript

KONGESØN drama manuskript KONGESØN drama manuskript I starten Fortæller: For over 2000 (tallet 2000) år siden skete der noget ganske særligt i landet Israel (davidsstjerne). Et barn blev født, som skulle forandre verden for altid

Læs mere

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet Tekster: Zak 9,9-10, Fil 2,5-11, Matt 21,1-9. Salmer: 176: Se, hvor nu Jesus træder (mel.: Min død er mig til gode) 177: Kom, sandhedskonge (mel.: Her ser jeg da et lam at gå) 172: Se, vi går op til Jerusalem

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

Studie 10. Herrens nadver

Studie 10. Herrens nadver Studie 10 Herrens nadver 57 Åbent spørgsmål Har du nogensinde oplevet, at hele din verden blev vendt på hovedet i løbet af et øjeblik? Hvad skete der? Åbningshistorie Forstår du, hvad jeg har gjort for

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Præludium Lars og frivillige musikere - dåbsprocession Beredelsesord v Niels Indgangsbøn Livgivende Gud, du lader verden åbne sig for dig. Du kalder på dagen

Læs mere

SPØRGSMÅL 1. I den sidste bog om Harry Potter kan man læse en historie om tre brødre.

SPØRGSMÅL 1. I den sidste bog om Harry Potter kan man læse en historie om tre brødre. SPØRGSMÅL 1 I den sidste bog om Harry Potter kan man læse en historie om tre brødre. Brødrene møder døden og får hver en gave: en usynlighedskappe, en magisk sten og en tryllestav. Tryllestaven kaldes

Læs mere