Velkommen til Planteavlsmøde 2017 Hvor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Planteavlsmøde 2017 Hvor"

Transkript

1 Program gøre dig klar til sæson 2017 Velkommen til Planteavlsmøde 2017 Hvor Nyt vedr. Enkeltbetalingsstøtte 2017 Målrettet Efterafgrøder Sortsvalg til vårbyg Pause Nyt omkring planteværn Hvad siger dine jordprøveresultater? Enkeltbetalingstøtte 2017 v/martin Rath Olsen, Planteavlskonsulent vor Kilde: Vejledning om direkte arealstøtte 2017 Betalingsrettigheder kan blive inddraget i 2017! Eks: Ejendom med ansøgt areal på 4,5 ha med 6 hele betalingsrettigheder Udnytte sidst Ejer Forpagtet Ejet Ejet Ejet Ejet Ejet forhold Værdi Størrelse 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Omdrifts - eller anent græs? Korn Korn Græs 1 Græs 2 Græs 3 Græs 4 Græs 5 Græs 6 Korn Græs 1 Græs 2 Græs 3 Græs 4 Græs 5 MFO Brak MFO - Brak Korn Græs 1 Græs 2 Græs 3 Græs 4 Græs 5 Brak Græs græs græs græs græs græs Korn Græs 1 Græs 2 Græs 3 Græs 4 Græs 5 græs 6 Korn Græs 1 Græs 2 Græs 3 Græs 4 Græs 5 græs 6 Græs Omdrift Græs Korn Græs 1 Græs 2 Omdrift MFO blomstre brak MFO Brak Omdrift Græs 1

2 106 Land kvote for permanent græs Kilde: LandbrugsInfo og Vejledning om direkte arealstøtte 2017 Vildtpleje på dyrket arealer Marker under 0,3 ha Afstand min 10 m Bredde max 10 m Max 10 % af marken 0,29 ha >0,3 ha Raps Korn Vildtstribe tilsået som vildtblanding - ej majs alene! Barjordstriber max 3 meter Insektvold skal kunne fjernes ved alm pløjning Marker under 0,3 ha 0,29 ha >0,3 ha Raps Min 4 meter Korn Marker under 0,3 ha 0,29 ha >0,3 ha Græs Korn 2

3 Fosforregnskab Kommer til Planperiode 2017/2018 Husdyrefterafgrøder Husdyregodkendelse Type af gødning Slagtesvin Søer og smågrise Kvægbrug Kvægbrug 2,3 DE Fjerkræ/pelsdyr Anden organisk gødning Handelsgødning Fosforloft - max kg P/ha 39 kg 35 kg 30 kg 35 kg 43 kg 30 kg 30 Kg Anlægsdelen Arealdelen Korrigeret fosforloft Væsentligste betingelse er, at bedriftens gens P tal er under 4. Husdyrefterafgrøder ændres 1.aug2017 Målrettet efterafgrøder 3

4 Opsamling på efterafgrøder 1. Pligtig efterafgrøder >10ha efterafgrødegrundareal Alternativer 2. Husdyrefterafgrøder Over 30kg Org N/ha + Særlig Udpegede områder (2017/18) Alternativer 3. MFO efterafgrøder Blanding el. udlæg Kan kombineres med 1 og 2 Nedmuldes tidligst d 27 okt. 4. Målrettede efterafgrøder - Frivillige/(Obligatoriske) Ingen alternativer Kan ikke kombineres med andre efterafgrøder Etablering gælder alle efterafgrøder Korn og græs seneste 1 aug. Korsblomstrede afgrøder, honningurt, rug, vårbyg seneste 20 aug. Destruktion 20 aug. for 1, 2 og 4. MFO-efterafgrøde d 27 aug. Status Målrette efterafgrøder 7/ runde med behov på ha 1.feb kl booket ha. 5.feb kl booket ha. 6.feb kl booket ha. 7.feb kl booket ha. 2.runde - 1 marts til 21 april 3.runde - 22 marts til 21 april Aktive Landbruger 2017 Andre Efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 1. aug./20. aug. 20.okt Husdyr efterafgrøder 1. aug./20. aug. 20.okt Målrettet efterafgrøder 1. aug./20. aug. 20.okt Kilde: Vejledning om direkte arealstøtte

5 Hvad vil jeg fortælle om Generel information om den frivillige ordning, der er vigtig for alle Ansøgningsrunder og status Målrettede efterafgrøder Hvad betyder et obligatorisk krav? Peter Byrial Dalsgaard 2 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Satsen er 700 kr / ha De nye efterafgrøder skal udlægges ud over MFO, pligtige, husdyrefterafgrøder Generelt de samme regler som for pligtige dog ikke alternativer Husk, eftervirkning som ved pligtige efterafgrøder Økologer kan ikke deltage i ordningen 3 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder Vigtige definitioner: Retention (kun relevant for kystvand) Retentionen er den del af kvælstoffet, der fjernes (luften, grundvand, vandløb/søer), inden kvælstoffet kommer ud til kystvandet 5 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder

6 Landmand.dk. Oversigt over bedriftens arealer i forskellige ID15-områder 7 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder Ansøgning Først til mølle princippet Der er afsat midler til ha Når landmanden indsender fællesskemaet, kontrolleres det, om der er flere penge til det pågældende vandopland Hvis der er flere penge, får ansøger en kvittering for af ansøgningen omfatter x ha frivillige efterafgrøder Du kan søge til en mark, når: - Marken er beliggende i et id-15 opland med et indsatsbehov - Der er åbnet for ansøgning Hvis der ikke er flere penge, kommer der en blokerende fejl, og ansøger må fjerne krydserne for ansøgning om efterafgrøder inden skemaet indsendes Du kan kun sætte hak ved én type efterafgrøde 9 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder runder De 3 runder skal understøtte optimal placering 1. runde (grundvand) 1. februar til 21. april 2. runde (kystvand med lav retention) 1. marts til 21. april 3. runde (kystvand med høj retention) 22. marts til 21. april Der kan ikke søges til nye arealer efter 21. april 11 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder

7 Søgning på ID15-niveau 6/2 0. Intet behov 1. Grundvandsbehov + evt. kystbehov 2. Stort effekt til kyst. Lav retention 3. Lav effekt til kyst - Høj retention 13 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder Hvor er der allerede udsolgt? Rapport over status 15 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder Ansøgningen er bindende Ansøgningen er bindende Ansøgningen er bindende fra den 21. april. Hvis efterafgrøderne trækkes tilbage fra ansøgningsskemaet eller ikke udlægges: En tilsvarende kvotereduktion til bedriften Mister støtten til de efterafgrøder, der mangler Hvis det ved kontrol konstateres, at der mangler mere end 10 pct. vil der herudover ske en reduktion i de minimis støtten til evt. resterende efterafgrøder Efterafgrøderne skal udlægges på den mark, hvor de er anmeldt. Efter den 21. april kan man flytte efterafgrøderne i fællesskemaet, men kun inden for samme ID15 og forudsat, at det er samme antal hektar. 17 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder

8 Obligatoriske målrettede efterafgrøder Hvordan kan et evt. obligatorisk krav opfyldes? Hvis der ikke bliver udlagt nok frivillige, vil der formentligt komme et obligatorisk krav til 2017 Bedrifter med mindre end 10 ha efterafgrødegrundareal undtages obligatorisk krav Frivilligt udlagte efterafgrøder kan modregnes i det obligatoriske krav i det pågældende område Der udlægges den beregnede ekstra mængde efterafgrøder Der foretages et kvotetræk på bedriften på 93/150 kg N/ha manglende efterafgrøder 19 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder Eksempel på kvotetræk Beregning af reduktionsprocent Bedrift på 100 ha og efterafgrødegrundareal på 65 ha. Gns. kvote på 170 kg N/ha = kg N Vælger at bruge 90% af kvoten = kg N Dermed er der kg ubrugt kvote på bedriften Bedrift på 100 ha og efterafgrødegrundareal på 65 ha. Gns. kvote på 170 kg N/ha = kg N Over 0,8 DE/ha Obligatorisk krav på 25 % (16,25 ha) Det svarer til et kvotetræk på 16,25*150 kg= 2437,5 kg N Den fulde kvote er 100*170= kg. Over 0,8 DE/ha kg N/150 kg 11,3 ha efterafgrøder Under 0,8 DE/ha kg N/93 kg 18,3 ha efterafgrøder Det vil svare til en normreduktion på (2437,5/17000)= 14,3 % 21 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder Hvordan undgår vi et obligatorisk krav Spørgetime på Facebook Nyt til landbruget NaturErhvervstyrelsen På bedriftsniveau: Prøv at nå den viste procent i alle ID15-områder Hvis du kun har et krav i forhold til kystvand, så placer dem i ID15- områder i kystvandsoplandet med lavest retention. På kystoplandsniveau: Søg til den procentsats, som kortet viser Søg ikke til mere end kortet viser i runde 1, hvis behovet allerede er dækket i det pågældende ID15-område Søg gerne til mere end kortet viser på arealer i runde 2-områder 23 / NaturErhvervstyrelsen / Målrettede efterafgrøder / NaturErhvervstyrelsen Spørgsmål! 4

9 Kvalitetskrav til maltbyg (BMG) Sortsvalg i vårbyg v/ Lone Larsen planteavlskonsulent Maltbyg -regulering Foderbyg Sortering (over 2,5 mm) Over Sortsvalg 90 og 70,0 høst til 89,9 Under 69,9 Protein 9,5-11 Kvælstof tildeling 9,4 9,0 og sortsvalgunder 9,0 11,0 til 11,6 Over 11,6 Spiring Min Tørring 95 og lagring Under 94 Vandprocent Tørring 14 og lagring 14,1 til 20,0 20,1 Knækkede kerner Under Høst og 1 vejrforhold 1,1 til 5,0 Over 5,1 Beskadigede kerne Max 2,0 Over 2,1 Øvrige krav: - Det skal være sortsren (max 1%) og der skal anvendes certificeret udsæd og får fremmede arter (max 2,0%) - Det er et krav til 2017 at der ikke anvendes glyphosatholdige midler Glyphosat i Tysk øl Sortsvalg i vårbyg Kvalitetskrav til maltbyg Sortsvalg Udbytte Sundhed Dyrkningsegenskaber Afsætningsmuligheder Foderkvalitet Kvalitetskrav til maltbyg Maltbyg -regulering Foderbyg Sortering (over 2,5 mm) Over 90 70,0 til 89,9 Under 69,9 Protein 9,5-11 9,4 til 9,0 11,0 til 11,6 Under 9,0 Over 11,6 Spiring Min 95 Under 94 Vandprocent 14 14,1 til 20,0 20,1 Kvækkede kerner Under 1 1,1 til 5,0 Over 5,1 Fremmede arter 0,5 0,6 til 2,0 2,1 Beskadigede kerne Max 2,0 Over 2,1 Øvrige krav: Det skal være sortsren (max 1%) og der skal anvendes certificeret udsæd. Det er et krav til 2017 at der ikke anvendes glyphosatholdige midler Sortsvalg Stabilt højt udbytte I flere år Lokalt og på landsplan Lav modtagelighed for sygdomme Resistens mod havrecystenematoder God stråstivhed Svag tendens til strå- og aksnedknækning 1

10 Udbytte ( FHT eller hkg/ha) Lokalt Landsgennemsnit Sort Nykøbing F 1 Karise 1 Holeby Skælskør Blanding 66,5 64,0 54,6 63,9 66,8 73,8 75,8 73,7 Crossway Dragoon Evergreen Flair KWS Irina Laureate Laurikka Odyssey Propino Quench RGT Planet Afsætningsmuligheder Afsætningssikker Propino, Quinch og KWS Irina (udsolgt!) Kræver kontrakt RGT Planet, Odyssey, Crossway Foderbyg Flair, Laureate, Evergreen, Laurikka 1 Supplerende forsøg, udbytte ikke med i landsgennemsnit. Blanding: 2016: Evergreen, Flair, Laurikka, RGT Planet 2015: Evergreen, Columbus, Laurikka, RGT Planet 2014: Evergreen, Columbus, Laurikka, Quench 2013: Columbus, Quench, Rosalina, Laurikka. Sundhed Pløjefri byg efter byg Foderkvalitet (2015) Sygdomsmodtagelighed 1 Merudb. for Havrenematoder Sort Meldug Bladplet Rust Skoldplet svamp. (hkg/ha) Race I Race II Crossway ,4 r r Dragoon ,4 r r Evergreen ,4 r r Flair ,8 r r KWS Irina ,4 r r Laureate ,9 - - Laurikka ,6 r r Odyssey ,2 r r Propino ,2 r r Quench ,9 r r RGT Planet ,9 r r 1) Karakteren -1 angiver at bekæmpelse aldrig er aktuel i mlo-sorter. 0 = sund og 3 = Modtagelig. FE sv FE so Protein Udbytte FE sv FE so Sort pr. hkg pr. hkg pct hkg pr. ha pr. ha pr. ha Blanding 103,2 103,5 9,1 73, Crossway Dragoon 102,2 102,6 9,0 75, Evergreen 105,0 105,0 9,0 73, Flair 102,5 103,0 8,9 75, KWS Irina 104,3 104,5 9,1 73, Laureate 103,7 103,9 8,8 77, Laurikka 99,8 100,8 9,3 76, Odyssey 103,8 104,1 9,0 73, Propino 105,3 105,3 9,3 69, Quench 103,7 103,9 9,3 71, RGT Planet 104,6 104,9 9,0 76, Foderenhed (FE) oplyser energi af foder i forhold til søer og svin i vækst. Dyrkningsegenskaber Længde Lejesæd Nedknækning Protein Sortering (%) Sort cm 0-10 aks strå pct > 2,5 mm > 2,8 mm Crossway 58 1,8 2,0 4,0 10, Dragoon 60 0,0 2,5 3,0 10, Evergreen 58 1,2 2,5 1,0 10, Flair 56 2,0 4,0 0,5 10, KWS Irina 54 0,0 1,5 1,0 10, Laureate 60 0,8 3,5 1,0 10, Laurikka 52 0,6 3,5 1,0 11, Odyssey 62 1,3 5,0 5,0 11, Propino 62 0,0 2,0 2,5 11, Quench 63 0,6 2,0 4,5 11, RGT Planet 62 1,3 2,5 5,0 10, ) Karakteren -1 angiver at bekæmpelse aldrig er aktuel i mlo-sorter. 0 = sund og 3 = Modtagelig. 2

11 Hvede forår Planteværn 2017 Ganske som vi plejer Sprøjtet efterår? Minimiddel tokimbladet efterår? Minimiddel græs efterår? Forventet problemukrudt? v/søren Holmgren planteavlskonsulent Hvornår skal man i gang? Broadway eller Cossack? 5 6 blade 8 14 grader Gold hejre tidligt i gang split Rajgræs normal tid Væselhale normal tid Rævehale normal tid Vindaks, enårig og tokimbladet Tombo? Rævehale Vindaks Broadway 165 Cossack 0,55 Flyvehavre Gold hejre Kvik Rapgræs enårig Rajgræs alm Rapgræs alm Rajgræs ital Starane XL Zypar Mustang Forte Starane XL 0,5 Zypar 0,4 Mustang forte 0,6 Valmue Tidsler Ærenpris V Burresnerre Hanekro Kamille Kornblomst Storkenæb Raps Snerle PU Melder 1

12 Fusarium Moden Solgt udsæd Meldug Septoria Brunrust Gulrust DTR i aks Sortsnavn FHT dato tons Torp aug Mariboss jul KWS Dacanto jul Hereford jul Pistoria jul Benchmark aug KWS Cleveland jul Jensen aug Substance aug Nakskov jul Ohio aug Elixer aug Creator jul Nuffield aug Sheriff aug KWS Lili aug Viborg aug KWS Nils aug Hvede St St St. 55 Pløjet og 1. års pløjefri 0,3 Prosaro eller 0,3 Proline Expert 0,25 Bell + 0,15 Proline eller + 0,2 Proline Xpert eller + 0,2 Juventus 0,5 Viverda + 0,5 Ultimate Pløjefri forfrugt hvede 0,3 Proline Expert Som ovenstående 0,5 Viverda + 0,5 Ultimate + 0,15 Bumper Fusariumstrategi (søer) OBS Cleveland og Torp Som ovenstående Som ovenstående 0,2 Proline + 0,3 Juventus + 0,2 Comet Pro Tilsæt 0,08 Mavrik/0,12 Karate/0,06 Kaisosorbie efter behov mod lus i den afsluttende sprøjtning Biscaya i blomstrende afgrøder Raps og lys bladplet Hvidkløver Udskift sidste Karate med Biscaya Raps i blomst Brug Avaunt, Plenum, Mavrik mod Glimmerbøsser i knop Brug Biscaya ved afsluttende svampesprøjtning i blomst Mild vinter Ligner meget andet Bekæmpes tidligt Prosaro eller Folicur Xpert Ukrudt vårbyg Læg bund med 0,12 l DFF på sort jord ca 60 kr pr. ha Minimiddel + Partner Nye afstandskrav ta en folder Hussar Plus OD 0,07 l 90 Pixxaro 0,15 l 70 Express 5 g 20 Starane 333 0,15 l 40 Ally 9 g 25 Starane 180/200 0,25 l 40 (forbud 1. juli 2017!) Primus 0, ,05 DFF 30 Kontakt Søren Holmgren med spørgsmål / /

13 Brug op! Tak for opmærksomheden Starane, Tomehawk, Lodin, Flurostar m.fl. 180/200 Brugs- og anvendelsesforbud 30/ Glyphosat med tallowaminer Brugs- og anvendelsesforbud 1/

14 Forårsmøde 2017 Hvad siger dine jordprøver? v/ Jeppe Hybholt Planteavlskonsulent Jordprøveresultater 2016 Jordprøveresultater 2016 Rt Pt Rt 100 Pt > > 10 Jordprøveresultater 2016 Jordprøveresultater Kt 100 Mgt Kt 50 Mgt > > 10 1

15 Nærringstofbegrænsning Afgrødernes følsomhed ud fra Rt Rt Fosfor Kali Magnesium Tolerante Kartofler, rug, havre og græs Middel V. hvede, V. byg, majs, raps, ært, samt kløver Følsomme - Lucerne, sukkerroe, vårbyg og sneglebælg Teksturresultater Nedklassificering Landbrug og fiskeri jordbundskort 3 landmænd har fået taget tekstur analyse 3 landmænd gik fra en JB 4 til en JB 6. Jordtype Hvilke Nærringstoffer er tilgængelige Hvornår må jorden bearbejdes Kvælstof kvoten Omlægning af fodergræs Korrektion af fosforloft for fosfortal Opsamling & anbefalinger Jordprøver hvert 5 år. Ren kvælstofgødning f.eks NS 27-4 anvendes kun sammen med husdyrgødning NPK / / / (Godt supplement ved lave Pt og Kt tal.) Kend markens reserver og sammensæt din gødningsplan efter det! 2

16 Tak for opmærksomheden Priser STD1 fra 95 til 65 kr. pr/ha STD1 + tekstur 120 kr. pr/ha Tekstur 110 kr. pr/ha 3

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Ny tilskudsordning af Peter Gradischnig Agropro Målrettet efterafgrøder Hvorfor ny efterafgrøde ordning? Som konsekvens af landbrugspakken fra dec 2015 og dermed fordi landmændene

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen.

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen. AfgrødeNyt NR. 4-11. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Triazolreglen Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vinterrug Ukrudt i vårbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 KONGRES 2018 Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 Nyt om ukrudt- og svampebekæmpelse v/planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Valg af efterafgrøder v/planteavlskonsulent Bent

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vårsæd 216 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Målrettet regulering!

Målrettet regulering! Målrettet regulering! Hvorfor og hvordan? V. Ole Munk Truelsen. BJ Agro 2019 Efterafgrøder Type Krav Pligtige 10-14 % Husdyr 0-5 % MFO 17 % Målrettede 0-50 % Efterafgrøder og overlap Typer efterafgrøder

Læs mere

det være klogt at få reserveret en mængde.

det være klogt at få reserveret en mængde. AfgrødeNyt NR. 25-25. oktober INDHOLD Aktuelt i marken Sorter af vårsæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Meget korn er høstet vådt i år, og derfor er det meget vigtigt at holde øje med kornlagrene, selvom

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

ØKOLOGISKE SORTSBLANDINGER

ØKOLOGISKE SORTSBLANDINGER ØKOLOGISKE SORTSBLANDINGER Udvælgelse og sammensætning Hans Peder Lauridsen Projektet MixBar har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet. VÅRBYG 2017

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken!

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken! AGROLINE Håndbogen 2019 Din guide til behandling af marken! INDHOLDSFORTEGNELSE Hvede... side 2 Rug...side 3 Vinterbyg... side 4 Vårbyg... side 5 Havre... side 6 Frøgræs/alm rajgræs forår... side 7 Kløvergræs

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd 219 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som

Læs mere

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion,

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion, HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i 2016 Lars Skovgaard Larsen, Gefion, lsl@gefion.dk Hvor store mængder er det vi arbejder med? 3 l gylle pr. m 2 = 30 t/ha

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

MARK. Indhold. Svampesygdomme i korn. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Svampesygdomme i korn. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Aflugning af flyvehavre De problematiske græsser VANDING Vandbalancen MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver Marie Uth Svampesygdomme

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2018 Stærkt sortiment af vårsæd og e fterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Strategien

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

På vej mod verdensmesterskabet. Vi vil slå verdensrekorden i hvedeudbytte i 2018

På vej mod verdensmesterskabet. Vi vil slå verdensrekorden i hvedeudbytte i 2018 På vej mod verdensmesterskabet Vi vil slå verdensrekorden i hvedeudbytte i 2018 Regler Min 8 hektar Tilmeldt til Guinness World Records inden etablering Kontrollører fra GWR ved høst Ellers er alting tilladt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Innovationsmester i hvededyrkning 2017

Innovationsmester i hvededyrkning 2017 Innovationsmester i hvededyrkning 2017 6 FLOTTE FYRE KLAR TIL KAMP 2 Placering: Sejet Planteforædling 2016/17 i forbindelse med DLG innovation 2017 Sortsvalg: Benchmark, Sheriff, Pistoria, Creator Pleje

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere