Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik"

Transkript

1 Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste kan således se frem til en gevinst på over kr., mens de ti pct. fattigste kan forvente af få omkring 600 kr. i gevinst. De ti pct. rigeste får altså en gevinst, der er omkring 70 gange så stor som de ti pct. fattigste. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 16. december 2010 Analysens hovedkonklusioner En fjernelse af topskatten samt nedsættelse af bundskatten, så den øverste marginalskat bliver 40 pct., koster 33 mia. kr. Ud af disse 33 mia. kr. gives halvdelen alene til de ti pct. rigeste personer i Danmark, mens de resterende 90 pct. deler den anden halvdel. I gennemsnit får de ti pct. rigeste en gevinst på over kr. svarende til en fremgang i indkomsten på 9,1 pct. De ti pct. fattigste får en gennemsnitlig gevinst på 600 kr. svarende til 1,4 pct. Desto højere indkomst, desto større er gevinsten ved LA s skattelettelse. Den rigeste pct. får således omkring kr. i skattelettelse. En geografisk illustration af skattelettelsen viser, at nordsjællænderne får de største gevinster, mens udkantsdanmark får de mindste gevinster. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil jb@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliance (LA) har ifølge deres hjemmeside en række forslag på skatteområdet. Disse forslag indeholder bl.a.: 1. Fjerne topskatten. 2. Nedsætte skatten på arbejde til maksimalt 40 pct. 3. Afskaffelse af multimedieskatten. Derudover fremgår det også, at LA bl.a. foreslår en halvering af selskabsskatten samt et mere enkelt skattesystem. I denne analyse er der kun regnet på konsekvenserne af pkt. 1-3 ovenfor, dvs. afskaffe topskatten, nedsætte den øverste marginalskat til 40 pct. samt afskaffe multimedieskatten. Samlet vurderes det, at en sådan skatteomlægning vil koste 33 mia. kr. Det svarer nogenlunde til LA s forventninger om et provenutab på 32 mia. kr. Forskellen kan bl.a. skyldes forskelle i fremskrivningsmetoder, og at der her regnes i forhold til et 2014-skattesystem, hvor Genopretningspakken er fuldt indfaset, og stigningen i topskattegrænsen, som aftalt i Forårspakke 2.0, er gennemført. I tabel 1 er det forventede tabte provenu af disse tre elementer vist. Tabel 1. Provenutab ved Liberal Alliances skatteændringer, 2010-niveau Mia. kr. Topskat fjernes 15,4 Bundskat sænkes 17,3 Multimedieskat fjernes 0,5 I alt 33,2 Anm: Se boks 1. Boks 1. Beregningsforudsætninger Konkret er der regnet på følgende ændringer i skattesystemet: Topskatten fjernes. Bundskatten nedsættes med 1,87 pct. point. Dermed bliver den gennemsnitlige øverste marginalskat på ca. 40 pct., når kirkeskat ikke medregnes. Multimedieskatten afskaffes. Skatteændringerne er foretaget i forhold til 2014-skattesystmet, dvs. Genopretningspakken er fuldt indfaset, og topskattegrænsen er hævet som aftalt i Forårspakke 2.0. Alle beregninger er foretaget på lovmodellens datagrundlag 2007 fremskrevet til 2010-niveau. Fordelingsprofil af LA s skattelettelser LA s forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. giver en meget stor gevinst til de rigeste i Danmark, mens de fattigste må nøjes med en meget lille gevinst. De ti pct. rigeste kan således se frem til en gevinst på over kr., mens de ti pct. fattigste kan forvente af få omkring 600 kr. i gevinst. De ti pct. rigeste får altså en gevinst, der er omkring 70 gange så stor som de ti pct. fattigste. Det er specielt afskaffelsen af topskatten, der er skævt fordelt. Mens de ti pct. rigeste i gennemsnit får kr. i gevinst alene fra afskaffelsen af topskatten, så får langt hovedparten af befolkningen ingen gevinst fra denne post. 2

3 Fordelingsprofilen af LA s skatteforslag er vist i figur 1. I figuren er hele den voksne befolkning opdelt i ti lige store grupper efter størrelsen af deres indkomst. 1. decil er således de 10 pct. fattigste, og 10. decil er de ti pct. rigeste. Figur 1. Decilfordeling af LA s skattelettelse kr kr pct. fattigste pct. rigeste Bundskat Topskat Multimedieskat 0 Anm: Kun personer over 17 år er taget med. Gevinster er vist på personniveau. Se boks 1 for beregningsforudsætninger. Måler man gevinsten fra skattelettelsen i pct. af indkomsten, er den også meget skævt fordelt. Mens de ti pct. rigeste får en fremgang i deres disponible indkomst på 9,1 pct., får de ti pct. fattigste en fremgang på 1,4 pct. Skattelettelsen er altså skævt fordelt, uanset om man måler absolut eller relativt. Det er vist i tabel 2. Tabel 2. Gevinst fra LA s skatteforslag Gevinst Relativ gevinst Decil kr. Pct. 10 pct. fattigste 0,6 1,4 2 1,6 1,6 3 2,2 1,7 4 2,7 1,8 5 3,5 2,0 6 4,3 2,2 7 5,2 2,4 8 6,8 2,8 9 11,4 4,0 10 pct. rigeste 40,9 9,1 Gennemsnit 7,9 4,0 Anm: Som figur 1. 3

4 Det er værd at bemærke, at denne skattelettelse kommer udover de massive skattelettelser på over 50 mia. kr., som VKO allerede har uddelt i 2010 pga. de skattelettelser, der er gennemført i deres regeringstid. Også fordelingsprofilen i de 50 mia. kr. var skævt fordelt med klart den største gevinst til de rigeste 1. De ti pct. rigeste får over halvdelen af skattelettelsen At de rigeste får den helt store jackpot ved LA s skattelettelse, kan også illustreres ved, at se på, hvor stor en andel af den samlede skattelettelse forskellige grupper får. De ti pct. rigeste får således over halvdelen af den samlede skattelettelse, svarende til 17 mia. kr. Dvs. ud af de 33 mia. kr., der skal deles ud i skattelettelse, så deler de ti pct. rigeste den ene halvdel imellem sig, mens resten af befolkningen deler den anden halvdel. I den anden ende af indkomstskalaen, får de ti pct. fattigste under 1 pct. af den samlede skattelettelse, svarende til 0,3 mia. kr. Denne skævhed kommer hovedsageligt fra afskaffelsen af topskatten. Ud af de godt 15 mia. kr., der deles ud i topskattelettelse, deler de ti pct. rigeste de 13 mia. kr. svarende til omkring 89 pct. Til sammenligning får den halvdel af befolkningen med lavest indkomst samlet 0,04 mia. kr. i topskattelettelse, svarende til 0,2 pct. af den samlede topskattelettelse. I tabel 3 er den samlede skattelettelse fordelt på deciler. I tabellen er andelen af den samlede skattelettelse vist i mia. kr. og i pct. Af tabellen ses det fx, at de ti pct. fattigste får 0,3 mia. kr. af den samlede skattelettelse på 33,2 mia. kr., svarende til 0,8 pct. De ti pct. rigeste får 17,2 mia. kr. af den samlede skattelettelse, svarende til 51,7 pct. Tabel 3. Andel af samlet skattelettelse, deciler Decil Topskat i alt Skattelettelse i alt Mia. kr. Pct. Mia. kr. Pct. 10 pct. fattigste 0,0 0,1 0,3 0,8 2 0,0 0,0 0,7 2,0 3 0,0 0,0 0,9 2,8 4 0,0 0,0 1,1 3,4 5 0,0 0,1 1,5 4,4 6 0,0 0,1 1,8 5,4 7 0,1 0,5 2,2 6,5 8 0,4 2,8 2,8 8,6 9 2,0 12,8 4,8 14,4 10 pct. rigeste 12,9 83,6 17,2 51,7 I alt 15,4 100,0 33,2 100,0 Anm: Tabellen viser den samlede skattelettelse for alle personer i hver decilgruppe. Se også boks 1. 1 Se fx Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste, AE juni

5 Kæmpe gevinst til de allerrigeste Zoomer man yderligere ind på de allerrigeste i Danmark, er det tydeligt, at jo rigere man er, desto større gevinst får man fra LA s skattelettelser. Den allerrigeste procent af befolkningen kan således se frem til en gevinst på kr. fra skattelettelserne. Heraf kommer de kr. alene fra afskaffelsen af topskatten, mens omkring kr. kommer fra nedsættelsen af bundskatten. I figur 2 er gevinsten fra skattelettelsen vist for de rigeste ti pct. I figuren er denne gruppe opdelt på 10 lige store grupper, således gevinsten for den allerrigeste pct. kan illustreres. Gevinsterne for denne gruppe er sammenlignet med gevinsten for hele resten af befolkningen. Som det fremgår af figuren, får den rigeste pct. en gennemsnitlig gevinst på kr. Til sammenligning får resten af befolkningen, dvs. de 90 pct., der ikke er blandt de ti pct. rigeste, en gennemsnitlig gevinst på kr. Figur 2. Gevinst fra LA s skattelettelser, de allerrigeste kr kr Den rigeste Bundskat Topskat Multimedieskat pct. Alle andre 0 Anm: Som figur 1. Størst gevinst til Nordsjælland, lavest til udkantsdanmark Indbyggerne i Gentofte får en gevinst, der er næsten 6 gange så stor, som gevinsten for indbyggerne på Langeland. Således er gevinsten i Gentofte i gennemsnit på kr., mens den er på kr. på Langeland. I tabel 4 er de ti kommuner med de største og mindste gennemsnitlige gevinster fra LA s skattelettelser vist. Det ses af tabellen, at alle de ti kommuner med den største gevinst ligger omkring København, med Gentofte, Hørsholm og Rudersdal som de absolutte topscorere med gevinster på over kr. per indbygger. På listen over kommuner med de mindste gevinster optræder en del udkantskommuner som Langeland, Lolland, Bornholm og Tønder, alle med gevinster på knap kr. 5

6 Tabel 4. Gevinst fordelt på kommuner Top ti kommuner Bund ti kommuner Kommune Gevinst i kr. Kommune Gevinst i kr. Gentofte 24,0 Langeland 4,3 Hørsholm 23,4 Vesthimmerlands 4,8 Rudersdal 21,3 Lolland 4,9 Lyngby-Taarbæk 18,4 Bornholm 5,0 Allerød 16,6 Tønder 5,0 Furesø 15,1 Thisted 5,1 Dragør 14,2 Guldborgsund 5,1 Fredensborg 12,6 Odsherred 5,3 Solrød 12,3 Frederikshavn 5,4 Frederiksberg 11,9 Vejen 5,4 Anm: Som figur 1. Fanø, Læsø, Samsø og Ærø er udeladt pga. få observationer. Illustreres gevinsten på et landkort, er der en tydelig tendens. De største gevinster går således til kommuner omkring vækstcentrerne i Danmark. Først og fremmest omkring hovedstaden, men også enkelte kommuner ved Århus og Trekantsområdet får pæne gevinster. Omvendt får kommuner i udkantsdanmark de mindste gevinster. Det gælder fx for Lolland-Falster, Langeland, Bornholm, Tønder samt kommuner i Nordjylland. Det er vist i figur 3. 6

7 Figur 3. Gevinst fordelt på kommuner Anm: Som figur 1. Fanø, Læsø, Samsø og Ærø er udeladt pga. få observationer. Hovedstaden får 40 pct. af den samlede skattelettelse Den skæve geografiske fordeling kan også illustreres ved at se på, hvor stor en andel af den samlede skattelettelse på 33 mia. kr., som hver region får. En sådan opdeling viser, at region Hovedstaden får over 13 mia. kr. i skattelettelse, svarende til 40 pct. I region Nordjylland bliver den samlede lettelse på 2,7 mia. kr. svarende til godt 8 pct. Måler man på personniveau, så får hver person i region Hovedstaden en gennemsnitlig skattelettelse på kr., mens indbyggerne i region Nordjylland får kr. i gennemsnit. Dette er illustreret i tabel 5 7

8 Tabel 5. Samlet skattelettelse fordelt på regioner Samlet skattelettelse Andel af samlet lettelse Skattelettelse pr. person Mia. kr. Pct kr. Region Hovedstaden 13,3 40,0 10,4 Region Sjælland 4,5 13,7 7,3 Region Syddanmark 6,0 18,2 6,6 Region Midtjylland 6,6 19,9 7,0 Region Nordjylland 2,7 8,2 6,1 I alt 33,2 100,0 7,9 Anm: Som figur 1. Størst gevinst til højtuddannede og topledere Personer med en lang videregående uddannelse får i gennemsnit kr. i gevinst fra LA s skattelettelse. Det svarer til en fremgang i deres disponible indkomst på 8,6 pct. De personer, der blot har grundskolen som uddannelsesniveau, får i gennemsnit kr., eller hvad der svarer til 2,5 pct. i gevinst. Det er vist i tabel 6. Tabel 6. Gevinst fordelt på uddannelsesniveau kr. Pct. Grundskole 3,8 2,5 Gymnasial uddannelse 6,5 4,0 Erhvervsfaglig uddannelse 7,1 3,4 Kort videregående uddannelse 9,9 4,5 Mellemlang videregående uddannelse 11,1 4,6 Lang videregående uddannelse 28,4 8,6 Anm: Som figur 1. Mens topledere i gennemsnit får en gevinst på kr. fra skattelettelsen, må lønmodtagere på grundniveau nøjes med kr. i gevinst. For personer uden for arbejdsmarkedet er gevinsterne endnu lavere. Det er vist i tabel 7. 8

9 Tabel 7. Gevinst fordelt på socioøkonomisk status kr. Pct. Selvstændig eller medhjælper 12,4 6,0 Topleder 47,1 11,3 Lønmodtager på højeste niveau 19,7 6,8 Lønmodtager på mellem niveau 12,4 5,0 Lønmodtager på grundniveau 6,4 3,2 Ledige (arbejdsmarkedsparate) 3,3 2,2 Kontanthjælp (ikke arbejdsmarkedsparate) 1,6 1,4 Førtidspensionist 2,3 1,5 Efterløn 3,9 2,3 Pensionist 2,9 1,8 Andre udenfor arbejdsstyrken 2,1 2,3 Anm: Som figur 1. 9

10 Bilag. Husstandsækvivalerede gevinster Fordelingsberegningerne i ovenstående er vist på personniveau. Alternativt kan man udregne gevinsterne husstandsækvivaleret, således tages der højde for den interne omfordeling inden for husstanden, og så korrigeres der for stordriftsfordele i familien. I tabel A1 er de husstandsækvivalerede gevinster vist på deciler. Af tabellen ses det, at også når der husstandsækvivaleres, er LA s skattelettelser skævt fordelt. Tabel A1. Decilfordeling, husstandsækvivaleret Gevinst Relativ gevinst Decil kr. Pct. 10 pct. fattigste 1,5 1,9 2 2,4 1,8 3 3,1 2,0 4 4,3 2,5 5 5,4 2,8 6 6,9 3,2 7 8,8 3,7 8 11,6 4,4 9 16,1 5,2 10 pct. rigeste 40,6 8,7 Gennemsnit 10,1 4,5 Anm.: Gevinsterne er husstandsækvivalerede for at tage højde for omfordelingen inden for familierne. 10

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen De Konservative foreslår i forlængelse af regeringens udspil om at afskaffe efterlønnen at sætte topskatten ned, så den højeste marginalskat

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Regeringens Genopretningspakke har en historisk skæv fordelingsprofil, der giver det største tab til yderkantsdanmark. Mens det gennemsnitlige tab på Lolland og

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

Hvem betaler for krisen?

Hvem betaler for krisen? En samlet beregning af Forårspakke 2. og Genopretningspakken, som er en væsentlig del af regeringens økonomiske krisestyring, viser, at langt de fleste familier får et tab på disse ændringer. Det gælder

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr.

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr. Regningen for krisen er dyr for danskerne Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 1 mia. kr. En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring i form af Forårspakke. og Genopretningspakken

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL 18. februar 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL DE RIGESTE END DE FATTIGSTE VK regeringen har i alt gennemført skattelettelser, der

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter 8. kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter Regeringens aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder en række tiltag, der letter skatten på aktier og investeringer. Disse tiltag

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil

Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil I analysen korrigeres Finansministeriets fordelingsberegninger af S-SF s skatteudspil Fair Forandring på de områder, hvor der er væsentlige forskelle mellem AE s

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE . august af Jonas Schytz Juul direkte tlf. Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE Regeringens skatteforslag giver skattelettelser til de rigeste på næsten. kr., mens de fattigste ti procent får

Læs mere

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 6. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33557722 / 30291107 Resumé: Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 Den netop indgåede skatteaftale mellem VK og DF giver en gennemsnitlig

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst Almindelige lønmodtagere får op til 5.000 kr. i gevinst Denne analyse gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a- kasser. Analysen viser, at almindelige lønmodtagere får en

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Ny model for børnecheck er stadig socialt skæv

Ny model for børnecheck er stadig socialt skæv Ny model for børnecheck er stadig socialt skæv Den nye aftale om børnechecken, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået, vender stadig den tunge ende nedad. Mens de fattigste 10 pct. af befolkningen

Læs mere

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges reform af personskatterne, vil betyde skattelettelser for 21,5 mia. kr. Geografisk vil de største gevinster tilfalder dem, der bor nord for

Læs mere

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 11. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 Mens indbyggerne i Gentofte kommune får en gennemsnitlig gevinst på 12.600 kr. af

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland De 10 kommuner, hvor indbyggerne lever kortest tid, er alle placeret på Sjælland. Det drejer sig om København og en række kommuner på Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG 20. februar 2009 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG Resumé: INKL. ERHVERVSSKATTER I det følgende er fordelingseffekterne af Skattekommissionens

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Børnefattigdommen eksploderer yderkantsdanmark holder for

Børnefattigdommen eksploderer yderkantsdanmark holder for Børnefattigdommen eksploderer Antallet af fattige børn fortsætter med at stige voldsomt, og der er nu omkring 65.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark. På bare ét år er antallet af fattige børn steget

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Der bliver større og større forskel på de rigeste og fattigste postnumre i Danmark. I Klampenborg, der er landets rigeste postnummer,

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift 9 mio. kr. til de ti procent Hvis man helt afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De 9 mio. kr. går alene til arvinger, som ligger helt i toppen af indkomstskalaen,

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Hvis man afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De arvinger, der i forvejen tilhører den ene

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne,

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop Nr. 2 - april 2008 Indhold side: # 02 # 04 # 06 # 08 # 10 # 12 Uligheden i Danmark er steget markant under VK-regeringen Den disponible indkomst i Danmark er gennemsnitligt steget med 2,4 procent fra 2001-2005.

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere