Forudsætninger for e-pensionstjek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætninger for e-pensionstjek"

Transkript

1 Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families behov for forsikring, hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke Din families behov for forsikring, hvis du dør før pensionsalderen Når vi har udregnet dine behov, kommer vi også med et kvalificeret bud på, hvor meget du med dette udgangspunkt mangler i opsparing eller forsikring. Vores beregninger sker med udgangspunkt i de pensionsordninger: Du har i SEB Pension De oplysninger du indtaster i e-pensionstjek De informationer du henter fra Pensionsinfo Beregningerne er baseret på en række modeller, vi har opstillet ud fra vores erfaringer som et af Danmarks største pensionsselskaber. Desuden anvender vi en række generelle forudsætninger om f.eks det forventede afkast af din opsparing, opstillet for alle pensionsselskaber af brancheforeningen Forsikring & Pension. Du kan læse mere detaljeret om forudsætningerne på de følgende sider både vores egne modeller/forudsætninger og de fælles, generelle forudsætninger for hele pensionsbranchen. e-pensionstjek giver dig et dagsaktuelt, uforpligtende bud på, hvordan du kan sammensætte din pensionsordning. Men e-pensionstjek kan ikke tage højde for alle økonomiske forhold og situationer, så du kan med fordel se efter, om forudsætningerne også passer til din situation. Og du bør opdatere dine data, hvis du oplever større ændringer i dine familieforhold eller i din økonomi (f.eks. løn og friværdi/privat formue). Når du er tilmeldt e-pensionstjek, sender vi dig en gang om året en med opfordring til at gennemgå e-pensionstjek. Her bør du opdatere dine data, hvis du oplever større ændringer i dine familieforhold eller i din økonomi (fx løn og friværdi/privat formue). e-pensionstjek giver dig et godt overblik over dine pensionsbehov, og den kan være et supplement til den personlige rådgivning. Med den personlige rådgivning kan du også få råd og vejledning om blandt andet skatteforhold, efterløn, opsparingsform (f.eks. kapitalpension eller ratepension) og investeringsform (traditionel opsparing eller markedsrente). Ring til os på eller skriv til seb@sebpension.dk, hvis du har spørgsmål til e- Pensionstjek eller vil vide mere om pension. 1(8)

2 1. Hvordan beregner vi dit pensionsbehov? Behov for pensionsopsparing Ved pensioneringen forudsætter vi, at du med alle dine indtægter skal have en indkomst på mellem 80 % af din løn 1, hvis du ikke betaler topskat, faldende til 75% af din løn 2, hvis du har mere end det dobbelte af topskattegrænsen. Vi vurderer, at du kan opretholde din livsstil med en mindre indtægt end din slutløn, fordi væsentlige udgifter typisk vil forsvinde eller blive mindre, når du går på pension f.eks.: Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) Transport til/fra arbejde Kontingent til a-kasse og faglig organisation Betaler mindre topskat Behov for dækning ved sygdom (tab af erhvervsevne) Også her forudsætter vi, at dine samlede indtægter (forsikringer og offentlige ydelser) skal udgøre mellem 75% og 80 % af din løn 3. Behov for dækning ved død Dit behov for dækning ved død afhænger meget af din situation. Jo større forpligtelse du har (børn og partner), desto større dækning bør du have. Vi har regnet med seks forskellige situationer i alle situationerne går vi ud fra, at du som minimum er dækket med en årsløn: Enlig med/uden børn: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst 1 årsløn. Gift/samlevende uden børn: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst et beløb svarende til 2 gange din årsløn Gift med børn over 21 år: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst 2 gange din årsløn plus en 1/8 (med testamente) eller 1/2 (uden testamente) af den private formue, som du har oplyst. Samlevende med børn over 21 år: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst 2 gange din årsløn plus 1/4 (med testamente) eller 1 gang (uden testamente) af den private formue, som du har oplyst. Gift med børn under 21 år: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst 3 gange din årsløn plus en 1/8 (med testamente) eller 1/2 (uden testamente) af den private formue, som du har oplyst. Samlevende med børn under 21 år: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst 3 gange din årsløn plus 1/4 (med testamente) eller 1 gang (uden testamente) af den private formue, som du har oplyst. 1 løn + personalegoder eget pensionsbidrag 2 løn + personalegoder eget pensionsbidrag 3 løn + personalegoder eget pensionsbidrag 2(8)

3 Vi indregner den private formue i de fire sidste eksempler, fordi din partner på den måde får mulighed for at kunne udrede den arv, som børnene har krav på. Denne indregning aftrappes gradvist fra partnerens 50. til 55. år. Hvis du svarer ja til at du har oprettet et testamente, forudsætter vi, at du har fuldt ud tilgodeset din ægtefælle/samlever. Når vi beregner dit behov for dødsdækning, så er resultatet efter skat, men før eventuel boafgift. 2. Er dit behov dækket i dag? Når vi har beregnet dit behov for pensionsopsparing og forsikring, indregner vi ud fra dine egne oplysninger, hvordan du allerede er dækket for du skal naturligvis ikke bruge penge på en større dækning, end du har behov for. Dine indtægter som pensionist eller sygdomsramt vil typisk stamme fra tre kilder: A. Offentlige ydelser B. Din pensionsopsparing C. Friværdi og anden privat formue Ad A. Hvilke offentlige ydelser indregner vi? Ved pensionsbehov indregner vi: Folkepensionens grundbeløb ATP-udbetalinger Folkepensionens pensionstillæg (kun for enlige over 45 år) Måske opfylder du ikke kravene til fuld folkepension eller fuld ATP-udbetaling f.eks. hvis du har boet i udlandet eller (vedrørende ATP) har arbejdet på deltid eller været på barsel. Så skal der indtastes et lavere beløb end det, e-pensionstjek automatisk foreslår. Vi indregner ikke udbetalinger fra efterløn. Øvrige offentlige ydelser som Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), ældrecheck, varmetillæg og huslejetilskud har vi ikke regnet med, da det typisk drejer sig om ret små årlige udbetalinger. Du har mulighed for selv at tilføje LD som et pensionsdepot under andre pensionsaftaler Ved behovet for dækning ved tab af erhvervsevne indregner vi den offentlige førtidspension. Vi indregner ikke øvrige offentlige ydelser, som du evt. måtte blive berettiget til. Ved behovet for dækning ved død har vi ikke indregnet nogen offentlige ydelser. 3(8)

4 Ad B. Hvordan indregner vi værdien af dine eksisterende pensionsordninger? Pensionsopsparing Beregningerne om din fremtidige pension tager udgangspunkt i, hvor stor opsparing du allerede har. For så vidt angår den forventelige fremadrettede værditilvækst anvender vi de såkaldte samfundsforudsætninger fra brancheforeningen Forsikring & Pension: Af de forventede indbetalinger til en firmapensionsordning går 25 % - af de første 12 % af dit pensionsbidrag - til forsikringsdækning (hovedparten) og omkostninger. For den del af dit pensionsbidrag som overstiger 12 %, regner e-pensionstjek med, at der går 4 % til omkostninger. Har du en firmapensionsordning i SEB Pension, så anvendes de faktiske omkostninger. Din pensionsformue og de fremtidige indbetalinger bliver forrentet med ca. 0,7 % årligt ud over inflation og lønstigninger Fremtidige indbetalinger stiger med 1% mere end inflationen. For indbetalinger til private pensionsopsparinger forudsætter vi, at en andel på 10 % af de første kr. af præmien går til forsikringsdækninger og omkostninger. Andelen falder for den del af præmien der overstiger kr. Den forventede pensionsformue, når du går på pension, består af din nuværende pensionsformue + forventede indbetalinger + forventet forrentning. Formuen på pensionstidspunktet omregner vi, som udgangspunkt til en årlig udbetaling over den forventede restlevetid du har, fra den pensionsalder du har ønsket. Udbetalingen bliver reguleret med udviklingen i priserne. Klik her for at læse samfundsforudsætningerne fra Forsikring & Pension Dækning ved tab af erhvervsevne og ved død Vi medregner de dækninger, du har i SEB Pension, samt de dækninger fra andre selskaber, som du har oplyst. Dækninger med en årlig udbetaling i et bestemt antal år (typisk ratepension) omregner vi til et engangsbeløb. Hvis dækningen er en livsvarig pension til din partner, omregner vi den beregningsteknisk med en faktor svarende til fire års udbetalinger. Ad C. Hvordan indregner vi den private formue? Pension Når du går på pension, kan du have opsparet en privat formue ud over pensionen. Det kan f.eks. være friværdi i din bolig eller sommerhus. Den private formue kan du i et vist omfang veksle til dagligt forbrug, når du går på pension. F.eks. kan en friværdi i boligen spises op, hvis du flytter til en mindre bolig eller til lejebolig eller hvis du belåner friværdien. 4(8)

5 Med stigende velstand er de private formuer blevet store, og hvis du ikke får regnet din private formue med i behovet for din pension, så kan du måske komme til at spare for meget op til pension. Da mange gerne vil have en ekstra sikkerhed og måske vil efterlade noget til arvingerne så regner vi med, at du ikke bruger hele din private formue, når du er gået på pension, men 75 %. Der kan indtastes et andet tal i e-pensionstjek. Jo yngre du er, desto sværere kan det være at vurdere, hvor stor din friværdi/anden privat formue vil være på pensionstidspunktet. Men vi har opstillet nogle modeller, hvor vi tager afsæt i, hvad der er indtastet om både din nuværende formue og løn. Jo ældre du er, des større betydning har din nuværende formue for din formue på pensionstidspunktet Erfaringsmæssigt er der en sammenhæng mellem løn og fremtidig formue. Hvis du i stedet selv ønsker at fastsætte din formue på pensionstidspunktet, bruger vi denne til de videre beregninger. Hvis du har en ægtefælle/samlever, deler vi ved beregningerne den private formue forholdsmæssigt efter din og partnerens løn. Tab af erhvervsevne Vi regner ikke din private formue med, når vi beregner dit behov for dækning ved tab af erhvervsevne. Det skyldes, at vi allerede har forudsat, at du bruger hovedparten af din private formue, når du er gået på pension. Død Hvis du er gift eller samlevende og har børn, så indregner vi din private formue, når vi beregner dit behov for dækning ved død. På den måde får din partner mulighed for at have penge til den arv, som børnene har krav på, uden at skulle sælge/forbruge af formuen. Det skyldes, at det meste af den private formue ofte er friværdi i fast ejendom, hvor de efterladte bor i. For hvis du vil sikre, at dine efterladte kan blive boende på uændrede vilkår, bør du have en dækning ved død ud over friværdien/den private formue. Hvis du er enlig eller ikke har børn eller din partner er over 54, regner vi ikke din private formue med, når vi beregner dit behov for dækning ved død. 3. Hvordan beregner vi prisen for manglende opsparing? Vi vurderer, hvor meget du mangler at spare op til pension. Vores vurdering er baseret på såkaldte beregningsforudsætninger, fastlagt af brancheforeningen Forsikring & Pension. Klik her for at læse beregningsforudsætningerne fra Forsikring & Pension 5(8)

6 4. Andre forudsætninger Pensionsalder Din fremtidige folkepensionsalder afhænger af, hvor gammel du er. Hvis du ønsker det, kan pensionsalderen ændres i e-pensionstjek. Hvornår er du født? Din folkepensionsalder 31. december 1953 eller før 65 år 1. januar juni ½ år 1. juli december år 1. januar juni ½ år 1. juli 1955 og senere 67 år Parforhold og formue Hvis du er gift eller samboende, forudsætter vi, at I bliver boende sammen. Som udgangspunkt forudsætter vi, at 75 procent af den formue, du har oplyst, bliver brugt til at leve for, når du/i er gået på pension - uanset ejerforholdene. Dette tal kan ændres i e-pensionstjek. Ved behovet for dækning ved dødsfald forudsætter vi beregningsteknisk, at I hver ejer halvdelen af den oplyste private formue. Partnerens pensionsordninger Din ægtefælles/samlevers pensionsordninger er ikke regnet med i e-pensionstjek. Børn Børn under 21 år bliver betragtet som hjemmeboende, børn over 21 år som udeboende. Vi tager ikke hensyn til ægtefællens/samleverens særbørn. Begrænsninger i kraft af pensionsaftaler Der kan være særlige forhold i f.eks. overenskomst eller pensionsaftaler hos din arbejdsgiver, så du er omfattet af minimums- eller maksimumsdækninger. Disse særlige forhold er ikke indregnet i e-pensionstjek. Ordninger i SEB Pension e-pensionstjek henter automatisk informationer og data om eksisterende pensionsordninger i SEB Pension. Du skal derfor ikke indtaste oplysninger om pensionsordninger og forsikringer i SEB Pension. Dog skal du selv indtaste, hvis du har en krydslivsforsikring eller overlevelsesrente. Ordninger i andre selskaber Du har mulighed for automatisk at hente dine data fra andre selskaber ved at anvende vores integration til PensionsInfo. Hvis du har ordninger, som ikke bliver hentet automatisk, så kan du selv indtaste informationer og data om eksisterende pensionsordninger i andre selskaber end SEB Pension. 6(8)

7 5. Hvad betyder farverne i e-pensionstjek Pensionsopsparing Grøn Når din pensionsopsparing ligger i grønt niveau, så følger du SEB Pensions anbefaling. Det betyder, at din forbrugsmulighed som pensionist (pensionsopsparing+offentlige ydelser+privat formue) er over indeks 95 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. Der er dog en særlig foranstaltning, hvis du har 3 år eller mindre til pensionering. Her ser vi også på, hvor meget ekstra, du skal indbetale i bidragsprocent. Hvis bidragsprocenten ligger mellem 6 og 15 %, så er du i gul. Hvis bidragsprocenten ligger over 15 %, så er den rød uanset om du ligger indenfor indeks 95. Gul Når din pensionsopsparing ligger i gult niveau, så sparer du mindre op end SEB Pensions anbefaling. Det betyder, at din forbrugsmulighed som pensionist (pensionsopsparing+offentlige ydelser+privat formue) ligger mellem indeks 85 og 95 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. Rød Når din pensionsopsparing ligger i rødt niveau, så sparer du mindre op end SEB Pensions anbefaling. Det betyder, at din forbrugsmulighed som pensionist (pensionsopsparing+offentlige ydelser+privat formue) ligger under indeks 85 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. Dækning ved død Grøn Når din dækning ved død ligger i grønt niveau, så følger du SEB Pensions anbefaling. Det betyder, at din dækning ved død ligger mellem indeks 95 og op til kr. over indeks 100 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. Gul Når din dækning ved død ligger i gult niveau, er din dækning større eller mindre end SEB Pensions anbefaling. Mindre end anbefalingen Det betyder, at din dækning ligger mellem indeks 85 eller 95 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. Større end anbefalingen Det betyder, at din dækning ligger mere end kr. over indeks 100. Rød Når din dækning ved død ligger i rødt niveau, er din dækning mindre end SEB Pensions anbefaling. Det betyder, at din livsforsikring ligger under indeks 85 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. 7(8)

8 Dækning ved sygdom (tab af erhvervsevne) Grøn Når din tab af erhvervsevne forsikring ligger i grønt niveau, så følger du SEB Pensions anbefaling. Det betyder, at din tab af erhvervsevne forsikring ligger mellem indeks 90 og 110 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. Hvis din løn er under kr. er du stadig i grønt niveau, selv om din dækning er over indeks 110. Det skyldes, at du oftest ikke kan vælge en lavere dækning. Gul Når din tab af erhvervsevne forsikring ligger i gult niveau, er din dækning større eller mindre end SEB Pensions anbefaling. Mindre end anbefalingen Det betyder, at din tab af erhvervsevne forsikring ligger mellem indeks 75 og 90 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. Større end anbefalingen Det betyder, at din tab af erhvervsevne forsikring ligger over indeks 110 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. Gælder kun hvis din løn er over kr. Rød Når din tab af erhvervsevne forsikring ligger i rødt niveau, er din dækning mindre end SEB Pensions anbefaling. Det betyder, at din tab af erhvervsevne forsikring ligger under indeks 75 i forhold til SEB Pensions præcise anbefaling. 6. Generelle juridiske forbehold og ansvarsfraskrivelse Alle beregninger i e-pensionstjek sker på grundlag af dine ordninger i SEB Pension, og de tal som du selv indtaster. I konkrete tilbud om pensionsordninger og forsikringer benytter SEB Pension de præcise forudsætninger, som er anført i markedsføringshenstillingen fra Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden. I SEB Pensions konkrete tilbud beregner vi opsparing og forsikringer ud fra den faktiske valgte præmie, ud fra de forventede omkostninger og priser for den valgte dækning ved død og sygdom/invaliditet samt ud fra det forventede afkast de kommende år. Du skal være opmærksom på, at der er mange usikkerhedsfaktorer ved at benytte e-pensionstjek f.eks. udviklingen i din fremtidige løn og formue. Derfor kan der være forskel på beregninger i e- Pensionstjek og konkrete pensionstilbud, du får fra SEB Pension. Beregningerne i e-pensionstjek har alene til hensigt at give dig et helt overordnet billede af dine forventede pensionsforhold, baseret på generelle forudsætninger. I SEB Pension påtager vi os derfor intet ansvar, hvis beregningerne ikke giver et retvisende billede af dine pensionsforhold. Det gælder også, selv om e-pensionstjek er anvendt korrekt. SEB Pension 3. april (8)

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Forudsætninger i Behovsguiden

Forudsætninger i Behovsguiden Forudsætninger i Behovsguiden Formålet med Behovsguiden er ud fra nogle af SEB Pension fastsatte familie- og formuemæssige standardforudsætninger at give dig et konkret forslag på, hvordan du kan sikre

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Pension og offentlige ydelser

Pension og offentlige ydelser Pension og offentlige ydelser - 2018 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder Udfordringer forude Demografisk udfordring små årgange Risiko / lavrentemiljø Stigende levealder Opsparingsmuligheder 1 Udviklingen går stærkt Ændringen i Finanstilsynets forventede restlevetid for aldersklasserne.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku Sådan sikrer du dig selv og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Din pensionsordning og sundhedsforsikring

Din pensionsordning og sundhedsforsikring Aon Risk Solutions Health & Benefits Din pensionsordning og sundhedsforsikring - trygge rammer hele livet April 2018 Velkommen Danske Advokaters Pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

Guide til ansøgning om folkepension

Guide til ansøgning om folkepension Guide til ansøgning om folkepension I denne guide får du hjælp til at komme godt igennem den digitale ansøgning om folkepension på borger.dk/folkepension. Guiden tager udgangspunkt i den typiske ansøgning

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer.

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. PFA Plus En komplet ordning med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. 1 Indhold Komplet ordning 4 Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 2 Hvorfor

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2015

PFA ANBEFALINGER 2015 PFA ANBEFALINGER 2015 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS INDLÆG VED PFA S PENSIONSRÅDGIVERE xxx 06-09-2017 ØKONOMI 1. Overvejelser og drømme 2. Pensionstyper 3. Offentlige ydelser 4. Anden opsparing 5. Pensionsplanlægning ØKONOMI - PENSIONSTYPER

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2014

PFA ANBEFALINGER 2014 PFA ANBEFALINGER 2014 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere